september 2022 tot kerstmis

Dit is de eerste post sinds juni. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van de afgelopen tijd te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit herfstverslag zal voortborduren. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Die 2 hoofdartikelen zijn goed te bevatten voor het rationele bewustzijn en herhaalde lezing en reflectie leidt vanzelf tot het in meer harmonie komen met de levensstroom. Bedenk ook dat dit blog meer dagboek notities zijn die grotendeels verhalen over mijn innerlijke spirituele reis, het is geen wetenschappelijke verhandeling.

Hier volgen eerst nog wat algemeenheden:

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 begeleidde de geest of mijn hoger-ik me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar innerlijk steeds sterker groeiende energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker.

26 augustus,

Het is vandaag 1 dag voor de nieuwe maan in Virgo die tegelijk exact conjunct is met mijn natale Pluto. Ik schrijf dit op omdat ik de intensiteit van deze naderende nieuwe maan sterk voel. Virgo is het laatste sterrenbeeld van de zomer, tevens de vruchten producerende maand en de voorbereider voor de herfst. Natale Pluto in Virgo, in 9e huis, trine natale Jupiter in Capricorn maakt dat ik deze periode altijd intens heb ervaren en dat is de laatste jaren alleen maar sterker geworden. Vorig jaar heb ik de essentie van Virgo in mijn beleving ,in het Engels als volgt omschreven:

PURIFY YOUR INTENTIONS! PREPARE FOR THE DESCEND OF SPIRIT IN THE FALL!

En dat is exact wat ik momenteel als urgente aansporing ervaar. Vandaar dat het op een papiertje onder mijn beeldscherm staat, om me daar aan te blijven herinneren.

10 september,

Het is vandaag volle maan en de energie is immens. De eerste helft van deze maancyclus voelde ik de urgentie van het ” purify your intentions!”, maar dan meer vanuit het hoofd. Bij het naderen van deze volle maan in Pisces voel ik intens dat het gaat om de overgave aan de geest. Niet met het hoofd maar met het gevoel, met je hart, met de intuïtie; overgave aan de geest! En die energie is zo sterk. Binnen 2 weken arriveren we ook bij de herfst-equinox waar de indaling van de geest begint. Bij de lente-equinox begint de opstijging van de geest, samen met de aardeziel stijgt de geest dan op naar de kosmos en met de herfst-equinox beginnen ze samen weer in te dalen in het fysieke lichaam. Dit net zo alsdat bij ons ’s nachts het astraallichaam en het ik bij het inslapen het fysieke lichaam verlaten en bij het wakker worden weer betreden. ’s Nachts verblijven ze dan in de astrale wereld. Net zo gebeurt dat op grote schaal met de aardeziel; opstijgen in het voorjaar en indalen in het najaar. Gedurende de zomer stijgt de aardeziel dan op naar de kosmos en droomt dan als het ware. En de mensenziel maakt diezelfde gang mee, zij het dan onbewust.

Zoals ik in het voorjaar uitgelegd heb gaat het er bij de mens in het voorjaar om om zo hoog en zuiver mogelijk met je intenties te reiken. De karmische gevolgen van die intenties hebben we dan vervolgens niet in de hand want karma wordt bestuurd door de hoogste geestelijke hierarchieen die in de sterrenwereld verblijven, daar waar de aardeziel naar toe opstijgt in de zomer. En onze intenties reizen zo hoog als mogelijk mee met de aardeziel, waarbij de zuiverheid bepaalt hoe hoog we mee kunnen stijgen. Bij de indaling in de herfst moet dan vervolgens het fysieke lichaam van zowel aarde als mens gereinigd worden daar die gedurende de zomer, door de afwezigheid van de ziel en de geest, gecorrumpeerd en vervuild zijn door de Ahrimaanse en Luciferische krachten die beiden aan de aarde gekluisterd zijn en niet mee kunnen opstijgen in het voorjaar. Fysiek in de natuur en de mens uit zich dat door uit de hand lopende zwavelprocessen gedurende de zomer die fysisch bestreden worden door een toename van ijzerprocessen in het bloed en de natuur gedurende de herfst. In het spirituele beeld is dat Michael, de aartsengel met het zwaard die de corrumperende zwavel-processen, Lucifer en Ahriman, in natuur en mens met zijn ijzeren zwaard bestrijdt en inperkt, zodat de aardeziel en de mensenziel genoeg gezuiverd worden om met kerstmis de kosmische Liefde oftewel de Levenskracht zelf te kunnen ontvangen. De natuur ondergaat dat proces maar de mens moet daar moreel bewust en vrijwillig iedere keer weer voor kiezen. De mens moet de gecorrumpeerde delen van zichzelf, welke doodsmachten zijn (de zwavelprocessen), vrijwillig bestrijden; dat is onze vrije wil; het is een soort van noodzakelijk vrijwillig snoeien. Ons geweten, ons hoger ik is onderdeel van de geest, dus onderdeel van de levenskracht en het is ieders eigen vrije keus om te bepalen waar je wilt staan.

Wat ik nu dus voel en ervaar is de nadering van de geest, de nadering van Michael, feestdag 29 september, die met de herfst-equinox, 23 september, zijn indaling, zijn rentree in het fysieke zal maken. Ik voel hem intens en daardoor zullen de karmische consequenties van onze intenties en daden in onszelf en in de wereld dit najaar dan ook duidelijker en intenser dan voorheen te ervaren en waar te nemen zijn. Hoe hoger en zuiverder we in het voorjaar hebben kunnen opstijgen met de aardeziel en de geest hoe zuiverder en intenser de karmische gevolgen van die daden en intenties ons zullen vergezellen in het najaar. Dit net zo alsdat in de natuur het oogsten van de vruchten in het najaar volgt op de groei en de vruchtzetting tijdens het voorjaar. “PURIFY YOUR INTENTIONS” Geef je over aan de Geest, is de opdracht voor deze tijd van het jaar!

2 oktober,

De eerste zondag na 29 september, het begin dus van de Michael-tijd die zal duren tot Kerstmis. Ik voel sterk dat deze Michael-ronde vol is van karmische consequenties; het directe gevolg van het naderbij komen van de hogere spirituele hierarchieen, het indalen van de geest, de dragers van het Karma, de gevolgen van onze geaccumuleerde daden en intenties. Het zal een moreel stormachtig najaar worden!

25 oktober,

Later vandaag is het de nieuwe maan in de 2e graad van Scorpio, tegelijk is het ook een partiele zonsverduistering op de zuidelijke maanknoop, en hij is conjunct Venus. Zons- en Maans-verduisteringen zijn krachtpunten in het jaar en vooral de volle maans-verduistering op de Noordelijke maanknoop over 2 weken zal krachtig zijn omdat ie dan exact is en ook nog conjunct Uranus. De Noordelijke maanknoop is gerelateerd aan de toekomst en de Zuidelijke maanknoop aan het verleden; die laatste wijst op zaken uit het verleden die losgelaten moeten worden. Scorpio is gerelateerd aan transformatie (goed artikel, vaker aan gerelateerd in dit blog : http://www.khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s8p1.shtml ). Ook gerelateerd aan de dood, net zoals dat in de natuur ook zo is. Ook de maand van de Phoenix die uit zijn as herrijst. Ook de maand waarin ik Michael altijd het sterkst heb ervaren. Elke voorgaande Herfst-periode in dit blog beschrijf ik de essenties van deze periode vanuit verschillende invalshoeken. Als je er dus meer over wilt weten, lees dan gewoon de herfst-periodes in dit blog.

Innerlijk wordt deze periode steeds heftiger ieder jaar, deze periode in het jaar is gerelateerd aan de Apocalyps: de beschrijving van het afsterven van het oude en de geboorte van het nieuwe. Het wordt ieder jaar intenser omdat ik ieder voorjaar innerlijk steeds hoger opstijg en als gevolg daarvan ieder najaar steeds een stukje dieper kom. Dit allemaal langs de verticale jaar-as van Kerstmis naar Sint-Jan en weer terug met de lente-equinox en de herft-equinox als stijg- en daal- markerings-punten halverwege in het jaarverloop. Ik voel de aanwezige geest dus sterk en de geesten die hoog in de kosmos verblijven (die van het hoogste Hierarchien , de Tronen, de Cherubijnen en de Serafijnen, die gedrieën o.a. ons Karma besturen), komen dit jaar verder dan ooit mee naar beneden. Ze dalen af naar de aarde.

De Tronen (3e Hierarchie) zijn trouwens de geesten van de Wil en als zodanig de scheppers van ons hele materiele universum, of juister gezegd: ze zijn de materie zelf, geconcentreerde wil die zich door die concentratie fysiek manifesteert. Astrologisch gerelateerd aan Saturnus en Pluto, en tevens dus ook de initiatoren van de Wils- of Saturnusweg waarover dit blog gaat. Serafijnen zijn de hoogste hierarchie, staan het dichtst bij God en ze zijn pure liefde die alle andere hierarchien doordringen.

Het gevolg van het dichterbij komen van die hierarchieen is dat er Karma-versnellingen optreden, de tijd versnelt zoals dat ook in de Apokalyps beschreven staat; Alles komt in een stroomversnelling terecht. Onze eigen daden, collectief en individueel uit het heden en verleden moeten geconfronteerd worden en de toekomst moet met vertrouwen en met goede intenties tegemoet gegaan worden.” Kijk omhoog in deze dagen want uw verlossing komt naderbij.”, zoals beschreven staat in Lukas 21 (de kleine Apocalyps) zoals ik al vaker geschreven heb. En ik weet niet hoe sterk het dit jaar wordt maar ik voel het al jaren naderen, het wordt steeds intenser en steeds beter zichtbaar in de wereld. Lees de afgelopen jaren maar terug want het komt ieder najaar weer vanzelf terug , het hoort bij dit jaargetijde, zij het dat het steeds intenser wordt naarmate de hogere hiërarchieën dichterbij komen. Ze hebben ons ,mensen, nodig om de weg naar de aarde te vinden; Wij zijn de toekomstige laagste spirituele Hierarchie, in ontwikkeling om te verworden tot de 10e Hierarchie, de toekomstige geesten van Vrijheid en Liefde die als het ware nog in de ingekapselde pop-fase zitten. (Deze periode kan wel duizenden jaren duren en dus vele incarnaties beslaan, maar als de eerste uit die fase komt, en dat kan in de komende jaren al gebeuren, dan volgen er meer in een relatief kort tijdsbestek, de voorhoede van de mensheid als het ware: Dane Rudhyar beschrijft deze nieuwe mens als de Aquarius-mens die in het laatste stuk van de hier volgende link beschreven wordt:

  “Thus the Aquarian symbolism of the Water-Bearer, who carries on his shoulder an “urn” whence flows down to the earth a stream of water. This urn is a symbol of the mystic seed-bag, releasing the substance of a new humanity. It is also a symbol of the storm-cloud, laden with bountiful rain which will water the expectant crop, and releasing the lightning — which the old Aryans deified as Rudra. The lightning is not only a destructive force. It is the means for the precipitation out of the air of precious nitrogen necessary to living processes.
      Power flows always from a higher to a lower potential, from the fulfilled to the yet incomplete or the expectant. Power in Aquarius can be, perhaps more truly than in any other fixed Sign of the Zodiac, the Power of God. Thus the Divine Manifestation for the “Aquarian Age” is expected by some to be the most powerful outpouring of creative Spirit. Perhaps that outpouring is even now flooding the human realms. Perhaps the Archetypal Man has already taken flesh and blood, and men’s minds are soon to behalf the fullness and the glory of the Revelation that shall be made concrete by many who will come from the celestial “White City,” as seed for the new humanity.
      This is the promise of Aquarius, whose “living waters” flow from celestial heights to impregnate the human kingdom as a totality for a new birth of Personality — for the birthing of the “Man of Plenitude” in our children and our children’s children.” (dit is het laatste stukje uit het korte hoofdstuk over Aquarius: http://www.khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s11p3.shtml .

Interessant is misschien dat Pluto met een cyclus van ongeveer 245-250 jaar volgend jaar Maart weer in Aquarius komt. De laatste keer was tijdens de revolutionaire jaren van de Amerikaanse en de Franse revoluties. En de keer daarvoor was tijdens de Reformatie, 1 e helft 16e eeuw).

Saturnus ( die momenteel nog in Aquarius verblijft) en Uranus (kosmische intelligentie) zijn trouwens gezamenlijk de heersers van het sterrenbeeld Aquarius.

Onze vrije Wil moet ons leiden naar die volgende vlinder-fase , wat we nu doormaken. We verworden op dit moment, bewust of onbewust als het ware tot de scouts of verkenners (pathfinders) van de hoogste spirituele Hierarchieen tijdens hun afdaling, en daarvoor moeten onze intenties zo zuiver mogelijk zijn; geen of zo min mogelijk angst-haat en zelfzucht zodat we als het ware het laatste doorgeefluik kunnen worden van de 9 Hierarchien boven ons, van Engelen tot Serafijnen, eensgezind werkend uit Vrije Wil en uit dienstbaarheid aan het kosmische geheel. Vorige winter bleef de geest bij me tot in de derde week van Advent waarna ik het contact verloor, hopelijk deze winter tot in de 4e week of misschien zelfs wel tot Kerstmis zelf. We zullen zien.

8 november,

Het is vandaag volle maan en het is astrologisch gezien een bijzondere krachtige volle maansverduistering die op krachtige veranderings-impulsen wijst; vooral daar deze volle maan ook nog precies in een T-vierkant staat met Saturnus. Hoe dan ook een bijzonder krachtige tijd en precies tegelijkertijd vinden er op dezelfde dag(en) ook 2 voor de toekomst van de wereld belangrijke evenementen plaats: de klimaatconferentie in Egypte en de mid-term verkiezingen in de USA. De astrologie wijst op positieve wilskrachten dus laten we hopen dat er positieve ontwikkelingen uit voort komen. Innerlijk kan ik de energie goed waarnemen. Mijn bewustzijn van de situatie, innerlijk en uiterlijk, groeit intens. Ik voel de aanwezigheid van de hogere hierarchieen duidelijk. Ze helpen ons allemaal om het menselijk bewustzijn innerlijk te transformeren tot een planetair-bewustzijn. Hoe dichter bij ze komen hoe krachtiger de bewustzijnsveranderingen in mezelf en in de mensheid zich zullen manifesteren. Ik moet mezelf wel aansporen om oude zaken en gewoontes nog meer los te laten, er is altijd weer meer om los te laten. De tijd is er in ieder geval erg geschikt voor deze weken!

1 december,

We zijn nu een week in de nieuwe Sagittarius maancyclus die begon op 25 november. Sagittarius is voor mij altijd een hoopvolle tijd, de maand voor de winterzonnewende, de Adventtijd ter voorbereiding op kerstmis, een tijd van groeiend geloof en innerlijke concentratie. Vandaag is het ook precies het openings-kwartier van deze maancyclus. We zitten nu ook een paar dagen, vanaf 27 november, in de 1e Advent week en ik voel de innerlijke rust en concentratie groeien. Ik zal de komende week wat meer schrijven over deze Advent-weken omdat ze deze jaren zo krachtig en zo belangrijk aanvoelen. Momenteel voel ik slechts de behoefte om me innerlijk leeg te maken en mezelf een-puntig te concentreren. Opvallend dit jaar is dat de 4 weken van de Adventtijd en de 4 weken van deze Sagittarius-maancyclus vrijwel precies samenvallen, iets wat maar zelden voor komt! De volle maan, het bewustzijns-hoogtepunt van de maancyclus, is volgende week in de 2e Advent week

kerstmis 2021 tot en met zomer 2022.

Dit is de eerste post sinds kerstmis. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van de afgelopen , voorjaar, zomer en herfst e.a. te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit winterverslag zal voortborduren. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Die 2 hoofdartikelen zijn goed te bevatten voor het rationele bewustzijn en herhaalde lezing en reflectie leidt vanzelf tot het in meer harmonie komen met de levensstroom. Bedenk ook dat dit blog meer dagboek notities zijn die grotendeels verhalen over mijn innerlijke spirituele reis, het is geen wetenschappelijke verhandeling.

Hier volgen eerst nog wat algemeenheden:

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 begeleidde de geest of mijn hoger-ik me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar innerlijk steeds sterker groeiende energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker. Het is echt een klok.

Ok, ik ga nu gewoon verder met waar ik bij het herfstblog gebleven was:

25 december,

Het is kerstmis en Venus beweegt zich deze eerste retrograde dagen bijzonder traag en is constant conjunct Pluto, en vandaag exact trouwens en dat kan ik voelen omdat het een ontzettende druk geeft in mijn bovenlichaam; de bekende samenpersende en transformerende Pluto-druk die ik al zo vaak gevoeld heb de afgelopen 2 jaar. Daar dus niks vreemds, wat wel anders loopt is de mogelijk geschepte verwachtingen van vorige week, mogelijk omdat mijn Saturnus-initiatie weg toch anders gaat dan de door Prokofieff en Steiner beschreven Maan-weg initiatie. De eerste weken waren zeer wel herkenbaar met herkenbare overeenkomsten. Maar de 4e week week duidelijk minder naar ik denk omdat ik door de jaren heen steeds sterker al met de groeiende aanwezigheid van mijn hoger-ik leef. Ik kan dus niet meer in een ijzige eenzaamheid leven omdat ik me blijvend verbonden voel met de spirituele wereld. Ik werd me deze week wel sterker bewust van hoe ik alles en iedereen losgelaten heb door de jaren heen, ik leef eigenlijk in eenzaamheid alhoewel ik me niet eenzaam voel. Ik heb eigenlijk alleen nog maar contact met mijn kinderen, mijn moeder en mijn zus. Voorde rest wel een positief praatje mochten oude kennissen bellen maar ik zoek ze eigenlijk niet op. Maar daar werd ik me deze dus wel bewust van. Ook ben ik per eind januari ontslagen omdat het bedrijfje waar ik werk het door corona niet meer bolwerkt. Ik ben de enige werknemer maar we verdienen niet genoeg dus met wederzijds goedvinden krijg ik ontslag per eind januari en momenteel ben ik voornamelijk mijn vrije dage die nog openstaan aan het opmaken. Ik zit er zelf niet mee, er komt vast weer iets anders en eigenlijk wil ik eerst wel een paar maanden ww voor het eerst van mijn leven. Ik ben vol vertrouwen dat komt wat moet komen. Mooi is dat het samenvalt met deze transformatieve winter waarin dus ook mijn fysieke middel van bestaan weer gaat veranderen. Ik vond taxi rijden en dan vooral touristen rijden wel een prettige baan dus ik zal het missen maar ik ben vooral benieuwd wat er nu komt.

Maar Kerstmis dus, ik ben benieuwd wat er de komende 2 weken gaat gebeuren tijdens de nog resterende 12 heilige nachten en het aansluitende Venus-Starpoint van 9 januari conjunct mijn natale Saturnus. Ik voel me goed en onderga met rust en concentratie mijn immer verdergaande transformatie. Prettige kerstdagen!

Hier nog een mooie algemene religie overschrijdende video die net een paar dagen uit is, absoluut de moeite waard als je er even de tijd voor neemt: https://www.youtube.com/watch?v=Vu-Nw_ea9N4 .

27 december,

Ik heb vannacht weinig geslapen vanwege sterke tintelingen in mijn bovenlichaam en in iets mindere mate mijn hoofd. Volgens de 13 heilige nachten zoals Roland van Vliet ze beschrijft is deze nacht gekoppeld aan het sterrenbeeld Pisces en het astraal-lichaam en dat wat ik voel is dus ook het astraal-lichaam. In minder sterke mate is dat gevoel de afgelopen jaren steeds teruggekomen maar het is nu verder geëvalueerd, meer solide geworden. Het hoort bij de Pisces periode in het jaar dus ruwweg van 21 februari tot 21 maart alhoewel ik erbij moet zeggen dat Roland van Vliet er ook bij zegt dat het ook voor de andere maanden van het jaar geldt; De kernperiode is echter wel Pisces. Een verdere ontwikkeling van het astraal-lichaam dus.

De basis van deze geestelijke kiemkrachten in deze 13 heilige nachten liggen volgens van Vliet en Steiner in het feit dat de kosmische krachten die tijdens de Johannes-tijd door de uitgeademde aardeziel zijn opgenomen, in de ingeademde aardeziel een half jaar later tijdens deze heilige nachten, kiemkrachten vormen voor de hogere ontwikkeling van de mens voor het komende jaar. Zoals gezegd dus een hogere ontwikkeling van het astraal-lichaam geconcentreerd in de Pisces-periode van het jaar. Dit geldt dus voor mij individueel maar tevens door synchroniciteit voor de gehele mensheid. Het astraal-lichaam is datgene wat ons doet ontwaken uit de bewusteloosheid van onze slaap. Het is ons zielelichaam, de zetel van ons denken, voelen en willen. Ons IK bestuurt dat zielelichaam en als de mens zich evolutionair en spiritueel ontwikkelt wordt dat steeds meer overgenomen door het Hoger-Ik. En doordat dat Hoger-Ik de leiding steeds meer overneemt ontwikkelt dat astraal-lichaam zich ook steeds hoger en zuiverder. Een compleet gezuiverd astraal-lichaam of zielelichaam wordt spiritueel ook wel de Virgin Sophia, of de Heilige Maagd Maria genoemd en door die zuiverheid kan het uiteindelijk de Heilige geest ontvangen en bevatten. Ziedaar de onbevlekte ontvangenis waaruit de Liefde of de Levenskracht zelf geboren wordt.

28 december,

Het is nu 6 uur ’s ochtends en ik heb weer opvallende dromen gehad. De hele nacht door werd ik continue wakker terwijl ik steeds iets over het verleden droomde, zowel individueel als collectief verleden. Daarbij werd dat verleden steeds geheeld.

Deze nacht hangt samen met het Hoger Ik en het sterrenbeeld Ram, dus ruwweg van 21 maart tot 21 april. Het voelde aan als een heling van het verleden wat uiteraard een voorwaarde is om als individu of als collectief op een gezonde manier voorwaarts te kunnen. Denk aan het onderdeel uit Integriteit 2:

“Bij een doorbraak naar een hoger bewustzijnsniveau of hogere eenheid vindt er altijd een strijd plaats tussen het oude en het nieuwe waarbij oprecht geofferd moet worden, wat altijd moeilijk is. Het offeren levert de kracht om het nieuwe geboren te laten worden. Dit heeft altijd te maken met het vermogen tot zelfreflectie en de moed om te durven kijken naar de balk in eigen oog i.p.v. te blijven wijzen naar de splinter in andermans oog. Voor de Christenen zal dit herkenbaar klinken daar dit ook de jaarlijks terugkerende Lijdenstijd en Paas thematiek is die deze jaren m.i. herkenbaarder en sterker dan ooit voor u zullen zijn.”

Wat er ook geregeld in mijn bewustzijn kwam als ik tussendoor wakker werd waren onderdelen uit het origineel van integriteit als antwoord op een morele crisis uit 2004: https://peterwolfs.com/2004/11/ . Dit haalt ook deels deze zelfde problematiek aan.

Het werd me dus duidelijk dat de Ram-maand dit komende jaar, inclusief Pasen dus, in het teken zal staan van heling, heling van het verleden. een mooie samenhang dus met de verdere ontwikkeling van het astraal-lichaam van de maand ervoor.

Astrologisch valt in die paasweek ook de belangrijke Jupiter-Neptunus conjunctie in Pisces wat voor het laatst gebeurde in 1856.

3 januari,

Rustige nachten gehad verder, tot nu toe dan, er volgen er nog 3. Ze waren wel goed, diep geslapen. Het innerlijke lichaam is wel krachtig, ik voel dat er aan gewerkt wordt en dat kost energie. 2 dagen bij mijn moeder geweest en ze begint te dementeren. We hebben het toch gezellig gehad samen met mijn zus. Ik kreeg het steeds meer in de vingers om eindeloos dezelfde vragen te beantwoorden omdat ze 20 seconden later al weer vergeten was wat ze gevraagd had. Een goede oefening in geduld betrachten. Ik zal er wel vaker heengaan de komende maanden om mee te helpen om de overgang te maken naar een verpleeghuis. Mijn zus, die het meest doet maar ook het meest in de buurt woont en een leven van verpleging achter de rug heeft, zoekt momenteel een goed tehuis binnen fietsafstand van haar eigen huis. Voor mij is het allemaal op 3 uur reisafstand. Ik was wel blij dat het voor ons allemaal goede positieve dagen waren. Je weet immers maar niet hoe lang dat nog duurt. Soms weet ze niet meer wie we zijn maar gelukkig komen de herinneringen steeds nog terug.

7 januari,

Het is de eerste dag na de 13 heilige nachten en ze waren rustig dit jaar. Alleen de 2 benoemde nachten 26/27 en 27/28 december sprongen eruit. De daaropvolgende dagen en nachten waren rustig, diep geslapen, maar wel krachtig; het innerlijk lichaam, astraal lichaam, was qua gevoel sterk aanwezig, rustig en helend. Ik voel de tintelingen door mijn hoofd, romp, handen en voeten steeds krachtiger worden. Daarbij wel nog aantekenen dat zondag 9 januari de exacte Venus-Zon conjunctie is, Het Venus Starpoint, dat ook onderdeel of oorzaak kan zijn van dat innerlijk helende gevoel. Deze Venus Starpoint conjuncties voel ik de afgelopen 4 jaar zeer intens en deze keer in Capricorn die ook nog eens conjunct mijn natale Saturnus is + triple conjunct Pluto + vanaf eind januari meer dan een maand Venus conjunct Mars alvorens ze samen de laatste van die triple conjunctie met Pluto maken begin maart. Dit is astronomisch en astrologisch echt ongekend, ik weet niet of dit ooit zo intens voorgekomen is. Dit moet wereldwijd echt transformaties voortbrengen alhoewel dit pas gaandeweg bemerkt zal worden; het werkt net als het keren van een groot vrachtschip, het duurt even, of je kan het ook zien alsdat grote veranderingen eerst in de spirituele dimensie plaatsvinden en daarna pas uitwerken in de fysieke wereld; de spirituele verandering is dan het draaien aan het roer van het schip en de daadwerkelijke draai van het schip is de fysieke verandering of transformatie.

Zo zullen we net als vorig jaar het grootste deel van dit jaar wereldwijd ook nog te maken hebben met de uitwerking van 3e kwarts aspect van de grote 45 jarige cyclus tussen Uranus en Saturnus, waarbij je Uranus moet zien als het vrijheids-brengende nieuwe wat gesteund wordt door morele verantwoordelijkheid terwijl Saturnus de door het verleden gebouwde maatschappelijke structuren zijn. Dat wat in lijn is met het morele verantwoordelijke wat gedragen wordt door de toekomst zal blijven bestaan maar dat wat verhard is door of tot immoreel gedrag zal door de werking van Uranus uitgestoten worden en dat kan hardhandig gaan. Hier nogmaals de essentie van dat 3e kwart aspect: https://www.khaldea.com/eon/eon28.shtml

Amerika heeft trouwens dit jaar en volgend jaar te maken met een Pluto return, waar genoeg over te vinden is op het net. Dat betekent dat Pluto na zo’n 245-250 jaar terugkomt op hetzelfde punt waar ie was tijdens de stichting van de US in 1776. En dat geeft gigantische veranderingen en transformaties. Het enige land waarvan we een vrij precieze Pluto return kennen is eigenlijk Nederland, uitgaande van de Nederlandse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1581, de stichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De voorloper van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Onze Pluto-return vond plaats zo tussen 1826 en 1830 wat de tijd was van de splitsing tussen de Nederlanden en Belgie, Nederland werd weer een Koninkrijk na het zijn van een Republiek voor de tijd van 1 Pluto rondgang (bijna 250 jaar en in februari komt Pluto voor het eerst in dezelfde graad als bij de stichting in1776). Beste veranderingen dus; Pluto staat voor diepe transformaties. Amerika is nou al meer dan een jaar in rep en roer en dat zal nog wel een paar jaar duren, volgens mij loopt het goed af zoals ik vorig jaar rond deze tijd ook gezegd heb. De stichting op grond van de onafhankelijkheidsverklaring was moreel hoog gegrepen net als de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. De Amerikaanse Pluto-return zal voor zover het mogelijk is in de huidige situatie zoveel mogelijk transformeren naar het stichtingsideaal indien dat gedragen wordt door een voldoende deel van de bevolking door de geschiedenis heen en nu. In hoeverre is de intentie van de belofte van de stichting moreel gerealiseerd. Zo niet dan zal het land instorten of splijten waarbij de haat de stuwende factor van het uiteenvallen zijn. De Republiek der Nederlanden in 1830 viel ook uiteen wat trouwens niet per definitie slecht of negatief was of hoeft te zijn. Karmisch gezien zal het ongetwijfeld het evolutionair juiste zijn geweest of in het geval van de US zal het evolutionair karmisch juiste zich gaan ontwikkelen.

10 januari,

Wonderbaarlijk krachtige energieën sinds epifanie en vooral vandaag de eerste zondag na epifanie die ook tegelijk de dag is van de exacte Venus starpoint is en de zelfverklaarde dag van Artaban, de 4e wijze. Dus alles bij elkaar een speciale dag, ook trouwens nog 1e kwart maan vandaag dus het zich aandienen van het nieuwe van deze Capricorn maancyclus.

Ook deze dagen de kerst tot epifanie hoofdstukken en bijlages gelezen van Prokofieff. De vorige jaren had ik dat niet gedaan omdat ik het niet eens was met zijn uitleg van de 13 heilige nachten uit zijn vorige boek uit 1985. Maar zowaar besteedde hij maar 1 bladzijde aan die volgorde. Hij had het eigenlijk maar over 1 nacht, die van de Aries-nacht die hij plaatste op 5-6 januari. Maar dat is nou net de enige nacht die ik zeker weet omdat ik die zo intens ervaren heb, vooral in 2016 in de nacht van 27 op 28 december. Absoluut zeker is dat de Aries-nacht zoals volgens Roland van Vliet. Die Aries tijd in het jaar ervaar ik ook elk jaar bijzonder intens, het is ook de paasmaand en dus ook de Golgotha maand. Maar de rest van Prokofieff naast die ene bladzijde was prachtig, mijn innerlijk reageerde er enorm op, de gang van de microkosmosmische Jezus naar de macrokosmische christus die geboren wordt op 6 januari, epifanie. Ik zou zeggen lees het zelf maar want het is teveel om op te noemen maar die macrokosmische christus ervaar ik al die jaren al maar nu wordt dat nog intenser.

Ik zal dit blog de komende weken slecht bijhouden want mijn moeder gaat steeds slechter met haar alzheimer en ik ga tijdelijk bij haar wonen om haar tegen zichzelf te beschermen totdat ze opgenomen kan worden in een verpleegtehuis en er is daar geen internet dus ik kan het blog daar niet bijhouden.

6 februari,

Ik ben voorlopig al weer een weekje terug van mijn moeder en we hebben haar gelukkig in een goed tehuis kunnen plaatsen waar ze zich op het moment tevreden lijkt te voelen. De eerste week dat ik bij haar introk was wel ontzettend moeilijk, ze was helemaal de weg kwijt. Ze heeft zichzelf altijd goed kunnen vermaken maar de voortgaande dementie is haar wel aan het slopen. Maar het geluk was dat doordat ik in huis woonde dat er weer regelmaat en aanspraak voor haar kwam en toezicht op haar medicijngebruik. Ze is heel haar leven verpleegkundige geweest en ze werd heel verdrietig toen ze besefte dat ze er niet meer toe in staat was. Door haar dementie had ze het inzicht verloren wanneer ze nou haar pillen had genomen, dus soms waren dat er veel te veel geweest de afgelopen maanden en soms weer veel te weinig. Dus nadat dat weer een beetje genormaliseerd was was alles weer een beetje vol te houden, maar alleen leven kon niet meer.

Eerst zouden we een paar maanden moeten wachten totdat er ergens plaats kwamen in een tehuis dat niet te ver was van mijn zus maar gelukkig kwam er 2 weken geleden een plek vrij in een tehuis dat we allebei als goed beoordeelden. En daar zit ze dus nu.

Het verblijf bij mijn moeder was eigenlijk bijzonder positief voor zowel mijn verhouding met mijn moeder alswel met mijn zus en zwager. Door de intensiteit van het samenzijn en het samen doen zijn we een stuk naar elkaar toegegroeid. Ook mijn spiritualiteit was aanwezig door middel van liefde en geduld. Het maakte dat ik alles aan kon met een liefdevolle glimlach en dat was een mooie ervaring.

Ook heb ik veel van Prokofieff gelezen over de Epifanie periode en ook over Widar terwijl ik daar was en alles sprong me tegemoet. Alles wat ik las over de Makro kosmische christus en Vidar drong diep bij me binnen. Dit is duidelijk de Saturnus-weg. Ik word meegenomen en gedragen en sinds deze Epifanie van afgelopen 6-9 januari is er duidelijk weer een nieuwe periode begonnen, ik voel me nu sinds begin februari opgetild en in dankbaarheid laat ik dat gebeuren.

Ik zal nog 1 stuk uit Profofieff hier opschrijven. Het komt uit bijlage 2 en het gaat over de 2 zuilen, Jakim en Boas die indertijd bij de beroemde, door Hieram gebouwde tempel van Salomo stonden. Steiner noemde deze zuilen ook wel de zuil van wijsheid en de zuil van het leven (de zuil van de Liefde). Daarbij omschrijft hij het doel van het geestelijke meeleven met het jaar. Zij zijn nu nog gescheiden in het menselijke bewustzijn maar ooit zullen ze weer verstrengeld zijn, Voor mij zijn de inscripties vergelijkbaar met Integriteit 1 en 2, en net zoals deze 2 staan Jakim en Boas ook voor de poort van het najaar en de poort van het voorjaar.

Jakim: In de zuivere gedachte vind jij het Zelf, dat zich kan handhaven. Vorm je de gedachte om tot beeld, dan ervaar je de scheppende wijsheid.

Boas: Verdicht je het gevoel tot Licht, dan openbaar je de vormende kracht. Concretiseer je de wil tot wezen, dan ben je schepper in het wereldbestaan.

8 februari,

Morgen ga ik nog een week naar mijn moeders huis om te helpen het huis leeg te halen en om tegelijk haar een paar keer te bezoeken. Ze voelt zich goed en is zich aan het aanpassen aan de nieuwe situatie. En dat gaat eigenlijk behoorlijk goed, ze lijkt zich tevreden te voelen en steeds meer contact te maken met haar nieuwe medebewoners. OK, ik zal het hier bij laten wat betreft mijn moeder, het is tenslotte niet erg interessant voor anderen.

Astrologisch is er trouwens veel aan de hand nu en de komende maanden en dat voel ik aan alle kanten. Er is een grote transformatie aan de gang innerlijk en dat zal zich uiterlijk ook laten gelden alhoewel daar altijd een vertragingsfactor in zit. Innerlijk moet immers eerst de bewustzijnsverandering vrijwillig gemaakt worden voordat dat in de dichtere materiele vorm kan krijgen. En tussen die 2 zit dan nog de halfbewuste gevoelsfase die een noodzakelijke brug vormt: BOAS: “Verdicht je het gevoel tot licht, dan openbaar je de vormende kracht. Concretiseer je de wil tot wezen, dan ben je schepper in het wereldbestaan.”

Ter herinnering: Een paar keer, met name in de Paasweek van 2020 heb ik sterke gevoelservaringen gehad met dat immense gevoel van dat licht. Zoals toen ook vermeld voelde ik sterk dat ik nog niet klaar was om dat licht permanent te ontvangen waardoor het voor me getemperd werd. Ik kon dat licht wat van zo’n intense zuiverheid was eenvoudigweg nog niet verdragen. Het was wel een aansporing om innerlijk verder te gaan op mijn pad. Verdere morele zuivering in onszelf is immers de immer voortgaande weg om uiteindelijk in staat te zijn de zuiverheid van dat licht te kunnen verdragen en dan te kunnen ontvangen.

Vanaf half februari zo ongeveer, dus over een week, begint er een intensivering van het spirituele optillen of opstijgen van ieder mens dat de bereidheid en de openheid heeft om zich te laten optillen. Ik voel het nu al vanaf het begin van de Epifanie en het gaat steeds verder. Vanaf half februari komen Mars en Venus conjunct ( de mannelijke en de vrouwelijke pool) in Capricorn, en dat gaat meer dan een maand zo blijven, wat een ongelooflijk lange periode is. Door astronomische omstandigheden duurt dat zolang en ik weet niet of deze samenloop ooit zo lang geduurd heeft. Tegelijkertijd zijn Jupiter en Neptunus de komende maanden samen in Pisces wat een ongelooflijk krachtige spirituele combinatie is die maar eens in de ongeveer 165 jaar voorkomt. Naast de spirituele expansie en gevoelsintensivering als positieve kracht betekent dit ook een expansie van de negatieve uitwassen: zoals meer verslavingen, meer invloed van fake nieuws en complot-theorieën , meer corruptie en criminaliteit. Fysiek kan het zich ook uiten in meer water, dus mogelijk meer overstromingen de komende maanden tot juni en de laatste 3 maanden van dit jaar. Hoe dan ook: de gevoelsintensiveringen, zowel positief als negatief vragen tegelijk om morele zuivering en aardse zelfbeheersing en doelgerichte toepassing vanuit praktisch nut ( het Virgo medicijn, aardse Virgo als het tegenover Pisces liggende sterrenbeeld)

Toevallig zie ik net vanavond weer actualiteiten programma’s over sexuele ontsporingen in de maatschappij, iets wat de laatste weken terecht een thema geworden is in de maatschappij en wat de komende maanden waarschijnlijk wel zo zal blijven ( Mars-Venus thema). Dit raakt ook precies aan die negatieve gevoels-excessen zoals hiervoor benoemd. Dit thema zit in ieder mens omdat de mannelijke en de vrouwelijke pool beiden in ieder mens zitten. Door middel van het maatschappelijk bespreken van die negatieve excessen, het in het bewustzijn trekken, en het persoonlijk inzien dat je je zelf innerlijk moreel uit vrije wil zal moeten zuiveren om verder te kunnen komen middels zelfbeheersing, is noodzaak (lees integriteit 1). Het doel naar de toekomst toe is immers om die mannelijke en vrouwelijke pool meer met elkaar in balans te krijgen, zoals ik vaker heb besproken. Het reflecteren en gezamenlijk bespreken is daar natuurlijk een essentieel onderdeel van.

een 1e climax valt op de nieuwe maan in Pisces op 2-3 maart wanneer Mars en Venus conjunct komen met Pluto op 27 graden Capricorn gevolgd door de laatste exacte conjunctie tussen Mars en Venus in de eerste graad van Aquarius op 6 maart. Daarna zullen ze langzaam uit elkaar gaan bewegen gedurende de hele maand maart alhoewel ze elkaar die hele maand wel sterk blijven beïnvloeden. Heel bijzondere astrologische gebeurtenis die tegelijk samengaat met de expansieve Pisces maanden die zelf een climax zal bereiken in de Paasweek halverwege april wanneer Jupiter en Neptunus conjunct komen.

Ok, ik zal weer een week afwezig zijn tot over een week of zo.

19 februari,

alles goed met mijn moeder, ze voelt zich prettig en alle zaken omtrent haar oude huis zijn afgehandeld.

De innerlijke energie is intussen enorm geworden, de volle maan van 3 dagen geleden was wederom imposant. Ik heb nog niet zo’n krachtige, transformatieve winter doorgemaakt; nog niet zo’n krachtige staat van ” in de wereld zijn, maar niet van deze wereld zijn!” Ik voel me innerlijk opgetild, het begin van opstijging, voorbereiding van mogelijke wederopstanding. De Jupiter-Neptunus conjunctie valt ook in de stille week.

Vandaag, of preciezer gisterenavond, is de Zon ook Pisces binnengegaan en ik denk dat dat ook weer de oorzaak is van het geïntensiveerde gevoel dat ik heb van waar Pisces voor staat, spirituele verbinding met de kosmos. De negatieve effecten zijn trouwens ook goed merkbaar, bv Oekraïne en vooral al het gelieg en fake nieuws van Poetin, is zo opzichtig, hij zal nog moeite hebben om zijn eigen volk te overtuigen, ze blijven niet dom, ook daar is internet steeds verder doorgedrongen en oude doorgewinterde blinde Poetin-aanhangers die alles geloven wat ie zegt, sterven ook steeds meer uit.

Hoe dan ook, de spirituele opstijging zal sterker blijken te zijn. De meeste mensen zijn het stompzinnige oorlogvoeren van een stelletje manipulerende oorlogshitsers meer dan zat. De meeste mensen willen verder en gezamenlijk de serieuze wereldproblemen oplossen. Primitieve bavianen als Poetin en Xi hebben hun langste tijd gehad. Hun volkeren zullen het ook niet lang meer pikken dat ze onderdrukt worden. Ze weten onderhand ook dat het anders en beter kan.

Die innerlijke overtuiging is enorm, de mentaliteit en overtuiging gaat wereldwijd veranderen. De Hart-energie zal zich steeds sterker gaan manifesteren en de angst de baas worden.

27 februari,

Het is echt ongelooflijk wat er deze dagen gebeurt in de wereld met Putin’s oorlog tegen Oekraine. Het is echt het punt van een definitieve omslag van het oude naar het nieuwe. We begrijpen eindelijk dat we het zelfzuchtig en corrupte in onszelf moeten loslaten en opofferen en door moeten pakken om Putin eronder te krijgen. Het is precies hetzelfde wat ik innerlijk ook ervaar. En ook astrologisch is dit het moment van dood en vernieuwing. A.s. woensdag is het nieuwe maan met de bijzondere Mars-Venus-Pluto triple conjunctie + nog veel meer sterke aspecten. Dit is echt het einde van een tijdperk en de hele wereld is er middels het internet getuige van. En tegelijk wordt ons eigen corrupte gedrag zichtbaar gemaakt, rijp voor vernieuwing, oprechter en meer integer. Ons eigen corrupte en zelfzuchtige gedrag op macro en micro niveau is de oorzaak dat een Putin zo heeft kunnen uitgroeien tot het monster waartoe hij nu is uitgegroeid. Het inzien en afsterven van ons eigen negatieve gedrag dat dit allemaal veroorzaakt heeft zal de vruchtbare bodem zijn voor de nieuwe wereld.

Hier nog een link van een mooi stuk in de Guardian die over de Russische Geschiedenis gaat en Putin’s positie daarin. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/27/vladimir-putin-russia-ukraine-power

War een prachtige dappere daad van verzet van Zelenskiy en het hele Oekraïense volk. Ze schudden ons allemaal wakker: Als we iets fundamenteel willen veranderen dan zullen we daadwerkelijk en zonder angst alles in de waagschaal moeten durven zetten; deze tijd vraagt om moed.

6 maart,

Ik voel deze dagen intens de innerlijke tegenstelling die ik ook in de wereld zie in het Ukraine conflict. Ik had er gisterenavond een schriftelijke discussie over met een astroloog. Ik zal mijn mening hier kopieren omdat ik het innerlijk zo ervaar:

” Well , I am living these weeks completely turned inwards and experiencing stronger then ever the process of letting go of the old, selfish manifestation of the lower ego. All symbolised in the astrological events of this winter and spring. I see it also manifested in the worldly confrontation between Putin, being the destructive lower self and the cooperative Aquarian Ukraine higher self which is supported by the whole unified free world. That is the outer confrontation which i can feel inside as well. The lower self is going to let go of its power because that is the sign of the times, but the clinging on of the old greed, hate and fear will still bring a lot of destruction while they fall in the abyss. The end of the month we have the conjunctions of Venus and Mars with Saturn which will probably tell more about their new paths. And of course the Jupiter conjunction with Neptune in april will tell us more about the ascension of the human consciousness which causes all these outer events. At least thats how i experience and see it. All the best!”

Het is nu een paar uur later en ik moet terugdenken aan de nacht van 26 op 27 december, die gerelateerd is aan deze Pisces periode, februari en maart. Die periode is gerelateerd aan de ontwikkeling van het astraallichaam en dat gaat door onmiddellijk het juiste te doen zonder aarzeling. En ik denk dat het dat is wat we zien bij de razendsnelle moreel juiste reactie van Europa en Amerika op de moedige stap van Ukraine. Sluit de angst uit als grond voor je reactie, sluit de zelfzucht uit en sluit de haat uit. Reageer zonder vrees vanuit het moreel juiste, dat is de juiste stap om te nemen, zonder aarzeling. Dat is waar die nacht in december over ging. Heel december trouwens, lees het nog maar eens terug.

11 maart,

Innerlijk gebeurt er een boel deze weken: Ik heb het afgelopen jaar regelmatig verteld over het elektriserende, stralende gevoel in mijn handen en voeten en soms aan de buitenrand van romp. Ook heb ik gezegd dat dat gevoel volgens mij te maken had met de Mars-Pluto cyclus en dat dat met de Mars-Pluto conjunctie van 3 maart verder geactiveerd zou worden. Nou was dat een intuitief inzicht dat afgelopen jaar in de praktijk ontstaan is. Maar nu manifesteert zich dat inderdaad sinds een week. Ik kan er geregeld niet van slapen omdat het zo intens is: het is krachtiger in mijn handen en voeten, het trekt ook hoger op in mijn armen en benen, maar vooral ontwikkeld het zich in mijn romp en dan niet aan de buitenrand zoals voorheen maar het gaat nu naar binnen toe, het wordt als het ware massief. Het groeit nog steeds deze dagen en aangezien het gisteren het openingskwart van deze maancyclus was en dit voor mij verreweg fysiek het meest opvallende gebeuren is van deze week, denk ik dat dit het kernpunt van deze gehele maancyclus zal zijn. De intensiteit van die ervaringen maakt wel dat ik veel moe ben, het kost veel energie en af en toe is het zo krachtig in mijn borst dat ik lichte ademhalingsproblemen krijg maar het gaat nooit zo ver dat ik daar zorgen over krijg. Het lijkt er meer op dat het proces zo gestuurd wordt wat mijn lichaam maximaal aan kan aan transformatiekrachten. Maar het is sterk aanwezig en ik geef me over in vol vertrouwen. Ook in mijn hoofd is datzelfde elektriserende, transformerende gevoel sterk aanwezig trouwens. We zien wel waar het toe leidt. Het lijkt aannemelijk dat het te maken heeft met de verdere ontwikkeling van het astraallichaam, oftewel het ziele-lichaam. Wat dan ook weer correspondeert met de nacht van 26 op 27 december gedurende de heilige nachten serie, zie aldaar.

Ik voel nog steeds ook de uiterlijke vergelijking met het Ukraine-conflict. Ik zie Europa zich ook razendsnel ontwikkelen onder de druk van de situatie. Europa komt versneld tot een unificatie en staat langzaam op tot eenheid, en ik denk dat mijn innerlijke transformatie een synchrone energetische gebeurtenis is. Het klinkt onwaarschijnlijk maar toch is het zo volgens mij. De komende weken zullen het uitwijzen.

18 maart,

Het is nu middernacht en 18 maart is net begonnen en over een uur of 8 is het volle maan precies op mijn MC/north node, in de laatste graden van Virgo. Ik heb al deze dagen van deze maancyclus heel onregelmatig geslapen net zoals de nacht van 26 op 27 december die aan deze maand is gerelateerd. De tintelingen, stralingen, in mijn hele lichaam houden me vaak wakker en ook voel ik me vaak moe. Het proces kost een boel energie maar ik voel duidelijk dat het nodig en goed is. Het proces voltrekt zich in stappen de afgelopen jaren. Het gevoel wat ik nu ervaar heb ik de afgelopen jaren in lichtere mate steeds ervaren, maar nu is het zo intens dat ik me niet kan voorstellen dat het proces nog veel langer kan duren. Naar ook daar kan ik me in vergissen, zo heb ik de afgelopen maanden 2 keer bij Steiner gelezen dat bepaalde krachtige spirituele manifestaties pas na een mens zijn 63e verjaardag kunnen plaatsvinden en ik denk dat dat wel eens aan dit gerelateerd kan zijn, en dat duurt nog een jaar. Ik weet niet waar dat aan gerelateerd is bij Steiner, het zou het exacte en laatste derde kwarts aspect kunnen zijn van het Uranus vierkant natale Uranus aspect, wat voor ieder mens pas in zijn 63e jaar gebeurt; Dit jaar gebeurt het voor mij voor het eerst ergens laat in de komende zomer maar de definitieve en laatste keer gebeurt volgend jaar. Dat zou het kunnen zijn en bovendien komt Pluto volgend jaar voor het eerst even in Aquarius voor een paar maanden en dat zou ook gecombineerd met dat Uranus derde kwart gebeuren wel eens de definitieve manifestatie kunnen zijn. Maar hoe dan ook ik weet het niet en ik zal me er verder ook niet druk om maken, alles laten gebeuren zonder er verder over te denken is het devies. Maar hoe dan ook het is nu sterker dan dat het ooit geweest is, de transformatie is in volle gang alhoewel ik niet geloof dat er iemand is die dat geloofd. maar dat geeft dan ook weer niet, dat is jullie probleem en niet het mijne; Mijn overtuiging is volledig.

A.s. Zondag is het begin van de Lijdenstijd, de definitieve aanloop naar Pasen. Je kan eventueel mijn oude stuk betreffende deze belangrijke periode in het jaar nog eens lezen omdat het gaat over het sterven van het lager ik en daar gaat het dit jaar ook bijzonder sterk over. het oude stuk: https://peterwolfs.com/2018/03/

Zoals ik eerder verteld heb ervaar ik deze maand de intense synchrone innerlijke ervaring met het Ukraine- Rusland conflict en de versnelde eenwording van Europa. Het klinkt ongelooflijk maar ik ervaar die versnelde eenwording van Europa als het opstaan van Vidar, net zo als ik dat innerlijk ook zo ervaar. Om Vidar nog wat te verklaren zet ik hier nog een link naar mezelf https://peterwolfs.com/author/pwolfs60/ Hier staat ook het belang van Vidar in en is waarschijnlijk de kortste manier om duidelijk te maken waar Vidar voor staat.

Hoe dan ook hij is ook een spirituele entiteit, bekend als de zoon van Odin in de Noorse mythologie waarvan voorspeld is dat hij in de toekomst ineens zal verschijnen, in het bewustzijn dan, en de dood van zijn vader zal wreken met een zwaard en een beroemde laars, en zo aldus de dood van zijn vader zal wreken door Fenris de leugenwolf plotseling te doden. En die leugenwolf is niets anders dan de negatieve spirituele energie die zich in onze tijd vooral manifesteert als de leugenachtigheid die uit Rusland komt. Hij kent geen moraliteit, geen objectieve waarheid en geen scrupules. Volgens Steiner is Vidar tegelijk de spirituele entiteit die verlaat op zal stijgen tot de rang van aartsengel en zo Michael zal opvolgen die immers rond 1879 verheven is tot Tijdgeest. Aartsengelen zijn ook leiders van volkeren en Vidar verwordt in onze tijd tot de aartsengel van Europa en zal dus volgens de mythologie Europa verenigen en met zijn zwaard van kosmische intelligentie en de medewerking van de morele daden van de mensheid die zijn laars gevormd hebben, de laars die hij in de bek van het monster zal zetten en met 1 krachtige stoot van zijn zwaard de Fenriswolf zal doden. Wat hem doet verschijnen zijn daden van moed en samenwerking (Ukraine) waarop Europa ontwaakt en reageert. Vidar neemt de positie in van Michael, de aartsengel met het zwaard. Hij is de ontwakende morele leider van de volkeren van Europa die zich nu aan het verheffen is en die de strijd aangaat met de demonen van angst haat en zelfzucht. Hij is voor iedereen bereikbaar en ervaarbaar die zijn/haar gedrag niet laat bepalen door de demonen van angst/haat/ en zelfzucht. Moed wordt gevraagd door hem, een oprecht warm hart en onbaatzuchtigheid. Het zwaard staat voor de kosmische intelligentie waarmee hij de strijd aangaat met de demonen, net zoals Michael dat voorheen deed.

Dit klinkt waarschijnlijk heel vreemd maar toch is het zo, in spirituele beeldtaal althans. In andere woorden gesproken gaat het menselijke bewustzijnsniveau zich de komende maanden verheffen en zal het lagere zelf, zoals bv gerepresenteerd door Putin, zijn macht over ons gaan verliezen. Een versnelde menselijke bewustzijns stroomversnelling als het ware.

Dit is wat ik innerlijk ervaar, en wat ik in de wereld zie gebeuren. Misschien allemaal wel een beetje wazig uitgelegd maar toch is het zo en zo zal het ook mettertijd voor een ieder duidelijk worden gedurende de algehele verheffing van het collectieve bewustzijn. Wat trouwens nu al aan de gang is maar de komende maanden zal het voor een ieder merkbaar worden.

Vanaf a.s. zondag begint de Lijdenstijd, het begin van de verheffing, zie 1e link van vandaag.

Wordt vervolgd en beter uitgewerkt de komende weken, dit is de eerste voorlopige versie zoals ik het op het moment ervaar.

28 maart,

Hier eerst een interessant stuk over Rusland compleet in overeenstemming met de door mij ook zo noodzakelijk geachte zelfreflectie en het onder ogen zien van de eigen nationale wandaden; Uiteraard net zoals o.a. de koloniale wandaden van de Westerse mogendheden uit zowel het verleden als in de meer moderne hedendaagse uitbuitingsvormen: https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/28/nato-ukraine-vladimir-putin-russia-democratic-national-guilt

In de actuele moderne tijd waarin bijna een ieder zich kan verbinden met de juiste feiten via het internet is het wellicht mogelijk om het onder ogen zien van de eigen nationale wandaden sneller te laten plaatsvinden dan dat dat in het verleden gebeurde. Dat zou nou een waarachtig versnellende bewustzijnsontwikkeling kunnen veroorzaken. Het openbarsten van de Russische afgesloten informatiebubbel zou wel eens de oplossing voor het probleem kunnen zijn.

De innerlijke ontwikkeling heeft zich trouwens voortgezet. De 2e helft van de maancyclus, van de volle maan naar de nieuwe maan, is meer een loslatende en integrerend proces; Alle intens elektriserende periodes hielden op met de volle maan, vooral eenpuntige concentratie is nodig tijdens de eerste helft van de maancyclus, althans dat is wat ik de afgelopen jaren geleerd heb. Vooral vanaf de 3e kwarts maan, zo rond de 25e maart, kwam het integrerende aspect sterker naar voren: het elektrisende gevoel is duidelijk zachter van aard en verspreidt zich bijna al zoemend door mijn lichaam. Wel nog steeds onregelmatig slapend, veel moe zijn maar niet meer last hebbend van de fysieke kant van het proces.

Daarnaast kwam de Zon op de 20e binnen in Aries, de lente-equinox wat samenviel met de 1e zondag van de Lijdenstijd, 4 weken voor Pasen.

Die 4 weken hebben ook corresponderende bijbel-citaten die voor mij en misschien voor nog wel meer mensen van waarde kunnen zijn: De 1e week, vorige week dus, culminerend in de Warschau-speech van zaterdag van Joe Biden, is gekoppeld aan het citaat uit Lucas 11: 29-36, Het teken van Jona. Deze week, de 2e week is Johannes 6, de vermenigvuldiging van de broden, de spijziging met het levende brood. En volgende week, de 3e week is Johannes 8, Vrijheid of Gebondenheid.

Persoonlijk voelde ik het begin van de opstanding in de eerste week en momenteel voel ik de uitbreiding van de spijziging. Je kan natuurlijk ook nog eens het stuk Golgotha lezen dat deze periode ook beschrijft. De link daarvoor is de 1e van 18 maart en staat dus hierboven.

2 april,

Deze week was de week van de laatste dagen van de Pisces maancyclus en de eerste dagen van de Aries maancyclus. en de innerlijke energie was en is enorm, mijn hele romp voelt innerlijk massief en getransformeerd. Nou was deze week ook de week van de Venus-Saturnus conjunctie, het werkelijk maken van de gehele Venus transformatie van de afgelopen winter; En dat is dus de ziele-transformatie. Venus staat voor dat we willen hebben, onze morele gesteldheid en daar is een transformatie gaande, we hebben ingezien dat we ons eigen belang moeten opofferen om onze hogere idealen te verwezenlijken, en dat vereist moed.

Ik zie het terug in Europa waar het besef gegroeid is deze week dat we onze eigen schijnbare korte termijn energiezekerheid waarschijnlijk zullen moeten opofferen om Ukraine beslissend te helpen om Putin te verslaan, wat dan tevens weer ons hogere eigenbelang dient om los te komen van het eigen innerlijke lagere destructieve eigenbelang, gesymboliseerd door Putin. Dit is volgens mij het proces wat gaande is.

En volgende week is het de week dat Mars conjunct komt met Saturnus en aldus de getransformeerde daadkracht van Mars vrijkomt om de hogere idealen van de getransformeerde Venus te gaan verwezenlijken. De hogere Venus en de hogere Mars waar ik het de afgelopen jaren vaker over gehad heb gaan zich vanaf nu fysiek manifesteren, de weg naar de opoffering van het lager-ik, de Golgotha-weg, wordt zichtbaar. Althans zo ervaar ik het; we zullen zien de komende weken!

Sinds gisteren dus de Aries nieuwe maan, een nieuwe jaarcyclus begint en hij begint bijzonder krachtig. De heilige nacht van 27 op 28 december correspondeerde met deze Aries maancyclus en als je het terugleest dan zie je dat ik in die nacht krachtig helende ervaringen had, naast individuele ook maatschappelijke. Ik ben dus vol verwachting deze maand. Het begin is in ieder geval geheel in overeenstemming met die verwachtingen.

5 april,

Vandaag is de dag van de Mars-Saturnus conjunctie. De meest voorkomende energie die bij die conjunctie hoort is een gedwarsboomde energie, agressieve confrontatie; Maar soms bij een hoger bewustzijn kan het ook een versterking van concentratie en kracht betekenen, energie wordt dan gebundeld als het ware. Die energie werkt wel nog een paar dagen door. Die gebundelde energie is wat ik innerlijk ook ervaar.

In de buitenwereld is het de dag na de schokkende vondsten van het criminele Russische gedrag in de regio ten noorden van Kiev. Vandaag is het de dag van de toenemende sanctiebereidheid in Europa. Nog steeds niet helemaal, Duitsland heeft nog steeds niet de noodzakelijke moed gevonden om de Russische energie geheel af te sluiten, nog steeds geregeerd door de angst dat ze zelf tekort gaan komen, maar ik denk dat het na het volgende weekend er beter voor zal staan. Het lijkt onvermijdelijk.

Het Bijbelcitaat van deze week is Johannes 8, dat gaat over de vraag of de mens uit vrijheid kan handelen of dat hij gebonden is aan het lagere ik dat uiteindelijk alleen kan handelen uit Angst/ haat/ en zelfzucht. Dat laatste is ook van waaruit Putin handelt, net alsdat hij gelooft hij dat ieder mens en ieder land uiteindelijk alleen uit zelfzucht zal handelen. Dat is de vraag deze weken voor Europa: is de mens in staat tot offeren voor een ander; Is de mens in staat tot het opofferen van het eigenbelang voor het hogere, collectieve belang. Ook het vertrouwen in het geloof in een goede afloop zonder fysieke zekerheid vooraf is van belang om te vinden. Nogmaals, het stuk “Golgotha” , zie 1e link van 18 maart, legt dit proces uitstekend uit.

10 april,

Vandaag is het Palmpasen, esoterisch-astrologisch de laatste zondag van het oude jaar, volgende week zondag is het de eerste zondag van het nieuwe esoterisch-astrologisch jaar, Paaszondag. De dagen tussen deze 2 zondagen is de jaarlijkse nieuwe scheppingsweek van de 7 planeten tijdens de 7 dagen, die bekrachtigd wordt door de nieuwe zon van Paaszondag. Dinsdag, de Mars-dag is ook de gastheer van de bijzondere Jupiter-Neptunus conjunctie in Pisces die voor het laatst plaatsvond in 1856. Een bijzondere week dus en ik ben compleet naar binnen gericht en vol van verwachting; ook of Europa de noodzakelijke offers kan brengen.

Zelf ben ik deze week wel weg omdat mijn moeder onverwacht een hersenbloeding gekregen heeft in het verpleegtehuis, dus waarschijnlijk gaat ze deze week overlijden. Droevig omdat ze het de laatste weken juist zo naar haar zin gekregen had in haar nieuwe verblijf, maar aan de andere kant is ze 87 en wil ze al meer dan een jaar het liefste dood daar ze vind dat ze niets meer heeft om voor te leven na het overlijden van haar 2e dochter in 2020. Een rustige vredige dood lijkt ze nu dus te gaan krijgen, dus ik ben blij voor haar.

22 april,

Ok, mijn moeder is inderdaad niet meer wakker geworden en overleden in de nacht van dinsdag op woensdag 12/13 april. Tijdens de Jupiter/Neptunus conjunctie overigens. Vanaf zaterdag is er steeds iemand bij haar gebleven, mijn zus en/of ik + kleinkinderen. Het was ook indrukwekkend om de laatste adem uitgeblazen te zien worden. Zo merkbaar dat de ziel gelijk uit het lichaam trekt. Hoe dan ook, alles is goed en rustig verlopen, precies zoals ze het wilde.

Veel met mijn zus opgetrokken de daaropvolgende week en samen de begrafenis geregeld. Die was op dinsdag de 19e (toevallig de verjaardag van haar man, mijn vader.) Het was een mooie dag die ook gezellig was. Veel gepraat, gegeten en gedronken.

Naast het uiterlijke gebeuren gebeurde er innerlijk ook veel, de hele stille week en dan vooral goede vrijdag +Pasen. De innerlijke samentrekking van het innerlijke lichaam was en is enorm, alsof ik een extra lichaam binnen in me mee te dragen kreeg. Ik heb uit mezelf, vooral sinds de corona jaren, geen beste conditie maar dat lijkt vorige week en deze week ineens verdriedubbelt te zijn. Ik ben ontzettend snel moe, heb soms echt wat ademhalingsproblemen daardoor, maar ik voel wel dat dat door dat innerlijke lichaam komt, alsof alles met elkaar verbonden moet worden, integreren die handel wat een boel energie lijkt te kosten. Het is een bijzonder vermoeiende ervaring maar ik voel ook duidelijk dat ik het gewoon moet ondergaan. Het elektriserende gevoel gaat door mijn hele lichaam heen van voeten en handen tot aan het topje van mijn schedel.

Ik ben nu sinds 2 dagen thuis, nog steeds moe dus, ben blij dat ik nog een maand vrij heb, en ik ga kijken wat er gebeurt. Komend weekend is het orthodox Pasen en ik heb onderhand geleerd om dat samen te beschouwen met westers Pasen van afgelopen weekend. Daarnaast duurt de Paastijd esoterisch dan nog tot Hemelvaart, 40 dagen na Pasen. Het is de tijd van groei en de communicatie van de weder opgestane christus met de, historische en huidige apostelen, ik ben vol verwachting.

24/25 april,

Rond middernacht van 23 op 24 april, het begin van orthodox paaszondag was opvallend: energie instroom door de kruin van mijn hoofd en ik kon beter slapen.

Dat was helaas maar voor 1 nacht want de volgende nacht was mijn niet kunnen slapen probleem weer terug. Ik ben het nu eens beter gaan uitzoeken wat er precies gebeurt: Het is steeds als ik in slaap val dat ik onmiddellijk paniekerig wakker schiet met ademnood. Nu snap ik inmiddels dat in principe je ademhalingsritme omlaag gaat als je in slaap valt omdat je eenvoudigweg minder zuurstof nodig hebt als je in slaap valt omdat je brein tot rust komt, maar mijn brein komt momenteel echt niet tot rust op het moment van in slaapvallen. Mijn brein is continue uitzonderlijk actief als ik wakker ben maar dat wordt niet minder als in slaap ga vallen, ik voel me dan wel moe maar mijn brein blijft actief alhoewel ik niet bewust nadenk. Mijn brein blijft dus momenteel ’s nachts meer zuurstof nodig hebben dan normaal denk ik. Maar ja dat maakt wel dat ik ontzettend moe blijf zo want ik denk dat ik maar zo’n 2 uur per dag slaap. Het is maar goed dat ik nog zo’n 6 weken vrij ben want werkend is dit niet vol te houden

Terugdenkend aan de heilige nachten van december schiet me wel te binnen dat ik de nachten die betrekking hadden op februari, maart en april ook erg onrustig was, wat ik normaal nooit heb, en waarin ik om de haverklap wakker werd. Kortom ik wacht het nog tot 1 mei af of het zichzelf natuurlijk herstelt en anders ga ik naar de huisarts. Die belde ik toevallig afgelopen vrijdag al hiervoor maar hij was tot 1 mei op vakantie, dus ik volg die “toeval-logica” maar. Volgens mij heb ik momenteel slaap-apneu (tekort aan lucht), nooit gehad, en dat kan als oorzaak hebben dat je breinactiviteit bij het in slaap vallen enigszins verstoord raakt; en nou geloof ik niet dat die normale slaap-activiteit verstoord is, die is nog steeds hetzelfde, maar ik geloof dat mijn eigen nachtelijke breinactiviteit erg veranderd is de afgelopen weken en dat er nog een slaap-aanpassing moet plaatsvinden in mijn brein; de normale verlaagde slaap-ademhaling reflex voldoet niet meer. En mijn ervaringen met andere fysieke veranderingen is dat er een aanpassingstijd nodig is. Dus tot 1 mei wacht ik het nog even af of het zich uit zichzelf natuurlijk herstelt en anders stap ik even naar de huisarts. Nog een weekje zware vermoeidheid omdat ik bijna niet kan slapen overleef ik wel.

Nog een mooi artikel in the guardian van Rebecca Solnit: https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/25/ukraine-has-taught-us-all-a-lesson-in-moral-courage

28 april,

Hoera, mijn ademhaling is gedurende deze week duidelijk aan het verbeteren, ik kan nu zo’n beetje 4 a 5 uur per nacht slapen en mijn slaap-ademhaling is daarbij aan het veranderen. Ik merk het verschil omdat ik ’s morgens als ik wakker word een diepere ademhaling heb, nooit eerder gehad. het is nog niet helemaal klaar maar het groeit, het is nu een stuk draaglijker, ik voel me veel meer uitgerust.

Er wordt innerlijk gewerkt in mijn romp aan een transformatie die onder andere alle verbindingen tussen dat innerlijk lichaam en mijn fysieke lichaam op elkaar aan het afstellen is. Het blijft een wonderlijke ervaring en het meest bijzondere blijft wel dat ik een zodanig vertrouwen in die innerlijke herstelkracht heb dat ik niet panikeer zoals bij deze ademhalingsproblematiek. Het noodzakelijke volle vertrouwen is er dat alles gestuurd en geleid wordt.

Momenteel merk ik bv plotseling dat mijn ogen weer scherp zien, geen bril meer nodig. Ik had dat van de zomer ook een paar weken en dat is er nu weer. Ook vreemd toch dat van de ene op de andere dag je ogen van -2 naar 0 gaan. Zoals ik al zei, overal helende activiteit in mijn romp en mijn hoofd. Maar ik ben wel blij dat deze lastige tussenfase voorbij lijkt, ik voel me een stuk beter en fitter.

2 mei,

2 dagen geleden was het nieuwe maan, Taurus nieuwe maan om precies te zijn. Sindsdien voel ik een groeiende samentrekkende, samenpersende energie in voornamelijk mijn romp, geen onprettig gevoel. Het is een krachtige energie die dat innerlijke lichaam versterkt. De verhouding tussen slapen en wakker zijn is draaglijker maar ik merk wel dat weinig slapen noodzakelijk is voor dat innerlijke groeiproces, ik moet langer dan normaal wakker zijn om die transformaties goed te laten functioneren, en ik moet zeggen dat ik dat nu ook beter kan verdragen. We zullen zien hoe zich dat de komende weken gaat ontwikkelen. Taurus is het meest aardse teken van de zodiak dus ik verwacht vele fysieke veranderende processen. Tevens staan nog sinds januari, voor het komende jaar de evolutionaire nodal-axis in de tekens van Taurus en Scorpio, wat betekent dat de zons en maans-verduisteringen in deze tekens plaatsvinden, wat betekent dat Taurus momenteel de evolutionaire leiding heeft in onze bewustzijnsgroei, vandaar de intensiveringen deze afgelopen- en huidige maand. De samenstand en samenwerking tussen Neptunus, Jupiter en Venus de afgelopen maand was en is nog steeds een zeldzame astrologische gebeurtenis.

De Taurus nieuwe maan van eergisteren was een partiele zonsverduistering en een ontzettend krachtige die dus langer dan normaal werkzaam zal zijn. Er waren de afgelopen weken, en is nu nog steeds, een intense samenwerking tussen voornamelijk de constellaties in Pisces, Taurus en Pluto in Capricorn. Dit is wat ik de afgelopen maanden zo sterk ervaar, en nu nog steeds dus.

10 mei,

De groei van het innerlijke lichaam, naar mijn beste weten het astraallichaam, gaat steeds verder. De ademhalingsproblemen zijn voorbij alhoewel ik wel korter en onregelmatiger slaap. Afgelopen week werd me trouwens duidelijk dat het astraallichaam natuurlijk gelieerd is aan het luchtelement, (kijk bv bij de derde adventsweek van afgelopen december waar dat duidelijk naar voren kwam), en dat het rond deze paastijd, bij het gekoppeld worden aan de aardse fysieke realiteit, via de fysieke ademhaling dus gebeurt, met schijnbaar bijpassende connectieproblemen. De ademhalingsproblemen waren het grootst in de week voor Pasen en de week er na. Nu lijkt het innerlijk meer verbonden , maar klaar is het nog niet. De astrologische lucht-sterrenbeelden zijn trouwens Gemini-Libra-en Aquarius waarbij Mercury de dominante planeetwerking is van Gemini, Venus van Libra en Uranus van Aquarius.

Gek genoeg voel ik nog steeds de synchroniciteit met de Europese ontwikkeling, ook die gaat immers schoksgewijs. Met horten en stoten zullen we uiteindelijk wel aankomen bij de complete energieboycot, maar het gaat niet vloeiend. Wel wordt het steeds duidelijker dat Europa momenteel in het midden staat van het huidige tijdsgewricht en dat we door morele overwegingen gestuurde politieke stroomversnellingen gaan die de Europese groei sterk bevordert. Die synchroniciteit ervaar ik intens, ik weet niet waarom maar hij is er.

Waar ik me ook steeds weer over verwonder is wanner er nou eindelijk een eindpunt in zicht komt van al mijn innerlijke transformaties. En nou keek ik toevallig uit interesse eens naar de astrologische horoscoop van Pasen volgend jaar omdat Pasen volgens mij de beslissende fase van het jaar is, zoals ik dat ieder jaar weer opnieuw ervaar. En volgend jaar rond Pasen komt Pluto in de eerste graad van Aquarius. Nou heeft Pluto een cyclus van ongeveer 245 jaar en de laatste keer dat Pluto in de eerste graad van Aquarius arriveerde was met Pasen in 1777, een turbulente revolutionaire tijd, Amerikaanse revolutie en de aanloop naar de Franse revolutie. Beiden sociaal revolutionaire Uranus thema’s trouwens. Momenteel loopt Pluto vanaf 2008 door het sterrenbeeld Capricorn. In 2023 komt hij voor het eerst in Aquarius en die eerste graad van Aquarius is belangrijk in mijnpersoonlijke verleden zoals ik vaker heb vermeld en tevens de graad van de Grote Conjunctie, de belangrijke Jupiter-Saturnus conjunctie tijdens de winter zonnewende van 2020, zie aldaar. Pluto voel ik de afgelopen jaren wel het meest intens, Hij is gekoppeld aan fysieke transformaties, duidelijk waarneembaar voor me de afgelopen jaren. En volgend jaar arriveert Pluto dus voor het eerst in die 1e graad van Aquarius en dat moet wel voor mij en voor de wereld een belangrijk moment zijn. Bovendien is er precies met Pasen voor mij persoonlijk ook het exacte 3e kwart aspect van de Uranus-Uranus cyclus, het derde kwart na 63 jaar. ( Uranus heeft een cyclus van 84 jaar, dus na iedere 21 jaar een kwart van die cyclus) Eind juli van dit jaar komt dat derde kwarts aspect voor het eerst in mijn horoscoop voor, zelfs conjunct de North-Node en Mars, een krachtige gebeurtenis dus maar het derde en laatste exacte 3e kwarts-aspect voor mij persoonlijk is met Pasen volgend jaar. Dat lijkt me dus een belangrijk markeringspunt voor mijn eigen ontwikkeling en door de ervaren synchroniciteit dan dus ook voor de wereld. Hier nogmaals de link met de standaardwerking van het 3e kwarts aspect. Het geldt in principe voor alle planeten afhankelijk van hun natuur natuurlijk en bij het Uranus-Uranus 3e kwarts-aspect gaat dat voornamelijk om het tot leven brengen van je opgedane collectief sociale bewustzijns-levenswijsheid. Ik heb deze link vaker gekopieerd maar hij komt deze jaren schijnbaar veel voor en is dus volgens mij belangrijk: https://www.khaldea.com/eon/eon28.shtml

Hier trouwens ook nog een keer mijn persoonlijke intuïtieve interpretatie betreffende de werking van Uranus: “De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte turbulente stormen in ontwrichtende tijden.” ( Die zelf veroorzaakte stormen zijn dan natuurlijk het directe gevolg van de onzuiverheden in de intenties tot integer handelen)

Nou kijk ik wel even ver vooruit wat eigenlijk niet nodig is. De actualiteit heeft al mijn aandacht en concentratie nodig. Hemelvaart en Pinksteren over een paar weken zal, naar ik verwacht weer de eerstvolgende nieuwe groeipunten in de jaarcyclus brengen.

31 mei,

Het is nu in de nacht van 30 op 31 mei, een halve dag na de nieuwe maan in Gemini. Het is tevens in de nacht van maandag op dinsdag na Hemelvaart en dus in de week voor Pinksteren. Het is een bijzondere krachtige tijd geweest en vooral de afgelopen dagen. De dagen tussen Pasen en Hemelvaart hebben zich gevuld met het versterken en verder groeien van het innerlijk lichaam. Zo is bijvoorbeeld ook mijn ademhaling veranderd, het lijkt nu stabiel en definitief anders dan voor Pasen. Het verschil voel ik vooral bij het diep ademhalen. Vroeger voelde je vooral je buik als ik diep ademhaalde maar als ik nu diep ademhaal voel ik het door heel mijn romp. Het is echt een totaal ander gevoel maar de hele romp voelt ook anders aan: alsof het tot leven is gekomen. Ook de tintelingen die ik voorheen in mijn handen en voeten voelde, voel ik nu in mijn hele lijf, mijn armen, benen, romp en hoofd. En alles voelt stabiel.

Mijn innerlijke concentratie is ook enorm, de uiterlijke wereld heeft steeds minder mijn interesse, ik heb wel een steeds groter vertrouwen dat alles gaat zoals het moet gaan en dat ik me dus ook nergens druk om hoef te maken. Uiteindelijk gaat het allemaal goed aflopen de komende jaren. De innerlijke overgave wordt steeds sterker.

Hemelvaart is duidelijk het einde van de spirituele stap die met Pasen begon en ik ben benieuwd of er dit jaar met Pinksteren nog meer gaat volgen.

3 juni,

Wonderlijke synchroniciteit wederom tussen mijn eigen Hemelvaartservaringen en de politieke Europese eenheidsontwikkelingen deze week. Pinkstertijd duurt vanaf a.s. zondag tot 24 juni. Spiritueel gezien de tijd van de verbinding tussen Aarde en Hemel; in de natuur wordt Hemelvaart gesymboliseerd door het bloesemen, de aarde biedt zich aan de Hemel aan in volle voorjaarstooi en de Hemel beantwoord dat met Pinksteren met de vruchtzetting, de hemel schenkt dan nieuw leven aan de aarde. Dat is de symboliek van deze tijd van het jaar. De bedoeling voor de mens is dan het zo zuiver mogelijk aanbieden van de intenties zonder dat vooraf berekend kan worden hoe dat uit gaat pakken. Het moet gedaan worden uit het hart en weten dat het moreel het juiste is om te doen. Hoe zuiverder dat gebeurt hoe beter de Hemel kan antwoorden met de karmische gevolgen van die morele daad. Niet te voorspellen of in te schatten voor ons mensen met onze beperkte verstandelijke vermogens hoe dat gaat aflopen, Daar hebben we geloof, vertrouwen en hoop voor nodig. De berekenende lagere zelfzuchtige instincten moeten geofferd worden. Het is het einde van de helende voorjaarsperiode onder leiding van de aartsengel Rafael dat begon met de donkere Lijdenstijd voor Pasen als een soort van diagnose van wat er mis is met ons mensen, en eindigt met de hernieuwde verbinding tussen Hemel en Aarde in de Pinkstertijd. De natuur legt die weg ieder jaar af in het voorjaar. Hoe meer wij mensen diezelfde verbinding in morele daden kunnen vinden hoe sterker die vruchtzetting zal plaatsvinden. Laten we hopen dat we deze pinkstertijd een toptijd mogen hebben.

10 juni,

Het is vandaag de vrijdag tussen Pinksteren en oosters orthodox Pinksteren waar een week tussen zit. Met Pinksteren gebeurde er weer nieuwe dingen, fysiek dan. Vanaf die dag intensiveerde de innerlijke groei weer; het werd innerlijk weer compacter en massiever, tevens een sterke drang tot vasten waar ik nu 3 dagen geleden maar mee ben begonnen. Vreemd was ook dat dat innerlijk lichaam zwaarder lijkt te worden, wat vermoeiend is. De afgelopen weken was ik ook weer begonnen om mijn conditie wat te verbeteren door meer te wandelen maar sinds Pinksteren viel dat gelijk weer terug naar het beginpunt van een paar weken terug. De opbouw van dat innerlijk lichaam kost schijnbaar gewoon veel energie en bijbehorende aandacht. Ik probeer wel dat wandelen vast te houden om toch een minimum aan conditie op te bouwen maar het schiet niet op. Ik heb de afgelopen jaren best wel vaker het lopen geïntensiveerd na periodes van passief naar binnen gekeerd zijn en dan ging dat altijd redelijk snel, maar dit keer gaat het bijzonder moeizaam net als met afgelopen Pasen en ik voel de opbouw van het innerlijk lichaam erg sterk, wat zeker de oorzaak is van het aanhouden van die slechte conditie, alsof het innerlijk lichaam wel duidelijk opgebouwd wordt maar nog niet geactiveerd is, nog niet meehelpt in het dagelijks leven. Ik voel het echt intens, vanaf mijn voeten tot aan het topje van mijn hoofd, vooral tijdens het wandelen en dat voelt goed ondanks dat het vermoeiend is. Het lijkt wel een soort van zwangerschap hoe vreemd dat ook klinkt. Nou, genoeg geklaagd, maar ja ik moet het toch even registreren hoe vreemd het ook klinkt allemaal.

De spirituele hoofdstukken van Prokofieff over Pasen, Hemelvaart en Pinksteren voelen wel intens en levend aan deze weken; ze spreken echt tot me. Wel mooi trouwens dat dat dikke boek over de energie van het jaarverloop van Steiner en Prokofieff zo levend kan zijn voor me. Het maakt me zoveel duidelijk gaandeweg; ieder jaar lees ik het weer als nieuw alsof de Geest direct tot me spreekt. ( nogmaals: “Sergej O Prokofieff: De kringloop van het jaar als weg tot de etherische christus”)

15 juni,

Gisteren was het trouwens volle maan in Sagittarius. prachtig en krachtig! Deze weken/ maanden zijn alle constellaties hulpvaardig voor me. Alle aspecten stimuleren me om de innerlijke concentratie vast te houden en ik voel de innerlijke vooruitgang van die houding. In de maancyclus volgt nu de afnemende maan, de 2 weken van loslaten en integratie van het opgenomene van de wassende maan.

21 juni – 1 augustus,

Ik heb een tijdje niks geschreven maar de hele behoefte om iets te schrijven lijkt tijdelijk geheel verdwenen te zijn. Ik voel me prima maar ben helemaal naar binnen gekeerd. De aanleiding was wel een acute ziekenhuisopname op 21 juni met ambulance en al. Ik ging even langs bij de huisarts en na het opnemen van mijn bloeddruk die veel te hoog was belde hij gelijk een ambulance die me met spoed naar het ziekenhuis bracht. Daar toch maar slechts 2 dagen gebleven, op de hartbewaking en helemaal doorgelicht. Ik had vocht in mijn longen, veel te hoge bloeddruk en een verminderde nier werking. Toch voelde ik me prima, behalve als ik ging lopen. Dan werd ik gelijk oververmoeid. Dat was dus de oorzaak van mijn vermoeidheid van de laatste maanden. Ik kon wel gelijk weer naar huis 2 dagen later en kon gelijk ook weer normaal wandelen. Ik word wel nog behandeld voor die verminderde nier werking dat ook deels nog een gevolg lijkt te zijn van het verwijderen van een tumor uit 1 van mijn nieren in 2018. Was wel een goedaardige tumor trouwens. Maar er zit er nu ook nog eentje, een kleintje bij mijn andere nier. Ze moeten binnenkort besluiten hoe ze die gaan verwijderen maar ik voel me verder prima. Hooguit wat vermoeider, ik slaap dus meer.

Verder ben ik dus helemaal naar binnen gekeerd sindsdien en lijkt de behoefte om deze zomer nog iets te schrijven helemaal verdwenen. Sowieso wordt de eenpuntige concentratie steeds groter; ik kan me eigenlijk nergens meer echt druk om maken, de uiterlijke polarisatie heeft steeds minder vat op me; ben naar binnen gekeerd, voel me goed, het innerlijk proces zet zich voort maar heb dus geen behoefte op het moment om iets op te schrijven. Ik meld me weer als ik iets te melden heb.

26 augustus,

Het is vandaag 1 dag voor de nieuwe maan in Virgo die tegelijk exact conjunct is met mijn natale Pluto. Ik schrijf dit op omdat ik de intensiteit van deze naderende nieuwe maan sterk voel. Virgo is het laatste sterrenbeeld van de zomer, tevens de vruchten producerende maand en de voorbereider voor de herfst. Natale Pluto in Virgo, in 9e huis, trine natale Jupiter in Capricorn maakt dat ik deze periode altijd intens heb ervaren en dat is de laatste jaren alleen maar sterker geworden. Vorig jaar heb ik de essentie van Virgo in mijn beleving ,in het Engels als volgt omschreven:

PURIFY YOUR INTENTIONS! PREPARE FOR THE DESCEND OF SPIRIT IN THE FALL!

En dat is exact wat ik momenteel als urgente aansporing ervaar. Vandaar dat het op een papiertje onder mijn beeldscherm staat, om me daar aan te blijven herinneren.

Oktober tot januari, herfst 2021; Michael tot en met Kerstmis

1 oktober

Dit is de eerste post sinds het begin van de Michaeltijd. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van de afgelopen winter, voorjaar, zomer e.a. te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit herfstverslag zal voortborduren. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Die 2 hoofdartikelen zijn goed te bevatten voor het rationele bewustzijn en herhaalde lezing en reflectie leidt vanzelf tot het in meer harmonie komen met de levensstroom. Bedenk ook dat dit blog meer dagboek notities zijn die grotendeels verhalen over mijn innerlijke spirituele reis, het is geen wetenschappelijke verhandeling.

Hier volgen eerst nog wat algemeenheden:

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 begeleidde de geest of mijn hoger-ik me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar innerlijk steeds sterker groeiende energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker. Het is echt een klok.

Ok, ik ga nu gewoon verder met waar ik bij het zomerblog gebleven was:

6-10 oktober,

6 oktober was de nieuwe maan in Libra conjunct Mars en waren ook de begindagen van de Mercurius-retrograde die deze weken intens en sterk zal zijn. Op 9 oktober was de Zon conjunct Mercurius en Mars in dezelfde graad. Astrologen zeggen me dat de Mars conjunct van deze dagen het begin van de nieuwe cyclus is maar zelf ervaarde ik de conjunctie tijdens de Mars-retrograde van afgelopen oktober veel intenser. Mars was toen het dichtst bij de aarde en ze kunnen me zeggen wat ze theoretisch willen maar de retrograde Mars is het dichtst bij de aarde en voelde duidelijk intenser en meer aan als een begin dus volgens mij begint daar de nieuwe cyclus, net als Venus in haar retrograde conjunctie. Mars staat nu aan de andere kant van de Zon, het verste weg van de aarde dus. Maar ik zal de eindbeoordeling nog even uitstellen om te zien wat mijn ervaring met Mars gaat doen de komende tijd.

Hoe dan ook, Mars staat nu in Libra, de diplomaat positie, de balans-zoeker, iets wat Mars van nature niet ligt, hij moet luisteren en balanceren, niet slechts handelen naar zijn eerste ego-impuls wat zijn eigenlijk lagere natuur is. Voor mijn gevoel lukt het hem wel dit jaar, volgens mij een uitwerking van de hoger-stijgende Mars transformatie van deze cyclus, zoals vaker besproken.

Ik voelde sinds oktober een indalende energie; In september zat die energie hoog in mijn bovenlichaam en nu meer in het midden ter hoogte van de onderkant van mijn borstkas. Van Scorpio tot Capricorn zal die energie naar ik zoals gebruikelijk ervaar dieper indalen; De opstijging in het voorjaar en de afdaling in het najaar; Ieder jaar een stukje dieper en een stukje hoger. Wat er momenteel bij komt is de immense drang tot eenpuntige concentratie. Ik kan me steeds minder druk maken om wat dan ook, de noodzaak tot die eenpuntige concentratie groeit en groeit wat zeker te maken zal hebben met die Mercurius retrograde die ook driemaal square komt met Pluto deze retrograde-tijd, wat transformatief werkt. Vooral de Mars-aspecten met Pluto voel ik dit jaar intens en transformatief op 22 oktober komt Mars in het derde kwart ten opzichte van Pluto, de integratiefase van de cyclus waar ik veel van verwacht.

Nog iets wat ik niet wist trouwens, wat ik deze zomer gelezen, is dat volgens Steiner in onze tijd het Sterrenschrift herontdekt en opnieuw ervaren moet worden; De astrologie dus!!! En ik kan dat alleen maar ten diepste beamen. De uitwerkingen van de planeten worden voor mij alleen maar steeds sterker ervaren. Astrologie wordt steeds meer levende ervaring voor me, dus altijd prettig dat Steiner de juistheid van mijn ervaringen bevestigt.

De nieuwe maan conjunct Mars in 13 Libra is voor mij trouwens ook de apex van een yod (aspect-patroon). Het tegenoverliggende sextiel bestaat uit Uranus in 13 Taurus en natale Conjunctie Mercurius/Venus in 12-13 Pisces. Het begin van een krachtige periode dus vooral als je ziet dat dat sextiel nog een half jaar bij me blijft, dus vernieuwingen en veranderingen in mijn bewustzijn en mijn ziel! Ik kijk ernaar uit!!

11 oktober,

Ben weer wakker midden in de nacht omdat de energie zo sterk is. Het is deze dagen enorm en aan de ene kant zal dat zijn door de Zon-Mars conjunctie en de eenpuntige concentratie door de Mercurius retrograde die daar doorheen loopt maar aan de andere kant zal dat ook komen doordat Pluto, Saturnus en Jupiter deze maand uit hun retrograde komen en weer direct gaan. En dat betekent dat alle innerlijke reflecties, alle voorbereidende evaluaties van het afgelopen half jaar in daden omgezet gaan worden dit komende half jaar. Pluto was de eerste op 6 oktober en dat is de planeet van dood en wederopstanding, het afsterven van het oude en de geboorte van het daaropvolgende nieuwe; Pluto levert blijvende permanente veranderingen als je in staat bent om het oude los te laten. De 2e planeet van de drie is Saturnus die NU op dit exacte moment weer direct gaat. Ik denk dat ik daarom ook wakker werd een half uurtje geleden. Saturnus is de werkelijkheid, de maatschappelijke structuren waarop onze werkelijkheid gebouwd is; lichamelijk is Saturnus gerelateerd aan onze bottenstelsel die alles bij elkaar houdt, de contractie krachten in de kosmos die samentrekkend werken. Dit in tegenstelling tot Jupiter, de planeet die juist expansief werkt, de uitdijende kracht in de kosmos die alles uitvergroot. Plastisch uitgedrukt is Saturnus de planeet die nee zegt en Jupiter de planeet die ja zegt; contractie en expansie. Als Saturnus dus weer direct gaat dan trekt het de nieuw gevormde concepties samen tot nieuwe fysieke werkelijkheden als ze levensvatbaar zijn, en Jupiter, die de 18e direct gaat, laat die nieuwe werkelijkheden groeien. En daar ik het afgelopen half jaar bijzonder intens de diverse aspecten ervaren heb verwacht ik dus veel nieuwe manifestaties het komende half jaar. Hou wel in de gaten dat het nog wel 2-3 maanden duurt totdat ze alle 3 op volle snelheid zijn en alle andere planeten ook uit hun retrograde zijn Vooral aspecten van Mars, de planeet van daadkracht en actie ende Zon lijken daarbij triggers te zijn om de veranderingen in gang te zetten in onze werkelijkheid. Pluto en Saturnus zijn nu weer terug op het punt waar ze in januari- februari van dit jaar ook waren en deze graden zullen ze nu opnieuw gaan bestrijken de komende maanden maar dan inclusief het geleerde van de afgelopen retrograde reflecties en ervaringen.

Misschien trouwens dat daardoor de ervaringen die ik afgelopen voorjaar verwachtte niet doorbraken; Pluto en Saturnus zaten beiden in hun schaduw-zone het afgelopen voorjaar, de graden waar ze even later retrograde weer terug overheen gingen en nu, de komende maanden, voor de laatste en beslissende keer weer direct overheen zullen gaan. Maar ja we zullen zien, overgave!!!

Ik moet ook nog even een aanvulling of misschien meer een correctie maken op een incomplete herinnering aangaande de 7 en de 12 die in het voorjaar naar boven kwam en waarvan ik de betekenis niet meer precies wist. Ik las de juiste betekenis vorige maand weer en ik schrijf het hier weer even op ter aanvulling: De 12 zijn de 12 sterrenbeelden die de eeuwige kosmos representeren en de 7 is het tijdelijke, binnen die kosmos gemanifesteerd, door de 7 jaarfeesten binnen de jaarcyclus. Je hebt het kruis van de 4 grote jaarfeesten: Michael, Kerstmis, Pasen en St Jan en dan de 3 aanvullende feesten Epifanie, Hemelvaart en Pinksteren. In de heilige of stille week, de week voor Pasen heb je dan ook nog de volgorde van de 7 planeten van de Zon en Maan tot en met Saturnus die ieder door hun eigen dag in die week werkzaam zijn in onze werkelijkheid. De jaarcyclus verhaalt dus over de positie en de manifestatie van het tijdelijke binnen het eeuwige. De juiste benadering en verbinding van en met de jaarcyclus vormt de verbinding tussen ons beperkte individuele bewustzijn met het kosmische bewustzijn. Precies wat ik dus innerlijk aan het ervaren ben deze jaren.

12 oktober,

Het innerlijk lichaam is immens krachtig op dit moment. Vanavond zal het 1e kwart Maan exact zijn maar ik voel het zich manifesterende innerlijk lichaam al bijzonder sterk. Deze hele Maan-cyclus voelt krachtig met zijn Mars-Mercurius en Pluto invloeden en het inwendige lichaam is nog nooit zo sterk geweest, het groeit en het groeit maar, elk jaar weer een stuk verder. Mijn armen en mijn benen stralen nog steeds los van mijn romp en hoofd maar de verbinding met mijn bovenlichaam en mijn hoofd lijkt steeds dichterbij te komen naarmate de energie dieper mijn lichaam inzakt. Vol verwachting en eenpuntige concentratie!!

Ik moet trouwens ook nog even aanvullen dat die onverwachte dagen van seksuele impulsen vorige maand achteraf gezien samenvielen met de opposities van diverse planeten met Chiron, de gewonde genezer, die onze zwakke punten representeert. De komende dagen komt Mercurius al retrograderend weer terug op dat oppositie-punt en verblijft daar een paar dagen omdat hij stilstaat om weer direct te gaan. Tegelijkertijd zijn Black Moon Lilith en Saturnus beiden in een driehoek en een sextiel positief verbonden met die oppositie en tezamen vormen ze dus een helende krachtige Kyte constellatie ronde de volle maan op 20 oktober. En ik kan de helende werking al bijzonder sterk voelen waarbij ik het idee heb dat het hier om een permanente genezing gaat. Maar we zullen zien of het dat ook daadwerkelijk is.

15 oktober,

Het stralen in mijn bovenlichaam en in mijn hoofd wordt deze dagen steeds sterker. Het is duidelijk verwant aan het stralen in mijn onderbenen en mijn onderarmen en die stralingen groeien beiden naar mijn bovenlichaam toe. Het voelt duidelijk als het begin van een nieuwe fase waar ik nog niet geweest ben. Vanmiddag las ik weer eens de hoofdstukjes van Dane Rudhyar over Libra en Scorpio en ze zijn zo treffend; Ze vertellen zo goed het traject van de herfst-equinox naar de winter-zonnewende. Ik link hier nogmaals de engelstalige hoofdstukjes over Libra en Scorpio en als je echt geinteresseerd bent dan zou ik ze zeker lezen want ze vertellen op een begrijpelijke manier hoe het astrologisch in elkaar zit: http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s7p1.shtml .

Vandaag, morgen en overmorgen is er ook een mystic rectangle aspect-patroon, en deze is voor de hele wereld. Rudhyar noemt ze portalen waar je doorheen kan stappen. Van de zomer had ik er persoonlijk een aantal achter elkaar maar die waren wel allemaal in de vrouwelijke tekens (aarde en water) en deze is in de mannelijke tekens (vuur en lucht). Het is een subtiele energie maar als je ernaar luistert dan merk je dat er mogelijkheden zijn voor nieuwe perspectieven en nieuwe ervaringen, om een drempel over te gaan. Het bestaat uit 2 opposities: Mercurius- Chiron in Libra en Aries en de andere is Venus-Black Moon Lilith in Sagittarius en Gemini. Morgen zijn ze alle 4 in de 10e graad van hun teken en is het aspect-patroon dus exact. Beiden opposities zijn dan met elkaar verbonden door 2 sextielen en 2 driehoeken. Het figuur ziet eruit als een simpele deurpost. Die 3 dagen worden gelijk gevolgd door de vierkanten van de Zon en Mars met Pluto terwijl Jupiter en en Mercurius uit hun retrograde komen, dus het lijkt me een voorbereiding daarop. We stappen deze maand volgens mij echt een veranderende werkelijkheid in met nieuwe perspectieven, De ontwikkeling gaat zich versnellen deze komende maanden. Ik voel het innerlijk gebeuren en het gaat zich in de wereld dus ook manifesteren.

17 oktober,

Het over de drempel stappen in die mystieke rechthoek vindt inderdaad plaats deze dagen. In de zomer gebeurde dat in een soort van dromerige bewustzijnstoestand, ik werd er meer over gedragen als het ware, maar nu gebeurt het bewust, ik stap, met behulp van de geestelijke wereld natuurlijk, over die drempel. het is natuurlijk ook gelijk een helende drempel daar 3 van die 4 planeten of punten onderdeel uitmaken van dat helende kyte-patroon dat nog langer in stand blijft, zoals eerder vermeld. De 3e kwart aspecten met Pluto maken veranderingen vervolgens indringender.

Wat ik nu ervaar is het sluiten van het vergiet. Ik heb dat beeld vaker gebruikt omdat het eenvoudig uitbeeldt wat er volgens mij gebeurt: In iedere menselijke ziel wordt liefde of levenskracht uitgegoten, Onze ziel is zelf de Graal. Angst, Haat en Zelfzucht vormen de gaten in die Graal waardoor de onzelfzuchtige Levenskracht of Liefde, wat hetzelfde is, eruit loopt en in zijn zelfzuchtige, destructieve tegenbeeld verkeert. Het tegenhouden van die destructieve uitstroom is wat wij als mensen uit vrije wil trachten te doen (integriteit 1) maar nooit definitief toe in staat zijn. Alleen met behulp van de geestelijke krachten, de Goddelijke Genade, de heilige Geest is die sluitende daad mogelijk. We kunnen er persoonlijk alleen oprecht naar streven maar zijn van de spirituele wereld afhankelijk; Onze eigen oprechte intentie moet sterk genoeg zijn. En dat naderen van de geest is wat ik nu ervaar. Ik herken die innerlijke ervaring uit 2004, mijn Golgotha ervaring. In mijn eigen simpele bewoordingen gaan die gaten in het vergiet zich (gedeeltelijk) sluiten waardoor de de Liefde of de Levenskracht vastgehouden kan worden in de ziel en kan de ziel verworden tot: Wel in deze wereld maar niet van deze wereld. We gaan een prachtig helend najaar tegemoet volgens mij, waarbij de negatieve excessen zich natuurlijk ook zullen laten gelden zodra ze in het licht getrokken worden.

Integriteit 1 hier nog maar een keer als behorende bij dit jaargetijde en bij dit astrologische moment:

 “Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.

Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed, zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt enorm als mensen zich daar meer van bewust worden: 

We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid.

Het praktische principe van gewetensvol handelen is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten. Heb de moed om je geweten te volgen.  Daarnaast werkt het eveneens bijzonder integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”

31 oktober,

Het is nu een uurtje voor middernacht en ik realiseer me net dat op dit moment 30 jaar geleden precies mijn spirituele reis, ongevraagd, begon. De Zon stond toen zowel als nu conjunct met mijn natale Neptunus in de achtste graad van Scorpio in mijn 11e huis. Saturnus was ook net direct gegaan uit zijn retrograde, ook in Aquarius de vorige keer, alleen was het toen in de 1e graad van Aquarius en nu in de 7e graad. Ik ben benieuwd of er nog meer overeenkomsten zullen plaatsvinden want toen was het erg explosief en ingrijpend voor me en ik realiseerde me toen ook gelijk dat die ervaringen mijn levensdoel aan me openbaarden, al had ik natuurlijk nog geen idee waarheen die energie me zou leiden. Al weet ik dat laatste in principe nog steeds niet.

Ok, nog even een korte terugblik over de zomer. Ik realiseer me steeds meer dat ik afgelopen zomer meer in een soort dromerige staat heb verkeerd, alsof ik gedragen werd door de spirituele wereld. Ik maakte me er ook niet druk om, ik was vol vertrouwen. Maar nu realiseer ik me dat die dromerige staat van bewustzijn er altijd weer is als mijn dagelijkse bewustzijn het niveau van bewustzijn waar ik op dat moment verkeer nog niet kan bevatten. Ik moet me ook dan gewoon overgeven en het niet willen bevatten, dat komt later wel; zoveel mogelijk eenpuntig geconcentreerd blijven is alles wat nodig is.

Wat er deze laatste maanden ook steeds gebeurde is dat de 1e helft van alle maancycli sinds mei, van nieuwe maan tot volle maan, bijzonder krachtig en intens geconcentreerd zijn geweest, terwijl de afnemende maanhelft er steeds echt een was van het loslaten van die concentratie. Nou hoort dat in principe ook zo, maar deze maanden was dat loslaten ook sterker dan normaal, alsof alles van me afviel, en dat gebeurde dan steeds tot hetzelfde moment in de maancyclus als waar we NU zijn, een paar dagen voor de nieuwe maan, de concentratie gaat zich nu weer opbouwen. Opvallend! En nu staan we voor de Scorpio nieuwe maan op 4 november. Ik raad jullie zeker aan om het hoofdstuk over Scorpio ven Rudhyar nogmaals te lezen omdat het een belangrijke fase in het jaar is: http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s8p1.shtml

Op dit moment helemaal belangrijk vanwege een paar dingen: allereest valt de volle maan op de 19e samen met een partiële maansverduistering op de North Node, voor de eerste keer in het sterrenbeeld Taurus sinds 18 jaar. Ten tweede valt de nieuwe maan van 4 november recht tegenover Uranus, wat wijst op plotselinge veranderingen. Daarnaast zijn dit keer de Zon en Maan in Scorpio dit keer vergezeld van Mars en Mercurius. En vooral Mars is bijzonder want in tegenstelling tot in Libra voelt Mars zich helemaal thuis in Scorpio waarin hij uiterst passioneel is en het komt maar zelden voor dat de Zon en Mars zich tegelijkertijd in Scorpio bevinden. Scorpio gaat de diepte in en verbindt op een dieper emotioneel niveau (zie Rudhyar). Het is de volgende stap de diepte in op zoek naar verbinding en transformatie en samen met Mars betekent dat een extra stoot daadkracht. En dat tezamen met de Maansverduistering, nog een extra stimulans tot vernieuwing en verandering.

Het valt ook fysiek mooi samen met de Klimaat conferentie in Glasgow waar deze weken besloten moet worden tot meer intensieve samenwerking en radicale gedragsverandering wereldwijd. Dat is geen toeval, dat gaat gelijk op met deze wassende helft van deze Scorpio maancyclus. Gaan we deze maancyclus de Scorpio zien die onze lagere natuur representeert, of gaan we de Phoenix zien die onze hogere natuur representeert.

6 november,

Het is nu 2 dagen na de nieuwe maan en ik moest even wachten om te voelen wat er aan het groeien is deze maancyclus. Er is een sterke concentratie maar het is dit keer niet in mijn hoofd of de bovenkant van mijn bovenlichaam. De concentratie zit dit keer lager rond mijn middenrif en mijn buik. Nog niet meegemaakt, het voelt aan alsof er iets warms aan het groeien is in mijn buik, een soort bol van energie. De cyclus is pas twee dagen onderweg, een pril begin dus, maar nog niet eerder meegemaakt dus ik wacht vol nieuwsgierigheid wat er volgt. Het proces is de laatste maand-2 maanden duidelijk aan het indalen, van mijn hoofd via mijn borstkas naar mijn buik. Vol verwachting waar het eindigt!

9 november,

De maan passeert Pluto en ik moet even melden dat dat een paar uur lang ontzettend versterkend aanvoelde!

10 november,

Er zijn een boel harde zware aspecten deze weken die veel onrust kunnen veroorzaken in de wereld. Zo komt vandaag Mercurius conjunct Mars terwijl ze samen gelijktijdig exact square op Saturnus staan. Bij mij staan Mercurius en Mars dan ook nog morgen conjunct mijn natale Neptunus. En ik voel die spanning vooral in mijn hoofd; ik moet rustig gecentreerd blijven, welke zelfbeheersing me dan ook gegeven is om die rust en zelfbeheersing vast te houden. Het vierkant naar Saturnus is wel een 3e kwart vierkant, dus een integrerend aspect, het integreren van het geleerde van het afgelopen jaar-1,5 jaar van de Mars en Mercurius cycli ten opzichte van Saturnus. Een leerzaam moment dus, en erg krachtig schijnbaar want ik voel het proces intens, vooral in mijn hoofd maar ook in mijn hele lichaam. Bij al die druk en spanning dus de opdracht om alles beheerst en rustig te laten gebeuren zonder uit de bocht te vliegen en dat vermogen is me gegeven; het is echt luisteren naar mijn lichaam dit keer, het geeft de grenzen aan.

Ik zal trouwens hier nog eens de interpretaties van alle aspecten linken. De link opent met het derde kwarts vierkant, de waning square: https://www.khaldea.com/eon/eon28.shtml Voor als je meer wilt weten als ik weer eens iets zeg over een aspect. Ze staan er allemaal in, overzichtelijk op 1 pagina te bereiken.

Het grootste en belangrijkste aspect van dit hele jaar is trouwens ook een waning square tussen Saturnus en Uranus. Het is al sinds afgelopen februari aan de gang en het zal rond kerstmis een climax bereiken bij hun derde en voorlopig laatste square. Eind oktober volgend jaar komen ze nog eens vlak in de buurt van een vierde keer maar zo intens als deze derde keer + een paar nawerkingsmaanden zal het niet meer worden. Saturnus is de maatschappelijke structuren waarbinnen zich ook het verstarde oude bevindt, en Uranus is het bevrijdende nieuwe dat die verstarde delen verwijderd. En als we het goed doen als mensheid hoeft de spanning tussen die 2 principes niet totaal destructief te zijn zoals ik eerder heb vermeld.

Hier nog eens mijn persoonlijke intuitieve interpretatie van Uranus: ” De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente (psychische) stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.”

18 november,

Als je niet in astrologie geïnteresseerd bent dan moet het de laatste tijd vrij saai geweest zijn op dit blog want mijn ervaringen worden fysiek steeds sterker en de eenzijdige concentratie en focus op astrologie en die correlerende innerlijke ervaringen worden ook steeds krachtiger. Gisteren en vandaag was de oppositie tussen Uranus en Mars, normaal 1 van de meest explosieve aspecten van het jaar maar nu is het ontzettend bindend, ik voel de materialiserende kracht in me die samenperst. Morgen is de volle maan/eclips, het hoogtepunt van deze cyclus en het is duidelijk dat dit een transformerende cyclus is, ik voel de innerlijke veranderingen plaatsvinden. De Zon staat in Scorpio en de Maan in Taurus en die polariteit vertelt dat nieuwe waarde vorming die tot maatschappelijke werkelijkheid getransformeerd kan worden (Taurus) voorafgegaan wordt door emotionele innerlijke transformatie (Scorpio). De energiebal in mijn buik van het begin van de cyclus is verworden tot een soort van cilindervormige cocon van mijn buik tot mijn hoofd. Ik kan me verder alleen maar eenpuntig concentreren en alles laten gebeuren.

Mijn aandacht gaat deze dagen wel naar de aankomende Venus- retrograde in Capricorn die officieel op 19 december begint en tot begin maart gaat duren. Het is een spectaculaire Venus-retrograde die volgens mij , en naar ik denk ook de hele wereld flink gaat veranderen deze winter. De astrologie van deze winter is enorm. Ik zal het vast wel gaandeweg allemaal benoemen want ik denk dat alles wat ik tot nu ervaren heb zijn climax zal gaan krijgen deze winter en voorjaar.

Gisteren kwam Venus in haar schaduw van deze retrograde, 11 graden Capricorn, wat betekent het punt waar ze eind januari weer terugkomt en dan weer stationing direct gaat. Elke graad vanaf nu gaat ze dus nog 2 keer bestrijken de komende maanden. Het Venus-star-point, de conjunctie met de Zon, is op 9 januari conjunct mijn natale Saturnus. De vorige Venus retrograde was 1,5 jaar geleden in Gemini in mei-juni 2020 en je kan teruglezen hoe belangrijk die periode voor me was. En ik kwam er nu ook achter dat 4 jaar geleden precies op ditzelfde punt, 9 januari 2018, ook een Venus- star-point was, toen ik nog vrijwel niets wist van astrologie, er ook een conjunctie plaatsvond tussen Venus en de Zon. Ik ging vervolgens lezen in dit blog wat er toen gebeurde en ik raad je aan om dit ook te lezen want het is een fascinerende tekst. Ik link hier die post en scroll maar door naar begin januari https://peterwolfs.com/2017/12/.

Het wordt een fascinerende winter en Venus retrograde vol met transformerende conjuncties en andere aspecten.

20 november,

Het is een dag na de bijzonder lange maansverduistering en die was indrukwekkend. Ik voelde een grote instroom van spirituele energie. Zo was ik bijvoorbeeld Prokofieff aan het lezen en het was alsof de tekst tot leven kwam en rechtstreeks tot me sprak. Het is een bijzonder boek en het is een bijzondere man. Ik kom steeds weer nieuwe dingen tegen in zijn hoofdwerk omdat ik elke keer door de jaren heen kris kras door het boek heen paragrafen en hoofdstukken lees die op dat moment heel levend voor me worden. Het boek heet in het Nederlands “de kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus” van Sergej O. Prokofieff. Ik heb zelf altijd een beetje moeite met het woord etherisch en ik vind de Duitse titel eigenlijk mooier “Das jahreskreisverlauf als einweihungsweg zum erleben der Christus-wesenheit. Ein esoterische Betrachtung der Jahrfeste”. Ik weet eigenlijk niet of die ook in het Engels vertaald is. De Nederlandse vertaling is van 2013 en de Duitse van 1996. Prokofieff zelf was een Armenier en het origineel was uit 1995 in het Armeens neem ik aan. De man heeft een ontzettend diepgaande studie van Rudolf Steiner gemaakt en het meesterlijk gecomponeerd tot dit mooie boek. Wonderlijk is wel dat zijn studie over de 13 heilige nachten volgens mij niet correct is maar de rest van het boek wel. Dat niet correcte zit hem in mijn eigen praktijk ervaringen met die heilige nachten.

Hoe dan ook, gisteren las ik hoofdstuk 11 over de weg van Christus en Michael door het jaar. Paragraaf 5 las ik vooral en die heet, ” De kringloop van het jaar als mensenverbindende sociale realiteit, De sociale werking van het Christuswezen.”. Ik ga het hier niet allemaal herhalen want dat is teveel maar het maakte mij helemaal duidelijk dat ik in die daar beschreven samensmeltende eindfase aan het aankomen ben. Scorpio is ook het teken van versmelting in deze fase van het jaar, en de maansverduistering is een tijd van acceleratie, dat wat ik nu aan het ervaren ben dus. De lunar-nodes zijn trouwens nog net niet in de as Van Scorpio-Taurus maar net in de finale laatste graden van de as Gemini-Sagittarius die ging over het ontdekken van nieuwe percepties en nieuwe perspectieven ( de lunar-nodes lopen achterstevoren dus de laatste graad is de eerste graad) De komende 1,5 jaar vanaf januari komen die evolutionaire maansknopen in de as Scorpio- Taurus wat een verdichting betekent van de voorgaande as. Nieuwe percepties en het loslaten van oude perspectieven leiden tot het loslaten en transformeren van oude emoties en vastgeroeste gewoontes tot het vormen van nieuwe waarden (Taurus) van waaruit de nieuwe werkelijkheid vorm gegeven kan worden. En dit staat de komende 1,5 jaar op het programma. Deze maansverduistering in Taurus terwijl de North-Node nog net in Gemini staat is als het ware een voorschouw van wat er aan komt. Het nieuwe perspectief aan het eind van de North-Node fase in Gemini geeft een vooruitblik op de noodzakelijk transformaties van de menselijke beschaving willen we overleven als mensheid. Zelfs ondanks de tekortkomingen van COP26 is wel duidelijk geworden dat we als mensheid samen moeten werken om verder te komen. En het feit dat we over de voortgang vanaf nu ieder jaar samen gaan bakkeleien is een groot winstpunt. De transformatie is aan de gang!

25 november,

En onthoud ook dat naarmate het licht dichterbij komt de schaduwen donkerder worden. Dit als vervolg op het laatste. Het licht is momenteel aan het naderen, dus het geweld en het uiteenvallen van de samenleving zal steeds dreigender lijken. Onthoud ook dat bij de komende adventsweken, zoals bij alle adventsweken, de kleine Apocalyps hoort, Lukas 21, “Kijk omhoog, want uw redding is nabij”! Advent heeft altijd de tweeslachtigheid van enerzijds de stilte en concentratie bij de aankondiging van de geboorte van christus door Gabriel bij Maria, en anderzijds het toenemende rumoer en strijd in de buitenwereld, Lucas 21. Iedere november en december zal dit indringender klinken want ieder najaar daalt de geest dieper in het aardse en dit jaar zal dat bijzonder krachtig zijn door de Venus-retrograde die op 19 december begint. Venus is de vrouwelijke helft van de menselijke ziel die zich aan het prepareren is om de zuiverheid te bereiken die nodig is om de heilige geest te ontvangen (Maria). Zoals ik eerder heb gezegd is Mars (de mannelijke helft van de menselijke ziel) sinds de Mars retrograde van oktober-november 2020 op weg naar naar een hogere manifestatie die het uiteindelijk zal bereiken bij zijn conjunctie met Pluto op 3 maart 2022. Het sublieme zit hem erin dat Mars de hele maand februari conjunct zal oplopen met Venus die dan net direct gegaan is op 29 januari en in dat begin langzamer loopt dan normaal. Venus gaat dan even snel als Mars en tezamen bereiken zij de transformatieve conjunctie met Pluto in 27 graden Capricorn op 3 maart. En om het helemaal compleet te maken volgt de laatste exacte conjunctie tussen Mars en Venus een paar dagen later in de 1e graad van Aquarius, jawel dezelfde graad waar vorig jaar op 21 december Jupiter en Saturnus samenkwamen om een nieuw tijdperk in te luiden waarvan we nu nog steeds in de absolute aanpassende en transformatieve beginfase zitten. Maar ik voel de progressie, ik ervaar hem innerlijk.

Ook nog vermelden dat ik innerlijk sinds de eclips een versterkende spirituele energie voel instromen die door mijn kruin naar binnen komt en zich versterkend door mijn hoofd en romp verspreidt. De Zon en Mercurius verbinden zich inmiddels in de eerste graden van Sagittarius zo’n beetje conjunct met de lunar south-node waarover meer bij de zonsverduistering van 4 december.

De Zon is in Sagittarius, de ontdekkingsreiziger, de visionair, idealist, de ethicus, de optimist, het teken wat bij de planeet Jupiter hoort, dus expansief is, optimistische en vol van groei, en dat kan ik voelen.

Ik lees trouwens net een interessant artikel in the Guardian. Het is wel lang en je moet een zekere belangstelling voor geschiedenis hebben want het gaat over veranderende wereldbeelden. Een onderwerp dat trouwens bij uitstek een Jupiter-onderwerp is. https://www.theguardian.com/society/2021/nov/25/society-thatcher-reagan-covid-pandemic

Het betoogt trouwens dat de politieke en maatschappelijk balans moet worden gevonden tussen Liberalisme en Socialisme, zoals ikzelf ook altijd betoogd heb. Liberaal is het mannelijke principe = Mars, en Sociaal is het vrouwelijke principe = Venus. Het gaat om de samenkomst, de samenwerking tussen die 2 principes; de samenwerking tussen “Vrijheid(Mars) en Gelijkheid(Venus)” , wat “Broederschap” veroorzaakt. De evolutionaire Venus Starpoint cyclus die in totaal 1255 jaar duurt is onderverdeeld in kleine cycli van 1,5 jaar of eigenlijk 2×9 maanden waarvan de pieken de eigenlijke Starpoints zijn, afwisselend Venus retrogrades (conjunctie of nieuwe maan stand) en full Venus (oppositie of volle maan stand, 9 maanden later). Tezamen vormen ze de evolutionaire ministapjes van de menselijke ontwikkeling, naar mijn mening. Meer daarover voor en tijdens de vorige Venus retrograde cyclus van mei-juni 2020 in Gemini waar de werking van die Venus cyclus me spiritueel duidelijk werd gemaakt. Van de astrologische evenementen zijn deze Venus retrogrades me het sterkst ingeprent.( even verder volgt nog een korte uitleg). Op een hoger niveau is de mens het aardse of vrouwelijke principe en de geest het hemelse of mannelijke principe. De komende Venus retrograde is dus in een aards en vrouwelijk sterrenbeeld, Capricorn, voor mij in het 2e huis dat ook vrouwelijk en aards is. En dat alles met 3 transformatieve conjuncties met Pluto en een langdurige conjunctie met Mars deze winter, is dat dus een veelbelovende Venus retrograde.

Hier trouwens nog een oude reactie op een krantenartikel over dit onderwerp: Vrijheid en Gelijkheid zijn hier de 2 krachtige impulsen die de mensheid vooruit stuwen door de eeuwen heen.

“De afgelopen eeuw hebben de 2 eenzijdige afzonderlijk polen, extreme vrijheid (Neoliberalisme, USA en deels UK) en afgedwongen gelijkheid (marxisme communisme en hun onderdrukkende opvolgers, Sovjet-Unie, China e.a.) bewezen dat ze eenzijdig als ze zijn uit balans raken en rampen veroorzaken. Bij het Neoliberalisme ontstaat de onbalans door een tekort aan de sociale rechtvaardigheidsimpuls die zich onontkoombaar steeds sterker zal manifesteren, en bij de afgedwongen gelijkheid in het Oosten zal de impuls tot individuele vrijheid zich uiteindelijk explosief een weg banen als het te lang onderdrukt wordt. De enige juiste weg die toekomst heeft is het zoeken naar de balans tussen die twee; de positieve kanten van het individueel gerichte liberalisme enerzijds en die van het collectief gerichte sociale denken anderzijds. Het zoeken naar de balans tussen die 2 is al eeuwenlang de missie van de mensheid, zoals bij de Franse Revolutie prachtig idealistisch vormgegeven in de leuzen Vrijheid-Gelijkheid-Broederschap en momenteel positief getracht vorm te geven in de EU; Het oprecht zoeken, nastreven en balanceren van die 2 kernwaarden Vrijheid en Gelijkheid doet uiteindelijk Broederschap ontstaan. En dat waarachtig nastreven is het punt in de geschiedenis waar we nu als wereldbevolking voor staan. Ik zou zeggen Go Europa, de toekomst is aan ons!! De beide extreem eenzijdige polariteiten storten vanzelf in door hun onbalans, vandaag de dag duidelijk waar te nemen.

Ook kan je daar nog bij aantekenen dat Liberaal en Sociaal in wezen de spiegeling is van de innerlijke verhouding tussen onze mannelijke en vrouwelijke pool, die uiteraard in ieder mens beiden aanwezig zijn. Collectief innerlijke balans vinden tussen die twee polariteiten = maatschappelijke balans scheppen tussen mannelijk en vrouwelijk en liberaal en sociaal, omdat bewustzijn van de uiterlijke wereld nou eenmaal een spiegeling is van onze innerlijke gesteldheid.”

5 december,

Het is nu een dag na de nieuwe maan/ zonsverduistering, de laatste eclips in de Gemini-Sagittarius as. Een zonsverduistering kijkt altijd vooruit en dat gaat dit keer ook gepaard met het afscheid nemen van oude overbodige gezichtspunten, wereldvisies, geloofsovertuigingen omdat het gepaard gaat met South-Node conjunctie (oorzaak van de eclips). Een astrologe omschreef deze south-node conjuncties indien oude perspectieven hardnekkig verankerd zijn met het uittrekken van oude hardnekkige plantwortels die eruit moeten om plaats te maken voor nieuwe planten. Je staat vaak verbaasd hoe diep die kunnen gaan en hoe vast ze kunnen zitten. En die wortels die uitgetrokken worden maken dan weer plaats voor nieuwe ideeën, overtuigingen die geplant kunnen worden en die volgen uit de nieuwe Gemini percepties, alhoewel er natuurlijk genoeg mensen zijn die zich hardnekkig blijven vastklampen aan hun oude overtuigingen, maar toch zal de tijdgeest ze uiteindelijk inhalen. Een andere vergelijking met de south node is dat er als het ware een deur opengezet wordt waardoor er oude concepten en fundamenten verwijderd kunnen worden. Een oude vergelijking wat betreft de hele as is fat ie is als een draak waarbij de North-node de drakenkop is die het nieuwe voedsel, nodig voor de groei, inneemt, het middendeel van de as is dan als het ware het spijsverteringskanaal en de South-node is dan het uitscheidingskanaal, de drakenstaart, waar de restanten van alles wat verteerd en verwerkt is uitgescheiden wordt als zijnde overbodig.

Zelf ervaar ik deze eclips tot nu toe als een verdikking of versteviging van de innerlijke gestalte en een afname van mijn oude neiging tot oordelen, een rigoureuze afname van het laten binnenkomen van angst/haat/ en zelfzuchtige impulsen. Die innerlijke gestalte lijkt dat steeds meer af te sluiten. Ik moet dat wel zelf toestaan.

Het is eigenlijk ook een voortzetting van het gebeuren sinds de maansverduistering van 2 weken geleden. Toen kwam er door mijn kruin een spirituele energie binnen die zich door mijn hele romp en hoofd verspreidde, prettig aanvoelde en langzaamaan steeds dikker werd en met deze nieuwe maan- zonsverduistering versnelt dat proces zich ogenschijnlijk. Over een paar dagen nog maar eens kijken hoe het zich verder ontwikkelt.

Wel met een paar bevriende astrologen nog een korte uitwisseling gehad over de aanstaande Venus retrograde waarvan de ervaringen bij mij ook weer sterk naar boven aan het komen zijn komen, naar ik denk omdat de 1e conjunctie van Venus met Pluto aan het naderen is. De eerste twee conjuncties met Pluto zullen samen zo’n beetje de hele maand december omvatten en dat zal transformerend werken voor deze hele winter. De derde is pas op 3 maart samen met Mars.

Mijn eigen ontdekking van het verband tussen de Pluto-Saturnus cyclus en de Venus-Starpoint cyclus heb ik weer wat preciezer geformuleerd voor ze en ik denk dat hun persoonlijke- en de wereldwijde- ervaringen met deze astrologische gebeurtenissen de komende winter ze van de juistheid zal overtuigen :

” Hi Tara, Thanks for the very clear video about this eclips. I still think you are one of the best in explaining the nodes. It touched also a lot of my thoughts about the upcoming Venus retrograde themes so i send you a more precise formulation about the correlation between the Venus retrogrades and the Pluto-Saturn cycle as we discussed during the Venus retrograde in Gemini in 2020.

The Venus Starpoint cycle is 1255 years; every 251 years the next starpoint from the 5 pointed Venus star comes in the same degreepoint as the previous Starpoint. After 1255 years the Starpoint cycle has made a full turn. It follows the Pluto-Saturn cycle, it interacts with it. For example the Venus-retrograde in 13 degrees Gemini like the last one in may-june 2020 ( every 251 years) are always preceded by a Pluto-Saturn conjunction or opposition and are then followed by the full Venus in 6 Aries and then the Venus retrograde in 18 Capricorn like now (first in Gemini for new perceptions followed by a full Venus Starpoint in 6 Aries, end of march 2021 (this time conjunct Chiron), which gave the healing start energy followed then by the grounding Venus retrograde in earth sign Capricorn like is happening this month, this time magnified by the transforming Venus-Pluto conjunctions). And the north-nodes during the Venus retrogrades in Gemini are also alternating every 251 years between Gemini and Sagittarius. Venus retrogrades are so fascinating. For me they tell an evolutionairy tale about the emotional and spiritual growth of our souls. All the best Tara, Have a good month!” https://www.youtube.com/watch?v=F7G2o_VL_tI (haar youtube kanaal en ter zake doende eclips-video.

De Venus Starpoint cyclus is zelf een redelijk nieuwe ontdekking in astrologenland waarvan het bestaan pas de laatste jaren op grotere schaal geaccepteerd wordt maar de mogelijke interacties met andere cycli is nog vrijwel onontgonnen gebied. Het accepteren van deze interactie tussen een binnen- en een buiten-planeet cyclus zou een heel nieuw astrologisch onderzoeksveld bloot kunnen leggen.

Ok, ik leef nog steeds in een krachtige eenpuntige concentratie, ik voel me geestelijk opgetild en gelukkig. De Advent hoofdstukken van Prokofieff spreken nu pas echt tot me. Ik heb ze wel eerder gelezen voorgaande jaren maar toen drongen ze nog niet goed tot me door, nu wel, nu spreken ze letterlijk tot me, alsof de woorden levend worden. Ook de stralingen in mijn armen en benen zijn er trouwens nog steeds; ze zijn krachtig, prettig en vooral geconcentreerd in mijn handen en voeten alhoewel ze ook heel lichtjes voelbaar zijn aan de buitenkant van mijn bovenlichaam. Het is alsof ze ergens op wachten en ik vermoed dat ze wachten op de Mars-Pluto conjunctie van 3 maart; dat lijkt me het activeringspunt, ik ben er vrijwel zeker van dat het gecorreleerd is aan de Mars-Pluto cyclus.

9 december,

Ik ben nu een paar dagen bezig met het herhalend lezen van de Advent hoofdstukken van Prokofieff en ik ben echt verbaasd dat deze hoofdstukken niet eerder tot me doorgedrongen zijn! Waarschijnlijk omdat ik het nu pas moet weten. Integriteit als antwoord op een morele crisis 1 is zo verwant aan deze Advent-uitleg.

Zoals ik vorige week vertelde voelde ik een toename van de afsluiting van angst-haat- en zelfzuchtige impulsen. Het voelde aan alsof het belangrijk was dat ik probeerde om absoluut nergens meer aan toe te geven. Tevens werd me ook de kracht gegeven om dat te kunnen uitvoeren. En nu, na het lezen, begrijp ik dat de 4 advent weken spirituele proeven zijn om daadwerkelijk te laten zien dat je die impulsen kan beheersen.

Zo staat de eerste week in het teken van de Vuurproef, wat een proef is van geloof, van standvastigheid, doorzettingsvermogen, het vertrouwen in de wereldgerechtigheid (karma). De spirituele kwaliteit die daaruit geboren wordt is het kunnen lezen van het spirituele schrift; Bij mij in de huidige vorm hangt dat samen met wat ik vaker heb meegedeeld en wat deze weken weer sterk aanwezig is, namelijk het oplichten van stukken tekst, het spreekt dan min of meer letterlijk tot me, het is levend als het ware, mijn aandacht wordt naar die stukken tekst toegetrokken en het spreekt dan tot mijn bewustzijn. Naar ik begrijp kan zich dit later nog uitbreiden naar het visuele schrift maar dat heb ik nu nog niet wat ook niet vreemd is want ik volg niet de reguliere spirituele weg maar de omgekeerde intuitieve Saturnusweg waarop ik me blind voortbeweeg, puur vertrouwend op innerlijke intuitieve sturing. Relatie van deze eerste week met Integriteit 1 is het ontwikkelen van de kwaliteit doorzettingsvermogen.

De 2e week waar we nu in zitten is de Water proef waarin de kwaliteit van zelfbeheersing en bedachtzaamheid uitgevoerd moet worden. Het gaat hier vooral om het niet toegeven aan zelfzuchtige wensen en impulsen zodat je niet uit balans getrokken wordt en emotioneel stabiel blijft zodat je je vrij kan bewegen door de spirituele wereld. De relatie met integriteit 1 is hier uiteraard het ontwikkelen van zelfbeheersing.

Volgende week is de Lucht proef wat gaat over het intuitief met tegenwoordigheid van geest handelen. Het ontwikkelen van moed staat hier centraal net zoals in integriteit 1. Ik zal hier volgende week op terugkomen als ik in de energie van die week zit.

Maar het klopt als een bus; deze week ben ik inderdaad bezig om mijn emotionele stabiliteit te verbeteren door niet meer toe te geven aan negatieve impulsen waardoor het dichtgroeien van mijn innerlijke hoofd versneld toeneemt waardoor alles weer makkelijker wordt.

Ik ontdek eigenlijk dat ik dus jarenlang bezig geweest ben om me voor te bereiden op deze kersttijd, de bewuste ontmoeting met mijn hoger ik, de geboorte van de Zon op middernacht in de Kerstnacht. Mijn onbewuste lagere ik moest getemd worden al deze jaren om in staat te zijn de spirituele wereld te kunnen betreden, Ik kan het bijna niet geloven maar alles wijst daar wel op, net als de astrologie natuurlijk met zijn krachtige samenloop van gebeurtenissen in die laatste 10 dagen van december: De Venus-retrograde met zijn transformatieve Venus-Pluto conjuncties, het laatste exacte 3e kwartier aspect tussen Uranus en Saturnus: hier nogmaals: https://www.khaldea.com/eon/eon28.shtml . Dit is een grote 45 jarige cyclus die belangrijk is. En dan zijn er nog natuurlijk mijn innerlijke gebeurtenissen die deze weken sterk aan het intensiveren zijn. Wordt vervolgd……….

19 december,

Het is nu een paar uur na de volle maan en astrologisch een hoog energetisch weekend: volle maan, Venus is stationing retrograde, Chiron is stationing direct en het derde kwartier aspect tussen Uranus en Saturnus is nog maar een paar dagen weg van zijnde exact. Vandaag start ook de 4e adventsweek.

De derde advents week was moeilijk en ik weet eigenlijk niet hoe ik het ervan af heb gebracht. Het grondbeginsel dat Rudolf Steiner via Prokofieff beschrijft voor deze week is: “wat hem ervan weerhoudt naar de geest te luisteren, dat moet hij onvervaard overwinnen.” In de week zelf voelde ik mezelf niet gegrond maar in de lucht hangen en welzeker voelde ik mezelf naar beneden getrokken worden, vooral sterke plotselinge lust- dan wel kwaadheids-impulsen en ik wist ze wel te overwinnen maar ik betwijfel of dat “onvervaard” was, er zaten geregeld uren tussen voordat ik me er los van kon maken. Ik voel sterk de impuls tot eenwording in mijn hoofd en het loslaten van alles wat dat belet.

Wat er gebeurt is dat vanaf de eerste week van Advent er steeds een van de 3 direct mensen-helpende geestelijke hierarchien hun hulp staken zodat ons hogere-ik hun werk per week zelfstandig over kan nemen zodat ons innerlijke hogere ik zich in de 4e week zelfstandig staande kan houden, het fysieke, etherische en astrale lichaam zelfstandig besturend. De eerste week trokken de Archai zich terug, leiders van tijdperken, het vertrouwen in de wereldgerechtigheid (karma) in de fysieke wereld (doorzettingsvermogen). In de 2e week Aartsengelen (leiders van hele volkeren) en het in evenwicht brengen van je gevoelens (zelfbeheersing). En in de derde week trekken dan de Engelen zich terug die het dichtst bij de mens staan. Zij beheren tijdelijk ons astraallichaam (oa het beheersen van je angst-haat en zelfzucht impulsen) totdat we zelf in staat zijn om dat te kunnen, alhoewel ze wel onze vrije wil moeten volgen, als wij destructief en egoistisch willen zijn dan kunnen ze dat niet stoppen, onze eigen vrije wil is uiteindelijk de baas. En in de 4e week die nu begint sta je er dan alleen voor. De ervaring van de ijzige kosmische eenzaamheid noemt Steiner dat. Maar ik betwijfel dus of ik die derde week goed heb doorstaan. Ik vond het moeilijk om negatieve impulsen onmiddellijk los te laten alhoewel het uiteindelijk wel lukte. We zullen zien hoe het verder gaat deze week. De energie is wel krachtig in mijn hoofd, de noodzakelijk eenpuntige concentratie is er wel. Misschien is dit jaar ook wel niet het ultieme jaar alhoewel dit soort zelftwijfel en onzekerheidsgevoelens volgens Steiner nou ook juist een onderdeel van die test zijn, dus toch maar gewoon loslaten en er verder niet over piekeren.

Doordat het eigen egoisme zich al die jaren heeft geconcentreerd op het loslaten van alles en iedereen om eenpuntig geconcentreerd te kunnen worden en te blijven en zich daardoor heeft eigen gemaakt om slechts de grotere mensheidsbelangen te dienen en niet de kleinere eigenbelangen, zelfs niet je eigen, is de mens in staat om die ijzige kosmische eenzaamheid te overleven. En op 24 december, in de antroposofie de dag van het paradijsspel waar de uitdrijving van Adam en Eva uit het paradijs wordt herdacht, komt de mensheid, en ook ik dus, dan weer terug voor de poort van het paradijs alwaar hij de kleine wachter op de drempel ontmoet die hem de toegang versperd en die een compilatie is van je eigen individuele negatieve daden, de gevolgen van ons eigen karma. Ons eigen geweten oefent ons al daarin en daarvoor. Als we in staat zijn om ons eigen verleden recht in het gezicht te zien en onze schuld te erkennen dan mogen we passeren en het paradijs weer betreden, maar nu op eigen kracht. En daarmee overwinnen we de polariteit en heffen we die dus op in de menselijke wereld op. Daarna mogen we dan met Kerstmis de geboorte van ons hogere-ik in ons bewustzijn vieren. Wow, mooi verhaal! En het maakt me in ieder wel duidelijk waar die jarenlange constante eenpuntige concentratie goed voor was!

Astrologisch viel deze week trouwens ook samen met de transitie van Mars vanuit Scorpio naar Sagittarius wat een vuurteken is dus minder geaard, een boel energie maar in de eerste dagen in ieder geval onevenwichtig, rusteloos in doel-richting (perfecte timing dus met die 3e adventsweek). Het afsluiten van Mars van de Scorpio periode was trouwens welzeker goed, Scorpio eindigde zeker weten standvastig, niet als de lagere schorpioen maar als de hogere feniks, de innerlijke gestalte is uit zijn as op aan het staan.

Hier trouwens nog een mooie synchrone fysieke astronomische gebeurtenis: https://www.youtube.com/watch?v=LkaLfbuB_6E

25 december,

Het is kerstmis en Venus beweegt zich deze eerste retrograde dagen bijzonder traag en is constant conjunct Pluto, en vandaag exact trouwens en dat kan ik voelen omdat het een ontzettende druk geeft in mijn bovenlichaam; de bekende samenpersende en transformerende Pluto-druk die ik al zo vaak gevoeld heb de afgelopen 2 jaar. Daar dus niks vreemds, wat wel anders loopt is de mogelijk geschepte verwachtingen van vorige week, mogelijk omdat mijn Saturnus-initiatie weg toch anders gaat dan de door Prokofieff en Steiner beschreven Maan-weg initiatie. De eerste weken waren zeer wel herkenbaar met herkenbare overeenkomsten. Maar de 4e week week duidelijk minder naar ik denk omdat ik door de jaren heen steeds sterker al met de groeiende aanwezigheid van mijn hoger-ik leef. Ik kan dus niet meer in een ijzige eenzaamheid leven omdat ik me blijvend verbonden voel met de spirituele wereld. Ik werd me deze week wel sterker bewust van hoe ik alles en iedereen losgelaten heb door de jaren heen, ik leef eigenlijk in eenzaamheid alhoewel ik me niet eenzaam voel. Ik heb eigenlijk alleen nog maar contact met mijn kinderen, mijn moeder en mijn zus. Voorde rest wel een positief praatje mochten oude kennissen bellen maar ik zoek ze eigenlijk niet op. Maar daar werd ik me deze dus wel bewust van. Ook ben ik per eind januari ontslagen omdat het bedrijfje waar ik werk het door corona niet meer bolwerkt. Ik ben de enige werknemer maar we verdienen niet genoeg dus met wederzijds goedvinden krijg ik ontslag per eind januari en momenteel ben ik voornamelijk mijn vrije dage die nog openstaan aan het opmaken. Ik zit er zelf niet mee, er komt vast weer iets anders en eigenlijk wil ik eerst wel een paar maanden ww voor het eerst van mijn leven. Ik ben vol vertrouwen dat komt wat moet komen. Mooi is dat het samenvalt met deze transformatieve winter waarin dus ook mijn fysieke middel van bestaan weer gaat veranderen. Ik vond taxi rijden en dan vooral touristen rijden wel een prettige baan dus ik zal het missen maar ik ben vooral benieuwd wat er nu komt.

Maar Kerstmis dus, ik ben benieuwd wat er de komende 2 weken gaat gebeuren tijdens de nog resterende 12 heilige nachten en het aansluitende Venus-Starpoint van 9 januari conjunct mijn natale Saturnus. Ik voel me goed en onderga met rust en concentratie mijn immer verdergaande transformatie. Prettige kerstdagen!

Hier nog een mooie algemene religie overschrijdende video die net een paar dagen uit is, absoluut de moeite waard als je er even de tijd voor neemt: https://www.youtube.com/watch?v=Vu-Nw_ea9N4 .

Juli tot Oktober 2021; St Jan-Michael.

1 Juli,

Dit is de eerste post na het begin van de St Janstijd. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van de afgelopen winter, voorjaar e.a. te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit zomerverslag zal voortborduren. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Het is goed te bevatten voor het rationele bewustzijn en herhaalde lezing en reflectie leidt vanzelf tot het in meer harmonie komen met de levensstroom. Bedenk ook dat dit blog meer dagboek notities zijn die grotendeels verhalen over mijn innerlijke spirituele reis, het is geen wetenschappelijke verhandeling.

Hier volgen eerst nog wat algemeenheden:

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 begeleidde de geest of mijn hoger-ik me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar innerlijk steeds sterker groeiende energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker. Het is echt een klok.

Ok, ik ga nu gewoon verder met waar ik bij het voorjaarsblog gebleven was:

5 juli,

Het is nu minder dan 5 dagen voor de nieuwe maan in Cancer. Waar het sterrenbeeld Cancer voor staat zal ik hier nog 1 keer linken als je dit vorige maand nog niet gelezen mocht hebben. De nieuwe maan is het startpunt van een nieuwe intentie die tot volle maan tot wasdom kan komen indien die intentie tenminste daartoe de mogelijkheid en de ruimte krijgt. In de 2e afnemende helft na die volle maan volgt de integrerende fase waarin dat wat individueel tot wasdom gekomen is collectief geintegreerd kan worden; het oude moet losgelaten worden zodat het nieuwe zijn plaats in het geheel in kan nemen. Rudhyar over Cancer: http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s4p1.shtml

We zitten vandaag in de afsluitende fase vlak voor de volgende nieuwe maan, integrerende fase dus nog en dat is wat ik momenteel voluit ervaar. De samenpersende innerlijke druk in mijn lichaam en vooral in mijn hoofd wordt steeds krachtiger. Het voelt letterlijk zoals Rudhyar de “lens-vorming” beschrijft.

Cancer is ook de zomerzonnewende, het punt in het jaar dat je kan vergelijken met de “volle maanfase” van het gehele jaar. Het hoogtepunt van de Zon is bereikt en vanaf nu gaan de nachten weer lengen en de vruchten gaan uitbotten, de vruchten horen bij de dalende zon in de herfst, net zoals de opbrengsten van een maanfase bij de integrerende 3e kwart maanfase hoort. Cancer is dus bijzonder omdat het dat omslagpunt in de jaargang markeert. Het is de “volle maan” van het jaar. Dat wat innerlijk gegroeid is kan vanaf nu uitbotten, En tot wat dat uitgroeit. kan ik nu dus innerlijk voorvoelen, het begint zich te manifesteren.

Deze weken zitten astrologisch ook vol met opposities van de Zon, Mercurius, Mars en Venus met Pluto en Saturnus; Pluto de omvormer en Saturnus de realiteit zijn beiden retrograde dus in reflectieve absorberende toestand. Pas in oktober wordt duidelijk wat door Pluto omgevormd is en en wat dus door Saturnus zichtbaar gaat worden. Daarnaast ook nog vanaf 12 juli een paar dagen de conjunctie van Mars en Venus conjunct mijn natale Uranus in Leo. Daar verwacht ik veel van vooral daar vrijwel gelijktijdig de Zon een trine maakt met Neptunus, een oppositie met Pluto en een sextiel met mijn natale MC/Nort Node, kortom wederom die eerder besproken mystieke rechthoek van eind juni. En ook Mercurius die net uit zijn retrograde-gang is in begin Cancer maakt dan ook weer een sextiel met mijn natale Pluto en oppositie en trine met beide Jupiters en vormt daardoor dus ook weer die mystieke rechthoek in de begingraden. Die eerdere portalen trouwens, die mystieke rechthoeken van eind juni, hebben welzeker al tot gevolg dat ik een andere werkelijkheid aan het betreden ben, alhoewel het nog wat dromerig voor me is voel ik dat de gevraagde overgave me door die transformatie aan het leiden is. Het valt me nu trouwens pas op hoeveel er van die mystieke rechthoeken zijn deze zomer in mijn horoscoop, en allemaal in de vrouwelijke tekens! Hoe dan ook , juli is een interessante tijd met Mars Venus conjunct mijn natale Uranus in Leo (mannelijk teken) als centraal punt omringd door al die mystieke portalen in de vrouwelijke tekens in de wassende maanfase van Cancer. Ik wacht dus af in volle verwachting en geef me over in volledige innerlijke concentratie.

13 juli,

Het is nu ’s morgens vroeg. Later in de middag is de exacte Venus Mars conjunctie. Het is ook een dag of 2 na de nieuwe maan en ik weet nog niet precies hoe deze maancyclus uit gaat pakken maar ik weet wel dat mijn hoofd centraal staat. Mijn innerlijk hoofd bruist van de activiteit inclusief allerlei nieuwe ervaringen en sensaties in verschillende delen van mijn hoofd. Ik had trouwens gisteren mijn 2e Pfizer vaccinatie en sindsdien ben ik erg slaperig, vannacht wel 12 uur geslapen maar voel me nu wel beter.

Ik zat vanmorgen ook even naar de volgende Venus retrograde periode te kijken gedurende aankomende december en januari in Capricorn. In deze periode hebben Venus en Pluto 2 conjuncties. En in eind februari-begin maart hebben Venus en mars een langdurige conjunctie in Capricorn waarbinnen ook nog een gemeenschappelijke conjunctie met Pluto. Dat moet dus ook wel een transformerende periode zijn. Interessant vooruitzicht! Die laatste conjunctie valt ook nog samen met een nieuwe maan conjunct Jupiter in Pisces en Pasen valt dan vervolgens samen met de Jupiter – Neptunus conjunctie in Pisces, voor het laatst in 1856!), Veelbelovende constellaties dus voor volgend jaar!

De focus op mijn hoofd is natuurlijk al een paar weken aan de gang dus ik ben benieuwd waar dat deze weken naar toe leidt. Vanaf vandaag voor een volle week worden beiden mystieke rechthoeken in mijn horoscoop actief, eerst die in de lage graden en in de loop van de week die in de hoge graden. Dus ook hier natuurlijk blijf ik in vreugdevolle verwachting. Ik ben ook al weken in een soort van dromerige staat van zijn, wat prettig aanvoelt. Ik geef me over!

Later op dag overzie ik nog eens de astrologie van volgend jaar februari-maart-april en het is eigenlijk helemaal een fascinerende tijd met bijzonder krachtige astrologie. Bijzonder opvallend is bijvoorbeeld dat de Mars- Venus- Pluto conjunctie, allen in dezelfde graad, valt op 27 Capricorn, maar de exacte Venus-Mars conjunctie valt in de 1e graad Aquarius, dezelfde graad als de Jupiter-Saturnus conjunctie van 21 december 2020, het nieuwe begin van dit tijdperk!! Dat is geen toeval. Maar dit is maar 1 van de bijzonderheden. Astrologisch is dit een zeer bijzondere tijd, misschien zelfs astrologisch wel beter dan het afgelopen voorjaar. De evolutionaire North-Node is dan bijvoorbeeld ook in het aardse, materialiserende Taurus trining Pluto in Capricorn en mijn natale Mc/North-Node in Virgo. Ik zal dit verder met rust laten dit jaar maar het zijn wel indrukwekkende constellaties voor de hele wereld komende februari, maart en april!! Ik zal er in de winter weer eens naar kijken.

Ook nog even toevoegen dat ik steeds minder ruimte krijg om uit balans te raken. Ik stem er zelf mee in hoor, ik weet dat het noodzakelijk is omdat als ik teveel met een impuls van angst/haat/zelfzucht meebuig, dan wordt ik helemaal uit balans geslagen, het is als een centrifuge: je moet in het midden blijven om in balans te kunnen zijn, je moet in het oog van de orkaan blijven om er niet uitgeslingerd te worden. De jarenlange oefening maakt dat ik er steeds beter in word, maar nog steeds niet perfect alleen gaat het steeds makkelijker om het af te kappen en weer terug te keren naar de balans-stand. Ik neem aan dat het allemaal voorbereiding is voor een situatie dat het belangrijk is, omdat het voor de evolutie van de menselijke soort steeds belangrijker zal worden om die balans te vinden. De gevolgen van het niet kunnen begrenzen van onze angst/haat/en zelfzucht worden immers steeds zichtbaarder en steeds destructiever.

16 juli,

Het is wel gewoon duidelijk wat er centraal staat deze maancyclus: mijn innerlijke hoofd. Morgen is het 1e kwartier maan en wat steeds meer groeit is het stralen in mijn hoofd. Ook het innerlijk lichaam straalt steeds meer mee maar het centrum is mijn hoofd. Het verbreidt zich ook gelijkmatiger over mijn hele hoofd; ik kan nu pas voelen dat er voorheen plekken waren die nog niet mee deden omdat ze dat nu wel doen. Ik heb al een tijdje niet gemeld dat vanaf begin maart of zo mijn handen en mijn voeten begonnen te stralen en dat zijn ze steeds blijven doen, maar nu wordt dat ook intenser, het lijkt nu meer op het stralen in mijn hoofd, er zit duidelijk verwantschap tussen die 2.

21 juli,

Ja, we beginnen de volle maan van 24 juli te naderen, de St Janstijd loopt ook ten einde en het is voor mij compleet duidelijk welke kant het opgaat: mijn hoofd straalt steeds intenser, de uitstraling naar de rest van mijn lichaam en ook mijn handen en voeten worden ook steeds krachtiger. Ik weet dat ik het vaker gezegd heb maar toch is het zo; Het is een jaarlijks cyclisch gebeuren en ieder jaar komen we weer een stuk verder, net als een boom die jaarlijks dikker en hoger groeit. Iedere keer denk ik weer dat we het einde nu wel bereikt hebben maar ieder jaar lijkt het weer verder te kunnen. Er zijn nu nieuwe delen in mijn hoofd actief die ik vorig jaar nog niet kende en misschien is dat volgend jaar wel weer zo. Maar misschien ook niet, misschien zitten we nu op het maximum, het voelt wel zo maar dat heb ik vaker meegemaakt. Ik kan me natuurlijk alleen maar overgeven, Het proces is voor mezelf zo intens duidelijk en krachtig, het duurt zolang als dat het duurt, zo simpel is het.

Rond de volle maan is ook mijn laatste mystieke rechthoek actief met Mercurius op de 23-26 Cancer positie en daarna verhuizen we definitief naar Leo, een krachtige tijd. Rest me wel op dit moment te zeggen dat Uranus en Neptunus op dit moment een septiel aspect maken met elkaar, wat belangrijk is alhoewel ik er nog niemand over gehoord heb, ik zag het toevallig eergisteren zelf. Rudhyar hechtte veel aandacht aan dit onregelmatige aspect (51,25 graden), hij definieerde het als het aspect van het Lot waar het Universum intervenieert om de zaak de goede kant op te duwen indien de keuze is gemaakt om gemeenschappelijk de goede kant op te willen gaan, met bijbehorende eenheids- en serendipiteits ervaringen. Het kan ook om dezelfde redenen allemaal nog even compleet verkeerd gaan om ons zichtbaar duidelijk te maken dat negatieve keuzes uiteindelijk een doodlopende weg zullen blijken te zijn. De keus blijft aan ons maar het lot geeft ons als het ware hulp en herkansingen. Dit belangrijke aspect tussen deze twee trage invloedrijke zwaargewichten van planeten (cyclus van ongeveer 166 jaar) zal zich nog een paar keer herhalen de komende 1-2 jaar. Het is het eerste septiel van een serie. https://www.khaldea.com/eon/eon6.shtml Onze intentie telt en op dit moment voel ik me bijzonder sterk en goed en één met de wereld, dus die intenties zijn klaarblijkelijk sterk genoeg in de wereld.

Maar in de wereld gaan veel dingen niet goed : O.a. Covid19 en Klimaatveranderingen beginnen aardig te ontsporen en met die klimaat-extremen worden ook de politieke-extremen steeds excessiever, we worden aan alle kanten gewaarschuwd: de Johannes waarschuwing staande op de zomerzonnewende en wijzend naar de winterzonnewende: “Verandert uw gezindheid” , Hij, de christus in u moet groeien, en ik, de mens (het ego) in u, moet afnemen. Het is hetzelfde proces waar Rudhyar naar verwijst in zijn verhandeling over Cancer: bij de zomerzonnewende vindt er een omslag plaats in de natuur van individuele expansieve groei naar vrucht-draging. Voor ons mensen met individueel vrijheidsbewustzijn: het uit vrije wil offeren van de individuele groei voor het zorgdragen voor het nageslacht, van individu naar collectief, het uit vrije wil offeren van het zelf voor het geheel.

22 juli,

Plotseling wordt het me duidelijk waarom dat Uranus-Neptunus septiel me zo bezighoud, Het begin van mijn spirituele reis hing samen met Saturnus in de 1e graad van Aquarius en vooral met de 2 a 3 jarige Uranus-Neptunus conjuncties op en rond mijn natale Saturnus in 1992-1994. De post Golgotha, mijn spirituele hoogtepunt in de lente van 2004, viel onder 3 opposities, te weten Uranus-natale Pluto, Neptunus-natale Uranus en Saturnus oppositie natale Saturnus. Kortom een bruisend jaar! En nu, dit jaar was er wederom een Uranus oppositie natale Neptunus en deze week komen Uranus en Neptunus in een septiel ten opzichte van elkaar na zo’n 29 jaar sinds de conjunctie in 1992-1993. Deze fase van de cyclus is het zichtbaar worden van de richting van de hele 166 jarige cyclus die in 92-93 begonnen is en die in 2025-2027 tot een sextiel zal zijn verworden. Tegelijkertijd zal Neptunus dan ook een sextiel- en Uranus een trine met Pluto vormen. Het zijn machtige cycli en over een paar jaar moet er dus welhaast een positievere harmonieuze tijd arriveren. Het septiel aspect verwijst naar de toekomst, naar dat wat zich wil manifesteren. Ook Saturnus past daar trouwens prachtig tussen in conjunctie met Neptunus in Aries.

De Europese Unie, als je tenminste het verdrag van Maastricht als uitgangspunt neemt is ook onder die conjunctie van 92-93 geboren trouwens, dus ook daar zal het septiel van toepassing zijn dit komende jaar, interessant! Lees die link over het septiel van Rudhyar nog maar eens maar dan met de EU in je achterhoofd, interessant!!

25 juli,

Het is inmiddels 1,5 dag na de Aquarius volle maan die op hetzelfde punt valt als de Jupiter-Saturnus conjunctie tijdens de laatste winterzonnewende. Daar verwijst deze volle maan ook naar. Eveneens naar de toekomst dus want Aquarius verwijst naar de toekomst. Dat wordt deze Leo-maand ook nog versterkt omdat we deze maand 2 Aquarius volle manen hebben, deze helemaal aan het begin en de volgende volle maan helemaal aan het eind in de laatste graad van Leo. Daartussen natuurlijk de Leo nieuwe maan van 8 augustus. 2 volle manen in Aquarius betekent ook dat we weer terugkeren naar een normaal ritme waar nieuwe manen gevolgd worden door een volle maan in hetzelfde sterrenbeeld. Ik ben benieuwd of ik dat verschil nu ook beter kan merken daar mijn gevoeligheid voor de maancycli duidelijk versterkt is het afgelopen jaar.

2 volle manen in Aquarius moet toch echt wel iets bijzonders zijn, vooral zoals ik het nu ervaar. Deze volle maan is ongelooflijk mooi, innerlijk is er volstrekte rust, de bol in mijn hoofd voelt af, alhoewel ik dat natuurlijk niet zeker weet, misschien kan het wel nog dichter en intenser groeien volgend jaar. Heel ver weg voel ik nog wel dat angst-haat en zelfzuchtige impulsen er nog zijn maar ze zijn echt heel ver weg en ik voel ook dat dat goed is en dat ik dat zo moet houden. Zo gauw als dat 1 van die 3 een beetje meer in de buurt komt voel ik dat dat niet goed is voor die innerlijke bol. Ik voel geen opkomende barsten meer omdat ik nu in staat ben om het nog vroeger los te laten en omdat die bol nu massiever is dan voorgaande jaren. Deze volle maan hoort nog wel bij de Cancer-cyclus dus er volgt nog een Leo nieuwe maan alswel een Aquarius volle maan. De nieuwe maan zal ook conjunct mijn natale Uranus zijn die ook naar de toekomst verwijst dus daar ben ik ook benieuwd naar.

Mijn tv is trouwens terug naar de fabriek omdat het nog onder de aankoop garantie viel, dus hij komt nog wel terug maar intussen geniet ik van de rust die zijn afwezigheid brengt. Ik voel en denk trouwens dat veel dingen die we voor covid19 belangrijk vonden aan belang af aan het nemen zijn. De ontsporingen, zowel klimaat als maatschappelijk, gaan te extreem worden om ons oude leventje gewoon voort te kunnen zetten. Zo zien olympische spelen onder deze omstandigheden er steeds belachelijker uit. Het wordt steeds zichtbaarder dat er vooral grote financiële belangen zijn die het olympische systeem dwingen om over de menselijke belangen heen te walsen. Alle onderliggende intenties van alles en iedereen zullen sowieso steeds zichtbaarder worden bij alles zoals ik al jaren beweer, Covid19 heeft dat proces alleen maar versterkt.

3 augustus,

We zijn nou zo’n 2 dagen in de 3e kwart maanfase, de afsluitende integratie fase van deze maancyclus. Wat mij opvalt is dat de verantwoordelijkheid voor mijn eigen intenties en gedachten groter lijkt te worden. Zoals de septiel interpretatie van Rudhyar zegt laten de onzuivere gedachten en intenties situaties fout lopen om duidelijk te maken dat ik in die situaties op een dood spoor zit. LOSLATEN, steeds fijnmaziger is de opdracht. Diverse situaties liepen de afgelopen week enigszins verkeerd en dat keerde dan weer om op het moment dat ik mijn eigen intentionele zuiverheid weer hervond. Een soort van directe karma-ervaringen eigenlijk. Nu voelt dat besef weer sterker en voelt mijn innerlijke brein weer meer solide aan. Ook doet het me denken aan de hier onderstaande uitdrukking die ik al een paar jaar gebruik en die naar mijn ervaring ook de werking weer geeft van de planeet Uranus. Uranus streeft naar Vrijheid, die pas gevonden kan worden door maximale integriteit, door het maximaal vrij komen van het zelfzuchtige lagere ego, door maximale onbaatzuchtigheid. Alles wat daar niet mee in overeenstemming is kan hardhandig over kortere- dan wel langere tijd verwijderd worden. Uranus hakt dingen los die teveel die evolutionaire ontwikkeling naar vrijheid verstikken als het ware en Neptunus lost dingen op die overbodig geworden zijn zoals bv dingen die Uranus los heeft gehakt. Oplossen dan in de zin van bv suiker dat in water oplost (dissolve).

” De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente (psychische) stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.”

4 augustus,

Vanmiddag gebeurde het me weer op het strand dat ik op de verantwoordelijkheid voor de zuiverheid mijn eigen gedachten en intenties werd gewezen, een soort van instant-karma, en net als vorige week gebeurde dat door de aantrekkingskracht van een vrouw (overkomt me bijna niet meer, maar nu ineens 2x in 10 dagen). Mijn lagere ik ontwaakte daardoor. Vorige week was het een astrologe in de US die geregeld uitleg had gegeven over Black Moon Lilith, een astrologisch punt in de astrologie, het punt dat het verste weg is van de aarde in de Maan-cyclus, en dat punt gaat over je onderdrukte, ontkende emoties die zich bij tijd en wijle explosief kunnen laten gelden. De mannelijke en vrouwelijke pool zitten uiteraard beiden in ieder mens zoals ik geregeld beschreven heb. En vorige week leerde ik middels een video van haar meer over de South en North Node van de maan, die je persoonlijke evolutie-richting markeren en die lijnrecht tegenover elkaar staan; South Node is je verleden, accumulatie van het karma uit je vorige levens en de North Node is dat wat je geacht wordt te leren in deze wereld in dit leven. Het verleden heeft de neiging om je vast te houden, de weg van de minste weerstand, en voor de toekomst, de North Node, moet moeite gedaan worden om je ziele-richting te vinden met behulp van de ervaring van de tegenoverliggende South Node. Nu wees zij erop dat planeten of punten die dwars staan op die Nodes in je geboorte horoscoop altijd de richting aangeven waardoor je evolutieproces zal moeten verlopen en dat klopt volgens mijn intuitie. En in mijn situatie is dat dus Black Moon Lilith die dwars (square) staat op die nodes. En het wordt me nu dus duidelijk ,wat ik eigenlijk wel wist, maar niet zo bewust van was, dat het transformeren van die onderdrukte emoties, vaak de vrouwelijke sexualiteit, de sleutel is, omdat dat onderwerp steeds weer terugkomt.

We naderen schijnbaar de aarde en de strijd is eigenlijk al gestreden, mijn lager ik loopt als het ware nog door als een kip zonder kop en stribbelt daarbij af en toe nog tegen; Mijn ego heeft zich allang overgegeven, het daaropvolgende is sindsdien slechts de consequentie van die overgave die worden uitgevoerd door de jaren heen. Het is immers de Saturnusweg die achterstevoren gaat, uit de toekomst komt, de spirituele wereld leidt me op die weg, ik kan me slechts overgeven en zo min mogelijk tegenwerken bij dit transformatieproces. En dat is goed om me weer te realiseren. Transiterende BML (black moon lilith) komt op 5-6 september conjunct de transiterende North Node (dus voor de evolutie van de hele wereld belangrijk) in 5 Gemini, en dat is voor mij persoonlijk de dag dat mijn natale BML in 25 Gemini trine Jupiter conjunct mijn natale Mars staat( 25 Aquarius) en trine Venus in 24 Libra staat. Het is ook de dag van de Virgo-nieuwe maan wat voor mij betekent: “Purify your intentions, prepare for the descend of spirit in the fall” Het gaan transformerende maanden worden, we naderen de onderdrukte emoties, ik voel de intensiteit al groeien.

6 augustus,

Gisteren en vandaag herken ik de samenpersende druk van een Pluto transit; Mars passeert mijn natale Pluto en dat is klaarblijkelijk intens. Gisteren was de exacte conjunctie en weer valt het me op dat de werking, tenminste zoals ik hem voel, meer tijdens de conjunctie en er na is; meer erna dan ervoor dus, terwijl astrologen meestal andersom beweren. Maar het is intens in ieder geval.

8 augustus,

De nieuwe maan is pas vanmiddag maar ik werd wel vanmorgen gelijk tintelend wakker over mijn hele lichaam. Het is een krachtige tijd deze Leo tijd, helemaal omdat ie square Uranus is en voor mij persoonlijk ook nog eens conjunct natale Uranus. Beiden Uranussen zijn nog niet exact op 3 kwart, dat gebeurt volgend jaar en het jaar daarna, maar het nadert al aardig. 3rd quarter square voor Uranus is ook een belangrijk punt in een mensenleven. Uranus cyclus komt het dichtst bij de lengte van een mensenleven: 84 jaar. Dus 1st kwart op 21 jaar, oppositie op 42 jaar, derde kwart op 63 jaar en 84 jaar weer terug bij de geboortestand. 3e kwartier betekent dus oogsten wat je in je leven gezaaid hebt. Dat valt dus op een mooi moment deze jaren, integratie van dat wat je nagestreefd hebt. Ik ben benieuwd.

De nieuwe maan begint dus sterk. Ik voel het vooral in mijn hoofd en bovenlichaam. Het voelt alsof we een krachtige maand krijgen. Gisteren veel geslapen, vandaag mijn hele huis grondig schoongemaakt en veranderd en vanavond denk ik weer vroeg naar bed. Als ik behoefte heb om lang te slapen voelt het alsof de spirituele wereld bergen werk kan verzetten ’s nachts. Dus ik zie er altijd naar uit dan als ik vroeg moe wordt; Lekker slapen!!

12 augustus,

Ik heb nou sinds een dag of 2 het gevoel en het idee dat mijn hoofd en mijn handen en voeten naar elkaar aan het toegroeien zijn via mijn bovenlichaam en dan specifiek mijn hart, en het hart is de essentie van het sterrenbeeld Leo dat dan ook geregeerd wordt door de Zon. Het geval is dat de straling in mijn handen en voeten sterker wordt en momenteel ook hetzelfde aanvoelt als de straling in mijn hoofd en bovenlichaam en zich lijkt te verbinden met mijn hoofd via mijn romp. Mijn handen en voeten zie ik als de representanten van het aardse, het fysieke, gestuurd door Mars en Pluto. Mijn hoofd met al zijn transformaties de afgelopen jaren is duidelijk de representant van het spirituele, het geestelijke (volgens mij astrologisch geregeerd door Mercurius en Uranus), en mijn bovenlichaam is dan de representant van mijn ziel ( geregeerd door Venus en Neptunus). Die planeetkoppelingen zijn intuïtief, ik weet het dus niet zeker maar ze kloppen met mijn gevoel. Ik zal er vanaf nu meer op letten of dat inderdaad zo is.

Wat ik denk waar te nemen is dat mijn bovenlichaam Aarde en Geest aan het verbinden is; Ik voel die verbinding groeien wat dan ook betekent dat er dit najaar waarschijnlijk een koppeling tussen die 2 gaat komen: de afdaling van de Geest in de stof! Voorbereidt door het sterrenbeeld Virgo, het koppelpunt tussen aarde en hemel. Mercurius, Venus en Mars bevinden zich momenteel in Virgo en de Zon arriveert in Virgo op de dag na de volle maan, 23 augustus dus. Virgo voor mij betekent natuurlijk: “Purify your intentions, become like a child, prepare for the descend of Spirit in the fall”. Natuurlijk omvat Virgo veel meer dan dat, maar basaal is het het focal point, het concentratiepunt dat als een lens de spirituele essentie van het tegenoverliggende sterrenbeeld Pisces in het aardse concentreert en manifesteert. Natuurlijk is deze invulling en beschouwing van Virgo het gevolg van mijn levenservaring met Pluto in mijn 9e huis in Virgo en mijn MC conjunct North-Node in Virgo in mijn 10e huis.

Mercurius is net aangekomen in Virgo en natuurlijk vraag ik me af of het bewuste besef van het voorgaande daarom nu tot me doordringt. Maar goed we gaan het vanzelf merken. Niet teveel vooruit lopen op dat wat komen gaat. Geloof, vertrouwen en overgave is immers hetgene wat telt. Morgen en overmorgen komt Mercurius trouwens conjunct met mijn natale Pluto, ben benieuwd wat dat doet.

18 augustus,

Ik heb een paar dagen zitten denken na een webinar over Black Moon Lilith van Raquel Spring, een astrologe die als 1 van de weinige astrologen iets zinnigs weet te zeggen uit proefondervindelijke ervaring over Black Moon Lilith. Mijn innerlijk reageerde op haar video’s over BML de afgelopen jaren en dat deed het weer gedurende dit webinar. Het deed me zoeken naar onderdrukte en/of ontkende gevoelens in mijn jeugd en inderdaad kwam er een patroon naar boven. Gedurende mijn puberteit kwamen er zoals normaal veel heftige, vooral zelfzuchtige emoties naar boven, betreffende lust, angst, onsportiviteit en zelfzuchtigheid, en geregeld kon ik daar impulsief om liegen en manipuleren. Maar toch voelde ik me daarna altijd schuldig en schaamde ik me voor mijn eigen gedrag. Ik weigerde daarna om toe te geven aan dat soort negatieve impulsen. Dat leidde eerst tot een aantal jaren van wegvluchten van de confrontaties met mijn lagere ik en als een ware neo-hippie rookte ik mezelf in een happy-dromenland. Geen spijt van trouwens, het was een gelukkig leven maar de confrontatie met de werkelijkheid begon pas tijdens de zwangerschap van mijn oudste dochter. Dat was het beginpunt van het studeren voor een echte baan, leraar Geschiedenis en Filosofie. Uiteindelijk leidde dat tot het begin van mijn spirituele avontuur in het najaar van 1991 en de indringende bestudering van Rudolf Steiner en Emil Bock.

Maar waar het om gaat is dat in die periode ook de confrontatie begon met mijn lagere ik zoals ik dat jaren later heb vormgegeven in “Integriteit als antwoord op een morele crisis 1”. Dat bevat eigenlijk de kern van wat ik in mijn puberteit besloten had alhoewel ik me daar tot nu niet van bewust was. Ik zal het hier nog een keer herhalen omdat het zo met mijn leven verweven is:

 “Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.

Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed, zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt enorm als mensen zich daar meer van bewust worden: 

We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid.

Het praktische principe van gewetensvol handelen is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten. Heb de moed om je geweten te volgen.  Daarnaast werkt het eveneens bijzonder integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”

Daarnaast wees ze erop, de astrologe, dat de BML return, die om de 9 haar plaatsvindt, interessant is om te bekijken om wat er in je leven gebeurt rond die tijd. Nou is de laatste keer in het voorjaar van 2013 niet zo interessant alhoewel mijn verhuizing naar Texel net had plaatsgevonden. Het was voornamelijk een tijd van inkeer maar ik voelde me, net als nu gelukkig hier in mijn afzondering. Maar de keer ervoor in het voorjaar van 2004 was natuurlijk mijn sterkste spirituele ervaring: Golgotha, de dood van mijn lager ik. https://peterwolfs.com/2018/03/ De keer daarvoor was in 1995, de nadagen van mijn eerste intense spirituele jaren en de tijd van mijn gelukkigste sexuele ervaringen en relatie. Ik leerde te genieten van sexualiteit zonder klaar te komen. Happy tijd. En de volgende return is volgend voorjaar tijdens de nieuwe maan in Pisces conjunct Jupiter en de ongelooflijke Mars-Venus-Pluto conjunctie van begin maart 2022. Astrologisch een veelbelovende positieve tijd, gevolgd door de Jupiter-Neptunus conjunctie in Pisces van begin april (eens in de 166 jaar). Ik kan er nu al volop van genieten als ik naar die horoscoop-kaarten kijk.

Kortom, het waren leerzame dagen waarin zaken uit mijn verleden en heden aan elkaar gekoppeld werden. Verbanden die me me tot nu toe nog niet duidelijk waren. Mooi om zo een meer samenhangend overzicht te zien ontstaan.

23 augustus,

Een dag na de volle maan. De energie is zo krachtig; Ik heb het gevoel dat oude gewoontes gewoon aan het verdwijnen zijn de afgelopen weken en nu zijn we in een soort van consolidatie fase aanbelandt. Wel heb ik sterk de ervaring dat ik nu echt wel zelf verantwoordelijk ben voor het toelaten van negatieve energieën in mezelf, instant karma ervaringen. Ik wil ze hier nog niet beschrijven maar de ervaring is wel dat het toegeven uit zwakte aan innerlijke “desires” echte negatieve fysieke consequenties heeft. Gelukkig is me wel gelijk de kracht en het doorzettingsvermogen gegeven om op goede weg te blijven maar ik moet wel mijn wil en mijn concentratie op die weg blijven richten, geen verzwakking. Het klinkt misschien vreemd maar toch voelt het erg reëel, af en toe lijkt het met opzet enigszins fout te gaan om me er op te wijzen dat het serieus is. Het voelt de laatste dagen zoals het houten beeld van Rudolf Steiner over Christus eruit ziet: De ene arm duwt de luciferische demonen naar boven en de andere arm duwt de ahrimanische demonen naar beneden, waardoor er in het midden een lege ruimte ontstaat waarin de christus-impuls kan leven die die 2 krachten in balans kan houden. En die lege ruimte kan ik nu innerlijk in mezelf voelen alhoewel ik nog geen instromende christus-impuls voel binnenstromen maar het is natuurlijk ook nog geen kerstmis. Vandaag komt de Zon binnen in het sterrenbeeld Virgo, een belangrijk sterrenbeeld voor mij zoals zo vaak benoemd maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden: “Purify your intentions, become like a child, prepare for the descend of spirit in the fall”. Dat lijkt me de juiste voorbereiding voor de indaling van de christus-impuls!

6 september,

Het is nu een paar uur voor de Virgo nieuwe maan en de afgelopen 2 weken waren enigszins op de een of andere manier losstaand van de intense weken in de aanloop van de volle maan zoals beschreven in het vorige stukje. Wonderlijk zoals een maancyclus soms in 2 helften uiteen kan vallen. Het waren geen slechte 2 weken maar zoveel minder intens. Eveneens opvallend is dat de intensiteit de laatste paar dagen weer aan het groeien is en op het moment weer bijzonder intens is. Het is natuurlijk ook de Virgo nieuwe maan waar ik van nature al meer affiniteit mee heb en die dit jaar ook ontzettend veel positieve aspecten maakt, en ik kan de intensiteit machtig voelen groeien. Persoonlijk zijn er dit jaar zeer veel krachtige aspecten maar ook voor de hele wereld zijn er dit jaar veel. Drie belangrijke trines voor iedereen zijn bijvoorbeeld: nieuwe maan-Uranus, Mars-Pluto en Jupiter-Venus. Bovendien is de conjunctie van de North- Node met Black moon Lilith, die zoals ik eerder heb beschreven, voor mij oplicht als een belangrijke gebeurtenis, ook voor iedereen. Weinig astrologen hoor ik daarover maar innerlijk zijn de ervaringen intens.

Hoe dan ook is deze nieuwe maan veelbelovend, een goede aanzet om ons de belangrijke winterhelft van het jaar in te loodsen, startend in de 1e graad van Libra op 22 september. 2-3 weken van intense eenpuntige concentratie zijn vereist, en die voel ik nu volledig.

19 september,

We zijn nu 2 dagen verwijderd van de Pisces volle maan en 3 dagen van de herfst-equinox en het is tot nu toe een bijzonder krachtige wassende maan geweest. Vooral de afgelopen 4-5 dagen waren bijzonder. dat had vooral te maken met de trine van de Zon conjunct MC/North-Node met Pluto, die voelde zo krachtig en transformerend, zo zuiverend. Tegelijk staat de transiterende North Node nog conjunct black moon lilith vierkant op mijn natale Pluto en er zijn nog veel meer krachtige aspecten waar ik jullie niet mee zal vermoeien. Mijn innerlijke gestalte lijkt op te staan, mijn innerlijke romp begint zo te gloeien en de verbinding groeit tussen mijn nog steeds stralende ledematen en mijn stralende hoofd. Ook de fysieke verbinding tussen hoofd en hart groeit. Het lijkt allemaal voorbereiding op de naderende herfst-equinox, het begin van de winterhelft van het jaar, het begin van de Michael-tijd, de individuele groei van het afgelopen half jaar wordt tot collectieve groei, de ingaande weg naar de christus-impuls begint weer, het einde van de voorbereidende Virgo-zuiveringsmaand nadert. Kortom een belangrijk omslagpunt in het jaar nadert en ik voel en ervaar dat innerlijk aan alle kanten. Ik lees weer volop stukken over Michael van Prokofieff en dat vonkt me weer tegemoet. Het zijn de Michael hoofdstukken uit zijn standaardwerk (de kringloop van het jaar als weg tot de etherische christus), Het is lang geleden dat ik deze stukken gelezen heb maar ze komen helemaal tot leven in me dit jaar, de Michael-tijd zal krachtig worden dit jaar dus bereid je voor op een paar turbulente maanden in de aanloop naar kerstmis. De innerlijke gestalte is nog niet zo krachtig en fysiek aanwezig geweest als nu.

29 september,

Michaels-dag vandaag, het begin van de Michaeltijd. Tegelijkertijd ook vandaag het sluitingskwart van deze maancyclus, dit jaar mooi synchroon met Michael die immers het symbool is van het sluitingskwart van de jaarcyclus, op het noordelijk halfrond althans.

Deze lopende Virgo maancyclus is ontzettend krachtig tot nu toe, de eenpuntige concentratie is zo sterk en langdurend. Het innerlijke lichaam wordt steeds meer gematerialiseerd; ik weet ik heb dit vaker gezegd maar het gaat gewoon steeds verder en krachtiger en ik zal niet meer zeggen dat we nu het eindpunt naderen omdat ik gewoonweg niet weet wanneer dat zal zijn maar dat het steeds verder groeit is voor mij overduidelijk en onomkeerbaar. Ook een opvallend gebeuren van eergisteren en ook een dag tijdens de vorige maancyclus zo vlak voor het 3e kwart, is en was een sterke drang naar sexueel verlangen geuit in gecontroleerde masturbatie, zonder klaar te komen dus. Aan de ene kant voel het alsof ik tekort schiet in mijn wilskracht en aan de andere kant voel ik de opgehoopte energiebal die hoog in mijn bovenlichaam verzameld is, die daardoor naar beneden getrokken wordt, alsof het sexuele verlangen de richting aangeeft waar de spirituele energie naar toe moet. Het is dan ook maar voor 1 of 2 dagen dat dat opspeelt, zo rond de 3e kwart maanfase, genoeg om die spirituele energie te laten zakken.

Omdat we net een 3 weken durende Mercurius retrograde periode begonnen zijn die bijzonder krachtig is, met sterke Mars, Pluto en Jupiter invloeden voel ik deze dagen ontzettend de behoefte om hierover na te denken en de balans te zoeken tussen het spirituele en het fysiek-sexuele perspectief. Het vierkante Pluto aspect dat 3x gemaakt wordt deze retrograde wijst op de transformatieve natuur van dit aspect, een naderende verbindende verandering van perspectief, die ik al aan voel komen, het bruist in mijn hoofd. De retrograde vindt plaats in het sterrenbeeld Libra wat staat voor het balans zoeken, de diplomaat. Libra is een luchtteken net als Gemini en Aquarius. Er vormen zich deze laatste week van september en eerste dagen van oktober ook 2 grote Air- Kyte-patronen in mijn horoscoop, bijzonder krachtige positieve energieën in het Lucht-domein, dus nieuwe ideeën, denkpatronen, veranderingen en percepties en perspectieven, wat mooi samenvalt met deze laatste maanden dat de Noordelijke Maansknoop (richting van de evolutie) in Gemini (nieuwe percepties) bivakkeert. De zuidelijke Maanknoop staat dan natuurlijk tegelijk recht tegenover de Noordelijke in Sagittarius wat betekent het loslaten van oude perspectieven die onze wereldbeelden tot nu toe bepaald hebben. Vooral tijdens deze laatste maanden als beide Maansknopen de 0 graden naderen. Vlak voor die overgang naar de voorliggende sterrenbeelden vindt er een culminatie plaats van het geleerde van het doorlopen sterrenbeeld, ( De Maansknopen bewegen zich achterwaarts door de sterrenbeelden en blijven ongeveer 18 maanden in ieder sterrenbeeld, vanaf januari komt de North-Node voor 1,5 jaar in Taurus terecht en de South-Node in Scorpio waarbij Taurus staat voor materialisatie en Scorpio voor transformatie). De materialisatie en transformatie van het geleerde dus, van Lucht en Vuur naar Water en Aarde.

Voor de wereld zijn er de komende weken grand trines en trines in Air, dus ook transformatief alhoewel niet zo sterk als de kytes. Naar verwachting gaan er zich dus ook in de wereld nieuwe gezichtspunten en perspectieven aandienen deze komende maanden, wat in deze tijd van polarisatie absoluut geen kwaad kan. Ook Pluto, Saturnus en Jupiter komen in oktober uit hun retrograde fase, gaan weer direct en ondersteunen daarmee transformaties op het fysieke vlak. deze tijd voelt van binnen als enorm intens en transformatief en dat gaat dus groeien de komende maanden. Ik ben benieuwd. Happy Michael!!!

april tot juli 2021 Raphael-St Jan

Dit is de eerste post na Pasen. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van de afgelopen winter e.a. te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit voorjaarsverslag voortborduurt. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Het is goed te bevatten voor het rationele bewustzijn en herhaalde reflectie leidt vanzelf tot het in meer harmonie komen met de levensstroom. Bedenk ook dat dit blog meer dagboek notities zijn die grotendeels verhalen over mijn innerlijke spirituele reis, het is geen wetenschappelijke verhandeling.

Hier volgen eerst nog wat algemeenheden ter verheldering:

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 begeleidde de geest of mijn hoger-ik me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar vaak sterke energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker. Het is echt een klok.

Ok, ik ga nu gewoon verder met waar ik bij het winterblog gebleven was:

13-15 april,

Ik viel gisteren na het werk al bijzonder vroeg in slaap, een uurtje of 7 ’s avonds. Vandaar dat ik nu midden in de nacht wakker ben bijna 24 uur na de exacte nieuwe maan. Er is nu wel een vernieuwing merkbaar: de eerste manifestatie van de nieuwe Aries maancyclus. Ik voel me bijzonder vredig, mijn innerlijk lichaam en hoofd voelen heel, compleet, licht pulserend en elektriserend. Ik heb het eerder nog niet zo heel ervaren, mijn hoofd en innerlijk lichaam voelen als één en het straalt uit naar mijn ledematen en dan vooral mijn handen en voeten. Ik voel me los van de grond en ik kan me nu letterlijk een voorstelling maken van “leven in de wereld maar niet van deze wereld”. Het is daadwerkelijk de geboorte van een hoger lichaam. Aries is een nieuw begin en de Aries-nacht in december verwees dus inderdaad naar de Aries maancyclus die dus nu begint en tot aan de Taurus nieuwe maan op 11 mei doorloopt. Het is het prille begin en het is eigenlijk verbazingwekkend dat ik de essentie en richting van deze nieuwe maancyclus al binnen 24 uur kan waarnemen en ervaren, hoe pril het ook is (Venus square Pluto?). Volgens de wetmatigheden zal deze ervaring zich rond het eerste kwartier, rond 20 april duidelijker gaan manifesteren en met volle maan, rond 27 april, naar een culminatie toegroeien en met het 3e kwartier, rond 4 mei is het tijd voor de integratie van de vruchten van de cyclus en het afsterven van het overbodig gewordene. Ik hoop dat ik deze cyclus zo goed als mogelijk kan doorstaan want mijn eigen wil en doorzettingsvermogen blijven altijd een noodzakelijk bestanddeel zoals ik onderhand wel weet; Er zal zoals altijd een tegenkracht zijn die me vast wil houden en naar beneden wil trekken; ik voel nog steeds de noodzaak om het lager-ik, in de vorm van angst-haat- en zelfzuchtige impulsen, buiten de deur te houden alhoewel het nu wel makkelijker lijkt te gaan, maar dat kan ook tijdelijk van aard zijn tijdens deze prille beginfase. Het blijft een raar fenomeen: aan de ene kant moet je je beheersen, je niet laten overweldigen door de gevoelens van angst-haat en zelfzucht terwijl je ze aan de andere kant ook moet accepteren als een essentieel deel van jezelf. Dat is uiteindelijk ook de essentie van de Saturnusweg waarbij het geweten tracht om vanuit de toekomst een nieuwe richting te geven aan het verleden, in het heden. Het blijft een soort van balanceer-act tussen het hoger- en het lager-ik waarbij de uiteindelijke oplossing natuurlijk ligt in de verbindende Liefde die in het heden leeft, oftewel de Levenskracht zelf oftewel het Levenslicht. Misschien dat deze veelbelovende Aries maancyclus ons dichter bij die oplossing brengt.

Hier volgt nog de Steiner weekspreuk voor deze week:

“Daarbuiten in de zintuigwereld verliest gedachtenmacht ’t zelfstandig zijn; nu vinden geesteswerelden de mensenloot weer terug die wel zijn kiem in hen doch die zijn zielenvrucht in zich moet vinden.”

Daarnaast heb ik ook deze dagen een stijgende behoefte om de hoofdstukken van Johannes, 14 tot en met 17, veel te lezen. Die zijn immers gelieerd aan deze weken na Pasen zoals mijn intuïtie beaamd.

’s Middags moet ik nog toevoegen dar er ook een grote activiteit is in mijn hoofd, het lijkt alsof er nieuwe delen van mijn brein geactiveerd worden, gevoelsmatig dan want in mijn denken verandert er momenteel niks, alhoewel het wordt wel wat doffer, misschien zoals in de weekspreuk. Maar het nieuwe gebeuren in mijn hoofd lijkt alsof er een luchtledig gezogen plastic zak ineens open wordt gemaakt en dat er dan lucht in wordt gezogen waarbij de lucht dan waarschijnlijk vergeleken kan worden met geest. Klinkt vreemd, maar daar lijkt het op, vooral gesitueerd in het gehele achterhoofd. Volop activiteit in ieder geval. Astrologisch zie ik wel dat Mercurius vandaag trine mijn natale Uranus in Leo en square op mijn natale Saturnus in Capricorn staat, voor wat het waard is.

20 april,

We zitten nu in de eerste kwartier fase van de maancyclus en nog 7 dagen verwijderd van de volle maan. Ik wil er toch nog wat over zeggen omdat ik die maancycli steeds sterker ervaar en de ervaring is steeds dat ik op de wrijvingsmomenten, de harde aspecten, zijnde de conjunctie, eerste kwartier, volle maan en derde kwartier de intensiteit het sterkst ervaar. Het opvallende bij de conjunctie deze keer was misschien dat de conjuncties alle andere keren niet scherp omlijnd waren maar deze keer wel; Meestal zijn de conjuncties amorf, nog niet in staat om te zien welke kant het precies op gaat. Ik zal hier nog de maancyclus kopiëren zoals geïnspireerd door Rudhyar: http://mindfire.ca/Leyla%20Rael%20-%20The%20Lunation%20Cycle.htm . De bovenste helft is algemene uitleg en daarna volgen de interpretaties van alle maanfases.

Hoe dan ook ervaar ik de harde aspectfases dus veel duidelijker dan de zachtere aspecten, sextielen en driehoeken. Deze afgelopen conjunctie en periode tot de eerste kwartierfase van de maan van vandaag ging ook gepaard met de eerste kwartierfase, square, van Venus, Zon en Mercurius met Pluto welke alle 3 daardoor aanzetten tot transformatie. En ik kan dat ook zo ervaren. Deze maancyclus is inderdaad erg sterk en transformatief. En het bijzondere na deze eind Aries periode is eigenlijk dat deze 3 planeten in de eerste week van Taurus gelijk achter elkaar grand-earth trines vormen met mijn natale Jupiter in 2 graden Capricorn en mijn natale Pluto in 4 graden Virgo. Dit is een bijzonder sterk harmonieus aspect. En na die begin graden Taurus komen ze allen een voor een aan bij de Uranus-natale Neptunus oppositie rond de volle maan op 27 april. Ik vertel dit allemaal omdat de transformaties bijzonder krachtig zijn deze weken.

Toch is er tussen de dynamische aspect periodes evengoed veel strijd tussen mijn oude, lagere ik en mijn nieuwe hogere-ik, net zoals dat in de wereld ook goed waarneembaar is. Overal is de nieuwe organisatievorm en mentaliteit zichtbaar aan het worden die samenwerking vereist en die zich concentreert op klimaat, sociale gelijkheid en raciale gelijkheid. Gelijktijdig is daar ook verzet tegen van de oude egocentrische wereld die niet verder kan kijken dan het kortzichtige eigenbelang. Ook hier in mijn eigen land is er nu vlak na de verkiezingen meer nationaal besef dat de politiek anders moet, meer samenwerking tussen alle geledingen, minder bevoordelen van aloude industriële lobby-belangen en minder gecommandeer van bovenaf + meer concentreren op de wereldwijd noodzakelijke mentaliteits-verandering, kortom meer moreel besef en meer moreel handelen. Wat er dus buiten gebeurt in de maatschappij gebeurt dus ook innerlijk en het goede nieuws is dat mijn geloof in een goede afloop rotsvast is.

Nieuwe Steiner weekspreuk:

“Zo spreekt tot het wereld-al – zich zelf vergetend, en indachtig ’t eigen oer-bestaan- het groeiend mensen-ik: In U, mijzelf bevrijdend uit boeien van mijn eigenheid, doorgrond ik pas mijn ware wezen.”

26 april,

Het is nu zo’n 12 uur voor de volle maan en het zijn een bijzondere 2 weken geweest zo vanaf de nieuwe maan. De inwendige transformatie is zo krachtig en de volle 2 weken lang durend. Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt; De Pluto aspecten hebben altijd een bijzondere ervaring, een soort van samenpersend gevoel alsof er iets luchtigs tot iets massiefs samengedrukt wordt, een soort van innerlijke materialisatie. Maar het is nu voor het eerst dat dat 2 weken lang aanhoudt. Ik zou bijna zeggen dat het het materialiseren is van de Taurus nacht van 28 december. Maar dan zou het heldere en het lichte van de nieuwe maan en de week ervoor, wat ook bijzonder was omdat ik nog nooit met een nieuwe maan zo’n compleet beeld ervaren heb. Wie weet, misschien was mijn invulling van ‘het licht’ te subjectief, teveel een eigen invulling gekoppeld aan de Paas-ervaring van vorig jaar. Ik herinner me trouwens wel een kortstondige ervaring van minder dan een minuut vlak na Pasen dat dat licht wel op kwam zetten maar ik was totaal niet in staat om dat te controleren en het verdween dan ook gelijk weer toen ik me dat bewust werd. Wat er nu in me gebeurt lijkt meer een voorbereiding om dat wel te kunnen controleren mar wanneer het dan wel komt, deze maancyclus nog of Pinksteren of St Jan? Het maakt me ook eigenlijk niet uit. Alles komt wanneer het nodig is; Overgave en loslaten is het enige wat nodig is en daar concentreer ik me dan ook op.

Dat het 2 weken lang duurt kan ik me nu astrologisch wel voorstellen. Ik merk dat nu met Uranus in Taurus, Neptunus in Pisces en Pluto in Capricorn er deze jaren bijzonder veel krachtige aspecten tussen en met de buitenplaneten zijn in Taurus. Het is ver voor mijn geboorte dat die buitenplaneten in deze posities waren. En dat gaat de hele maand mei en de komende jaren in Taurus door. Het regent belangrijke opposities, squares, sextiles en trines. Ik was me er eerder niet zo bewust van maar nu ik ze zo sterk ervaar zie ik ze ook in de horoscoop, dus ik kan niet anders dan me overgeven en gewoon laten gebeuren wat gebeuren wil.

30 april,

Het is nu 4 uur ’s ochtends en ik ben weer klaarwakker. De volle maanfase loopt op zijn eind en er zijn weer nieuwe ervaringen. Sinds de volle maan van 3 dagen geleden is de energie zich gaan concentreren in mijn hoofd. Mijn hoofd voelt zwaar en vol met elektriserende golven. Het kruinchakra heeft zich volledig geopend, alhoewel ik niet weet of het misschien nog wel wijder kan. Het is voor mij een teken van de beginnende opstijging; mijn innerlijke lichaam begint zich te verheffen, alhoewel het donderdag 13 mei pas echt Hemelvaart is. Vandaag komt de Zon in de horoscoop voor iedereen conjunct Uranus, het begin van vernieuwing. En over 2 dagen is het trouwens pas Oosters-Orthodox Pasen alhoewel ik geen idee heb of dat nog wat doet, ik voel immers dat de opstijging al is begonnen.

Hier volgt nog de huidige weekspreuk alhoewel de week al in zijn 6e dag is. Weet ook dat ik de weekspreuk niet lees voordat ik hem opschrijf dus het is voor mij ook iedere keer weer een verrassing:

“Ik voel het wezen van mijn wezen; zo spreekt mijn voelen, dat in de zonverlichte wereld met ’t stromend licht tot eenheid smelt; het wil aan ’t klare denken nu ook de warmte schenken en mens en wereld in eenheid hecht verbinden. “

Mijn voelen spreekt inderdaad nu, maar het klare denken is er op het moment niet echt, de behoefte tot eenpuntige concentratie en rust is nog steeds groot. Wonderlijk is ook dat er sinds 2 weken weer een grote behoefte is aan fruit en vruchtensap; dat lijkt belangrijk te zijn voor de fysieke processen van het innerlijke lichaam.

Laat me trouwens nog vertellen dat hier in de nationale politiek echt een crisis in het landsbestuur is, precies wat ik eigenlijk geschreven heb in het slotstuk van integriteit 2:

“Bij een doorbraak naar een hoger bewustzijnsniveau of hogere eenheid vindt er altijd een strijd plaats tussen het oude en het nieuwe waarbij oprecht geofferd moet worden, wat altijd moeilijk is. Het offeren levert de kracht om het nieuwe geboren te laten worden. Dit heeft altijd te maken met het vermogen tot zelfreflectie en de moed om te durven kijken naar de balk in eigen oog i.p.v. te blijven wijzen naar de splinter in andermans oog. Voor de Christenen zal dit herkenbaar klinken daar dit ook de jaarlijks terugkerende Lijdenstijd en Paas thematiek is die deze jaren m.i. herkenbaarder en sterker dan ooit voor u zullen zijn.”

In het hele land is er trouwens meer zelfreflectie aan de gang, zoals deze week in de turnsport. Een goede zaak, immers de voorwaarde voor echte verandering. Een veelbelovende lente dus.

1 mei,

Het is nu 24 uur na de vorige post en het is nog steeds bijzonder krachtig maar toch weer anders. Het is nu een paar uur na de Zon-Uranus conjunctie en de concentratie van energie heeft zich weer terug verplaatst van mijn hoofd naar mijn lichaam. Het is al waanzinnig dat die transformatieve “Pluto-druk” in mijn hoofd en lichaam nu al meer dan 2 weken aanhoudt. Het is normaal een uit de diepte komende concentrerende, samenpersende, innerlijke druk die me stap voor stap permanent transformeert. Normaal zijn dat echter kort durende ervaringen van een paar uur tot een paar dagen. Dat dat nu zo lang aanhoudt is bijzonder voor me, ik voel dat ik momenteel permanent getransformeerd wordt op een grotere, ingrijpendere en landurigere schaal dan normaal. En het bijzondere van vandaag is dat het gevoel net zo intens is maar het wordt nu een soort van koeler alsof het zachtjes begint te gloeien, niet meer die doffe diep gewortelde druk. Bijzonder genoeg in ieder geval om dat nu officieel te registreren.

3 mei,

Terugkijkend op de afgelopen dagen is de uitleg toch wat anders dan ik eerst dacht. De verbreding van het kruinchakra zoals ik dat op de 30e beschreef was niet zozeer vanwege de opstijging van mijn innerlijk lichaam, het is ook wat te vroeg, maar vanwege inkomende energieën. Ik werd me er gisteren, zondag de 2e, pas van bewust dat er vrijdag een entiteit naar binnen gekomen was die vooral zaterdag de 1e flink heeft geholpen bij herstelwerkzaamheden in mijn innerlijk lichaam. Niet vreemd natuurlijk dat dat nodig was vanwege de halfjaarlijkse winterse reis door het aardse waar de kosmische krachten afhankelijk zijn van de vrije menselijke medewerking. Natuurlijk hebben mijn eigen onvolkomenheden en tekortkomingen dat innerlijk lichaam enigszins beschadigd de afgelopen maanden; natuurlijk hebben mijn menselijke zwakheden en beperkingen, mijn lager ik, dat innerlijk lichaam geen goed gedaan. Die herstelwerkzaamheden voelde ik vrijdag, zaterdag en zondag. Zoals eerder gezegd: “als de nieuwe mens opstaat komt de hemel naar beneden”.

Het is een ongelooflijke maand tot dusver: de nieuwe maan begon met het voelen van de complete innerlijke gestalte, gevolgd door de transformatiekracht van plutonische krachten die dat innerlijk lichaam hebben opgevuld met een verdichtende substantie. En nu de laatste dagen, hulp van de kosmos. Vanavond is het 3e kwartier maan conjunct Saturnus, dus waarschijnlijk iets manifesterends de komende dagen, het integreren van de vrucht van deze cyclus.

Ik snap natuurlijk zoals altijd dat alles volstrekt ongeloofwaardig klinkt, ik zou het zelf ook allemaal niet geloven. Maar ja, toch gebeurt het echt en het maakt me ook eigenlijk niet veel uit of er iemand is die me geloofd, de ontwikkeling gaat toch gewoon door en die helm van Hades werkt prima, de buitenwereld denkt toch dat ik psychotisch of anderszins in de war ben en dat houdt me prima onder de radar. Ik weet dat ik wel een klein groepje terugkerende lezers heb en ik hoop voor hen dat ze het vol kunnen houden want alles is echt en we komen steeds dichter bij de fysieke manifestaties van de innerlijke wereld, de transformaties in de wereld, zachtmoedig dan wel hardhandig zijn onderweg en zullen gaan plaatsvinden en we zitten momenteel in een opstijgende fase.

Mijn eigen ongeduldige natuur, zon en maan in Aries, werkt ook niet mee om gewoon geduldig te zijn. Vaak genoeg denk ik ook dat we nu wel aan het eind van een stadium zijn terwijl ik dat natuurlijk helemaal niet kan weten, dit is immers onontgonnen gebied. Er blijken steeds weer nieuwe bewerkingen en ontwikkelingsfases van dat innerlijk lichaam noodzakelijk; Steeds denk ik weer dat we nu wel bijna klaar zijn, maar nee, nog niet. Maar ver zal het nu niet meer zijn, tenminste zo voelt het en hoop ik dan dus maar.

5 mei,

Hier nog even wat beschouwingen over het afgelopen weekend van vrijdag tot en met zondag omdat het een bijzonder weekend was. Allereerst was het vrijdag, de dag dat kosmische energie bij me binnenkwam door mijn kruinchakra, oosters orthodoxe goede vrijdag en zaterdag en zondag was het oosters-orthodox Pasen. En de ervaringen waren zeker complementair met Westers Pasen: 4 weken geleden was de opstanding van de innerlijke gestalte en dit weekend was de opvulling van die gestalte. Opmerkelijk daar het voor mij voor het eerst is dat er 4 weken tussen beider paasvieringen zitten. Voorts is het dan natuurlijk ook dat Oosters-Orthodox-Pinksteren dit jaar dus ook bijzonder laat is, namelijk 21 en 22 juni, in dezelfde week als St Jan op 24 juni. Als de samenhang er is dan wordt het dus een lang en bijzonder voorjaar.

Daarnaast was het op 1 mei ook “Beltane”, het Keltische vruchtbaarheidsfeest van het voorjaar dat halverwege de voorjaars-equinox en de zomer zonnewende valt; Halverwege, dus voor mij gelijk de associatie met het halverwege punt waar de opgestane innerlijke mens tegemoet gekomen wordt door de nederdalende Hemel, in dit geval de door mijn kruinchakra binnenkomende kosmische energie. En tenslotte was vrijdag ook nog de dag van de Zon-Uranus conjunctie: het kosmische bewustzijn komt samen met het menselijk bewustzijn en veroorzaakt een radicale vrijheids-impuls, een losbreken van oude, overbodig geworden structuren. En ik kan dit alles beamen. Het was dus achteraf echt een bijzonder weekend.

Hier volgt nog de Steiner weekspreuk voor deze week:

“In ’t licht dat uit de geestesdiepten in ruimte vruchtbaar wevend, het scheppen van de goden openbaart: daarin verschijnt het zielewezen uitgebreid tot het wereldzijn en opgestaan uit d’innerlijke macht van het benauwend zelf.”

Potverdorie wat is ie sterk en ik ben benieuwd of je wil geloven dat ik hem pas las terwijl ik hem hier net opschreef.

En realiseer je dat ik niet geacht wordt vooruit te schouwen of te willen weten omdat dat teveel verwachtingen schept die het denken en het handelen beïnvloeden. Over het algemeen moet ik blind de toekomst tegemoet en vertrouwen op mijn intuïtie. Achteraf vallen pas meestal de puzzelstukjes in elkaar. Gek dat er toch steeds weer de behoefte ontstaat om vooruit te willen weten, maar ja, loslaten dan zo snel alsdat ik me dat realiseer.

8 mei,

De afgelopen dagen zijn echt rustiger en integrerend. Ik voel nog steeds sterke pulserende stromingen door mijn innerlijke hoofd en lichaam gaan maar ja dat zullen dan klaarblijkelijk de zoveelste innerlijk noodzakelijke bewerkingen zijn. Er zijn er al zoveel geweest maar het complementeert wel steeds meer, alles wordt steeds compacter. We zitten nu in de afsluitende balsamic maanfase, de voorbereidende fase voor de nieuwe maan van komende dinsdag en de essentialisering van de afgelopen maancyclus en ik moet zeggen dat ik nog niet zo’n krachtige maancyclus heb meegemaakt, het lijkt iedere maand wel krachtiger te worden en dat belooft wel wat natuurlijk. Deze maand lijkt mijn innerlijk permanent veranderd te zijn. Mijn lagere ik, lagere impulsen, uitingen en behoeften lijken nu helemaal verdwenen te zijn door die plutonische transformatieve krachten van de afgelopen weken. Maar wat er voor in de plaats komt is me nu nog niet duidelijk. Het beste beeld lijkt me nog dat van afgelopen weekend, het halverwege punt tussen lente-equinox en midzomerzonnewende, een soort van bevruchting van mijn innerlijk opgestane mens met inkomende kosmische energie. En met de zomerzonnewende zal het vermoedelijk pas duidelijk worden wat voor een vrucht die verbinding op gaat leveren. Elke fase zal noodzakelijk zijn dus ik kan me alleen maar overgeven maar dat het transformatieve proces in een nieuwe fase is beland is me wel duidelijk geworden, het is zo immens krachtig. Ik weet dat dit alles vreemd klinkt maar toch is dit alles een echte ware beschrijving van wat er innerlijk in me gebeurt. Ik vind het vrij ongelooflijk als iemand dit geloofd, maar ja dat is uiteindelijk ook mijn probleem niet, het dagboek is uiteindelijk immers voornamelijk voor latere bestudering denk ik zomaar.

12 mei,

Het is nu 10 uur ’s ochtends na de nieuwe maan in Taurus van gisterenavond. Het bijzondere aan deze nieuwe maan is dat eerst mijn hoofd begon te stralen vannacht en dat stralen breidt zich deze ochtend uit naar mijn bovenlichaam. De maancycli zijn voor mij persoonlijk dit jaar bijzonder sterk geworden, ik heb ze zo nog nooit ervaren. Deze cyclus begint ook weer met krachtige aspecten, een trine naar Pluto en een sextiel naar Neptunus. Venus maakt wederom een square naar Pluto, zij het dat het nu mijn natale Pluto is. De trine naar Pluto is trouwens een Grand Trine daar mijn natale MC conjunct North-Node op 22-24 graden Virgo staat. Het is zelfs een grand-Kyte met Neptunus opposite MC/North-Node. Daarnaast is Mercurius conjunct de North-Node trine Saturnus en Sextile Chiron. Een bijzonder krachtige en samenwerkende stand dus alles bij elkaar en natuurlijk ben ik vol verwachting wat deze Taurus maancyclus gaat brengen. Er volgen deze maand ook nog een volle maansverduistering bij de komende volle maan en een partiele zonsverduistering tijdens de volgende nieuwe maan. Ik kan dus niet anders dan in volle innerlijke concentratie af te wachten en laten gebeuren wat er moet gebeuren.

Het feit trouwens dat ik steeds gevoeliger word voor de astronomische planeetstanden bewijst voor mij dat ik en mijn lichaam steeds meer in harmonie lijken te komen met de kosmos, mijn ontvankelijkheid groeit.

Hier volgt nog de Steiner-weekspreuk en ik ben benieuwd wat er nu weer staat:

“Verrezen is uit het eigen zijn, mijn zelf om zich te vinden als wereldopenbaring in tijd- en ruimtekrachten; de wereld toont mij overal als goddelijk oerbeeld het ware wezen van wat in mij werd afgebeeld.”

20 mei,

Het is vandaag het begin van de eerste kwartier maanfase en de zon is in de laatste graad van Taurus. Het stralen is de afgelopen week sterker geworden in mijn hele lichaam. In mijn handen en voeten is dat trouwens nog steeds zo vanaf ergens in maart. Sinds een paar dagen is Mercurius in zijn schaduw, wat zoals ik eerder gezegd heb de eerste fase is voor zijn retrogradegang. Het verkeren in die schaduw is voor mij al jaren een soort van verzwakking van mijn concentratie merk ik en ook nu. De 29e gaat hij dan retrograde voor een week of 3 en daarna gaat ie voor de laatste keer over hetzelfde schaduw gebied als nu maar dan gevuld met een aangepast en vernieuwd inzicht. Vanaf die retrograde is er dan dus een herbezinning en evaluatie en na die 3 weken volgt er dan een nieuwe start voor de daaropvolgende 3 maanden. Verschil met andere Mercurius retrogrades is dat het nu in Gemini is, zijn eigen teken. Hij is dus thuis als het ware, dus sterker. Bovendien is de Lunar North-Node sinds vorig jaar, en nog voor een half jaar, in Gemini. De North node is de richting van de menselijke evolutie en de as Gemini en Sagittarius is de mentale as, Gemini is het zoeken naar nieuwe percepties en Sagittarius zijn de uitgekristalliseerde perspectieven door de jaren, je geloof, je visie. De North Node in Gemini staat dus voor het zoeken naar nieuwe inzichten en percepties en de South Node in Sagittarius staat voor het loslaten van oude perspectieven en visies.

De volle maan van over een week is een complete volle maansverduistering op de South Node, wat astrologisch wil zeggen gefocust op het loslaten van oude overbodige visies, overtuigingen en perspectieven. De nieuwe maan in Gemini van 2 weken later is een gedeeltelijke zonsverduistering en is dan gefocust op nieuwe percepties en inzichten.

Binnen dat kader ervaar ik nu ook wederom een proces van loslaten. Bij het binnenkomen van Mercurius in zijn schaduw is er bij iedere keer een concentratie vermindering en komen er altijd nog wat oude impulsen naar boven van angst-haat en zelfzucht (vaak lust). Maar doordat dat naar boven komt wordt me ook de omvang en kracht van mijn innerlijk lichaam duidelijk die zich daar aan de ene kant tegen verzet maar die dat ook lijkt te bestuderen. Er is dus als het ware nog steeds iets wat onder de mat lijkt te zijn geveegd wat nu zichtbaar wordt in deze fase van de schaduw waarin mijn eenpuntige concentratie verminderd. En nu tijdens het eerste kwartier is dat inzicht compleet daar, de bloot gelegde impulsen zijn al een stuk minder sterk dan voorgaande keren en mijn innerlijk lichaam is bijzonder krachtig momenteel en ik weet waar ik naar toe moet: acceptatie en transformatie van de restanten van mijn lager ik. En daar we nu in Gemini aankomen, het mentale teken waarin ook de North-Node zich bevindt die de richting aangeeft van de menselijke evolutie is er een verandering op til, een vernieuwing van inzichten en percepties. Gemini staat voor polariteit in al zijn vormen, de tweeling, ja en nee, linker en rechter hersenhelft, yin en yang, mannelijk en vrouwelijk, hemel en aarde, enzovoort…….. Die polariteiten communiceren met elkaar en komen zo tot nieuwe inzichten.

Maar, wat de meeste mensen en astrologen niet melden is dat het doel van Gemini is om die polariteiten uiteindelijk te overstijgen, vorm gegeven in het Gemini feest van Pinksteren, het feest van de toekomst, het verbinden van hemel en aarde, het overwinnen van het polariteit denken waarin we als mensheid gevangen zitten en wat nu in onze tijd tegen de wanden van die gevangenis op bruist en kolkt. De oplossing voor onze tijd is het overstijgen van het polariteit denken.

We zitten nu in de Pinksterweek tussen Hemelvaart en Pinksteren maar ik moet wel aantekenen dat we deze keer volgens mij vooral moeten kijken naar Oosters Orthodox Pinksteren vlak voor St Jan in juni door mijn eerdere ervaringen op Oosters Orthodox Pasen dit jaar. Waarom dat zo is weet ik niet maar ik ervaar al een paar jaar een band tussen die 2. In mijn hoofd komt steeds een paar zinnen op van Emil Bock, die ik niet meer terug kan vinden en die ik niet helemaal begrijp maar die daar wel over gingen. Dat stukje luidt dat het te maken heeft met de transformatie van de 7 naar de 12, van tijd naar ruimte. De 7 heb ik vorig jaar ervaren in de vorm van de ervaring van de 7 planeten in de stille week. En de 12, de ruimte zou dan te maken moeten hebben met de eeuwigheid en ook de oorspronkelijke Oosters orthodoxe visie waarin de levende Christus meer centraal staat. Althans zo ongeveer herinner ik het mij, maar een antroposofisch geschoold iemand zal het me ongetwijfeld later wel eens beter uitleggen.

Steiner weekspreuk:

“Mijn zelf dreigt te ontvluchten, door ’t wereldlicht sterk aangelokt. Kom nu nabij mijn voelen en laat je rechten krachtig gelden; vervang de macht van het denken dat in de glans der zinnen zich zelf verliezen wil.”

Oh ja, ik zou bijna vergeten te vertellen dat ik sinds een week ongeveer een sterke behoefte tot vasten heb dus ik ben de afgelopen week het eten aan het afbouwen. Ik eet nu alleen nog maar wat fruit en drink sap en ook dat kan nog stoppen indien ik daar de impuls toe voel.

21 mei,

Ah, we zijn aanbeland in de 1e graad Gemini, kennis en het brein, en daar komt gelijk een goede video naar me toe op het internet die de innerlijke transformatie van de 7 naar de 12, van tijd naar ruimte of van tijd naar eeuwigheid uitlegt. https://www.youtube.com/watch?v=aXuTt7c3Jkg

Deze video maakt trouwens deel uit van een prachtige 4 delige serie. Die kan je via youtube bekijken maar ook via de eigen site: https://awakentheworld.com/series/inner-worlds-outer-worlds-series/

Die serie is voor mij trouwens een feest van herkenning. De zoektochten gedurende mijn leven kwamen geregeld langs de behandelde onderwerpen. Ze hebben het goed, volledig en juist in die serie verwerkt.

Mijn hoofd begint vandaag trouwens een stuk sterker te stralen, mijn kruinchakra staat helemaal open en het voelt heel liefdevol.

24 mei,

Het is nu Pinkster maandag en het stralen in mijn hoofd en ook mijn lichaam wordt alleen maar sterker. Tegelijkertijd groeit ook de behoefte aan vasten. Er zit een verband tussen die twee. Die groeiende behoefte tot vasten betekent ook dat het mindert tot niks meer, alleen maar water. Ik volg die drang zolang alsdat mijn lichaam dat accepteert en ik alles fysiek normaal kan doen.

Ik ben in afwachting van de totale maansverduistering van de 26e alhoewel we daar hier in Nederland niks van zullen zien omdat het overdag is om 13.15. Maar het loslaten van het oude is natuurlijk al een kenmerk van het hele voorjaar voor me maar een totale maansverduistering is een versnellingsmoment van dat proces en dat kan ik nu al volledig ervaren, Ik voel dat alles in me zich daarop aan het voorbereiden is.

Hier nog de Steiner weekspreuk:

“Steeds sterker wordt de macht der zinnen, verbonden met het goddelijk scheppen; zij dooft de kracht van ’t denken tot het omfloerst en dromerig wordt. Wanneer een goddelijk wezen zich met mijn ziel verenen wil, moet menselijk denken tot een dromend zijn zich stil beperken.”

Wow…., die is treffend!!

Ik las trouwens het afgelopen weekend de eerste 2 hoofdstukken over het Pinkstermysterie van Prokofieff en die had ik vorig jaar nog niet gelezen. Ik heb geen idee waarom niet maar het verklaarde wel waarom ik deze jaren mijn IK steeds blijf ervaren. Ik heb me steeds verwondert, en dat heb ik ook diverse keren gemeld, dat mijn IK nog niet opgelost is, dat ik als het ware steeds opgetild word in nieuwe steeds hogere spirituele ervaringen met mijn individuele bewustzijn intact. Ik dacht steeds dat op een gegeven moment mijn hogere IK of de levenskracht zelf het besturen van mijn IK zou overnemen maar dat is dus niet zo. Bij de nieuwe inwijding zoals Steiner en Prokofieff het beschrijven in dat Pinkstermysterie blijft mijn IK er na de Golgotha initiatie bewust bij. Nou moet ik daar wel bij melden dat mijn Gogotha-initiatie niet in de reguliere opstijgende volgorde gebeurde en gebeurt maar andersom; Ik begon met die Golgotha-initiatie met behulp van een spirituele entiteit in 2004, zie bijbehorende post van maart 2018. en volg sindsdien de weg naar beneden onder leiding van die spirituele entiteit; de Saturnus-inwijding (=de Golgotha-inwijding). Mijn individuele IK laat daarbij steeds meer mijn oude conditioneringen los en versmelt daardoor steeds verder met mijn hoger-ik en de christus-impuls maar het blijft bestaan als individueel bewustzijn. Het is een soort van achterwaarts transformatieproces of eigenlijk benedenwaarts om het preciezer te formuleren. En hoe dieper ik kom in de winter des te hoger mijn bewustzijn kan stijgen in het voorjaar en de zomer. Vandaar!!!

Ik weet dat het allemaal vreemd klinkt. Toch probeer ik het zo duidelijk mogelijk te vertellen.

26 mei,

Het is nu 2 uur voor de totale maansverduistering en mijn eenpuntige concentratie is nog nooit zo groot geweest. Het is al bijna 2 weken groot maar de laatste dagen is het bijzonder groot en groeiende. Misschien hangt het samen met het vasten. Er zijn totaal geen verlangens meer alleen maar concentratie.

Het is nu 2 uur na de verduistering en het intensiveert in mijn hoofd, Dat innerlijke hoofd wordt duidelijk meer solide alhoewel ik deze vorm ervan, deze ervaring, nog niet meegemaakt heb. Opvallend genoeg om het op te schrijven.

Weer een paar uur later gebeurt datzelfde in mijn bovenlichaam. Het daalt af als het ware.

De behoefte tot vasten stopte trouwens gelijk na de volle maan, mijn maag begon gelijk weer te rommelen dus ben ik weer gaan eten en ik voelde dat dat goed was. Vreemde samenhang, alhoewel vasten natuurlijk wel het reinigen van je darmen is, het eruit werken van hardnekkige restanten, opschoning van het spijsverterings-systeem. Misschien niet zo’n vreemde samenhang dus eigenlijk.

3 juni,

We zijn sinds 1 dag in de 3e kwartier maanfase en het gevoel wordt intenser. Sinds de volle maan daalde er als het ware een tintelende energie vanaf de top van mijn schedel langs de buitenkant van mijn hoofd en vervolgens langs de buitenrand van mijn bovenlichaam. Het was niet spectaculair maar wel waarneembaar en voelbaar. Er is nog wel een soort van sputterend verzet van mijn lager ik maar dat lijkt meer tot doel te hebben de richting aan te geven waarheen die tintelende energie zich moet begeven. Het is nu bij mijn onderbuik aanbeland. We naderen de Mars Pluto oppositie die komend weekend 5/6 juni exact zal zijn, wat ongetwijfeld een belangrijk transformatief punt zal zijn zo tussen beiden eclipsen.

Steiner weekspreuk van deze week:

“Vergetend ’t eigene van mijn willen, vervult de wereldwarmte, zomer-verkondend, mijn geest en zielewezen. Mij te verliezen in het licht gebiedt mij nu de geestesschouw, en krachtig zegt mijn voelen: Verlies jezelf om juist jezelf te vinden.”

Door het lezen nu schiet me te binnen dat er vorige week iets vreemds is gebeurt met mijn ogen. In een week tijd kan ik plotseling weer normaal zien. Ik heb mijn hele leven al zo’n -1,5 tot -2 , dus bijziend en plotseling kon ik weer gewoon ondertitels lezen zonder bril en als ik mijn bril opzet dan is alles dichtbij volstrekt niet meer leesbaar en wazig. Nou weet ik wel dat het vrij normaal is dat je oogspieren verslappen met de jaren en dat het dus vrij normaal is dat dit gebeurt, maar niet zo snel in een week tijd. En ik lijk nu wel een +bril nodig te hebben want ik moet boeken nu verder weg houden om ze nog te kunnen lezen. Ik zal nog even wachten of er nog wat veranderd de komende weken en anders zal ik een nieuwe leesbril aan moeten schaffen.

11 juni,

Om nog even door te gaan over mijn ogen: mijn ver weg zicht lijkt inderdaad blijvend te verbeteren maar het dichtbij zicht lijkt nu ook weer te verbeteren vergeleken met vorige week. Dus gewoon nog even wachten met eventueel een nieuwe bril aanschaffen. Ik heb intussen wel geleerd dat het visuele deel in mijn achterhoofd zit en ik moest er toen aan denken dat ik in maart geschreven heb dat er een energie voor het eerst in mijn achterhoofd waarneembaar was. Nou ja, wie weet, ik merk het wel.

Het is vandaag weer nieuwe maan maar ik moet eerst nog wat zeggen over de afgelopen 2 weken omdat het toch een ietwat vreemd vervolg was op de intense wassende maan tot aan de volle maan. Het vervolg tot aan de nieuwe maan was veel zachter; het enige wat zacht waarneembaar was was die afdalende tintelende energie langs de binnenkant van de buitenrand van mijn hoofd en bovenlichaam. Het was net alsof de afnemende maan los stond van de wassende maan. Nu heb ik vorig najaar vaker de ervaring gehad dat de afnemende maan soms het vervolg leek te zijn van de wassende maan van een half jaar eerder. Even in de gaten houden dus of de afnemende maan vanaf 19 november, ook een maansverduistering, maar dan op de North Node, meer een vervolg is van de laatste volle maan van 26 mei.

Hoe dan ook de ervaringen van de afgelopen 2 weken waren innerlijk niet zo intens alhoewel de ervaring met mij n ogen wel heel duidelijk fysiek waren en zijn.

Hoe dan ook de laatste dagen heb ik wel veel behoefte aan slaap en de activiteit in mijn hoofd neemt sinds de nieuwe maan van gisteren weer toe, partiele zonsverduistering op de Nort Node, dus een versnelling van een nieuw begin. De nieuwe maan is conjunct retrograde Mercurius, in zijn eigen teken, Gemini en hij gaat trager, dus intenser dan normaal. En dat conjunct de North Node dus er wordt een nieuw evolutionair begin gemaakt in het bewustzijn deze maancyclus. Het tintelt weer sterk in mijn hoofd dus we wachten weer af.

12 juni,

Ik moet even melden dat de intensiteit in mijn hoofd en later ook in mijn bovenlichaam met sprongen is toegenomen. Ik slaap veel wat ik als een positief iets zie omdat de spirituele energieën meer vrij baan hebben gedurende mijn slaap, ik werk dan niet tegen zoals eerder gemeld. Het innerlijke is nog nooit zo fysiek geweest. Soms vraag ik me af of mijn lichaam dit wel aan kan, ik voel intense fysieke veranderingen en metamorfoses gaande. Maar mijn vertrouwen in de spirituele energieën is groter dan ooit, ze weten wat ze doen en hoe snel en hoe veel mijn lichaam aan kan. Ik moet me gewoonweg over geven en laten gebeuren wat wil gebeuren. Dit is wel sterker dan ooit. Voor de eerlijkheid moet ik ook nog vermelden dat er vanaf half december ook innerlijke transformaties plaats vonden in mijn onderlichaam. Het was af en toe pijnlijk maar ik voelde sterk dat ik me niet ongerust hoefde te maken omdat er iets werd geheeld alhoewel ik niet wist wat. Mijn stoelgang veranderde en soms kwam er wat slijm en bloed mee naar buiten, maar het was vreemd maar acceptabel. Na die vastenperiode vorige maand was alles voorbij en alles voelt weer goed sindsdien. Ik heb er niet over geschreven om mogelijk mijn kinderen niet ongerust te maken. Mijn vertrouwen in de spirituele energieën is zo immens groot omdat ik ze al jaren ken en zie en ervaar hoe positief ze voor me uitwerken, maar dat vertrouwen kan ik niet van een ander verwachten. Ik voel me prima en gelukkig en leef vol vertrouwen in die overgave.

Afgelopen maandag heb ik me trouwens laten vaccineren met BioTech/Pfizer. Ik had mijn twijfels bij AstraZeneca in april maar bij Pfizer voelde ik geen innerlijk verzet. De innerlijke transformaties hebben hier niet mee te maken, ze kwamen vanaf de nieuwe maan eergisteren. Hier volgt nog de Steiner-weekspreuk van de afgelopen week, het is nu zaterdag:

“In hoge zomerverten verheft zich ’t stralend wezen van de zon; het neemt mijn menselijk voelen ver met zich mee in wijde ruimte. Vermoedend komt een dof gevoel in mij tot leven, zeggend, Eens zal het inzicht komen: een goddelijk wezen heeft je nu gevoeld.

14 juni,

Vandaag is het exacte derde kwart aspect van Uranus en retrograde Saturnus. Het grote aspect van dit jaar; nu het 2e van de 3; in februari was de 1e, nu de 2e en op 23 december is het derde en laatste 3rd quarter aspect tussen Uranus en Saturnus alhoewel hij in september 2022 nog in de buurt van een vierde keer komt. Het derde kwart tussen beide planeten is zoals eerder verteld het integrerende aspect dat met schokken gepaard kan gaan. Het derde kwart aspect van deze 45 jarige cyclus van Uranus en Saturnus is de integratie van dat wat we als collectief geleerd hebben de afgelopen 33 jaar. Hieronder volgens mij nog eens de essentie van de werking van Uranus:

“De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.”

Hoe minder we geleerd hebben hoe turbulenter de stormen en hoe ontwrichtender de tijden zullen zijn. Nu is Uranus nog direct en dus sterker en Saturnus retrograde dus meer reflectief. Kort door de bocht kan je Uranus als de op de toekomst gerichte individuele en maatschappelijk vernieuwingen zien en retrograde Saturnus als het verzet van de oude machts-structuren die hierop aan het reflecteren zijn. Maar de vernieuwingen breken deze maand(en) door de vooral gecorrumpeerde oude structuren. We moeten dit jaar bepalen welke kant we op willen in de wereld. De grote keuzes waar we nu voor staan moeten gemaakt worden: Klimaat, sociale gelijkheid, vaccine verdeling, solidariteit, enz……… Voelende mijn eigen fysieke transformaties kan ik niet anders dan veronderstellen dat ook maatschappelijke structuren onderhuids aan het transformeren zijn tijdens deze Saturnus retrograde periode die tot ergens in oktober zal duren.

De Steiner weekspreuk voor deze week:

“In deze zomer-zonnegloed is het aan jou het wijze woord te horen: In overgave aan wereldschoonheid, je in jezelf belevend te ervaren: Verliezen kan zich het mensen-ik en vinden zich in ’t wereld-ik. “

16 juni,

Ik ben net terug van het strand, het is 3 uur ’s middags en ik wil toch even zeggen dat het zo geweldig voelt zo op het raakvlak van aarde, water, lucht en vuur. Al jaren ben ik zomers meestal druk aan het werk, zo’n 5 a 6 dagen, maar sinds corona werk ik nog maar 3 dagen per week het hele jaar door. Mijn werkdagen zijn ingekort omdat er immers geen nachtwerk meer is. Nou reed ik als een paar jaar niet meer ’s nachts maar de nachtchauffeur die normaal reed, rijdt nu meer overdag dus mijn dagwerk is ook ingekort.

En dat bevalt prima, wel minder geld maar ik kom er van rond. Altijd liever tijd dan geld gehad in mijn leven. Normaal zwierf ik zomaar in mijn taxi een beetje rond over het eiland waar ik woon, toeristen een beetje wegwijs maken terwijl ik ze van hier naar daar bracht. Maar veel en lang aan het werk zomers en ik kwam nog wel geregeld fietsend en lopend in bos en duin gedurende de zomerhelft van het jaar, maar eigenlijk zelden op het strand, behalve dan op een paviljoen zo nu en dan. Maar nu dus heb ik 4 dagen vrij per week in de zomer en dat is ongekend, ik geniet er echt van. En deze dagen zit ik dus een paar uur per dag op het strand en ik moet echt weer terugdenken aan het begin van de negentiger jaren toen we met familie en vrienden zomers lang op het strand zaten, met elkaar maar ook individueel in een soort van meditatieve staat van zijn met die brandingsgeluiden op de achtergrond in die oneindige ruimtes van zand, zee, lucht en het vuur en de warmte van de zon. Ik voel me weer helemaal opgenomen in die meditatieve staat van zijn omringd door de elementen. Wat een prachtig begin van de zomer!

En vandaag las ik wederom het hoofdstuk over Cancer, het sterrenbeeld Kreeft van de zodiac. We zijn over 5 dagen weer bij het midzomerpunt, het moment in het jaar dat de zon het hoogste punt van het jaar bereikt en de dagen weer gaan korten en de nachten weer gaan lengen; een krachtig punt in de jaarcyclus. Ik was dit hoofdstuk al weer bijna vergeten maar dat is het voordeel van de jaarcyclus: alles komt periodiek steeds weer opnieuw en intenser langs. En al lezende kwam alles wat Rudhyar schreef weer tot leven voor me. Hij schrijft over de vorming van de lens of het kristal in het hoofd en het bewustzijn dat daardoor de omkering van het polaire bewustzijn mogelijk maakt, de essentie van dit punt in het jaar en de kern dus van het sterrenbeeld Cancer. Iets wat ik dus letterlijk en fysiek ervaar. Ik zal hier nogmaals de link naar het Engelstalige hoofdstuk van dit boek van Rudhyar geven en niet omdat ik denk dat dit nou nu gebeurt in me maar wel dat ik weet dat ik hierna onderweg ben, of het nu dit jaar is, of volgend jaar of misschien nog wel later. Ik voel het nu intens, waar ik ook ben in het proces en dat is het enige wat telt. Veel plezier er mee!

http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s4p1.shtml

21 juni,

Het is nu ’s morgens vroeg een uurtje na de zomerzonnewende. Over 3 dagen is het volle maan dus wederom de piek van deze maancyclus. Ik ben me deze keer minder bewust van wat er in me gebeurt, wat ongetwijfeld met het slot van de Mercurius retrograde te maken heeft, maar geregeld voel ik wel de innerlijke fysieke groei; Dat innerlijke lichaam wordt zo massief. Elke keer denk ik weer dat ik op een maximum ben maar iedere keer blijkt het weer nog massiever te kunnen. Een eindpunt zal ik dus niet meer aankondigen. De dag voor de volle maan keert Mercurius uit zijn retrograde, gaat weer direct dus, en gaat mijn bewustzijn dan dus ook weer hernieuwd mee doen.

Astrologisch zijn het voor mij de komende week ook interessante dagen omdat deze volle maan en de dagen er om heen, 2 mooie constellaties brengen: 2 mystieke rechthoeken in dezelfde vrouwelijke sterrenbeelden. Een mystieke rechthoek is een rechthoekige constellatie die eruit ziet als een deurpost. Rudhyar noemt deze constructie ook letterlijk een uitnodiging om door die deur te stappen, het oude achter je te laten en tot nieuwe ervaringen te komen. Ze zijn door hun rechthoekige constructie altijd óf mannelijk (vuur en lucht) of vrouwelijk (water en aarde) van aard, in mijn geval dus 2 deuren voor de ontvankelijke vrouwelijke kant van mijn ziel. De volle maan staat in 3 graden Capricorn conjunct mijn natale Jupiter, sextiel transiterende Jupiter conjunct in 2 Pisces conjunct mijn natale Chiron en trine natale Pluto in 4 Virgo. Volle maan oppositie de Zon natuurlijk in 3 Cancer die dan ook een sextiel en een trine maakt naar dezelfde punten, Ziet er dus uit als een rechthoekige deurpost in een horoscoop. Tegelijkertijd is er dezelfde constructie in de late graden, 23-26, van dezelfde sterrenbeelden: Transiterende Venus in Cancer oppositie transiterende Pluto in Capricorn en transiterende Neptunus in Pisces oppositie Natale MC Conjunct North Node in Virgo. Beiden opposities zijn dan middels 2 sextiles en 2 trines verbonden met elkaar, dus eveneens een mystical rectangle. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren deze weken maar die 2 rechthoeken gaan energetisch prima synchroon op met de vernieuwende energieën van de afgelopen zonsverduistering, van de 2e Uranus-Saturnus square van vorige week en van de volle maan tijdens St-Jan over 3 dagen. Verwachtingsvolle dagen en weken dus de komende tijd, alles staat op vernieuwing!

En dan nog de bijpassende weekspreuk bij dit verhaal als ik die spreuk zo lees:

“De glans van de schoonheid over de wereld dwingt me uit diepten van mijn ziel mijn eigen goddelijke krachten te bevrijden tot wijde vlucht; mijzelve te verlaten om vol vertrouwen mijzelf te zoeken in wereldlicht en wereldwarmte.”

25 juni,

Gisterenavond viel ik gelijk na de volle maan in slaap rond 9 uur. De laatste dagen val ik steeds vroeg in slaap, ik heb veel behoefte aan slaap deze dagen, ook overdag. Ik voel ook intens mijn innerlijke gestalte die rechtop staat; het is alsof onder mijn huid een grote elektriserende cocon zit die ik constant voel, en vooral in mijn hoofd voel ik een krachtig wervelende elektrische buitenrand aan de zijkant terwijl de bovenkant, mijn kruinchakra, open naar buiten is, een soort van mok-vorm dus.

Vanaf zondag is het nog 4 weken St Janstijd en ik voel me tot nu dromerig. Gek genoeg stopte mijn tv ermee een paar dagen geleden en ik heb voorlopig maar besloten om dat zo te laten. Ik kijk wel graag voetbal nu, het EK momenteel, en de rest van de zomer allerlei sport die ik graag aan heb als achtergrond- behang wanneer ik thuis ben. Maar dat kan ik ook allemaal zien of horen op de computer, dus ik laat die tv maar even zo, geen onzinnige onnodige dingen meer kijken voorlopig. Sport vind ik prettig momenteel, ik kan me er niet echt emotioneel over opwinden, ik vind het wel spannend maar het is uiteindelijk maar een spelvorm waarbij getracht wordt naar zo eerlijk mogelijke competitieve regels te spelen. Meer tijd voor mijn reguliere eenpuntige concentratie/meditatie dus. Ik voel me goed bij minder afleiding en minder emotionele opwinding over alles waar ik me druk over kan maken in de wereld. In stilte en rust wacht ik dus af de komende weken wat deze zomer me gaat brengen.

27-30 juni,

De laatste dagen van juni en het begin van de 4 weken St Janstijd. Opvallend voor mij is dat Nederland eruit vloog bij het EK, volkomen terecht trouwens. Misschien maar goed ook want het werd gelijk duidelijk dat de twijfel aan de coach terecht was. Ik ben een groot voorstander van ons ouderwetse 4-3-3 aanvallende systeem als onze spelers tenminste goed genoeg zijn om het praktisch goed uit te voeren, en dat zijn ze momenteel. Ik heb liever dat we 2-3 weken feest hebben omdat we mooi en goed spelen en dat we er dan in de halve finale maar gewoon uitgaan op penalties of zo. Bevredigend voetbal dus! Liever dat dan dat meestal lelijke berekenende counter-voetbal wat ons toch niet echt goed afgaat. De Boer nam een dag later ontslag, eervolle en juiste stap in dienst van het Nederlandse voetbal. Hopelijk vinden ze een goede coach die het lef heeft om het oude aanvallende voetbal in ere te herstellen, mijn favorieten: Gullit, Ten Cate en als ie genoeg coach praktijk gedaan heeft, ook Van Bronckhorst.

Maar goed opvallend was het dus dat ik er niet mee zat deze keer, ik voelde ook een krachtige loslatende energie in mijn hoofd, een bruisende energiebol die duidelijker waarneembaar werd in mijn hoofd door het verlies en het loslaten van de emoties. En niet alleen wat betreft voetbal dus! Eénpuntige concentratie in mijn hoofd dus deze zomer.

Met deze loslatende energie ga ik dit voorjaarblog stoppen. ik zal hier nog de Steiner weekspreuk voor deze eerste week van de St Janstijd opschrijven. Ik zie je weer bij het volgende zomerblog.

“En ga ik op in wereldglans, dan vlamt in diepten van mijn ziel vanuit het vurig geestesoord het ware woord der goden: In geestes-oergrond zoek -voorvoelend- je verwantschap met de geest.”

winter 2021 Kerstmis tot pasen

Dit is de eerste post vanaf de winterzonnewende. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van het afgelopen najaar e.a. te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit winterverslag voortborduurt. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Bedenk ook dat dit blog meer dagboek notities zijn die grotendeels verhalen over mijn innerlijke spirituele reis, het is geen wetenschappelijke verhandeling.

Hier volgen eerst nog wat algemeenheden ter verheldering:

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 begeleidde de geest of mijn hoger-ik me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop echt een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar vaak sterke energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker. Het is echt een klok.

Ok, ik ga nu gewoon verder met waar ik bij het najaars-blog gebleven was:

21 december,

Vandaag is dan de dag van het exacte startpunt van de omkering van het oude naar het nieuwe alhoewel 12 januari 2020 het eigenlijke ondergrondse startpunt was, maar zie deze komende weken maar als het punt waar het nieuwe in het bewustzijn begint door te breken. Het is nu een uurtje voor de exacte winterzonnewende en een uur of 9 voor de exacte Jupiter-Saturnus conjunctie. Hier nog een leuke pagina over de astronomische aspecten en live observaties van de universiteit van Exeter: http://jupitersaturn2020.org/ .

Vorig jaar voor de zonnewende werd ik echt spiritueel geblokkeerd vanaf 1-2 dagen voor de zonnewende. Hetzelfde eigenlijk als normaal in de hele maatschappij in deze tijd: kopen, kopen, kopen…., vreten , vreten, vreten….., zuipen, zuipen zuipen…., party, party, party ………, kortom één grote wereldlijke verdoving voor het werkelijke kerstgebeuren oftewel de onbewuste aanbidding van het Beest. Wonderlijk genoeg worden we dit jaar gedwongen tot soberheid en tot in onszelf keren door het virus. Natuurlijk niet voor iedereen gedwongen. Voor velen is die dwang uiteraard niet nodig net als bij mezelf. Dit jaar kom ik in volledige rust en concentratie aan bij het midwinter punt. Het moet een bijzondere Kersttijd worden dit jaar. Zelfs wereldlijke astronomen maken al de vergelijking dit jaar dat de grote conjunctie (jupiter-saturnus) van 7 BC mogelijk de Kerstster was voor de 3 wijzen uit het Oosten. Voor mij is de Jupiter-Saturnus conjunctie dit jaar de leid-ster voor de vierde wijze Artaban!

Op 17 december voelde ik een heldere energie vanuit mijn hoofd naar beneden zakken in mijn leeg aanvoelende bovenlichaam. Dat heeft zich de afgelopen dagen doorgezet, in zoverre dat het zich gelijkmatig door mijn bovenlichaam heeft verdeeld. Het voelt dus niet meer leeg aan maar verder ook niet bijzonder helder meer, het voelt gewoon meer massief nu.

Hier volgt nog de weekspreuk voor de 4e Advent/ winterzonnewende. En daar Kerstmis valt in deze 4e week volgt er met Kerstmis zelf ook nog een aparte spreuk op donderdag- kerstavond:

“Het geesteslicht in wereldwinternacht te dragen, is nu het gelukkig streven van mijn hart, zodat de zielekiemen lichtend in wereldgronden wortel schieten en ’t goddelijk woord in ’t duistere rijk der zinnen, helder-stralend door al het zijnde klinkt.”

Het is nu 2 uur na de grote conjunctie en ik ben eigenlijk wat anders aan het doen maar ik moet hier even melden dat de energie zo krachtig geworden is sinds een uur of 4. Het is zo’n sterke opwaartse energie! Ik heb het nog niet zo krachtig meegemaakt. krachtig in mijn bovenlichaam, bruisend in mijn hoofd en een open kruinchakra. En dat gecombineerd met een krachtig euforisch gevoel.

22 december,

Vanochtend vroeg werd ik wakker van een krachtig gevoel in mijn buik dat me gelijk deed denken aan de energie van vorige maand, de Mars-Pluto square tezamen met de harde, bijna metalig aanvoelende buitenrand. Het was dezelfde energie en hetzelfde gevoel maar ik voelde het wel onafhankelijk van het gevoel van gisteren, dat er nu ook nog steeds is, alhoewel wel wat zwakker. Maar in de loop van de ochtend begonnen die 2 energieën met elkaar te versmelten. En daar zijn we nu; het is tot een eenheid aan het verworden, in mijn hoofd is ook weer een elektriserende activiteit dat daarmee samenhangt. Vanaf afgelopen nacht is het ook het openingskwart van de maancyclus en dus de periode dat de nieuwe maan-energie zich duidelijk begint te manifesteren. En dat is dus dit, wat ik gisterenavond en nu beschrijf, en dat belooft dus een boel!!!

23 december,

Ik ben net wakker en heb bijzonder lang geslapen, wat ik vaak als positief zie deze jaren omdat er dan een boel werk gedaan kan worden innerlijk; als ik slaap ben ik immers het meest meegaand voor de spirituele energieën, geen onbewuste obstructies door mijn onwetende ik. En vanochtend voel ik me ook optimaal. Het is echt aan het fuseren innerlijk, de buik energie fuseert met de hogere energieën en het bruist in mijn hoofd, het is fascinerend, ik ben benieuwd of er nou innerlijk geen conflicten meer ontstaan. Ik heb duidelijk het gevoel dat ik de bodem bereikt heb zo vlak voor de kerst net alsdat ik de top bereikt had tussen Pinksteren en St-Jan. Ik denk en voel dat dit het einde is van mijn lagere ik alhoewel ik zelf klaarblijkelijk (nog) wel aanwezig ben maar al mijn lagere impulsen zijn echt definitief verdwenen, het voelt zo héél van binnen, nog nooit zo gevoeld, en dan moet de kerst-cyclus nog beginnen. Een goed voorteken voor de wereld in ieder geval, heling is mogelijk en onderweg.

25 december,

En het is kerstmis, ik moet ’s morgens nog een paar uur werken maar er is eigenlijk niks te doen dus het scheelt niet veel met vrij zijn. Ik moet zeggen dat ik me niet anders voel dan gisteren en eergisteren, dus volledig in harmonie en vrede, compleet héél van binnen en kruinchakra volledig open. Hier volgt nog de kerstspreuk van Steiner:

“Ik voel als uit betovering verlost het geesteskind in mijn zieleschoot; in lichte klaarheid van het hart verwekte het heilig wereldwoord de hemelse vrucht van de hoop, die jubelend groeit naar wereldverten uit de godsgrond van mijn wezen.”

27 december,

Het is nu de avond op de 27e en het wordt me nu duidelijk wat er de afgelopen 2 dagen aan het gebeuren was en is. De nacht van 25 op 26 werd ik ’s nachts een paar keer wakker en ik had het gevoel alsof mijn kruinchakra aan het afzakken was. Hetzelfde gevoel wat bij dat kruinchakra hoorde zat ineens ter hoogte van mijn ogen, rondom mijn hoofd dus aan de binnenkant. In de loop van de dag voelde het aan alsof dat verder afzakte mijn hele bovenlichaam omsluitend, een prettig zacht gloeiend gevoel. De nacht van 26 op 27 was erg onrustig met voornamelijk een sterk gloeiend gevoel rond mijn derde oog, maar wel onrustig, ik kon slecht slapen. In de loop van de ochtend, vandaag dus, werd het me wel duidelijk dat die eenpuntige concentratie die steeds sterker wordt het hele ongedeelde brein is, de gefuseerde linker en rechterhelft. Die eenpuntige concentratie, waar ik me nu al een paar jaar op focus, is een punt in mijn hoofd dat zich nu aan het uitzetten is, het wordt een bron van licht in mijn hoofd. En net werd het me duidelijk dat de kern van dat lichtpunt in mijn hoofd het punt is dat ze met Pasen in mijn hoofd aan het installeren waren, waar ik over verteld heb aan het eind van de paasweek. Het is absoluut hetzelfde; toen dimde ze het voor me omdat het te helder was voor me, maar nu is dat licht een stukje minder gedimd, het zit in mijn hoofd ter hoogte van het derde oog en het straalt een bijzonder helder en krachtig licht uit en gedurende deze avond verspreidt het zich door mijn hele lichaam. Deze avond, nacht en ochtend horen bij de Aries maand in maart/april en dus ook bij Pasen. Astrologisch ook een grote maand. Voor mij persoonlijk vooral door de derde Uranus- natale Neptunus oppositie, de laatste Zonreturn- Cheiron conjunctie en de superior Venus conjunctie, dit allemaal tegelijk vlak voor en in de Paasweek plaatsvinden. Het aangaan van dit innerlijke licht op dat moment past daar dus wel bij.

Ik citeer hier een klein verhelderend stukje van Roland van Vliet over deze heilige nachten. Goed om te weten is dat de aardeziel continue in- en uit-ademt, diepste inademingspunt is de winterzonnewende waarbij ze helemaal in zichzelf gekeerd is, en het verste uitademingspunt, waarbij ze met de kosmos en de Zon verweven is, is tijdens de zomerzonnewende. Op het zuidelijk halfrond is het precies andersom. Het groen en de vruchten die we overal zien en ervaren is eigenlijk de aardeziel die zich met alles wat op haar leeft, naar de Zon keert en zich tot buiten haar eigen aardse lichaam verheft:

“De geestelijke betekenis van de 13 heilige nachten ligt in het feit dat de krachten die tijdens de Johannestijd in de uitgeademde aardeziel zijn opgenomen, in de ingeademde aardeziel tijdens de dertien heilige nachten kiemkrachten vormen voor de hogere ontwikkeling van de mens voor het komende jaar.”

Wel, moet ik nog meer zeggen, Als je mijn stuk over het voorjaar en de zomer hebt gelezen dan snap je het verband. Ok, het helder stralende licht is zich momenteel aan het uitbreiden vanuit mijn hoofd door mijn lichaam.

Nog even kort: de 13 heilige nachten tussen kerst en 3 koningen vormen een opwaartse lijn van de geboorte van Jezus tot de geboorte van de christus. Kerstmis is letterlijk de geboorte van de Levenskracht zelf die daadwerkelijk naar beneden komt met de inademende aardeziel om in de Kerstnacht alle leven te bevruchten. eerste de minerale wereld in de kerstnacht waarna vervolgens opstijgend al het plantenleven (etherisch lichaam), dan het dierenleven (astraal lichaam), dan de mens (het hogere ik, de hierboven besproken Aries-nacht) en vervolgens de 9 geestelijke hierarchien totdat het op 6 januari uitkomt bij de triniteit zelf, de geboorte van de christus, de geboorte in de wereld, epifanie, de verschijning in het licht. Tijdens dat opstijgen van de Levenskracht door de hierarchien geeft die kracht en die hierarchie iedere nacht een geschenk en voorschouw van wat er energetisch gaat gebeuren in de bijbehorende maand.

29 december,

Het is nu ’s morgens vroeg, uurtje of 7. De afgelopen avond en nacht behoorde bij de hierarchie van de engelen, de eerste hierarchie boven de mens en behorend bij het sterrenbeeld Taurus. De voorgaande nacht van Aries gaf de impuls tot opstanding van de Nieuwe Mens in de Oude Mens. De Taurus nacht en dus de engelen geven daaraan voortzetting en hulp aan de mens, het is ook een aarde-teken. Mijn ervaring van afgelopen nacht is er een van soliditeit alsof het heldere licht van gisteren tot fysieke vastheid werd omgevormd, zoals ik het nu nog precies kan voelen, een massief innerlijk lichaam. En dat voelt harmonieus en prima.

31 december,

Het is nu ’s nachts een uurtje of 2 in de nacht van 30 op 31 december en de energie is zo krachtig dat ik niet kan slapen. Gisteren was minder sterk maar toch goed aanwezig. Er lijkt dit jaar een fysieke lijn in te zitten: Ram was levengevend licht, Stier was van dat licht getransformeerd naar innerlijk massief (hierarchie van de engelen), Gemini, gisteren was nog steeds even lichamelijk maar meer energetisch in het hoofd (aartsengelen, Pinksteren, Mercurius, gemeenschapsvorming, verbinding hemel en aarde). Dit laatste was ook het hoogste wat ik afgelopen voorjaar/ zomer ervaren heb, zie eventueel het laatste stuk van het voorjaar hier in het blog. Maar momenteel zet het opwaartse proces zich voort, ik voel een krachtige energie zich vanuit de kruinchakra hoger verheffen boven mijn hoofd, het is bijzonder krachtig. Deze nacht hoort bij het sterrenbeeld Cancer (juni-juli) en de hierarchie van de Archai, de Tijdgeesten die hele tijdperken bestieren. De nacht hoort bij Cancer en de St Jans tijd. Nog één niveau hoger dan waar ik met Pinksteren was. Volgens Prokofieff is de Johannes-tijd, de zomer, het hoogst bereikbare spirituele niveau voor een mens. Komt natuurlijk overeen met wat ik eerder de Saturnusweg heb genoemd die leidt naar de aartsengel van de zomer, Uriel, die door de mens zelf bereikt moet worden. Dat belooft dus een spannende zomer te worden. Opvallend dat dit jaar die maanden zo mooi aansluitend zijn.

2 januari,

Vandaag begin ik met te zeggen dat de heilige nachten nog nooit zo samenhangend zijn geweest als dit jaar. Vanaf de Aries-nacht waar het begon met het licht dat zich de dag daarna transformeerde naar het fysieke is alles een krachtige en fysieke gewaarwording van mijn innerlijke lichaam. Met de Cancer nacht (juni-juli) steeg de energie boven mezelf uit maar in de afgelopen 2 nachten kwam het weer binnen mijn lichaamsgrenzen maar nu met het accent lager, minder in mijn hoofd en meer in mijn bovenlichaam en mijn buik. Mijn hoofd blijft ook krachtig hoor met een bruisende energie en het voorhoofd-chakra sterk actief maar mijn aandacht zit meer in mijn lichaam. Dit jaar doet ook voor het eerst mijn buik mee in de energie ervaringen en ik moet zeggen dat dat het wel completer en krachtiger maakt, ik voel me heel. Alle opgebouwde energieën, innerlijke activiteiten en ervaringen van de afgelopen jaren lijken samen te komen, te fuseren en tot leven te komen. Ik voel ook dat ik veel sterker reageer op moedige medemenselijke daden en menselijk lijden in de wereld, ik voel dan een bijzondere krachtige hart-energie maar tegelijk ook nog de waarschuwing dat het nog te vroeg is om die ervaringen en gevoelens volledig toe te laten, mijn voorbereiding om goed met die krachtige energie om te kunnen gaan is nog niet af, ik moet als het ware nog in mijn cocon blijven totdat het proces klaar is om niet overweldigd te worden. Lang zal het trouwens niet meer duren, het eigenlijke werk is achter de rug, de nieuwe tijd wordt geboren deze kersttijd, het moet alleen nog manifest in de wereld gaan worden (in principe Pasen, Pinksteren en St Jan) maar alle kiemen en spruiten worden nu ook overal al zichtbaar. De aanstaande nieuwe maan op 13 januari ziet er trouwens ook uiterst manifesterend uit, alsof er iets manifest gaat worden deze maand.

Mijn buik-energiebal is natuurlijk de energie van de nieuwe Mars die zoals gezegd zijn wortels heeft in de nieuwe Venus en die gestuurd wordt door Mercurius. De essentie van de nieuwe Venus was en is:

“Venus herself in her higher expression has of course to do with her evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and the hate.. And this conjunction on june 3 and beyond will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.”.

De nieuwe Mars gaat als consequentie onder regie van Mercurius die nieuwe hogere Venus waarden nastreven en verwezenlijken zoals allemaal eerder uitgelegd, maar het is zinvol om te trachten dat goed te bevatten. Daarom voelt de energie in mijn buik op het moment zo in harmonie met de rest van de hogere energieën; en dit gaat een een nieuwe ervaring worden voor mij en tevens voor de wereld. Mars heeft altijd obstructief de belangen van het egoïstisch individu behartigd vanwege het beperkte egoïstische bereik van de individuele Venus-waarden. Dat is wat gaat veranderen dit jaar! De wilskracht van de mens heeft het algemene belang altijd moeten bevechten op het kortzichtige individuele eigenbelang. Vanaf nu zullen die eigenbelangen veel meer collegiaal het algemene belang gaan dienen. De individuele Mars van de meeste mensen zullen zich gaan bundelen en meer dat algemene belang gaan dienen.

5 januari,

De nachten van 2 op3 en 3 op 4 januari waren niet bijzonder maar wel stevig van hetzelfde: krachtige kruin- en voorhoofd-chakra en neusvleugelbrug, krachtig gevoel van innerlijk lichaam, maar niks exceptioneel wat daar bovenuit steekt. Vanochtend vroeg, op de 5e dus, werd ik wakker met een hoofd dat compacter aanvoelde en straalde; niet licht maar een soort van zacht elektriserend aanvoelend en in de loop van de ochtend maar ook de middag breidt dat elektriserende stralende gevoel zich uit naar de rest van mijn lichaam. Het voelt bijzonder prettig aan en het maakt het innerlijke gevoel compacter en krachtiger. Dit was de nacht van de Cherubijnen en Sagittarius (november-december). De Cherubijnen zijn bijzonder hoge geestelijke wezens, zij zijn de behoeders van de goddelijke orde, op menselijk gebied de inspiratoren van sociale kunst: wat is het vermogen om vanuit tegenwoordigheid van geest in de kunst van het handelen het goede te doen, conflicten moreel kunstzinnig uit Liefde op te lossen en het boze in te passen in de orde van het goede of het zelfs in het goede te transformeren. De Cherubijnen geven de mens de mogelijkheid om door middel van karma in harmonie te komen met de kosmos.

Kijkend naar de huidige horoscoop realiseer ik me plotseling dat afgelopen nacht Mercurius over Pluto getrokken is en dat kan dus goed de fysieke verklaring zijn voor de mercuriale veranderingen in mijn hoofd vannacht, wat trouwens uiteraard kan samenhangen met de werking van de Cherubijnen die immers de goddelijke orde regeren en dus ook de astronomische cycli, er bestaat geen toeval. Maar door me dit nu te realiseren dringt het tot me door dat Mercurius nog niet Pluto gepasseerd was dit jaar. Mercurius was deel van de grote Pluto-Saturnus conjunctie in januari vorig jaar net als de Zon maar Mercurius stond een halve graad verder en de Zon een graad ervoor. Nou weet ik niet hoe het precies werkt maar het is afgelopen nacht dat Mercurius dus voor het eerst sinds die grote conjunctie exact conjunct komt met Pluto. Pluto transformeert dus daar zal het welzeker mee samenhangen en deze transformatie lijkt me belangrijk. De Zon komt er de 14e januari over heen maar nog interessanter is dat op 28 januari, tijdens de volle maan in Leo, Venus conjunct met Pluto komt en Venus is er bij lange na nog niet langs gekomen afgelopen jaar dus daar valt transformatief nog een boel krachtigs te verwachten. Prettig vooruitzicht!

De Rudolf Steiner weekspreuk voor deze week is:

“In overgave aan de openbaring van de geest verwerf ik licht van het wereldwezen, De kracht van het denken groeit in mij om dan steeds klaarder wordend mij mijzelf te schenken, en wekkend maakt zich in mij los, uit macht van het denken, het zelfgevoel.”

7 januari,

Wat een laatste 2 dagen! Ik kon weer niet slapen in de nacht in de nacht van 5 op 6 januari en ik besloot om dan maar op te staan om naar de verkiezing van de 2 senatoren in Georgia te kijken. Ik probeerde echt om serieus te gaan slapen omdat het de laatste Heilige nacht was en ik voelde nog steeds de sterke werking van de nacht ervoor, nu nog steeds trouwens, maar dat slapen lukte dus niet. Dus ik stond toch maar op om naar die senaats-race te kijken en ik een heerlijke nacht gehad. Ik zag twee oprechte en integere mensen de race winnen van 2 hypocriete, liegende, hebzuchtige en immorele kleine mensjes. De vreugde werd extra vergroot omdat dat betekende dat Mitch McCocksucker zijn senaats meerderheid kwijt raakte. Eindelijk geen gewetenloze obstructie meer ten koste van het gewone volk, geen grote macht meer voor de leider van de medeplichtige senate-enablers. Zelfs als niet-Amerikaan kon ik hier bijzonder blij over zijn omdat samenwerking nodig is in de hele wereld en Mitch is wel hét voorbeeld van een zelfzuchtige obstructionist die er geen probleem mee heeft om het hele volk te slachtofferen voor de belangen van een paar biljonairs. Het werd dus een nacht en een ochtend van vreugde vanwege de plotselinge opening van positieve ontwikkelingen. Woensdag had ik ook vrij en ik besloot om de US ontwikkelingen van 6 januari te volgen vanaf de bank, in vreugdevolle verwachting. Nou ik heb het geweten, wat een dag! Een ophitsende Trump die zijn achterban richting Capitool stuurde, Zijn enablers in het congres die de Trump leugens simultaan tot grote hoogte wilden opstuwen in datzelfde Capitool. De bestorming van het Capitool en de waardeloze veiligheidssituatie en vervolgingrepen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten die voor het grootste deel uren te laat kwamen opdragen waardoor de hele zaak gruwelijk uit de hand liep. Wat een incompetent zootje!!

En natuurlijk moet Trump ge-impeached worden of uit het ambt gezet worden middels artikel 25 vanwege insanity! dat had natuurlijk al 4 jaar geleden moeten gebeuren want buiten de US was het volgens mij al voor iedereen duidelijk dat ie een imbeciel is met een IQ van ver beneden normaal, he is stupid en zonder enige inlevingsvermogen, kortweg levensgevaarlijk en al helemaal indien omringd met ja-knikkers en gigantische machtsmiddelen. Er moet gewoon een test komen als potentiele presidentskandidaten mee willen doen in de race, IQ en psychiatrisch; De senaat had hem vorig jaar nog kunnen impeachen maar zijn enablers voorkwamen dat en zijn daardoor compleet medeplichtig aan alles wat die man sindsdien aangericht heeft, tien- tot honderdduizend onnodige dodelijke pandemie slachtoffers; komen allemaal neer op de verantwoordelijkheid van al zijn enablers die allemaal dachten dat ze er persoonlijk van konden profiteren, misselijk makende kleine immorele mensjes. En als het ze niet voor elkaar kunnen krijgen om hem binnen 2 of 3 dagen af te zetten dan moeten ze hem een spuit geven dat ie 2 weken lang slaapt en weer wakker wordt als Biden president is. Het Trumpistische volk lijken me trouwens gewoon slachtoffers van de hebzucht van grote Tech-bedrijven, gewoon Qanon algoritme junkies die alles geloven wat ze aan video’s voorgeschoteld krijgen, zo weinig kritisch rationeel vermogen. Het is net als bij de wijdverbreide opioid-crisis in de US. Mensen daar zijn zo ontvankelijk voor verslaving en in dit geval ook nog eens vaak slachtoffer van onnodig slecht onderwijs. Ze geloven vaak alle mogelijke onzin die ze voorgeschoteld krijgen. De Tech-bedrijven vergiftigen de geesten van de Amerikaanse bevolking uit puur eigen winstbejag. ook zij zijn medeverantwoordelijk en medeplichtig aan deze menselijke drama’s deze jaren, gelegaliseerd crimineel tuig dat gewetenloos de menselijke zwakheden uitbuit uit winstbejag.

Daarna keek ik nog wat toespraken in het congres en zowaar leek het dat deze hele extreme situatie nog iets positiefs leek voort te brengen. Het leek eindelijk bij een aantal Retrumplicans door te dringen dat het niet om hen ging maar om het landsbelang. Uiteraard waren er ook nog steeds politici die botweg hun prive ambities boven het landsbelang stelden. Van mij mogen ze trouwens Cruz en die andere idioot uit Missouri ook impeachen voor medeplichtigheid aan de bestorming. Al die Retrumplicans, wat een hopeloos volk. Ze denken allemaal het Beest te kunnen berijden voor hun eigenbelang, Het Beest van angst, haat en zelfzucht dat ze vroeg of laat allemaal zal verzwelgen. Zouden ze toch moeten weten als bijbelvaste Amerikaanse christenen. Het mogelijk positieve van de hele situatie is dat een aantal retrumplicans leken te gaan beseffen dat, zoals Mitt Romney het zei: “vertel gewoon de waarheid, stop met liegen en manipuleren”. Hoe eenvoudig! Het zal in ieder geval de tweespalt in de GOP naar boven brengen en helder maken war het om gaat. Ik vraag me af of dit nou zo’n voorbeeld is hoe de Cherubijnen werken om door zo’n cataclystische eruptie van geweld de mensen de ogen te openen en het kwaad om te vormen tot het goede. Ik denk het wel, Het zijn dagen waarin keuzes moeten worden gemaakt. Wat binnen in het individu leeft keert zich naar buiten. Het karma manifesteert zich en dwingt tot nieuwe bewustzijns inzichten. Dat zou nog zomaar tot een ware Epifanie kunnen leiden. Laten we hopen!

Grappig genoeg was het gisteren ook het derde maankwartier van deze maancyclus die begon met een versterkende zonsverduistering, en het 3e maankwartier wordt ook wel genoemd: de maanfase van een “crisis in consciousness” Het is een integrerende maanfase waarbij het geleerde van de afgelopen maand in de persoonlijkheid geintegreerd moet worden, idealiter. Laat het oude los! Goedschiks en soepel voor degenen die het vrijwillig doen of al gedaan hebben uit inzicht, kwaadschiks en confronterend voor degenen die de lessen niet geleerd hebben. Gisteren leek me nou precies zo’n moment waarop beiden manieren duidelijk zichtbaar waren.

Nog even over de afsluiting van de 13 heilige nachten: dat was natuurlijk van 5 op 6 januari, die nacht van de senaatsrace. Het is de nacht van de Serafijnen de hoogste hierarchie die bestaat uit pure Liefde. Ze hebben geen eigen sterrenbeeld want ze zijn een samenvatting van alle voorgaande 12 nachten en dus van het hele komende jaar. Vandaar dat ik wilde slapen voor die ervaring maar door omstandigheden kon ik dat dus niet maar ik heb een heerlijke vreugdevolle nacht gehad omdat die 2 positieve en idealistische Democratische senatoren onverwacht allebei de race wonnen. En dus zie ik die gebeurtenis en mijn eigen vrolijkheid gedurende die nacht dus als de positieve samenvatting en vooruitblik voor het hele komende jaar. Ook over die volgende avond en nacht, bestorming Capitool, ben ik uiteindelijk positief omdat ik geloof dat het het het startpunt zal zijn voor het afscheid van het Trumpisme, het oude, en het wakker worden voor het gezamenlijke nieuwe. Epifanie!! Het nieuwe jaar begint met een donderslag!

10 januari,

Het is vandaag zondag en hier volgt de weekspreuk van Steiner voor de komende week:

“In overgave aan de openbaring van de geest verwerf ik licht van het wereldwezen. De kracht van het denken groeit in mij om dan steeds klaarder wordend mij mijzelf te schenken, en wekkend maakt zich in mij los, het zelfgevoel.”

Daarnaast is dit ook de eerste zondag na 3 koningen, en deze zondag heb ik vorig jaar vernoemd naar de vierde wijze Artaban. Het was vorig jaar de dag van de Pluto-Saturnus conjunctie in Capricorn, het geboortemoment van het planetaire bewustzijn dat dit jaar manifest aan het worden is.

12 januari,

Het is vanavond een uur of 6-7 voor de Capricorn nieuwe maan die uiterst krachtig is met een aantal mogelijke gewelds aspecten, maar naar ik denk leiden die gewelds aspecten eerder tot een versterking van de groeiende helderheid en zelfbeheersing in de US die tot aansluiting van de tot inzicht komende goedwillende Republikeinen zal leiden en tot de uitstoting van de liegende en gewelddadige hardcore Trumpers. Hier nog een korte onverwachte krachtige speech van de oud californische ‘Governator’ Arnold Schwarzenegger. Onverwacht helder en zeer to the point vind ik, https://www.youtube.com/watch?v=x_P-0I6sAck . Fascinerende tijd maar ik heb er alle vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Ook deze laatste slag van de Amerikaanse burgeroorlog zal gewonnen worden door de Union. De tijd van het rechts-extremisme is het oude bewustzijn en zal gaan afsterven de komende jaren. Zie dit als een laatste oprisping. Bewustzijnsgroei en planetaire samenwerking is de noodzakelijke toekomst. De Trumpers vechten een hopeloos, tot verliezen gedoemd achterhoede gevecht.

Nou morgen weer vrij tijdens de lockdown, dus maar weer thuis amerikaanse Covid-tv kijken.

Astrologisch is het me innerlijk sinds 5 januari opgevallen dat de Pluto-Mercurius conjunctie bijzonder krachtig was en is. Het heeft effect op mijn brein en na de Saturnus-Mercurius conjunctie van 9 en 10 januari werd dat nog meer verstevigd en compacter gemaakt. Ik ben er van overtuigd dat dit de komende maanden van belang zal gaan zijn. Bovendien staat dit hele jaat de noordelijke maansknoop in Gemini dat geregeerd wordt door Mercurius; de noordelijke maansknoop is de richting van de gemeenschappelijke evolutie, 1,5 jaar per sterrenbeeld begonnen in mei vorig jaar. Tijdens de Pisces nacht en ochtend, 26 op 27 december, en verwijzend naar februari en maart, werd het me duidelijk dat dat eenpuntige concentratiepunt waar ik me nu al jaren op concentreer ook het ongedeelde brein is, de verenigde rechter en linker hersenhelft waar vorig jaar Pasen en Pinksteren al op voorgeschouwd werd. Ook Pinksteren valt natuurlijk in Gemini en is het feest dat hoort bij Mercurius. Die nacht van 26 op 27 december was een onrustige nacht dus ik verwacht in februari en maart wel wat onrust maar het eindigde met die verlichtende groei van binnen uit naar de Aries-nacht en het definitieve aangaan van het licht met Pasen. Er zal dit jaar verder een piek liggen in de zomer en in het slot voor de winter-zonnewende. Alle tussenliggende nachten voelden evengoed stabiel en positief aan wat niet wil zeggen dat er in de wereld geen explosieve ontwikkelingen zullen zijn net zoals dat momenteel aan het gebeuren is. Maar net als nu zal het blijken dat het noodzakelijk erupties zullen zijn om verouderde structuren en bewustzijns-toestanden om te stoten en plaats te maken voor de nieuwe bewustzijnsgroei. Het belangrijkste astrologische jaarlange aspect is ook een in principe explosief aspect. Het Uranus-Saturnus 3e quarter aspect, crisis in consciousness, dat dit jaar 3x exact zal plaatsvinden in februari, juni en december maar in principe het hele jaar merkbaar: het integrerende closing quarter aspect zal zoals ik eerder met de maan vertelde een goedschikse en kwaadschikse kant hebben waarbij de laatste conjunctie de eindoplossing biedt. Het verschil met de maan-cyclus is hier dat de Uranus-Saturnus cyclus 45 jaar duurt, en nu al 32 jaar onderweg is. Het ‘crisis in consciousness’ aspect werkt in principe hetzelfde als bij de maancyclus, zij het dat deze 2 grote en belangrijke planeten veel verdergaande effecten hebben. Bovendien bestrijkt het al dan niet geleerde inzicht hier de tijdsperiode van 32 jaar. Saturnus in de wereld staat voor fysieke dragende structuren zowel in het lichaam, botten en beenderen alswel fysieke maatschappelijke structuren zoals de wet en zoals in dit geval democratische instituties. Uranus staat voor het kosmische bewustijn, vrijheid, revolutie, sociale collectiviteit en gelijkheid, wetenschap, internet en de toekomst. Uranus handelt meestal door plotselinge veranderingen, bewustzijnsverhogingen en revoluties die onder grote druk staande energetische spanningen met een schok vrij maakt en herstelt. Uranus werkt momenteel zelf vanuit het meest compacte aardse teken Taurus en Saturnus vanuit het meest idealistische teken Aquarius. Fysiek is het dus het het best voor te stellen als een aardbeving waar de opgebouwde spanning in de aardkorst zich plotseling ontlaadt met een noodzakelijke bevrijdende schok. Meestal wordt Uranus voorgesteld als een bliksemschicht zijnde een onverwachte elektrische ontlading van spanningen in de atmosfeer. Maar zijnde in aardse Taurus is dit keer een aardbeving misschien meer toepasselijk. De laatste keer dat Uranus in Taurus was was van 1934 tot 1941, maar daar ontlaadde het zich met een totale ineenstorting van democratische maatschappelijke structuren en instituties. Dit keer zal de ontlading alleen niet functionerende maatschappelijke instituties doen instorten. Uranus bevrijdt als de idealen sterk genoeg zijn en gegrond in eeuwige morele waarheden.

Nogmaals: De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.

Dit is wat Uranus dient en nastreeft en als die morele intentie niet sterk genoeg is dan stort alles in en kunnen we met het geleerde in het achterhoofd weer opnieuw gaan bouwen zoals we na WO 2 de Verenigde Naties oprichtten, De EGKS en later de EU om de oorlogszucht te overwinnen door samenwerking. 1 stap terug en 2 stappen voorwaarts als mensheid. Nu wordt die oprechte intentie door genoeg mensen gedragen en vindt er dus maar beperkte instortingen plaats en na iedere beperkte instorting breekt daar een nieuw bewustzijnslicht door die zal transformeren in positieve zin. Het kenmerk van een instortend menselijke bouwwerkstructuur is de opkomst van het Fascisme als sloopkracht. Fascisme is de dierlijke menselijke staat, het recht van de sterkste, puur egoisme en gewelddadigheid. Het zal dit jaar veel te zien zijn over de wereld, zowel autoritaire staten, leiders contra vrijheidslievende burgers alswel democratisch redelijk werkende staten tegen van onderaf komende gewelddadige fascistische stromingen, maar zolang het niet de overhand neemt, en dat zal het niet doen, is het slechts een tijdelijk beperkt noodzakelijk kwaad, een karakteristiek van (beperkte) instortingen vanwege Uranus uitwerkingen, vooral in harde aspecten (conjunctie, quarter 1st and 3rd en de oppositie) met Saturnus, maar ook met kort durende harde Mars aspecten waar we er net 1 van zullen krijgen in de week na de inauguratie, en ook de harde aspecten tussen Uranus en Pluto maar dat is de komende decennia niet meer aan de hand. Maar Uranus-Saturnus dus wel het hele komende jaar. Het zijn bijzonder sterke dynamische en krachtige energieën, en als die niet goed gecontroleerd kunnen worden dan worden ze explosief. Vrijheid (Uranus) contra autoriteit, starheid, vastgelopen structuren (Saturnus).

Bijbehorend is het dit hele jaar ook opvallend dat tegelijk met de squares Saturnus ook in vrijwel exact sextile ( hulpvaardig aspect) komt met Cheiron in Aries. Cheiron is de gewonde heler die vanuit mededogen anderen heelt en daardoor ook zichzelf geestelijk heelt. Opvallend en veelzeggend astrologisch verschijnsel is dat dit helende aspect de confronterende square tussen Uranus en Saturnus het hele jaar begeleidt. Helemaal als je je realiseert dat de elliptische 51 jarige astronomische baan van Cheiron zich beweegt van de baan van Uranus naar de baan van Saturnus en daardoor astrologisch de heler, de verbinder tussen tegenstellingen wordt genoemd.

21 januari,

Het is nu iets meer dan een week na de nieuwe maan en die was en is zeker sterk. De eerste week was erg stormachtig, een boel blokkerende energieën van vroeger baanden zich een weg naar boven. Gelukkig bleven ze aan de oppervlakte en trokken ze me niet onder. Mercurius kwam ook binnen in zijn retrograde-schaduw en van de afgelopen jaren weet ik dat mijn verstand een soort van rust neemt om alles van de afgelopen 3 maanden te verwerken en te reorganiseren. Over een aantal weken komt hij dan hernieuwd over ditzelfde Aquarius traject heen. Maar het verraste me dus. Het is meestal een gevoel van blokkeren, dat ik geestelijk nog niet bevatten kan wat er gebeurt. Een periode van evaluatie en herbezinnen. Wat wel veranderde was dat op 19 januari, een uur voor de memorial voor de covid slachtoffers in Washington, de Zon in Aquarius aankwam en dat verlichtte de energie aanzienlijk, het viel me gelijk op. Die nieuwe tijd lijkt momenteel veel samen te vallen met de situatie in de US. De astrologische aspecten werken zich sterk uit in de Amerikaanse omschakeling van Trump naar Biden. Op zich niet vreemd natuurlijk want de wereldwijde invloed van wat er in de US gebeurt is groot. Maar hoe dan ook de komst van de Zon in Aquarius luidt duidelijk voelbaar het nieuwe tijdperk in vanaf inauguration-eve laat maar zeggen. De energie werd aanzienlijk lichter en dat zette zich voort bij de inauguratie zelf, een mooie veelbelovende dag met voor mij als hoogtepunt het gedicht van Amanda Gorman. Ik hoorde een paar uur later nog een interview met haar met Anderson Cooper. Ik link hier de tekst + het interview. De tekst in the guardian is langer dan het fragment in het interview, beiden dus zowel lezens- als bezienswaardig: https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/20/amanda-gorman-poem-biden-inauguration-transcript en het interview: https://www.youtube.com/watch?v=qHhut5nhI8g

De inauguratie viel trouwens vrij precies op het 1e kwartier maanfase, de fase waarin het nieuwe zich manifesteert, min of meer de lentefase in de jaarcyclus, het punt waar het nieuwe zich boven de grond begint te manifesteren. En die kiemfase kan vrij bruut zijn omdat het zich door de tegenstribbelende grond een weg omhoog moet banen. Zo heeft het proces als het ware onze hulp nodig, we moeten de weg vrij maken voor verdere groei uit vrije wil. Zo niet dan kan het nieuwe ook falen en weer terugvallen in het oude, dat is de betekenis van het eerste kwartier in elke cyclus tussen 2 planeten, net zoals de conjunctie, seeding-point, het midwinterpunt is in de jaarcyclus, het 3rd quarter point is de herfst en de oppositie is het midzomerpunt in de jaarcyclus. De kenmerken van deze punten in het jaar kan je dus toepassen op dezelfde punten in iedere cyclus tussen 2 willekeurige planeten. De kortste cyclus is de bekendste, de zon-maan cyclus die ongeveer 29 dagen duurt, en de traagste is de pluto-neptunus cyclus die 500 jaar duurt.

De Steiner spreuk voor deze lopende week:

“Van uit het diepste van het hart streeft de scheppingsmacht der ziel om in ’t mensenleven goddelijke krachten tot vruchtbare werkzaamheid te doen ontvlammen, en zelf gestalte aan te nemen in mensenliefde en in ’t menselijk werk.”

24 januari,

De uitwerking van van deze maancyclus is me deze laatste dagen compleet duidelijk geworden in de openingskwart fase. Ik heb de afgelopen weken af en toe verteld over de intensivering van het elektriserende aspect in mijn hoofd. Dat is nu overduidelijk. In de Aquarius nacht ( januari-februari) van 25 op 26 december verhaalde ik over een hoofdband die elektriserend aanvoelde en die daarna afzakte. Mijn hoofd voelt nu veel compacter, elektriserender en stralender. Het is nu duidelijker afgebakend met een grens die loopt van vlak boven mijn ogen aan de voorkant, schuin aflopend aan de zijkanten tot aan de onderkanten van mijn oren en vandaar aan de achterkant rechtstreeks verbonden met elkaar; een soort van halve voetbal in mijn hoofd die schuin geplaatst staat, en dan aan de binnenkant van mijn schedel natuurlijk. Het is een groeiproces in mijn hoofd geweest die begon met de Pluto-Mercurius conjunctie in de nacht van 4 op 5 januari maar ook gerelateerd aan deze lopende maancyclus. De afgelopen jaren heb ik natuurlijk geregeld geschreven over het innerlijke proces van een plastisch aanvoelend innerlijk brein dat steeds meer stolt. Ik weet dat het onbegrijpelijk klinkt maar toch is dit het wat ik voel. En dat gestold aanvoelende brein is wat nu blijvend actief lijkt te gaan worden. Het moet te maken hebben met de aanloop naar het verenigen van de linker en rechter hersenhelft wat weer verwijst naar de laatste alswel de komende Pinkstertijd. In ieder geval is het fysiek manifest worden van dit innerlijk proces gedurende het openingskwart van deze maanfase wat er aan het gebeuren is gedurende deze maancyclus. De 28e is het volle maan dus het hoogtepunt van dit proces; we zullen het dus wel zien. Hier volgt nog de nieuwe Steiner weekspreuk die vandaag inzet:

“In deze donkere wintertijd is openbaring van de eigen kracht de sterke drijfveer van de ziel om duisternissen te doordringen en door hartewarmte vol verwachting de zintuigopenbaring te voorvoelen.”

29 januari,

Het is nu de nacht van de volle maan een uur of 8 na de exacte volle maan en hij is zo intens. Vooral de Pluto-Venus conjunctie eigenlijk die tegelijk plaatsvindt. Het is zo intens lichamelijk in mijn bovenlichaam. Net als de Mercurius conjunctie dat met mijn hoofd deed doet Venus dat met mijn bovenlichaam. De lichamelijkheid wordt zo intens versterkt. Mijn innerlijke hoofd en lichaam worden zo compact en stevig. Ik moest het even melden.

Ik heb het even opgezocht maar op de 13e februari, 2 dagen na de Aquarius nieuwe maan (Chinees nieuw jaar trouwens) komen die vernieuwde Venus en Mercurius conjunct met elkaar, lijkt me een belangrijk moment, Volgens mij, en volgens Dane Rudhyar trouwens, is dit het moment dat de nieuwe Mercurius, Venus en Mars aan elkaar gekoppeld worden: Mars de praktische doe energie werkend vanuit de nieuwe Venus-waarden en gedirigeerd door de nieuwe getransformeerde Mercurius. Het lijkt me het activatiepunt van de 3 nieuw getransformeerde persoonlijke planeten alhoewel Mercurius wel nog 1-2 weken retrograde is. We zullen zien!!

6 februari,

De afgelopen week is onverwacht toch weer iets anders verlopen dan ik zou denken, alhoewel ik niet echt verwachtingen heb. Wat er anders is is dat ik een boel slaap en veel water en vruchtensappen drink. Het voelt aan alsof het zo rustig mogelijk in mijn brein moet zijn en slapend ben ik het minst een dwarsligger. Want er wordt innerlijk wel gewerkt; Het is net als in de Aquarius-nacht (25 op 26 december) een prettig elektriserend gevoel in mijn hele lichaam en vooral in mijn hoofd. Alle mogelijke opwinding en drukte in mijn hoofd vertraagd en saboteert dat innerlijke werk. Maar gezien de uiterlijk rustige Covid tijd past die behoefte aan rust prima in mijn dagelijks leven. Ik voel me dus goed zo maar heb eigenlijk weinig te melden. Het voelt een beetje als een soortement van winterslaapje op het moment.

8 februari,

Vandaag drong het tot me door dat die week hiervoor met dat sterk elektriserende gevoel samenviel met de conjunctie van Mercurius met mijn natale Mars die op 25 graden Aquarius staat, precies het punt waar Mercurius stationair retrograde stond voor een week of zo. dat moet het zijn want ik lijk nu weer wakkerder te worden. een boel activiteit in mijn brein, het Mercurius domein. Later vandaag komt Mercurius conjunct met de Zon, dus het startpunt van de nieuwe 4 maandelijkse Zon-Mercurius cyclus. En daar Mercurius steeds merkbaarder actief wordt kijk ik bijzonder uit naar deze cyclus die tot in juni loopt.

Het is trouwens opvallend hoe de opstanden in de wereld toe aan het toenemen zijn, Uranus-Saturnus 3e kwartier!

12 februari,

De afgelopen nacht was het de nieuwe maan in Aquarius, de eerste in 600 jaar waarbij ook Jupiter en Saturnus samen in Aquarius staan en om het stellium compleet te maken ook nog Venus en een Mercurius retrograde + nog een stel krachtige aspecten. Kortom een krachtige aankondiging van een Aquarius verandering, een explosieve vernieuwingsdrang! Daarbij wel gezegd dat het nog moet groeien, deze maand en komende jaren. Innerlijk voelt het momenteel heel teder en breekbaar. Het innerlijke hoofd voelt af en zacht gloeiend maar nog wel breekbaar. We zijn natuurlijk nog ondergronds in de winter, het is ook lekker koud, zelfs sneeuw hier aan zee maar gelukkig wel droge kou, dus geen slip-partijen. Geestelijke activiteiten zijn ook ondergronds in de winter, ter voorbereiding op de lente, ter voorbereiding op Pasen. Ik voel me rustig en afwachtend; overmorgen volgt er nog de Mercurius-Venus conjunctie en daarna nog de Mercurius-Jupiter conjunctie er vlak na. En omdat mijn natale Mars ook in Aquarius staat komen Mercurius, Venus en Mars elkaar deze maand allemaal tegen en dat is volgens mij deze keer erg belangrijk; mijn intuïtie zegt me dat ze deze maand allemaal aan elkaar gekoppeld worden als de dienaren van de nieuwe tijd; Mercurius als de nieuwe verbinder tijdens en na deze retrograde, Venus als de nieuwe richting gevende waarden-gever (de bron) en de nieuwe Mars als de wereldlijke praktische uitvoerder. En dat alles beginnend binnen Aquarius. Dit is zoals ik het ervaar momenteel maar het praktische zichtbare resultaat zal nog een paar maanden op zich laten wachten. De Heilige Nachten wezen naar Pasen en St Jan, maar ik kan het van binnen al voelen groeien.

15 februari,

De nieuwe maan is nu een paar dagen onderweg en de dagen van de 12e tot nu waren ook de dagen van de conjuncties tussen Mercurius, Venus en Jupiter die erg versterkend waren, in ieder geval voor mij. Ik heb hiervoor al genoemd dat mijn nieuwe innerlijke brein in principe af is. En daar kwam, door die conjuncties, nu de intensivering van mijn bovenlichaam bij, die voelt nu ook in principe af alhoewel ik persoonlijk denk dat dat pas af is als tussen 21 en 24 februari Venus conjunct mijn natale Mars komt en tegelijk square op transiterende Mars in Taurus. Ook Mercurius gaat weer direct op de 21e en is zo’n beetje begin maart op hetzelfde punt aanbeland om alles nog eens te bekrachtigen. En dan zijn we ongeveer aanbeland in de Lijdenstijd, de voorbereidingstijd op Pasen, de ontspruitingstijd van het jaar. Dat zal zo’n beetje het tijdschema zijn de komende 6 weken denk ik, maar we zullen zien.

Ik voel wel weer een grote drang tot rust, slapen, veel water en vruchtensappen en zo min mogelijk opwinding en zoveel mogelijk eenpuntige concentratie. De buitenwereld is aan het vervagen voor me terwijl mijn innerlijke lichaam steeds substantiëler wordt.

18 februari,

De innerlijke energie is deze dagen nog nooit zo krachtig geweest, én helend. Het lijkt alsof ik vanuit mijn hoofd langzaam maar zeker uit een moeras getrokken word. Alles waar ik jaren of zelfs decennia bewust/onbewust aan vast heb gezeten begint los te laten. Het voelt als een langzaam losmakend en opstijgend proces en ik doe mijn best om zo min mogelijk in de weg te zitten alhoewel er altijd tegenstribbelende krachten zijn maar dit keer lijkt de opstijgende kracht veel sterker. Maar toch blijven concentreren op die opstijgende kracht, maak gebruik van de geboden hulp Peter.

Morgen is het trouwens ook eerste kwartier van deze maancyclus, dezelfde thematiek dus, ontkiemen van het nieuwe maan zaad!! Opwaartse groei door de weerstanden heen.

Ik moet trouwens ook nog even zeggen dat ik de afgelopen maanden me wat teveel heb mee laten slepen door het anti-Trumpisme. Ik kan me mijn hele leven al druk maken om het gedrag van botte egoisten die gewetenloos over lijken gaan en zonder enig mededogen mensen de grond in stampen, onderdrukken en de aarde onbewust vernietigen, direct of indirect. Maar door de innerlijke focus word ik me ook steeds weer bewust dat ze gewoon voor mijn bewustzijn een spiegeling zijn van mijn eigen onbewuste egoisme; datgene waar ik nu juist uitgetrokken wordt door spirituele krachten, en of mijn hoger ik. Ze vertegenwoordigen mijn eigen lagere impulsen die uiteindelijk ook niet weten wat ze doen. En ook hen moet ik dus loslaten en ze accepteren als deel van het geheel en alleen maar hopen dat het licht een keertje bij ze door wil dringen. En dit jaar verwacht ik dat dat bij een boel van hen zal gebeuren. Om met Amanda Gorman te spreken:

“THE NEW DAWN BLOOMS AS WE FREE IT.

FOR THERE IS ALWAYS LIGHT,

IF ONLY WE’RE BRAVE ENOUGH TO SEE IT.

IF ONLY WE’RE BRAVE ENOUGH TO BE IT.

23 februari,

We zitten nog net in de eerste kwartier maanfase en het is een opvallende maan, erg sterk en het lijkt alsof alles zich aan het verdikken is innerlijk, het wordt steeds massiever. Ik weet dat ik die woorden vaker gebruik maar dat komt omdat ik niet weet welke massiviteit het maximum is. Het lijkt helemaal dicht te groeien van binnen en uiterlijke impulsen krijgen steeds minder invloed op me. Ik rust en slaap veel zoals vaker gezegd met veel water en sap. Zo min mogelijk het proces verstoren lijkt het devies. Een beetje eenzijdig en weinig spectaculair maar innerlijk is het dat wel zeker. We hebben nog een maand tot de lente-equinox en 6 weken tot Pasen, de periode dat de geest zich weer naar buiten keert.

27 februari,

Het was vanochtend volle maan en het is wel zeker een helende volle maan in Virgo. Het veroordelende naar, laten we zeggen het ronduit zelfzuchtige deel van de wereldbevolking die oogkleppen ophebben wat betreft hun vernietigende handelen wereldwijd, is momenteel verdwenen. Ik vind het evengoed nog dombo’s hoor, maar ja ze weten gewoon niet beter, ze hebben inderdaad gewoon oogkleppen op die ze beletten om te zien wat ze aanrichten, hun zelfzuchtigheid beperkt ze om te zien wat ze blijven vernietigen. Net zo alsdat mijn eigen zelfzuchtige deel dat doet.

Nou zal dat natuurlijk wel weer eens veranderen maar momenteel kan ik het zo accepteren. Zal ook wel moeten natuurlijk als ik mezelf wil bevrijden. Ik kan mezelf immers alleen bevrijden als ik het geheel aanvaard en dus eigenlijk in mijn hoofd het geheel eveneens bevrijd. Het blijft nou eenmaal een proces van 2 stappen voorwaarts en 1 stap terug. Het hardnekkige steeds weer opnieuw vooruit willen gaan ondanks de terugslagen is noodzaak bij de Wilsweg. Momenteel voelt mijn hoofd heel en elektriserend stralend. De Pisces-nacht bij de Heilige nachten voelde chaotisch aan met een toenemende concentratie op het focus-punt in mijn hoofd, wat dus gelijk is aan dit stralende elektriserende innerlijke hoofd. Uiteindelijk verwerd dit focuspunt tot het lichtpunt dat met Pasen, de Aries-nacht, uitgroeide tot hét licht en leven gevende stralende lichtpunt in mijn hoofd. Alles komt nu wel erg dichtbij, de fysieke preparatie lijkt bijna klaar voor wat er ook moet gaan gebeuren, ik heb geen idee, ik wil er ook niet over nadenken, ik leef in de volledige overgave dat de spirituele wereld weet wat goed voor mij en voor het geheel is.

Deze maancyclus tot nu toe is heel fysiek geweest en de afnemende maancyclus-helft is normaal gesproken integrerend van dat wat er de wassende maancyclus-helft is opgebouwd. En dat zal dus ook fysiek van aard moeten zijn de komende 2 weken. Concentratie blijven volhouden dus, mezelf overgeven, zo min mogelijk obstructie van mijn lager ik en het innerlijke proces laten plaatsvinden. Virgo is belangrijk in mijn horoscoop, het punt waar de oplossingen vandaan moeten komen: zuivering van intenties en concentratie!

28 februari,

Astrologisch lijkt ook alles klaar voor de komende maand. Mijn persoonlijk belangrijkste aspecten zijn de T-square ( spannings-aspect vooral tussen grote invloedrijke en trager gaande planeten, en dan ook nog in vaste tekens: een vast T-square dus, tussen Saturnus-Uranus en mijn natale Neptunus op 8 graden Scorpio (rechthoekige driehoek volgens Rudhyar die als oplossing verwijst naar 8-9-10 graden Leo, zijnde de 4e en lege poot van de driehoek.) Ik plaats hier nog een link naar de Sabian-degrees in de interpretatie van Dane Rudhyar. Weet dan wel dat die geschreven zijn in eeuw-notaties, dus van de achtste tot de negende graad Leo is bij de Sabian-degrees de negende graad net zoals de 20e eeuw van 1900 tot 2000 gaat. Daarnaast zijn alle graden deel van een groepje van 5 graden waarvan de 4e steeds een methodiek of een techniek beschrijft en de 5e een mogelijk eindresultaat. Mogelijk omdat er meerdere en dus verschillende niveaus van inzicht en begrip zijn. De negende graad Leo is dus de 4e graad van het cluster tussen 5 en 10 Leo. Kijk maar of je er iets mee kan of dat andere graden die met je eigen leven te maken hebben je iets zeggen. De Sabian degrees: http://mindfire.ca/An%20Astrological%20Mandala/An%20Astrological%20Mandala%20-%20Leo%201-15.htm Officieel staat er in de balk dat de de site niet veilig is, maar dat is ie wel. Ze doen gewoon niet aan de officiele systematiek bij mindfire.ca . Succes er mee!

Daarnaast zijn er naast gemeenschappelijke aspecten nog een paar belangrijke persoonlijke aspecten deze weken: Chiron conjunct mijn natale Zon en beiden sextiel Saturnus. Neptunus conjunct mijn South-Node en IC en eind maart Zon, Venus en Chiron conjunct mijn natale Zon. Alles wat er de laatste maanden en misschien zelfs wel de laatste 29 jaar spiritueel met me gebeurd is lijkt naar deze kerstmis-Pasen-Pinksteren en St Jan te voeren. Dit half jaar tot de zomer waar we nu inzitten lijkt de culminatie te zijn en daar ik de verwantschap voel met de wereld-ontwikkelingen ga ik er van uit dat er dit half jaar ook belangrijke ontwikkelingen en verheffingen van collectief bewustzijn zullen volgen . Met Pasen volgt er een eerste bovengrondse manifestatie, gevolgd door een groei en bloeseming naar Pinksteren en St Jan. Als je wilt zou je ook Golgotha in dit blog kunnen lezen omdat het over mijn eigen directe ervaringen over deze periode gaat: https://peterwolfs.com/2018/03/ De fysieke ervaringen deze maanden doen mijn geloof versterken dat we de fysieke opstanding naderen, of in ieder geval een belangrijke tussenfase. De voorbereiding is nog niet zo innerlijk fysiek geweest.

Ik denk net: wat gebruik ik vandaag toch een grote woorden! En daarna drong het tot me door dat de Bergrede van Christus (Mattheüs 5) bij deze komende, de 5e week voor Pasen hoort. Het is de laatste week voordat de Lijdenstijd begint. Niet dat het voorgaande ook maar iets op de Bergrede lijkt, maar het gaat wel over de toekomst, grotere dingen en overzichten dan dat ik normaal schrijf. Zomaar spontaan!

2 maart,

Ik moet dit nou trouwens echt vermelden omdat het een nog onbekend lichamelijk verschijnsel is wat ik nog niet eerder meegemaakt heb maar wat er wel duidelijk een uitvloeisel van is. Afgelopen weekend voelde mijn hoofd als een elektrische sfeer, een bol, zoals verteld en de dagen erna lijkt het uit te stromen maar nu ook naar mijn ledematen, zelfs tot in de uiteinden, mijn handen en voeten. En het is een vreemde gewaarwording; maandagochtend leek het eerst bij het wakker worden alsof mijn arm sliep, de bekende tintelingen in mijn arm die daarbij horen maar het viel me gelijk op dat het niet verdoofd aanvoelde en ik kon alles goed bewegen, alleen die tintelingen! Dat breidde zich gisteren en vandaag uit in sterkte over mijn hele lichaam, vooral mijn voeten en handen. Zoals ik nu zit te typen tintelen al mijn vingers en mijn 2 handen. Een aangenaam gevoel hoor maar nog nooit ervaren op deze manier. Volgens mij heeft het te maken met de nieuwe verhoogde staat van Mercurius, Mars en Venus. Er volgen deze maand nog een paar interessante aspecten van deze planeten die hier volgens mij ook mee te maken hebben te beginnen met 3-4-5-6 maart, aansluitend met wat er nu dus fysiek met me gebeurt. De behoefte aan slaap, sap en water is ook enorm om de spirituele energie zoveel mogelijk te ondersteunen en de ruimte te geven. Mijn lagere ik doet heel weinig meer hoor, het lijkt zich te schikken in zijn lot, geeft zich over aan het spirituele proces en zijn normale onwetende obstructie is minimaal, maar slapen is altijd nog minimaler. Goede Vrijdag symboliseert immers de dood van het lager ik, de overgave aan het hogere ik, de Levenskracht zelf. (zie het voornoemde paasblog via de link)

4 maart,

Het wordt alleen maar sterker! De tintelingen worden over mijn hele lichaam sterker. Het is absoluut positief hoor, ik ken de tintelingen als er zenuwen klem zitten maar dit is absoluut zeer positief, ik vermoed dat het de nieuwe Mars werking is. Astrologisch zijn er deze dagen meerdere zaken aan de hand. Direct met deze verschijnselen hebben meerdere dingen te maken denk ik: eerst de afgelopen week-of twee was er een grote aarde driehoek tussen Pluto-Mars en mijn natale MC conjunct North-Node op bijna 25graden Virgo. Mars is nu net over naar Gemini sinds een uur tot eind april trouwens. En wat er sinds het weekend speelt en komende nacht exact wordt is de Jupiter-Mercurius conjunctie 17 graden Aquarius in mijn 3e huis, huis van Mercurius, in exacte oppositie met mijn natale Uranus in Leo en trine naar de North Node in Gemini, het sterrenbeeld van Mercurius. Dat moet een grote bevrijdende werking hebben op mijn brein en dat heeft het dus. Daarnaast is de Zon momenteel in Pisces conjunct mijn natale Venus-Mercurius conjunctie in 3. En transiterende Venus is momenteel in driehoek en sextiel met die Uranus-natale Neptunus oppositie.

Wat er ook nu veranderd is dat die tintelingen zich bijzonder sterk over mijn hele aangezicht verspreiden vanuit mijn derde oog als kern. Ik herinner me van de Pisces nacht, 26-27 december, dat de concentratie steeds meer op mijn derde oog en mijn innerlijk hoofd kwam te liggen en dat dat lichtpunt zich van daar uit begon uit te breiden; dat punt waar ik me eigenlijk al jaren eenpuntig op loop te concentreren. Dat alles lijkt nu dus te gebeuren en het is prachtig. Vanuit dit gebeuren wordt het ook steeds makkelijker om mezelf helemaal te accepteren, mijn eigen bewust of onbewuste egoisme en ook het wereldlijke egoisme (bv het Trumpisme, ze weten echt niet wat ze doen, net als mijn eigen egoisme) Dit acceptatie- en helings-proces lijkt zich momenteel te versnellen wat ook weer momenteel overeen komt met mijn natale Zon conjunctie met Chiron en de overkoepelende oppositie tussen Uranus en mijn natale Neptunus, en Saturnus die de voornoemde T-square compleet maakt. Het is een fascinerende tijd en ik sta vol verbazing naar de ontwikkelingen in mijn horoscoop te kijken. Alle ontwikkelingen volstrekken zich letterlijk, ook innerlijk en fysiek dus!

En laten we hopen dat deze versnelde ontwikkelingen ook in de wereld gaan plaatsvinden deze maanden. Ik heb er eigenlijk wel goede hoop op dat dat gaat gebeuren gezien de veel ervaren synchroniciteit.

6 maart,

Even een korte registratie van vannacht omdat het toch wel bijzonder was. Ik kon niet slapen vannacht en lichamelijk was alles heel krachtig met als extra een heel massief gevoel in mijn hele bovenlichaam. Kijkend op mijn horoscoop kon het alleen maar de combinatie zijn tussen 3e kwartier maan (integrerend en loslaten van het oude van deze maancyclus), en het feit dat de maan precies conjunct de South-Node staat op 15 graden Sagittarius, wat dan ook weer betekent door het 3e kwart, dat de Zon in 15 graden Pisces precies square staat op de hele Nodal-ax, zowel South als North. Een versterking van de South Node in Sagittarius die overbodig geworden spirituele en wereldlijke perspectieven uit het verleden eruit veegt om plaats te maken voor nieuwe percepties voor en vanuit de toekomst, de North-Node in Gemini, beiden in het mentale gebied dus. Dit gebeurt dus voor de hele wereld, het bijzondere voor mij is dat ik die aspecten steeds krachtiger ga voelen. En als ik terugdenk aan vorig jaar toen gebeurde dat vooral een week of 2 weken voor Pasen, maar nu zijn we 5 weken en meer voor Pasen en het is al zo krachtig. Dat moest ik even kwijt. Een goede uitleg over de Nodal-Axes in Gemini en Sagittarius vond ik trouwens deze link van Tara Nikita, die weet er stukken meer van dan ik, ik ervaar het slechts: https://www.youtube.com/watch?v=eoV4vwHiG38

7 maart,

Het is nu zondagmiddag en 1,5 dag na dat nachtelijke gebeuren en ik kom er langzaam achter dat er echt wat verandert is door die nacht. Ik voelde gisteren al dat er wat weg is in mezelf en in de loop van de tijd tot nu toe wordt dat gevoel steeds duidelijker. Dat wat weg is zijn de lager-ik oprispingen uit mijn onderbuik, het is alsof ze compleet verwijderd zijn, eigenlijk letterlijk wat het accent op de south-node symboliseert. Paf…in één keer weg. Het voelt nu een beetje hol in mijn onderbuik maar ik neem aan dat het wel weer gevuld gaat worden met spirituele energie de komende weken. Ik mis het zo duidelijk omdat het zo’n hardnekkig gevoel was wat maar niet los wilde komen de afgelopen jaren, een soort van plakkerige teer wat maar niet los wilde komen van de bodem van mijn ziel. Ik was er zo aangewend dat ik me niet bewust was dat het los kon. Het wordt nu steeds helderder daar en het voelt wat leeg maar ik neem aan dat dat tijdelijk is. Het oude moet er immers eerst uit voordat het nieuwe binnen kan. Opvallend is ook dat mijn koffiedrinken tegelijk is gestopt, een hardnekkige levenslange gewoonte. Een nieuwe ervaring dus zo in de aanloop naar Pasen. Ik geef hier nog even de Steiner weekspreuk van vorige week:

“In ’t licht dat uit de wereldhoogten machtig wil stromen tot de ziel, verschijne, zieleraadselen ontwarrend, de zekerheid van het werelddenken, verzamelend zijn stralen-macht, in ’t mensenhart de liefde wekkend.”

En om die traditie tot Pasen maar voort te zetten volgt hier gelijk de spreuk voor de komende week. Het is vandaag de eerste zondag van de Lijdenstijd en dus ook de dag dat de aartsengel Rafael het estafettestokje overneemt van Gabriel (zie Golgotha-blog zoals een paar dagen eerder gelinkt). Rafael is de heelmeester (mercurius) onder de aarsengelen en begeleidt het helende lente-proces in het voorjaar waar de aarde weer met de hemel wordt verbonden, van het zwart van de Lijdenstijd via het purpel en het rood van Pasen en het groen van het voorjaar naar het wit van Pinksteren. De jaarlijkse opstandingstijd dus! Hier dus de weekspreuk voor de week die vandaag begint:

“Ik voel de kracht van het wereld-zijn: zo spreekt het heldere denken, indachtig de eigen geestelijk groei in donkere wereldnachten, en wijdt aan de nabije werelddag zijn hoopvervulde zielestraling.”

11 maart,

We zitten nu in de balsamic-maanfase, de laatste 3 dagen voor de nieuwe maan op zaterdag 13 maart. Het is feitelijk een voorbereidingsfase voor die nieuwe maan en al het bereikte van de afgelopen maancyclus wordt geconcentreerd en ge-essentialiseerd als zaad voor de nieuwe maancyclus, de Pisces-nieuwe maan van overmorgen. En wat een maancyclus was het afgelopen maand! Ik geloof niet dat ik ooit zo’n krachtige cyclus heb meegemaakt, zo fysiek en zo transformerend. Ik voel me een totaal ander mens momenteel, klaar voor de definitieve transformatie, ik barst bijna uit elkaar: de afgelopen weken heb ik het veel gehad over de ongelooflijke transformaties in mijn brein en momenteel is het zover dat ik tijdens het me concentreren op dat rustpunt in dat brein, ik af en toe flitsen binnen krijg van het barsten van dat concentratiepunt. Ik ervaar het nu als een zaadje dat open begint te breken en door die barsten dringt een krachtig helder licht naar buiten. Het is nog niet zover, maar het eindpunt is niet ver meer. Ik moest gelijk denken aan de stelling van Dane Rudhyar dat de kruisiging het equivalent is van het natuurlijke openbarsten van een plantenzaadje, het is het kiemproces in de natuur. Het is de overgave van het begrensde lagere ik dat in duisternis leeft, aan de levenskracht zelf: vanuit de duisternis, het onbekende, het licht vol vertrouwen tegemoet.

Indachtig Rudhyar ging ik later op de dag nog even wat rondzoeken in zijn werk en ik stuitte toen op een artikel van hem dat ogenschijnlijk over wat anders gaat maar uiteindelijk mijn ontwikkelingsweg, de Saturnusweg, beschrijft in een notendop. http://www.khaldea.com/rudhyar/astroarticles/planetaryoctaves.php Voor iedere astroloog zal het fascinerend zijn om dit te lezen en ik kan het onafhankelijk van Rudhyar vanuit de praktijk beamen dat alles klopt. Als niet astroloog zal het wat taai zijn maar, met wat wil en doorzettingsvermogen niet onleesbaar. Geschreven ergens in 1950, waanzinnig!!!! En zo slecht bekend onder astrologen!!

Om het in het kort te zeggen, mijn Venus-archetype is tot leven gekomen en het zaad staat op barsten deze weken en zal gaan ontkiemen deze Paasweek. Klinkt cryptisch maar het wordt uitgelegd in dat artikel. Fascinerend is trouwens ook dat vanuit zijn systematiek Pluto, transformatie, logisch gekoppeld wordt aan Aries. Ik ben en blijf vol geconcentreerd en vol vertrouwen!

Nog even herhalen wat mijn innerlijke ervaring was met het Venus-Starpoint van 3 juni 2020 op 13 graden Gemini:

“Venus herself in her higher expression has of course to do with the evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and the hate. And this conjunction on june 3 and beyond will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.”.

Het is eigenlijk datgene wat moet gebeuren om aan de voorwaarden te voldoen voor het ontwaken van het Venus zaad zoals beschreven in het artikel. Integriteit 1 beschrijft de voorwaarde om te komen tot een ontwaken van het Venus-zaad en “de edelsteen van de menselijke geest” zoals beschreven in Integriteit 2 is letterlijk het kiemen van het Venus-zaad zoals beschreven in het artikel

De paasweek en de aanloop daarvan is het culminatiepunt van deze cyclus, de “volle maans” positie als het ware van de Venus-cyclus die vorig jaar begon. En het is ook tegelijk een culminatie van het Aries-Venus-Starpoint van 4 jaar geleden wat toen een retrograde conjunctie was, de “nieuwe maanfase” van een Venus-cyclus net als die van afgelopen juni. En die van 4 jaar geleden was voor mij ook een waanzinnige ervaring, alhoewel ik toen nog niets wist van astrologie. Ik heb het wel ergens achteraf beschreven in naar ik geloof in “Pasen 2018”: het was de beschrijving van de vorming van de “helm” aan de binnenkant van mijn schedel, dat gebeurde in maart 2017 aan het begin van mijn spirituele her-ontwaken vanaf december 2016. Hoe dan ook deze komende Zon-Venus conjunctie met Chiron de laatste week van maart en de 1e week van april is de culminatie van beiden Venus-cycli. En, als extra is in die weken ook Mars conjunct de North-Node op hetzelfde punt in Gemini alsdat het Gemini-Venus-Starpoint plaatsvond op 3 juni vorig jaar. En Mars en de North-Node zijn ook nog een sextiel het gebeuren in Aries en trine met Saturnus in Aquarius. En gezien mijn sterke ervaringen vorig jaar Pasen kan het eigenlijk niet anders dan dat het deze paasweek allemaal samenkomt. We worden wakker gemaakt!! Het is tijd voor de opstanding!! Ik weet niet hoe alles gaat gebeuren maar wel dat het gaat gebeuren!!! Ik kan me alleen voorbereiden zoals ik me nu jaren voorbereid: het zuiveren van mijn eigen intenties en het concentreren op het innerlijke punt in mijn hoofd!!

13 maart,

Het is vandaag de dag van de nieuwe maan en normaal voel je nog niet iets gedefinieerds op zo’n eerste dag maar vandaag moet ik toch melden dat mijn aangezicht helemaal elektriserend straalde vanuit mijn derde oog. Voor de rest wil ik ook nog toevoegen dat ik gisteren ook nog in een boek keek dat ik van 2001 tot 2004 steeds weer las. Het ging over de jaargetijden (in de stroom van het jaar. niet meer verkrijgbaar) en elke week werd oa gekoppeld aan een bijbelcitaat. Vandaar dat ik weer eens terugkeek naar deze weken en voor de afgelopen week was dat eigenlijk wel bijzonder toepasselijk, Lukas 11 29-36, het teken van Jona. Het grootste stuk daaruit is de vergelijking met de lamp die ik hier zal overschrijven:

“Niemand neemt een lamp en zet ze in een kelder of onder een korenmaat. Maar hij zet ze op een luchter, opdat allen, die binnenkomen, het licht zien. De lichtbron van het lichaam is uw oog. Wanneer uw oog onbevangen waarneemt, is ook uw hele lichaam doorlicht; wanneer het echter vertroebeld is, is ook uw lichaam duister, Zie dan toe, dat niet uw innerlijk duisternis zij! Indien dan uw lichaam geheel doorlicht is, zonder enig duister deel, dan zal het geheel lichtend zijn zoals het is, wanneer de lamp u verlicht met haar stralen.”

Dat was dan net op tijd want pas sinds een week voel ik het geschenk van innerlijke zuiverheid. Het is nu pas zo krachtig en innerlijk schoon dat ik het vertrouwen heb dat het voldoet. En ik weet dat het me geschonken is. Het is geen eigen verdienste. Ik schreef ook dat tegelijk met die schoonmaak mijn koffie-verslaving over was en dat is zeker zo maar eveneens veranderde mijn eetpatroon gelijk, het is nu een stuk minder en gezonder. Het beoefenen van integriteit 1, het tegenhouden van angst-haat en zelfzuchtige impulsen is nu een stuk makkelijker geworden maar nog wel steeds nodig af en toe. Ik voel als het ware onmiddellijk de negativiteit er van wat voelbaar obstructief is voor het proces en laat dan gelijk los, het splijt als het ware. Liefde ( = de Levenskracht) is uiteindelijk de enige kracht die kan verbinden en helen en het innerlijke brein en het innerlijke lichaam is zich nu net aan het voorbereiden om die immense kracht te kunnen bevatten met Pasen als kosmos en aarde elkaar weer terugvinden na een half jaar gescheiden te zijn geweest. De geest heeft immers alleen bewust toegang tot de aarde door de mens heen in de winterhelft van het jaar. In de winterhelft kan de geest de aarde en de mens transformeren zoals ook blijkt uit dit blog. Het najaar is de afdaling van de geest in de stof en het voorjaar is de opstijging van de geest uit de stof.

16 maart,

We zitten nog in de openingsfase van de nieuwe maan en ik voel de uitbreiding in mijn hoofd, er worden allerlei nieuwe verbindingen gelegd, het bruist van activiteit en verder wacht ik af, rust en zo min mogelijk obstructie. Zoveel sap en water drinken als een paar weken geleden doe ik niet meer, het lijkt niet meer nodig maar als een goede gewoonte doe ik het nog wel in mindere mate. Hier volgt nog de Steiner-weekspreuk voor deze lopende week:

“Zo spreekt tot het mensen-ik, zich machtig openbarend en zijn wezens-eigen kracht bevrijdend, de wordingsvreugd van het wereld-zijn: In u mijn leven dragend vanuit zijn toverban, bereik ik pas mijn ware doel.”

22 maart,

De afgelopen week is het erg rustig geweest, mijn bewustzijn was meer in een soort van ruststand, alsof ik ronddreef in een warm bad. De energie verplaatste zich wel van mijn hoofd naar mijn bovenlichaam. het innerlijk lichaam werd massiever en sterker. De tintelingen zijn trouwens steeds gebleven, vooral geconcentreerd in mijn handen en voeten, maar voelt prettig. De energie veranderde de 20e met het bereiken van de equinox op 0 graden Aries. Binnen een half uur voelde ik verandering, een binnen druppelen van vurige energie dat in de daaropvolgende 2 dagen met golven groeide en nog steeds groeit. Soms is het minder maar dan is het daarna weer bijzonder sterk. Zondag, gisteren, was het ook het eerste kwartier van de maancyclus en vooral ’s avonds en ’s nachts was dat bijzonder krachtig. zo werd ik ’s nachts wakker van een vurige instroom in mijn ziel; ik ervaarde, en zag op de een of andere manier, mijn innerlijke lichaam als een vurige cocon waarbij de wanden als het ware gehard werden. Zoal ik vaker verteld heb kan ik soms barsten voelen in mijn innerlijke schedel als ik angst-haat- en zelfzuchtige gedachten en/of verlangens toelaat alhoewel dat nu sinds een paar weken tot een minimum is beperkt. En nu was dat gevoel ’s nachts alsof dat vuur die barstjes uittestte op hun soliditeit en ze op de een of andere manier dichtschroeide waar dat nodig was. Klinkt vreemd maar ik werd er steeds half-slapend wakker van en dan bleef dat beeld bij me. Hoe dan ook de Aries-maand is begonnen. We zijn nu net de laatste voorbereidende week voor de Paas-week gestart, de nieuwe scheppingsweek uitmondend in Pasen. Hier volgt nog de Steiner weekspreuk voor deze week:

“In ’t innerlijk van het mensenwezen stort zich de rijkdom van de zintuigwereld uit, de wereldgeest vindt zichzelve terug in het spiegelbeeld van het menselijke oog, dat nu zijn kracht uit hem opnieuw moet putten.”

26 maart,

Het is nu zeer vroeg in de ochtend en ik kan niet slapen, het tintelt en het bruist in mijn hoofd. Ik voel me vrolijk en prima. Het is een paar uur voor de Zon-Venus conjunctie en ik ben er zeker van dat dat me wakker houdt. Het is een belangrijke conjunctie. Een paar uur na die conjunctie zullen ze beiden conjunct komen mat mijn natale Zon op 6 graden Aries en met zijn drieën zullen ze mijn geboorte yod activeren (een apart astrologisch aspect die ook wel de “vinger van god” wordt genoemd) de Zon-Zon-Venus vormen dan de apex op 6 graden Aries en de 2 andere punten zijn Pluto op 4 Virgo en Neptunus op 8 Scorpio. Hoe dan ook, de Zon en Venus zullen de hele komende week conjunct door de stille week gaan tot aan Pasen toe. Zoals vorig jaar gezegd, Rudolf Steiner beschrijft deze heilige week als de jaarlijkse vernieuwing van de planetaire krachten. Dat heb ik vorig jaar voor het eerst krachtig mogen ervaren en dit jaar lijkt het nog krachtiger te worden, althans de voorbereiding voelt zo aan. De dag van de volle maan, aankomende zondag, Palmpasen, is de laatste dag van de oude Zon. Maandag zet dan de nieuwe scheppingsweek in, de zon vernieuwd dan eerst de Maan-krachten, dinsdag volgen dan de vernieuwing van de Mars-krachten, woensdag de Mercurius-krachten, donderdag de Jupiter-krachten, vrijdag de Venus-krachten, zaterdag de Saturnus-krachten en zondag tenslotte de Zon zelf die dan tegelijk alles zal activeren, waarbij nog de aantekening dat ik ook steeds Oosters-Orthodox Pasen als bijbehorend krachtig ervaar. Normaal gesproken is dat 1 week later maar dit jaar is dat bijna een maand later op 2 mei volgend op de transformatieve volle maan in Scorpio die conjunct op mijn Uranus- natale Neptunus oppositie staat, dus ik weet niet zeker hoe het dit keer uitwerkt, zo’n groot verschil tussen de 2 Paasdata heb ik nog niet bewust meegemaakt deze jaren. Het verschil heeft te maken met de tijdrekening die bij ons de Gregoriaanse tijdrekening is en bij oosters Orthodoxen de Juliaanse. En die loopt 13 dagen achter op de Gregoriaanse. En omdat Pasen op de eerste zondag na de 1e volle maan na de lente equinox gevierd wordt is dat bij de Orthoxen dit jaar op 2 mei na de volle maan van 27 april omdat bij hun dat de eerste volle maan na hun lentepunt is. De Gregoriaanse tijdrekening is gebaseerd op het exacte astronomische lente-punt en bij de Juliaanse kalender is dat dus 13 dagen later.

Misschien hebben we dit jaar dus wel een soort maand-Pasen ervaring. De Paasweek vernieuwing zelf gebeurt elk jaar voor de natuur maar wij mensen kunnen dat (nog) niet bewust ervaren. Dat mij dus dit mag overkomen ervaar ik als bijzonder. De hele week lopen de Zon en Venus dus samen op en maken natuurlijk eerst die conjunctie met Chiron, later in de week sextielen met Saturnus, Mars en de North-Node en op Paaszondag is het 3e kwartier maan. Kortom astrologisch een beste week en dat alles natuurlijk tijdens mijn Uranus-natale Neptunus oppositie. En ik voel het allemaal oprijzen in mezelf, er komen grote veranderingen aan en naar ik hoop ook in de wereld alhoewel alles wel tot de zomer kan duren voordat alles manifest wordt, net als vorig jaar met de sociale opstanden. En weet, ik voel me klein, slechts meeliftend met hogere machten en alhoewel ik positieve voorgevoelens heb, heb ik geen verwachtingen. Het continue afkappen van angst-haat en zelfzucht en het niet bezig zijn met mogelijke verwachtingen maar met blinde overgave, hebben gemaakt dat ik geen invulling geef aan mijn eigen mogelijke toekomst, alhoewel ik natuurlijk wel de jaarcyclus heb leren kennen met zijn wetmatigheden door de jaren heen en dus wel weet waarheen het ongeveer gaat, maar niet voor mij persoonlijk. Ik ga er zelf vanuit dat op een zeker moment de levenskracht in de vorm van het hoger-ik de besturing van me overneemt, dat ik dus op ga in het grotere geheel, en het juiste moment daarvoor zal een Paas-Pinkster ervaring zijn maar of dit jaar nou de definitieve is, ik zou het niet weten maar we zien het wel, het gaat zoals het gaat. Dit jaar is door zijn astrologische constellaties en alles wat er deze jaren aan voorafgegaan is natuurlijk wel een goede kandidaat voor dat definitieve overgave moment.

1 april,

Eerst nog maar de Steiner weekspreuk voor deze week:

“Als uit de diepten van de ziel de geest zich wendt tot ’t wereld-zijn en schoonheid openbloeit uit heel de wijde ruimte, dan dringt uit hemelverten de levenskracht in ’t mensenlichaam en verenigt, machtig werkend, het wezen van de geest met het menselijk zijn.”

Nou is het vandaag witte donderdag en juist hiervoor lees ik zelf die spreuk en kan ik dat ook beamen. Ik werd vanmorgen vroeg wakker op deze Jupiter-dag en ik voel een grote instroom van hogere energie die me opwaarts trekt en me vraagt om alles los te laten wat me vasthoudt. Nou zal ik mijn best daarvoor doen maar het is nog niet compleet klaar; Zondag is het Pasen en 3e kwartier maan en hét moment om los te laten, zowel de vruchten van deze maancyclus alswel alles wat afsterven kan en moet, dat wat niet meer nodig is. Bovendien komt zondagochtend Mercurius binnen in Aries, en dat is een duidelijke verandering van energie, in Pisces is Mercurius veel meer bespiegelend. Hoe dan ook voel ik vandaag een krachtige verandering van energie maar de afgelopen dagen was dat minder krachtig. Dinsdag voelde ik welzeker dat Mars-gevoel krachtiger dan andere dagen: het voelt aan als een versterking van de buitenste laag van het innerlijk lichaam, een soort van flexibel harnas. En woensdag, Mercurius, voelde ik een versterking van het innerlijk hoofd, stralend elektriserend. Het was niet zo krachtig als dat ik verwacht had maar dat kan ook te maken hebben met het veel hogere, krachtige basis gevoel dat er al weken is vergeleken met vorig jaar.

Hoe dan ook vandaag is het een bijzondere opwaartse energie. Ik keek bijgevolg even naar Jupiter in 23 graden Aquarius en realiseerde me dat ie maar 2 graden verwijderd is van mijn natale Mars in 25 Aquarius, dus dat krachtige Jupiter gevoel zal dan ook wel eens met die conjunctie te maken hebben en dat zou dan wel eens een week of 2-3 kunnen gaan duren. Hoe dan ook het komt wel precies op witte donderdag binnen in mijn ervaring en voelt als het begin van wat de weekspreuk van Steiner beschrijft. Ik blijf gefocust op mijn innerlijke hoofd, probeer mijn intenties zo veel mogelijk te zuiveren terwijl ik innerlijk zo stil mogelijk probeer te blijven.

4 april,

Het is nu 9 uur Paas-ochtend en helaas moet ik mededelen dat het licht innerlijk niet aangegaan is. Ik voel me wel opgetild, los van de grond, beginnend op te stijgen als het ware. Wat voornamelijk is blijven hangen deze dagen is die krachtige verbindende impuls van witte donderdag, de impuls om los te laten en op te stijgen. Vrijdag en zaterdag was wel een nieuwe ervaring in mijn hoofd alsof er een vloeistof los kwam in mijn hoofd die zich verspreidde. Ik kan het niet beter omschrijven maar het voelde intens en prettig aan, prettig in de zin van een licht euforisch gevoel.

Het komt zoals het komt en het zal wel goed zijn. Het licht zoals beloofd gedurende de Aries-heilige nacht (27 op 28 december) had het natuurlijk ook niet specifiek over Pasen maar over Aries en we zijn nu pas op de helft. En misschien is die Aries heilige nacht zelfs wel gekoppeld aan de Aries nieuwe maan-cyclus. Zo gedetailleerd had ik het nog niet bekeken. De Aries nieuwe maan van 12 april is trouwens ook een bijzonder krachtige nieuwe maan met veel ondersteunende aspecten. Het viel me vanochtend ook trouwens op dat van de afgelopen 4 jaar er 3 x Pasen in de Aries maancyclus plaats vonden. Dit is pas de 2e keer vanaf 2017 dat Pasen in de Pisces maancyclus valt. Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft maar Aries betekent eenvoudigweg een nieuwe start en dat begint met de Aries nieuwe maan wat immers letterlijk een nieuw startpunt is. Dus wie weet, we wachten het mooi af, ik heb me overgegeven en moet dus ook dit loslaten, waar het vandaag trouwens een prima dag voor is met de 3e kwartier maan.

Maar ik voel me vandaag dus wel prima, en opgetild, wat weer eens een nieuwe ervaring is, misschien het begin van opstanding, doorgroeiend en opstijgend naar Pinksteren en St Jan. En de Paas-zondag ook is nog niet voorbij trouwens. Hier volgt nog de Steiner weekspreuk voor deze komende Paas-week:

“Als uit de wereldverten de zon spreekt tot de mensenzin en vreugde uit de zielediepten zich in het zien met ’t licht verbindt, dan dringen uit de omhulling van het zelf gedachten in de verre ruimten en verbinden onbewust, het wezen van de mens met het geestelijk zijn,”

Nog een toevoeging van ’s middags is dat mijn pijnappelklier (derde oog) bijzonder krachtig is gaan stralen.

8 april,

De afgelopen dagen zijn eigenlijk vrij rustig gebleven. Het uitstralen van de pijnappelklier ging wel steeds verder, zelfs door mijn hele lichaam heen; nog niet eerder meegemaakt. Tegelijk lijkt ook het vloeibare wat ik vrijdag en zaterdag vooral in mijn hoofd voelde, zich door mijn lichaam te verspreiden, wat een soort van pulserend, levend gevoel geeft in mijn lichaam en hoofd. Maar tot helemaal los laten ben ik niet in staat deze dagen maar dat zal ook nog wel niet de bedoeling zijn op dit moment, alhoewel ik me wel los van de grond voel maar ik kan nog niet verder omhoog. Vandaag begint de balsamic maanfase, de laatste 3 dagen voor de nieuwe maan, wat dus een voorbereidings fase is voor die nieuwe Aries maancyclus. Gedurende die nieuwe maan is Venus wel gelijk square op Pluto, een eerste kwartier fase wat dus een nieuw veranderingsmoment is voor Venus ( 1e kwartier is als het kiemproces, het boven de grond verschijnen van het nieuwe in de lente. Dit gaat samen met initiatief, wilskracht en wederom het loslaten van het oude). Venus is de eerste en de dagen erna gevolgd door Mercurius en de Zon. Allemaal square op Pluto dus waarna Mercurius conjunct de Zon komt in de laatste graad van Aries op 19 april. En dat ‘square’ komen met Pluto is een belangrijk transformatief moment voor elke planeet, de planeet immers van transformatie. Het is maar 2 keer per jaar, een 1e en een 3e kwartier. Het eerste kwartier van die 3 planeten met Pluto valt dus in de eerste week na de nieuwe maan in Aries die daarna gevolgd worden door de 1e kwartier fase van de maancyclus zelf. Vandaar dat ik me nu in voorbereiding voel voor die nieuwe maan op de 12e. Soms ben ik een beetje ongeduldig maar dan realiseer ik me weer hoeveel er is getransformeerd de afgelopen jaren en snap ik dat geduld een noodzakelijk bestanddeel is. Dat wordt me trouwens ook wel duidelijk gemaakt: het loslaten is net zo belangrijk en moeizaam als het vooruitgang maken. Ik kijk dus in rust en concentratie uit naar de Aries nieuwe maan van 12 april om 4.30 uur.

Het is nou middag en wederom is er opeens een krachtige opwaartse energie vergelijkbaar met witte donderdag vorige week. Het is trouwens ook weer donderdag vandaag. Het is een opvallende verandering met de energie van de afgelopen dagen. Wel altijd welkom omdat het positief, krachtig, warm en vol vertrouwen is. Ik blaak gelijk weer van het zelfvertrouwen en dat is altijd prettig.

13-15 april,

Ik viel gisteren na het werk al bijzonder vroeg in slaap, een uurtje of 7 ’s avonds. Vandaar dat ik nu midden in de nacht wakker ben bijna 24 uur na de exacte nieuwe maan. Er is nu wel een vernieuwing merkbaar: de eerste manifestatie van de nieuwe Aries maancyclus. Ik voel me bijzonder vredig, mijn innerlijk lichaam en hoofd voelen heel, compleet, licht pulserend en elektriserend. Ik heb het eerder nog niet zo heel ervaren, mijn hoofd en innerlijk lichaam voelen als één en het straalt uit naar mijn ledematen en dan vooral mijn handen en voeten. Ik voel me los van de grond en ik kan me nu letterlijk een voorstelling maken van “leven in de wereld maar niet van deze wereld”. Het is daadwerkelijk de geboorte van een hoger lichaam. Aries is een nieuw begin en de Aries-nacht in december verwees dus inderdaad naar de Aries maancyclus die dus nu begint en tot aan de Taurus nieuwe maan op 11 mei doorloopt. Het is het prille begin en het is eigenlijk verbazingwekkend dat ik de essentie en richting van deze nieuwe maancyclus al binnen 24 uur kan waarnemen en ervaren, hoe pril het ook is (Venus square Pluto?). Volgens de wetmatigheden zal deze ervaring zich rond het eerste kwartier, rond 20 april duidelijker gaan manifesteren en met volle maan, rond 27 april, naar een culminatie toegroeien en met het 3e kwartier, rond 4 mei is het tijd voor de integratie van de vruchten van de cyclus en het afsterven van het overbodig gewordene. Ik hoop dat ik deze cyclus zo goed als mogelijk kan doorstaan want mijn eigen wil en doorzettingsvermogen blijven altijd een noodzakelijk bestanddeel zoals ik onderhand wel weet; Er zal zoals altijd een tegenkracht zijn die me vast wil houden en naar beneden wil trekken; ik voel nog steeds de noodzaak om het lager-ik, in de vorm van angst-haat- en zelfzuchtige impulsen, buiten de deur te houden alhoewel het nu wel makkelijker lijkt te gaan, maar dat kan ook tijdelijk van aard zijn tijdens deze prille beginfase. Het blijft een raar fenomeen: aan de ene kant moet je je beheersen, je niet laten overweldigen door de gevoelens van angst-haat en zelfzucht terwijl je ze aan de andere kant ook moet accepteren als een essentieel deel van jezelf. Dat is uiteindelijk ook de essentie van de Saturnusweg waarbij het geweten tracht om vanuit de toekomst een nieuwe richting te geven aan het verleden, in het heden. Het blijft een soort van balanceer-act tussen het hoger- en het lager-ik waarbij de uiteindelijke oplossing natuurlijk ligt in de verbindende Liefde die in het heden leeft, oftewel de Levenskracht zelf oftewel het Levenslicht. Misschien dat deze veelbelovende Aries maancyclus ons dichter bij die oplossing brengt.

Hier volgt nog de Steiner weekspreuk voor deze week:

“Daarbuiten in de zintuigwereld verliest gedachtenmacht ’t zelfstandig zijn; nu vinden geesteswerelden de mensenloot weer terug die wel zijn kiem in hen doch die zijn zielenvrucht in zich moet vinden.”

Daarnaast heb ik ook deze dagen een stijgende behoefte om de hoofdstukken van Johannes, 14 tot en met 17, veel te lezen. Die zijn immers gelieerd aan deze weken na Pasen zoals mijn intuïtie beaamd.

’s Middags moet ik nog toevoegen dar er ook een grote activiteit is in mijn hoofd, het lijkt alsof er nieuwe delen van mijn brein geactiveerd worden, gevoelsmatig dan want in mijn denken verandert er momenteel niks, alhoewel het wordt wel wat doffer, misschien zoals in de weekspreuk. Maar het nieuwe gebeuren in mijn hoofd lijkt alsof er een luchtledig gezogen plastic zak ineens open wordt gemaakt en dat er dan lucht in wordt gezogen waarbij de lucht dan waarschijnlijk vergeleken kan worden met geest. Klinkt vreemd, maar daar lijkt het op, vooral gesitueerd in het gehele achterhoofd. Volop activiteit in ieder geval. Astrologisch zie ik wel dat Mercurius vandaag trine mijn natale Uranus in Leo staat, voor wat het waard is.

Ik zal dit winterblog nu afsluiten en met het voorjaarsblog beginnen omdat deze Aries-nieuwe maan het startpunt blijkt te zijn. Ik zal de post van vandaag daar herhalen.

herfst 2020 okt-nov-dec

Michaeltijd,

Dit is de eerste post sinds de herfst-equinox. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van afgelopen zomer en/of lente te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit herfstverslag voortborduurt. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Integriteit 1 waar de vorige post ook herhalend mee eindigde is in principe enigszins een soort van praktische Michael samenvatting. Er is ook een apart verslag over Michael indien dat onbekend terrein voor u is. https://peterwolfs.com/2017/09/ In de herfst blogposten van 2018 en 2019 vind u eveneens Michael gerelateerde onderwerpen.

9 oktober,

De afgelopen week sinds de volle maan van 1 oktober is bijzonder intens. De geest-ziel-hoger ik is bijzonder sterk aan het indalen. Vanaf de volle maan wordt het me praktisch duidelijk gemaakt dat ik hoog in mijn bewustzijn moet blijven, eenpuntig geconcentreerd. Mijn focus mag niet naar beneden omdat het gelijk schade toebrengt aan het innerlijke transformatieproces. Lichte verstrooiing is wel toegestaan zolang ik er maar niet (te) emotioneel bij betrokken raak. Het is uiteraard een vrijwillige keus die me voorgelegd wordt maar het verschil tussen hoog of laag zijn is te extreem om de aanbeveling niet op te volgen. Er lijkt steeds een soort van uithardings-tijd nodig te zijn als ze bezig zijn of vlak er na. Het voelt aan alsof er een lichaam in mijn lichaam wordt gebouwd en in het begin na of tijdens zo’n bouwfase is het nog plastisch en als mijn ego dan afdaalt dan voel ik er barsten in komen die gelijk weer verdwijnen als ik dan naar boven ga. En als het uitgehard is dan kan ik wel naar beneden zonder schade maar ik blijf steeds meer boven evengoed. “Hoog” of “boven” is het punt waar ik steeds vaker kan verblijven waar de impulsen van angst-haat- en zelfzucht geheel afgesloten zijn ( zie integriteit 1). Het bouwproces heb ik in principe natuurlijk vaker gevoeld en beschreven maar deze intensiteit is met afstand het sterkst. Astrologisch valt het samen met diverse krachtige aspecten deze week en dat gaat zo nog een paar weken door. De komende 2-3 maanden zijn de (voorlopige?) culminatie van mijn hele, nu 29 jaar durende, spirituele reis. Begonnen op Halloween nacht 1991, met Saturnus in de eerste graad van Aquarius, en (voorlopig) eindigend met de winter-zonnewende 2020, met Saturnus wederom in de eerste graad van Aquarius, dit keer vergezeld van Jupiter. En grappig genoeg is de volgende volle maan ook op Halloween-nacht, 31 okt, precies conjunct de Neptunus-Uranus oppositie, de 2e van de 3 opposities, de derde en laatste en belangrijkste is eind maart vlak na de lente-equinox, tezamen met de zon-cheiron conjunctie, de Venus superior conjunctie en het begin va de Stille week. Dat wordt dus een zeer bijzondere tijd dus de laatste week van Maart. Nog jarig ook trouwens in die week op de 27e.

Ook opvallend deze weken trouwens is dat die innerlijke verbouwing energie kost. Ik moet voldoende rust houden, goed slapen, veel drinken, waarvan veel vruchtensappen en redelijk veel eten voor mijn doen, ook meer vlees dan ik normaal eet. Normaal ben ik vrijwel vegetariër die maar heel weinig vlees eet maar met periodes kan ik intuïtief meer vlees eten. Nu wordt ik er onbewust in de supermarkt vaak naar toe getrokken, en die intuïtie volg ik dan. Die innerlijke bouwstoffen zijn schijnbaar nodig. Ik ervaar vlees in mijn leven als krachtvoer, veel energie in korte tijd, wat af en toe nodig lijkt te zijn. En die intuïties volg ik dan.

14 oktober,

Intense week achter de rug. Ik onderga bijna continue transformaties, soms wat minder voelbaar/merkbaar en dan weer intens. Afgelopen nacht werd me duidelijk wat er de afgelopen 10 dagen de hoofdoorzaak van is, astrologisch gesproken dan: De weer voorwaarts gaande Pluto, de planeet van transformatie staat vierkant op de retrograderende Mars. Mars wordt getransformeerd, de planeet van het handelende ego, actiebereid om te verkrijgen wat het ego hebben wil, fysiek, de planeet van het doen, maar ook in negatieve zin de planeet van woede en ongecontroleerde agressiviteit. En afgelopen nacht kwam daar de oppositie van Mars met de Zon bij. Ik noemde het verder terug een conjunctie, officieel is het een oppositie maar het is wel het krachtigste punt van Mars. Mars staat het dichtste bij de aarde en samen met de Zon sandwichen ze de aarde. Het is de meest kosmisch geïnspireerde Mars-positie en een seeding-point voor de rest van de cyclus. Kortom, vannacht werd het me allemaal duidelijk terwijl die transformatie bijzonder intens voelbaar was. Het duurt nog een maand voordat Mars weer direct, voorwaarts gaat, dus wanneer zijn nieuwe werking zichtbaar wordt. Tot die tijd: transformatie. Vanochtend startte ook de Mercurius retrograde in Scorpio dus we krijgen een intense transformatieve maand. En Scorpio is ook het sterrenbeeld wat staat voor diepe transformatie dus alles valt op zijn plaats.

15 oktober,

Ik vul dit een dag later nog aan met de opmerkelijke observatie dat de spirituele energie nog nooit zo krachtig laag in mijn lichaam voelbaar is geweest. Voorheen altijd in mijn hoofd en mijn bovenlichaam tot aan mijn onderste ribben. Die ruimtes zijn nu natuurlijk ook versterkt voelbaar, mijn hoofd voelt zelfs een beetje zwaarder gek genoeg. Maar wat er bij gekomen is, is een soort van energiebal in mijn buik. Als het ware de ruimte opvullend waar ik afgelopen jaar af en toe over schreef: “het koord naar beneden”, wat de ruimte overbrugde van mijn borstkas naar mijn stuitje. Duidelijk een diepere indaling! Het stabiliseert zich nu. Het is wel rustig momenteel, voorbereiding voor de nieuwe maan van morgen.

18 oktober,

Vandaag nog een reactie op een krantenartikel van Bas Heijne gezet. Ik heb het hier vaker over gehad in dit blog, het hoort ook bij deze Michaeltijd, maar ik heb dit jaar het idee dat het wel eens beter begrepen kan worden; het zou wel eens de juiste tijd ervoor kunnen zijn:

“De afgelopen eeuw hebben de 2 eenzijdige afzonderlijk polen, extreme vrijheid (Neoliberalisme, USA en deels UK) en afgedwongen gelijkheid (marxisme communisme en hun opvolgers, Sovjet-Unie, China e.a.) bewezen dat ze eenzijdig als ze zijn uit balans raken en rampen veroorzaken. De enige juiste weg is het zoeken van de balans tussen die twee; de positieve kanten van het individueel gerichte liberalisme en aan de andere kant van het collectief gerichte sociale denken. Het zoeken van de balans tussen die 2 is al eeuwenlang de missie van de mensheid, oorspronkelijk bij de Franse Revolutie prachtig idealistisch vormgegeven in de leuzen Vrijheid-Gelijkheid-Broederschap en momenteel positief getracht vorm te geven in de EU; Het oprecht zoeken, nastreven en balanceren van die 2 kernwaarden Vrijheid en Gelijkheid doet uiteindelijk Broederschap ontstaan. En dat waarachtig nastreven is het punt in de geschiedenis waar we nu als wereldbevolking voor staan. Ik zou zeggen Go Europa, de toekomst is aan ons!! De beide extreem eenzijdige polariteiten storten vanzelf in door hun onbalans, vandaag de dag duidelijk waar te nemen. De eenzijdige afgedwongen Aziatische Gelijkheids-impuls zal met opstanden te maken krijgen van de onderdrukte Vrijheids-impuls terwijl het eenzijdige Neo-Liberalisme te maken zal krijgen met opstanden die vragen om Sociale Rechtvaardigheid; Ze zijn uit balans.

Ook kan je daar nog bij aantekenen dat Liberaal en Sociaal in wezen de spiegeling is van de innerlijke verhouding tussen onze mannelijke en vrouwelijke pool, die uiteraard in ieder mens beiden aanwezig zijn. Verliefd worden op iemand laat je zien, door spiegeling, welke kant, welke pool je in jezelf moet ontwikkelen, ideaal gesproken dan. Iedere verliefdheid is als een Godsvonk en dient als leidraad zolang je je realiseert dat je Liefde niet kan bezitten of dwingen. Collectief innerlijke balans vinden = maatschappelijke balans scheppen, omdat bewustzijn van de uiterlijke wereld een spiegeling is van onze innerlijke gesteldheid.

27 oktober,

Het is als een achtbaan, een rollercoaster deze weken, Scorpio tijd, transformatie tijd, en het gaat meestal diep. Veel onderdrukte emoties, bewuste en onbewuste, vaak in de vorm van seksuele frustraties, komen met kracht naar boven en soms heb ik het idee dat ik de controle verlies en naar beneden gezogen word. Maar op dat soort momenten komt dan weer de geest te hulp en maakt me duidelijk dat dit nodig is: Om te transformeren moeten die diepe frustraties wel in het licht van het bewustzijn komen, erover gereflecteerd worden en ingezien worden dat het allemaal door mezelf opgeworpen blokkades van de levenskracht zijn die door ze in het bewustzijn te trekken getransformeerd en geheeld kunnen worden. Dat is Scorpio-tijd, het kan zowel naar beneden alswel naar boven gaan, de Schorpioen óf de Feniks die uit zijn as herrijst. Het beeld van de Adelaar wordt ook wel voor de Feniks gebruikt. En die splitsing is in de wereld ook duidelijk waarneembaar: Gaan we met zijn allen naar beneden of naar boven. Dat wordt in deze maanden beslist, alhoewel het uiteraard een gevolg is van de hele menselijke geschiedenis en ontwikkeling, en persoonlijk heb ik er een absoluut geloof in dat we dit keer naar boven gaan en dat de duidelijk waarneembare krachten die ons vast willen houden in het oude, de naar beneden zuigende kracht, het gaan verliezen dit keer, gelukkig, zij het gepaard gaand met de nodige strijd. Uranus stond voor het laatst in Taurus in de dertiger jaren (Uranus heeft een cyclus van 84 jaar en verblijft 7 jaar in ieder sterrenbeeld), en toen ging het dus wel naar beneden, aanloop en begin 2e wereldoorlog. Uranus is de planeet van plotselinge verandering, als een bliksemschicht, werkend als een expressie van de kosmische intelligentie naar het collectieve en individuele menselijke bewustzijnsniveau. The great awakener, de liberator, breekt open wat verstard is, de revolutionair of hervormer, kan ook vernietigend werken als dat wat opgebouwd is volledig verstard en onecht is, als wat opgebouwd is niet moreel sterk genoeg is.

Immers: De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.

Taurus is daarentegen het meest aardse sterrenbeeld, het meest compact en daardoor het moeilijkst te transformeren. En als Uranus erin doordringt en tot verandering en aanpassing dwingt dan is dat dan ook gelijk heftig en gaat gepaard met veel geweld, fysiek en psychisch.

Op 31 oktober is het volle maan, precies conjunct Uranus en voor mezelf ook nog eens precies gepaard gaand met mijn exacte Uranus-(natale Neptunus) oppositie. Een belangrijk moment, weken, in dit proces. Maar met de toename van de zuigkracht van beneden neemt ook de hulp van de kracht van boven toe om de boel in balans te houden en te transformeren.

Hier nog de weekspreuk van Rudolf Steiner aangaande deze week :

“Mijn eigen lichtend denken in mijn innerlijk nu krachtig te ontsteken, belevenissen zinvol duidend uit de krachtbron van de wereldgeest, dat is voor mij nu erfgoed van de zomer, rust in de herfst en hoop voor wintertijd.”

29 oktober,

Vandaag nog even melden dat de innerlijke energie steeds intenser wordt. Normaal gesproken wordt er de laatste 3-4 dagen voor een volle maan een beroep gedaan op je doorzettingsvermogen, je wilskracht om de nieuwe energie van iedere nieuwe maancyclus zo veel mogelijk vast te houden en te voorkomen dat het oude je weer terug zuigt. En dat terugvallen in het oude gebeurt vaak genoeg in principe. Gedeeltelijk dan wel natuurlijk, we zijn immers allemaal een mix van succes en falen. We gaan vaak 3 stappen voorwaarts en dan weer 2 stappen terug. maar nu werd ik gisteren bij de hand genomen door de hemelse wilskracht en naar boven getrokken. Alle negatieve impulsen verdwenen weer, ik voel weer elektrische tintelingen door mijn hele lichaam en dan vooral in mijn buik. Nog nooit gehad daar. De 2e van de 3 Uranus-Neptunus opposities, die ieder voor zich wel 2-4 weken duren maar tezamen als proces wel een jaar beslaan. Uranus is nu al in dezelfde graad. Dit soort grote gebeurtenissen komen maar een beperkt aantal keren in je leven voor omdat die buitenplaneten zo traag bewegen, en ik voel hem bijzonder intens. En dit gaat gepaard met de transformatieve volle maan op de 31e. Dat ik uitgenodigd wordt om weer naar boven te komen is een teken dat de kosmische wil het overneemt en zegt mij dat er weer een belangrijk punt nadert. Astrologie is zo bijzonder leer ik deze jaren. Het gaat niet om het voorspellen van aardse gebeurtenissen maar om het aan zien komen wanneer er energetische gebeurtenissen gaan plaatsvinden die gaan uitmonden in fysieke gebeurtenissen. Door me met die innerlijke energieën te verbinden kan ik me er aan overgeven en verdwijnt de onzekerheid en de angst. Astrologie is als een astronomische klok zodat je je innerlijk kan voorbereiden en je zelf steeds zuiverder kan over geven aan die kosmische processen die ten grondslag liggen aan alle aardse gebeurtenissen. Het is een innerlijk zuiveringsproces. Het gaat om de eigen, vrijwillige overgave, het opgeven van het lagere ik, het toestaan van de innerlijke transformatie, met het duidelijke besef dat het geen persoonlijke prestatie is; persoonlijk kan ik helemaal niks; de geest leidt en mijn enige job is om zo min mogelijk in de weg te zitten. En dat lagere ik had ik al opgegeven zoals beschreven in het stuk Golgotha https://peterwolfs.com/2018/03/ Dat gebeurde tijdens mijn Saturnus oppositie in Cancer in 2004 maar de daarbij horende transformatie kon pas vertraagd plaatsvinden tijdens en na mijn 2e Saturnus-return met Pluto als transformatieve planeet of energie eveneens aanwezig in Capricorn. En dat kan alleen nu in 2020 want het gaat weer vele eeuwen duren voordat Pluto en Saturnus elkaar weer ontmoeten in Capricorn en al helemaal met Jupiter ook nog eens aanwezig. We leven in een bijzondere tijd waarin alles voor ons allemaal gigantisch gaat veranderen de komende jaren en nu beginnend; ik voel het aankomen.

2 november,

Het is nu 2 dagen na de volle maan en het is weer een nieuwe heel fysieke uitwerking. Ik vertelde vorige week dat er een bal met energie indaalde bij de zon-mars oppositie en de mars-pluto square. Wel dit weekend werd dat intenser en integreert het met de energieën in het hoofd en het bovenlichaam. Het voelde en voelt als een soort van peervorm eigenlijk; smal van boven in het hoofd uitlopend naar breed in mijn buik. Nieuw is ook dat ik steeds moeilijker met mijn bewustzijn naar beneden kan als het ware; ik kan niet meer terug, of althans zonder mezelf te dwingen. Het niet meer toelaten van de oude angst-haat-en zelfzucht gaat eigenlijk automatisch, het groeit dicht lijkt het, alles wordt dichter en massiever aan dat innerlijke lichaam. Het transformatie-proces is duidelijk heel fysiek deze maand. De Mars retrograde duurt nog tot half november terwijl om die tijd ook de Mars-Venus oppositie is, een dag later gevolgd door de nieuwe maan in Scorpio. Dus tot die tijd zal ik wel vooral bezig zijn met dit innerlijke proces. De fysieke werking van Mars is voor mij deze weken voor mij echt een ontdekking. Net als bij de Venus retrograde in mei-juni en de Mars-retrograde nu in oktober-november ervaar ik die energieën eerst heel intens en daarna wordt de theorie en/of betekenissen me pas duidelijk gemaakt. Hier volgen 2 linken over Venus en Mars vanuit een Rudhyar perspectief die ik zelf erg verhelderend vind: Deze eerste link gaat over de betekenissen van de planeetsymbolen. http://www.khaldea.com/rudhyar/astroarticles/planetssymbols_2.shtml De tweede is een aanvulling op Mars waarbij aangetekend dat het alleen gaat om de bovenste helft van de pagina en dat je van hieruit de beschrijvingen van de andere planeten ook kan aanklikke: https://khaldea.com/planets/mars.shtml Daarnaast kan je natuurlijk ook nog even teruggaan naar mijn eigen directe Venus-ervaringen in het voorjaar vooral omdat het nu duidelijk voor me is dat Venus het zaad is waaruit de Mars-kiem of germ ontspruit. Vandaar dat ik ze in die volgorde ervaarde en ervaar. https://peterwolfs.com/2020/03/ . De Mars-ervaringen en transformatie van nu zijn dus een gevolg van de Venus ervaringen en inzichten opgedaan tijdens de Venus conjunctie rond 3 juni. De kern van mijn Venus-ervaring was dit en is dus ook het zaad van de huidige Mars transformatie:

“Venus herself in her higher expression has of course to do with the evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and the hate.. And this conjunction on june 3 and beyond will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.”.

Hier nog de weekspreuk van Rudolf Steiner over deze week:

“In ’t zielezonnelicht ontspruiten de rijpe vruchten van mijn denken; in zelfbewuste zekerheid verandert al mijn voelen zich. Beleven kan ik vreugdevol het geestelijke ontwaken in de herfst: De winter zal in mij een zielezomer wekken.”

Ok, nu nog even naar de wereldontwikkelingen. De US verkiezingen zijn nu natuurlijk onontkoombaar, belangrijk voor de hele wereld. Aangezien ik een steeds intenser wordende band ervaar met de ontwikkelingen op wereldniveau durf ik wel te stellen dat de nieuwe Mars gaat uitwerken op ons aards bestaan vanaf november; De nieuwe Mars wordt geladen met de kosmisch indalende samenwerkende energie van de broederschap der Sterren die trouwens ook het Karma beheren. Daarom denk ik dat Trump gaat verliezen van de samenwerkende coalitie van alle mensen van goede wil als eerste stap in een wereldwijde ontwikkeling waar samenwerkende collectieven meer wind in de zeilen zullen krijgen. Wel moet ik op passen met het direct vertalen van mijn eigen innerlijke gebeurtenissen naar politieke gebeurtenissen omdat hier ook nog een stuk persoonlijke verlangen een vertekend beeld kan geven. Mijn eigen transformatie is immers nog niet compleet, mijn oude ik kan het zicht deels vertroebelen. Meer innerlijke zuiverheid en helderheid zijn vereist.

De getransformeerde kosmische mars bundelt alle individuele, vrijwillige Marsen tot een collectief, de samenkomst van de Noordelijke alswel de Zuidelijke stroom der zielen die de coalitie vormen van alle mensen van goede wil. Zoals eerder vermeld bestaat de zuidelijke stroom uit alle zielen die trachten te leven vanuit de zuivere intentie van Liefde overgeleverd vanuit het verleden middels religies en tradities terwijl de noordelijke stroom bestaat uit de in principe non-religieuzen die trachten om zo zuiver mogelijk vanuit hun eigen individuele geweten te leven. De weg naar boven zal worden ingezet deze maanden. De Goddelijke Wil werkend door de aartsengel Michael overwint de draken, de destructieve, splijtende Satanische wil van angst-haat en zelfzucht.

5 november,

Ik hoorde vannacht op CNN Van Jones dit eindspel van de US-elections karakteriseren als een ‘slow-grind’ die Trump langzaam maar zeker de grond in boort door de mail-in votes die hoofdzakelijk voor de Democrats zijn. Ik kreeg vervolgens het beeld van de bewuste goedwillende meerderheid van het volk die langzaam maar zeker gezamenlijk de poorten van de hel dicht aan het duwen zijn. Terug naar de hel met al die demonen van angst-haat en zelfzucht die zich na 4 jaar Trump al bijna vrij en almachtig waanden in de wereld. 4 jaar een kijkje in de oprijzende destructieve helle-wereld met Trump als poster-boy heeft gelukkig de mensheid wakker geschud. The ‘Chosen -One’ turning into the ‘Loosing-One’ en binnenkort ‘The soon to be in prison one’. De Evangelicals en Trump lijken nog te wachten op een ‘Act of God’ zoals ze het noemen , blind voor het feit dat wat er nu gebeurt meer een ‘Act of God’ is. Daarmee niet gezegd dat een boel, niet al te slimme Trump-stemmers compleet terecht hun verzet tegen de hele corrupte politieke wereld kenbaar hebben gemaakt. Biden en de Democraten zullen nu echt voor het hele volk moeten vechten en niet zoals ze in het verleden teveel gedaan hebben: voor Wallstreet de banken en zichzelf. Ik neem aan dat ze met de opkomst van Trump wakker geschud zijn en dat ze meer verantwoording gaan nemen voor het welzijn van het hele volk. Ze hebben teveel en te lang te weinig gedaan voor het gewone volk. Ze krijgen nu een paar jaar de tijd om het leven van het gewone volk te verbeteren zodat er geen behoefte meer is aan een Trump. En ze zouden echt wat moeten aan het onderwijs-niveau daar. Dat moet wel bijzonder slecht zijn als zoveel mensen al die leugens slikken, zo weinig kritisch rationeel bewustzijn hebben, zoveel algoritme-junkies die alles slikken wat de facebooks en youtubes ze voorschotelen aan onzin uit puur eigen winstbejag. Education-Education-Education Democrats. En betaal die leraren stukken beter, je wil de beste mensen om jullie kinderen op te voeden en op te leiden.

6 november,

Het is nu ’s nachts een paar uur voordat Trump de verkiezing gaat verliezen. Wat wel bijzonder poëtisch is dat dat gaat gebeuren in Philadelphia, de stad van de ‘Broederlijke Liefde’ , de stad waar de Amerikaanse onafhankelijkheids-verklaring en de grondwet werden opgesteld in 1776 en 1778. Tegelijkertijd gebeurt dat verliezen ook in Atlanta, Georgia. de staat en stad van Martin Luther King en van de onlangs overleden John Lewis. En de laatste opgestoken vinger komt van de onlangs overleden McCain vanuit Arizona als toetje. Een vorm van karmische Gerechtigheid? Laten we het hopen. Hopelijk de laatste slag van de Amerikaanse burgeroorlog.

7 november,

Nou als je nog een duidelijker voorbeeld wil van een volle maan exact conjunct Uranus in Taurus! Uranus betekent in het occultisme: ‘De brenger van het nieuwe pad’. Veel duidelijker kan het in dit geval niet.

Innerlijk is het deze week verder aan het verdichten, ik voel geregeld ook elektrische stromen door mijn lichaam gaan. Ook dat ‘hoog’ in mijn bewustzijn blijven wordt steeds sterker; het lijkt zelfs dicht te groeien, de weg naar beneden, naar angt-haat en zelfzucht wordt steeds meer afgesloten en ik laat het ook vrijwillig gebeuren. De overgave voelt als de juiste weg. Het lijkt de oplossing om het polariteits-denken te overwinnen, alhoewel ik er geen notie van heb hoe dat er dan praktisch uit moet gaan zien. het polariteits-denken hoort bij het lagere-ik, bij ons normale dag-bewustzijn waar angst-haat- en zelfzucht ons denken bepalen. De komende weken zit vol met astrologisch krachtige aspecten die allemaal op die transformaties gericht zijn. Het is een ongelooflijke tijd.

10 november,

Voordat ik het vergeet, hier is nog de weekspreuk van Steiner voor deze week. Hij is wel zo mooi en veelbelovend en alhoewel het deze week krachtig voelt hoop ik dat het nog verder deze kant op gaat:

“Het licht uit diepten van de geest, naar buiten streeft het zonnemachtig: het wordt tot wilskracht voor het leven en zendt zijn glans in doffe zintuigwereld om krachten los te maken, die scheppingsmacht uit zielekracht in het menselijk werk tot rijping brengen.”

12 november,

Het is astrologisch deze week een indrukwekkende week. Vandaag de exacte 3e Jupiter-Pluto conjunctie die nog wel een week of zo zal duren. Jupiter is het vergrootglas, werkt ook sterk moreel en dit keer conjunct Pluto, dus versterkend transformerend deze week en dat is zeer wel merkbaar. Ook interessant is trouwens alhoewel ik daar niks over gezegd heb is dat veel astrologen vertellen dat Pluto ook over epidemieen gaat en Jupiter dat ook versterkt. Nou weet ik niet of dat klopt maar het is wel opvallend dat er een sterke stijging was van de besmettingen tijdens al die 3 conjuncties, de eerste was in begin april, de 2e eind juni en de derde nu dus op 12 november. De derde conjunctie is dan altijd de sterkste maar ook de laatste. En nou is het ook wel erger dan ooit aan he worden maar er is ook het nieuws van de komst van de vaccins dus het zou inderdaad ook wel eens de laatste kunnen zijn. Paradoxaal genoeg zou Jupiter-Pluto dan aan de ene kant de epidemie versterken en aan de andere kant dus tot innerlijke en maatschappelijke transformatie dwingen. Intrigerend!! Het virus dwingt in ieder geval tot innerlijke en maatschappelijke reflectie en sociale disciplinering en zelfs tot wereldwijde maatschappelijke samenwerking.

Tijdens deze jupiter-pluto week hebben we ook het punt waar vrijdag de nieuwe Mars actief gaat worden voor 2 jaar en daar heb ik grote verwachtingen van. Volgens mij gaat alles dan langzaamaan positief versnellen, duurt wel zeker een maand voordat Mars op zijn normale snelheid is. Zondag de nieuwe maan in Scorpio die ook weer de aanzet geeft tot diepe transformaties voor een week of 4. En deze afgelopen maancyclus was al zo sterk en intens maar deze wordt waarschijnlijk nog intenser omdat hij ook nog eens sextiel staat met het capricorn hoofdbestuur, Pluto-Saturnus-Jupiter, die met zijn drieen leiding geven aan de hele transformatie. Nogmaals, een dergelijke constellatie van deze 3 planeten in capricorn heeft voor de laatste keer plaatsgevonden zo’n 4000 jaar geleden. dus zeldzaam!! Dus een intense maand te verwachten van deze nieuwe maancyclus. En daar komt dan ook nog deze week bij dat Venus ook haar closing square maakt met Pluto en net als Saturnus en Mercurius in januari, jupiter deze week en Mars 2 weken geleden, in de 22e graad, allemaal conjunct of in een ander hard aspect met deze transformatieve 22e graad capricorn waarin Pluto zich nog een week bevindt en daarna 250 jaar niet meer. Dus van Venus verwacht ik ook een transformatie deze weken. Kortom astrologisch een super week. PS: transformatieve graad dit jaar omdat de conjunctie van Pluto met Saturnus daar plaats vond in januari 2020.

Innerlijk is het ook intens, innerlijk is de weg naar beneden zich ook aan het afsluiten, de weg naar beneden is voor mij dicht aan het gaan. Nog niet zo sterk en intens ervaren; voorheen wel voor korte periodes ervaren maar dit voelt eigenlijk definitief. Gek genoeg voel ik overeenkomst met de situatie in de Verenigde Staten. Biden is al president-elect, het nieuwe vertegenwoordigend, terwijl het oude in de vorm van Trump en de hardcore Trumpers die het oude vertegenwoordigen krampachtig uit alle macht vasthouden aan het oude, niet in staat om los te laten en zich aan te passen aan het nieuwe. Innerlijk kan ik dat ook zo voelen bij het loslaten van de restanten van mijn oude ego, zij het dat ik me wel kan overgeven aan het nieuwe zoals de meeste mensen en dat ook als onontkoombaar zie. Ik heb wel eens geschreven over de scheiding der geesten en dit lijkt er ook op: het oude verstarde wordt losgelaten en uitgestoten, tenminste dat is wat de Apocalyps er over zegt. Intuïtief voelt het als zo’n situatie aan. De Apocalyps gaat immers over de geboorte van het hoger-ik en het daaraan voorafgaande sterven van het lager ik met de Witte Ruiter op het eind als het totaal gereinigde Geweten. Lezen wordt me trouwens eigenlijk sterk afgeraden door de geest deze tijd. Grappig genoeg wordt ik dan in als ik toch ga lezen vaak heel snel slaperig voordat ik de 1e bladzijde af heb als ik het toch wil proberen. Heel soms kan het wel, een kort stukje dan ter noodzakelijke verduidelijking van wat ik ervaar en dat is dan ook gelijk bijzonder intens en zeer verhelderend. Ik heb dit de afgelopen jaren vaak ervaren en ik snap dat het ook belangrijk is omdat het om de directe ervaring gaat, Lezen en het daardoor scheppen van gedachtenconstructies en verwachtingspatronen vertroebelt het zicht op de weg. Achteraf lezen gaat veel makkelijker, als een soort van terugblik. Dat is ook de reden dat de Noordelijke stroom der zielen zich zo’n 500 jaar geleden verder afscheidde van de zuidelijke stroom omdat religieuze kerken en religies in het algemeen door (groeps) dwang en voorschriften teveel het zicht op de directe individuele ervaring van de geest belemmerden. Die verdere afscheiding gebeurde tijdens en na de vorige Saturnus-Pluto conjunctie in Capricorn in 1518, de geboorte van het rationele bewustzijn en de sterke groei van het individuele geweten. Heb ik eerder over geschreven dus ik zal het hier niet allemaal herhalen. Het steeds zuiverder volgen van eigen intuïtieve keuzes tijdens intense ervaringen is immers de essentie van de Noordelijke stroom of de Saturnus-weg.

16 november,

Interessant voor het begrijpen van de Saturnus-weg is ook dat die met grote groepen mensen tezamen gegaan wordt. En kenmerk is dat diegenen die hem begaan niet van zichzelf en dus ook niet van elkaar weten dat ze hem begaan. Ik verwacht dat een flink deel van de mensheid hem dan dus ook onbewust bewandelt. In principe iedereen die in eerste instantie volgens zijn/haar eigen geweten tracht te leven, dus niet uit religieus of ander traditioneel voorschrift. Het eindpunt wordt dan ook plotseling onaangekondigd bereikt. Door het niet weten wat de gevolgen zullen zijn, maar wel intuïtief voor de moreel juiste gewetenskeuze trachten te gaan, zelfs als dat tegen het eigenbelang of de eigen angst in gaat, kiest men uit Vrije Wil; datgene wat door de Noordelijke stroom ontwikkeld moet worden.

Hier volgt nog de Steiner-spreuk die bij deze week hoort. De Steiner weken lopen altijd van Zondag t/m Zaterdag.

“Ik voel hoe vruchtbaar de eigen kracht, sterk wordend mij aan de wereld schenkt; Mijn eigen wezen wint aan kracht om tot helderheid te komen in het weven van het levenslot.”

De nieuwe maan was ook weer intens, Het duurt altijd een paar dagen voordat duidelijk wordt waar de energie deze maand precies over gaat zij het dat de intensiteit boven in mijn hoofd intens was alsof er een harde buitenlaag om dat innerlijke hoofd aangelegd werd. Maar dat zou ook vanwege het Venus square Pluto aspect kunnen zijn. De intensiteit is wel blijvend groot.

Hier nog een reactie op een artikel in de digitale krant over de positie van extreem rechts:

“We leven in een tijd dat alles transparant wordt. Het wordt voor iedereen zichtbaar dat populistisch rechts alleen maar kan overleven middels leugens en het creëren en/of manipuleren van een legertje algoritme junkies die alles geloven wat de googles en de facebooks ze uit winstbejag voorschotelen. Natuurlijk gaan de tech-boys en girls gereguleerd worden de komende jaren. Deze week vallen Trump, Fox en de Republikeinse partij ook steeds meer door de mand. Baudet valt door de mand, Cummings wordt eruit geschopt en geloof me, nog een maandje explosieve covid groei in de Republikeinse Staten en het grootste deel van zijn achterban kotst ook Trump uit vanwege zijn covid leugens. Ieders intentie wordt zichtbaar in deze tijd en daar gaan de populisten op afgerekend worden. Ze gaan elkaar ook steeds meer publiekelijk naar de strot vliegen. De explosieve internetgroei tijdens deze pandemie gaat de positieve idealisten sterk laten groeien de komende jaren. Populisten kunnen alleen maar harder schreeuwen met de nieuwe communicatiemiddelen terwijl de idealisten zich wereldwijd kunnen verbinden tot een massale samenwerkende positieve verbindende golf. Enthousiasme en positieve constructieve verbindende intenties verspreiden zich uiteindelijk veel sneller over de wereld dan alle liegende, zelfzuchtige en haatvolle intenties van de populisten.”

19 november,

Wat er in de nacht van de 17e op de 18e gebeurde is denk ik wel bepalend voor deze maancyclus alhoewel het ook met de mercurius conjunctie met mijn Neptunus-Uranus oppositie te maken kan hebben. In een paar uur tijd zakte er een soort van bal van energie vanuit mijn hoofd en het bovenste deel van mijn romp naar mijn buik en daar lijkt het te blijven zitten tot nu toe. Ik voel er verder nog geen activiteit.

Tegelijk moet ik ook geregeld denken aan mijn observatie een paar dagen geleden dat ik een overeenkomst ervaar met de hardnekkige vasthoudendheid van Trump die niet in staat is om los te laten, met de vasthoudendheid van mijn lagere-ik die ook (nog) niet in staat is om los te laten. De overeenkomst is dat ze beiden in de kern compleet zelfgerichte overlevingsdrang zijn, niet in staat om verder te kijken dan het kortzichtige eigenbelang. Tezelfdertijd krijg ik door die vergelijking ook meer begrip voor de Trumpers; mijn eigen lagere ik heeft immers ook mijn hele leven zorg gedragen voor mijn eigen overleving in de wereld. Zelf heb je door de ervaringen in je leven steeds meer leren loslaten en leren vertrouwen maar de naakte kern van het lagere ik is puur zelfzuchtige overlevingsdrang die niet in staat is om op langere termijn te kijken, net zoals de Trumpers. Toch zullen ze moeten loslaten en mee moeten evolueren want anders blijven ze gewoon achter, maar die keuze is uiteindelijk aan hen zelf. Maar het helpt om ze te zien als het naakte eigenbelang, niet in staat om aan de ander, de toekomst of de overleving van de planeet te denken; de trumper is echt alleen about ‘me,myself and I’ op de kortst mogelijke termijn dan. Zo is het ongelooflijk dat ze niet in staat zijn om in te zien dat hun vorm van Vrijheid is: de vrijheid om ziekenhuis personeel en andere essentiële werkers te besmetten en eventueel, onbewust, te vermoorden en ook de vrijheid om hun eigen familie en zichzelf mogelijk te vermoorden. Het is echt alsof ze met een onzichtbaar pistool de straat op willen gaan en willekeurig mensen beschieten, onbewust dan wel maar wel met levensechte, dodelijke gevolgen; en dat noemen ze dan hun o zo belangrijke Vrijheid. Het is echt ongelooflijk om te zien hoe beperkt van geest mensen kunnen worden, zo’n bewustzijnsvernauwing, een soort van massa-psychose.

Nog even ter herinnering voor de US en uiteraard ook voor de rest van de wereld dat het niet om winnen gaat maar om de integriteit wat nog maar weinig Republikeinen lijken te begrijpen:

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.

21 november,

Het is nu de nacht van de 20e op de 21e en ik kan niet slapen. Astrologisch staat de zon op mijn ascendant in de laatste graad Scorpio, ik wist trouwens niet dat zon conjunct ascendant zo sterk kon voelen. De nieuwe maan van een paar dagen geleden was dus in mijn 12e huis, het huis van de spirituele overgave. De energie waar die nieuwe maan mee begon, een soort van harde bedekkende buitenrand bij mijn hoofd is nu overduidelijk naar beneden aan het zakken. Een paar dagen geleden melde ik dat er een bal van energie naar mijn buik verplaatst werd in korte tijd, 1-2 uur; Nu gaat die harde buitenrand daar over heen. Ik snap dat het de lezers niet veel zegt als ik het steeds weer heb over die verhardingen en innerlijke energieën maar voor mij betekenen ze een boel. Het is overduidelijk en voor mij niet te ontkennen en bovendien wordt het steeds sterker en het neemt innerlijk steeds meer vaste vorm aan. Daarnaast is het meer bedoeld als een dagboek registratie. Het zal ook niet zo lang meer duren denk ik voordat er iets mee gaat gebeuren. Vanaf december, eerst de maansverduistering en de zonsverduistering en dan tot aan eind januari ligt zo’n beetje de astrologische piek waar alle voorbereidingen van de afgelopen jaren bij elkaar komen. (persoonlijk voor mij gebeurt er astrologisch ook nog een boel met Pasen) Een boel intense veranderingen dus, innerlijk en maatschappelijk. Er gaat een boel slechtheid verwijderd worden uit het menselijke bewustzijn. Trump is slechts het topje van die ijsberg, of het topje van een boom die er met wortel en tak geheel uitgetrokken gaat worden. Alle intenties van een ieder worden blootgelegd, wat innerlijk verborgen is wordt uiterlijk zichtbaar. Ik hoop dat ik hier niet overdrijf maar het voelt als een belangrijk bepalend moment in de wereldgeschiedenis, een scharnierpunt, een wereldwijde bewustzijnsverhoging voor degenen die het aankunnen.

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 stuurde de geest me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop echt een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar vaak sterke energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker. Het is echt een klok.

24 november,

De energieën zijn deze dagen eigenlijk constant en worden steeds massiever en completer, geen bijzonderheden. Hier nog de weekspreuk van deze week:

“Zo beleef ik pas de wereld die zonder medeleven van mijn ziel op zich een kil leeg leven voert, en zonder macht zich openbarend, in zielen zich steeds weer vernieuwend, in zich de dood slechts vinden zou.”

26 november,

Ik kan weer niet slapen vannacht omdat het sinds gisteravond weer helemaal bruist in mijn hoofd. Ik barst van de energie. Op zich geen ramp, ben straks vrij en met de covid is er ook niet veel werk. A.s. maandag is het volle maan en we komen nu in de laatste dagen van voorbereiding daar naar toe, wat ook de start is van de december-januari piek periode. Het bruist en ik hoorde net een astroloog me vertellen dat deze volle maan in Gemini de Venus retrograde activeert van afgelopen mei-juni. En dat zal wel kloppen zo op het eerste gehoor. Het komt overeen met wat ik eerder ergens vertelden dat ik nu sinds een paar maanden veel sterker de afnemende maanfases ervaar als opvolger van de wassende maanfases van het voorjaar, dus alsof deze volle maanfase in Gemini meer het directe gevolg is van de nieuwe maan fase in Gemini van het voorjaar waar op 3 juni de Venus-Zon conjunctie in plaatsvond. Ik heb het nog niet uitgezocht waarom dat zo zou zijn maar ik ervaar het wel al een paar maanden. Hoe dan ook gisteravond, de 25e, passeerde de transiterende maan ook de transiterende Mars en, zoals ik vaker verteld heb is Mars, die net direct gegaan is, de spruit van de nieuwe Venus waarden, en die is nu dus aan het ontspruiten, het wordt levend en dat is wat ik voel. Ik zal het hier nog even in een reactie opschrijven die ik net naar die astroloog zelf spontaan heb opgestuurd:

” Absolutely strong post. The rising energy is very strong. Thanks for relating it to the venus starpoint in may- june because i experienced that period very strong. The core-essence of that period for me was this: “Venus herself in her higher expression has of course to do with the evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and the hate.. And this conjunction on june 3 and beyond will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.” . The Mars opposition a few weeks ago i experienced as well very strong and according to Dane Rudhyar, Mars is the germ from the Venus seed and i can feel that germ coming alive now with Mars gathering speed!! Thanks and have a good time”

Laat het maar komen deze maanden, deze bewustzijnsverhoging. De wereld schreeuwt om meer offervaardigheid, meer empathie en een groeiende Liefde als bindende kracht om gezamenlijk de weg naar de toekomst te kunnen vinden!! Komende zondag is trouwens ook 1e Advent-zondag, het begin van het christelijke jaar!

1 december,

De afgelopen week is erg vurig geweest, vurig en enthousiast terwijl het binnenlichaam steeds massiever werd. Vooral mijn buik is opvallend voor mij omdat ik dat nog niet eerder heb meegemaakt; ook daar is het massief geworden. het voelt echt alsof er een lichaam in mijn lichaam zit hoe vreemd dat ook klinkt, maar het is nog steeds niet klaar, het is nog steeds voorbereiding. Mijn hoofd voelt ook massief, af en toe voel ik er elektrische stroompjes in. Bij de volle maan en de dagen er voor was er een piek in vurigheid en enthousiasme. Nu is de vurigheid weg maar het enthousiasme is gebleven. Het is zo ingenieus wat er binnen in me gebeurt. Ik heb nergens last van en ik heb ook het gevoel dat ik welzeker een rol heb te spelen door uit vrije wil mee te werken. Er is altijd een keus om wel of niet mee te gaan, steeds weer opnieuw en het vereist ook steeds weer een soort van overwinning op mezelf alhoewel dat steeds makkelijker gaat door de jaren. Ik weet niet hoeveel massiever het nu nog kan worden maar veel meer kan dat toch niet zijn denk ik. Wat nog opvallend is dat ik veel rust nodig heb, redelijk veel en gevarieerd eet en echt veel vruchtensappen drink. Dat laatste heb ik echt heel veel behoefte aan deze maanden, nog nooit zoveel gedronken, ook water trouwens.

Ok, genoeg registratie geleuter, december is begonnen, de belangrijkste maand van deze jaren gaat van start met de resultaten van die afgelopen jaren en het daaruit voortkomende nieuwe begin. Ik ben vol verwachting zo bij het begin van Advent. Officieel trouwens het begin van de drie maanden durende heerschappij van de aartsengel Gabriel, de aankondiger en beschermer van de spirituele ongeboren vrucht (zowel Jezus (kerstmis) en de Christus(doop in de jordaan/drie-koningen) alswel al het wereldlijk zaad in het algemeen), maar dat is dan wel innerlijk of ondergronds want in de buitenwereld heb ik altijd het gevoel gehad dat de strijd van Michael nog 3 weken doorging tot vlak voor kerstmis, er zit een soort van overlap in naar mijn ervaring, maar we zullen zien dit jaar.

3 december,

Het blijft een heel fysieke transformatieve maand, alles blijft in beweging. Opvallend blijft dat de weg naar beneden, naar mijn lagere ik, grotendeels afgesloten blijft maar nooit helemaal. Wat wel sterker wordt is mijn innerlijke reactie als ik af en toe uit automatisme of onnadenkendheid toch een paar trapjes naar beneden ga, als ik dus gedachten van angst-haat-of zelfzucht toelaat. De reactie is dan meteen één van waarschuwing, het beïnvloed meteen mijn algemene staat van aangenaam welbevinden welke dan gelijk wat vertroebeld wordt. En die vertroebeling verdwijnt dan weer na een half uurtje weer boven zijn. Constante zuivering lijkt dus noodzakelijk en iedere kleine negatieve beïnvloeding wordt dan meteen uitvergroot. Het houdt me wel bij de les zo. Eenpuntige concentratie blijft strikt noodzakelijk. Nou lijkt dat saai maar het is wel bijna constant een soort van licht euforische basistoestand wat maakt dat ik me prima vermaak in deze ogenschijnlijke saaie staat van (alleen) zijn.

Hier nog de 1e advent weekspreuk van Steiner:

“Vol tedere geheimzinnigheid het lang-bewaarde met het herrezen eigen-zijn in mij tot nieuw leven voelen komen: het moet, opwekkend, wereldkrachten uitgieten in ’t werk dat ik de wereld geef en wordend mij met ’t zijn verweven.”

Nou dat is wel toepasselijk en veelbelovend deze week zoals wel vaker met Steiner.

7 december,

Afgelopen nacht weer een belangrijk moment. Zoals eerder in deze maan-cyclus geobserveerd zakte er toen een energiebol naar mijn buik en de weg naar beneden werd steeds meer afgesloten maar niet helemaal. Afgelopen nacht werd het me duidelijk dat ik zelf definitief die weg naar beneden moest afsluiten; Ik moest zelf die principiële keus maken, het definitieve loslaten van mijn lagere ik, geen weg meer terug, geen oude verlangens, gewoontes en impulsen achter houden. Op het moment dat dat tot me doordrong kapte ik gelijk alles af en daar voelde ik me eerst een paar uur twijfelachtig over maar na een paar uur werd de weg naar beneden daadwerkelijk afgesloten en nam de energie in mijn buik krachtig toe. Het is nu in de namiddag en het voelt goed en anders. Mijn oude impulsen lijken niet meer op te spelen. Nou weet ik nooit of het nu definitief is maar het lijkt het doel van deze maancyclus te zijn, het klaarmaken voor het nieuwe, een nieuwe maan, een nieuwe 20 jaar durende Jupiter-Saturnus cyclus, een nieuwe eeuwen durende Pluto-Saturnus cyclus in Capricorn en wie weet hoeveel nog grotere cycli. We zullen zien! Het is nu zaak om spiritueel zo hoog en/of zo diep mogelijk te reiken om het hoogst mogelijke startniveau te bereiken. Onbewust zijn we allemaal verbonden; eigenlijk zijn we allemaal bewustzijns-zaden van de zich de komende jaren ontwikkelende mutatie van het mensheids-organisme als geheel, althans dat is wat de occulte tradities overal ter wereld zeggen, en uiteraard ook Steiner en Dane Rudhyar. Al onze individuele bewustzijnsniveaus vormen 1 geheel en de lagere bewustzijnsniveaus worden opgetrokken door de hogere bij dit soort scharnierpunten. Er lijkt een voldoende hoog percentage in de nu levende mensheid aanwezig te zijn om de sprong voorwaarts te maken. Die sprongen zijn de quantum-sprongen in de evolutie. Onze laatste grote sprong was gedurende de laatste Pluto-Saturnus conjunctie in Capricorn van 3 januari 1518, de geboorte van het rationele bewustzijn en het individuele geweten. Het wordt meestal gekoppeld aan de Reformatie, de grote splitsing binnen de kerk (zie integriteit 2) . Nou is het wel goed om je te realiseren dat niet alles in 1 klap transformeert net zo min als toen. Onze Pluto-Saturnus conjunctie in Capricorn was op 12 januari 2020 en alles tot nu toe is voorbereiding op, of het begin van die innerlijke en maatschappelijke transformatie die nog jaren zal gaan duren. Maar dit jaar en speciaal deze komende 2 maanden zijn het scharnierpunt waar die quantum-sprong ingezet gaat worden. Naar Rudhyar noem ik dit komende nieuwe tijdperk dan ook de geboorte van het planetaire bewustzijn.

10 december,

Dat laatste genoemde proces van innerlijke afsluiting voor mijn lagere ik heeft zich inderdaad doorgezet. Ik voel me nu volledig eenpuntig gericht in volledige afsluiting en afwachting van wat er aankomt. De 14e hebben we de volledige zonsverduistering (waar we niks van zien) op de astrologische zuidelijke maansknoop, wat betekent dat er ruimte wordt gemaakt voor nieuwe inzichten door de verouderde bewustzijns-constructies en inzichten op te geven. Eigenlijk wat ik op het moment al gedaan heb. Hoe meer je in staat bent om los te laten en zoveel mogelijk verouderde troep eruit te vegen hoe meer ruimte voor nieuwe instromende bewustzijnsinhouden. En nieuwe inhouden komen dan vooral vanaf de zonsverduistering en tijdens en na de toekomstgerichte Jupiter-Saturnus conjunctie in de 1e graad van Aquarius op de winter-zonnewende binnen. Een bijzondere tijd!! En natuurlijk zullen er bergen mensen blijven die niet kunnen en willen loslaten en krampachtig blijven vasthouden aan het oude, maar die maken het helaas vooral alleen maar moeilijker voor zichzelf. The tide is turning. Ze zullen steeds verder achterop raken tenzij het licht uiteindelijk toch nog bij ze doorbreekt.

Alles goed dus deze dagen. Hier volgt nog de Steiner 2e Advent weekspreuk.

“Kan ik het zijn zo kennen, dat het zichzelve terugvindt in zielescheppingsdrang? Ik voel, dat mij de macht geschonken is, om het eigen zelf bij het wereld-zelf als wezensdeel bescheiden in te lijven.”

13 december,

Het is nu een beetje meer dan 24 uur voor de nieuwe maan en de energie neemt steeds meer toe naarmate we dichterbij komen. Het bruist weer flink in mijn lichaam en ik ben benieuwd. Mijn oude lagere ik impulsen lijken weg te zijn en mijn hele romp voelt gek genoeg momenteel als een innerlijke holle ruimte omringd door een bruisende, elektriserende buitenrand. De binnenkant voelt leeg, maar tegelijk aanvoelend als zijnde in afwachting om gevuld te worden. Mijn hoofd voelt niet leeg maar massief en sterk elektriserend en staat volledig in verbinding met die romp. Ok, het worden 2 belangrijke weken. Ik schrijf hier de derde Advent-weekspreuk die vandaag begint en die ook bijzonder veelzeggend voor me is:

“In diepten van mijn wezen spreekt, dringend om aan het licht te komen, vol van geheim het wereldwoord: Vervul het doel van al je arbeid nu met mijn geesteslicht en offer je door mij.”

17 december,

Het is nu de derde dag na de nieuwe maan/ zonsverduistering en de energie wordt sterker. De eerste 2 dagen was het vooral sterk in mijn hoofd. Net als vorig jaar rond deze tijd voelde mijn hoofd eerst als een elektrische bal of sfeer en daarna meer zacht gloeiend. Een overeenkomst met meerdere nieuwe manen de afgelopen jaren is dat het begint met een punt bovenop mijn hoofd dat vervolgens uitstroomt naar beneden waarbij het de binnenkant van mijn huid volgt, alsof er een soort 2e, 3e, 4e….huid aan de binnenkant wordt aangelegd. En dat proces duurt dan een paar weken en ze zijn allemaal verschillend van gevoel: vurig, elektriserend, gloeiend enz…. Vorige maand voelde die binnenhuid hard bijna metalig aan en nu kwam ik vorige week bij een video waar tussendoor gemeld werd dat die ‘onderhuidse huiden’ samenhangen met de 7 chakra’s. Ik heb er geen kennis van maar het zou best kunnen. De afgelopen jaren zijn er zeker 5 geweest waar ik het me direct van herinner maar het zouden er ook zomaar 7 geweest kunnen zijn. In ieder geval zijn ze nu wel zo allemaal aan de beurt geweest. Of het deze maand weer gaat gebeuren weet ik nog niet, het begon wel zo maar vandaag, gek genoeg sinds het punt dat vanochtend Saturnus definitief uit Capricorn naar Aquarius vertrok (over 2 dagen gevolgd door Jupiter), voel ik dit keer een hele heldere energie vanuit mijn hoofd naar beneden zakken maar dit keer niet aan de buitenkant maar middenin! De nieuwe maan is wel nog maar 3 dagen onderweg dus voor een definitieve verduidelijking wat de energie van deze maancyclus is, is het dus nog te vroeg. Sowieso komen we nu in de drukke weken, eerst de eerder genoemde conjunctie en zonnewende, dan op de 23e de 3e en laatste Mars-Pluto square gevolgd door Kerstmis en de 13 Heilige Nachten tot 6 januari die ik immers de laatste 3 jaren bijzonder intens ervaar zoals beschreven hier in ieder winter blog. De komende 3 dagen staat de zon trouwens conjunct met het ‘Galactic centre’, het middelpunt van ons melkwegstelsel, in de astronomie bekend als Sagittarius 27. Astrologisch is dat ook een belangrijk punt en dat kan ik beamen want mijn innerlijk reageert de laatste jaren steeds sterker op dat punt. Het wordt gezien als het punt waar energiestromen van buiten ons zonnestelsel grotendeels naar binnen komen in ons zonnestelsel vanuit het hart van de melkweg. Ok, genoeg zo, de constante innerlijke concentratie roept weer.

Ok, ik stop hier met het najaars-blog. De 21e wordt volgens mij het nieuwe tijdperk geboren met de Jupiter-Saturnus conjunctie in Aquarius, gelijk gevolgd door Kerstmis en de 13 Heilige Nachten, de natuurlijke jaarlijkse geboorte van het nieuwe jaar!

zomer 2020 juli-aug-sept

7 juli,

Dit is de eerste post sinds de zomer-zonnewende. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van afgelopen voorjaar te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit zomerverslag gebaseerd is. Als u niet enigszins spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien gevolgd is op dit blog.

Ik was gebleven vlak voor de zomerzonnewende en dat was een bijzondere ervaring. Ik was nog nooit op zo’n spirituele hoogte geweest en wist niet wat te verwachten, alleen dat dat punt in het jaar een keerpunt is. Fysiek keert de zon om en de dagen gaan weer korten. Spiritueel keert het ook maar dan van individuele ontwikkeling voor de zomerzonnewende naar sociaal-maatschappelijke of gezamenlijke ontwikkelingen gedurende de 2e helft van het jaar.

Wat er gebeurde na de zomerzonnewende is dat mijn ‘open staan naar boven’ min of meer stopte. Er kwam een energie binnen en die is zich min of meer aan het settelen, groeiend in kracht wat heel duidelijk merkbaar was bij de volle maan/maansverduistering van eergisteren. Ik voel nog steeds sterk dat beiden hersenhelften één zijn maar nog wel te maken hebben met 60 jaar oude reflexen van mijn geconditioneerde leven. En dat proces gaat ook wat tijd duren voordat het in mijn hele lichaam doorgedrongen is dat er een alomvattend veranderingsproces gaande is. Ik neem aan dat dat zoals gewoonlijk weer een vol jaar zal gaan duren. Tot de kerst steeds dieper doordringen, het zuiveren van de intenties, en dan na de kerst al opstijgend met de christus-impuls de veranderingen individueel transformeren tot in het fysieke. Het laatste jaar van mijn 29 jarige Saturnus-Golgotha initiatie-reis.

Maatschappelijk is het zich verhogend bewustzijn nu duidelijk zichtbaar, de apocalyps, de onthulling, het wegtrekken van de sluier. En dat proces gaat zich vanaf nu versnellen. Wat ik niet verwacht had en nu pas waarneem is dat met het verheffen van het bewustzijn er tegelijk ook lagere impulsen en energieën verdwijnen en dat gaat wereldwijd gebeuren, wat er boven bijkomt lijkt er onder af te gaan lijkt het. Goed te zien in de USA waar het onrecht steeds meer ingezien wordt door steeds meer mensen. Het bewustzijn verhoogt zich bij degenen die genoeg empathie en een geweten hebben opgebouwd terwijl diegenen die dat niet kunnen steeds dieper wegzinken in hard geschreeuw, paranoia, angst en haat. Ze zijn niet in staat om de roepende stem van het hart te horen, laat staan te volgen; de scheiding der geesten. Tegelijk natuurlijk zoals jaarlijks vermeld, het opstaan der doden; oude onverwerkte conflicten in maatschappij en in individu overal ter wereld komen weer tot leven en dienen nu middels empathie en rede opgelost te worden en het lijkt dat we daartoe als meerderheid der mensheid in staat zullen gaan zijn. Internet en sociale media geven ons de mogelijkheid om ons als mensheid te verbinden en kracht uit gezamenlijkheid te halen, schijnwerpers op het corrupte, criminele gedrag van de oude machtsorde te zetten die immers donkere hoeken nodig hebben om hun verdeel en heers politiek mogelijk te maken. En ook de tech-bedrijven zullen uiteindelijk gereguleerd aan banden gelegd worden door het collectief, ze hebben immers net zoveel macht en geld als wij als gezaghebbend collectief ze toestaan om te hebben. Het planetaire bewustzijn staat op het punt om geboren te gaan worden dit jaar als opvolger van het rationele bewustzijn van de afgelopen 500 jaar.

16 juli,

We zijn nu een paar dagen voor de nieuwe maan van 20 juni, nog net in Cancer, zelfs voor de 2e keer, de 1e keer was op de zonnewende in de 1e graad en de 20e juli in de 28e graad. Cancer wordt geregeerd door de Maan, ontvangend teken, een soort van baarmoeder, stil, beschermend. Het vraagt ook om concentratie om de dagkracht te begrenzen en om te buigen. De dagkracht, individuele ontwikkeling, die met kerst begonnen is te groeien moet nu gestopt worden en dienstbaar gemaakt worden aan het geheel. In de natuur zien we dit door het stoppen van de groei en de energie gaat zitten in de voortplanting en vruchtdraging voor het voortbestaan van de soort of het geheel. Het ik maakt plaats voor dienstbaarheid aan het geheel, onzelfzuchtigheid. Een flink deel van de mensheid is daar maar moeilijk toe in staat en ontspoort daardoor in overmatige zelfzuchtigheid en dus ook in angst en haat. Ze worden daardoor dienstbaar aan dictators die immers de zelfzucht en de haat verpersoonlijken. Het keerpunt van de zomerzonnewende naar dienstbaarheid aan het collectief moet vrijwillig, en dus niet uit angst, gemaakt worden door ieder individu. Zolang dat niet gebeurt en er geen begrip is tussen de 2 groepen blijven die 2 groepen vijandig tegenover elkaar staan. De individuele stroming, 1e helft van het jaar, liberalen, vrijheid, mannelijk principe, en de collectief denkenden, 2e helft van het jaar, socialen, gelijkheid, vrouwelijk principe.

Die 2 principes zitten natuurlijk in ieder mens, ook bv de 2 hersenhelften en het is de kunst om ze beiden te leren accepteren en ze in balans te brengen, het overwinnen van het polariteits-denken. En de verbindende inzichtbrengende krachten zijn Liefde, Geweten of op lager niveau empathie en rede. En mijns inziens gaan we daar dit komende jaar grote stappen in zetten met behulp van spirituele krachten die deze zomer in grote getale ons aller bewustzijnsniveau zullen binnenkomen en helpen te verhogen, indien we daarvoor openstaan natuurlijk.

Deze Cancer maand brengt dus de ombuiging van de levenskracht door concentratie en dienstbaarheid en het accepteren van alles wat in je leeft. De volgende Leo maand, per 22 juli, wordt geregeerd door de Zon en is een vast sterrenbeeld wat betekent dat het de energie van het seizoen uitstort. De zomer, dus zonnekracht, in de natuur natuurlijk duidelijk zichtbaar en merkbaar. In de mens is dat natuurlijk ook merbaar indien we de ommekeer naar dienstbaarheid en opoffering aan het collectief bewust kunnen meemaken. Dit jaar zal het sterker dan ooit waarneembaar zijn indien we het geestelijke zonnevuur kunnen ontvangen. Diegenen die dat niet kunnen zullen uiteraard wilder en schreeuwiger worden, wat ook al duidelijk waarneembaar is, maar de verbindende geestelijke zonnekracht zal veel sterker blijken. De Trumpers en de dictators zullen grondig verrast worden.

Nu nog even over Prokofieff en zijn boek over het jaarverloop. Ik lees het slechts intuitief in gedeeltes omdat zoals steeds vermeld in dit blog, ik eerst de ervaringen doormaak en daarna pas geleidt word naar uitleg en verklaringen. Indien ik het immers van te voren zou weten zou ik projecties en verwachtingen scheppen die het ontwikkelingsproces sterk zouden beinvloeden. Zo zag ik dus dat mijn ervaringen rond Pinksteren te maken hadden met het zesde Rozenkruisers- initiatie niveau wat staat voor de versmelting met de overwinning van polariteit en eenwording met de Kosmos. Maar door mijn omgekeerde initiatie-reis begin ik dus steeds achterstevoren: ik werk vanuit de verbinding met de Geest naar de Aarde toe; vanuit de toekomst naar het heden, en de verbinding met het heden lijkt nu gemaakt te zijn, de spirituele energie is nu op aarde, ik voel hem, hij kan leven in mijn astraallichaam en we gaan dit najaar samen naar beneden. Het preciese moment van aardemaking is natuurlijk het sterrenbeeld Virgo vanaf 22 augustus, de zuiveraar van menselijke intenties. Hoe zuiverder en oprechter van hart des te beter je op kan nemen van de zuivere spirituele energieën. Niet vatbaar voor corrupt schijn gedrag, je moet echt zijn. Vorige jaren stond in de zomer mijn kruin open maar kwam de entiteit pas met de herfst-equinox binnen in mijn lichaam maar nu is ie er al. Er is de hele maand ontzettend veel energie in mijn hoofd actief, alles voorbereiding lijkt het.

Maar even terug naar Prokofieff. Even later stelde hij, en dus ook Steiner, dat de Christus-impuls die iedere Kerst geboren wordt helemaal naar boven groeit en met Pinksteren zich verbindt met de Kosmos. Nou zou hij verder kunnen groeien tot de grenzen van Kosmos, zich verbindend met de sterrenwereld, maar dat doet ie niet. Hij maakt die verbinding met Pinksteren maar in plaats van verder te stijgen trekt hij de broederlijke sterrenkrachten naar beneden om de reis naar binnen het komende half jaar gezamenlijk te maken. En aangezien, in ieder geval ik tot dit niveau opgeheven ben, alhoewel ik zeker niet de enige mens zal zijn, misschien zijn er wel duizenden, maar ik heb er geen weet van, kan die broederlijke sterrenenergie nu dus ook mee naar beneden in het ménselijke bewustzijn. Dat is dus de geestelijke steun van boven die de mensheid beloofd is. Als de Mens zich uit Vrije Wil verheft dan komt de Hemel naar beneden. Dat was de belofte en ik geloof dat we hem hier gaan beleven.

Door het schrijven van vandaag wordt het me ook gelijk duidelijk hoe het covid-19 virus en de maatschappelijke gevolgen precies op dit omslagpunt van de zonnewende gelegd kunnen worden. Deze periode in het jaar vraagt, zoals eerder vermeldt, om het maken van de omslag van de mannelijke individuele vrijheidslievende opstijgende jaarenergie naar de dalende vrouwelijke, verantwoordelijkheid nemende, collectieve, sociale, vruchtdragende en dienende jaarenergie. Een groot deel van de Republikeinen, Trump en alle dictators lijken niet in staat tot het inzien en het nemen van de collectieve verantwoordelijkheid. Ze zijn niet in staat om de Cancer omslag mee te maken vervuld als ze zijn door hun zelfzucht en haat. Covid-19 dwingt ze min of meer om tot dat collectieve inzicht te komen, zo niet dan zinken ze steeds dieper weg in hun onhoudbare vernietigende eenzijdigheid. Die Republikeinen die nog tot inzicht kunnen komen, kunnen nog wisselen, maar degenen die vasthouden aan Trump of gelijkenden, zoals Bolsonaro, Poetin en zelfs Xi Jin Ping zullen steeds dieper gaan zinken. En grappig genoeg: voor iedereen zichtbaar! Iedereen ziet hoe rampzalig hun positie is en ziet ze afglijden, niet in staat om hun handelen te veranderen. Niet in staat om de zomerzonnewende omslag in het bewustzijn mee te maken en dus wild om zich heen slaand ten onder te gaan. Instant Karma is gonna get you!! https://www.youtube.com/watch?v=xLy2SaSQAtA

29 juli,

Weer een boel gebeurt deze weken. Eerst maar eens de afgelopen nieuwe maan in de laatste graden van Cancer. Een voor mij bewust andere ervaring met de nieuwe maan en dus een energie concentratie in Cancer terwijl de zon en de maan een paar dagen later in Leo zijn. Daar ik nog niet zolang met astrologie bezig ben heb ik eigenlijk bijna alleen nog maar de nieuwe maan en de volle maan in hetzelfde teken ervaren wat een krachtiger en helderder ervaring van dat sterrenbeeld lijkt te geven. Zo heeft Cancer, geregeerd door de Maan een veel ontvankelijker, inclusieve, beschermende energie terwijl Leo, geregeerd door de Zon juist een veel vuriger en manifesterende energie heeft. Zo ben ik nog steeds innerlijk bezig om me niet boos te maken over het vele onrecht maar de negativiteit, destructiviteit en ik-gerichtheid in de wereld te accepteren: Haat is immers de tegenstander, loslaten is het antwoord. De aandacht was de afgelopen week gericht op een groot man die de geweldloze, moedige weg heel zijn leven bewandelde: John Lewis. Ik wist eigenlijk niet veel van hem af, maar diep respect, in de lijn van Mahatma Ghandi, Martin Luther King en Nelson Mandela, de Grote zielen van de laatste eeuw. Het legde voor mij in ieder geval de nadruk op de noodzaak van geweldloosheid en het niet toegeven aan de haat. Het is uiteindelijk de enige manier om de polariteit te overwinnen. Zijn sterven en nagedachtenis op dit moment is zijn laatste grote bijdrage aan het zich verheffende collectieve bewustzijn van de afgelopen maanden. Het richt nog een keer de aandacht op het noodzakelijke geweldloze karakter van de beweging. Ingaan op provocatie kan dodelijk zijn, innerlijke zelfbeheersing van Angst-Haat- en Zelfzucht (integriteit 1) is noodzaak dit najaar want de aanvallen zullen komen van die 3.

Dan komeet “Neowise” . Ik geef hier een reactie die ik gaf op een astrologisch video op youtube waarin ook links zitten naar antroposofische interpretaties die volgens mij helemaal correct zijn en precies samenvallen met mijn inzichten:

“I copy here two quotes from Rudolf Steiner and Elizabeth Vreede ( the woman who worked closest with Steiner the final years of his life), quotes about comets: “To the eye of Spirit, the mission of the comets is perpetually to expel impure astral forces from the Cosmos or to introduce new impulses.” And the other quote: ” individual comets have specific tasks and dissolve once they have completed them. Each comet impresses its own particular essence on human nature, so that this essence and human nature take a step in the development of the human ‘I’ whenever the comet approaches the earth.” Then you asked where you can find those quotes, and i copied the sites : https://anthroposophy.org/a-new-comet/ and the second: https://www.rsarchive.org/RelAuthors/VreedeElizabeth/Anthro_Astro.php

My personal association with comet Neowise is the tale of Artaban The Fourth Wise ( a spontaneous spiritual tale by Henry van Dyke in 1899) He also followed the star of Bethlehem but his conscience made him doing a 33 year detour by giving him the choice to help other people along the way. He finally found Christ during his crucifixtion on Golgotha. He is the representative of the rational consciousness which finds his way to christ by developing and practicing free will and by doing so morally rising up himself. Its a tale which belongs to our time, the true existing spiritual road of the Will, the Saturnal road or the road of the conscience. Good luck.”

Hier ook nog wat mooie beelden van komeet Neowise: https://www.theguardian.com/science/gallery/2020/jul/17/comet-neowise-spectacular-journey-in-pictures. Gezien mijn astronomische associaties bij de spirituele Saturnusweg hier ook nog recente opnames van de Zon, closest ever! https://www.theguardian.com/science/2020/jul/16/closest-ever-images-of-sun-reveal-it-is-covered-in-miniature-flares

Dan natuurlijk nog mijn eigen innerlijke ervaringen. Een paar dagen na de nieuwe maan, toen de Zon dus al in Leo was, zakte de vurige energie vanuit mijn hoofd naar mijn romp steeds krachtiger wordend tot nu aan toe. Blijft ook actief in mijn hoofd trouwens. Volgens mij lijkt het op vorig jaar om deze tijd maar simpelweg gewoon een stuk krachtiger. En ook hier geldt dat de Leo-nieuwe maan pas op 18 augustus is, dus een paar dagen voordat de Zon naar Virgo overgaat. Wat interessant lijkt want mijn Pluto is daar plus mijn MC conjunct North node/ conjunct Virgo nieuwe maan. Virgo, het laatse zomerteken zoekt de praktisch toepasbare ideeën uit voor de winterhelft en de zuiveraar van intenties: Ze scheidt spiritueel het kaf van het koren. Ze selecteert de werkende spirituele verbindingen van de Geest met de Aarde. Die uitstorting van De zomerse Leo energie zo vlak voor Virgo zal dus wel eens een sterke praktische energie en ervaring kunnen zijn. En dat tezamen met de Komeet inbreng deze maand kan dus wel eens een heel krachtig en nieuwe impuls geven.

8 augustus,

De volle maan in Aquarius op 3 augustus was en is intens sterk. Vanaf 2 augustus voelde ik een intens sterke kracht in mijn hoofd die zich uitbreidde naar mijn bovenlichaam, een soort van combinatie van vurigheid en vaste vorm aannemend, een enorme zekerheid, optimisme en vrolijkheid gevend. Alle polariteits-denken lijkt steeds minder interessant, gewoon zijn is genoeg! Overgave. Ik weet dat ik dit soort woorden vaker gebruik, maar toch, het wordt steeds sterker. Dit heb ik nog niet zo sterk meegemaakt. De “helm”aan de binnenkant van mijn schedel voel ik ook sterk, daarbij beseffend dat dit nog steeds de maancyclus is die in Cancer begon, dus nog steeds het eenpuntige “kristal” vormend om de niet-polaire kosmische energie mee op te kunnen vangen zoals Rudhyar het beschreef. In principe spectaculaire ervaringen maar omdat ik de afgelopen jaren al zo gewend ben geraakt aan dit soort ervaringen, kijk ik er niet meer zo van op. Het vertrouwen is wel volledig, alles gebeurt op zijn tijd en dit lijkt een krachtige tijd waarbij er veel spirituele kosmische krachten binnenkomen.

18 augustus,

Het is nu zo’n 10 uurtjes voor de Leo nieuwe maan en het is een ongelooflijk krachtige maancyclus geweest en dan moet de nieuwe maan nog komen, die dan zijn energie voor een groot deel zal gaan uitstorten in Virgo. Vooral de 2e helft van de afgelopen maancyclus, na de volle maan van 3 augustus was ontzettend sterk: veel instroom van krachtige energie in hoofd en bovenlichaam (astraal lichaam), meestal een brandende, krachtig derde oog (pijnappelklier), een eneorme drang tot eenpuntige concentratie waarbij alle mogelijke afleidingen en verleidingen, angst-haat-zelfzucht onmiddellijk afgekapt en er uitgegooid werden. Het oefenen in eenpuntige non-polariteit lijkt erg belangrijk. Weinig oordelen, acceptatie. Het is bijzonder sterk maar het lijkt er op dat de energie opgespaard wordt voor naar ik denk de volgende cyclus die over een halve dag begint. De vurigheid van Leo zal dan voor een flink stuk uitgestort worden in Virgo die een totaal andere werking heeft. Voor mij is de essentie van Virgo het zuiveren van intenties, het zuiver maken van het fysieke om de zuiverheid van de geestelijke energieen te kunnen ontvangen. Virgo is zelfreflectie, finesses, precisie maar toch vooral jezelf zuiveren van alle, of zoveel mogelijke door angst, haat en zelfzucht aangedreven intenties. Ik ben benieuwd wat de uitwerking zal zijn van al die opgespaarde Leo-Zonnekracht in Virgo, maar we zullen zien. De drang tot eenpuntigheid in mijn bewustzijn is nog nooit zo groot en sterk geweest als nu. De energie in mijn hoofd vult die hele ‘helm’ en straalt alle kanten op. Ik voel me er levenslustig, vrolijk en prima bij maar het maakt wel dat ik verder niet zoveel te melden heb.

Wat misschien wel nog interessant is om te melden is dat ik afgelopen weken regelmatig stukjes heb gelezen van Sergej Prokofieff uit zijn boek: De kringloop van het jaar als weg tot de etherische christus. Een uitmuntend boek compleet samengesteld uit Rudolf Steiner inzichten. Prokofieff was een groot kenner van Steiner. Behalve dan zijn 1e boek over de heilige nachten en de hierarchien waar hij volgens mij door te theoretische constructen de plank missloeg. Maar bij dit basiswerk over de jaarfeesten voel ik steeds weer sterke positieve reacties vanuit mijn ziel, zijn inzichten resoneren innerlijk sterk. De afgelopen weken dus steeds stukjes gelezen vanaf Pinksteren tot Michael, dus ongeveer van blz 270 tot 350, en zoveel herkenning en resonantie, het lijkt voor mij alsof het leeft, zo sterk is het. Alles wat Steiner en Prokofieff schrijven over de verbindingen van de jaarfeesten ervaar en voel ik zo sterk en intens. Nu en dit najaar voel ik Sophia(astraal-lichaam) en zal ik Michael sterk gaan ervaren volgens hun schrijven en uiteindelijk Kerstmis ook. Tegelijk in de Michael-tijd ook mars-retrograde in mid-oktober trouwens. De precieze conjunctie is op 14 oktober en omdat ik dit jaar sterke kracht-injecties heb ervaren bij de Venus-Zon en Mercurius-Zon conjuncties verwcht ik een sterke Mars-kracht-boost mid oktober. In de astrologie is het moment van de Zon-Mars conjunctie het inceptiepunt van de richting die de ziel wil gaan. eenvoudig uitgedrukt kan je zeggen dat Venus hetgene is wat de ziel wil en vervolgens is Mars dan de intentie van hoe dat te verwerkelijken. Dus: Bij de Venus-conjunctie van 3 juni hadden we als kern: “Venus herself in her higher expression has of course to do with the evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and the hate.. And this conjunction on june 3 and beyond will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.” En de Mars conjunctie bepaalt dus, afhankelijk van de zuiverheid van onze intenties, hoe we dat gaan verwerkelijken. We hebben dus de Hogere Mars nodig, de John Lewis Mars, de stabiele krachtige, zelfbeheerste, confronterende maar niet-geweldadige actiebereidheid, in de lijn van Mahatma Ghandi, Martin Luther King jr, Nelson Mandela en John Lewis. De grote voorgangers en voorbeelden van de juiste zelfbeheersing in dienst van de Liefde.

25 augustus,

De maan-cyclus is nu in het openingskwart en de richting wordt zichtbaar. Het is zo krachtig en immer meer zuiver wordend en steeds fysieker, mijn bovenlichaam en mijn hoofd worden steeds meer gevuld met vuur en stabiliteit. Vandaag ook nog eens dubbel versterkt omdat transiting Jupiter conjunct komt met mijn natale Saturnus in de 17e graad van Capricorn wat een ontzettend krachtig zelfvertrouwen geeft en een samenpersend gevoel geeft van kracht in mijn bovenlichaam. En het blijft daar voor een week of 6. Ik herken het gevoel omdat het 2 jaar geleden precies andersom was toen transiting Saturnus een week of 6-8 op mijn natale Jupiter stond in de 2e graad van Capricorn. Prettig dat mijn zelfvertrouwen nog even stevig onderstut wordt deze belangrijke maanden. Maar hoe dan ook, alles lijkt steeds fysieker en krachtiger te worden terwijl mijn bewustzijn steeds beter en langer eenpuntiger kan blijven; Alles focust en concentreert zich dus op dat wat komen gaat dit najaar.

3 september,

Een volstrekt nieuwe ervaring de afgelopen dagen vlak voor en nu na de volle maan. Ik kreeg in de loop van de nacht voor de volle maan een stevige hoofdpijn en pas later begreep ik dat dat kwam door op wilskracht innerlijk weggedrukte zaken (angst-haat-zelfzucht). Toen ik me s’morgens bij het nog steeds met hoofdpijn wakker wordend vlak na de volle maan realiseerde dat dat de oorzaak was schoot het plotseling open alsof er een kurk uit de fles sprong en er frisse lucht binnenstroomde in (on)bewust onderdrukte emoties. Al die oude met wilskracht onderdrukte emoties beginnen zich nu op te lossen door die binnenstromende (spirituele) , via mijn hoofd naar mijn lichaam verspreidende helende energie. Dat lijkt althans de voorlopige conclusie te zijn. Ik heb trouwens nooit hoofdpijn, dit zijn de enige situaties van de afgelopen 10-20 jaar.

Dat als een kurk uit de fles springen was voor mij heel gelijkend met december, al was het toen het kruinchakra; toen ik, ook met hoofdpijn, mijn arm in een nieuwe amethist-geode legde,sprong mijn mijn kruinchakra open als een kurk en stroomde er een spirituele verbinding-leggende energie naar binnen. Nu lijkt het vooral een heelmakende energie te zijn.

6 september,

Die energie verspreidt zich heel geleidelijk door mijn hersenen en het verandert mijn bewustzijn. Ik voel met zekerheid een verbinding met het pinkster-gebeuren van het versmelten van mijn hersenhelften. Dit voelt als een volgende indalende fase. Het gaat bij mij andersom zoals vaker gezegd, niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden en het gaat steeds sneller en fysieker nu. Alle voorgaande fysieke veranderingen waren voorbereidingen om dit soort energiestromen en veranderingen mogelijk te maken. Ik moet het gewoon ondergaan in vertrouwen, ze weten wat ze doen. Eenpuntige concentratie met soms een beheerste confrontatie met heftigere emoties die dan geleidelijk verder getransformeerd of opgelost worden.

Astrologen-land is inmiddels in de ban van de Mars-retrograde die officieel op 9 september begint en zo’n beetje tot 1 januari gaat duren en de zon-aarde-mars conjunctie op 13-14 oktober is in mijn ogen het startpunt van een nieuwe maatschappelijke zonne-impuls voor positieve veranderingen. Mars maakte vanaf half augustus al zware conflictueuze spanningsaspecten met Jupiter- Saturnus en Pluto, en door de retrograde maakt hij die aspecten nog 2 keer de komende maanden. Daar wordt veel agressie en conflict in de wereld van verwacht maar ik denk persoonlijk meer aan transformatie na intense confrontatie, zoals het ook innerlijk bij mezelf gebeurt. Hieronder een stukje van een discussie die ik met een astroloog had over die mars-retrograde. Mars en Venus als de 2 dichtstbijzijnde planeten, aan beide kanten van de aarde één, hebben, of zijn de symbolen van, een grote energetische invloed op ons en gaan dit jaar, bijzonder genoeg, allebei retrograde. Venus conjunctie was op 3 juni (pinksteren) en heb ik uitgebreid besproken en de Mars conjunctie is op 13-14 oktober (Michael-tijd) wordt net zo belangrijk. Ook de Mars energie zal zich moeten vernieuwen en verhogen. Mars is de fysieke in beweging zettende energie.

“And i fully agree that the solution to the whole situation lies in the Mars retrograde: If Venus is what we want and Mars is how to get that, the venus retrograde conjunction showed us what she wants: ” Venus herself in her higher expression has of course to do with the evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and the hate.. And this conjunction on june 3 and beyond will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.”

In the case if thats what Venus wants, we need a new higher Mars this retrograde conjunction in october to be able to realise that. We need a new Mars-warrior who finally understands that selfcontrol is the most important skill to make him a true warrior, and just that is what he needs to master, to become able to deliver what the higher expression of Venus wants. The Mars-Sun conjunction from october 14 also falls in the second half of the year, which is the yin-part, the collectivizing part of the year, harvesting, collecting, bundling (the Virgo sign), all individual Mars energies which want to form a voluntary social collective out of free will. Mars is also retrograding together in sextile with the nodes by the way. And i noticed as well lately that the final Mars-Pluto square in december falls simultaneously with the important Jupiter-Saturn conjunction on the solstice.”

15-20 september,

Deze dagen staan geheel in het teken van de nieuwe maan in Virgo van 17 september. Ik voel hem heel krachtig. Hij is transformerend op het fysieke niveau, ik voel zoveel krachtige innerlijke aktiviteit. En ook in mijn bewustzijn vindt er heel geleidelijk een transformatie plaats, éénpuntige concentratie wordt steeds meer de standaard positie. Bovendien zijn het de laatste dagen voor de herfst-equinox, het moment in het jaar waarop de indaling van de geest begint. Bovendien ook het begin van de Michael-tijd die doorloopt tot Advent en Kerstmis. De Michael feestdag is op 29 september maar energetisch is het begin op de eerstvolgende zondag als de 29e geen zondag is. Dit jaar dus op 4 oktober. Deze laatste week van Virgo van 16-23 september staat voor mij geheel in het teken van de volgende zin of uitspraak die ik spontaan als antwoord gaf in een astrologische discussie deze week. Sindsdien mediteer ik op die zin:

SINCERELY PURIFYING YOUR INTENTIONS (BECOMING LIKE A CHILD), OPENS UP ONE’S SOUL FOR THE DESCEND OF SPIRIT IN THE FALL.

Ik wil trouwens ook nog even zeggen dat ik sinds de Aquarius volle maan op 3-4 augustus de ervaring begin te krijgen dat de volle manen sindsdien bijzonder sterk gelinkt zijn aan de nieuwe manen in datzelfde teken een half jaar eerder. Die in augustus dus aan de nieuwe maan in Aquarius ergens rond de 23e januari. Ik voelde echt een switch en een versterking vlak voor de volle maan in augustus. En dat gebeurde weer maar dan sterker op 2 september bij de volle maan in Pisces. Goed dat ik dit blog heb dus zodat ik terug kan lezen wat er toen speelde. De volgende volle maan is op 1 oktober in Aries en zou dan gerelateerd moeten zijn aan de nieuwe maan van 24 maart in de aanloop naar Pasen. En dat zijn de weken waar ik de planeetwerkingen ineens innerlijk zo intens ging ervaren. Vandaar dat ik uitkijk naar de komende volle maan en de daarop volgende weken.

30 september,

Morgen is het volle maan in Aries en een dikke week na de herfst equinox en de energie is stijgende en tegelijk indalend. Stijgend in kracht maar indalend in mijn lichaam. Vanaf de equinox voelde ik de energie inzakken in mijn bovenlichaam, maar dit ging wel gelijk gepaard met innerlijke confrontaties wat betreft angst, haat en zelfzucht. De oplossing en genezing komt wel dichterbij volgens mij. Dit najaar zou wel eens de definitieve oplossing kunnen leveren als gevolg van de Pinkster ervaring van afgelopen juni. Mijn spirituele weg gaat andersom zoals al zo vaak gezegd, maar ik blijf het geregeld herhalen omdat het zo onwaarschijnlijk klinkt. Maar toch is het zo: mijn bewustzijn is verankert in de geest en het is me toegestaan om mee te reizen met de indalende geest die dit najaar voor het eerst op het wereldlijke maatschappelijke vlak een rol zal gaan spelen in het menselijk bewustzijn. De komende 3 maanden zullen er maatschappelijk, net als in mezelf, veranderingen gaan plaatsvinden in het menselijk bewustzijn. Mid-oktober tot mid-november gaat volgens mij een belangrijke wereldwijd merkbare initiërende periode zijn.

Astrologisch gebeurde er deze week wel iets wonderlijks voor mezelf. Ik heb de laatste jaren steeds ervaren dat de binnenkomst van Mercurius in de retrogradezone, de schaduw, gepaard ging met een concentratie afname en een vakantiegevoel. Dat viel dit keer op 23 september vlak na de equinox en dat is misschien de oorzaak want ik voelde wel gelijk aanvallen van het lagere ego zoals normaal voor me bij het binnenkomen van Mercurius’ retrogradezone maar dit keer voelde ik voor de eerste keer toch sterk de behoefte om daar niet aan toe te geven. Normaal gesproken ervaar ik de periodes van lagere ik aandriften als periodes waarin mijn bewustzijn de geest nog niet kan volgen en daarom terugvalt in een blokkerende stand, wat toegestaan is, ik ben er gewoon nog niet aan toe. Maar dit keer is het dus anders. Klaarblijkelijk is mijn bewustzijns-ontwikkeling zo ver gevorderd dat ik de concentratie vast kan houden gedurende deze periode. En dat heeft dan waarschijnlijk weer te maken met het indalen van mijn hogere ik in het astraallichaam tijdens deze equinox. Hoe dan ook de energie is bijzonder krachtig deze tijd, het voelt als een innerlijk stuwmeer wat zich aan het vullen is voordat het losgelaten wordt. Gisteren ook een bijzondere astrologische stand trouwens: De Zon staat in oppositie met mijn natale Zon die precies conjunct staat met retrograderende Cheiron, de gewonde heelmeester. Wel symbolisch vond ik en ook werkzaam deze volle maan van morgen.

Ik wilde deze Michaelische week, het begin van de 2-2,5 maand durende Michaelische tijd, inluiden met Steiner’ Michaels-spreuk gevolgd door mijn persoonlijk Michaels-spreuk, integriteit 1:

“Natuur, uw moederlijk bestaan ik draag het in mijn willend wezen;

en vuurmacht van mijn willen kan nu mijn geestkracht stalen (steel),

waaruit het zelfgevoel geboren wordt, mijzelf in mij te dragen.”

En hier mijn eigen Michael citaat: 

“Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.

Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed, zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt enorm als mensen zich daar meer van bewust worden: 

We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid.

Het praktische principe van gewetensvol handelen is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten. Heb de moed om je geweten te volgen.  Daarnaast werkt het eveneens bijzonder integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”

Ik sluit dit hoofdstuk hier af en begin een nieuwe 3 maandelijkse blogpost voor oktober-november- en december.

Voorjaar 2020 maart-juni

Ik begin hier met het voorjaar in de eerste week van de Lijdenstijd en de Lente-equinox. Mocht u hier beginnen te lezen dan is het zeker aan te raden om allereerst “Integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2” te lezen omdat ze de basis van dit blog vormen die door al het andere heen werkt. De eerste hierop volgende alinea’s zijn een herhaling van de alinea’s waarmee ik het vorige artikel afsloot. Het is in principe één doorlopend verhaal.

17-18 maart,

Een andere assciatie die ik dit weekend heb is die met de aartsengel Rafael, de aartsengel van het voorjaar die morgen, zondag de 15e maart, het stokje overneent van Gabriel, de aartsengel van de winter. In mijn basis artikel op dit blog, “Golgotha”, heb ik het over dit moment in het jaar. 4 weken voor Pasen is het begin van de lijdenstijd, het begin van de weg die uiteindelijk naar Golgotha, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren leidt, de weg die van het zwart van de lijdenstijd over het rood van Pasen naar het wit van Pinksteren gaat. Rafael, de heelmeester onder de aartsengelen, neemt hier het stokje over van Gabriel die de Christus-impuls beschermd heeft heeft sinds zijn geboorte aan het begin van de winter. Rafael doet nu echter iets vreemds en heft de bescherming op. De christus-impuls of de levenskracht moet zich nu op eigen kracht naar het licht richten, in de plantenwereld bv door zich door de weerstand van het zaadomhulsel en de aardkorst te boren, het ontkiemen.
In spirituele taal heft Rafael hier de bescherming op en laat Ahriman de aanval openen op de christusimpuls. Ahriman ( zie artikel over Michael), één van 2 Michaelische draken, is de draak van de angst zoals Lucifer de draak van de zelfzucht is. Door die aanval wordt de christus-impuls of de levenskracht gedwongen om te ontkiemen. Gek genoeg zien we dat dit jaar hier aan het begin van de lijdenstijd glashelder in de maatschappij; de angst, Ahriman, (o.a. door angst gevormde verhardingen die de levenskracht blokkeren in de menselijke psyche), is als gevolg van het corona virus gigantische vormen aan het aannemen. Met recht hebben we hier en nu een duidelijk zichtbare en actieve ahrimanische draak. Het is tijd voor ons als mensheid om deze draak gezamenlijk met moed, beleid, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen én zelfreflectie te weerstaan. Spannende tijden. Tijd om de angst collectief te weerstaan, of zoals in “integriteit 1” “We Beheersen onze angst-haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst”.


De 20e maart is ook de lente-equinox, eigenlijk het precieze moment waarop al het spirituele in de mens en in al wat leeft weer bewust of onbewust contact zal gaan maken met de spirituele wereld in de kosmos. De christus-impuls=de levenskracht. Het is het moment in het jaar waarop wij dat wat we in het aardse ervaren hebben gedurende de herfst en de winter, bewust dan wel onbewust kunnen gaan delen met de kosmische spirituele wereld. Voor mezelf weet ik, doordat ik dit nu al 3 jaar meemaak, dat de spirituele entiteit in mezelf bij deze lente-equinox weer contact kan en zal gaan leggen met de spirituele wereld en over een 3 maanden durende periode naar boven zal gaan stijgen, mijn bewustzijn ieder jaar een stukje hoger meenemend, net zo als dat hij/zij bij de herfst-equinox weer naar binnen bij me komt, of beter gezegd binnen mijn fysieke grenzen zal terugkomen en het 3 maanden durende indalingsproces zal inzetten, mijn bewustzijn ieder jaar een stukje dieper meenemend. Zij kunnen immers slechts door en met ons werken. Ze zijn uiteindelijk afhankelijk van onze vrijwillige medewerking, onze onvoorwaardelijke overgave, onze offerbereidheid en ons openstaan voor bewustzijnsgroei.

24 maart,

Vanochtend was het nieuwe maan in Aries, dus de eerste maancyclus vanaf het lentepunt oftewel de lente-equinox wat ook wel het astrologische nieuwjaar genoemd wordt. Ik voel me gecentreerd en vurig in mijn hoofd, wat als gewaarwording al weer even geleden is. Het lijkt een krachtige maand te worden en we zullen zien hoe het zich ontwikkeld. Het is natuurlijk ook de paas-nieuwe maan daar Pasen natuurlijk altijd valt op de eerste zondag na de volle maan na de de lente equinox, op 12 april dus dit jaar.

Daar ik echter dit jaar veel verwantschap voel met mijn “Golgotha-initiatie jaar 2004”, met dit verschil dat er nu meer een relatie lijkt te zijn met de buitenwereld, zet ik hier een link naar het Golgotha artikel in dit blog. Ik ga er vanuit dat dit artikel synchroniciteit zal vertonen met de gebeurtenissen dit jaar. Het zal zo ook zeker volgend jaar zijn omdat ik afgelopen kerst nog niet het diepste punt bereikt had zoals ik aldaar beschreef. Maar naar mijn ervaring is hetzelfde proces in principe ieder jaar hetzelfde. De levenskracht en de aarde zelf gaan elk jaar door het proces van Pasen en de wederopstanding heen. Ons huidige menselijke bewustzijnsniveau kan dat proces echter nog niet doorzien, ervaren en daadwerkelijk bevatten. Het stuk Golgotha kan daar mogelijk bij helpen. https://peterwolfs.com/2018/03/

27 maart,

Deze link voeg ik eigenlijk pas eind april in omdat ik het hoofdstuk over Aries van afgelopen maand nog niet gelezen had. Maar nu ik het wel gelezen heb moet ik het toch alsnog hier neerzetten omdat het vandaag mijn verjaardag is en ik dus een Aries, Ram, ben. Een dubbele zelfs want ik ben geboren vlak na de nieuwe maan, 14 uur na de exacte nieuwe maan om precies te zijn. En de juistheid van het hoofdstuk overviel me een beetje want ik kon me er helemaal in herkennen. Dus daarom hier de link naar het sterrenbeeld Aries door Dane Rudhyar: http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s1p1.shtml

28 maart,

Hier nog een artikel over de huidige situatie in Europa met al zijn veranderingen en spanningen. Geschreven door Geert Mak, toch min of meer onze nationale historicus in wiens visies en interpretaties ik me meestal wel kan vinden. Daaronder nog een reactie van mezelf op dat artikel.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/27/na-de-ramp-heeft-europa-wonderen-nodig-a3995163 Reactie:Wel Geert, als je echt een wonder wil dan betekent dat dat al die Europese leiders boven zichzelf uit moeten stijgen. Samenwerking levert een surplus op aan collectieve energie. Een meerwaarde dus, meer dan alle op zichzelf gerichte en elkaar tegenwerkende afzonderlijke landen (de Trump-mentaliteit). Die jezelf overstijgende energie hoort bij dit jaargetijde, bij Pasen, waar wordt opgeroepen om naar de balk in je eigen oog te kijken en niet naar de splinter in andermans oog te wijzen. De tijd van zelfreflectie en het wezenlijke offeren van iets van eigenbelang voor de collectieve zaak; De tijd van de Mattheus-Passion die dit jaar muzikaal niet uitgevoerd kan worden maar misschien in plaats daarvan dit jaar misschien wel collectief handelend in daden uitgevoerd kan worden. Heb de moed en het vertrouwen om dat te doen wat door het geweten ingegeven wordt. Daar zit in mijn ogen de mogelijkheid van het wonder dat je zoekt. Overstijg de eigen angstige Trumpiaanse kleinheid door moedige samenwerkende empathische collectieve daden die ons de vleugels zullen verschaffen om onszelf en daarmee de maatschappij-problematiek te ontstijgen en daardoor op te lossen.

30 maart,
Allereerst nog even het thema van deze maancyclus volgens de sabian-degrees volgens Rudhyar. De 5e graad Aries afgelopen nieuwe maan van 24 maart. Omdat ie zo mooi is:

EEN DRIEHOEK MET VLEUGELS:
grondtoon: het vermogen tot zelf-transcendentie.
Dit is het symbool van de wens een hoger niveau van bestaan, van zuivere aspiratie of devotie, van bhakti te bereiken. Hetgeen opgerezen is in de eerste fase van het differentiatieproces (1-5 graden Aries) wordt zich bewust van de mogelijkheid hoger te reiken. Het ‘levitatie’ principe wordt gezien als een van de twee essentiele factoren in de evolutie. Het opgerezen wezen verheerlijkt en vergoddelijkt het, maar het is nog slechts een ideaal. In dit stadium ervaart het hele wezen echter een kinderlijk verlangen naar de uiteindelijke verwerkelijking ervan. Een nieuwe dimensie van het zijn wordt opgemerkt, waardoor scheppende activiteiten worden ontplooid.

De afgelopen dagen is er een voelbare verandering gaande, althans bij mij. Ik voel innerlijke lift off, de opstijging wordt in gang gezet, met Pasen pas buiten mijn fysieke hoofd komend trouwens zoals de ervaring leert. ook zijn er astrologische veranderingen nu en de afgelopen dagen: Saturnus komt voor het eerst sinds 2,5 jaar buiten Capricorn, en in Aquarius (laatste keer in Aquarius was van 1991 tot en met 1994). Dat is een grote verandering al is het maar tijdelijk want per juli duikt ie nog even terug voor een half jaar in Capricorn waarna ie voor 2,5 jaar in Aquarius zal blijven. En dat is een grote verandering: van zware aardse verantwoordelijke Capricorn ( in perverse verschijningsvorm extreem patriarchaal) naar toekomstgerichte, kosmische, technologische, verbindend, idealistische, broederschaps denkend lucht-teken. het heeft wel een goede positieve ontwikkeling van het hart nodig om de boel goed samen te laten werken, om het niet te laten ontsporen. Technologie bv kan makkelijk misbruikt worden als de gewetenskrachten niet sterk genoeg ontwikkeld zijn. Maar, we krijgen dus een paar maanden een voorproefje van Saturnus in Aquarius.
Ook Mercurius komt vandaag uit zijn shaduw en betreed eindelijk nieuw terrein sinds het begin van de retrograde midden februari. Voorwaartse beweging dus van het brein alhoewel nog wel in Pisces wat intuitief en spiritueel is maar in negatieve zin ook vaag, mistig en vluchtgedrag vertonend kan zijn. Vandaag ook een krachtige impuls van Mars die ook uit Capricorn komt in Aquarius en gelijk conjunct met Saturnus. Mars blijft 6 weken in Aquarius en geeft wel gelijk een energie-boost aan de symboliek van Aquarius. En grappig genoeg voelde ik eerst echt de ‘lift off’ innerlijk voordat ik de astrologische betekenissen uitgezocht had. Maar zo gebeurd dat zoals bekend vaker bij me, eerst de ervaring en daarna pas de verklaring.

En zelfs Trump leek wel een vlaag van inzicht te krijgen zondag: ineens leek ie het te snappen, althans, hij leek ineens de plannings-statistiek te snappen, wat dus betekent dat er 10 duizenden doden gaan vallen omdat Trump al die maanden niet begrepen heeft dat het dodenaantal met dit virus exponentieel gaat exploderen de komende weken. Hij draaide zomaar ineens met de wetenschappers mee. Die statistische grafieken had dus nog geen witte huis staflid of Republkeise senator dan wel republikeinse specialist hem aan het verstand kunnen brengen, als ze het al geprobeerd hebben, de lafaards. Natuurlijk is Trump een dramatische ramp als leider, vooral nu, maar voor de overlevingsaantallen in de US is het toch wel praktisch als hij vanaf nu zo min mogelijk dwars gaat liggen. Hij gaat al verantwoordelijk worden voor zo onnoemelijk veel doden maar als hij nu nog meer dwars gaat liggen dan kunnen dat er zomaar nog eens 10 keer zoveel worden. Wat een ramp die Trump met zijn Republikeinse lafaards. Maar ja, het domme is dat je het hem eigenlijk nog niet eens zo kwalijk kan nemen want hij heeft gewoon geen verstand, hij is verstandelijk gehandicapt, hij is eigenlijk niet toerekeningsvatbaar. Maar wie wel toerekeningsvatbaar zijn zijn o.a. de witte huis bewoners, de stafleden en de senatoren en de congresleden die het dondersgoed door hebben dat Trump een gevaar is voor het land en voor de wereld omdat ie ontoerekeningsvatbaar is, hij is gewoon te dom om te snappen wat ie doet. Maar de verantwoordelijken zitten wel degelijk in de republiekeinse partij die keer op keer de mogelijkheden hebben gesaboteerd om die man af te zetten omdat het voor ieder weldenkend mens de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat die man incompetent, verstandelijk gehandicapt en een gevaar voor de usa zelf en voor de rest van de wereld is. De laatste kans om hem af te zetten was bij de impeachment, maar ook daar saboteerde de senaat de zaak. De verantwoording van wat er nu gebeurd vanwege de incompetentie van Trump ligt dan ook zeker grotendeels bij de republikeinse partij.


Maar ja, je kan en moet in deze tijd dan ook goed naar de wetenschap luisteren en met compassie en samenwerkend het probleem bestrijden. Het is trouwens wel prachtig om te zien wat er allemaal aan samenwerking ontstaat op de grond, al dan niet spontaan en met of zonder de hulp van het internet. Erg Aquarius trouwens ‘fysical distancing”, wetenschap en technologie, en samenwerkend contact tussen alle mensen.
,

Maar ja, ok, genoeg daarover. Deze zondag, gisteren, was ook de laatste zondag voor de stille of heilige week. Johannes 8 hoort als week-pericoop bij deze week. Ik ben geen bijbelkenner maar Johannes resoneert altijd sterk in me. Tussen Pasen en Hemelvaart één en al Johannes pericopen, van Johannes 14 tot en met 17. Kan ik altijd van genieten. Als je een bijbel hebt lees ze dan eens, of als je geen bijbel hebt zoek even op het net.

1 april,

Even melden dat het innerlijke lichaam en mijn hoofd beiden ontzettend massief aanvoelen met een duidelijk vurig contact naar buiten via mijn kruin. Die massiviteit voel ik met periodes natuurlijk vaker maar het wordt met het jaar steeds krachtiger. We zullen zien waar dat deze Pasen toe gaat leiden.

5 april,

het is vandaag Palmpasen, de zondag voor Pasen en ik heb bijzondere ervaringen die ik graag wil delen. Sinds een paar dagen/weken voel ik de astrologische aspecten helderder en sterker dan normaal. Deze week bv de machtige Jupiter-Pluto conjunctie, de sterk spirituele, hoogreikende Mercurius-Neptunus conjunctie en de krachtig geconcentreerde, als een energetische laserstraal aanvoelende Mars-Saturnus conjunctie die tot individuele veranderingen aanzetten, en komende week volgen er nog een paar. En momenteel voel ik alles sterk hoog geconcentreerd, krachtig in mijn bovenlichaam en in mijn hoofd met een sterk gloeiend voorhoofds-chakra( het derde oog). Ik voel een ontzettende drang tot het zuiver houden van mijn gevoelens en mijn denken waarbij me ook de kracht gegeven is om dat ook voortdurend te kunnen. En deze energie wordt steeds sterker en vandaag heb ik me weer eens een beetje verdiept in de antroposofische-esoterische- astrologische betekenis van de Stille of Heilige week vanwege die sterk ervaren planeet-energieën dus. Ik wist het eigenlijk wel maar het was gewoon uit mijn bewustzijn verdwenen, ooit oppervlakkig gelezen, en ik had me er ook niet echt in verdiept in 2004 omdat ik toen zo goed als niks met astrologie had.

Maar hoe dan ook, deze week is de nieuwe scheppingsweek van het komend jaar. Palmpasen is de laatste oude zondag van het afgelopen jaar. Vanaf morgen worden dag voor dag de planeetkrachten door de opstijgende christus-impuls vernieuwd voor het komende jaar, culminerend in de nieuwe Zon met Pasen, de wederopgestane levenskracht die zijn helende kracht doet uitstromen over de aarde, zichtbaar in de natuur waar alles begint te groeien. Het bewustzijn van de mens kan deze energiestroom (nog)niet bewust meemaken, maar volgens mij gaan we dit jaar wel in de buurt komen, halfbewust of misschien nog wel meer bewust. Het kan ook in etappes, dit jaar naar Pinksteren en volgend jaar naar St Jan. We zullen zien.

Vandaag dus Palmpasen en ik ben vol verwachting. Morgen is de beurt aan de Maankrachten, dinsdag aan de Marskrachten, woensdag aan de Mercuriuskrachten, donderdag aan de Jupiterkrachten, vrijdag aan de Venuskrachten, zaterdag aan de Saturnuskrachten en Paaszondag uiteindelijk aan de nieuwe Zonkrachten die alle voorgaande vernieuwde planeetkrachten van deze week zal activeren. Als het een voortzetting is van de intensiteit die ik deze dagen ervaar dan is het van een enorme zuiverheid en intensiteit. Maar we zullen zien wat er gebeurt. Houd wel in het achterhoofd dat de dagen van deze week ook met strijd gevuld kunnen en zullen zijn waarbij de oude krachten hun laatste achterhoedegevechten leveren. Volg de Bijbelse gebeurtenissen van deze week eventueel maar die op vrijdag uiteindelijk eindigen met de kruisiging, gevolgd door stille zaterdag en uiteindelijk Paaszondag natuurlijk.

Dat zou dus de prognose moeten zijn en ik zal gedurende of na deze week vertellen wat ik eventueel doormaak want als het in mij gebeurt dan zullen er zich in de wereld tijdens of na deze week ook veranderingen voltrekken in het bewustzijn.

6-7 april,

Gisteren en vandaag volop geconcentreerd geweest en nieuwe ongekende energie-indalingen gehad beginnend bij mijn kruin. Ik durf niet te zeggen of ze van buiten kwamen of gewoon begonnen van vlak onder mijn kruin. Ik voel wel bijzonder sterk de impuls en de waarschuwing om hoog in mijn concentratie en focus te blijven en dat lukt ook goed. Af en toe zijn er nog wel wat pogingen vanuit lagere impulsen om de boel te verstoren, vooral vlak nadat ik wakker word, maar ze zijn eigenlijk kansloos, ik voel duidelijk dat het zuiver moet blijven. Ook opvallend is dat die energie-stromen ’s nachts beginnen om een uur of 1 en dan langzaam afdalen, ’s maandags meer vlak onder mijn huid aanvoelend en dinsdag meer aan de binnenkant. Onzinnig misschien dat ik dat zo gedetailleerd vertel hier maar het kan later belangrijk zijn, het is een kladblok dagboek uiteindelijk en geregeld zoek ik bepaalde dagen weer eens terug op om te kijken wat ik nu eigenlijk precies voelde of schreef op die dag of in die week. Soms gebeurt het dat ik me nog vaag iets herinner, wat me toen het gebeurde onbelangrijk leek, maar later toch wel interessant bleek voor me en dan baal ik er altijd van dat ik dan ontdek dat ik er niks over opgeschreven heb. Dus OK, dat je het weet.

Ik begon dit vandaag eigenlijk te schrijven omdat ik net een prachtig artikel las in the guardian van Rebecca Solnit, helemaal to the point. Subliem artikel op deze dinsdag, deze dag van de vernieuwing van de Marskrachten, de macht van het woord o.a.

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/what-coronavirus-can-teach-us-about-hope-rebecca-solnit

8 april,

Het is nu ’s morgens vroeg en ik kan niet meer slapen, een paar uurtjes geleden was het volle maan en het is en was een zeer energieke nacht waarin ik maar kort geslapen heb. Het is de nacht/dag van Mercurius in deze stille week en het begon vannacht al een uurtje voor middernacht. Mijn hoofd stroomde vol met energie en werd een soort van energieke massieve bal. Mercurius-brein-hoofd, lijkt logisch. Astrologisch gaat Mercurius trouwens gisteren en vandaag ook over mijn natale conjunctie van IC en south node heen en ik voel nu ook al een paar uur hetzelfde gevoel in mijn onderlichaam dat ik tijdens de Mercurius-retrograde had (het koord). Alleen had het toen ook met sexualiteit te maken maar nu absoluut niet; sexualiteit is al weer een paar weken uit mijn bewustzijn en de laatste week zelfs geen seconde meer aan gedacht. Maar het is wel hetzelfde basale-aardemakende krachtige gevoel ter hoogte van mijn scrotum en de onderkant van mijn ruggengraat. Het geeft een ontzettend krachtig zekerheidsgevoel alsof mijn ruggengraat zo rechtstreeks de aarde in gaat. De actuele south-node staat trouwens ook al een week op mijn natale Jupiter, en daar het morgen Jupiterdag is zal dat ook wel merkbaar zijn; intuïtief denk en voel ik al meer dan een week dat dat aspect de boel innerlijk versneld aan het schoonmaken is, het opruimen van innerlijk oude rommel, oud karma zodat er meer ruimte komt voor hogere energieën.

Het is zeker een bijzonder week aan het worden. Ik las gisteren in het standaardwerk van Prokofieff over de jaarcyclus dat, volgens Steiner, all hoge spirituele hierarchien in deze week aanwezig zijn net alsdat ze dat zijn tijdens de Heilige nachten tussen kerst en epifanie. En het is deze week voor mij voor de eerste keer dat ik dat helemaal kan bevestigen. Ik snap dat Steiner dit de jaarlijkse Nieuwe Scheppingsweek noemt. Ik voel nu zo ontzettend veel overeenkomsten met deze dagen en nachten. Ik moet mezelf wel helemaal leeg maken en houden maar ook daar wordt me de kracht weer toe geschonken. Dat zuiverheidsgevoel wat binnenstroomt is zo immens mooi, krachtig en helder. Ik kan het nog bijna niet geloven dat we nu daadwerkelijk de bewustzijnsopstanding naderen, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren en dat maakt ook niet meer uit. Volledige eenpuntige concentratie en overgave wordt gevraagd en dat begrijp ik helemaal, het is immers de enige manier om er goed doorheen te komen.

10 april Goede Vrijdag,

Het is wel pas 2 uur ’s nachts maar de energie bruist teveel om te slapen net als 2 nachten geleden. Het is vandaag natuurlijk de Venus-dag en Venus gaat belangrijk zijn de komende weken en maanden. De Venus-retrograde, conjunctie op 3 juni, staat al 1,5 jaar in mijn bewustzijn als zijnde belangrijk. Het is ook dezelfde Venus retrograde in Gemini als in 2004, mijn Golgotha-initiatie/ervaringsjaar, met een paar graden verschil dan. En de ervaringen van deze week versterken het zekerheidsgevoel en het geloof nog meer. Gisteren viel ik voor 12 uur in slaap omdat ik de nacht daarvoor bijna niet geslapen had, dus weet ik ook niet of er gisterennacht iets te ervaren viel. Maar in de loop van de ochtend ontstond er wel een van binnenuit komend aangenaame straling die zich gelijkmatig door mijn hele lichaam verspreidde en tot middernacht duurde. Dat zal dan wel Jupiter geweest zijn. Ook kwam ik vandaag, donderdag nog, eigenlijk toevallig in het bezit van een “small stellated dodecahedron” bergkristal want ik was eigenlijk op zoek naar een dubbele tetrahedron bergkristal die daar op lijkt maar toch echt anders is. Hier een link met foto’s van small stellated dodecahedrons. https://www.google.nl/search?q=small+stellated+dodecahedron+crystal&tbm=isch&ved=2ahUKEwi53fysx9zoAhUpMuwKHfx8CvQQ2-cCegQIABAA&oq=small+stellated+dodecahedron+crystal&gs_lcp=CgNpbWcQDDoCCAA6BAgAEB46BAgAEBhQvzdY_Uxgk15oAHAAeACAAY8BiAHQBJIBAzcuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=wbePXvn4CanksAf8-amgDw&bih=608&biw=1003#imgrc=8a6VXjM8ZKoyZM ( Dat is wel een ongelooflijk lange link, maar ik kan ze zo snel even niet korter vinden) Het zijn beiden vormen uit de sacred geometry die in bijna alle oude culturen bekend zijn en een heilige betekenis hebben. Maar daar was ik helemaal niet van op de hoogte. De dodecahedron geometrische vorm is ook 1 van de “platonic solids”. Ik voeg hierover een kortere interessante link toe uit een wiskundig magazine http://www.mathematicsmagazine.com/Articles/SacredGeometryPlatonicSolids.php En dan moet je nog even iets naar beneden scrollen, alhoewel de voorgaande tekst ook erg interessant is, tot bij de blauwe plaatjes en dan is het de 4e platonic solid. En daar staat een klein stukje tekst bij wat helemaal bij mijn spirituele reis past en dat op deze dag. Schitterend. Het verschil met de dodecahedron en de small stellated variant die door Kepler is bedacht bestaat eruit dat de pentagrammen van de afzonderlijke vlakken allemaal weer een opstaand vlak erbij krijgen die per pentagram dan een 5 zijdige pyramide vormen. Bij elkaar worden het dan dus 12 kleine vijfzijdige pyramidetjes die tezamen een 12 puntige ster vormen. Die stervorm versterkt dan weer de energie van de dodecahedron. Misschien een wat vreemd intermezzo zo over die steen maar ik voel hem wel sterk sinds ik hem donderdag “toevallig” in mijn bezit kreeg. Jupiter werkt trouwens ook als een optimistisch, ethisch vergrootglas. En Plato wil ik natuurlijk ook wel geloven, die oude Grieken die wisten wel wat van Geometrie, Kosmos en spiritualiteit. Persoonlijk vond ik het een mooie ontdekking en ik voel me weer klein maar dankbaar in dit kosmische krachtenspel. Niet ik maar de christus-impuls in mij. Dat is een goed gevoel om de Goede Vrijdag mee in te gaan.

Het is nu ’s morgens 10 uur vrijdag en ik moet ook nog even iets uitleggen wat deze week elke ochtend als ik wakker word gebeurt. Als ik dus wakker word dan voelt mijn lichaam ietwat leeg en dan voel ik het sterkst, al voelt het aan als ver weg, mijn lagere zelf dat zich nog ergens roert. Nu begrijp ik van Steiner dat wanneer je slaapt dat dan je hogere ik en je astraallichaam zich buiten je fysieke lichaam bevinden en aldaar in contact staan met de spirituele wereld. En vanaf het moment dat je opstaat dan zakken je astraallichaam en je hogere ik weer langzaam maar zeker terug in je lichaam en dat proces neemt vele uren in beslag. En ik kan het nu helemaal beamen op grond van eigen ervaringen dat dat klopt als een bus; het verschil tussen het moment dat ik wakker wordt en zeg het begin van de avond is enorm. Maar een uurtje nadat ik wakker word is het wel al weer volledig operationeel hoor dat astraallichaam. Dat lege lichaam gevoel is al na 10 minuutjes opstaan eigenlijk grotendeels weg.

Ok, over naar de Goede Vrijdag zelf,

Spectaculaire dag natuurlijk zoals ook geheel beschreven in het stuk Golgotha waarvan de link hier natuurlijk boven staat bij 24 maart. Het gaat om het overgeven, het loslaten van zoveel mogelijk angst, zelfzucht en haat. Hoe meer we daar toe in staat zijn, hoe meer we deelgenoot kunnen worden van de jaarlijks opstijgende helende levenskracht. De planeet Venus staat in de astrologie voor onze capaciteit om waarde en betekenis te geven aan alles wat we mee- en doormaken in ons leven, ze verzamelt eigenlijk al onze ervaringen op grond waarvan we onze visie ontwikkelen. Met Goede Vrijdag word ons gevraagd om in liefde en vertrouwen ons onbaatzuchtig over te geven aan de Levenskracht zelf, om te zelfreflecteren, te stoppen met het wijzen naar anderen als zijnde de schuldigen van wat dan ook voor een soort situatie, maar leren naar oprecht naar onszelf te kijken. Hoe meer we dat kunnen hoe schoner en helderder, of hoe naiever en kinderlijker onze Venus en daarmee onze ziel wordt. Hoe beter dat proces kan plaatsvinden, uit vrije wil natuurlijk, hoe meer we open gaan staan om vervuld te worden door de onsterfelijke Liefde, de Levenskracht zelf, die met Pasen wederopstaat en heling in ons bewustzijn zal brengen zoals het dat ook jaarlijks in de natuur doet. Het loslaten en de overgave maken dat onze Venus gevuld kan gaan worden met nieuwe percepties op de werkelijkheid, met nieuwe inzichten van hoe we de wereld en de maatschappij beter kunnen inrichten om meer in harmonie met de planeet, de natuur en met elkaar te leven. Het loslaten van het oude wat duidelijk in de weg staat voor het nieuwe, zoals alle psychische en emotionele verhardingen en blokkades in onze ziel, en/of onze angstige kleinzielige zelfzucht. Dat alles moet losgelaten worden om de levenskracht zelf vrij baan te geven in ons menselijk bewustzijn zodat we niet meer afgezonderd van elkaar, de natuur, de planeet en de spirituele wereld leven, maar samen en geïntegreerd met alles en iedereen. Dat opgeven van het oude en het durven ruimte maken voor het nieuwe in onzelfzuchtige overgave, al weet je nog niet wat je er voor terug krijgt, is wat Goede Vrijdag van ons vraagt. Have Faith!!

En om met Forrest Gump te spreken, één van mijn favoriete films, “And that is all i have to say about that”.

Alles bleef sterk, vrolijk en helder vandaag; krachtige enthousiaste energie.

11 april,

Hier was ik toch wel enigszins benieuwd naar, de energie van Saturnus, maar achteraf denk je weer: natuurlijk, ik had het kunnen weten. Het is gewoon erg verstevigend, het is het gevoel wat ik vaker beschrijf van verdikking of versteviging. Het geeft soliditeit in mijn hoofd alswel in mijn bovenlichaam. Opvallend was wel dat er schijnbaar een boel gebeurde terwijl ik sliep. Soms werd ik even wakker omdat ik moest piesen en dan was het of mijn bewustzijn de activiteit op heterdaad betrapte alhoewel ik denk dat dat de bedoeling was. Ik voelde dan een heen en weer gaande beweging in mijn hoofd. Ik heb het eerder beschreven, vooral in het begin toen ik de ervaring had dat er een soort van helm in mijn hoofd aangelegd werd, die er nu trouwens overduidelijk is en er voor zorgt dat er geen ongewenste invloeden in of uit mijn hoofd komen dan wel gaan. Voel ik me helemaal happy bij hoor! Ik beschreef toen dat het aanvoelde zoals een op en neergaande lijn van een mogelijk scanapparaat er uit ziet. Klinkt vreemd denk ik, maar toch is het zo. En dat gebeurt alleen ’s nachts en het heeft veel slapen van mij nodig klaarblijkelijk want ik heb echt opvallend lang geslapen. Het resultaat was er wel gelijk want het solide gevoel was gelijk aanwezig in mijn hoofd en mijn lichaam. Dat scannen lijk ook het gevoel van een rand van een schaal in mijn hoofd achter te laten, wat ik vaker beschreven heb. Alsof er een koord aan de binnenkant van mijn schedel zit ter hoogte van mijn ogen die helemaal rond gaat. En soms lijkt het te voelen alsof die rand een onderdeel is van een ondiepe schaal, bijna een soort van (soep)bord in mijn hoofd. Klinkt maf maar ik beschrijf slechts hoe het voelt, voor ik weet ook niet wat voor een reden. De soliditeit is wel nog nooit zo groot geweest.

Ok, dat is de zaterdag, stille zaterdag, ben benieuwd wat er morgen gebeurt.

12 april, Pasen

Het is nu bijna 1 uur ’s middags en ik zal vertellen wat er gebeurt is. Allereerst sliep ik redelijk vroeg, ook omdat ik er op de één of andere manier vanuit ging dat alles overdag zou gaan gebeuren. Nou dat was dus duidelijk niet zo. Net als gisteren werd ik geregeld wakker van wat bouwactiviteiten in mijn hoofd. Ik denk dat ik een keer of 3 wakker werd met de duidelijke gewaarwording alsof er een licht werd aangezet in mijn hoofd, ter hoogte van mijn ogen, alsof het verbonden was met die rand of koord aan de binnenkant van mijn schedel die ik gisteren beschreef. Een soort van mijnwerkerslamp dus maar dan scheen hij wel alle kanten op. Dat heldere schijnen ging gepaard met een intens gevoel van helderheid, zuiverheid en vredigheid. En dan viel ik weer in slaap en van 1 keer weet ik me te herinneren dat dat licht toen ik wakker werd een paar keer aan en uit ging om me er extra op te attenderen, of een soort van laatste check of alles goed aangesloten was. Maar de intensiteit als het aanstaat voel ik overdag niet meer maar het staat wel zachtjes aan, een soort van behoorlijk gedimd licht. Waarbij nog wel aangetekend dat ik me duidelijk realiseerde vannacht toen het me overkwam dat die intensiteit en zuiverheid die ik ervoer nog veel te sterk voor me was. Ik heb nog wel het een en ander te leren voordat ik die mate van zuiverheid kan verdragen, maar het werd wel even gedemonstreerd voor me. Ook kan ik vanaf nu dat binnenlichaam met zekerheid het astraallichaam gaan noemen en het lijkt min of meer klaar voor voorzichtig eerste gebruik. Maar dat zal waarschijnlijk niet voor Pinksteren zijn na enige daaraan voorafgaande leermomenten. Pinksteren, de verbinding tussen hemel en aarde, de vruchtzetting in de natuur, het uitstijgen boven het polariteitsdenken, de uitstorting van de heilige geest. dat astraallichaam zal dan denk ik op de een of andere manier operationeel worden. 1e week van juni, astrologisch tezamen met de Venus in Gemini conjunctie en de 1e van 3 opposities van mijn natale Neptunus met Uranus en iets eerder de eerste van 3 natale Zon conjuncties met Cheiron. Bij deze langzame planeten betekent dat dat ze in het najaar de 2e maken en volgend jaar maart de 3e en laatste, tijdens de 1e volle maan na de lente-equinox, gedurende dezelfde stille heilige Paasweek dus. In die dagen vindt ook de “volle maans positie”plaats van die Venus conjunctie van 3 juni. Volle maans positie is niet helemaal correct maar Venus staat dan wel op haar verste punt van de aarde aan de andere kant van de zon, de avondster-conjunctie eigenlijk zoals die van juni de morgenster retrograde conjunctie is. Interessant is trouwens dat die retrograde-morgenster-conjuncties in een pentagram patroon verlopen vanaf de aarde beschouwd. Zoek het maar eens op op het internet de prachtige geometrische bewegingen van die Venus conjuncties rond de zon, vanuit het conjunctie perspectief. Maar hoe dan ook, alle 5 sterpunten van dat pentagram worden iedere 8 jaar herhaald (5 keer 1,6 jaar is 8 jaar= 1 pentagram doorlopen) en 16 jaar geleden, mijn Golgotha-initiatie-jaar was er dus ditzelfde Venus-ster-punt in Gemini. Maar wel steeds een klein beetje verschuivend, in 2004 volgens mij 17 graden Gemini en nu 13. In iets meer dan 1250 jaar maakt datzelfde sterpunt een volledig rondje door de gehele dierenriem en in 251 jaar schuift ieder venus-sterpunt dus precies één vijfde (251 jaar dus) op. In 1769 was er dus ook het 13e graad Venus-ster-punt in Gemini net als nu en ook in 1518. En vooral 1518 is interessant omdat toen de vorige Pluto-Saturnus conjunctie in Capricorn plaatsvond net als dit jaar (transformatie-deconstructie-en constructie van maatschappelijke structuren). En 1769 volgde dit ster-punt op de Pluto-Saturnus oppositie in Capricorn-Cancer. En als je je dan realiseert dat Gemini het teken is van Mercurius ( de heler(aartsengel Rafael), boodschapper, het brein, de ratio, polariteit) en vooral staat voor nieuwe percepties. En Venus staat in principe voor het vrouwelijke, schoonheid, balans, liefde en vooral de menselijke capaciteit om waarde en betekenis te geven aan alles wat we meemaken, van de geboorte af aan, plus natuurlijk de betekenis van Venus op de Goede Vrijdag: Al die in jezelf opgeslagen waardes en betekenissen offeren, je lagere ik, de ziel zo schoon, leeg mogelijk maken en overgeven aan de hoogste betekenis van Venus: de Liefde (is ook de Levenskracht zelf). Hier volgt een link naar een video waar ik vorige week op stuitte van een astrologe die zich in Venus gespecialiseerd heeft en daar zinnige dingen over zegt. https://www.youtube.com/watch?v=fh59NZbtf94

Als je dat alles in ogenschouw neemt dan kan je je voorstellen dat ik verwacht dat we de komende maanden dus hoogstwaarschijnlijk nieuwe maatschappelijke percepties gaan ontwikkelen voor de bestrijding en de (maatschappelijke) gevolgen van het corona virus. Nou is dat natuurlijk niet zo moeilijk om te voorspellen maar het geeft wel aan dat de sterrenhemel constructief mee lijkt te werken, of dat wij natuurlijk de huidige uitzonderlijke astronomische patronen volgen. Ze geven ook het tijdframe aan, alhoewel er altijd aan gedacht moet blijven worden dat de uitwerking van de planeetkrachten afhankelijk is van ons bewustzijnsniveau, zo kan Neptunus bv op laag niveau verwarring, verslaving, ongrijpbaar, verhullend, of fake news betekenen maar op hoger niveau, kunstzinnigheid, spiritualiteit en hogere bewustzijnsniveaus. Het hangt van onszelf af. Maar na deze Paasweek doorgemaakt te hebben en voor mezelf te weten dat mijn ervaringen synchroon lopen met de energieën die momenteel zichtbaar dan wel (nog) onzichtbaar door de wereld trekken, ben ik er van overtuigd dat de hogere planeetinvloeden, die nu net met Pasen in ons bewustzijn vernieuwd zijn, bewust dan wel onbewust, naar mijn inzicht leidend zullen gaan zijn de komende jaren. Maar het had ook de andere kant op kunnen gaan, als er niet genoeg positieve collectieve krachten geweest zouden zijn. In dat geval had de deconstructie van de maatschappelijke structuren volledig geweest. Het succes van de hele spirituele onderneming van de mensheid staat of valt immers met het gezamenlijke gebruik van onze Vrije Wil. De keuzes van onze collectieve Vrije Wil door de eeuwen heeft genoeg basis opgeleverd om verder op door te kunnen bouwen. We leven momenteel in een scharnierpunt van de menselijke evolutie. De energetisch collectieve positieve samenwerkende onderstroom in de wereld is van een dusdanige omvang geworden dat ze de bovenstroom zullen gaan vormen in de wereld, een grote maatschappelijke her-polarisatie. Een typisch Aquarius wereldbeeld trouwens.

14 april,

De grote gebeurtenissen zijn natuurlijk achter de rug nu alhoewel ik in de nacht van zondag op maandag toch nog wakker werd met dezelfde ervaringen van de nacht van vrijdag op zaterdag, Saturnus, “de scan-ervaringen” in mijn hoofd. Ik weet niet waarom maar het was er.

Het astraalllichaam komt wel vooral vandaag meer tot leven maar ik voel ook wat oude conflicten wat meer opspelen, maar niet echt sterk. Nou zijn maandag, dinsdag en woensdag ook de dagen dat de de Zon vierkant op Pluto staat en dat zijn vaak hoog-energetische dagen die makkelijk in agressie en conflict kunnen omslaan. Trump vind ik vaak wel een goede graadmeter omdat ie zo impulsief is. Zijn conflict met zijn gouverneurs en met de historische interpretatie van zijn keuze de afgelopen maanden is een overduidelijk voorbeeld van Zon vierkant Pluto, en dan vooral in zijn lage negatieve uitingsvorm. Hij is niet in staat tot enige zelfreflectie. Voordeel van nu is wel dat het voor iedereen duidelijk wordt hoe het zit, dat hij zelf Donald, Fake News, Trump is. De harde saturnale feitenreeks in deze crisis spreken voor zich, daar helpt geen fake news meer tegen. Ik zit nu net naar zijn persconferentie te luisteren en het is zo tragisch, de man is zo vervuld van zichzelf, de doden en het zorgpersoneel zullen hem worst wezen. Als een echte narcist kan hij alleen maar over zijn eigenbelang praten. Maar ja, zoals ik al vaker gezegd heb: De compleet zelfzuchtigen zullen in deze crisistijden steeds wilder om zich heen gaan slaan totdat ze uiteindelijk in het niet gaan verzinken. Ze zullen worden weggevaagd binnen afzienbare tijd, niet in staat tot enige zelfreflectie en samenwerking, aangevuurd door- en dienaren van- de Haat.

Genoeg voor vandaag, ik zal wel nog even vermelden alhoewel ik dat vaker heb gedaan dat ik er geheel vanuit ga dat er maar zeer weinige lezers zullen zijn die ook maar iets geloven van wat ik zeg. En dat begrijp ik helemaal. Ik zeg zelf ook vaker tegen mensen dat ik het zelf ook niet zou geloven als iemand me dit verteld. Maar toch is het zo, en ik kan ook niet anders dan het gewoon opschrijven. Ik heb wel een aantal, naar ik denk, vaste lezers en voor die mensen is het dan ook bedoeld denk ik. Ik heb me geregeld afgevraagd waarom ik geen impuls voel om het te vertalen in het Engels omdat dan mijn bereik natuurlijk meer dan 1000 voudig zou zijn. Maar die impuls heb ik nooit gevoeld en ik weet natuurlijk inmiddels ook wel dat dat ook niet goed zou zijn momenteel. Ik voel het duidelijk als een voorbereidingsfase alhoewel het eindpunt wel dichterbij komt. Maar de Geest leidt en die volg ik onvoorwaardelijk. Met Pasen 2018 maakte ik me nog zorgen hoe ik die tussentijd verborgen moest doorkomen als ik alles zo openlijk op blog zet. Maar inmiddels moet ik daar natuurlijk hartelijk om lachen. Bijna iedereen zal me natuurlijk als een soort van psychoot zien. Ik ben geheel natuurlijk beschermd. In die Paastijd werd ik door die zorgen intuitief geleidt naar de wiki pagina van de mythische helm van Hades, die onzichtbaar maakt voor kwaadwillende geestelijke entiteiten. Gek genoeg denk ik nu zelfs nog dat dat nog klopt ook omdat ik die helm aan de binnenkant van mijn schedel met periodes zo sterk kan voelen. Maar ja, undercover als een psychoot is wat mij betreft prima. Het gaat er uiteindelijk om wat ikzelf geloof, wat een ander daarvan vindt doet nu nog totaal niet ter zake. Vandaar mijn isolatie en het Nederlandstalige blog. Het is slechts bedoeld voor die mensen die het serieus nemen en er eventueel iets aan hebben. En mogelijk voor later natuurlijk want vroeg of laat gaat het wel in de openbaarheid komen, als de reis en de voorbereiding klaar is.

24 april,

De paasweek was zo zuiver en krachtig, eigenlijk boven mijn macht, maar in dat soort periodes word ik opgetild als het ware. De week erna viel ik weer wat terug en was er innerlijk wat meer conflict maar diep ging dat niet. Vanaf de 20e zo ongeveer toen de Zon van Aries naar Taurus ging veranderde de energie. Gisteren, de 23e, was het nieuwe maan, dus weer het begin van een nieuwe cyclus met een boel grote aspecten erin. Wat ik nu sinds die nieuwe maan voel is een sterk verdicht astraallichaam gepaard aan een behoefte naar weer meer innerlijke zuiverheid. Het voelt alsof ik in een krachtige cocon zit die zuiverheid van denken en voelen vereist ter onderhoud. Eénpuntige concentratie is weer als vanouds gevraagd. Ook is er via het kruinchakra een sterke band met de geestelijke wereld. Gek genoeg heb ik nooit imaginaties of stemmen. Het is altijd de intuïtie, het onvoorwaardelijk volgen van ingevingen zonder dat ik meestal weet waar het naar toe leidt, en soms licht er als het ware iets op in iets wat iemand zegt of schrijft, ook op internet natuurlijk, waardoor ik weet dat ik daar beter naar moet luisteren. Zo kwam ik gisteren een paar keer achter elkaar de aanwijzing tegen om de komende maand de muziek weer eens op te passen. Eigenlijk al jaren niet meer gedaan maar ik zal deze weken weer eens de gitaar en de zang ter hand nemen. Vroeger altijd veel plezier en energie uit gehaald. Die intuïtieve afstemming in het algemeen wordt dus ook steeds sterker met de jaren.

27 april,

Vanmorgen hier en daar wat correcties aangebracht en ik zal even melden dat mijn astraallichaam zich begint te roeren, alsof het gevuld is met geest. Het helpt bij de transformatie. Ook in mijn hoofd voel ik die verdergaande versmelting.

3 mei,

Het astraallichaam vult zich steeds meer en wordt steeds krachtiger. De concentratie hoog houden is ook hier weer belangrijk. Ik las vandaag de pericoop voor deze week (3-10 mei) en dat is Johannes 15 die enorm resoneert in me. Ik gebruik zelf een oude interpretatie van Ogilvie die ik altijd erg prettig gevonden heb. Ik zal voor deze keer het begin overschrijven, het vervolg indien geinteresseerd kan je vast wel op het net vinden:

“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader de landbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af; en elke rank die vrucht draagt, zuivert hij van wilde loten, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt reeds gereinigd, omdat gij het geestwoord opgenomen hebt, dat ik tot u heb gesproken. Blijft in Mij- en ik leef in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen, indien zij niet blijft aan de wijnstok, zo ook gij niet, indien gij niet blijft in Mij. Ik ben de Wijnstok, gij zijt de ranken…………….”

En nog wat verderop:” Mijn vrienden zijt gij, indien gij het doel verwerkelijkt, dat ik in uw hart leg. Ik noem u niet meer knechten, want een knecht weet niet wat zijn heer doet. U heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn Vader heb gehoord, u heb doen kennen. Niet gij hebt mij tot vriend verkoren, maar Ik heb u verkoren en u ertoe bestemd, dat gijzelf heengaat en vrucht draagt en dat uw vrucht blijft. ………….”

Het hoog en zuiver houden van de concentratie en de gedachten voelt aan als verbonden blijven met de wijnstok, wat een vrijwillige daad is en blijft.

4 mei,

Reactie op een artikel in het NRC. Het gaat me meer om de reactie om dan het artikel zelf. Vandaar dat er geen link staat.

“De toekomst vormt zich rond de meest zuivere morele intenties die in de hele mensheid leven, als die door genoeg mensen bewust gedeeld en uitgedragen worden. De hele menselijke ontwikkeling is een proces van bewustwording, van onbewust naar bewust, van primitief eigenbelang naar belangeloosheid. Belangeloosheid is uiteindelijk het ultieme eigenbelang daar het de natuur en de maatschappij maximaal harmonieus doet ontplooien voor de menselijke soort en voor ieder individu afzonderlijk. Die evolutionaire ontwikkeling gaat schoksgewijs waarbij steeds weer door de geschiedenis heen kortzichtig eigenbelang geofferd moet worden, meestal afgedwongen door interne en/of externe bedreigingen die dwingen tot verandering. De overleving van de soort vereist door de eeuwen een steeds belangelozere ontwikkeling. Nu zitten we op zo’n evolutionair bepalend scharnierpunt net als zo’n 500 jaar geleden bij de geboorte van het rationele bewustzijn.

De toekomst zie ik positief in omdat de verbindende aspecten van de moderne media het mogelijk maken om met zeer veel mensen tegelijk een grote bewustzijnsgroei door te maken, positieve intenties leiden tot meer samenwerking, enthousiasme en creativiteit; dé manier om versneld kortzichtig destructief eigenbelang te overwinnen. De door angst en zelfzucht doordrongen negatieve intenties leiden slechts tot afzondering, verbrokkeling, splijting en haat. Die laatsten konden het afgelopen decennium de nieuwe media wel gebruiken als megafoon maar tot samenwerken zijn ze door hun zelfzuchtige en angstige aard maar minimaal in staat. De toekomst is aan de samenwerkers.”

14 mei,

Het is deze maand een zeer golvende maar krachtige energie, vanaf de nieuwe maan in Taurus op 23 april. Het valt me deze maand echt op dat de piekmomenten steeds liggen op de dynamische maanfases, dus op nieuwe maan van 23 april, openingskwart op 30 april, volle maan op 7 mei en het sluitingskwart vandaag 14 mei. Rond die dagen is er een bijzonder sterke energie actief in mijn lichaam. Vooral met volle maan was het krachtig, te vergelijken met de ervaring van vorig jaar augustus waarbij ik een energie voelde afdalen door een soort van energiebanen van mijn kruin naar mijn heup vlak onder mijn huid. Maar ook nu is het bijzonder krachtig.

En dat zijn dan de hoogtepunten van die golfbeweging door de maand heen. Gedurende de dalen daartussenin voel ik me een stuk zwakker. De concentratie blokkeert dan zoals ik het vaker mee maak. Het energieniveau is dan (nog) te hoog en te zuiver, ik kan het nog niet aan dan. Ik heb het vaker beschreven. Het hoort bij mijn spirituele weg snap ik zo onderhand wel. Omdat mijn weg omgekeerd gaat. Mijn kosmische inwonende gast, hoger ik, ziel komt immers uit een toekomstig bewustzijn en het grootste deel van mijn bewustzijnsniveau is nog te beperkt om het te bevatten. Maar we komen wel steeds hoger en dieper. Ook is er een boel begrip en vergeving voor de beperkingen van onze menselijke aard. Zoals ik vaker geschreven heb verwacht ik dit jaar met Kerst het diepste punt te bereiken, het geboortemoment van het nieuwe tijdperk en een half jaar later met St Jan het hoogste punt, de materiële manifestatie van die geboorte. Dit komende najaar zal wel de grote botsing brengen tussen de meerderheid van samenwerkende mensen die willen werken aan een betere toekomst voor allen contra de minderheid die krampachtig vasthouden aan oude verworvenheden en die daarvoor alle negativiteiten uit angst en zelfzucht in de strijd zullen gooien. Maar dit jaar gaan we ook zeker met Pinksteren en de komende zomerzonnewende een mijlpaal bereiken, de energie is te krachtig. Op deze komende zomerzonnewende is er ook een volledige zonsverduistering in de eerste graad van Cancer, wat op zich al heel zeldzaam is, op een eerste graad tijdens een zonnewende. De astrologische kalender wijst ook op de geboorte van een nieuw tijdperk op 21 december van dit jaar, ook al op een zonnewende, dit keer de Jupiter-Saturnus conjunctie op de winterzonnewende in de eerste graad Aquarius. En in het komende najaar lijkt er dus een strijd ophanden daaraan voorafgaand. En het volgend voorjaar is ,vooral voor mij persoonlijk, astrologisch bijzonder sterk tijdens de Stille Week, de Nieuwe Scheppingsweek waar ik dit jaar min of meer al een soort van voorproefje doormaakte.

De cyclische rondgang door het jaar is een spiraalgang. Mijn bewustzijn, en van iedereen natuurlijk (bewust dan wel onbewust), kom steeds langs of door dezelfde punten in het jaar, maar ieder jaar een stukje hoger gedurende het voorjaar en een stukje dieper in het najaar als alles goed gaat. Een voorbeeld van dat fysieke groeiproces is bijvoorbeeld dat ik die “helm” in mijn hoofd de eerste jaren steeds omschreef als een nog zachte substantie waar een soort van barsten inkwamen als ik teveel angst of zelfzucht toeliet in mijn denken en voelen. Maar nu voelt die “helm” als solide aan en kan ik die negatieve invloeden steeds sneller keren. Het heeft een soort van uithardingsproces doorgemaakt in die paar jaar.

Laat me ook nog even duidelijk maken, alhoewel ik het al vaak gezegd heb, dat ik uit mezelf niks kan. De christus-impuls, de levenskracht, mijn hogere ik, of mijn ziel werken door me. Mijn enige taak bestaat eruit om plaats te maken, om mezelf te láten transformeren in Geloof, Vertrouwen en Overgave. En laat ik nou net gisteren op een citaat van Steiner stuitte dat hier nou ook net over gaat:

Voor onze Michaelische Tijd,

We must eradicate from the Soul
All fear and terror of what comes towards us
From out of the future,
And we must acquire serenity
In all feelings and sensations about the future.
We must look forward
With complete equanimity to everything that may come,
And we must think only that whatever comes
Is given to us by a world directive full of wisdom.
It is part of what we must learn in this age:
Namely to live out of pure trust
Without any serenity in existence,
Trust in the ever-present help of the Spiritual World.
Truly, nothing else will do
If our courage is not to fail us.
And we must seek this awakening within Ourselves
Every morning and every evening.

– Rudolf Steiner

23 mei,

Gisteren avond was het de nieuwe maan in Gemini en een bijzonder belangrijke maand van innerlijke concentratie en het zoeken van nieuwe richtingen voor de mensheid. Eigenlijk staat de hele zomer tot ergens in augustus in het licht van innerlijke reflectie, evaluatie en nieuwe overwegingen, wat trouwens niet wegneemt dat er grote ontsporingen kunnen plaatsvinden. Maar dat laatste geldt vooral voor degenen die niet beheerst in zichzelf gecentreerd zijn, diegenen die op de golven van de steeds extremere emoties in de rondte geslingerd worden alsof ze zich aan de buitenrand van een wervelstorm bevinden. Het is juist die innerlijke concentratie, het houden van de balans wat ik deze dagen en weken als weer bijzonder belangrijk ervaar, het oog van de storm. Deze nieuwe maan was dat vrij extreem: De innerlijke cocon van hoofd tot middel voelt bijzonder krachtig steeds dikker en elektriserender aanvoelend. Ik weet dat ik veel in herhaling val met die beschrijvingen van innerlijke transformaties maar ze zijn echt uitzonderlijk en bijzonder krachtig voelbaar. Het is een cyclisch proces alsof er een innerlijke boom groeit als het ware, ieder jaar groeit het dikker, sterker, hoger en dieper. Dat is wat ik ervaar en iedere keer denk ik, nou we zullen er nu wel bijna zijn; Maar nee, het kan nog steeds dikker, elektriserender en krachtiger; Het is zoveel krachtiger ontwikkeld nu dan 2 jaar geleden en er zal eerdaags echt wel een voorlopig eindpunt zijn, alhoewel het proces op zichzelf natuurlijk eeuwig verder ontwikkelend zal zijn.

Maar soms, zoals nu, voel ik intens dat we weer een belangrijk scharnierpunt naderen en deze maand is er weer zo één. Van nu tot eind juni is zo’n knooppunt. Ik voel het innerlijk aan de oplopende concentratie en de intensiteit van de innerlijke ontwikkelingen. Maar via de astrologie zie ik dat het er astrologisch ook zo voorstaat. De Venus retrograde is bijzonder belangrijk dit jaar. Naarmate ik meer leer en voel wordt dat steeds intenser. En gek genoeg lijkt het erop dat ik op het moment zelfs professionele astrologen, die ik hoog acht, op nieuwe belangrijke astrologische dingen aan het wijzen ben die hun ontgaan. Ik zit geregeld in discussies en krijg steeds meer erkenning voor mijn inzicht, wat op zich wel komisch is omdat ik uiteindelijk maar een amateur ben die er zich pas 3 jaar mee bezighoud. Het doordringen van dat inzicht zal wel even duren omdat het de standaard inzichten van een deel van de astrologie gedeeltelijk overhoop gooit. En het heeft te maken met de Venus-retrograde en haar interactie met de grote buitenplaneten en de invloed die ze daarop heeft door de eeuwen heen. Maar we zullen zien of ik gelijk heb.

Maar de kern van die venus retrograde is op 3 juni alhoewel ze eigenlijk al 10 dagen aan de gang is en duurt tot ergens rond 25 juni. Maar naarmate we dichterbij die kern komen wordt de energie steeds intenser. De vorige venus retrograde 1,5 jaar geleden, was de eerste keer die ik volstrekt onaangekondigd intens ervoer en dat was bijzonder krachtig zo’n 3 dagen voor en na de exacte conjunctie, een zeer bijzondere ervaring waarin ik ook gewezen werd op het belang van deze venus in Gemini retrograde, en dat is ie, niet alleen voor mij maar voor de hele wereld. Hij of eigenlijk Zij hoort bij de grote Pluto-Saturnus conjunctie van 12 januari, de aankondiger van de maatschappelijke deconstructie, middels het virus dit keer bleek achteraf, je weet eigenlijk niet wat er precies gaat gebeuren is mijn ervaring maar wel wanneer en dat er iets gaat gebeuren. De venus retrograde levert dan de basis en het begin van nieuwe maatschappelijke percepties en perspectieven voor een andere, nieuwe maatschappij inrichting. Daarnaast wordt die retrograde vergezelt en versterkt door 2 gedeeltelijke maansverduisteringen en één algehele zonsverduistering in de maand juni. Daarnaast zijn een paar weken geleden 3 krachtige buitenplaneten vlak na elkaar ook retrograde gegaan, uitzonderlijk, tot in september en dat zo vlak na elkaar retrograde gaan geeft bijna een dwingend karakter aan de naar binnen kerende evaluatie en herijking of herbepaling hoe individueel en maatschappelijk verder te gaan. Kortom, genoeg zaken om naar uit te zien en me innerlijk voor te concentreren.

26 mei,

Vandaag even melden dat het innerlijke lichaam, inclusief mijn hoofd, nog nooit zo massief en compleet heeft aangevoeld als vandaag, sterk groeiend sinds een dag of 5. Wat wel afwijkt is de bijzonder sterke impuls om gecentreerd en geconcentreerd te blijven. Ik voel duidelijk dat daarvan afwijken niet goed is en schadelijke gevolgen zou hebben die ik niet kan voorzien. Ik heb daar uiteindelijk vrije keus in hoor, maar dit keer voelt de waarschuwing zo sterk dat ik de aanwijzing zo goed mogelijk probeer op te volgen. We zitten in de Hemelvaartsweek wachtend op Pinksteren en een paar dagen later gevolgd door de Venus conjunctie, in een soort van meditatieve bewustzijnstoestand terwijl de innerlijke energie stijgt.

5 juni,

Het is de afgelopen week bijzonder intens geweest. Ik heb niks opgeschreven omdat op 27 mei vroeg in de ochtend mijn jongere zus onverwacht overleed. Ze lag weliswaar in het ziekenhuis en er was een risico van overlijden maar toch kwam het onverwacht. Ik ben het grootste deel van de week bij mijn moeder in huis geweest om haar te helpen bij het verwerken van het verlies van haar 2e dochter. Het is toch één van de ergste gebeurtenissen voor een moeder, het verlies van een kind dat eerder sterft dan jezelf. Dus er waren uiteraard veel tranen, veel herinneringen en veel rouw. Door mijn eigen spirituele gesteldheid op het moment kon ik de aanwezigheid van de ziel van mijn zus wel voelen. Het gaf me de mogelijkheid om tegen mijn moeder de juiste dingen te zeggen en haar goed te ondersteunen. Daarnaast zat er natuurlijk ook veel verdriet bij haar man en haar 3 kinderen maar die heb ik eigenlijk pas bij de begrafenis gezien. Maar het was natuurlijk een “corona-begrafenis” , dus kort, weinig mensen, fysiek afstandelijk en zonder receptie. De tijd bijna geheel dus met mijn moeder doorgebracht, afgewisseld met mijn oudere zus en alles wel goed af kunnen sluiten samen met haar.

Ik ben dus pas net 1,5 dag terug en voel me spiritueel steeds intenser. De Venus retrograde van afgelopen woensdagavond was bijzonder sterk en op diezelfde avond was er in de Verenigde Staten een mogelijke ommekeer in de protestbeweging met een vlammende brief van James Mattis die zeer duidelijk maakte hoe hij het Trump presidentschap beoordeelde en een mooie thuisspeech van Barack Obama om het volk te verenigen en de mogelijkheid uitsprak dat er nu daadwerkelijke hervormingen kunnen gaan volgen. Hoopvolle ontwikkelingen dus.

Ik schrijf hieronder ook mijn astrologische ontwikkeling van ontdekkingen en denkbeelden die ik de afgelopen 2 maanden heb gevonden en doorgedacht. het is een verzameling commentaren en delen van discussies met diverse astrologen. Deze visie is ook dermate nieuw voor de astrologische gemeenschap dat het wel enige tijd zal duren voordat dit definitief doordringt. Het zou namelijk veel implicaties hebben voor de astrologie in het algemeen. Ik begin hier met een stukje waar ik ook mee eindig omdat het in mijn ogen de samenvatting is van de hele Venus-Starpoint-Cyclus die 1255 jaar beslaat, de namen van de astrologen waar ik mee communiceerde heb ik er uitgelaten:

“Thank you, and in addition to all the talk about Gemini, Venus herself in her higher expression has of course to do with the evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and the hate.. And this conjunction on june 3 and beyond will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.”

Hey ….., good one. You may find this interesting and useful:
“May be interesting for you to know that the upcoming Venus starpoint in Gemini 13 from june 3 is exactly the same starpoint in the same degree as the one after the saturn-pluto conjunction in capricorn from january 1518, and almost on the same day. The Venus starpoints have a full cycle from 1255 years, and one fifth is 251 years which is very close to the pluto cycle. So every 251 years the next venus-star point hits gemini 13. This Gemini starpoint in 13 Gemini is following  the last two saturn-pluto conjunctions in Capricorn:  january 12 from this year and may 25 1518 after the pluto-saturn conjunction from january 3 1518. Both with north nodes in Gemini as well.  On june 3 1769, the time in between, this same 13 Gemini starpoint was also there  but then after a  pluto-saturn opposition in capricorn-cancer with south node in gemini.  Gemini….., so, new perceptions after the pluto-saturn conjunction deconstruction.   Might be interesting for you as an astrologer if you dont know it already. Its a piece of astrology i never hear about here on the net, while i think its a very interesting part of the big astrology of this year. The Venus-Starpoint-cycle is interacting with the outerplanet cycles and who knows how many more planetary cycles. Good luck , i hope you can use it.

Yes, its fascinating. Arielle Guttman, video here on youtube, made me aware of the 251 years. She studies Venus all her life and she mentioned it but she didnt make the connection with the pluto-saturn conjunctions in capricorn. But to me there was immediatly an alarm because to me the saturn-pluto conjunctions in capricorn are the most important ones, they mark endings and beginnings of new eras. i realised immediatly that it is an important piece for the puzzle. Two starpoints ago is 502 years, so 1518, the Reformation, the personal conscience and the birth of the rational consciousness, and probably now in 2020 the birth of the planetary consciousness. Also the one in 1769 with north node in Sagittarius seems to mark the half way point preceding the American and even French Revolutions. That whole period has by the way all Gemini starpoints every 8 years, just like now.  But i am still surprised that i have heared no astrologers about it. Maybe you will be the first one, i think you know your history so you will realise the importance of the historic turning point where we are in now. Good luck, and all the best.

Go ahead, you can use anything you want! With this post i see that i i didnt mention here that i see the pluto-saturn conjunction from 1518 as the start of the Reformation, the personal conscience and the birth of the rational consciousness. One aspect of the gemini venus retrograde + the nodes in Gemini was i believe the incredible increase of book printing. Although printing was invented around 1450 it really got a big boost after 1518.. Luther wanted big amounts of bibles in the languages of the common people instead of Latin ones, so they could read it themselves and make up their own mind. Big big thing in those years, Finally  independance from the powerful corrupted catholic clergy. As well the printing increased bigtime the spread and development of early enlightenment ideas and science early 16th century. So the Gemini answer after the pluto-saturn deconstruction gave a big boost to positive liberating idealism.  In 1769 north node in sagittarius  created new perspectives, think for example Thomas Paine, preceding the American Revolution, a kind of halfway point.  And now i think in 2020, especially with saturn in Aquarius, the importance of the internet and social media connections will increase very strongly and it will connect so many people worlwide; Personally i call it the birth of the planetary consciousness. And because positive cooperating intentions spread a lot faster than selfish negative intentions, positive idealism will beat the negative intentions again just like in 1518, think for example Greta Thunberg, where one independant individual can speak and share her ideas to the whole world without her being controlled by corrupted power structures. Positive intentions are filled with inspiration and the will to collaborate while negative intentions can use the internet and social media as a megaphone, they can shout very loud, but because of their selfcentred and hateful nature they are very bad at collaborating, they usually argue a lot among eachother.  And corrupt powers need also a lot of dark corners to hide their many  abusive secrets but the increasing transparency of the net forces in the uncovering light of transparency. Well i hope you can use this, greetings and all the best.

Thank you, and in addition to all the talk about Gemini, Venus herself in her higher expression has of course to do with the evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and  the hate.. And this one will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.”

OK, dat was de astrologie waar ik me mee bezig heb gehouden. Daarnaast moet ik een bijzondere ervaring vertellen die nog steeds gaande is. Het begon rond Hemelvaart dat ik voelde dat mijn astraallichaam los van de grond kwam. Eind November vertelde ik dat tijdens mijn 2e saturnus-return dat astraallichaam zich aan de onderkant begon te sluiten en nu een half jaar later voel ik dat dat afgesloten astraallichaam zich met Hemelvaart los van de grond kwam. Er kan ook geen negativiteit meer in, alles wordt afgestoten, soms zijn er nog wat oude reflexen maar dat duurt dan maar bijzonder kort en komt niet dieper dan de oppervlakte. Dat proces is nog steeds gaande, mijn bovenlichaam en mijn hoofd voelen de laatste dagen bijzonder vurig aan. Ik las vorige week weer eens een oud boekje van Emil Bock over de jaarfeesten en dan speciaal over Hemelvaart en Pinksteren en daarin beschreef hij het zwevend overbruggen van de kloof tussen mensenwereld en geesteswereld door het astraallichaam, en dat lichtte ontzettend op in mijn ziel toen ik dat las. Dat zou dus welzeker aan de hand kunnen zijn, we zullen zien. Het is natuurlijk al Pinksteren geweest maar ik heb intussen geleerd om ook de Oosters-Orthodoxe kalender te respecteren: Pasen en Pinksteren vallen meestal een week later en Kerstmis is niet op 25 december maar op 6 januari. Oosters-Orthodox Pinksteren is dus pas komende zondag. Pasen en Pinksteren duren bij mij dus een week langer en zoals diegenen weten die mijn blog lezen is 6 januari bijzonder belangrijk: van 25 december tot 6 januari zijn de heilige nachten en de spirituele gang van de geboorte van Jezus tot de geboorte van de Christus.

Bovendien volgt er op de komende zomer zonnewende een bijzondere betekenisvolle eclips, een volledige zonsverduistering die op dit punt zo weinig voorkomt dat er zeer veel verwachtingsvolle aandacht voor is in astrologenland. Weer een ankerpunt in dit bijzondere, astrologische sterke, jaar.

15 juni,

De afgelopen dagen weer transformaties doorgemaakt met afgelopen zaterdag en zondag als centrale dagen, de dagen dat Mars en Neptunus exact conjunct waren trouwens. Een klein aanloopje is hier nodig: Degenen die meer gelezen heb van me weten dat als er een Mercurius retrograde aankomt, 3x per jaar, dat mijn brein, en ieders brein trouwens, in de “shadow zone” komt, wat betekent de eerste van de drie passages, dat brein als het ware stil valt, een soort van verplichte mentale vakantie waarin ik veel minder geconcentreerd kan en mag zijn omdat de volgende 2 passages er pas echt toe doen. Ik ervaar dat nou al jaren zo maar meestal krijg ik het pas door dat we in die zone zijn als ik meer lagere impulsen registreer, meestal masturbatie behoeftes. Achteraf gezien arriveerden we in die zone op 2 juni maar door de omstandigheden en de intense conjuncties en volle maan had ik het totaal niet in de gaten. Pas een week later zo rond de 10e kwamen er wat impulsen door alhoewel die wel aan de oppervlakte bleven maar ik registreerde wel gelijk dat ik niet helemaal los was van het fysieke plan. Ik voelde dat koord wat ik diverse keren beschreven heb en verbonden was met mijn onderste 2 chakra’s. En dat koord hield me tegen om verder op te stijgen en tegelijk voelde ik ook mijn hersenen als letterlijk 2 helften. En zo heb ik een paar dagen enigszins hulpeloos doorgebracht tot afgelopen zaterdag en zondag, met een centrale plek op de tussenliggende nacht. In dat weekend begon dat koord op te lossen, te verdwijnen. In de astrologie een kwaliteit van Neptunus, waar zo nog wat meer over. Ik werd er geregeld in die nacht wakker van terwijl dat proces aan de gang was en tegelijk voelde ik de 2 hersenhelften zich verbinden en één worden. Het lijkt sindsdien ook een soort van uithardingsproces want het wordt steeds harder ervaar ik nu een dag later. Ook de aandriften verdwenen, wat ik bewust ervoer! Ik weet dat het een voorbereiding is op de komende zomer-zonnewende en op de hele daaropvolgende zomer en ik ben bijzonder benieuwd. Ik snap de volgorde van het hele proces natuurlijk niet, ik registreer slechts, maar leef in een staat van spirituele overgave en compleet vertrouwen, dus voor mij is het meer verwondering en een lichte vorm van nieuwsgierigheid.

Nu nog over Neptunus, gaat over van alles, in zijn lagere vorm, verslavingen, fake news, complotdenkers en -theorieën, verdwalen, mistigheid ongrijpbaar, maar in zijn hogere vorm, kunsten, muziek, goddelijke harmonieën, spiritualiteit, intuïtie, ook wel genoemd het goddelijke vrouwelijke. Dat laatste is zeer waarschijnlijk want het is duidelijk een vrouwelijke energie. Komisch is dan wel weer dat Neptunus, een mannelijke Romeinse God, een vrouwelijke energie is. Een eerste vorm misschien van een goddelijke transgender? Ze wordt astrologisch ook gezien als de hogere vorm van liefde, de Agape. Venus en Neptunus zijn dan ook intens verbonden en daar weet ik alles van want door mijn hele persoonlijke horoscoop zijn ze op meerdere manieren sterk met elkaar verbonden, vooral deze jaren. Neptunus heeft een cyclus van 163 jaar en verblijft voor 14 jaar in een sterrenbeeld en momenteel verblijft ze in haar eigen teken Pisces waarin ze nog een stuk intenser is. En vooral in Pisces heeft ze een beruchte dan wel beroemde kwaliteit van mogelijke “end of era storms” waarin ze oude overbodig geworden structuren, persoonlijk dan wel maatschappelijk, op kan lossen. En dit jaar is daar een overduidelijk voorbeeld van, in samenwerking met de deconstructies van de Pluto-Saturnus conjunctie in Capricorn, het eigen huis van Saturnus, waardoor die deconstructies op zijn krachtigst zijn.

En sinds die Pluto-Saturnus conjunctie van januari ben ik ook steeds sterker de hogere kwaliteiten van alle planeten gaan ervaren, vooral tijdens de nieuwe scheppingsweek van de Stille Week, en bij conjuncties van de afzonderlijke planeten met de Zon en met conjuncties van de afzonderlijke planeten met Neptunus, alsof ze ook nog even wat lagere expressievormen oplost. En zo kan het dus zijn dat ik dit weekend tijdens de Mars-Neptunus conjunctie, de intense ervaring had van het oplossende koord waardoor de laatste verbinding met mijn lagere ik nu weg is. Dat lagere ik is natuurlijk in principe niet slecht, het is bittere noodzaak ter bescherming van het hogere ik in de leerfase van de zich ontwikkelende mensheid. Maar we raken aan de grens van die noodzaak. Mars in Pisces heeft zich trouwens de hele maand al laten zien van zijn betere kant. Indien Mars zich kan overgeven aan de onbaatzuchtigheid van Pisces en in dienst daarvan kan staan dan wordt hij meer een spirituele krijger maar dat vergt al een behoorlijk niveau van ontwikkeling want meestal verwordt Mars in Pisces tot Fake news en complot theorieën verspreiders, onduidelijkheid, verwarring en mist verwekkers. Hoe dan ook, mijn eigen ervaringen zijn heel duidelijk, de hogere kwaliteiten van planeten worden steeds sterker en worden ook steeds meer waarneembaar voor een ieder wiens opgeblazen ego niet in de weg staat om die hogere energieen te kunnen ontvangen. Het openstaan van het Hart en het Geweten is een voorwaarde om die hogere energieen te kunnen ontvangen. “Wie heeft zal meer gegeven worden”. De mate van openstaan van je hart en de sterkte van je geweten vormen je eigen individuele Graal waarmee je die hogere energieen kan opvangen, en dat is belangrijk het komende halve en ook hele jaar.

20 juni,

Het is de dag voor de eclips en het is een hele bijzondere week geweest voor me. Het verenigen van die 2 hersenhelften is alleen maar verder gegaan. Er kwam, op zondag al gelijk een energie binnen door mijn kroonchakra en die heeft de hele week van boven naar beneden, hoofd en romp dus, zich verspreidde, alles versterkte en dus klaargemaakt lijkt het. Vannacht en morgenochtend is het eerst de zomerzonnewende en een paar uur later de zonsverduistering, alhoewel die hier in Nederland niet waarneembaar is. Volgens alle astrologen is dit wel een heel belangrijke die sterk een nieuwe richting initieert wat in de loop van dit komende hele jaar sterk te merken moet zijn. Oude culturen hebben volgens sommige specialisten al vele eeuwen en soms zelfs al milennia naar verwezen, naar deze eclips dus, vanwege zijn stand in de sterrenhemel. Mijn bewustzijn is de afgelopen week ook hoger gestegen en het perspectief wordt ook steeds helderder.

Zo zal ik hier een stuk kopieren van een eigen bijdrage aan een astrologen discussie over deze eclips. Het werd me duidelijk dat deze eclips samenvalt met mijn eigen ontwikkelingsweg en er weer een vervolg en versterking aan geeft. Ik zal die bijdragen hier geven, ze zijn min of meer een vervolg van de vorige Engelse astrologische bijdrage over the Venus-star-point:

“You seem to miss the astrological fact which binds all your views: Venus on the solstice is in her stationing direct degree, 5th of Gemini (for 12 days!), the same degree where she entered her retrograde shadow on april 10th, Good Friday, which is the greatest Venus day of all, Golgotha, the day of the crucifixion, the day of the voluntary sacrifice of the lower ego, the day of surrendering to the Higher Love, which is the only force that can truly heal and unite. The earthly human cross mirrors the galactic cross. As above so below. Have a happy solstice!

Golgotha is also an inner esoteric event ……., on every Good Friday, accessible for all sincere searching people. And yes Christ saved us all by physically showing and opening for us the inner road to surrender to eternal love, which is the eternal life force itself. Nature goes every year through the resurrection, our level of consciousness is , until now, just not capable to grasp and experience that. Polarity thinking must be overcome first which happens with pentecost or whitsun, the marriage of Heaven and Earth, the festival belonging to Gemini tide. And at the beginning of that proces we have just arrived with this Venus Star Point on june 3. The eclips seems to increase the intensity of that proces. And it points to Christmas, being the birth of Love and secondly to Good Friday and Easter next year, which is at the superior conjunction of Venus conjunct Cheiron in march. The death of the lower ego is the death of our own inner construct of self and reality, that proces of inner-dying is the act of surrendering to Spirit, the proces of voluntary letting go of everything. We become then one with Love, the Lifeforce and with Nature.
And everyone who lives by his/her conscience lives by the word of God, and Love (Christ) is the only road towards him. No organised religion requiered. Your actions count, not your words. Your faith speaks through your deeds.
I dont reply on this further, this should be enough. Have a happy and fruitful solstice!”

En dat uitstijgen boven het polariteitsdenken, het versmelten van die 2 hersenhelften werd me dus pas duidelijk na afgelopen zondag. Ik moet ook absoluut eenpuntig geconcentreerd blijven wat nu ook weer een stuk makkelijker gaat sinds die 2 hersenhelften 1 zijn geworden. Het voelt aan alsof er een lege ruimte is in mijn hoofd en dat dat op dit moment ook zo moet zijn. Het voelt aan alsof ik geprepareerd en verwachtingsvol aan het wachten ben op een kosmische energie die in die lege ruimte gaat komen. Astrologen zeggen dat tijdens een zonsverduistering het Aura van de aarde even doorbroken wordt waardoor er kosmische energieën naar binnen kunnen komen. Ik wil dat onvoorwaardelijk geloven en het maakt me ook verwachtingsvol naar wat er naar binnen gaat komen en wanneer precies. Mijn hoofd en romp voelt momenteel als een volledig elektriserend vat met een hoofbrede opening naar boven, volledig gecentreerd en geconcentreerd.

Ik las van de week ook een stuk van Prokofieff uit zijn standaardwerk over het jaarverloop. En wel over Pinksteren en alles wat ik deze tijd doormaak stond eigenlijk exact beschreven als horende bij het 6e Rozenkruisers initiatie niveau van Zonneheld, dat hoort bij Pinksteren. 6e van de 7 initiatie niveaus. Ik durf het bijna niet te geloven maar het stond er precies en mijn ervaring was er eerst en daarna pas de uitleg dus ik kan het me niet ingebeeld hebben, heb dit stuk nog nooit gelezen. Even verder kwam ik ook wel tegen dat dit kan met behoud van het eigen dagelijkse ik-bewustzijn. En dat is ook wel zeker aan de hand. Ik volg alleen maar de innerlijke aanwijzingen op en probeer zo goed mogelijk mijn wil te concentreren en te offeren wat nodig is. Alles wat ik las resoneert innerlijk en er is geen twijfel. Er stond even verder ook dat Christus als enige kracht in de kosmos in staat is om de menselijk ziel op te heffen naar het noodzakelijke niveau. Dat zal het dus wel zijn. Ik weet ook niet of het nog hoger kan deze zomer, mijn perspectief is al zo hoog. Maar tegelijk is het me ook duidelijk dat afzondering nog steeds geboden is. Ik geef wel ideeën door naar astrologen maar hoef niet te pushen, terwijl mijn oude reflexen soms nog steeds denken dat ik even wat meer reclame moet maken omdat de tijd er rijp voor lijkt. Maar dan wordt het me weer duidelijk gemaakt dat dat niet hoeft, alles op zijn tijd, concentratie, balans, naar binnen keren.

Er schiet me trouwens ook net te binnen dat ik vorig jaar in deze tijd beschreef dat er een soort van innerlijk wat vurig lichaam rechtop stond. En nu is dat nog veel krachtiger met toevoeging van het elektriserende astraal-lichaam en mijn hoofd. Dus volgens mij ben ik klaar voor de laatste ronde, nog één keer naar beneden en dan nog één keer naar boven. Ik ben benieuwd wat er deze week gaat gebeuren.

Winter 2019-2020, december tot maart, Advent tot Lijdenstijd

28 november,

De nieuwe maan cyclus is nu 2 dagen onderweg en ik voel een stijgende vuurkracht in mijn hoofd en in mijn romp. Tegelijk voel ik ook dat die romp nog met de dag versterkt wordt. Volgens mij om dat vuur wat er in zit te kunnen beheersen of bevatten/vasthouden. Tegelijk voel ik diezelfde noodzaak in mijn hoofd: alles loslaten, geconcentreerde centrering, balans. alle onzuiverheden worden nu enorm uitvergroot. Dat vuur geeft bijvoorbeeld een enorm machtsgevoel wat makkelijk aanzet tot hoogmoed; gelijk loslaten is noodzaak. En dit geldt voor alle menselijke zwakheden, angst,haat en zelfzucht. En daar wordt gelijk weer de essentie van het Advent-streven duidelijk wat ik een stukje verderop zal herhalen uit het artikel Golgotha wat begint met mijn Advent ervaring van 2003. Het voelt hier toepasselijk omdat ik verwantschap voel met dat jaar. Die verwantschap voel ik ook omdat de Venus-cyclus van toen parallel loopt met die van nu. Toen van november 2002(Scorpio) tot juni 2004(Gemini) en nu, van november 2018(Scorpio) tot juni 2020(Gemini). Gezien het laatste gekopieerde artikel van Rudhyar over Mercurius is er ook dit jaar de combinatie van de Mercurius-Venus conjunctie van afgelopen november in Scorpio en de volgende Mercurius-Venus conjunctie eind mei 2020 in Gemini.

Ook heb ik net weer deels een artikel gelezen van Rudhyar die ook direct over mijn innerlijke ervaringen gaat. De site waar ik steeds naar verwijs als het over Dane Rudhyar gaat heeft heel veel boeken waarvan ik er maar weinig lees, maar elke keer als ik er kom kom ik weer intuïtief zoekend uit bij een artikel of hoofdstuk wat ik op dat moment nodig heb. En dat verhelderd dan weer zaken voor me. Zoals vaker gezegd spreekt Rudhyar, net als Steiner, vaak direct tot me waardoor ik weet dat hij door de Geest direct geïnspireerd is geweest. Bij andere mensen gebeurt dat ook incidenteel, maar dan is het vaak eenmalig of van korte duur. Hun geschriften of andere uitingen lichten dan voor me op of springen er uit, en dat is dan voor mij meestal het teken om er meer aandacht aan te besteden.

Maar goed, dat artikel van Rudhyar is wel weer zo intens verhelderend voor me om meer grip en zicht op het hele proces te krijgen, dus: https://khaldea.com/rudhyar/aoft/aoft_c5_s1_p1.shtml

En ook hier geldt weer: de ongeloofwaardigheid van mijn verhaal is mijn beste bescherming op het moment, gedurende deze compleet naar binnen gekeerde voorbereidende fase. Mijn eigen normale rationeel vermogen zou het ook niet geloven! Ik ben op de een of andere manier undercover als psychoot. De helm van Hades(cap of invisibility), zoals het me mogelijk eerder spiritueel werd duidelijk gemaakt.

Hier dan alvast het kopietje van “Golgotha” uit 2003/2004 wat eigenlijk een Advent overweging is die iets vooruitloopt op komende zondag, de 1e Adventzondag.

“Met Advent neemt Gabriel de volgende fase onder zijn hoede. Hij is de aankondiger en beschermer van de ongeboren vrucht. Langzaamaan wordt de schamele stal gebouwd om de Christusimpuls te ontvangen. Dat de stal niet anders dan schamel kan zijn zal ik u uitleggen. De stal staat symbool voor de nederigheid die een ziel zich moet verwerven. De stal is de ziel die zich buigt in deemoed omdat hij zijn beperkingen kent en die weet dat al wat wij verwerven in dit leven geen eigen verdienste is maar iets dat ons van hogerhand geschonken is in de vorm van het lot. De waan van het ego dat denkt iemand te zijn en daardoor puur bezig is met materiele aangelegenheden blokkeert de Christusimpuls; Christus zal nooit in het Hilton geboren kunnen worden omdat de nederigheid en de aandacht ontbreekt. De stal staat symbool voor ons beperkt menselijk kunnen dat zich oprecht en deemoedig aanbiedt als woning. Gabriel begeleidt dit proces en beschermt de vonk.”

Kortom, genoeg te doen de komende weken. Hier ook nog een klein citaat van mezelf dat ik vaker gebruik maar ook een Advent overweging zou kunnen zijn:

“De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte turbulente stormen en ontwrichtende tijden.”

En voor astrologen: Het bovenstaande zijn, net als integriteit 1 en 2, helende aspecten, uitingen en principes van de kwaliteiten van Virgo. Iets wat me gisteren pas duidelijk werd tijdens een discussie over het Virgo-stellium van eind augustus. Logisch waarschijnlijk met mijn natale Pluto (Hades), MC en north lunar node in Virgo. De uitwerking van die middelende, verbindende en helende communicatie in augustus van Virgo tussen Uranus en Neptunus als de kosmische representanten enerzijds met vooral Saturnus en Pluto in Capricorn anderzijds werd me ineens glashelder. Mercurius en de Zon komen in januari net op tijd in Capricorn aan om exact deel uit te maken van de grote conjunctie. Mars en Venus hadden hun nieuwe conjunctie achter de Zon op precies 4.07 graden Virgo waar ook exact mijn natale Pluto staat. Alleen Mars komt later aan in Capricorn net zoals hij als laatste momenteel nog in Scorpio is om alles nog even stevig te verankeren. Dat is immers precies wat ik nu voel: de snellere planeten zorgen voor de gewaarwordingen en de bewustwording en Mars hamert het daarna even stevig vast. Die kosmische klok is toch echt een prachtig iets. En alles gaat weer zoals het steeds gaat: eerst maak ik de ervaring door en daarna komt pas de hoofdelijke kennis binnen: Eerst het doen in blind vertrouwen en daarna pas de bewustwording.

29 november,

Die Mars-venus conjunctie van 24 augustus blijft toch even hangen in mijn hoofd en er komen associaties binnen. De precieze, op de minuut nauwkeurige conjunctie met mijn natale Pluto terwijl ze achter de zon staan is geen toeval. Mijn gewone verstand zegt me dat, omdat de conjunctie achter de zon is, er een maximale zuivere invloed van de kosmos is, met zo min mogelijk aardse invloeden dus, die werkt als een versterker net als een solar-eclips, of eigenlijk meer een lunar eclips zo achter de zon. Die Mars-Venus staat ook precies in lijn met mijn Natale Pluto in Virgo. Ik praat nu al 2 jaar over de balans die er moet, en gaat komen tussen de mannelijke en de vrouwelijke kant van de menselijke ziel, dat synchroon loopt met het zoeken naar de balans tussen liberaal en sociaal in de maatschappij en de Westerse rationeel ontwikkelde kern-idealen Vrijheid en Gelijkheid. Het lijkt natuurlijk net weer een volgend puzzelstuk dat op zijn plaats valt. De oppositie tussen Mars en Venus valt op 9 november 2020 vlak voordat Mars uit zijn retrograde komt precies op mijn natale Maan. Vol vuur gaat Mars vervolgens voorwaarts in zijn eigen sterrenbeeld Aries terwijl Venus in háár eigen teken Libra(balans) staat. Beide planeten staan in die maand ook precies vierkant op de zware capricornus bezetting van Jupiter-Saturnus- en Pluto, 5 weken voor de precieze en officiële Jupiter-Saturnus conjunctie in de 1e graad van het luchtteken Aquarius. Dit laatste voor het eerst weer in 600 jaar omdat Jupiter-Saturnus conjuncties om de 20 jaar plaatsvinden maar wel 200 jaar in hetzelfde element conjuncties blijven vormen. Heel af en toe zijn daar kleine afwijkingen op en gaan ze door retrograde-werkingen net iets over die grens heen. De afgelopen 200 jaar is dat 1 keer voorgekomen in 200 jaar aarde-tekens en aardetekens betekent materieel gerichtheid dus. Deze conjunctie op 21 december 2020 is dus de eerste in het element Lucht voor de komende 200 jaar, meer op denken, techniek, ideeën en ook idealen gericht dus, loskomend van het materialisme van de afgelopen eeuwen. Weer een duidelijk signaal dat er echt een ommekeer aan staat te komen. Maar ik ben natuurlijk geen geschoolde astroloog. Mijn spirituele ervaringen en intuïties zijn bijzonder echt en sterk maar mijn astrologische kennis natuurlijk minimaal. Maar toch zie ik het goed denk ik. Wachten dus op een geoefend astroloog die het corrigeert of aanvult vanuit zijn/haar esoterisch/astrologische kennis en ervaring.

Maar ik dwaal af; de Mars Venus cyclus is dus volgens mij belangrijk dit jaar met zijn piek aan nieuwe diepgaande kosmische gelijkheids-ervaringen in november 2020, waar dan weer een integrerende terug gaande cyclus-helft op volgt. Momenteel is die conjunctie in Virgo net 3 maanden onderweg en volgende week hebben we het openings-sextiel. Niet raar dus dat het nu in mijn bewustzijn komt want dat is de periode in planeten-cycli dat dat gebeurt. Ik ben dus erg benieuwd wat hier gaat gebeuren, een kosmische gestuurde vereniging van het mannelijke en vrouwelijke beginsel, bevestigd en manifest wordend door Saturnus en Pluto in Capricorn. Innerlijk klopt het wel want de sexuele impulsen lijken ook weg te zijn of in ieder geval sterk afgenomen te zijn. Afgelopen maanden was het al geminimaliseerd maar deze week lijk ik het weer dieper opgegeven te hebben. Het innerlijk lichaam voelt nu ook aan als geheel gesloten ook aan de onderkant. Het is nog wat onzeker gevoelig maar het voelt aan alsof de afsluiting steeds steviger aan het worden is.

En volgens mijn eigen voorspellingen, die hier los van stonden, gaat die hogere balans leiden tot Broederschap. Laat dat maar komen. De wereld heeft er behoefte aan.

Zo, dat zijn uitspraken, en ik heb er alle geloof in.

Ter afsluiting van vandaag en mogelijke samenvatting geef ik hier nog even de Sabian degree volgens Rudhyar van de 5e graad Virgo (5e graad vanwege eeuw-tellingen bij sabian degrees, 1e graad is van 0 tot 1 en 5e graad dus van 4 tot 5):

“A man becoming aware of nature spirits, and normally unseen spiritual agencies. Keynote: The opening of new levels of consciousness. ” Nou dat is toch een mooie afsluiter!!!

1 december,

Vandaag het begin van Advent en het wordt stil in mij. Concentratie en innerlijke focus is weer het enige wat van me gevraagd wordt. Ik schreef dat het innerlijke lichaam zich sloot en dat is het inderdaad aan het doen. Ik heb me de afgelopen jaren nooit gerealiseerd dat er ook een onderkant aan zat die zich sluiten kon, maar nu ervaar ik dat wel. Het moet er mee te maken hebben dat mijn innerlijke weg zich omgekeerd voltrekt. Die weg vereiste wel dat ik mijn innerlijke angst-haat-zelfzucht genoeg moest beheersen om dit omgekeerde open bouwwerk niet in te laten storten tussentijds (sexuele drift valt natuurlijk voor mij ook onder de zelfzucht, uiteraard ook de sterkste impuls) Alsof je de gaten in een vergiet provisorisch dicht moest houden. Maar nu is het zich ook aan de onderkant aan het sluiten waarbij de hele sexuele impuls lijkt te verdwijnen of nog verder te minimaliseren. Die duidelijk voelbaar verdergaande minimalisering gebeurde afgelopen week even voor mijn exacte 2e Saturnus return op 27 november. Gelijk daaropvolgend begon die onderkant zich te sluiten en zich te versterken. Op het moment voelt dat innerlijk lichaam zich dus als een gesloten eenheid en het begint zich ook te bewegen. De versmelting tussen dat lichaam en mijzelf gaat nu ook steeds sneller. Het is een soort van elektriserend gevoel vlak onder mijn huid en het sterkste net bij mijn neusvleugels en daar boven. Ook als ik spreek voel ik de aanwezigheid in mijn stem. Het voelt echt als een soort van versmelting en het sluiten aan de onderkant lijkt dat proces te versnellen. Het enige wat echt gevraagd wordt van me is onophoudelijke eenpuntige concentratie, wat nu ook makkelijker schijnt te gaan sinds die sluiting. Wordt vervolgd………..

2 december,

Het is nu net voordat Jupiter binnenkomt in Capricorn. Ik ben vandaag bezig geweest om eens te zoeken op het net over de maagd Maria en de goddelijke Sophia maar er is tegenwoordig zoveel new-age verhalen over het goddelijke vrouwelijke te vinden dat ik het toch maar gewoon bij Steiner houd. In verband met mijn eigen innerlijke ervaringen mag het duidelijk zijn dat dat innerlijke lichaam dat ik steeds voel wel het astraal-lichaam zal zijn. Ik vraag me nu ook af of er een directe band is tussen dit astraal lichaam en het sterrenbeeld Virgo? Heb het nooit zo bekeken maar het zal wel duidelijk worden. Ik weet niet of het versterkings-proces deze Kerst al klaar is of volgend jaar. Ik kan alleen maar in stilte afwachten en laten gebeuren wat wil gebeuren. Sinds de sluiting van dat astraal-lichaam vorige week is het me wel duidelijk dat al mijn denken en alle impulsen gereinigd worden/zijn en dat proces lijkt zich alleen maar te versterken en te versnellen. Hieronder een citaat over de betekenis van Kerst, de maagd Maria, de Christus-impuls en de Heilige Geest. Uiteraard met een link naar de lezing zelf:

“This cleansed, purified astral body, which bears within it at the moment of illumination none of the impure impressions of the physical world, but only the organs of perception of the spiritual world is called in esoteric Christianity the “pure, chaste, wise Virgin Sophia.” By means of all that he receives during katharsis, the pupil cleanses and purifies his astral body so that it is transformed into the Virgin Sophia. And when the Virgin Sophia encounters the Cosmic Ego, the Universal Ego which causes illumination, the pupil is surrounded by light, spiritual light. This second power that approaches the Virgin Sophia, is called in esoteric Christianity — is also so called today — the “Holy Spirit.” Therefore according to esoteric Christianity, it is correct to say that through his processes of initiation the Christian esotericist attains the purification and cleansing of his astral body; he makes his astral body into the Virgin Sophia and is illuminated from above — if you wish, you may call it overshadowed — by the “Holy Spirit,” by the Cosmic, Universal Ego. And a person thus illuminated, who, in other words, according to esoteric Christianity has received the “Holy Spirit” into himself, speaks forthwith in a different manner.

How does he speak? When he speaks about Saturn, Sun and Moon, about the different members of the human being, about the processes of cosmic evolution, he is not expressing his own opinion. His views do not at all come into consideration. When such a person speaks about Saturn, it is Saturn itself that is speaking through him. When he speaks about the Sun, the Spiritual Being of the Sun speaks through him. He is the instrument. His personal ego has been eclipsed, which means that at such moments it has become impersonal and it is the Cosmic Universal Ego that is using his ego as its instrument through which to speak. Therefore, in true esoteric teaching which proceeds from esoteric Christianity, one should not speak of views or opinions, for in the highest sense of the word this is incorrect; there are no such things.

According to esoteric Christianity, whoever speaks with the right attitude of mind toward the world will say to himself, for instance: If I tell people that there were two horses outside, the important thing is not that one of them pleases me less than the other and that I think one is a worthless horse. The important point is that I describe the horses to the others and give the facts. In like manner, what has been observed in the spiritual worlds must be described irrespective of all personal opinions. In every spiritual- scientific system of teaching, only the series of facts must be related and this must have nothing to do with the opinions of the one who relates them” https://wn.rsarchive.org/GA/GA0103/19080531p01.html

’s Avonds een sterk gloeiend gevoel in mijn hoofd maar ik weet niet of het door Jupiter komt die Capricorn binnenkomt of door de maan die tegelijkertijd ook over mijn natale Mars gaat. Zal morgen wel duidelijk worden. Ik moet ook nog duidelijk wennen aan de afsluiting aan de onderkant. Soms voel ik dat elektriserende gevoel ook rond mijn scrotum en dat had ik tot deze week nog niet ervaren. Ook opvallend hoe moeiteloos ineens alle onzuivere impulsen wegvallen. Dat kostte voorheen toch echt nog wel bewuste moeite en wilskracht. Alhoewel ik natuurlijk niet weet of dit van voorbijgaande aard is. We zullen zien. Ik blijf het ook vreemd vinden dat ik hier met mijn gewone dagbewustzijn bij mag/kan zijn. Maar ik wordt wel geleid, ik wil het ook ondergaan. Voel me vol vertrouwen.

3 december,

Vandaag is het Amethist-dag. Eerst moet ik zeggen dat de steen waar ik het sterkste op reageer sinds winter 2017, de tourmalijn is en wel de roze en de watermeloen variant. Degene die ik altijd om heb is een half-doorzichtige watermeloen tourmalijn met een fel-roze hart en een lichtgroene rand, gecombineerd met wat goud(de steen is duidelijk gerelateerd aan de zon). Daarnaast voel ik zacht op de achtergrond, vooral in de winter, de amethist, dus daar heb ik ook altijd wel wat van in huis. Nou kwam ik zo rond 1 november in de stenenwinkel(gem) waar ik al zo’n 16 jaar kom, en waar al die jaren steeds een amethist-geode stond. Vorm van een helft van een oversized rugbybal, 2-3 keer zo groot, waar ik zo mijn hele onderarm in kan leggen. Al 16 jaar keek die geode me aan, maar ik had niet zoveel met Amethist. Ik vind de geodes altijd mooi maar ik voelde de werking nooit. Nu voelde ik echter sterk de impuls om hem te kopen alhoewel het eigenlijk mijn hele reservepotje kostte. Maar ik heb er geen spijt van. Allereerst is hij mooi, maar ook zijn werking is fantastisch. Hij ziet eruit als een soort grot en ik voel zijn werking steeds sterker worden. En vandaag was het zover dat mijn kruinchakra duidelijk open lijkt te gaan. Bovenin mijn hoofd vlak onder mijn schedeldak voelt het als een wervelend elektriserend gevoel en dat wordt gelijk versterkt bij aanraking van die Amethist. Dus ben ik net nog even naar de winkel geweest en 2 kleine amethistjes gekocht zodat ik ze altijd meedraag. De winkel heeft de afgelopen 16 jaar 3 eigenaren gehad maar die geode heeft daar 16 jaar op me staan wachten en ik ben reuzeblij met hem/haar.

4 december,

Vanochtend het openingskwart van deze maancyclus. Dat is het moment waarop de potentie van de cyclus zich manifesteert, net als de doorbrekende spruit in het voorjaar. Deze maand is dat al helemaal duidelijk. De opening van de kruin-chakra is helder: overgave aan de Geest. Ook astrologisch eigenlijk onontkoombaar duidelijk. Het vierkant van de maan ten opzichte van de zon is tegelijk onderdeel van een groot-water-vlieger, wat in ieder geval betekent dat er zeer krachtige steun van de kosmos is om de spruit te laten groeien. Hij wordt bijna de grond uit getrokken. En het klopt ook helemaal. Het kruin-chakra gaat steeds verder open, volop elektriserend gevoel bovenin mijn hoofd, een besneden hart en de sterke aandrang om alle tegenstribbelende restanten los te laten. Het besneden hart verwijst ook naar de ervaring van Pasen 2018 (2 april) waar de Rozenkruisers me wezen op het fysieke verschijnsel van lichamelijke Graal-vorming. Het besneden hart verwijst ernaar dat het hart afgesloten is voor impulsen die van onderen komen(het lagere ik). Ik verwijs hier naar deze link, alle fysieke verschijnselen van toen zijn er nu weer, waarschijnlijk omdat het astraal-lichaam nu zuiver genoeg is om de Geest te kunnen bevatten; Een volgend stadium in de transformatie. https://spiritueleteksten.nl/algemeen/het-vervaardigen-van-de-graal-in-jezelf-als-een-jozef-van-arimathea/#comme

7 december,

Vandaag moet ik toch echt vertellen hoe het de afgelopen dagen verder ging met de innerlijke energie. Nadat, met behulp van de amethyst, het kruin-chakra openging er stap voor stap een heldere koele energie doorheen kwam en nog steeds komt. Afgelopen nacht was dat bijzonder sterk maar het is er nu ook. Het vult als het ware dat innerlijke lichaam op; Soms lijkt het op het opblazen van een luchtbed waarbij er dan lucht komt in een stuk waar er nog niks was, en dat vouwt zich dan uit terwijl het zicht vult met die koele heldere substantie. En dat moet dan echt wel Geest zijn, het komt van buiten door mijn hoofd, schedelbreed, naar binnen en verplaatst zich door mijn torso en ik kan het soms ook, weliswaar zwakker, in mijn ledematen voelen. Mijn hart is echt besneden en dat lijkt me ook een voorwaarde voor die energie, de zuiverheid van denken en voelen lijkt een voorwaarde. De energie voelt precies hetzelfde als de energie die de eerste keer gedurende de Heilige nacht van 27/28 december 2016 door mijn hele ruggengraat ging, van boven naar beneden. Dezelfde koelte en helderheid.

Nogmaals, ik weet dat het ongelooflijk klinkt, en gefeliciteerd als u het wel geloofd, want hoogstwaarschijnlijk bent u dan de eerste, alhoewel ik dat niet zeker weet want ik heb toch een aantal vaste lezers van over de hele wereld. Maar of u het geloofd of niet doet nog steeds niet ter zake; Ik moet het zelf geloven en dat doe ik onvoorwaardelijk, het is voor mij ook niet te ontkennen, het is veel te krachtig, helder en juist. Bovendien is afgeslotenheid(solitude) een onlosmakelijk en essentieel onderdeel van de initiatie. Niet dat dat erg is want de binnenwereld geeft meer dan genoeg rijkdom.

Tegelijk met dit innerlijke Advent-gebeuren moet ik toch ook nog even wijzen op de uiterlijke waarneembare gebeurtenissen waar de wijze boeken naar wijzen als behorende bij de Advent-tijd. Vooraleerst is dat naast de aankondiging aan Maria van Gabriel, de kleine apocalyps zoals beschreven in Lukas 21. Daarnaast herhaal ik hier ook een stukje daarover van afgelopen zomer en ik zal dat hier ook nog wat uitwerken:

“Apocalyps wordt altijd zo zwaar opgevat, alsof er engelen uit de hemel nederdalen en monsters en draken op aarde verschijnen. Alhoewel dat metaforisch natuurlijk wel zo is: de apocalyptische monsters zijn natuurlijk niks anders dan de wijdverbreid aanbeden impulsen van Zelfzucht en Angst in al hun vormen, aangevuurd door de Haat, terwijl de Engelen werken door het Geweten als de krachten die die angst en zelfzucht bestrijden, aangevuurd door de Liefde. Waarbij natuurlijk duidelijk mag zijn dat Haat de afwezigheid van Liefde is.

De Apocalyps behelst het wegtrekken van het eerder genoemde gordijn en het beschrijft de innerlijke strijd in de ziel, met de “Ruiter op het witte paard (openbaringen 19)” en de komst van de “Mensenzoon” uiteindelijk als het volledig volgroeide geweten, het indalende hoger ik of de Ziel. Apocalyps betekent letterlijk onthulling! En dat is wat we heden ten dage overal in de wereld steeds sterker zien. Ont-hulling. Dat wat er innerlijk leeft wordt uiterlijk zichtbaar gemaakt. Het vrouwelijke bewustzijn stijgt evolutionair noodzakelijk op. Denk bv me#too, het sterk veranderende denken over zaken uit het verleden, slavernij, positie van de vrouw, Patriarchale geschiedschrijving, corruptie enz…..

Daden en onopgeloste conflicten uit het verleden komen weer naar boven en komen in een nieuw bewustzijnslicht te staan en zullen opnieuw beoordeeld worden. En waar we niet in staat zijn om die oude tegenstellingen nu wel te overbruggen en op te lossen daar zullen die conflicten verharden en opnieuw gewelddadig beleefd worden: de doden zullen herrijzen! Zoek het niet te ver en verheven, het is hier en nu. Het gebeurt (nog)onbewust ook in je eigen leven. Het bewustzijn wordt verruimd bij die mensen die er rijp voor zijn, bij wie het geweten en het zelfreflectieve vermogen ver genoeg ontwikkeld zijn om het te kunnen bevatten. “Zij die hebben zal meer gegeven worden”. Uiteraard ga ik er hier van uit dat de eeuwige ziel middels reincarnatie al duizenden jaren vrijwillig werkt aan de ontwikkeling van dat geweten.

De scheiding der zielen is ook al zichtbaar aan het worden: diegenen die de apocalyptische beesten van angst, haat en/of de zelfzucht blijven aanbidden middels hun daden zullen steeds minder in staat zijn om nog van inzicht te veranderen; Ze verharden in hun keus en zullen steeds wilder worden en uiteindelijk ten onder gaan. kijk naar extreem rechts, Brexiteers, Trumpianen, Dictators, Neo-liberalen, criminelen, gecorrumpeerden enz….. En over de natuurrampen en plagen die in deze jaren over de aarde trekken hoeven we het niet eens te hebben. Staat er letterlijk in beschreven. Het oude bewustzijn gaat ten onder en zal vernieuwd worden. En dit keer opnieuw verbonden met de Geest. Het rationele bewustzijn behoort tot de Boom der Kennis en het zuivere geweten behoort tot de kern van de Boom des Levens die omgekeerd groeit: de wortels in de hemel en de kruin hier op aarde.
Ont-Hulling— Apocalyps

8 december,

2e Adventzondag, ik zal hier weer eens de Steiner-weekspreuk geven voor deze Advent-weken:

” In diepten van mijn wezen spreekt, dringend om aan het licht te komen, vol van geheim, het wereldwoord: Vervul het doel van al je arbeid nu met mijn geesteslicht en offer je door mij.”

Die vond ik wel toepasselijk. Wat ik ook sinds een week al wil doen is 2 artikelen linken die over astronomie gaan. Voor lezers die mogelijk al een boel gelezen hebben is het bekend dat ik een soort van band voel met astronomische ontdekkingen die op de één of andere manier synchroon lopen met mijn innerlijke weg, vooral die ontdekkingen die met Saturnus(Cassini-Huygens missie) en de Zon samenhangen: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/18/de-duinen-bergen-en-meren-van-saturnusmaan-titan-a3980721

En deze over de Zon vind ik wel erg toepasselijk voor deze weken: https://www.theguardian.com/science/2019/dec/04/nasas-parker-solar-probe-beams-back-first-insights-from-suns-edge

10 december,

Deze dagen veranderd de energie van plaats. Vorige week was het mijn lichaam en deze week is het mijn hoofd. Alle innerlijke veranderingen lijken sowieso te versnellen sinds het astraal lichaam is afgesloten aan de onderkant. Maar deze week lijkt alles in mijn hoofd dikker te worden waarbij mijn denken ook beperkt wordt op de een of andere manier; éénpuntige concentratie lijkt de basisstand te gaan worden; alle onnodige constante denkbezigheden door de dag heen lijken te verdwijnen: monkeymind noemen ze dat geloof ik in het Engels. Het voelt goed aan en absoluut niet hinderlijk, dus ik verzet me er niet tegen. De overgave gaat steeds verder en ik ben benieuwd of er nog iets van mijn dagelijkse ik-bewustzijn over gaat blijven. Ik ben ook nog benieuwd of deze kerst de bodem van het proces bereikt wordt of dat dat nog een jaar duurt.

Astrologisch is deze kerst ontzettend sterk met een nieuwe maan op 2e kerstdag met zeer krachtige hulpvaardige aspecten van Uranus en Jupiter. En bij dat alles is het tegelijk een partiële zonsverduistering (alleen zichtbaar in Azie). Kortom, uitzonderlijk!!

Wat ik wel zeker weet is dat 2020 een ontzettend sterk transformerend jaar zal worden voor een ieder en voor de hele wereld, alhoewel dat hoogstwaarschijnlijk helaas wel gepaard zal gaan met een boel escalerend geweld en ontsporingen. Mijn hoop is nog wel dat we met Pinksteren en gedurende de zomer ons bewustzijn met bijbehorende inzichten zo hoog kunnen krijgen dat er een grote snelle gedragsverandering zal gaan optreden en er een boel escalaties door inzicht zullen stoppen.

Een paar uur later dringt het tot me door dat er natuurlijk niks gaat overblijven van mijn dagelijkse beperkte bewustzijn. Die keus tot overgave, wel onder leiding van kosmische krachten, heb ik natuurlijk met Pasen 2004 al definitief gemaakt. Ik snap nu dat dat toentertijd gebeurde gedurende mijn Saturnus oppositie in cancer. De gevolgen van dat besluit en die daad kunnen zich natuurlijk nu pas fysiek manifesteren nu Saturnus en Pluto in capricorn zijn tijdens mijn 2e Saturnus return. Deze posities in capricorn zijn nodig voor de fysieke manifestatie.

Vooral het eerste jaar na die oppositie heb ik ook het hele jaar het gevoel gehad dat ik los geknipt werd van alles en iedereen, alsof ik een jaar lang vanaf september/oktober 2004 alleen maar naar beneden viel zonder enig houvast, niet bij machte om dat te veranderen, alhoewel ik dat ook niet wilde veranderen, ik had me immers overgegeven en liet alles gebeuren wat er wilde gebeuren. In november van dat jaar schreef ik ook het origineel van “integriteit als antwoord op een morele crisis” waarvan de nieuwere versie uit 2016 een deel is. Kerst van dat jaar, 2004, was ook bijzonder omdat het de enige kerst was waarbij er om middernacht diezelfde kosmische energie door mijn kruin naar binnenkwam, dwars door me heen ging en er duidelijk voelbaar door mijn voeten weer uitging, zo de aarde in, om pas met Advent 2016 terug te keren, wederom door mijn voeten, maar nu dus bij me blijvend tot nu.

Ik heb vanavond weer een artikel van Rudhyar gelezen en het is zo krachtig. Vanavond staat Venus conjunct de 2 Saturnussen, precies tussen mijn natale en de reële in. En dit artikel gaat daar onder andere over. Het zal alleen voor een astroloog interessant zijn, maar ik deel toch de link: http://www.khaldea.com/rudhyar/astroarticles/planetaryoctaves.php Het verheldert weer precies astrologische gebeurtenissen die nu plaatsvinden.

12 december,

Het is nu de nacht van 11/12 december een paar uur voor de volle maan maar ik kan al helemaal vertellen waar dit naar toe gaat. Zoals eerder gezegd staat mijn kruin-chakra open en dat gaf een sterk elektriserend gevoel op de bovenkant van mijn hoofd de afgelopen week. Maar dat is nu dus mijn hele hoofd geworden wat weer een volstrekt nieuwe ervaring is. Een vuurbal in mijn hoofd heb ik vaker gehad maar mijn hoofd als een elektrische bol heb ik nog niet meegemaakt. Het is eigenlijk logisch, volle maan in gemini, het sterrenbeeld horend bij het verstand, het brein, en geregeerd door Mercurius, de planeet die gaat over het zenuwstelsel en elektriciteit, alhoewel de elektriciteit ook door Uranus kan komen want die is ook actief in mijn horoscoop. Alles lijkt op schema, ik voel in ieder geval geen onrust.

15 december,

3e Advent-zondag en de elektriserende energie in mijn hoofd lijkt zich te verdelen over mijn lichaam. Het hele innerlijke proces wat nu al 2,5 jaar sprongsgewijs aan de gang is (er wordt alleen aan gewerkt tussen 23 september en Pinksteren) versterkt zich gewoon steeds verder; ik denk dat we deze kerst-periode weer een nieuw hoogtepunt gaan bereiken.

Nogmaals de Advent-spreuk omdat ik de noodzaak van het proces echt voel: ” In diepten van mijn wezen spreekt, dringend om aan het licht te komen, vol van geheim, het wereldwoord: Vervul het doel van al je arbeid nu met mijn geesteslicht en offer je door mij.”

17 december,

We naderen het sluitings-kwart van de maancyclus en dat betekent integratie van het ervarene en doorleefde van deze cyclus. En deze Sagittarius maand ging duidelijk over overgave aan de geest(spirit). Ik heb de Advent-periode nog nooit zo intens ervaren, een zuiverende voorbereidingsfase die nog steeds aan de gang is. Het voelt aan alsof er een kolom van rust en koelte dwars door me heen gaat, binnenkomend door de kruin van mijn hoofd tot aan mijn heupen. Die kolom wordt omgeven door een soort van elektriserend binnenlichaam dat solide aanvoelt. Mijn hart is ook nog steeds besneden wat betekent dat mijn lagere ik impulsen niet binnen kunnen dringen, wat ik ook niet wil natuurlijk, alles is zo goed als losgelaten. Het proces is nog steeds niet klaar maar er volgt natuurlijk nog een week. Ik ben geheel geconcentreerd naar binnen gekeerd en voel me goed.

De weekspreuk die bij de winter-zonnewende hoort, in Nederland in de nacht van 21-22 december: ” Het geesteslicht in wereldwinternacht te dragen, is nu het gelukkig streven van mijn hart, zodat de zielekiemen lichtend in wereldgronden wortel schieten en het goddelijke woord in het duistere rijk der zinnen hel-stralend door al het zijnde klinkt.”

23 december,

Allereerst hier toch de verhandeling van Rudhyar over Capricornus omdat hij gewoon helder en duidelijk is in mijn ogen en goed om te begrijpen. Ik heb hem dit keer niet vertaald, je kan het origineel natuurlijk altijd zelf vertalen met google-translate : http://www.khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s10p1.shtml Het is wel beslist de moeite waard om hem wel te lezen want hij is gewoon ongelooflijk goed en juist. Ik denk ook zeker te weten dat Rudhyar de komende jaren herontdekt gaat worden en alsnog de eer zal gaan krijgen die hem toekomt.

24 december,

De afgelopen dagen zijn er toch zaken innerlijk gebeurt die enige dagen nodig hadden om in te dalen en om er over te reflecteren. Dat begon ’s avonds de 21e een uur of 8 voor de exacte winterzonnewende ( 0 graden capricorn). Die 4 ijkpunten, zonnewendes en equinoxen, neem ik deze jaren bijzonder serieus omdat ik ze steeds sterker ervaar, net als de maancyclus en de planeetwerkingen. Zoals Steiner ook voorspeld had, wat ik ook al eerder gezegd heb, komt er na de opstandingsdoorgang met Pasen en de Michaelsdoorgang eind september op de horizontale balk van het jaarfeestenkruis, het zoeken naar- en het ervaren van de verticale balk van dat kruis, Kerst en St Jan. Al die jaarfeesten een paar dagen na de bijbehorende zonnewendes en de equinoxen. Ook weet ik intussen, door de astrologie, dat Saturnus in de 1e graad Aquarius in 1991 het beginpunt was van mijn spirituele reis en dat Saturnus op 21 december 2020, de zonnewende dus, wederom in de 1e graad komt na 29 jaar, maar dit keer in conjunctie met Jupiter. Tussen maart en juli 2020 is Saturnus trouwens ook even in Aquarius maar daarna retrogradeert hij weer terug in capricorn voor een half jaar en de laatste doorgang door een graad is de belangrijkste. Ik beschouw die in december dus al enige tijd als het voltooiingspunt van mijn innerlijke reis alhoewel Pinksteren 2020 eveneens belangrijk is. Die in december gaat diep en die met Pinksteren en St jan gaat hoog. Die rechtopstaande balk dus. Nu, wat er dus deze winter-zonnewende gebeurde was dat plotseling de energie veel te sterk werd waardoor ik blokkeerde. Iets wat ik vaker meemaak deze jaren als ik de zuiverheid nog niet kan bevatten, als het te hoog of te diep gaat. Ik heb het vaker beschreven en dat ik dan in het onbewuste word teruggeworpen. Ik snap intussen dat het erbij hoort omdat de hele Wils-weg stapsgewijs gaat, 2 stappen voorwaarts en 1 stap terug, en dat ik er niet van moet schrikken. Op die momenten komen dus door wilskracht onderdrukte impulsen ineens veel te sterk naar boven. Het zijn maar korte momenten maar ze zijn wel erg sterk, denk daarbij aan angst, boosheid en zelfzuchtige(sexuele verlangens)- impulsen. Ik begreep het dus even niet toen het me ineens overkwam vlak voor de zonnewende, toen ik de bij de zonnewende horende zuiverheid van energie, die bijzonder krachtig innerlijk naar boven kwam, nog niet kon bevatten. Vreemd moment ook omdat ik de hele maancyclus als bijzonder harmonisch had ervaren, alsof ik hoog opgetild werd. Bovendien was het een vreemd moment bekeken vanuit die cyclus omdat het tijdens het inkomende sextiel was, wat gezien die hele cyclus harmonisch zou moeten zijn. 8 uren na die zonnewende was het plotseling weer weg en begon het me te dagen wat er was gebeurt: ik kon die zonnewende energie nog niet vol ervaren omdat dat volgend jaar pas de bedoeling is. Het komende jaar is ook zowel voor mij als voor de wereld het transformatiejaar. Astrologisch klopt dat ook weer omdat de constellaties vanaf deze Kerst tot volgend jaar Kerst bijzonder sterk zijn. Het begint in de nacht tussen 1e en 2e kerstnacht met een nieuwe maan die tegelijk een zonsverduistering is (in oost-Azie) conjunct Jupiter en driehoek naar Uranus. En dat gevolgd door de grote allesoverheersende conjunctie tussen Pluto en Saturnus samen met de Zon en Mercurius op 12 januari tijdens de volle maansfase van deze cyclus die overmorgen begint. Deze Kerst is dus het startschot voor, mijns inziens, een van de belangrijkste jaren in de menselijke geschiedenis. De opgaande 1e helft van het jaar gaan we hoog reiken, hoger dan we ooit geweest zijn en de 2e helft gaan we dieper bij de oorsprong komen dan we ooit geweest zijn. Ik was er nu al vlakbij maar er zijn nog fundamentele zaken innerlijk te transformeren en dat gaat dit jaar gebeuren. Ik zal het ook wederom hier opschrijven of en wat er innerlijk met me gebeurt tijdens de komende 13 heilige nachten tussen Kerst en 3 Koningen.

Die dertien heilige nachten zijn trouwens ook gewoon qua aantal gewoon het verschil tussen 12 maancycli die ongeveer 352-353 dagen duurt en het zonnejaar van 365-366 dagen. De Joel-tijd zoals de oude Germanen die 13 dagen/nachten noemden om de 12 maancycli in lijn te houden met het zonnejaar. Na elke 12 maan-maanden werd na de winter zonnewende 12-13 dagen de tijd stil gehouden na de wedergeboorte van het leven en van het licht, stilstaande tijd, of heilige tijd. In de islamitische jaartelling doen ze dat bijvoorbeeld niet en daar verplaatsen de maanden zich dus elk jaar 12-13 dagen in verhouding tot het zonnejaar.

26 december,

Het is nu een paar uur voor de nieuwe maan en ik voel me krachtig, het innerlijke lichaam lijkt steeds meer te gaan versmelten met me. Het voelt elektriserend in hoofd en bovenlichaam. Gisternacht van 24 op 25 lag ik al om 11 uur ’s avonds in mijn bed, dus daar was niks aan de hand. Maar ik had ook al geconcludeerd dat volgend jaar pas het diepste punt zal worden bereikt. De zonnewende en kerstnacht zijn de 2 diepste punten, het diepst in het lichaam binnenkomend, dus dat is voor volgend jaar, ieder jaar een stapje hoger in de zomer en een stukje dieper in de winter. 2020 is het jaar van transformatie. Nu voelt het prima.

28 december,

De Heilige dagen/nachten beginnen nu voor mij anders dan voorgaande jaren. De eerste 3 nachten vanaf kerstnacht 24 op 25 heb ik immers nog niet ervaren de afgelopen 3 jaar. Dat heeft te maken met de opbouw van die nachten die ik hier enigszins uit zal leggen. Ik gebruik hier niet de uitleg van Prokofieff omdat ik vind dat hij de volgorde hier niet goed heeft. Zijn boek uit 1986 dat hierover handelt bevat vele wijze zaken maar zijn constructie van de volgorde is in mijn ogen te theoretisch en onjuist. Het is duidelijk niet gebaseerd op echte ervaringen. Bij Roland van Vliet die ook over dit onderwerp geschreven heeft ervaar ik veel meer verwantschap omdat het gebaseerd is op echte ervaringen van hemzelf en van anderen. Grappig genoeg kwam hij net als ik tot diezelfde conclusie over het te theoretische construct van Prokofieff. Hij bespreekt de nachten uitgebreider in het boek ” Wie denken de mensen dat ik ben”. Dat boek heb ik echter niet gelezen maar wel zijn kleine bundeltje “dertien heilige nachten” dat een bewerking is van zijn voordrachten over dit onderwerp.
Hij beschrijft hier de Christus-impuls die op Kerstnacht uit den hoge komt en de aarde bevrucht; een levengevend proces dat ieder jaar plaatsvindt. De volgende 12 nachten zijn een opstijgen van die Christus-impuls tot hij in de wereld verschijnt tijdens de feesttijd van Epifanie in januari. Die 12 nachten laten dan een opklimming zien vanaf de materiele aarde door de aardse levende wezens en daarna door alle opeenvolgende hemelse hierarchien van de engelen tot aan de serafijnen. Die laatste hierarchie is de hoogste hierarchie, die van de goddelijke liefde en is als zodanig een samenvatting van het hele proces van die nachten op de laatste nacht, die van 5 op 6 januari. Iedere nacht is gerelateerd aan 1 sterrenbeeld-maand. Zo is Kerstnacht gerelateerd aan diezelfde maand die net begonnen is met de winterzonnewende van Steenbok/Capricorn en de volgende dag/nacht met die van aquarius tot en met die van 4/5 januari behorende bij Sagittarius. Die opstijgende spiraal die de christus-impuls maakt geeft dan tevens een bijbehorende voorspellende ervaring van de maand waar hij op dat moment doorheen gaat.

Van daaruit bezien is het ook duidelijk dat ik dus het diepste punt van de winterzonnewende dit jaar nog niet kon bereiken omdat ik daar volgend jaar pas aankom als het goed is omdat de transformatie nog niet compleet is. Het materiele niveau is nog niet bereikt net zoals de oppositionele nacht van Kreeft/cancer op 30/31 nog niet bereikt is: de winter- en de zomerzonnewende, de cardinale oppositionele tekens van capricorn en cancer. Ik ben benieuwd of ik die nacht van 30 op 31 speciale ervaringen heb, en of ik goed gepuzzeld heb of misschien komt volgend jaar de winterzonnewende eerst en volgt de zomerzonnewende als laatste. We zullen zien.


De 9 nachten horen bij de 9 spirituele hierarchien, en de eerste 4 nachten niet. kerstnacht hoort bij het materie, de volgende nacht bij het etherische lichaam dat samenhangt met de plantenwereld, daarna het astrale lichaam dat gerelateerd is aan de dierenwereld en de volgende nacht van 27/28 december is gerelateerd aan het IK oftewel de mensenwereld. De bijbehorende maanden zijn dan capricorn-aquarius-pisces- en aries. Daarna volgen de 8 hierarchien van engelen tot cherubijnen en de afsluitende 9e hierarchie, die van de serafijnen, de hoogste hierarchie. Zij vormen de samenvatting van het geheel. Dit geheel is de theoretische onderbouwing die Roland van Vliet geeft, en dat klopt helemaal met mijn eigen ervaringen waarbij ik ook nog moet melden dat ik meestal, zoals bijna altijd, eerst de ervaringen heb/krijg en daarna pas goed de bijbehorende verklaring van van Vliet lees waardoor ik nog meer overtuigd raak/ben van de juistheid van zijn beschrijvingen.
Wat er nu gebeurde, tot nu toe dan, is dat er op kerstnacht niks gebeurde (2004 was de enige kerstnacht die ik ervaren heb) maar de volgende nacht kwamen diezelfde tintelingen en elektriserend ervaringen van de afgelopen weken weer sterk op. Ik moet trouwens ook zeggen dat de term “nacht” enigszins misleidend is. Het voelt vaak wel sterker ’s nachts maar ’s middags is het er ook vaak. Van Vliet beschrijft deze nacht alsdat de christus-impuls deze nacht tot in het etherlichaam (levenslichaam) doorwerkt en dat deze impuls vooral in de maand van aquarius ontwikkeld kan worden. Dat is fijn om te weten.

De volgende nacht/dag correspondeert dus met het astraal-lichaam en het sterrenbeeld Pisces. En wat deze nacht-dag sterk opviel was de vreedzaamheid en rust in mijn ziel/gevoelsleven. En grappig genoeg beschrijft van Vliet dat ook:
” De impuls schenkt deze nacht aan het astrale lichaam de eigenlijke kracht van vrede, zodat licht en duisternis in de ziel en daarmee ook in het universum, met elkaar verzoend kunnen worden.”
Nou, en dat is wel iets om naar uit te kijken voor de maand van Pisces.

De volgende maand van Aries is de nacht van aries, de Mens, die ik als eerste sterk ervoer in 2016. De opvolgende jaren zijn meer een toewerking naar het realiseren van die uiteindelijk uitkomst. Mijn spirituele weg is de omgekeerde, ik begon bij het eindpunt en werk me terug naar het beginpunt in het nu. De afgelopen 24 uur, het is nu 12 uur overdag, zijn in ieder geval bijzonder krachtig, niet iets bijzonder, maar dat zal ook te maken hebben dat ik nu steeds meer in een uitzonderlijke toestand leef. Alle facetten voelen zich nu in ieder geval sterk verbonden tot een eenheid. Van Vliet schrijft over deze nacht:
” de impuls geeft deze nacht aan het IK van de mens de mogelijkheid om innerlijk vrij te worden van de oorzaken van het lijden. Aan de wortel van het Ik wordt de mogelijkheid gelegd het achtvoudige pad van de Boeddha uit eigen kracht te vinden, te doordenken en te gaan (verstands-genoedsziel). Doordat het macro-kosmische IK BEN de mens aanraakt, kan de mens in zichzelf het IK BEN beleven (bewustzijnsziel).”
Spreekt voor zichzelf lijkt me. Dat was de samenvatting van de nachten tot nu toe, vervolg komt later………

Het is nu de nacht van 28 op 29 december en ik moet toch even opschrijven dat de energie bijzonder sterk is. Het lijkt wel of de doorgang van mijn kruinchakra steeds breder wordt en steeds krachtiger, ik voel die eerder beschreven koelte vooral pulseren in mijn hoofd maar ook in mijn hele bovenlichaam en zelfs een zacht elektriserend gevoel in mijn armen en benen, wat ook weer nieuw is. ……….

29 december,

het is nu ’s avonds de 29e, dus bijna een dag later en ik wil eigenlijk nog toevoegen dat het vlammen van de pijnappelklier en het elektriserende gevoel bij mijn neusvleugels en de tussenliggende neus-brug, gepaard met de ervaring van mijn besneden hart ook hier weer bijzonder sterk was. het pulseert wel, het is niet iedere dag even sterk. Ik ben er al zo aan gewend dat ik het amper meer noem terwijl het best wel uitzonderlijk is. Alleen de pijnappelkier maak ik al een half jaar veel mee maar de complete ervaring zoals hier beschreven is er continue sinds eind november met uitzondering van een halve dag rond de winter-zonnewende.

Afgelopen nacht was het dus intens sterk en nu op dit moment (nog) wat minder maar het is nog vroeg, 10 uur ’s avonds. Ik herinner me wel dat er een overeenkomst is met 2 jaar geleden toen het 3 nachten lang alleen in mijn hoofd was, terwijl het tot nu in ieder geval duidelijk door mijn hele lichaam is. Ik weet dat ik dit allemaal veel herhaal maar het kan later belangrijk zijn, dit zijn uitzonderlijke ervaringen en het wordt ieder jaar een stuk sterker, het eind kan niet meer ver weg zijn. Het voelt echt aan als een complete innerlijke transformatie in de cocon van mijn fysieke lichaam. En het voelt zo kosmisch verbonden met alles, zo juist en echt dat er bij mij geen enkele twijfel is dat dit goed is, alhoewel ik het eindpunt niet kan zien, en ook niet wil zien. De blinde innerlijke overgave is essentieel en volledig juist. Het kan alleen maar leiden tot iets waar ik zelf 100% achtersta.

De afgelopen nacht hoorde trouwens bij de dichtst bij de mens staande 9e hierarchie, de Engelen, en bij het sterrenbeeld Taurus. Ze reiken ons imaginaties, inspiraties en intuïties aan gedurende ons leven en des te meer naarmate we daar ontvankelijker voor zijn. Ze assisteren de nieuwe mens die opstaat vanuit de oude mens met Pasen. Ze begeleiden de hogere ontwikkeling van het astraal lichaam en daardoor dus de ontwikkeling van de Nieuwe mens oftewel de Opstandingsmens.

30 december,

De afgelopen nacht ging ik rond 1 uur naar bed omdat ik moe was en vandaag moet werken maar ik werd toch rond 3 uur wakker met een heftig pulserend innerlijk lichaam. Het voelde goed en krachtig aan en het hield me wakker om het goed te registreren in mijn bewustzijn waarna ik weer in slaap viel. Vanochtend las ik de betekenis van deze nacht volgens Roland van Vliet: Het is de nacht van de 8e hierarchie, die van de Aartsengelen die bij het sterrenbeeld Gemini horen. Zij begeleiden de mens bij de vergeestelijking van het astraal lichaam tot geïndividualiseerde levende wijsheid. Zij werken ook in de geestelijke verbindingen tussen mensen die zich willen verbinden met de geestelijke-goddelijke wereld. Aartsengelen zijn de goddelijke inspiratoren van een volk of van een geestelijke gemeenschap. Christus als het macro-kosmische IK BEN-wezen werkt niet in de gemeenschap maar in iedere enkeling afzonderlijk. Maar in iedere gemeenschap met de juiste oprechte morele intenties kan wel een aartsengel werken die de deelnemers gezamenlijk inspireren en enthousiasmeren kan. De Aartsengel is het verbindende geestelijke wezen van de gemeenschap.

Veel astraal lichaam referenties voor het komende half jaar trouwens, tot nu toe valt me op.

Ook wil ik hier nog even door gaan op de maand van Gemini, Mercurius en de aartsengel Rafael die bij het voorjaar hoort en bij Mercurius. Als astrologen het over Gemini en Mercurius hebben kom ik eigenlijk nooit hogere morele betekenissen teken: het gaat altijd over communicatie, praten, de stad, polariteit, studie en hoofdelijke kennis. Veel hoger dan dat komt het niet terwijl de natuur in die tijd toch echt wat anders te vertellen heeft. Het is de tijd van uitbundige groei, van bloesems en vruchtzetting. De aarde toont zich in bruiloftstooi! De verbinding tussen hemel en aarde wordt gemaakt. Niet voor niks vallen de opstijgende jaarfeesten Hemelvaart en Pinksteren in de Gemini tijd van het jaar. Het is de bruiloftstijd tussen hemel en aarde. Pinksteren, het feest van de gemeenschap dat die bruiloft symboliseert valt ook midden in Gemini. Nou is het natuurlijk ook al 2000 jaar het feest van de toekomst en het zou zomaar kunnen zijn dat die beloofde toekomst eindelijk aangebroken is; Als mensheid met onze rug tegen de muur hopend en moreel strijdend om eindelijk de beloofde ommekeer te bewerkstelligen; Hopende dat de beloofde hulp met Pinksteren zal komen van boven om tezamen met ons naar Uriel toe te klimmen. Uriel, de aartsengel van Saturnus alswel van de zomer. Het zou betekenen dat we de komende Saturnus-Pluto cyclus goed en positief afgesloten hebben in januari na 500 jaar, en dat we als mensheid een volgende bewustzijns-stap kunnen maken.

Uriel, ruling guardian of summer heights,
                                                      You with the all-penetrating gaze.
                               From your eyes stream forth The light of the resting stars,
                             Of the wandering moon, Of fire flaming powers of lightning.
                                           You watch and judge the reapers of the harvest,
                                                Of us, man on earth, usurpers of the light.
                                            You, Archangel Uriel, conscience of the world,
                                                             Wisest among all angels.

https://sozial.goetheanum.org/fileadmin/sozialwissenschaft/2012/socialforum/Uriel__the_most_unknown_archangel.pdf

Zoals vele esoterische geschriften duiden moet die strenge saturnale Aartsengel Uriel op eigen kracht door de mens bereikt worden, iets wat ons nog niet gelukt is maar wat wel de actuele opgave voor de mensheid is, willen we niet ten onder gaan; We moeten in staat zijn om onszelf in ons bewustzijn moreel op te richten om de verticale as tussen kerst en St Jan te realiseren, om de helende verbinding tussen hemel en aarde te maken. Dat is waar dit jaar over gaat.

Rafael, de Mercurius Aartsengel van het voorjaar die regeert van de Lijdenstijd tot Pinksteren is ook de heelmeester onder de aartsengelen en leidt ons van het zwart van de lijdenstijd over het rood van Pasen naar het wit van Pinksteren. Hij herstelt de verbinding tussen hemel en aarde in de mens, en Pinksteren is zijn eindfeest. En dat feest en die verbinding makende morele betekenissen behoren dus ook bij het sterrenbeeld Gemini.

Innerlijk voel ik deze dagen in ieder geval dat astrale lichaam, dat bij de hierarchieën van de afgelopen nachten hoort, groeien en sterker worden. We gaan als mensheid nieuwe hoogtes bereiken dit voorjaar. Daar kan u zeker van zijn. De komende nacht van 30 op 31 is trouwens de laatste nacht die bij het denken en bij het astraal-lichaam hoort en er nog een hogere impuls aan toevoegt. Deze nacht hoort bij de hierarchie van de Archai, de tijdgeesten. Zij gaan over hele tijdperken en om de 365 jaar wordt 1 van 7 Aartsengelen verhoogd tot Tijdgeest om 1/7 van zo’n tijdperk mede te leiden. Sinds 1879 is dat Aartsengel Michael volgens Rudolf Steiner. En tijdperken die door Michael geleidt worden kenmerken zich door grote beroering en door veel strijd maar ook door grote opbrengsten. Hij is de aartsengel met het zwaard en de weegschaal.

Vrije Wil is ons gegeven, een groot goed, iets wat niet één van de hierarchieën kent; Aan ons de vrije keus of we ons aan willen sluiten bij de krachten van de hemel of bij die van de hel, aan de krachten van de samenwerking of aan die van de versplintering. Die vrije keus, elk met zijn eigen gevolgen, is er voor ieder mens. We zijn bestemd om uiteindelijk de 10e hierarchie te worden: de geesten van Liefde en Vrijheid. Indien we dat zelf verkiezen tenminste. Vrijheid betekent immers dat we het hogere ook kunnen afwijzen en de ondergang verkiezen. De triniteit en de hierarchieën hebben echter altijd het vertrouwen in ons gehad dat we uiteindelijk de weg naar boven uit vrije wil zullen verkiezen. De keus is aan ieder van ons!

2 januari,
Het is nu de nacht van 1 op 2 januari. Ik ben een paar dagen weggeweest en ik zal een soort samenvatting geven. De basis is steeds hetzelfde zoals het de afgelopen maand steeds is alhoewel het fluctueert in sterkte. Het lijkt voor langere tijd bij me te blijven. Het zijn ook de ervaringen van de 2e helft van het vorige jaar die bij de heilige nachten van vorig jaar begonnen vanaf de nacht van 31 december op 1 januari met de vurige pijnappelklier behorende bij het sterrenbeeld Leo en gelieerd aan de Zon en de maand juli-augustus. Alles wat volgde die 2e helft van het afgelopen jaar is nog steeds bij me en is gegroeid in sterkte en soliditeit. De pijnappelklier, de schaal (cup) in mijn hoofd, mijn besneden hart en het volledig openstaande kruin-chakra dus die in open verbinding staat met spirituele energie.
De nachten tot nu toe lijken vooral sterk wat betreft de eerste helft van het komende jaar, de komende winter en lente dus tot de zomerzonnewende. De nacht van 30/31 vanaf de zomer-zonnewende dus, was vooral denkend, schrijvend inspirerend naast de permanente basis-energie.; verbindingen en associaties werden gelegd. En de nacht van 31 op 1 was expressief inspirerend, vooral denkend en sprekend. Ik voelde de vaker genoemde versmelting tussen innerlijk en uiterlijk lichaam krachtig. Mijn ziel bruiste en pulseerde en ik had het gevoel dat dit alles voortkwam uit de nachten er voor en de daaraan gekoppelde voorjaarsmaanden dus. Tot nu toe lijkt die 1e helft van het jaar dus centraal te staan het komende jaar, gekoppeld aan de ontwikkeling van het astraal lichaam dus en de opwaartse as, de groei van kerstmis over Pasen en Pinksteren naar St Jan. We zullen zien of er nog nieuwe zaken en ervaringen bijkomen de komende nachten.
Die laatste 2 nachten vallen trouwens samen met het openings-sextiel van deze krachtige nieuwe maan wat een eerste aanwijzing kan zijn voor de expressieve ontwikkelings-richting van deze maan-cyclus. Maar dat zal de komende dagen wel duidelijk worden.

5 januari,
Het is nu zondagochtend en ik heb de afgelopen nacht geheel niet geslapen zo helder en sterk was het, en de nacht daarvoor van 3 op 4 januari was ik ’s avonds vroeg naar bed gegaan en in de nacht om een uur of 3 wakker geworden. En de rest van die nacht en de gehele dag, de 4e dus, was ook bijzonder krachtig maar van een geheel andere maar wel samenhangende aard. Ik zal dat hele, voor mij verhelderende verhaal van die nachten zo vertellen maar eerst moet ik nog wat gelijktijdige grote processen duiden die door deze heilige nachten heen bewegen.
Allereerst is deze maancyclus die 26 december begonnen is een hele krachtige cyclus met sterk helpende aspecten van 2 invloedrijke planeten, Jupiter en Uranus. Ten tweede valt de voor de huidige generaties bijzonder belangrijke Saturnus-Pluto-Zon-Mercurius conjunctie van 12 januari in de volle maansfase van deze cyclus. Deze conjunctie gaat bepalend zijn voor de komende decennia, en persoonlijk denk ik zelfs voor de komende eeuwen. Niet dat we abrupt dingen zullen meemaken die dag maar dit jaar en ook de daaropvolgende jaren zullen welzeker maatschappelijk zowel als bewustzijnsmatig transformerend zijn. We zullen allemaal volgend jaar om deze tijd echt anders over een boel zaken denken, daar ben ik van overtuigd.
Daarnaast was deze nieuwe maan van 26 december ook een zonneverduistering. Zons- en maansverduisteringen vinden over het algemeen in paren plaats wanneer de nieuwe- en volle maan 2x per jaar in lijn met de aarde staat. Dat verschuift ieder jaar een beetje. Dit jaar volgen er nog 4 geloof ik: de komende volle maan is een maansverduistering op 10 januari en dan zijn er in het begin van de zomer nog een zon- en maansverduistering, en vervolgens op 14 december is er een totale zonsverduistering. Van een boel van die verduisteringen zien we niet zo veel omdat ze meestal alleen maar in een beperkt deel van de wereld zichtbaar zijn. Maar ze zijn er wel en hebben astrologisch een bijzonder sterke werking. De momenten in het jaar waar de zon en maan in lijn met de aarde komen, meestal dus los van elkaar, heten de maanknopen. Aan de ene kant hebben we dan de noordelijke maanknoop die momenteel in Cancer staat en aan de andere kant hebben we de zuidelijke maanknoop die daar precies tegenover staat, dus in Capricorn op het moment. En wel in de 8e graad precies momenteel. Als je hier een complete uitleg over wilt zoek dan even op het net.
De noordelijke maansknoop heeft te maken met de toekomstige richting van ontwikkeling in de wereld en de zuidelijke maansknoop is gerelateerd aan het verleden, met al zijn goede en minder goede kwaliteiten. Zo representeert de zuidelijke maansknoop aan de ene kant de ervaringen en de kwaliteiten die we al verworven hebben en die ons dus kunnen helpen, maar aan de andere kant hangt daar ook ons karmisch verleden aan van onverwerkte zaken die ons als een blok aan het been kunnen tegenwerken bij het aangaan van nieuwe noodzakelijke ontwikkelingen.
Nu hebben we dus te maken met een bijzonder krachtige zons en maansverduistering op de zuidelijke maansknoop wat ons grote mogelijkheden geeft tot het afvoeren van oud karma, van oude blokkerende gedrags- en bewustzijns-patronen dus. Dat is het bijzonder positieve aan deze zuidelijke eclipsen vooral omdat ze ook samenhangen met de grote conjunctie van de 12e. Saturnus en Pluto, vooral in Capricorn, breken af wat overbodig is en bouwen weer op met wat resteert; deconstructie gevolgd door constructie. Nadelig is echter wel dat een zuid-knoop eclips dus veel weerstand oplevert van onverwerkt verleden dat hardnekkig vasthoudt aan oude vertrouwde bewustzijnpatronen. We zullen dus veel strijd zien tussen nieuwe en oude bewustzijns- en gedrags-patronen. Voor een ieder ruimschoots waar te nemen in de wereld op het moment. Als het goed is, en ik ben daarvan overtuigd, gaat het nieuwe het winnen dit jaar en gaan we grote bewustzijnverruimende stappen zetten dit jaar.
Dit alles is dus de krachtige astrologische achtergrond die door de heilige nachten van dit jaar heen werken. Die heilige nachten hangen zoals bekend samen met de spirituele energieen voor het hele komende jaar tot aan de winterzonnewende op 21 december.
Nu zal ik los van het voorgaande mijn persoonlijke verhaal over de afgelopen nachten vertellen en het daarna proberen in te passen in het astrologische verhaal. Ik had verteld dat nieuwjaarsnacht een enthousiast communicerende nacht was waarin ik me goed voelde maar geen speciale ervaringen. De 2 daarop volgende nachten waren ook niet bijzonder, wel goed stabiel zoals bijna alle dagen de afgelopen maand, maar niet speciaal. Zaterdag de 4e om 3 uur ’s morgens toen ik wakker werd, was dat echter niet. Die hele dag was er bijzonder veel weerstand en soms, zoals met de winterzonnewende, werkt dat uit dat ik blokkeer, in oud gedrag terugval en me daar ook niet tegen kan verzetten; Dat is meestal in periodes dat de energie te zuiver is, wat ik op dat moment dan nog niet kan bevatten.
Op andere momenten, zoals ik ook al vaker heb verteld, is het meer een gecontroleerd afdalen van verlicht bewustzijn in oud gedrag van het lager ik. Het voelt dan aan alsof de spirituele energie direct zelf contact wil met de energieen waarin het lager ik leeft. Ik laat dan gecontroleerd wat angst-agressie- of lust toe, of beter gezegd de spiritue energie daalt er in af. Maar steeds schoksgewijs dan; een klein stukje erin, dan consolideren en vermengen en pas als dat klaar is kan het weer een stukje dieper, waarna zich dat weer herhaalt. Gedurende en na dat proces, wat volgens mij ook een leerproces is voor die geestelijke energie, transformeert er zich ook iets in mij; het voelt dan aan alsof ik lichter word. Nou dat gebeurde er dus zaterdag de 4e van een uur of 3 ’s ochtends tot een uur of 5 ’s middags. Het voelde aan alsof er een lampje aan een lichtgevend koord vanuit mijn hoofd afdaalde in mijn romp tot in mijn onderbuik. Ik kon het duidelijk voelen afdalen omdat dat lampje en dat koord ontzettend koel aanvoelde, duidelijk waarneembaar. Om dat afdalen mogelijk te maken moest ik gecontroleerd afwisselend seksuele opwinding licht toelaten, afgewisseld met ergernissen over maatschappelijk gebeurtenissen ( het waren de dagen van Trumps aanval op de Iraanse generaal, het ontsporen van de branden in Australie met bijbehorend stupide presidentieel gedrag en de dagen van de terechte discussie over de nationale vuurwerk-ontsporingen). En tenslotte ook nog afgewisseld met lichte angstgevoelens of dit afdalende koord wel goed ging omdat het steeds dunner leek te worden naarmate het dieper ging. Uiteindelijk kwam het denk ik zo’n beetje bij de bodem denk ik; ik voel nu nog die koelte bij mijn stuitje in de buurt.
Hoe dan ook, zo was de toestand ongeveer rond 5 uur ’s middags op de 4e. Vervolgens begon dat koord zich ’s avonds te verdikken en alles werd lichter. Ik kon verder de hele nacht niet slapen omdat het steeds dikker, helderder en lichter werd. Het groeide uit in de breedte tot een kolom in mijn bovenlichaam van mijn stuitje of onderbuik tot in mijn hoofd. De verbinding naar buiten door mijn kruin-chakra is er wel maar lang niet zo sterk als tijdens de eerste heilige nachten na kerst. Ik voel het nu vooral sterk in mijn romp en het lijkt op een grote innerlijke schoonmaak en opruiming. Veelbelovend voor het najaar.
Dat waren de ervaringen. de geestelijke hierarchien die bij die 2 nachten horen zijn de Tronen, van 3 op 4 januari, en de Cherubijnen van 4 op 5 januari. Ik zeg trouwens steeds dat iedere hierarchie hoort bij 1 sterrenbeeld maar dat is niet helemaal juist. Van Vliet zegt er steeds bij dat iedere hierarchie door het hele jaar voelbaar is maar vooral in zijn eigen sterrenbeeld-maand. Alle 9 hierarchien zijn onderverdeeld in 3 groepen van 3, dus de Engelen (9e), Aartsengelen(8e) en de Archai(7e) horen bij elkaar en zijn gekoppeld aan het denken en het astraal-lichaam. De Exousiai of Elohim(6e), Dynameis(5e) en de Kyriotetes(4e) horen bij het voelen en het etherlichaam. De hoogste groep bestaat uit de Tronen(3e), de Cherubijnen(2e) en de Serafijnen(1e), en zij zijn de hoogste 3 spirituele hierarchien, ze horen bij het willen en het fysieke lichaam en staan eigenlijk voortdurend gericht naar de Triniteit van Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij geven ieder naar zijn eigen kwaliteiten rechtstreeks door wat ze van de Triniteit ontvangen.
De Tronen zijn de wilskracht van de zich offerende Liefde. Zij offeren zichzelf en hun offersubstantie is in de zwaarte gevallen Liefde die daardoor verwordt tot materie. Alle materie is dus door Tronen gematerialiseerde goddelijke liefde. De Cherubijnen zijn de geesten van de kosmische harmonie, zij bouwen Kosmoi (de kosmos) met die door de Tronen geofferde substantie. Ik zal straks nog iets over ze zeggen. De hoogste hierarchie is die van de Serafijnen en zij zijn de goddelijke Liefde zelf waaruit alles en iedereen gevormd is en die alles doorstraalt en verbindt. Die 3 hoogste hierarchien behoren bij de kosmische wereld van de sterrenbeelden waar ze ook verblijven.
Alle hierarchien kennen trouwens geen vrije wil. Om dat toe te voegen aan de schepping werd de mens geschapen, de toekomstige 10e hierarchie van de geesten van Liefde en Vrijheid. Om die vrije wilskeuze mogelijk te maken werd een deel van de offersubstantie van de Tronen niet aangenomen door de Cherubijnen waardoor die substantie een eigen, afgescheiden leven ging leiden. Dit werd uiteindelijk naar beneden door de hierarchien doorgegeven met bijbehorende duister wordende geestelijke entiteiten naar de aarde toe waardoor het duivelse ontstond, de afgezonderdheid, de afwezigheid van Liefde waar de haat uit voortkomt. Het was noodzaak om dit tegenbeeld van God te scheppen om de mens werkelijke keuze-vrijheid te geven. De mensheid heeft als vrijwillige keuze de mogelijkheid om die niet geaccepteerde offer-substantie uiteindelijk uit eigen vrije wil zelf alsnog te accepteren en het duivelse daarmee om te vormen tot het goddelijke door en vanuit Liefde tot de schepping. De mens zal bij die taak geassisteerd worden door de Cherubijnen en de andere hierarchien indien ze daar klaar voor is. Door middel van inwoning van boven, waarbij iedere hierarchie dienstbaar is aan de boven hem staande hierarchie, kunnen de hoogste hierarchien en zelfs de Triniteit zelf, in verbinding staan met de laagste hierarchie. Het opengaan van de kruin-chakra betekent dat het inwonende contact gelegd wordt. De hierarchien krijgen dan toegang tot de zichzelf overgegeven hebbende, vrijwillig medewerkende menselijke ziel.
Na dit gelezen te hebben vanochtend vroeg werd me duidelijk wat er de afgelopen 2 nachten in me gebeurt is. Een prachtig transformerend proces. Die laatste transformerende nacht hoort dus bij de Cherubijnen, bij Sagittarius en dus voornamelijk bij de maanden november en december. Er volgt nu nog 1 nacht, die van 5 op 6 januari die behoort bij de Serafijnen welke een samenvattende afsluitende nacht is van alle heilige nachten.
Ik zal later nog wat meer vertellen over deze 2 hoogste hierarchien maar ik wil nu even door met de verbindingen met de astrologische cycli. Allereerst is er de verbinding met de huidige maancyclus; het openingskwart van een maancyclus die ook op afgelopen zaterdag viel met de maan in de midden-eind graden van Aries. Een openingskwart gaat altijd om de eerste manifestatie van een nieuwe energie. Het gaat meestal gepaard met veel verzet van het oude. het wordt vaak vergeleken mat het ontkiemen waarnij de kiem zich door de aardkorst naar boven moet werken, zich moet manifesteren. Gedurende die openingskwart-fase die ongeveer 3 dagen duurt moet de richting die de energie gaan wil gevonden worden en uit alle macht ondersteund en nagestreefd worden. dat is wat er dus 4, 5 en 6 januari gebeurt; dus dit hele proces wat ik hiervoor beschreef past dus ook in deze belangrijke maancyclus en geeft er richting aan.
Zaterdag 4 vormde de maan dus het begin van het openingskwart in Aries, vanaf de midden-graden. Dat correspondeert met de Scorpio maand eind van dit jaar, welke staat voor diepgaande transformatie, het koord stapsgewijs indalend naar beneden. En nou vormt aanstaande oktober en november retrograderende Mars in dezelfde Aries-graden ook 3 keer openingskwarten met Jupiter, Saturnus en Pluto in de laat Capricornus graden; de eerste 2 keer in Scorpio en de laatste keer in Sagittarius. Die verbinding is geen toeval. Oktober en november zullen diepe confrontaties geven in de wereld (aanloop en verkiezingen in de USA trouwens op 8 november), maar tijdens het laatste openingskwart van Mars eind november en december zitten we in de energie van de 5e januari, die van de Cherubijnen dus. Volgens mij is dat een positieve indicatie in aanloop naar de totale zonsverduistering op 14 december in Sagittarius en de Jupiter-Saturnus conjunctie op 21 december in de 1e graad Aquarius, het nieuwe beginpunt van een tijdperk. Hier laat ik het even bij. het is inmiddels 15.00 uur op zondag-middag en ik ga nog een middag, een avond en een nacht genieten van die laatste, samenvattende heilige nacht. het bruist nog steeds aan alle kanten of misschien is het al weer een aanloop naar vannacht……………..

7 januari,

De laatste nacht leek gek genoeg precies een voortzetting van de vorige 2 nachten: eerst het indalen van het lichtgevende koord, de volgende het uitzetten van dat koord tot een kolom van licht en koelte en de laatste nacht van 5 op 6 januari werd die kolom min of meer massief gemaakt, een soort van materiele versteviging. En daar die laatste nacht eigenlijk een samenvatting geeft van het hele jaar mag ik aannemen dat het hele jaar in het teken van materialisering van het hele proces zal staan. De laatste drie maanden die ook aan het fysieke lichaam, en de 3 hoogste hierarchien zijn gekoppeld heb ik nog niet zo sterk ervaren en zo als een eenheid.

Over het hele jaar genomen zijn dus de maanden vanaf februari tot juli sterk, en de laatste 3 maanden, oktober, november en december. Een veelbelovend jaar dus. Ik moet ook aangeven dat ik inmiddels wel overtuigd ben van het gegeven dat ik twee verschillende innerlijke lichamen ervaar. Ik heb het steeds als 1 lichaam benoemd maar de afwisselende verschillen tussen 2 soort ervaringen zijn dit jaar te groot geworden om te negeren. Ik heb er weinig verstand van maar ik zal maar aannemen dat het gaat om het etherisch- of levens-lichaam en het astraal-lichaam. Dat is in ieder geval zoals Steiner het benoemt en ik vertrouw hierbij op zijn autoriteit. Het verschil werd me vanaf december echt duidelijk omdat de één echt zeer elektrisch aanvoelt en de ander als een koele kolom. De ene keer komt de ene in mijn bewustzijn en de andere keer de ander. Volgens mij zijn het dus twee verschillende lichamen maar ik heb er nog steeds geen behoefte aan om me er verstandelijk meer in te verdiepen. Ik onderga de ervaringen gewoon en beschrijf hier hoe het aanvoelt. Tegen de tijd dat ik naar een verstandelijk uitleg wordt geleid is het vroeg genoeg om er meer over te weten te komen.

Let er trouwens op dat mijn innerlijke ervaringen ook met de wereldontwikkelingen te maken hebben. Dat zou dus kunnen betekenen dat bij de ontwikkeling van het astraallichaam, vooral tussen februari en juni dit jaar, de maatschappelijke polarisatie deels overwonnen kan gaan worden. We zullen in de stijgende energie van de 1e jaarhelft naar een bewustzijnsverhoging toegroeien die die polarisatie zal overstijgen, in ieder geval een deel van de wereldbevolking, diegenen die met de opgaande ontwikkeling mee kunnen groeien. De neergaande helft van het jaar zal dan een fysieke materialisering brengen van dat wat we in de zomer geleerd hebben. De piek van weerstand, maar ook de diepgaande transformatie mogelijkheid zal dan naar mijn inzicht liggen in oktober en november.

Ok, dit waren de heilige nachten, nu op naar het volgens mij grootste astrologische evenement voor alle nu levende generaties: De Zon-Pluto-Saturnus-Mercurius conjunctie in Capricorn op 12e januari met Jupiter, en de Maan- en Planeet-knopen eveneens in Capricorn, die ook een belangrijke rol zullen spelen dit hele jaar door. De basis voor de komende eeuwen wordt volgens mij dit jaar gelegd. Ik weet niet zeker of we dat fundamentele inzicht gelijk zullen hebben. Net als mijn eigen weg denk ik dat we eerst intuïtief en onbewust door de ervaringen heen gaan en dat het daarna pas in het bewustzijn zal komen wat er eigenlijk gebeurt is. Zo gaat dat vaak met grotere transformaties, je ondergaat het maar je kan het geheel nog niet overzien terwijl je er middenin zit.

12 januari,

Het is nu een paar uur voor de grote conjunctie en ik voel me sterk gecentreerd en geconcentreerd. Niet dat er uiterlijk iets zal gebeuren maar het is het moment van het planten van het zaad voor de toekomst van de mensheid. De nieuwe koers zal vanaf nu ingezet worden waarvan de eerste manifestaties dit jaar zullen volgen en een belangrijk punt zal de winterzonnewende van 21 december 2020 zijn als de Jupiter en Saturnus conjunctie voor het eerst weer voor 200 jaar in lucht-tekens zal plaatsvinden. De afgelopen 200 jaar was dat steeds in aarde-tekens, vandaar het materialisme. De laatste overgang van 200 jaar aarde naar 200 jaar lucht was in in 1226, het sterfjaar van Franciscus van Assisi waarin hij ook op het hoogtepunt van zijn roem was. Steiner leerde me trouwens enige tijd geleden dat Franciscus vlak voor zijn overlijden, een gezuiverd astraal lichaam ontving. Schiet me net te binnen, het staat volgens mij ergens in de het eerste jaar van dit blog. Ik had er niet meer aan gedacht. Niet dat ik me daar ook maar enigszins mee wil vergelijken. Ik zou niet durven, maar de associatie met mijn eigen astraal-lichaam ervaringen de afgelopen maand komt natuurlijk nu wel zomaar mijn bewustzijn binnen.

Hoe dan ook kwam het astraal lichaam deze week weer in mijn bewustzijn omdat ik vlak voor de volle maan weer dat elektriserende gevoel kreeg in mijn lichaam wat er nu nog is trouwens. Toen viel het me op dat Mercurius conjunct met de zon kwam ( Mercurius regeert het zenuwstelsel in de mens, maar zoals eerder gezegd kan de elektriciteit ook op Uranus duiden die dit weekend weer direct gaat), gister met Saturnus en Pluto en vandaag een onderdeel vormt van de exacte grote conjunctie om 18.00 uur. Daarnaast viel het me ook op dat ik deze laatste week echt het conflict voelde tussen het nieuwe bewustzijn en het oude lagere bewustzijn dat sterk weerstand bood. Opvallend was daar wel bij dat de extremen niet meer zo gescheiden leken te zijn; Ze worden beperkt in hun extremen door dat astraal-lichaam. Nou staat een zuiver astraal-lichaam ook voor verzoening en overstijging van polariteiten, verzoening van onze lagere natuur met de hogere. Dus hier kan al het begin liggen van die Pluto-Saturnus-Zon-Mercurius conjunctie. De tegenstellingen in de wereld zullen dus minder sterk worden denk ik. De maanden van Pisces, Taurus en Gemini voelde ik bijzonder krachtig de afgelopen 2-3 weken en zijn allen gerelateerd aan dat astraal-lichaam, dus ik ga er van uit dat dat astraal-lichaam zich innerlijk zal ontwikkelen en dat de verzoening van de tegenstellingen in mezelf en in de wereld dit komende half jaar centraal zullen staan. Het begin daarvan kan ik deze dagen dus al fysiek voelen. Ok, ik stop er even mee en ga me weer innerlijk concentreren op die conjunctie.

Het is nu 10 uur ’s avonds, een paar uur na de conjunctie en mijn innerlijk wordt echt zoiets als samengeperst, Dat innerlijke lichaam voelt als het ware steeds solider aan, alsof het meer vaste vorm aanneemt, niet storend hoor, wel sterk voelbaar. Ik zal morgen opschrijven of dat een verdergaand proces is. Maar het voelt wel zo krachtig aan dat het wel moet samenhangen met die conjunctie. Het is precies wat je zou verwachten bij Pluto en Saturnus als ze samenwerken. Samenpersen, materialiseren. Rond mijn neusvleugels wordt het wel ook sterker qua elektriserend gevoel.

13-23 januari,

Dat samenpersende, materialiserende gevoel is wel een kenmerk van deze dagen en zal het naar ik denk van het hele jaar zijn. De nacht na de conjunctie was wel het sterkst. Maar eerst wil ik nog iets terughalen wat ik me achteraf pas realiseerde: 3 koningen is hier in Noord Europa geen groot feest. Maar in grote delen van de wereld is het dat dus wel, en terecht. Naast het feest van die drie wijzen is het ook de dag van de doop in de Jordaan. Jezus wordt gedoopt met de heilige geest en de Christus neemt zijn intrek in Jezus op zijn 30e levensjaar. Dit is voor vele Christenen in de wereld het eigenlijke geboortefeest van de Christus. Het is het feest van de Epifanie, de verschijning in het licht, het begin van de werkzaamheid van de Christus-impuls in de wereld. De 13 heilige nachten vormen de overgang van Kerstmis, de geboorte van Jezus, naar Epifanie, de geboorte van de Christus.

Nou wordt dat altijd gevierd op 6 januari, en terecht natuurlijk. Maar, zoals esoterici weten heeft iedere week in het jaar zijn eigen energie en die week begint altijd op een zondag. Kerstmis en Epifanie zijn de enige feestdagen waarvan de werking inderdaad precies op die dag plaatsvindt, wat voor een dag dat ook is. De paas-cyclus is sowieso speciaal op zondagen geplaatst vanwege de kosmische invloeden waardoor de data zich dus verplaatsen. Het begin van de Lijdenstijd weken, Pasen zelf, en Pinksteren vallen allemaal op een zondag vanwege het kosmische belang van die zondag als eerste dag van de week. Maar alle andere feestdagen die op een vaste datum worden gevierd vallen dus steeds op andere dagen. En dat is prima maar qua energie klopt het niet helemaal. Vandaar dat het bv bij Steiner gebruikelijk is om te stellen dat de energie waar een feestdag voor staat, in de wereld komt op de eerste zondag na die feestdag, tenzij die feestdag zelf op een zondag valt natuurlijk. Dus vanuit die gedachtegang viel 3 koningen, 6 januari, dit jaar op een maandag wat natuurlijk klopt omdat Epifanie altijd precies op die dag is. De Pluto-Saturnus-Zon-Mercurius conjunctie viel dit jaar op 12 januari, de eerste zondag na de Epifanie. Dat is een mooie serendipische gebeurtenis omdat die conjunctie samenviel met de 1e werkzame zondag van de feesttijd van de Epifanie, een feesttijd die 4 weken duurt trouwens en die de kerstcyclus, die met Advent begint, afsluit. Die 1e zondag van de Epifanie viel dit jaar op dezelfde dag als de conjunctie. De met die 1e zondag samenhangende energie is de Ster van Bethlehem ( Mattheus 2;1-14). En in de esoterie wordt de Ster van Bethlehem beschouwd als het symbool voor het Hoger IK, de Ziel en/of de Christus-impuls. Dat is toch een mooie dag voor zo’n belangrijke conjunctie voor de mensheid.

Daar ik het vaak over de 4e wijze heb gehad, naar het verhaal van Henri van Dyke, de wijze die pas 33 jaar later bij Christus aankwam, vanwege gewetenontwikkelende vertragingen, terwijl de Christus zijn kruisweg naar Golgotha aan het volbrengen was. Artaban is de representant van het zelfreflectieve vermogen van het rationele bewustzijn, dat pas in onze tijd tot ontwikkeling kon komen omdat het door de mens, zonder voorkennis, uit Vrije Wil ontwikkeld moest worden. Dus ik kan het intuitief van harte accepteren dat deze 1e zondag na de Epifanie, dit jaar de 12e januari van 2020, tevens de feestdag mag, en voor mijzelf ook zeker zal gaan worden, voor Artaban, de 4e wijze. De kosmische bezoeker die dit jaar, op de kosmisch gerelateerde 1e zondag na het feest van de Epifanie, via de Saturnusweg op aarde aankomt; De Saturnusweg die vanaf Michael via Kerstmis, Pasen en Pinksteren naar Uriel leidt; naar Uriel, de aartsengel van de zomer, en van Saturnus, die alleen door de zich zelfstandig uit vrije wil moreel verheffende mens bereikt kan worden.

Uriel, ruling guardian of summer heights,
                                                      You with the all-penetrating gaze.
                               From your eyes stream forth The light of the resting stars,
                             Of the wandering moon, Of fire flaming powers of lightning.
                                           You watch and judge the reapers of the harvest,
                                                Of us, man on earth, usurpers of the light.
                                            You, Archangel Uriel, conscience of the world,
                                                             Wisest among all angels.

Ook dit jaar zelf gaat met volle snelheid van start. Het wordt het jaar van de confrontaties met de werkelijkheid. Dit geldt zowel voor bv de klimaat-ontkenners die aan het eind van dit jaar geheel in hun hemd zullen staan. Al hun leugens en manipulaties zullen aan het licht komen. De door de eeuwen geaccumuleerde gevolgen van alle menselijke ontsporingen vanwege de overgave aan zelfzucht, haat en angst, komen aan hun grenzen. We kunnen niet verder meer op dit pad als we tenminste willen overleven als mensheid. Alle natuurrampen die Australie momenteel treffen geven ons een goed beeld welke kant het met de aarde op zal gaan als we ons gedrag niet wijzigen.

Ook de brexiters zullen geconfronteerd worden met de gevolgen van hun leugens en manipulaties. Dit jaar zullen Johnson & co de werkelijkheid niet meer kunnen ontlopen. De gevolgen van hun holle beloftes en manipulaties zullen zichtbaar worden. Net zoals Trump geconfronteerd zal worden met de gevolgen van zijn ontsporingen, leugens en destructieve manipulaties. Tot hier en niet verder zal de werkelijkheid zeggen,tenzij jullie ten onder willen gaan, die vrije keus is er natuurlijk wel altijd. Ditzelfde geldt natuurlijk overal ter wereld waar vele opstanden aan de gang zijn tegen corrupte, vaak dictatoriale leiders. het mondige, wereldwijd communicerende volk is en zal gaan vechten voor meer vrijheid of voor meer sociale rechtvaardigheid. En gelijk hebben ze, de tijd van de zelfzuchtige, eenzijdig onderdrukkende en stelende minderheid is voorbij. De tijd van de collectief samenwerkende onderstroom breekt aan, al zou het maar zijn uit evolutionaire noodzaak om als mensheid te overleven.

Het kernpunt is hier dat wat je werkelijk geloofd uit je daden spreekt; je kan liegen, manipuleren en oplichten wat je wilt maar je daden laten een onuitwisbaar spoor achter. Je herkent de boom aan zijn vruchten, zoals Jezus ooit zei. Versterkt vandaag de dag natuurlijk door tot transparantie dwingende versnellende communicatietechnologie. Een ieder zal zichzelf steeds minder kunnen verstoppen. Iedereen zal steeds sterker geconfronteerd worden met de gevolgen van zijn eigen daden.

En dat is de Wilsweg zoals we die met zijn allen tegelijk begaan. De gevolgen van de uitingen van onze ware intenties zullen steeds sneller zichtbaar worden en naar onszelf terugkeren; Het Karma, goed dan wel slecht, zit in een stroomversnelling vanwege de moderne communicatiemiddelen en zal ons weten te vinden. Wat eerst decennia kon duren, kan nu zomaar in weken of misschien wel dagen naar ons terugkeren. Het is onontkoombaar. En ook het goede of slechte voorbeeldgedrag van 1 persoon kan nu ook tot lering dienen voor miljarden. Zo roept de negativiteit en corruptheid van Trump massale, en nog steeds groeiende weerstand op, en het onverzettelijke gedrag van een jonge vrouw als Greta Thunberg een nog steeds groeiende bewondering omdat we allemaal weten dat ze in principe gelijk heeft. De wilsweg leidt onherroepelijk tot strijd en confrontaties omdat dat de manier is waarop wij mensen leren en ons geweten ontwikkelen, zie integriteit 1 en 2.

Het is nu een dag voor de Aquarius nieuwe maan en deze maand is werkelijk buitengewoon sterk geweest, innerlijk ook weer alle hoeken van mezelf beleefd, maar wel met een positief slot. De fysieke groei van het innerlijk lichaam, of 2 natuurlijk, is vooral sinds 2 weken enorm sterk. Het kost ook veel energie merk ik, maar het proces zet zich maar voort. Ik snap dat ik het misschien wel te vaak herhalend benoem, maar het is zo’n wonderlijke gewaarwording om zo’n innerlijk versmelting door te maken. Elke keer denk ik dat het intussen wel op zijn eind zal zijn, maar dat is niet zo, het kan nog steeds verder en gezien de heilige nachten van de afgelopen maand zal het dit jaar alleen maar verder materialiseren, met een climax in het midden en aan het eind van 2020. Maar het is ok, het wordt ook steeds stabieler en zekerder en ik begrijp volledig dat dit gehele proces rust en afzondering nodig heeft. Het vergt gewoon een lange noodzakelijk voorbereidingstijd.

De dubbele ervaring van de heilige nachten aan de ene kant, en de maancyclus die ik pas gedurende dit jaar voor het eerst zo sterk ervaren heb aan de andere kant, was ook bijzonder. Ook nog omdat die maancyclus tegelijk ook nog 2 eclipsen en de grote conjunctie bevatte. Zo’n sterke maancyclus waar de 13 heilige nachten dwars doorheen werkten was ook prachtig. Zo viel het openingskwart precies samen met de, naar ik denk heftigste Scorpio nacht die vooral verwijst naar de maanden oktober en november van dit jaar. Het paste precies in elkaar, met ook nog de grote conjunctie in de volle maansfase. Precisiewerk van de Kosmos!!

Ok, op naar de nieuwe maan, de laatse week bruist en elektriseert het aan alle kanten in me, dus ik weet dat de maancyclus goed doorstaan is en dat het zaad voor de nieuwe cyclus er klaar voor is.

25 januari,

Het is een krachtige nieuwe maan alhoewel ik moet zeggen dat ik meer slaap dan normaal, maar ik denk dat het te maken heeft met de innerlijk verdergaande bouw; het kost energie. Ik weet dat ik regelmatig vertel over de innerlijke groei maar het proces gaat gewoon steeds verder, het wordt steeds massiever en vandaag drong het tot me door dat Rudhyar het in zijn verhandeling over Cancer, het had over de lensvorming in het hoofd om de niet-polaire kosmische energie te vertalen naar ons aardse polaire-bewustzijn. En het is oa die lensvorming in mijn hoofd die ik steeds sterker voel, alsof er een soort van plastische bol,of lens, in mijn hoofd ontstaat. Het niet te ver uitslingeren van polaire gedachten is nodig om dat innerlijke bouwwerk niet te beschadigen, de bekende veelgenoemde centrering en focus. Ik zal het dus wel vaker blijven benoemen want het wordt steeds fysieker, sterker en stabieler. En natuurlijk blijft mijn vrijwillige medewerking essentieel; er wordt me niks opgedrongen wat ik zelf niet wil alhoewel ik soms wel even aarzel, omdat het allemaal nieuw is.

Nou las ik vandaag het hoofdstuk over Aquarius van Rudyhar en daar zat voor mij een fascinerend stuk tussen aan het eind van dat hoofdstuk dat met het hier bovenstaande te maken heeft . Dat slot stuk zal ik hier kopieren en de link naar het hele hoofdstuk daaronder.

”  Where the Capricorn-organized collectivity comes close to being an ideal society, the Aquarian may emerge from it as the representative of its perfect organic wholeness. In this case he becomes the plenipotentiary of the group, or the seed which, leaving the fulfilled parent organism, is the embodiment of all its vital power. In Aquarius the power of the Christ-seed is released into the new virgin soil; this seed will germinate in due time and become lost as a seed so that the new plant may be.
      In that sense, the great men who, having assimilated in their personality all the most progressive trends of European culture, came to the “New World” and identified themselves with its civilization, presenting to America the gifts of their European wisdom and personality, acted as seed-men and symbolically speaking, as true “Aquarians.” The ideal Capricorn is the “White City” or “White Lodge,” whose “birthday” is celebrated early in January, at the opposite pole of the year from the date of the Declaration of Independence; a significant symbol indeed. And the “Aquarians” of the Spirit are those mysterious Personages who cyclically go forth from that “White City” — the Pleroma of God — to release therefrom the “Living Waters” of the New Life.
      Thus the Aquarian symbolism of the Water-Bearer, who carries on his shoulder an “urn” whence flows down to the earth a stream of water. This urn is a symbol of the mystic seed-bag, releasing the substance of a new humanity. It is also a symbol of the storm-cloud, laden with bountiful rain which will water the expectant crop, and releasing the lightning — which the old Aryans deified as Rudra. The lightning is not only a destructive force. It is the means for the precipitation out of the air of precious nitrogen necessary to living processes.
      Power flows always from a higher to a lower potential, from the fulfilled to the yet incomplete or the expectant. Power in Aquarius can be, perhaps more truly than in any other fixed Sign of the Zodiac, the Power of God. Thus the Divine Manifestation for the “Aquarian Age” is expected by some to be the most powerful outpouring of creative Spirit. Perhaps that outpouring is even now flooding the human realms. Perhaps the Archetypal Man has already taken flesh and blood, and men’s minds are soon to behalf the fullness and the glory of the Revelation that shall be made concrete by many who will come from the celestial “White City,” as seed for the new humanity.
      This is the promise of Aquarius, whose “living waters” flow from celestial heights to impregnate the human kingdom as a totality for a new birth of Personality — for the birthing of the “Man of Plenitude” in our children and our children’s children.” http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s11p1.shtml

Als je daarbij dan aanneemt dat we dit jaar overstappen van 200 jaar Jupiter-Saturnus conjuncties in aardetekens naar 200 jaar luchttekens, te beginnen 21 december van dit jaar met de eerste van die conjuncties in het lucht-teken Aquarius, en wel in de eerste graad daarvan; dezelfde graad waarin Saturnus de laatste keer was op 31 otober 1991, de nacht dat mijn spirituele zoektocht begon. Saturnus komt van a.s maart tot juli even in Aquarius waarna het nog eenmaal voor een half jaar retrogradeert naar Capricorn om vervolgens samen met Jupiter op de winter zonnewende samen in de 1e graad van Aquarius te staan. Die gebeurtenis wordt door vele astrologen gezien als het begin van een periode die sterk door Aquarius beinvloedt zal gaan worden. Ik neem aan dat u vanuit deze eigen ervaringen van me kan begrijpen dat ik hier door Rudhyar verrast wordt, zoals ik dat natuurlijk vaker met hem heb. In mijn ogen was hij echt zijn tijd ver vooruit en fungeert als een soort heraut en helper. Ik ervaar hem in ieder geval zo. Ik wordt vaak speciaal verrast omdat ik zijn stukken die me echt raken meestal pas lees als ik ze eerst ervaren heb. Op die manier duidt hij gewoon wat er in me gebeurt, net zoals Steiner en ook Bock dat vroeger, en soms nog steeds, voor mij deden. Het geeft me ook een stuk zekerheid dat ik gewoon vertrouwen in het kosmische proces moet hebben. Bovendien gaf dit stuk me ook het idee dat ik misschien wel deze ervaringen met meer mensen deel, dat we, zonder het van elkaar te weten, hetzelfde proces doormaken. Dat is wel een geruststellende gedachte voor me.

2 februari,

Het is een beetje vreemde maancyclus voor me. Eenzijdig. Ik voel een sterke drang om bovenin te blijven waarmee ik wil zeggen, in mijn hoofd geconcentreerd. Iedere keer dat mijn aandacht naar beneden gaat en emotioneel geladen wordt voel ik een sterke waarschuwing om niet naar beneden te gaan maar geconcentreerd in mijn hoofd te blijven; discipline wordt gevraagd. Aanleiding genoeg om wat emotioneel geladener te worden zoals bij het impeachment proces van Trump. Ik vind het ongelooflijk hoe opzichtig ruggengraatloos de Republikeinen kruipen voor Trump, voor de hele wereld duidelijk om te zien. Het wordt gelijk zichtbaar gemaakt hoe dictators, waaronder ook Mussolini en Hitler, aan de macht konden en kunnen komen; Je hebt slechts een buslading angstige, laffe en ruggengraatloze politici nodig die hun kortzichtige eigenbelang boven de grondwet, het nationale- en het internationale belang stellen. Ik hoop voor hen dat imbeciel Trump, want zwaar verstandelijk gehandicapt is ie, het niet in zijn hoofd krijgt om impulsief raketten af te gaan vuren op het één of andere burgerdoel of ergens een oorlog doet laten beginnen want al die republikeinse senatoren zijn vanaf nu moreel persoonlijk aansprakelijk voor elk excessieve en destructieve acties van Trump inclusief alle mogelijke gevolgen die daaruit voortkomen. Deze maand lijken meer zaken emotioneel, maatschappelijk en qua klimaat verder uit de hand te lopen. Een periode van versnelling misschien? We zullen het zien, we zijn pas op een kwart van de maancyclus. In mijn hoofd voel ik wel gelijk beschadigingen optreden in die plastische bol indien ik ongecontroleerde emoties toelaat. Discipline en concentratie zijn sterk nodig voel ik, en ik kan het opbrengen, dus daar gaan we voorlopig maar mee door deze Aquarius maand.

19 februari,

Ik heb even de tijd genomen om alles te ervaren de afgelopen 2 weken. Het begint zich nu pas te verhelderen merk ik. Allereerst was het bijna komisch om te constateren dat er een boel veranderde een paar uur nadat ik het voorgaande geschreven had op 2 februari. Een paar uur later voelde ik ineens dat ik wel weer verder af kon dalen in mijn dagelijkse bewustzijn zonder dat ik waarschuwingen voelde om dat niet te doen. De afgelopen 2 weken heb ik me dan ook als een mens met 2 helften gevoeld; niet in strijd met elkaar maar wel tegengesteld. Het duurde een dag voordat ik door had dat ik de Mercurius schaduw had bereikt, het eerste onderdeel van de Mercurius retrograde periode. Ik heb er vaker over geschreven dus ik ga het niet allemaal meer beschrijven alhoewel ik wel zo een link zal zetten naar videos hierover van astrologe Tara Nikita omdat ik haar gewoon erg goed vind met een voor mij heldere en goede uitleg. Ze publiceert geregeld videos over de actuele gebeurtenissen in de sterrenhemel, sowieso de nieuwe en volle manen, dus ik kan haar zeker aanbevelen als je meer wilt weten over astrologie. Ik geef hier even haar youtube-kanaal geven: https://www.youtube.com/channel/UChx7L3dHGcYmCskc0GcRs6w/videos Voor deze periode kijk de mercurius retrograde in pisces-aquarius video van 12 februari. Volgens mij is er ook wel redelijk wat van te begrijpen als je (nog) niet zoveel, of misschien wel helemaal niks, van astrologie weet. Om eventueel meer van astrologie te leren kan je vast ook wel terecht bij haar. Ze is een goede heldere leraar in mijn ogen die duidelijk uitlegt, praktisch en deskundig is, en je absoluut niet zal belazeren. Via deze link kan je ook naar haar website komen, ze doet van alles.

Maar naast deze algemene uitleg heb ik ook nog eigen specifieke ervaringen die met het jaar intenser worden. Het begon in 2017 en ieder jaar wordt het sterker. De eerste steeds terugkerende wonderlijke ervaring is die eerste Mercurius gang door zijn schaduw. Mercurius en alle planeten trouwens gaan tijdens hun retrogadegang 3 keer over dezelfde graden heen. Bij Mercurius is dat alleen het duidelijkst merkbaar omdat ie het snelst gaat; in 1 jaar drie keer om de zon. Maar nou was mijn eerste Mercurius ervaring in die eerste schaduw periode zonder dat ik er ook maar iets van snapte meer een soort van een plotseling vakantie gevoel: na een paar maanden sterke concentratie viel de noodzaak daarvan in één keer weg, ik kon ineens weer alle dingen die ik doen die ik wilde, een soort van vakantiegevoel dus. Ik snapte later pas dat dat ook kon omdat Mercurius een paar weken later retrograderend weer terugkomt naar dat zelfde punt en vanaf dat moment ging de concentratie steeds weer aan, vakantie weer voorbij voor een paar maanden. Dat heeft zich eigenlijk steeds herhaald de afgelopen 3 jaar, en steeds intenser. Tara legt in het eerste stuk van de video eigenlijk precies uit waarom dat zo is. Maar goed, de eerste schaduwperiode geeft bij mij dus een soort van vakantiegevoel tussen 2 en 16 februari deze keer, daarna de eigenlijk retrograde periode zo tussen 16 februari en 9 maart wat een duidelijk reflectieve periode is, deze keer voornamelijk in Pisces dus sterk intuitief, gevoelsmatig en spiritueel, met veel Neptunus invloeden. In deze periode valt dan ook het moment van de conjunctie tussen de Zon en Mercurius, het moment dat Mercurius precies tussen de Zon en de aarde staat, dus het dichtst bij ons staat en de werking bijgaand het sterkst is. Die conjunctie die ook het begin markeert van een nieuwe zon-mercurius cyclus valt halverwege de retrogradegang op 26 februari deze keer. En op 9 maart is Mercurius weer op hetzelfde punt waar ie op 2 februari was en start er voor mij weer een nieuwe concentratie periode die dan weer duurt tot ergens in juni bij het begin van de volgende retrograde periode.

Beginnend op 2 februari tot aan de 16e voelde ik me dus als het ware 2 helften. De bovenste helft elektrisch en de onderste helft eerst leeg maar zich daarna vullend met vuur. Nu bij het begin van de eigenlijke retrograde voel ik dat het bovenste elektrische deel langzaam begint neer te dalen over het vurige deel. Het voelt absoluut vreedzaam aan, als een soort van versmelting. wordt vervolgd……

20 februari,

Met de Zon in Pisces nu en Mars in Capricorn voel ik duidelijk een versterking van die elektrisch afdalende bovenhelft, aanvoelend als een soort van mantel net onder mijn huid. De kap van die mantel op mijn hoofd voelt dan wel het sterkst aan; Het kruin-chakra is duidelijk de oorsprong, en ook het voorhoofd-chakra staat duidelijk open. Ik moet weer denken aan de nacht van 26 op 27 december behorende bij deze maand van Pisces. Daar voelde ik dat intens pulserende “astraal-lichaam”. Blij te voelen dat de correspondentie er is en alleen maar sterker lijkt te worden deze maand.

21 februari – 14 maart
Ik heb me deze hele retrograde periode overgegeven en me er niet denkend mee bemoeit, onderga het maar. En het was zo omvattend, verdraagzaam en accepterend. een echte Pisces retrograde. Het ging ook over seksualiteit en het verdere versmelten van het elektrische bovenstuk (hoger-ik) met het vurige onderstuk (lager ik). In november tijdens mijn 2e saturnus-return op de 27e vertelde ik al dat dat binnenlichaam van onder voor het eerst in mijn leven af werd gesloten. Dat is ook nog steeds zo maar binnen dat geheel moeten de boven en de onderhelft nog vermelten of transformeren. Ik weet dat dit vreemd klinkt en ik probeer ook slechts maar de innerlijke gewaarwordingen in woorden te vertalen.
Omdat ik de omgekeerde Saturnus-weg bewandel is sexualiteit, behorende bij het één na onderste , het 2e chakra, het laatste wat bij mij zal transformeren. Het hoort samen met het onderste, het 1e chakra, de aarding, de zekerheid, bij de basale menselijke polariteit tussen man en vrouw die verzoend moet worden. En dat zal moeten gebeuren binnen het astraal-lichaam. Dus die verzoening zal ik gedurende deze Pisces maand en het gehele voorjaar innerlijk gaan doormaken, althans dat hoop ik. Zo zie en ervaar ik het in ieder geval, gekoppeld aan de inzichten en ervaringen van de heilige nachten van eind december.
Seksualiteit in mijn leven is ruwweg te scheiden in de eerste 30 jaar en de 2e 30 jaar. De eerste helft was meer een scheiding tussen fysiek en mentaal. Ben nooit geobsedeerd geweest door sex alhoewel er wel kortstondige uitbarstingen van masturbatiedrift waren. Ik zag het altijd meer als een kortstondige noodzaak, ook omdat ik er niet veel plezier aan beleefde omdat het zo kort duurde gevolgd door snel in slaap vallen. Het zei me niet zoveel. Voor astrologen: mijn venus staat conjunct mercurius in Pisces met een driehoek naar neptunus in Scorpio. De eerste 30 jaar leverde die stand meer vluchtgedrag en romantische dromerigheid op, idealisme en soms ook heftige aanvallen van onmogelijke romantische liefdes.
De 2e 30 jaar was de periode van het indalen van die spirituele entiteit. Vooral gedurende de eerste 10 jaar van die 30 veranderde liefde en seksualiteit enorm. Onmogelijke liefdes werden bijzonder intens en spiritueel; juist het vrijwillig moeten bewaken van morele grenzen bij onmogelijke liefdes was spiritueel sterk inspiratief. Vaak vervloekte ik dat al mijn grote liefdes onmogelijk waren totdat ik besefte dat dat juist een grote gift was van het lot omdat ik de scheiding moest leren aanbrengen tussen liefde en lust of zelfzucht.
Ook leerde ik toen de verwantschap ervaren tussen het bewaken van morele grenzen en het seksueel beheersen van het orgasme. Nu, deze maand, is dat me geheel duidelijk geworden dat dat inderdaad zo is. Naast onmogelijke liefdes had ik wel toentertijd een paar heerlijke seksuele relaties door het praktisch oefenen van het niet klaarkomen, nachten lang….. en in een tijd dat er nog geen pillen waren. De geest was daar helemaal bij betrokken en ook mijn leermeester. Er is dus geen conflict tussen geest en seksualiteit, maar wel een probleem met het vinden van een gezamenlijk perspectief.
Vandaar dat ik nog steeds geregeld masturbeer, tijdens Mercurius retrograde periodes, waarbij er wel beheerst moet worden. Ik ben al meer dan 2 jaar niet klaargekomen en dat lijkt heel belangrijk te zijn. Door het offeren van dat orgastische eigenbelang kan die energie gebruikt worden voor vermeltende spirituele ervaringen met een groter geheel. Althans zo zijn mijn ervaringen, en hier simplistisch weergegeven. Rudhyar beschijft dat proces eigenlijk uitstekend in zijn hoofdstuk over Scorpio in het vaker genoemde boek “the pulse of life”. Het hele Nederlandstalige hoofdstuk staat op dit blog in het artikel van oktober 2019. Ik zal hier een stukje daaruit dat hierover gaat kopieren:

” Het steeds opnieuw veroordelen van Scorpio, het vervloekte teken, loopt parallel met het gelijkstellen van seksualiteit en zonde, dat zo bepalend is geweest voor onze christelijke westerse beschaving. Daardoor is het onderwerp geïnfiltreerd met ‘complexen’ en verstarde geesteshoudingen die moeilijk worden veranderd, zelfs niet door de scherpste analyse. Toch kan op basis van een breed begrip van de hele zodiakale cyclus van dag- en nacht-kracht veel gezegd worden dat licht in deze duistere hoeken zal kunnen brengen.
De seksualiteit heeft twee grondbeginselen: voortplanting en niet-voortplantend of sociaal. De eerste valt onder Taurus, de laatste onder Scorpio. Het is vreemd dat zo’n onderscheid niet gemaakt is door westerse astrologen en filosofen want de correlatie tussen Scorpio en gehele seksactiviteit is zeer vreemd als men bedenkt dat Scorpio slechts een laat teken van de zodiak is, en verband houdt met de herfst, de tijd dat de levenskracht in de natuur gaat slapen. Als strikt biologische factor is de seksualiteit een primaire functie van alle organismen en het is duidelijk dat hij als zodanig verbonden moet worden ,met de paringstijd van de dieren en de groei van de bloemen. Deze kant wordt gesymboliseerd door Taurus, de stier, die staat voor vruchtbaarheid en mannelijke kracht. Taurus is het teken van de zuiver fysiologische en voortplantende paring. Het is een fase in het proces van de opbouw der persoonlijkheid. Het vertegenwoordigt de rijpere jeugd, zijn instinct tot onbewuste voortplanting, zijn asociale drang tot persoonlijke zelfontwikkeling door bevruchten en bevrucht worden en dus door zuivere emotionele ervaring. Het betekent de grootste emotionele uiting van de dag-kracht en van zuivere persoonlijkheid zonder enig sociaal verband. Het is zuiver begeerte zonder geestelijke achtergrond of bewustzijn, zonder enig verwringing of individueel-sociale differentiatie, een generische kracht, die universeel is en op zichzelf geen ‘zin’ heeft. Hij is zoals het leven is.
Het teken Scorpio is de tegenpool van Taurus. Dit betekent dat in de gemeenschaps-bouwende cyclushelft van de opkomst van de nacht-kracht, het dezelfde plaats bekleedt als Taurus in de persoonlijkheids-bouwende cyclushelft van de opkomst van de dag-kracht. Daarom correspondeert met de paringsdrang van Taurus een andere drang die het essentiële kenmerk van Scorpio is, en wel: de drang in het individu om op te gaan in een volkomen vereniging met andere individuen en zo samen een groter organisch geheel te vormen. In Libra herkent men deze drang als een motief tot sociaal- en groepsgedrag, maar in de diepste diepte van de Libra-mens is nog veel individualisme over. De dag-kracht is te sterk om toe te staan dat de persoonlijkheid zich volkomen zou laten gaan in een onherroepelijke vereniging met anderen. Libra is een toestand van van wankelbaar evenwicht tussen een tanend individualisme en een toenemend collectivisme. Maar in Scorpio wordt het verlangen om een afzonderlijk individue te zijn met dramatische intensiteit overheerst door de behoefte om meer dan zichzelf te zijn; door de drang in anderen over te vloeien zoals kleine stromen opgaan in grote rivieren en rivieren in de zee. Die drang is het transcendente en sociale aspect van seksualiteit. Hij vertegenwoordigt niet de voortplantingsseksualiteit van de rijpere jeugd, die wil trouwen, maar de geen voortplanting verlangende, sociale en -ja- mystieke seksualiteit van de volwassenheid, die een verlangen is om zichzelf te vergeten en naar vereniging door een ander met een groter geheel en zelfs met ‘God’ zoals het Oosten en de meeste ‘geheime tradities’ zeer wel begrepen hebben.”

Er staan geregeld links naar dat boek en er volgt er zo nog één naar het hoofdstuk over Pisces, dus ik zou zeggen, lees dat nog een keer als je het beter uitgelegd wil hebben.
Dat hele boekje is trouwens fantastisch, ik kan het niet genoeg zeggen. De meeste hoofdstukken lees ik achteraf en keer op keer leggen die hoofdstukken me precies uit wat ik doorgemaakt heb. Zo ook deze maand van Pisces. Het bijzondere voor mij is dat ik bijna alles in dit boekje zelf intens zo ervaar als het er staat sinds juni in ieder geval toen ik dit boek in handen kreeg. Aries, Taurus en Gemini heb ik nog niet gelezen, dus spannend voor de komende maanden. En daar ik al 2 jaar schrijf dat mijn innerlijke ontwikkeling parallel loopt aan de wereld-ontwikkeling is dit Pisces hoofdstuk best wel indrukwekkend. We hebben ook net de grote Saturnus-Pluto conjunctie gehad wat wil zeggen dat er grote maatschappelijke transformaties staan te gebeuren. Daarnaast, tegelijk gaan we dit jaar ook over van 200 jaar aarde conjuncties tussen jupiter en Saturnus, naar 200 jaar lucht conjuncties tussen die 2 planeten en die 2 planeten corresponderen met maatschappelijke ontwikkelingen. De maatschappij begint dus te transformeren dit jaar en Pisces is altijd de be-eindiger van een proces of cyclus, zoals Aries, de lente-equinox, 20 maart dit jaar, altijd het beginpunt van de nieuwe daaropvolgende cyclus is.

Hier volgt de eerste bladzijde van het hoofdstuk Pisces. Ik vind het zo toepasselijk voor deze maand van innerlijke overgave en transformatie terwijl het tegelijk ook de maatschappelijke transformatie beschrijft die momenteel door de wereld raast. Het Corona virus is met recht een Piscean-storm. Onder dit stukje de link naar het hoofdstuk uit het boekje “the pulse of life” van Dane Rudhyar.

“The last stage of the Sun’s zodiacal journey is reached in Pisces as the Day-force, steadily waxing stronger, prepares to balance and overcome the waning Night-force. The Christ-seed, which was activated at the winter solstice in the hidden depths of a world utterly dominated by social behavior and by the concept of the State, has now unfolded to the point where it has to be recognized by a society breaking down under the weight of its crystallizations. The once-powerful Empire is attacked from all sides by waves of destructive energy, by the rip-tide of Barbarian invasions. New blood is flowing into the old ruling classes, utterly transforming them. The proud “isolationists” are swept away when they refuse to link themselves up to the rising crest of the spring-to-be — as wintry icebergs are sent to liquid deaths by the equinoctial storms which rage through the Piscean period.
Pisces is an era of storms and of wholesale disintegration. But Piscean winds of destiny may impel men of vision and courage to discover many a “new world,” as much as they do destroy or suffocate the many who stubbornly resist change. Pisces is an era of often sharp and violent repolarization. It is an era of purgation and cleansing. Tradition has made of the month preceding the vernal equinox a period of fasting and repentance. Beginning with Ash Wednesday, the devotee of the New Life must learn to identify himself willingly with the death of all established structures. He must be willing to face the chrysalis state for the sake of the butterfly-to-be. Pisces is the mythical Deluge and the age of universal dissolution. Man must accept structural dissolution under the insidious power of Neptune, ruler of Pisces. He must cling to no stability or no past greatness. “No-security” is for him the only possible security. He must learn to operate in terms of the waxing Dayforce and to stand un-moved while the structures built by the Night-force are shattered all around him.” http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s12p1.shtml

Innerlijk is het dus aan het versmelten en transformeren en ik laat me leiden. Seksueel waren er deze maand intense ervaringen vanaf de begin februari, de periode van de retrograde. De bovenste elektrische helft verbond zich eerst met het wortel-chakra(1e) en het heiligbeen(2e) denk ik, alsof er een verbinding, een koord waar ik eerder over sprak tijdens de heilige nachten van begin januari, gespannen werd tussen mijn bovenlichaam en de onderste 2 chakra’s. Seksueel voelde het in ieder geval als een verbinding met het scrotum dat aanvoelde zoals het voelt vlak voordat je gaat klaarkomen; een intens krachtig en dwingend gevoel. Normaal gesproken kan je dan niet meer terug en moet je klaarkomen maar dat kon nu wel, continu. Het voelde duidelijk aan als een soort van verankering tussen de elektrisch aanvoelende bovenkant van mijn lichaam middels een soort van koord met mijn onderste 2 chakra’s. Dus weer een soort van diepere ervaring. Maar ja genoeg geleuter over mijn ervaringen. Alhoewel, het belangrijk is omdat we dit voorjaar naar de versmelting of verbinding van die polaire tegenstelling tussen mannelijk en vrouwelijk, of geest en mens, hoger-ik en lager ik, onderweg zijn. Het feest van het overwinnen van die polariteit, die versmelting of vereniging, is Pinksteren en in het kielzog daarvan St Jan, de zomer dus.

17-18 maart,

Een andere assciatie die ik dit weekend heb is die met de aartsengel Rafael, de aartsengel van het voorjaar die morgen, zondag de 15e maart, het stokje overneent van Gabriel, de aartsengel van de winter. In mijn basis artikel op dit blog, “Golgotha”, heb ik het over dit moment in het jaar. 4 weken voor Pasen is het begin van de lijdenstijd, het begin van de weg die uiteindelijk naar Golgotha, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren leidt, de weg die van het zwart van de lijdenstijd over het rood van Pasen naar het wit van Pinksteren gaat. Rafael, de heelmeester onder de aartsengelen, neemt hier het stokje over van Gabriel die de Christus-impuls beschermd heeft heeft sinds zijn geboorte aan het begin van de winter. Rafael doet nu echter iets vreemds en heft de bescherming op. De christus-impuls of de levenskracht moet zich nu op eigen kracht naar het licht richten, in de plantenwereld bv door zich door de weerstand van het zaadomhulsel en de aardkorst te boren, het ontkiemen.
In spirituele taal heft Rafael hier de bescherming op en laat Ahriman de aanval openen op de christusimpuls. Ahriman ( zie artikel over Michael), één van 2 Michaelische draken, is de draak van de angst zoals Lucifer de draak van de zelfzucht is. Door die aanval wordt de christus-impuls of de levenskracht gedwongen om te ontkiemen. Gek genoeg zien we dat dit jaar hier aan het begin van de lijdenstijd glashelder in de maatschappij; de angst, Ahriman, (o.a. door angst gevormde verhardingen die de levenskracht blokkeren in de menselijke psyche), is als gevolg van het corona virus gigantische vormen aan het aannemen. Met recht hebben we hier en nu een duidelijk zichtbare en actieve ahrimanische draak. Het is tijd voor ons als mensheid om deze draak gezamenlijk met moed, beleid, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen én zelfreflectie te weerstaan. Spannende tijden. Tijd om de angst collectief te weerstaan, of zoals in “integriteit 1” “We Beheersen onze angst-haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst”.

De 20e maart is ook de lente-equinox, eigenlijk het precieze moment waarop al het spirituele in de mens en in al wat leeft weer bewust of onbewust contact zal gaan maken met de spirituele wereld in de kosmos. De christus-impuls=de levenskracht. Het is het moment in het jaar waarop wij dat wat we in het aardse ervaren hebben gedurende de herfst en de winter, bewust dan wel onbewust kunnen gaan delen met de kosmische spirituele wereld. Voor mezelf weet ik, doordat ik dit nu al 3 jaar meemaak, dat de spirituele entiteit in mezelf bij deze lente-equinox weer contact kan en zal gaan leggen met de spirituele wereld en over een 3 maanden durende periode naar boven zal gaan stijgen, mijn bewustzijn ieder jaar een stukje hoger meenemend, net zo als dat hij/zij bij de herfst-equinox weer naar binnen bij me komt, of beter gezegd binnen mijn fysieke grenzen zal terugkomen en het 3 maanden durende indalingsproces zal inzetten, mijn bewustzijn ieder jaar een stukje dieper meenemend. Zij kunnen immers slechts door en met ons werken. Ze zijn uiteindelijk afhankelijk van onze vrijwillige medewerking, onze onvoorwaardelijke overgave, onze offerbereidheid en ons openstaan voor bewustzijnsgroei.