Oktober tot januari, herfst 2021; Michael tot en met Kerstmis

1 oktober

Dit is de eerste post sinds het begin van de Michaeltijd. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van de afgelopen winter, voorjaar, zomer e.a. te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit herfstverslag zal voortborduren. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Die 2 hoofdartikelen zijn goed te bevatten voor het rationele bewustzijn en herhaalde lezing en reflectie leidt vanzelf tot het in meer harmonie komen met de levensstroom. Bedenk ook dat dit blog meer dagboek notities zijn die grotendeels verhalen over mijn innerlijke spirituele reis, het is geen wetenschappelijke verhandeling.

Hier volgen eerst nog wat algemeenheden:

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 begeleidde de geest of mijn hoger-ik me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar innerlijk steeds sterker groeiende energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker. Het is echt een klok.

Ok, ik ga nu gewoon verder met waar ik bij het zomerblog gebleven was:

6-10 oktober,

6 oktober was de nieuwe maan in Libra conjunct Mars en waren ook de begindagen van de Mercurius-retrograde die deze weken intens en sterk zal zijn. Op 9 oktober was de Zon conjunct Mercurius en Mars in dezelfde graad. Astrologen zeggen me dat de Mars conjunct van deze dagen het begin van de nieuwe cyclus is maar zelf ervaarde ik de conjunctie tijdens de Mars-retrograde van afgelopen oktober veel intenser. Mars was toen het dichtst bij de aarde en ze kunnen me zeggen wat ze theoretisch willen maar de retrograde Mars is het dichtst bij de aarde en voelde duidelijk intenser en meer aan als een begin dus volgens mij begint daar de nieuwe cyclus, net als Venus in haar retrograde conjunctie. Mars staat nu aan de andere kant van de Zon, het verste weg van de aarde dus. Maar ik zal de eindbeoordeling nog even uitstellen om te zien wat mijn ervaring met Mars gaat doen de komende tijd.

Hoe dan ook, Mars staat nu in Libra, de diplomaat positie, de balans-zoeker, iets wat Mars van nature niet ligt, hij moet luisteren en balanceren, niet slechts handelen naar zijn eerste ego-impuls wat zijn eigenlijk lagere natuur is. Voor mijn gevoel lukt het hem wel dit jaar, volgens mij een uitwerking van de hoger-stijgende Mars transformatie van deze cyclus, zoals vaker besproken.

Ik voelde sinds oktober een indalende energie; In september zat die energie hoog in mijn bovenlichaam en nu meer in het midden ter hoogte van de onderkant van mijn borstkas. Van Scorpio tot Capricorn zal die energie naar ik zoals gebruikelijk ervaar dieper indalen; De opstijging in het voorjaar en de afdaling in het najaar; Ieder jaar een stukje dieper en een stukje hoger. Wat er momenteel bij komt is de immense drang tot eenpuntige concentratie. Ik kan me steeds minder druk maken om wat dan ook, de noodzaak tot die eenpuntige concentratie groeit en groeit wat zeker te maken zal hebben met die Mercurius retrograde die ook driemaal square komt met Pluto deze retrograde-tijd, wat transformatief werkt. Vooral de Mars-aspecten met Pluto voel ik dit jaar intens en transformatief op 22 oktober komt Mars in het derde kwart ten opzichte van Pluto, de integratiefase van de cyclus waar ik veel van verwacht.

Nog iets wat ik niet wist trouwens, wat ik deze zomer gelezen, is dat volgens Steiner in onze tijd het Sterrenschrift herontdekt en opnieuw ervaren moet worden; De astrologie dus!!! En ik kan dat alleen maar ten diepste beamen. De uitwerkingen van de planeten worden voor mij alleen maar steeds sterker ervaren. Astrologie wordt steeds meer levende ervaring voor me, dus altijd prettig dat Steiner de juistheid van mijn ervaringen bevestigt.

De nieuwe maan conjunct Mars in 13 Libra is voor mij trouwens ook de apex van een yod (aspect-patroon). Het tegenoverliggende sextiel bestaat uit Uranus in 13 Taurus en natale Conjunctie Mercurius/Venus in 12-13 Pisces. Het begin van een krachtige periode dus vooral als je ziet dat dat sextiel nog een half jaar bij me blijft, dus vernieuwingen en veranderingen in mijn bewustzijn en mijn ziel! Ik kijk ernaar uit!!

11 oktober,

Ben weer wakker midden in de nacht omdat de energie zo sterk is. Het is deze dagen enorm en aan de ene kant zal dat zijn door de Zon-Mars conjunctie en de eenpuntige concentratie door de Mercurius retrograde die daar doorheen loopt maar aan de andere kant zal dat ook komen doordat Pluto, Saturnus en Jupiter deze maand uit hun retrograde komen en weer direct gaan. En dat betekent dat alle innerlijke reflecties, alle voorbereidende evaluaties van het afgelopen half jaar in daden omgezet gaan worden dit komende half jaar. Pluto was de eerste op 6 oktober en dat is de planeet van dood en wederopstanding, het afsterven van het oude en de geboorte van het daaropvolgende nieuwe; Pluto levert blijvende permanente veranderingen als je in staat bent om het oude los te laten. De 2e planeet van de drie is Saturnus die NU op dit exacte moment weer direct gaat. Ik denk dat ik daarom ook wakker werd een half uurtje geleden. Saturnus is de werkelijkheid, de maatschappelijke structuren waarop onze werkelijkheid gebouwd is; lichamelijk is Saturnus gerelateerd aan onze bottenstelsel die alles bij elkaar houdt, de contractie krachten in de kosmos die samentrekkend werken. Dit in tegenstelling tot Jupiter, de planeet die juist expansief werkt, de uitdijende kracht in de kosmos die alles uitvergroot. Plastisch uitgedrukt is Saturnus de planeet die nee zegt en Jupiter de planeet die ja zegt; contractie en expansie. Als Saturnus dus weer direct gaat dan trekt het de nieuw gevormde concepties samen tot nieuwe fysieke werkelijkheden als ze levensvatbaar zijn, en Jupiter, die de 18e direct gaat, laat die nieuwe werkelijkheden groeien. En daar ik het afgelopen half jaar bijzonder intens de diverse aspecten ervaren heb verwacht ik dus veel nieuwe manifestaties het komende half jaar. Hou wel in de gaten dat het nog wel 2-3 maanden duurt totdat ze alle 3 op volle snelheid zijn en alle andere planeten ook uit hun retrograde zijn Vooral aspecten van Mars, de planeet van daadkracht en actie ende Zon lijken daarbij triggers te zijn om de veranderingen in gang te zetten in onze werkelijkheid. Pluto en Saturnus zijn nu weer terug op het punt waar ze in januari- februari van dit jaar ook waren en deze graden zullen ze nu opnieuw gaan bestrijken de komende maanden maar dan inclusief het geleerde van de afgelopen retrograde reflecties en ervaringen.

Misschien trouwens dat daardoor de ervaringen die ik afgelopen voorjaar verwachtte niet doorbraken; Pluto en Saturnus zaten beiden in hun schaduw-zone het afgelopen voorjaar, de graden waar ze even later retrograde weer terug overheen gingen en nu, de komende maanden, voor de laatste en beslissende keer weer direct overheen zullen gaan. Maar ja we zullen zien, overgave!!!

Ik moet ook nog even een aanvulling of misschien meer een correctie maken op een incomplete herinnering aangaande de 7 en de 12 die in het voorjaar naar boven kwam en waarvan ik de betekenis niet meer precies wist. Ik las de juiste betekenis vorige maand weer en ik schrijf het hier weer even op ter aanvulling: De 12 zijn de 12 sterrenbeelden die de eeuwige kosmos representeren en de 7 is het tijdelijke, binnen die kosmos gemanifesteerd, door de 7 jaarfeesten binnen de jaarcyclus. Je hebt het kruis van de 4 grote jaarfeesten: Michael, Kerstmis, Pasen en St Jan en dan de 3 aanvullende feesten Epifanie, Hemelvaart en Pinksteren. In de heilige of stille week, de week voor Pasen heb je dan ook nog de volgorde van de 7 planeten van de Zon en Maan tot en met Saturnus die ieder door hun eigen dag in die week werkzaam zijn in onze werkelijkheid. De jaarcyclus verhaalt dus over de positie en de manifestatie van het tijdelijke binnen het eeuwige. De juiste benadering en verbinding van en met de jaarcyclus vormt de verbinding tussen ons beperkte individuele bewustzijn met het kosmische bewustzijn. Precies wat ik dus innerlijk aan het ervaren ben deze jaren.

12 oktober,

Het innerlijk lichaam is immens krachtig op dit moment. Vanavond zal het 1e kwart Maan exact zijn maar ik voel het zich manifesterende innerlijk lichaam al bijzonder sterk. Deze hele Maan-cyclus voelt krachtig met zijn Mars-Mercurius en Pluto invloeden en het inwendige lichaam is nog nooit zo sterk geweest, het groeit en het groeit maar, elk jaar weer een stuk verder. Mijn armen en mijn benen stralen nog steeds los van mijn romp en hoofd maar de verbinding met mijn bovenlichaam en mijn hoofd lijkt steeds dichterbij te komen naarmate de energie dieper mijn lichaam inzakt. Vol verwachting en eenpuntige concentratie!!

Ik moet trouwens ook nog even aanvullen dat die onverwachte dagen van seksuele impulsen vorige maand achteraf gezien samenvielen met de opposities van diverse planeten met Chiron, de gewonde genezer, die onze zwakke punten representeert. De komende dagen komt Mercurius al retrograderend weer terug op dat oppositie-punt en verblijft daar een paar dagen omdat hij stilstaat om weer direct te gaan. Tegelijkertijd zijn Black Moon Lilith en Saturnus beiden in een driehoek en een sextiel positief verbonden met die oppositie en tezamen vormen ze dus een helende krachtige Kyte constellatie ronde de volle maan op 20 oktober. En ik kan de helende werking al bijzonder sterk voelen waarbij ik het idee heb dat het hier om een permanente genezing gaat. Maar we zullen zien of het dat ook daadwerkelijk is.

15 oktober,

Het stralen in mijn bovenlichaam en in mijn hoofd wordt deze dagen steeds sterker. Het is duidelijk verwant aan het stralen in mijn onderbenen en mijn onderarmen en die stralingen groeien beiden naar mijn bovenlichaam toe. Het voelt duidelijk als het begin van een nieuwe fase waar ik nog niet geweest ben. Vanmiddag las ik weer eens de hoofdstukjes van Dane Rudhyar over Libra en Scorpio en ze zijn zo treffend; Ze vertellen zo goed het traject van de herfst-equinox naar de winter-zonnewende. Ik link hier nogmaals de engelstalige hoofdstukjes over Libra en Scorpio en als je echt geinteresseerd bent dan zou ik ze zeker lezen want ze vertellen op een begrijpelijke manier hoe het astrologisch in elkaar zit: http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s7p1.shtml .

Vandaag, morgen en overmorgen is er ook een mystic rectangle aspect-patroon, en deze is voor de hele wereld. Rudhyar noemt ze portalen waar je doorheen kan stappen. Van de zomer had ik er persoonlijk een aantal achter elkaar maar die waren wel allemaal in de vrouwelijke tekens (aarde en water) en deze is in de mannelijke tekens (vuur en lucht). Het is een subtiele energie maar als je ernaar luistert dan merk je dat er mogelijkheden zijn voor nieuwe perspectieven en nieuwe ervaringen, om een drempel over te gaan. Het bestaat uit 2 opposities: Mercurius- Chiron in Libra en Aries en de andere is Venus-Black Moon Lilith in Sagittarius en Gemini. Morgen zijn ze alle 4 in de 10e graad van hun teken en is het aspect-patroon dus exact. Beiden opposities zijn dan met elkaar verbonden door 2 sextielen en 2 driehoeken. Het figuur ziet eruit als een simpele deurpost. Die 3 dagen worden gelijk gevolgd door de vierkanten van de Zon en Mars met Pluto terwijl Jupiter en en Mercurius uit hun retrograde komen, dus het lijkt me een voorbereiding daarop. We stappen deze maand volgens mij echt een veranderende werkelijkheid in met nieuwe perspectieven, De ontwikkeling gaat zich versnellen deze komende maanden. Ik voel het innerlijk gebeuren en het gaat zich in de wereld dus ook manifesteren.

17 oktober,

Het over de drempel stappen in die mystieke rechthoek vindt inderdaad plaats deze dagen. In de zomer gebeurde dat in een soort van dromerige bewustzijnstoestand, ik werd er meer over gedragen als het ware, maar nu gebeurt het bewust, ik stap, met behulp van de geestelijke wereld natuurlijk, over die drempel. het is natuurlijk ook gelijk een helende drempel daar 3 van die 4 planeten of punten onderdeel uitmaken van dat helende kyte-patroon dat nog langer in stand blijft, zoals eerder vermeld. De 3e kwart aspecten met Pluto maken veranderingen vervolgens indringender.

Wat ik nu ervaar is het sluiten van het vergiet. Ik heb dat beeld vaker gebruikt omdat het eenvoudig uitbeeldt wat er volgens mij gebeurt: In iedere menselijke ziel wordt liefde of levenskracht uitgegoten, Onze ziel is zelf de Graal. Angst, Haat en Zelfzucht vormen de gaten in die Graal waardoor de onzelfzuchtige Levenskracht of Liefde, wat hetzelfde is, eruit loopt en in zijn zelfzuchtige, destructieve tegenbeeld verkeert. Het tegenhouden van die destructieve uitstroom is wat wij als mensen uit vrije wil trachten te doen (integriteit 1) maar nooit definitief toe in staat zijn. Alleen met behulp van de geestelijke krachten, de Goddelijke Genade, de heilige Geest is die sluitende daad mogelijk. We kunnen er persoonlijk alleen oprecht naar streven maar zijn van de spirituele wereld afhankelijk; Onze eigen oprechte intentie moet sterk genoeg zijn. En dat naderen van de geest is wat ik nu ervaar. Ik herken die innerlijke ervaring uit 2004, mijn Golgotha ervaring. In mijn eigen simpele bewoordingen gaan die gaten in het vergiet zich (gedeeltelijk) sluiten waardoor de de Liefde of de Levenskracht vastgehouden kan worden in de ziel en kan de ziel verworden tot: Wel in deze wereld maar niet van deze wereld. We gaan een prachtig helend najaar tegemoet volgens mij, waarbij de negatieve excessen zich natuurlijk ook zullen laten gelden zodra ze in het licht getrokken worden.

Integriteit 1 hier nog maar een keer als behorende bij dit jaargetijde en bij dit astrologische moment:

 “Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.

Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed, zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt enorm als mensen zich daar meer van bewust worden: 

We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid.

Het praktische principe van gewetensvol handelen is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten. Heb de moed om je geweten te volgen.  Daarnaast werkt het eveneens bijzonder integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”

31 oktober,

Het is nu een uurtje voor middernacht en ik realiseer me net dat op dit moment 30 jaar geleden precies mijn spirituele reis, ongevraagd, begon. De Zon stond toen zowel als nu conjunct met mijn natale Neptunus in de achtste graad van Scorpio in mijn 11e huis. Saturnus was ook net direct gegaan uit zijn retrograde, ook in Aquarius de vorige keer, alleen was het toen in de 1e graad van Aquarius en nu in de 7e graad. Ik ben benieuwd of er nog meer overeenkomsten zullen plaatsvinden want toen was het erg explosief en ingrijpend voor me en ik realiseerde me toen ook gelijk dat die ervaringen mijn levensdoel aan me openbaarden, al had ik natuurlijk nog geen idee waarheen die energie me zou leiden. Al weet ik dat laatste in principe nog steeds niet.

Ok, nog even een korte terugblik over de zomer. Ik realiseer me steeds meer dat ik afgelopen zomer meer in een soort dromerige staat heb verkeerd, alsof ik gedragen werd door de spirituele wereld. Ik maakte me er ook niet druk om, ik was vol vertrouwen. Maar nu realiseer ik me dat die dromerige staat van bewustzijn er altijd weer is als mijn dagelijkse bewustzijn het niveau van bewustzijn waar ik op dat moment verkeer nog niet kan bevatten. Ik moet me ook dan gewoon overgeven en het niet willen bevatten, dat komt later wel; zoveel mogelijk eenpuntig geconcentreerd blijven is alles wat nodig is.

Wat er deze laatste maanden ook steeds gebeurde is dat de 1e helft van alle maancycli sinds mei, van nieuwe maan tot volle maan, bijzonder krachtig en intens geconcentreerd zijn geweest, terwijl de afnemende maanhelft er steeds echt een was van het loslaten van die concentratie. Nou hoort dat in principe ook zo, maar deze maanden was dat loslaten ook sterker dan normaal, alsof alles van me afviel, en dat gebeurde dan steeds tot hetzelfde moment in de maancyclus als waar we NU zijn, een paar dagen voor de nieuwe maan, de concentratie gaat zich nu weer opbouwen. Opvallend! En nu staan we voor de Scorpio nieuwe maan op 4 november. Ik raad jullie zeker aan om het hoofdstuk over Scorpio ven Rudhyar nogmaals te lezen omdat het een belangrijke fase in het jaar is: http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s8p1.shtml

Op dit moment helemaal belangrijk vanwege een paar dingen: allereest valt de volle maan op de 19e samen met een partiële maansverduistering op de North Node, voor de eerste keer in het sterrenbeeld Taurus sinds 18 jaar. Ten tweede valt de nieuwe maan van 4 november recht tegenover Uranus, wat wijst op plotselinge veranderingen. Daarnaast zijn dit keer de Zon en Maan in Scorpio dit keer vergezeld van Mars en Mercurius. En vooral Mars is bijzonder want in tegenstelling tot in Libra voelt Mars zich helemaal thuis in Scorpio waarin hij uiterst passioneel is en het komt maar zelden voor dat de Zon en Mars zich tegelijkertijd in Scorpio bevinden. Scorpio gaat de diepte in en verbindt op een dieper emotioneel niveau (zie Rudhyar). Het is de volgende stap de diepte in op zoek naar verbinding en transformatie en samen met Mars betekent dat een extra stoot daadkracht. En dat tezamen met de Maansverduistering, nog een extra stimulans tot vernieuwing en verandering.

Het valt ook fysiek mooi samen met de Klimaat conferentie in Glasgow waar deze weken besloten moet worden tot meer intensieve samenwerking en radicale gedragsverandering wereldwijd. Dat is geen toeval, dat gaat gelijk op met deze wassende helft van deze Scorpio maancyclus. Gaan we deze maancyclus de Scorpio zien die onze lagere natuur representeert, of gaan we de Phoenix zien die onze hogere natuur representeert.

6 november,

Het is nu 2 dagen na de nieuwe maan en ik moest even wachten om te voelen wat er aan het groeien is deze maancyclus. Er is een sterke concentratie maar het is dit keer niet in mijn hoofd of de bovenkant van mijn bovenlichaam. De concentratie zit dit keer lager rond mijn middenrif en mijn buik. Nog niet meegemaakt, het voelt aan alsof er iets warms aan het groeien is in mijn buik, een soort bol van energie. De cyclus is pas twee dagen onderweg, een pril begin dus, maar nog niet eerder meegemaakt dus ik wacht vol nieuwsgierigheid wat er volgt. Het proces is de laatste maand-2 maanden duidelijk aan het indalen, van mijn hoofd via mijn borstkas naar mijn buik. Vol verwachting waar het eindigt!

9 november,

De maan passeert Pluto en ik moet even melden dat dat een paar uur lang ontzettend versterkend aanvoelde!

10 november,

Er zijn een boel harde zware aspecten deze weken die veel onrust kunnen veroorzaken in de wereld. Zo komt vandaag Mercurius conjunct Mars terwijl ze samen gelijktijdig exact square op Saturnus staan. Bij mij staan Mercurius en Mars dan ook nog morgen conjunct mijn natale Neptunus. En ik voel die spanning vooral in mijn hoofd; ik moet rustig gecentreerd blijven, welke zelfbeheersing me dan ook gegeven is om die rust en zelfbeheersing vast te houden. Het vierkant naar Saturnus is wel een 3e kwart vierkant, dus een integrerend aspect, het integreren van het geleerde van het afgelopen jaar-1,5 jaar van de Mars en Mercurius cycli ten opzichte van Saturnus. Een leerzaam moment dus, en erg krachtig schijnbaar want ik voel het proces intens, vooral in mijn hoofd maar ook in mijn hele lichaam. Bij al die druk en spanning dus de opdracht om alles beheerst en rustig te laten gebeuren zonder uit de bocht te vliegen en dat vermogen is me gegeven; het is echt luisteren naar mijn lichaam dit keer, het geeft de grenzen aan.

Ik zal trouwens hier nog eens de interpretaties van alle aspecten linken. De link opent met het derde kwarts vierkant, de waning square: https://www.khaldea.com/eon/eon28.shtml Voor als je meer wilt weten als ik weer eens iets zeg over een aspect. Ze staan er allemaal in, overzichtelijk op 1 pagina te bereiken.

Het grootste en belangrijkste aspect van dit hele jaar is trouwens ook een waning square tussen Saturnus en Uranus. Het is al sinds afgelopen februari aan de gang en het zal rond kerstmis een climax bereiken bij hun derde en voorlopig laatste square. Eind oktober volgend jaar komen ze nog eens vlak in de buurt van een vierde keer maar zo intens als deze derde keer + een paar nawerkingsmaanden zal het niet meer worden. Saturnus is de maatschappelijke structuren waarbinnen zich ook het verstarde oude bevindt, en Uranus is het bevrijdende nieuwe dat die verstarde delen verwijderd. En als we het goed doen als mensheid hoeft de spanning tussen die 2 principes niet totaal destructief te zijn zoals ik eerder heb vermeld.

Hier nog eens mijn persoonlijke intuitieve interpretatie van Uranus: ” De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente (psychische) stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.”

18 november,

Als je niet in astrologie geïnteresseerd bent dan moet het de laatste tijd vrij saai geweest zijn op dit blog want mijn ervaringen worden fysiek steeds sterker en de eenzijdige concentratie en focus op astrologie en die correlerende innerlijke ervaringen worden ook steeds krachtiger. Gisteren en vandaag was de oppositie tussen Uranus en Mars, normaal 1 van de meest explosieve aspecten van het jaar maar nu is het ontzettend bindend, ik voel de materialiserende kracht in me die samenperst. Morgen is de volle maan/eclips, het hoogtepunt van deze cyclus en het is duidelijk dat dit een transformerende cyclus is, ik voel de innerlijke veranderingen plaatsvinden. De Zon staat in Scorpio en de Maan in Taurus en die polariteit vertelt dat nieuwe waarde vorming die tot maatschappelijke werkelijkheid getransformeerd kan worden (Taurus) voorafgegaan wordt door emotionele innerlijke transformatie (Scorpio). De energiebal in mijn buik van het begin van de cyclus is verworden tot een soort van cilindervormige cocon van mijn buik tot mijn hoofd. Ik kan me verder alleen maar eenpuntig concentreren en alles laten gebeuren.

Mijn aandacht gaat deze dagen wel naar de aankomende Venus- retrograde in Capricorn die officieel op 19 december begint en tot begin maart gaat duren. Het is een spectaculaire Venus-retrograde die volgens mij , en naar ik denk ook de hele wereld flink gaat veranderen deze winter. De astrologie van deze winter is enorm. Ik zal het vast wel gaandeweg allemaal benoemen want ik denk dat alles wat ik tot nu ervaren heb zijn climax zal gaan krijgen deze winter en voorjaar.

Gisteren kwam Venus in haar schaduw van deze retrograde, 11 graden Capricorn, wat betekent het punt waar ze eind januari weer terugkomt en dan weer stationing direct gaat. Elke graad vanaf nu gaat ze dus nog 2 keer bestrijken de komende maanden. Het Venus-star-point, de conjunctie met de Zon, is op 9 januari conjunct mijn natale Saturnus. De vorige Venus retrograde was 1,5 jaar geleden in Gemini in mei-juni 2020 en je kan teruglezen hoe belangrijk die periode voor me was. En ik kwam er nu ook achter dat 4 jaar geleden precies op ditzelfde punt, 9 januari 2018, ook een Venus- star-point was, toen ik nog vrijwel niets wist van astrologie, er ook een conjunctie plaatsvond tussen Venus en de Zon. Ik ging vervolgens lezen in dit blog wat er toen gebeurde en ik raad je aan om dit ook te lezen want het is een fascinerende tekst. Ik link hier die post en scroll maar door naar begin januari https://peterwolfs.com/2017/12/.

Het wordt een fascinerende winter en Venus retrograde vol met transformerende conjuncties en andere aspecten.

20 november,

Het is een dag na de bijzonder lange maansverduistering en die was indrukwekkend. Ik voelde een grote instroom van spirituele energie. Zo was ik bijvoorbeeld Prokofieff aan het lezen en het was alsof de tekst tot leven kwam en rechtstreeks tot me sprak. Het is een bijzonder boek en het is een bijzondere man. Ik kom steeds weer nieuwe dingen tegen in zijn hoofdwerk omdat ik elke keer door de jaren heen kris kras door het boek heen paragrafen en hoofdstukken lees die op dat moment heel levend voor me worden. Het boek heet in het Nederlands “de kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus” van Sergej O. Prokofieff. Ik heb zelf altijd een beetje moeite met het woord etherisch en ik vind de Duitse titel eigenlijk mooier “Das jahreskreisverlauf als einweihungsweg zum erleben der Christus-wesenheit. Ein esoterische Betrachtung der Jahrfeste”. Ik weet eigenlijk niet of die ook in het Engels vertaald is. De Nederlandse vertaling is van 2013 en de Duitse van 1996. Prokofieff zelf was een Armenier en het origineel was uit 1995 in het Armeens neem ik aan. De man heeft een ontzettend diepgaande studie van Rudolf Steiner gemaakt en het meesterlijk gecomponeerd tot dit mooie boek. Wonderlijk is wel dat zijn studie over de 13 heilige nachten volgens mij niet correct is maar de rest van het boek wel. Dat niet correcte zit hem in mijn eigen praktijk ervaringen met die heilige nachten.

Hoe dan ook, gisteren las ik hoofdstuk 11 over de weg van Christus en Michael door het jaar. Paragraaf 5 las ik vooral en die heet, ” De kringloop van het jaar als mensenverbindende sociale realiteit, De sociale werking van het Christuswezen.”. Ik ga het hier niet allemaal herhalen want dat is teveel maar het maakte mij helemaal duidelijk dat ik in die daar beschreven samensmeltende eindfase aan het aankomen ben. Scorpio is ook het teken van versmelting in deze fase van het jaar, en de maansverduistering is een tijd van acceleratie, dat wat ik nu aan het ervaren ben dus. De lunar-nodes zijn trouwens nog net niet in de as Van Scorpio-Taurus maar net in de finale laatste graden van de as Gemini-Sagittarius die ging over het ontdekken van nieuwe percepties en nieuwe perspectieven ( de lunar-nodes lopen achterstevoren dus de laatste graad is de eerste graad) De komende 1,5 jaar vanaf januari komen die evolutionaire maansknopen in de as Scorpio- Taurus wat een verdichting betekent van de voorgaande as. Nieuwe percepties en het loslaten van oude perspectieven leiden tot het loslaten en transformeren van oude emoties en vastgeroeste gewoontes tot het vormen van nieuwe waarden (Taurus) van waaruit de nieuwe werkelijkheid vorm gegeven kan worden. En dit staat de komende 1,5 jaar op het programma. Deze maansverduistering in Taurus terwijl de North-Node nog net in Gemini staat is als het ware een voorschouw van wat er aan komt. Het nieuwe perspectief aan het eind van de North-Node fase in Gemini geeft een vooruitblik op de noodzakelijk transformaties van de menselijke beschaving willen we overleven als mensheid. Zelfs ondanks de tekortkomingen van COP26 is wel duidelijk geworden dat we als mensheid samen moeten werken om verder te komen. En het feit dat we over de voortgang vanaf nu ieder jaar samen gaan bakkeleien is een groot winstpunt. De transformatie is aan de gang!

25 november,

En onthoud ook dat naarmate het licht dichterbij komt de schaduwen donkerder worden. Dit als vervolg op het laatste. Het licht is momenteel aan het naderen, dus het geweld en het uiteenvallen van de samenleving zal steeds dreigender lijken. Onthoud ook dat bij de komende adventsweken, zoals bij alle adventsweken, de kleine Apocalyps hoort, Lukas 21, “Kijk omhoog, want uw redding is nabij”! Advent heeft altijd de tweeslachtigheid van enerzijds de stilte en concentratie bij de aankondiging van de geboorte van christus door Gabriel bij Maria, en anderzijds het toenemende rumoer en strijd in de buitenwereld, Lucas 21. Iedere november en december zal dit indringender klinken want ieder najaar daalt de geest dieper in het aardse en dit jaar zal dat bijzonder krachtig zijn door de Venus-retrograde die op 19 december begint. Venus is de vrouwelijke helft van de menselijke ziel die zich aan het prepareren is om de zuiverheid te bereiken die nodig is om de heilige geest te ontvangen (Maria). Zoals ik eerder heb gezegd is Mars (de mannelijke helft van de menselijke ziel) sinds de Mars retrograde van oktober-november 2020 op weg naar naar een hogere manifestatie die het uiteindelijk zal bereiken bij zijn conjunctie met Pluto op 3 maart 2022. Het sublieme zit hem erin dat Mars de hele maand februari conjunct zal oplopen met Venus die dan net direct gegaan is op 29 januari en in dat begin langzamer loopt dan normaal. Venus gaat dan even snel als Mars en tezamen bereiken zij de transformatieve conjunctie met Pluto in 27 graden Capricorn op 3 maart. En om het helemaal compleet te maken volgt de laatste exacte conjunctie tussen Mars en Venus een paar dagen later in de 1e graad van Aquarius, jawel dezelfde graad waar vorig jaar op 21 december Jupiter en Saturnus samenkwamen om een nieuw tijdperk in te luiden waarvan we nu nog steeds in de absolute aanpassende en transformatieve beginfase zitten. Maar ik voel de progressie, ik ervaar hem innerlijk.

Ook nog vermelden dat ik innerlijk sinds de eclips een versterkende spirituele energie voel instromen die door mijn kruin naar binnen komt en zich versterkend door mijn hoofd en romp verspreidt. De Zon en Mercurius verbinden zich inmiddels in de eerste graden van Sagittarius zo’n beetje conjunct met de lunar south-node waarover meer bij de zonsverduistering van 4 december.

De Zon is in Sagittarius, de ontdekkingsreiziger, de visionair, idealist, de ethicus, de optimist, het teken wat bij de planeet Jupiter hoort, dus expansief is, optimistische en vol van groei, en dat kan ik voelen.

Ik lees trouwens net een interessant artikel in the Guardian. Het is wel lang en je moet een zekere belangstelling voor geschiedenis hebben want het gaat over veranderende wereldbeelden. Een onderwerp dat trouwens bij uitstek een Jupiter-onderwerp is. https://www.theguardian.com/society/2021/nov/25/society-thatcher-reagan-covid-pandemic

Het betoogt trouwens dat de politieke en maatschappelijk balans moet worden gevonden tussen Liberalisme en Socialisme, zoals ikzelf ook altijd betoogd heb. Liberaal is het mannelijke principe = Mars, en Sociaal is het vrouwelijke principe = Venus. Het gaat om de samenkomst, de samenwerking tussen die 2 principes; de samenwerking tussen “Vrijheid(Mars) en Gelijkheid(Venus)” , wat “Broederschap” veroorzaakt. De evolutionaire Venus Starpoint cyclus die in totaal 1255 jaar duurt is onderverdeeld in kleine cycli van 1,5 jaar of eigenlijk 2×9 maanden waarvan de pieken de eigenlijke Starpoints zijn, afwisselend Venus retrogrades (conjunctie of nieuwe maan stand) en full Venus (oppositie of volle maan stand, 9 maanden later). Tezamen vormen ze de evolutionaire ministapjes van de menselijke ontwikkeling, naar mijn mening. Meer daarover voor en tijdens de vorige Venus retrograde cyclus van mei-juni 2020 in Gemini waar de werking van die Venus cyclus me spiritueel duidelijk werd gemaakt. Van de astrologische evenementen zijn deze Venus retrogrades me het sterkst ingeprent.( even verder volgt nog een korte uitleg). Op een hoger niveau is de mens het aardse of vrouwelijke principe en de geest het hemelse of mannelijke principe. De komende Venus retrograde is dus in een aards en vrouwelijk sterrenbeeld, Capricorn, voor mij in het 2e huis dat ook vrouwelijk en aards is. En dat alles met 3 transformatieve conjuncties met Pluto en een langdurige conjunctie met Mars deze winter, is dat dus een veelbelovende Venus retrograde.

Hier trouwens nog een oude reactie op een krantenartikel over dit onderwerp: Vrijheid en Gelijkheid zijn hier de 2 krachtige impulsen die de mensheid vooruit stuwen door de eeuwen heen.

“De afgelopen eeuw hebben de 2 eenzijdige afzonderlijk polen, extreme vrijheid (Neoliberalisme, USA en deels UK) en afgedwongen gelijkheid (marxisme communisme en hun onderdrukkende opvolgers, Sovjet-Unie, China e.a.) bewezen dat ze eenzijdig als ze zijn uit balans raken en rampen veroorzaken. Bij het Neoliberalisme ontstaat de onbalans door een tekort aan de sociale rechtvaardigheidsimpuls die zich onontkoombaar steeds sterker zal manifesteren, en bij de afgedwongen gelijkheid in het Oosten zal de impuls tot individuele vrijheid zich uiteindelijk explosief een weg banen als het te lang onderdrukt wordt. De enige juiste weg die toekomst heeft is het zoeken naar de balans tussen die twee; de positieve kanten van het individueel gerichte liberalisme enerzijds en die van het collectief gerichte sociale denken anderzijds. Het zoeken naar de balans tussen die 2 is al eeuwenlang de missie van de mensheid, zoals bij de Franse Revolutie prachtig idealistisch vormgegeven in de leuzen Vrijheid-Gelijkheid-Broederschap en momenteel positief getracht vorm te geven in de EU; Het oprecht zoeken, nastreven en balanceren van die 2 kernwaarden Vrijheid en Gelijkheid doet uiteindelijk Broederschap ontstaan. En dat waarachtig nastreven is het punt in de geschiedenis waar we nu als wereldbevolking voor staan. Ik zou zeggen Go Europa, de toekomst is aan ons!! De beide extreem eenzijdige polariteiten storten vanzelf in door hun onbalans, vandaag de dag duidelijk waar te nemen.

Ook kan je daar nog bij aantekenen dat Liberaal en Sociaal in wezen de spiegeling is van de innerlijke verhouding tussen onze mannelijke en vrouwelijke pool, die uiteraard in ieder mens beiden aanwezig zijn. Collectief innerlijke balans vinden tussen die twee polariteiten = maatschappelijke balans scheppen tussen mannelijk en vrouwelijk en liberaal en sociaal, omdat bewustzijn van de uiterlijke wereld nou eenmaal een spiegeling is van onze innerlijke gesteldheid.”

5 december,

Het is nu een dag na de nieuwe maan/ zonsverduistering, de laatste eclips in de Gemini-Sagittarius as. Een zonsverduistering kijkt altijd vooruit en dat gaat dit keer ook gepaard met het afscheid nemen van oude overbodige gezichtspunten, wereldvisies, geloofsovertuigingen omdat het gepaard gaat met South-Node conjunctie (oorzaak van de eclips). Een astrologe omschreef deze south-node conjuncties indien oude perspectieven hardnekkig verankerd zijn met het uittrekken van oude hardnekkige plantwortels die eruit moeten om plaats te maken voor nieuwe planten. Je staat vaak verbaasd hoe diep die kunnen gaan en hoe vast ze kunnen zitten. En die wortels die uitgetrokken worden maken dan weer plaats voor nieuwe ideeën, overtuigingen die geplant kunnen worden en die volgen uit de nieuwe Gemini percepties, alhoewel er natuurlijk genoeg mensen zijn die zich hardnekkig blijven vastklampen aan hun oude overtuigingen, maar toch zal de tijdgeest ze uiteindelijk inhalen. Een andere vergelijking met de south node is dat er als het ware een deur opengezet wordt waardoor er oude concepten en fundamenten verwijderd kunnen worden. Een oude vergelijking wat betreft de hele as is fat ie is als een draak waarbij de North-node de drakenkop is die het nieuwe voedsel, nodig voor de groei, inneemt, het middendeel van de as is dan als het ware het spijsverteringskanaal en de South-node is dan het uitscheidingskanaal, de drakenstaart, waar de restanten van alles wat verteerd en verwerkt is uitgescheiden wordt als zijnde overbodig.

Zelf ervaar ik deze eclips tot nu toe als een verdikking of versteviging van de innerlijke gestalte en een afname van mijn oude neiging tot oordelen, een rigoureuze afname van het laten binnenkomen van angst/haat/ en zelfzuchtige impulsen. Die innerlijke gestalte lijkt dat steeds meer af te sluiten. Ik moet dat wel zelf toestaan.

Het is eigenlijk ook een voortzetting van het gebeuren sinds de maansverduistering van 2 weken geleden. Toen kwam er door mijn kruin een spirituele energie binnen die zich door mijn hele romp en hoofd verspreidde, prettig aanvoelde en langzaamaan steeds dikker werd en met deze nieuwe maan- zonsverduistering versnelt dat proces zich ogenschijnlijk. Over een paar dagen nog maar eens kijken hoe het zich verder ontwikkelt.

Wel met een paar bevriende astrologen nog een korte uitwisseling gehad over de aanstaande Venus retrograde waarvan de ervaringen bij mij ook weer sterk naar boven aan het komen zijn komen, naar ik denk omdat de 1e conjunctie van Venus met Pluto aan het naderen is. De eerste twee conjuncties met Pluto zullen samen zo’n beetje de hele maand december omvatten en dat zal transformerend werken voor deze hele winter. De derde is pas op 3 maart samen met Mars.

Mijn eigen ontdekking van het verband tussen de Pluto-Saturnus cyclus en de Venus-Starpoint cyclus heb ik weer wat preciezer geformuleerd voor ze en ik denk dat hun persoonlijke- en de wereldwijde- ervaringen met deze astrologische gebeurtenissen de komende winter ze van de juistheid zal overtuigen :

” Hi Tara, Thanks for the very clear video about this eclips. I still think you are one of the best in explaining the nodes. It touched also a lot of my thoughts about the upcoming Venus retrograde themes so i send you a more precise formulation about the correlation between the Venus retrogrades and the Pluto-Saturn cycle as we discussed during the Venus retrograde in Gemini in 2020.

The Venus Starpoint cycle is 1255 years; every 251 years the next starpoint from the 5 pointed Venus star comes in the same degreepoint as the previous Starpoint. After 1255 years the Starpoint cycle has made a full turn. It follows the Pluto-Saturn cycle, it interacts with it. For example the Venus-retrograde in 13 degrees Gemini like the last one in may-june 2020 ( every 251 years) are always preceded by a Pluto-Saturn conjunction or opposition and are then followed by the full Venus in 6 Aries and then the Venus retrograde in 18 Capricorn like now (first in Gemini for new perceptions followed by a full Venus Starpoint in 6 Aries, end of march 2021 (this time conjunct Chiron), which gave the healing start energy followed then by the grounding Venus retrograde in earth sign Capricorn like is happening this month, this time magnified by the transforming Venus-Pluto conjunctions). And the north-nodes during the Venus retrogrades in Gemini are also alternating every 251 years between Gemini and Sagittarius. Venus retrogrades are so fascinating. For me they tell an evolutionairy tale about the emotional and spiritual growth of our souls. All the best Tara, Have a good month!” https://www.youtube.com/watch?v=F7G2o_VL_tI (haar youtube kanaal en ter zake doende eclips-video.

De Venus Starpoint cyclus is zelf een redelijk nieuwe ontdekking in astrologenland waarvan het bestaan pas de laatste jaren op grotere schaal geaccepteerd wordt maar de mogelijke interacties met andere cycli is nog vrijwel onontgonnen gebied. Het accepteren van deze interactie tussen een binnen- en een buiten-planeet cyclus zou een heel nieuw astrologisch onderzoeksveld bloot kunnen leggen.

Ok, ik leef nog steeds in een krachtige eenpuntige concentratie, ik voel me geestelijk opgetild en gelukkig. De Advent hoofdstukken van Prokofieff spreken nu pas echt tot me. Ik heb ze wel eerder gelezen voorgaande jaren maar toen drongen ze nog niet goed tot me door, nu wel, nu spreken ze letterlijk tot me, alsof de woorden levend worden. Ook de stralingen in mijn armen en benen zijn er trouwens nog steeds; ze zijn krachtig, prettig en vooral geconcentreerd in mijn handen en voeten alhoewel ze ook heel lichtjes voelbaar zijn aan de buitenkant van mijn bovenlichaam. Het is alsof ze ergens op wachten en ik vermoed dat ze wachten op de Mars-Pluto conjunctie van 3 maart; dat lijkt me het activeringspunt, ik ben er vrijwel zeker van dat het gecorreleerd is aan de Mars-Pluto cyclus.

9 december,

Ik ben nu een paar dagen bezig met het herhalend lezen van de Advent hoofdstukken van Prokofieff en ik ben echt verbaasd dat deze hoofdstukken niet eerder tot me doorgedrongen zijn! Waarschijnlijk omdat ik het nu pas moet weten. Integriteit als antwoord op een morele crisis 1 is zo verwant aan deze Advent-uitleg.

Zoals ik vorige week vertelde voelde ik een toename van de afsluiting van angst-haat- en zelfzuchtige impulsen. Het voelde aan alsof het belangrijk was dat ik probeerde om absoluut nergens meer aan toe te geven. Tevens werd me ook de kracht gegeven om dat te kunnen uitvoeren. En nu, na het lezen, begrijp ik dat de 4 advent weken spirituele proeven zijn om daadwerkelijk te laten zien dat je die impulsen kan beheersen.

Zo staat de eerste week in het teken van de Vuurproef, wat een proef is van geloof, van standvastigheid, doorzettingsvermogen, het vertrouwen in de wereldgerechtigheid (karma). De spirituele kwaliteit die daaruit geboren wordt is het kunnen lezen van het spirituele schrift; Bij mij in de huidige vorm hangt dat samen met wat ik vaker heb meegedeeld en wat deze weken weer sterk aanwezig is, namelijk het oplichten van stukken tekst, het spreekt dan min of meer letterlijk tot me, het is levend als het ware, mijn aandacht wordt naar die stukken tekst toegetrokken en het spreekt dan tot mijn bewustzijn. Naar ik begrijp kan zich dit later nog uitbreiden naar het visuele schrift maar dat heb ik nu nog niet wat ook niet vreemd is want ik volg niet de reguliere spirituele weg maar de omgekeerde intuitieve Saturnusweg waarop ik me blind voortbeweeg, puur vertrouwend op innerlijke intuitieve sturing. Relatie van deze eerste week met Integriteit 1 is het ontwikkelen van de kwaliteit doorzettingsvermogen.

De 2e week waar we nu in zitten is de Water proef waarin de kwaliteit van zelfbeheersing en bedachtzaamheid uitgevoerd moet worden. Het gaat hier vooral om het niet toegeven aan zelfzuchtige wensen en impulsen zodat je niet uit balans getrokken wordt en emotioneel stabiel blijft zodat je je vrij kan bewegen door de spirituele wereld. De relatie met integriteit 1 is hier uiteraard het ontwikkelen van zelfbeheersing.

Volgende week is de Lucht proef wat gaat over het intuitief met tegenwoordigheid van geest handelen. Het ontwikkelen van moed staat hier centraal net zoals in integriteit 1. Ik zal hier volgende week op terugkomen als ik in de energie van die week zit.

Maar het klopt als een bus; deze week ben ik inderdaad bezig om mijn emotionele stabiliteit te verbeteren door niet meer toe te geven aan negatieve impulsen waardoor het dichtgroeien van mijn innerlijke hoofd versneld toeneemt waardoor alles weer makkelijker wordt.

Ik ontdek eigenlijk dat ik dus jarenlang bezig geweest ben om me voor te bereiden op deze kersttijd, de bewuste ontmoeting met mijn hoger ik, de geboorte van de Zon op middernacht in de Kerstnacht. Mijn onbewuste lagere ik moest getemd worden al deze jaren om in staat te zijn de spirituele wereld te kunnen betreden, Ik kan het bijna niet geloven maar alles wijst daar wel op, net als de astrologie natuurlijk met zijn krachtige samenloop van gebeurtenissen in die laatste 10 dagen van december: De Venus-retrograde met zijn transformatieve Venus-Pluto conjuncties, het laatste exacte 3e kwartier aspect tussen Uranus en Saturnus: hier nogmaals: https://www.khaldea.com/eon/eon28.shtml . Dit is een grote 45 jarige cyclus die belangrijk is. En dan zijn er nog natuurlijk mijn innerlijke gebeurtenissen die deze weken sterk aan het intensiveren zijn. Wordt vervolgd……….

19 december,

Het is nu een paar uur na de volle maan en astrologisch een hoog energetisch weekend: volle maan, Venus is stationing retrograde, Chiron is stationing direct en het derde kwartier aspect tussen Uranus en Saturnus is nog maar een paar dagen weg van zijnde exact. Vandaag start ook de 4e adventsweek.

De derde advents week was moeilijk en ik weet eigenlijk niet hoe ik het ervan af heb gebracht. Het grondbeginsel dat Rudolf Steiner via Prokofieff beschrijft voor deze week is: “wat hem ervan weerhoudt naar de geest te luisteren, dat moet hij onvervaard overwinnen.” In de week zelf voelde ik mezelf niet gegrond maar in de lucht hangen en welzeker voelde ik mezelf naar beneden getrokken worden, vooral sterke plotselinge lust- dan wel kwaadheids-impulsen en ik wist ze wel te overwinnen maar ik betwijfel of dat “onvervaard” was, er zaten geregeld uren tussen voordat ik me er los van kon maken. Ik voel sterk de impuls tot eenwording in mijn hoofd en het loslaten van alles wat dat belet.

Wat er gebeurt is dat vanaf de eerste week van Advent er steeds een van de 3 direct mensen-helpende geestelijke hierarchien hun hulp staken zodat ons hogere-ik hun werk per week zelfstandig over kan nemen zodat ons innerlijke hogere ik zich in de 4e week zelfstandig staande kan houden, het fysieke, etherische en astrale lichaam zelfstandig besturend. De eerste week trokken de Archai zich terug, leiders van tijdperken, het vertrouwen in de wereldgerechtigheid (karma) in de fysieke wereld (doorzettingsvermogen). In de 2e week Aartsengelen (leiders van hele volkeren) en het in evenwicht brengen van je gevoelens (zelfbeheersing). En in de derde week trekken dan de Engelen zich terug die het dichtst bij de mens staan. Zij beheren tijdelijk ons astraallichaam (oa het beheersen van je angst-haat en zelfzucht impulsen) totdat we zelf in staat zijn om dat te kunnen, alhoewel ze wel onze vrije wil moeten volgen, als wij destructief en egoistisch willen zijn dan kunnen ze dat niet stoppen, onze eigen vrije wil is uiteindelijk de baas. En in de 4e week die nu begint sta je er dan alleen voor. De ervaring van de ijzige kosmische eenzaamheid noemt Steiner dat. Maar ik betwijfel dus of ik die derde week goed heb doorstaan. Ik vond het moeilijk om negatieve impulsen onmiddellijk los te laten alhoewel het uiteindelijk wel lukte. We zullen zien hoe het verder gaat deze week. De energie is wel krachtig in mijn hoofd, de noodzakelijk eenpuntige concentratie is er wel. Misschien is dit jaar ook wel niet het ultieme jaar alhoewel dit soort zelftwijfel en onzekerheidsgevoelens volgens Steiner nou ook juist een onderdeel van die test zijn, dus toch maar gewoon loslaten en er verder niet over piekeren.

Doordat het eigen egoisme zich al die jaren heeft geconcentreerd op het loslaten van alles en iedereen om eenpuntig geconcentreerd te kunnen worden en te blijven en zich daardoor heeft eigen gemaakt om slechts de grotere mensheidsbelangen te dienen en niet de kleinere eigenbelangen, zelfs niet je eigen, is de mens in staat om die ijzige kosmische eenzaamheid te overleven. En op 24 december, in de antroposofie de dag van het paradijsspel waar de uitdrijving van Adam en Eva uit het paradijs wordt herdacht, komt de mensheid, en ook ik dus, dan weer terug voor de poort van het paradijs alwaar hij de kleine wachter op de drempel ontmoet die hem de toegang versperd en die een compilatie is van je eigen individuele negatieve daden, de gevolgen van ons eigen karma. Ons eigen geweten oefent ons al daarin en daarvoor. Als we in staat zijn om ons eigen verleden recht in het gezicht te zien en onze schuld te erkennen dan mogen we passeren en het paradijs weer betreden, maar nu op eigen kracht. En daarmee overwinnen we de polariteit en heffen we die dus op in de menselijke wereld op. Daarna mogen we dan met Kerstmis de geboorte van ons hogere-ik in ons bewustzijn vieren. Wow, mooi verhaal! En het maakt me in ieder wel duidelijk waar die jarenlange constante eenpuntige concentratie goed voor was!

Astrologisch viel deze week trouwens ook samen met de transitie van Mars vanuit Scorpio naar Sagittarius wat een vuurteken is dus minder geaard, een boel energie maar in de eerste dagen in ieder geval onevenwichtig, rusteloos in doel-richting (perfecte timing dus met die 3e adventsweek). Het afsluiten van Mars van de Scorpio periode was trouwens welzeker goed, Scorpio eindigde zeker weten standvastig, niet als de lagere schorpioen maar als de hogere feniks, de innerlijke gestalte is uit zijn as op aan het staan.

Hier trouwens nog een mooie synchrone fysieke astronomische gebeurtenis: https://www.youtube.com/watch?v=LkaLfbuB_6E

25 december,

Het is kerstmis en Venus beweegt zich deze eerste retrograde dagen bijzonder traag en is constant conjunct Pluto, en vandaag exact trouwens en dat kan ik voelen omdat het een ontzettende druk geeft in mijn bovenlichaam; de bekende samenpersende en transformerende Pluto-druk die ik al zo vaak gevoeld heb de afgelopen 2 jaar. Daar dus niks vreemds, wat wel anders loopt is de mogelijk geschepte verwachtingen van vorige week, mogelijk omdat mijn Saturnus-initiatie weg toch anders gaat dan de door Prokofieff en Steiner beschreven Maan-weg initiatie. De eerste weken waren zeer wel herkenbaar met herkenbare overeenkomsten. Maar de 4e week week duidelijk minder naar ik denk omdat ik door de jaren heen steeds sterker al met de groeiende aanwezigheid van mijn hoger-ik leef. Ik kan dus niet meer in een ijzige eenzaamheid leven omdat ik me blijvend verbonden voel met de spirituele wereld. Ik werd me deze week wel sterker bewust van hoe ik alles en iedereen losgelaten heb door de jaren heen, ik leef eigenlijk in eenzaamheid alhoewel ik me niet eenzaam voel. Ik heb eigenlijk alleen nog maar contact met mijn kinderen, mijn moeder en mijn zus. Voorde rest wel een positief praatje mochten oude kennissen bellen maar ik zoek ze eigenlijk niet op. Maar daar werd ik me deze dus wel bewust van. Ook ben ik per eind januari ontslagen omdat het bedrijfje waar ik werk het door corona niet meer bolwerkt. Ik ben de enige werknemer maar we verdienen niet genoeg dus met wederzijds goedvinden krijg ik ontslag per eind januari en momenteel ben ik voornamelijk mijn vrije dage die nog openstaan aan het opmaken. Ik zit er zelf niet mee, er komt vast weer iets anders en eigenlijk wil ik eerst wel een paar maanden ww voor het eerst van mijn leven. Ik ben vol vertrouwen dat komt wat moet komen. Mooi is dat het samenvalt met deze transformatieve winter waarin dus ook mijn fysieke middel van bestaan weer gaat veranderen. Ik vond taxi rijden en dan vooral touristen rijden wel een prettige baan dus ik zal het missen maar ik ben vooral benieuwd wat er nu komt.

Maar Kerstmis dus, ik ben benieuwd wat er de komende 2 weken gaat gebeuren tijdens de nog resterende 12 heilige nachten en het aansluitende Venus-Starpoint van 9 januari conjunct mijn natale Saturnus. Ik voel me goed en onderga met rust en concentratie mijn immer verdergaande transformatie. Prettige kerstdagen!

Hier nog een mooie algemene religie overschrijdende video die net een paar dagen uit is, absoluut de moeite waard als je er even de tijd voor neemt: https://www.youtube.com/watch?v=Vu-Nw_ea9N4 .