Winter 2019-2020, december tot maart, Advent tot Lijdenstijd

28 november,

De nieuwe maan cyclus is nu 2 dagen onderweg en ik voel een stijgende vuurkracht in mijn hoofd en in mijn romp. Tegelijk voel ik ook dat die romp nog met de dag versterkt wordt. Volgens mij om dat vuur wat er in zit te kunnen beheersen of bevatten/vasthouden. Tegelijk voel ik diezelfde noodzaak in mijn hoofd: alles loslaten, geconcentreerde centrering, balans. alle onzuiverheden worden nu enorm uitvergroot. Dat vuur geeft bijvoorbeeld een enorm machtsgevoel wat makkelijk aanzet tot hoogmoed; gelijk loslaten is noodzaak. En dit geldt voor alle menselijke zwakheden, angst,haat en zelfzucht. En daar wordt gelijk weer de essentie van het Advent-streven duidelijk wat ik een stukje verderop zal herhalen uit het artikel Golgotha wat begint met mijn Advent ervaring van 2003. Het voelt hier toepasselijk omdat ik verwantschap voel met dat jaar. Die verwantschap voel ik ook omdat de Venus-cyclus van toen parallel loopt met die van nu. Toen van november 2002(Scorpio) tot juni 2004(Gemini) en nu, van november 2018(Scorpio) tot juni 2020(Gemini). Gezien het laatste gekopieerde artikel van Rudhyar over Mercurius is er ook dit jaar de combinatie van de Mercurius-Venus conjunctie van afgelopen november in Scorpio en de volgende Mercurius-Venus conjunctie eind mei 2020 in Gemini.

Ook heb ik net weer deels een artikel gelezen van Rudhyar die ook direct over mijn innerlijke ervaringen gaat. De site waar ik steeds naar verwijs als het over Dane Rudhyar gaat heeft heel veel boeken waarvan ik er maar weinig lees, maar elke keer als ik er kom kom ik weer intuïtief zoekend uit bij een artikel of hoofdstuk wat ik op dat moment nodig heb. En dat verhelderd dan weer zaken voor me. Zoals vaker gezegd spreekt Rudhyar, net als Steiner, vaak direct tot me waardoor ik weet dat hij door de Geest direct geïnspireerd is geweest. Bij andere mensen gebeurt dat ook incidenteel, maar dan is het vaak eenmalig of van korte duur. Hun geschriften of andere uitingen lichten dan voor me op of springen er uit, en dat is dan voor mij meestal het teken om er meer aandacht aan te besteden.

Maar goed, dat artikel van Rudhyar is wel weer zo intens verhelderend voor me om meer grip en zicht op het hele proces te krijgen, dus: https://khaldea.com/rudhyar/aoft/aoft_c5_s1_p1.shtml

En ook hier geldt weer: de ongeloofwaardigheid van mijn verhaal is mijn beste bescherming op het moment, gedurende deze compleet naar binnen gekeerde voorbereidende fase. Mijn eigen normale rationeel vermogen zou het ook niet geloven! Ik ben op de een of andere manier undercover als psychoot. De helm van Hades(cap of invisibility), zoals het me mogelijk eerder spiritueel werd duidelijk gemaakt.

Hier dan alvast het kopietje van “Golgotha” uit 2003/2004 wat eigenlijk een Advent overweging is die iets vooruitloopt op komende zondag, de 1e Adventzondag.

“Met Advent neemt Gabriel de volgende fase onder zijn hoede. Hij is de aankondiger en beschermer van de ongeboren vrucht. Langzaamaan wordt de schamele stal gebouwd om de Christusimpuls te ontvangen. Dat de stal niet anders dan schamel kan zijn zal ik u uitleggen. De stal staat symbool voor de nederigheid die een ziel zich moet verwerven. De stal is de ziel die zich buigt in deemoed omdat hij zijn beperkingen kent en die weet dat al wat wij verwerven in dit leven geen eigen verdienste is maar iets dat ons van hogerhand geschonken is in de vorm van het lot. De waan van het ego dat denkt iemand te zijn en daardoor puur bezig is met materiele aangelegenheden blokkeert de Christusimpuls; Christus zal nooit in het Hilton geboren kunnen worden omdat de nederigheid en de aandacht ontbreekt. De stal staat symbool voor ons beperkt menselijk kunnen dat zich oprecht en deemoedig aanbiedt als woning. Gabriel begeleidt dit proces en beschermt de vonk.”

Kortom, genoeg te doen de komende weken. Hier ook nog een klein citaat van mezelf dat ik vaker gebruik maar ook een Advent overweging zou kunnen zijn:

“De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte turbulente stormen en ontwrichtende tijden.”

En voor astrologen: Het bovenstaande zijn, net als integriteit 1 en 2, helende aspecten, uitingen en principes van de kwaliteiten van Virgo. Iets wat me gisteren pas duidelijk werd tijdens een discussie over het Virgo-stellium van eind augustus. Logisch waarschijnlijk met mijn natale Pluto (Hades), MC en north lunar node in Virgo. De uitwerking van die middelende, verbindende en helende communicatie in augustus van Virgo tussen Uranus en Neptunus als de kosmische representanten enerzijds met vooral Saturnus en Pluto in Capricorn anderzijds werd me ineens glashelder. Mercurius en de Zon komen in januari net op tijd in Capricorn aan om exact deel uit te maken van de grote conjunctie. Mars en Venus hadden hun nieuwe conjunctie achter de Zon op precies 4.07 graden Virgo waar ook exact mijn natale Pluto staat. Alleen Mars komt later aan in Capricorn net zoals hij als laatste momenteel nog in Scorpio is om alles nog even stevig te verankeren. Dat is immers precies wat ik nu voel: de snellere planeten zorgen voor de gewaarwordingen en de bewustwording en Mars hamert het daarna even stevig vast. Die kosmische klok is toch echt een prachtig iets. En alles gaat weer zoals het steeds gaat: eerst maak ik de ervaring door en daarna komt pas de hoofdelijke kennis binnen: Eerst het doen in blind vertrouwen en daarna pas de bewustwording.

29 november,

Die Mars-venus conjunctie van 24 augustus blijft toch even hangen in mijn hoofd en er komen associaties binnen. De precieze, op de minuut nauwkeurige conjunctie met mijn natale Pluto terwijl ze achter de zon staan is geen toeval. Mijn gewone verstand zegt me dat, omdat de conjunctie achter de zon is, er een maximale zuivere invloed van de kosmos is, met zo min mogelijk aardse invloeden dus, die werkt als een versterker net als een solar-eclips, of eigenlijk meer een lunar eclips zo achter de zon. Die Mars-Venus staat ook precies in lijn met mijn Natale Pluto in Virgo. Ik praat nu al 2 jaar over de balans die er moet, en gaat komen tussen de mannelijke en de vrouwelijke kant van de menselijke ziel, dat synchroon loopt met het zoeken naar de balans tussen liberaal en sociaal in de maatschappij en de Westerse rationeel ontwikkelde kern-idealen Vrijheid en Gelijkheid. Het lijkt natuurlijk net weer een volgend puzzelstuk dat op zijn plaats valt. De oppositie tussen Mars en Venus valt op 9 november 2020 vlak voordat Mars uit zijn retrograde komt precies op mijn natale Maan. Vol vuur gaat Mars vervolgens voorwaarts in zijn eigen sterrenbeeld Aries terwijl Venus in háár eigen teken Libra(balans) staat. Beide planeten staan in die maand ook precies vierkant op de zware capricornus bezetting van Jupiter-Saturnus- en Pluto, 5 weken voor de precieze en officiële Jupiter-Saturnus conjunctie in de 1e graad van het luchtteken Aquarius. Dit laatste voor het eerst weer in 600 jaar omdat Jupiter-Saturnus conjuncties om de 20 jaar plaatsvinden maar wel 200 jaar in hetzelfde element conjuncties blijven vormen. Heel af en toe zijn daar kleine afwijkingen op en gaan ze door retrograde-werkingen net iets over die grens heen. De afgelopen 200 jaar is dat 1 keer voorgekomen in 200 jaar aarde-tekens en aardetekens betekent materieel gerichtheid dus. Deze conjunctie op 21 december 2020 is dus de eerste in het element Lucht voor de komende 200 jaar, meer op denken, techniek, ideeën en ook idealen gericht dus, loskomend van het materialisme van de afgelopen eeuwen. Weer een duidelijk signaal dat er echt een ommekeer aan staat te komen. Maar ik ben natuurlijk geen geschoolde astroloog. Mijn spirituele ervaringen en intuïties zijn bijzonder echt en sterk maar mijn astrologische kennis natuurlijk minimaal. Maar toch zie ik het goed denk ik. Wachten dus op een geoefend astroloog die het corrigeert of aanvult vanuit zijn/haar esoterisch/astrologische kennis en ervaring.

Maar ik dwaal af; de Mars Venus cyclus is dus volgens mij belangrijk dit jaar met zijn piek aan nieuwe diepgaande kosmische gelijkheids-ervaringen in november 2020, waar dan weer een integrerende terug gaande cyclus-helft op volgt. Momenteel is die conjunctie in Virgo net 3 maanden onderweg en volgende week hebben we het openings-sextiel. Niet raar dus dat het nu in mijn bewustzijn komt want dat is de periode in planeten-cycli dat dat gebeurt. Ik ben dus erg benieuwd wat hier gaat gebeuren, een kosmische gestuurde vereniging van het mannelijke en vrouwelijke beginsel, bevestigd en manifest wordend door Saturnus en Pluto in Capricorn. Innerlijk klopt het wel want de sexuele impulsen lijken ook weg te zijn of in ieder geval sterk afgenomen te zijn. Afgelopen maanden was het al geminimaliseerd maar deze week lijk ik het weer dieper opgegeven te hebben. Het innerlijk lichaam voelt nu ook aan als geheel gesloten ook aan de onderkant. Het is nog wat onzeker gevoelig maar het voelt aan alsof de afsluiting steeds steviger aan het worden is.

En volgens mijn eigen voorspellingen, die hier los van stonden, gaat die hogere balans leiden tot Broederschap. Laat dat maar komen. De wereld heeft er behoefte aan.

Zo, dat zijn uitspraken, en ik heb er alle geloof in.

Ter afsluiting van vandaag en mogelijke samenvatting geef ik hier nog even de Sabian degree volgens Rudhyar van de 5e graad Virgo (5e graad vanwege eeuw-tellingen bij sabian degrees, 1e graad is van 0 tot 1 en 5e graad dus van 4 tot 5):

“A man becoming aware of nature spirits, and normally unseen spiritual agencies. Keynote: The opening of new levels of consciousness. ” Nou dat is toch een mooie afsluiter!!!

1 december,

Vandaag het begin van Advent en het wordt stil in mij. Concentratie en innerlijke focus is weer het enige wat van me gevraagd wordt. Ik schreef dat het innerlijke lichaam zich sloot en dat is het inderdaad aan het doen. Ik heb me de afgelopen jaren nooit gerealiseerd dat er ook een onderkant aan zat die zich sluiten kon, maar nu ervaar ik dat wel. Het moet er mee te maken hebben dat mijn innerlijke weg zich omgekeerd voltrekt. Die weg vereiste wel dat ik mijn innerlijke angst-haat-zelfzucht genoeg moest beheersen om dit omgekeerde open bouwwerk niet in te laten storten tussentijds (sexuele drift valt natuurlijk voor mij ook onder de zelfzucht, uiteraard ook de sterkste impuls) Alsof je de gaten in een vergiet provisorisch dicht moest houden. Maar nu is het zich ook aan de onderkant aan het sluiten waarbij de hele sexuele impuls lijkt te verdwijnen of nog verder te minimaliseren. Die duidelijk voelbaar verdergaande minimalisering gebeurde afgelopen week even voor mijn exacte 2e Saturnus return op 27 november. Gelijk daaropvolgend begon die onderkant zich te sluiten en zich te versterken. Op het moment voelt dat innerlijk lichaam zich dus als een gesloten eenheid en het begint zich ook te bewegen. De versmelting tussen dat lichaam en mijzelf gaat nu ook steeds sneller. Het is een soort van elektriserend gevoel vlak onder mijn huid en het sterkste net bij mijn neusvleugels en daar boven. Ook als ik spreek voel ik de aanwezigheid in mijn stem. Het voelt echt als een soort van versmelting en het sluiten aan de onderkant lijkt dat proces te versnellen. Het enige wat echt gevraagd wordt van me is onophoudelijke eenpuntige concentratie, wat nu ook makkelijker schijnt te gaan sinds die sluiting. Wordt vervolgd………..

2 december,

Het is nu net voordat Jupiter binnenkomt in Capricorn. Ik ben vandaag bezig geweest om eens te zoeken op het net over de maagd Maria en de goddelijke Sophia maar er is tegenwoordig zoveel new-age verhalen over het goddelijke vrouwelijke te vinden dat ik het toch maar gewoon bij Steiner houd. In verband met mijn eigen innerlijke ervaringen mag het duidelijk zijn dat dat innerlijke lichaam dat ik steeds voel wel het astraal-lichaam zal zijn. Ik vraag me nu ook af of er een directe band is tussen dit astraal lichaam en het sterrenbeeld Virgo? Heb het nooit zo bekeken maar het zal wel duidelijk worden. Ik weet niet of het versterkings-proces deze Kerst al klaar is of volgend jaar. Ik kan alleen maar in stilte afwachten en laten gebeuren wat wil gebeuren. Sinds de sluiting van dat astraal-lichaam vorige week is het me wel duidelijk dat al mijn denken en alle impulsen gereinigd worden/zijn en dat proces lijkt zich alleen maar te versterken en te versnellen. Hieronder een citaat over de betekenis van Kerst, de maagd Maria, de Christus-impuls en de Heilige Geest. Uiteraard met een link naar de lezing zelf:

“This cleansed, purified astral body, which bears within it at the moment of illumination none of the impure impressions of the physical world, but only the organs of perception of the spiritual world is called in esoteric Christianity the “pure, chaste, wise Virgin Sophia.” By means of all that he receives during katharsis, the pupil cleanses and purifies his astral body so that it is transformed into the Virgin Sophia. And when the Virgin Sophia encounters the Cosmic Ego, the Universal Ego which causes illumination, the pupil is surrounded by light, spiritual light. This second power that approaches the Virgin Sophia, is called in esoteric Christianity — is also so called today — the “Holy Spirit.” Therefore according to esoteric Christianity, it is correct to say that through his processes of initiation the Christian esotericist attains the purification and cleansing of his astral body; he makes his astral body into the Virgin Sophia and is illuminated from above — if you wish, you may call it overshadowed — by the “Holy Spirit,” by the Cosmic, Universal Ego. And a person thus illuminated, who, in other words, according to esoteric Christianity has received the “Holy Spirit” into himself, speaks forthwith in a different manner.

How does he speak? When he speaks about Saturn, Sun and Moon, about the different members of the human being, about the processes of cosmic evolution, he is not expressing his own opinion. His views do not at all come into consideration. When such a person speaks about Saturn, it is Saturn itself that is speaking through him. When he speaks about the Sun, the Spiritual Being of the Sun speaks through him. He is the instrument. His personal ego has been eclipsed, which means that at such moments it has become impersonal and it is the Cosmic Universal Ego that is using his ego as its instrument through which to speak. Therefore, in true esoteric teaching which proceeds from esoteric Christianity, one should not speak of views or opinions, for in the highest sense of the word this is incorrect; there are no such things.

According to esoteric Christianity, whoever speaks with the right attitude of mind toward the world will say to himself, for instance: If I tell people that there were two horses outside, the important thing is not that one of them pleases me less than the other and that I think one is a worthless horse. The important point is that I describe the horses to the others and give the facts. In like manner, what has been observed in the spiritual worlds must be described irrespective of all personal opinions. In every spiritual- scientific system of teaching, only the series of facts must be related and this must have nothing to do with the opinions of the one who relates them” https://wn.rsarchive.org/GA/GA0103/19080531p01.html

’s Avonds een sterk gloeiend gevoel in mijn hoofd maar ik weet niet of het door Jupiter komt die Capricorn binnenkomt of door de maan die tegelijkertijd ook over mijn natale Mars gaat. Zal morgen wel duidelijk worden. Ik moet ook nog duidelijk wennen aan de afsluiting aan de onderkant. Soms voel ik dat elektriserende gevoel ook rond mijn scrotum en dat had ik tot deze week nog niet ervaren. Ook opvallend hoe moeiteloos ineens alle onzuivere impulsen wegvallen. Dat kostte voorheen toch echt nog wel bewuste moeite en wilskracht. Alhoewel ik natuurlijk niet weet of dit van voorbijgaande aard is. We zullen zien. Ik blijf het ook vreemd vinden dat ik hier met mijn gewone dagbewustzijn bij mag/kan zijn. Maar ik wordt wel geleid, ik wil het ook ondergaan. Voel me vol vertrouwen.

3 december,

Vandaag is het Amethist-dag. Eerst moet ik zeggen dat de steen waar ik het sterkste op reageer sinds winter 2017, de tourmalijn is en wel de roze en de watermeloen variant. Degene die ik altijd om heb is een half-doorzichtige watermeloen tourmalijn met een fel-roze hart en een lichtgroene rand, gecombineerd met wat goud(de steen is duidelijk gerelateerd aan de zon). Daarnaast voel ik zacht op de achtergrond, vooral in de winter, de amethist, dus daar heb ik ook altijd wel wat van in huis. Nou kwam ik zo rond 1 november in de stenenwinkel(gem) waar ik al zo’n 16 jaar kom, en waar al die jaren steeds een amethist-geode stond. Vorm van een helft van een oversized rugbybal, 2-3 keer zo groot, waar ik zo mijn hele onderarm in kan leggen. Al 16 jaar keek die geode me aan, maar ik had niet zoveel met Amethist. Ik vind de geodes altijd mooi maar ik voelde de werking nooit. Nu voelde ik echter sterk de impuls om hem te kopen alhoewel het eigenlijk mijn hele reservepotje kostte. Maar ik heb er geen spijt van. Allereerst is hij mooi, maar ook zijn werking is fantastisch. Hij ziet eruit als een soort grot en ik voel zijn werking steeds sterker worden. En vandaag was het zover dat mijn kruinchakra duidelijk open lijkt te gaan. Bovenin mijn hoofd vlak onder mijn schedeldak voelt het als een wervelend elektriserend gevoel en dat wordt gelijk versterkt bij aanraking van die Amethist. Dus ben ik net nog even naar de winkel geweest en 2 kleine amethistjes gekocht zodat ik ze altijd meedraag. De winkel heeft de afgelopen 16 jaar 3 eigenaren gehad maar die geode heeft daar 16 jaar op me staan wachten en ik ben reuzeblij met hem/haar.

4 december,

Vanochtend het openingskwart van deze maancyclus. Dat is het moment waarop de potentie van de cyclus zich manifesteert, net als de doorbrekende spruit in het voorjaar. Deze maand is dat al helemaal duidelijk. De opening van de kruin-chakra is helder: overgave aan de Geest. Ook astrologisch eigenlijk onontkoombaar duidelijk. Het vierkant van de maan ten opzichte van de zon is tegelijk onderdeel van een groot-water-vlieger, wat in ieder geval betekent dat er zeer krachtige steun van de kosmos is om de spruit te laten groeien. Hij wordt bijna de grond uit getrokken. En het klopt ook helemaal. Het kruin-chakra gaat steeds verder open, volop elektriserend gevoel bovenin mijn hoofd, een besneden hart en de sterke aandrang om alle tegenstribbelende restanten los te laten. Het besneden hart verwijst ook naar de ervaring van Pasen 2018 (2 april) waar de Rozenkruisers me wezen op het fysieke verschijnsel van lichamelijke Graal-vorming. Het besneden hart verwijst ernaar dat het hart afgesloten is voor impulsen die van onderen komen(het lagere ik). Ik verwijs hier naar deze link, alle fysieke verschijnselen van toen zijn er nu weer, waarschijnlijk omdat het astraal-lichaam nu zuiver genoeg is om de Geest te kunnen bevatten; Een volgend stadium in de transformatie. https://spiritueleteksten.nl/algemeen/het-vervaardigen-van-de-graal-in-jezelf-als-een-jozef-van-arimathea/#comme

7 december,

Vandaag moet ik toch echt vertellen hoe het de afgelopen dagen verder ging met de innerlijke energie. Nadat, met behulp van de amethyst, het kruin-chakra openging er stap voor stap een heldere koele energie doorheen kwam en nog steeds komt. Afgelopen nacht was dat bijzonder sterk maar het is er nu ook. Het vult als het ware dat innerlijke lichaam op; Soms lijkt het op het opblazen van een luchtbed waarbij er dan lucht komt in een stuk waar er nog niks was, en dat vouwt zich dan uit terwijl het zicht vult met die koele heldere substantie. En dat moet dan echt wel Geest zijn, het komt van buiten door mijn hoofd, schedelbreed, naar binnen en verplaatst zich door mijn torso en ik kan het soms ook, weliswaar zwakker, in mijn ledematen voelen. Mijn hart is echt besneden en dat lijkt me ook een voorwaarde voor die energie, de zuiverheid van denken en voelen lijkt een voorwaarde. De energie voelt precies hetzelfde als de energie die de eerste keer gedurende de Heilige nacht van 27/28 december 2016 door mijn hele ruggengraat ging, van boven naar beneden. Dezelfde koelte en helderheid.

Nogmaals, ik weet dat het ongelooflijk klinkt, en gefeliciteerd als u het wel geloofd, want hoogstwaarschijnlijk bent u dan de eerste, alhoewel ik dat niet zeker weet want ik heb toch een aantal vaste lezers van over de hele wereld. Maar of u het geloofd of niet doet nog steeds niet ter zake; Ik moet het zelf geloven en dat doe ik onvoorwaardelijk, het is voor mij ook niet te ontkennen, het is veel te krachtig, helder en juist. Bovendien is afgeslotenheid(solitude) een onlosmakelijk en essentieel onderdeel van de initiatie. Niet dat dat erg is want de binnenwereld geeft meer dan genoeg rijkdom.

Tegelijk met dit innerlijke Advent-gebeuren moet ik toch ook nog even wijzen op de uiterlijke waarneembare gebeurtenissen waar de wijze boeken naar wijzen als behorende bij de Advent-tijd. Vooraleerst is dat naast de aankondiging aan Maria van Gabriel, de kleine apocalyps zoals beschreven in Lukas 21. Daarnaast herhaal ik hier ook een stukje daarover van afgelopen zomer en ik zal dat hier ook nog wat uitwerken:

“Apocalyps wordt altijd zo zwaar opgevat, alsof er engelen uit de hemel nederdalen en monsters en draken op aarde verschijnen. Alhoewel dat metaforisch natuurlijk wel zo is: de apocalyptische monsters zijn natuurlijk niks anders dan de wijdverbreid aanbeden impulsen van Zelfzucht en Angst in al hun vormen, aangevuurd door de Haat, terwijl de Engelen werken door het Geweten als de krachten die die angst en zelfzucht bestrijden, aangevuurd door de Liefde. Waarbij natuurlijk duidelijk mag zijn dat Haat de afwezigheid van Liefde is.

De Apocalyps behelst het wegtrekken van het eerder genoemde gordijn en het beschrijft de innerlijke strijd in de ziel, met de “Ruiter op het witte paard (openbaringen 19)” en de komst van de “Mensenzoon” uiteindelijk als het volledig volgroeide geweten, het indalende hoger ik of de Ziel. Apocalyps betekent letterlijk onthulling! En dat is wat we heden ten dage overal in de wereld steeds sterker zien. Ont-hulling. Dat wat er innerlijk leeft wordt uiterlijk zichtbaar gemaakt. Het vrouwelijke bewustzijn stijgt evolutionair noodzakelijk op. Denk bv me#too, het sterk veranderende denken over zaken uit het verleden, slavernij, positie van de vrouw, Patriarchale geschiedschrijving, corruptie enz…..

Daden en onopgeloste conflicten uit het verleden komen weer naar boven en komen in een nieuw bewustzijnslicht te staan en zullen opnieuw beoordeeld worden. En waar we niet in staat zijn om die oude tegenstellingen nu wel te overbruggen en op te lossen daar zullen die conflicten verharden en opnieuw gewelddadig beleefd worden: de doden zullen herrijzen! Zoek het niet te ver en verheven, het is hier en nu. Het gebeurt (nog)onbewust ook in je eigen leven. Het bewustzijn wordt verruimd bij die mensen die er rijp voor zijn, bij wie het geweten en het zelfreflectieve vermogen ver genoeg ontwikkeld zijn om het te kunnen bevatten. “Zij die hebben zal meer gegeven worden”. Uiteraard ga ik er hier van uit dat de eeuwige ziel middels reincarnatie al duizenden jaren vrijwillig werkt aan de ontwikkeling van dat geweten.

De scheiding der zielen is ook al zichtbaar aan het worden: diegenen die de apocalyptische beesten van angst, haat en/of de zelfzucht blijven aanbidden middels hun daden zullen steeds minder in staat zijn om nog van inzicht te veranderen; Ze verharden in hun keus en zullen steeds wilder worden en uiteindelijk ten onder gaan. kijk naar extreem rechts, Brexiteers, Trumpianen, Dictators, Neo-liberalen, criminelen, gecorrumpeerden enz….. En over de natuurrampen en plagen die in deze jaren over de aarde trekken hoeven we het niet eens te hebben. Staat er letterlijk in beschreven. Het oude bewustzijn gaat ten onder en zal vernieuwd worden. En dit keer opnieuw verbonden met de Geest. Het rationele bewustzijn behoort tot de Boom der Kennis en het zuivere geweten behoort tot de kern van de Boom des Levens die omgekeerd groeit: de wortels in de hemel en de kruin hier op aarde.
Ont-Hulling— Apocalyps

8 december,

2e Adventzondag, ik zal hier weer eens de Steiner-weekspreuk geven voor deze Advent-weken:

” In diepten van mijn wezen spreekt, dringend om aan het licht te komen, vol van geheim, het wereldwoord: Vervul het doel van al je arbeid nu met mijn geesteslicht en offer je door mij.”

Die vond ik wel toepasselijk. Wat ik ook sinds een week al wil doen is 2 artikelen linken die over astronomie gaan. Voor lezers die mogelijk al een boel gelezen hebben is het bekend dat ik een soort van band voel met astronomische ontdekkingen die op de één of andere manier synchroon lopen met mijn innerlijke weg, vooral die ontdekkingen die met Saturnus(Cassini-Huygens missie) en de Zon samenhangen: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/18/de-duinen-bergen-en-meren-van-saturnusmaan-titan-a3980721

En deze over de Zon vind ik wel erg toepasselijk voor deze weken: https://www.theguardian.com/science/2019/dec/04/nasas-parker-solar-probe-beams-back-first-insights-from-suns-edge

10 december,

Deze dagen veranderd de energie van plaats. Vorige week was het mijn lichaam en deze week is het mijn hoofd. Alle innerlijke veranderingen lijken sowieso te versnellen sinds het astraal lichaam is afgesloten aan de onderkant. Maar deze week lijkt alles in mijn hoofd dikker te worden waarbij mijn denken ook beperkt wordt op de een of andere manier; éénpuntige concentratie lijkt de basisstand te gaan worden; alle onnodige constante denkbezigheden door de dag heen lijken te verdwijnen: monkeymind noemen ze dat geloof ik in het Engels. Het voelt goed aan en absoluut niet hinderlijk, dus ik verzet me er niet tegen. De overgave gaat steeds verder en ik ben benieuwd of er nog iets van mijn dagelijkse ik-bewustzijn over gaat blijven. Ik ben ook nog benieuwd of deze kerst de bodem van het proces bereikt wordt of dat dat nog een jaar duurt.

Astrologisch is deze kerst ontzettend sterk met een nieuwe maan op 2e kerstdag met zeer krachtige hulpvaardige aspecten van Uranus en Jupiter. En bij dat alles is het tegelijk een partiële zonsverduistering (alleen zichtbaar in Azie). Kortom, uitzonderlijk!!

Wat ik wel zeker weet is dat 2020 een ontzettend sterk transformerend jaar zal worden voor een ieder en voor de hele wereld, alhoewel dat hoogstwaarschijnlijk helaas wel gepaard zal gaan met een boel escalerend geweld en ontsporingen. Mijn hoop is nog wel dat we met Pinksteren en gedurende de zomer ons bewustzijn met bijbehorende inzichten zo hoog kunnen krijgen dat er een grote snelle gedragsverandering zal gaan optreden en er een boel escalaties door inzicht zullen stoppen.

Een paar uur later dringt het tot me door dat er natuurlijk niks gaat overblijven van mijn dagelijkse beperkte bewustzijn. Die keus tot overgave, wel onder leiding van kosmische krachten, heb ik natuurlijk met Pasen 2004 al definitief gemaakt. Ik snap nu dat dat toentertijd gebeurde gedurende mijn Saturnus oppositie in cancer. De gevolgen van dat besluit en die daad kunnen zich natuurlijk nu pas fysiek manifesteren nu Saturnus en Pluto in capricorn zijn tijdens mijn 2e Saturnus return. Deze posities in capricorn zijn nodig voor de fysieke manifestatie.

Vooral het eerste jaar na die oppositie heb ik ook het hele jaar het gevoel gehad dat ik los geknipt werd van alles en iedereen, alsof ik een jaar lang vanaf september/oktober 2004 alleen maar naar beneden viel zonder enig houvast, niet bij machte om dat te veranderen, alhoewel ik dat ook niet wilde veranderen, ik had me immers overgegeven en liet alles gebeuren wat er wilde gebeuren. In november van dat jaar schreef ik ook het origineel van “integriteit als antwoord op een morele crisis” waarvan de nieuwere versie uit 2016 een deel is. Kerst van dat jaar, 2004, was ook bijzonder omdat het de enige kerst was waarbij er om middernacht diezelfde kosmische energie door mijn kruin naar binnenkwam, dwars door me heen ging en er duidelijk voelbaar door mijn voeten weer uitging, zo de aarde in, om pas met Advent 2016 terug te keren, wederom door mijn voeten, maar nu dus bij me blijvend tot nu.

Ik heb vanavond weer een artikel van Rudhyar gelezen en het is zo krachtig. Vanavond staat Venus conjunct de 2 Saturnussen, precies tussen mijn natale en de reële in. En dit artikel gaat daar onder andere over. Het zal alleen voor een astroloog interessant zijn, maar ik deel toch de link: http://www.khaldea.com/rudhyar/astroarticles/planetaryoctaves.php Het verheldert weer precies astrologische gebeurtenissen die nu plaatsvinden.

12 december,

Het is nu de nacht van 11/12 december een paar uur voor de volle maan maar ik kan al helemaal vertellen waar dit naar toe gaat. Zoals eerder gezegd staat mijn kruin-chakra open en dat gaf een sterk elektriserend gevoel op de bovenkant van mijn hoofd de afgelopen week. Maar dat is nu dus mijn hele hoofd geworden wat weer een volstrekt nieuwe ervaring is. Een vuurbal in mijn hoofd heb ik vaker gehad maar mijn hoofd als een elektrische bol heb ik nog niet meegemaakt. Het is eigenlijk logisch, volle maan in gemini, het sterrenbeeld horend bij het verstand, het brein, en geregeerd door Mercurius, de planeet die gaat over het zenuwstelsel en elektriciteit, alhoewel de elektriciteit ook door Uranus kan komen want die is ook actief in mijn horoscoop. Alles lijkt op schema, ik voel in ieder geval geen onrust.

15 december,

3e Advent-zondag en de elektriserende energie in mijn hoofd lijkt zich te verdelen over mijn lichaam. Het hele innerlijke proces wat nu al 2,5 jaar sprongsgewijs aan de gang is (er wordt alleen aan gewerkt tussen 23 september en Pinksteren) versterkt zich gewoon steeds verder; ik denk dat we deze kerst-periode weer een nieuw hoogtepunt gaan bereiken.

Nogmaals de Advent-spreuk omdat ik de noodzaak van het proces echt voel: ” In diepten van mijn wezen spreekt, dringend om aan het licht te komen, vol van geheim, het wereldwoord: Vervul het doel van al je arbeid nu met mijn geesteslicht en offer je door mij.”

17 december,

We naderen het sluitings-kwart van de maancyclus en dat betekent integratie van het ervarene en doorleefde van deze cyclus. En deze Sagittarius maand ging duidelijk over overgave aan de geest(spirit). Ik heb de Advent-periode nog nooit zo intens ervaren, een zuiverende voorbereidingsfase die nog steeds aan de gang is. Het voelt aan alsof er een kolom van rust en koelte dwars door me heen gaat, binnenkomend door de kruin van mijn hoofd tot aan mijn heupen. Die kolom wordt omgeven door een soort van elektriserend binnenlichaam dat solide aanvoelt. Mijn hart is ook nog steeds besneden wat betekent dat mijn lagere ik impulsen niet binnen kunnen dringen, wat ik ook niet wil natuurlijk, alles is zo goed als losgelaten. Het proces is nog steeds niet klaar maar er volgt natuurlijk nog een week. Ik ben geheel geconcentreerd naar binnen gekeerd en voel me goed.

De weekspreuk die bij de winter-zonnewende hoort, in Nederland in de nacht van 21-22 december: ” Het geesteslicht in wereldwinternacht te dragen, is nu het gelukkig streven van mijn hart, zodat de zielekiemen lichtend in wereldgronden wortel schieten en het goddelijke woord in het duistere rijk der zinnen hel-stralend door al het zijnde klinkt.”

23 december,

Allereerst hier toch de verhandeling van Rudhyar over Capricornus omdat hij gewoon helder en duidelijk is in mijn ogen en goed om te begrijpen. Ik heb hem dit keer niet vertaald, je kan het origineel natuurlijk altijd zelf vertalen met google-translate : http://www.khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s10p1.shtml Het is wel beslist de moeite waard om hem wel te lezen want hij is gewoon ongelooflijk goed en juist. Ik denk ook zeker te weten dat Rudhyar de komende jaren herontdekt gaat worden en alsnog de eer zal gaan krijgen die hem toekomt.

24 december,

De afgelopen dagen zijn er toch zaken innerlijk gebeurt die enige dagen nodig hadden om in te dalen en om er over te reflecteren. Dat begon ’s avonds de 21e een uur of 8 voor de exacte winterzonnewende ( 0 graden capricorn). Die 4 ijkpunten, zonnewendes en equinoxen, neem ik deze jaren bijzonder serieus omdat ik ze steeds sterker ervaar, net als de maancyclus en de planeetwerkingen. Zoals Steiner ook voorspeld had, wat ik ook al eerder gezegd heb, komt er na de opstandingsdoorgang met Pasen en de Michaelsdoorgang eind september op de horizontale balk van het jaarfeestenkruis, het zoeken naar- en het ervaren van de verticale balk van dat kruis, Kerst en St Jan. Al die jaarfeesten een paar dagen na de bijbehorende zonnewendes en de equinoxen. Ook weet ik intussen, door de astrologie, dat Saturnus in de 1e graad Aquarius in 1991 het beginpunt was van mijn spirituele reis en dat Saturnus op 21 december 2020, de zonnewende dus, wederom in de 1e graad komt na 29 jaar, maar dit keer in conjunctie met Jupiter. Tussen maart en juli 2020 is Saturnus trouwens ook even in Aquarius maar daarna retrogradeert hij weer terug in capricorn voor een half jaar en de laatste doorgang door een graad is de belangrijkste. Ik beschouw die in december dus al enige tijd als het voltooiingspunt van mijn innerlijke reis alhoewel Pinksteren 2020 eveneens belangrijk is. Die in december gaat diep en die met Pinksteren en St jan gaat hoog. Die rechtopstaande balk dus. Nu, wat er dus deze winter-zonnewende gebeurde was dat plotseling de energie veel te sterk werd waardoor ik blokkeerde. Iets wat ik vaker meemaak deze jaren als ik de zuiverheid nog niet kan bevatten, als het te hoog of te diep gaat. Ik heb het vaker beschreven en dat ik dan in het onbewuste word teruggeworpen. Ik snap intussen dat het erbij hoort omdat de hele Wils-weg stapsgewijs gaat, 2 stappen voorwaarts en 1 stap terug, en dat ik er niet van moet schrikken. Op die momenten komen dus door wilskracht onderdrukte impulsen ineens veel te sterk naar boven. Het zijn maar korte momenten maar ze zijn wel erg sterk, denk daarbij aan angst, boosheid en zelfzuchtige(sexuele verlangens)- impulsen. Ik begreep het dus even niet toen het me ineens overkwam vlak voor de zonnewende, toen ik de bij de zonnewende horende zuiverheid van energie, die bijzonder krachtig innerlijk naar boven kwam, nog niet kon bevatten. Vreemd moment ook omdat ik de hele maancyclus als bijzonder harmonisch had ervaren, alsof ik hoog opgetild werd. Bovendien was het een vreemd moment bekeken vanuit die cyclus omdat het tijdens het inkomende sextiel was, wat gezien die hele cyclus harmonisch zou moeten zijn. 8 uren na die zonnewende was het plotseling weer weg en begon het me te dagen wat er was gebeurt: ik kon die zonnewende energie nog niet vol ervaren omdat dat volgend jaar pas de bedoeling is. Het komende jaar is ook zowel voor mij als voor de wereld het transformatiejaar. Astrologisch klopt dat ook weer omdat de constellaties vanaf deze Kerst tot volgend jaar Kerst bijzonder sterk zijn. Het begint in de nacht tussen 1e en 2e kerstnacht met een nieuwe maan die tegelijk een zonsverduistering is (in oost-Azie) conjunct Jupiter en driehoek naar Uranus. En dat gevolgd door de grote allesoverheersende conjunctie tussen Pluto en Saturnus samen met de Zon en Mercurius op 12 januari tijdens de volle maansfase van deze cyclus die overmorgen begint. Deze Kerst is dus het startschot voor, mijns inziens, een van de belangrijkste jaren in de menselijke geschiedenis. De opgaande 1e helft van het jaar gaan we hoog reiken, hoger dan we ooit geweest zijn en de 2e helft gaan we dieper bij de oorsprong komen dan we ooit geweest zijn. Ik was er nu al vlakbij maar er zijn nog fundamentele zaken innerlijk te transformeren en dat gaat dit jaar gebeuren. Ik zal het ook wederom hier opschrijven of en wat er innerlijk met me gebeurt tijdens de komende 13 heilige nachten tussen Kerst en 3 Koningen.

Die dertien heilige nachten zijn trouwens ook gewoon qua aantal gewoon het verschil tussen 12 maancycli die ongeveer 352-353 dagen duurt en het zonnejaar van 365-366 dagen. De Joel-tijd zoals de oude Germanen die 13 dagen/nachten noemden om de 12 maancycli in lijn te houden met het zonnejaar. Na elke 12 maan-maanden werd na de winter zonnewende 12-13 dagen de tijd stil gehouden na de wedergeboorte van het leven en van het licht, stilstaande tijd, of heilige tijd. In de islamitische jaartelling doen ze dat bijvoorbeeld niet en daar verplaatsen de maanden zich dus elk jaar 12-13 dagen in verhouding tot het zonnejaar.

26 december,

Het is nu een paar uur voor de nieuwe maan en ik voel me krachtig, het innerlijke lichaam lijkt steeds meer te gaan versmelten met me. Het voelt elektriserend in hoofd en bovenlichaam. Gisternacht van 24 op 25 lag ik al om 11 uur ’s avonds in mijn bed, dus daar was niks aan de hand. Maar ik had ook al geconcludeerd dat volgend jaar pas het diepste punt zal worden bereikt. De zonnewende en kerstnacht zijn de 2 diepste punten, het diepst in het lichaam binnenkomend, dus dat is voor volgend jaar, ieder jaar een stapje hoger in de zomer en een stukje dieper in de winter. 2020 is het jaar van transformatie. Nu voelt het prima.

28 december,

De Heilige dagen/nachten beginnen nu voor mij anders dan voorgaande jaren. De eerste 3 nachten vanaf kerstnacht 24 op 25 heb ik immers nog niet ervaren de afgelopen 3 jaar. Dat heeft te maken met de opbouw van die nachten die ik hier enigszins uit zal leggen. Ik gebruik hier niet de uitleg van Prokofieff omdat ik vind dat hij de volgorde hier niet goed heeft. Zijn boek uit 1986 dat hierover handelt bevat vele wijze zaken maar zijn constructie van de volgorde is in mijn ogen te theoretisch en onjuist. Het is duidelijk niet gebaseerd op echte ervaringen. Bij Roland van Vliet die ook over dit onderwerp geschreven heeft ervaar ik veel meer verwantschap omdat het gebaseerd is op echte ervaringen van hemzelf en van anderen. Grappig genoeg kwam hij net als ik tot diezelfde conclusie over het te theoretische construct van Prokofieff. Hij bespreekt de nachten uitgebreider in het boek ” Wie denken de mensen dat ik ben”. Dat boek heb ik echter niet gelezen maar wel zijn kleine bundeltje “dertien heilige nachten” dat een bewerking is van zijn voordrachten over dit onderwerp.
Hij beschrijft hier de Christus-impuls die op Kerstnacht uit den hoge komt en de aarde bevrucht; een levengevend proces dat ieder jaar plaatsvindt. De volgende 12 nachten zijn een opstijgen van die Christus-impuls tot hij in de wereld verschijnt tijdens de feesttijd van Epifanie in januari. Die 12 nachten laten dan een opklimming zien vanaf de materiele aarde door de aardse levende wezens en daarna door alle opeenvolgende hemelse hierarchien van de engelen tot aan de serafijnen. Die laatste hierarchie is de hoogste hierarchie, die van de goddelijke liefde en is als zodanig een samenvatting van het hele proces van die nachten op de laatste nacht, die van 5 op 6 januari. Iedere nacht is gerelateerd aan 1 sterrenbeeld-maand. Zo is Kerstnacht gerelateerd aan diezelfde maand die net begonnen is met de winterzonnewende van Steenbok/Capricorn en de volgende dag/nacht met die van aquarius tot en met die van 4/5 januari behorende bij Sagittarius. Die opstijgende spiraal die de christus-impuls maakt geeft dan tevens een bijbehorende voorspellende ervaring van de maand waar hij op dat moment doorheen gaat.

Van daaruit bezien is het ook duidelijk dat ik dus het diepste punt van de winterzonnewende dit jaar nog niet kon bereiken omdat ik daar volgend jaar pas aankom als het goed is omdat de transformatie nog niet compleet is. Het materiele niveau is nog niet bereikt net zoals de oppositionele nacht van Kreeft/cancer op 30/31 nog niet bereikt is: de winter- en de zomerzonnewende, de cardinale oppositionele tekens van capricorn en cancer. Ik ben benieuwd of ik die nacht van 30 op 31 speciale ervaringen heb, en of ik goed gepuzzeld heb of misschien komt volgend jaar de winterzonnewende eerst en volgt de zomerzonnewende als laatste. We zullen zien.


De 9 nachten horen bij de 9 spirituele hierarchien, en de eerste 4 nachten niet. kerstnacht hoort bij het materie, de volgende nacht bij het etherische lichaam dat samenhangt met de plantenwereld, daarna het astrale lichaam dat gerelateerd is aan de dierenwereld en de volgende nacht van 27/28 december is gerelateerd aan het IK oftewel de mensenwereld. De bijbehorende maanden zijn dan capricorn-aquarius-pisces- en aries. Daarna volgen de 8 hierarchien van engelen tot cherubijnen en de afsluitende 9e hierarchie, die van de serafijnen, de hoogste hierarchie. Zij vormen de samenvatting van het geheel. Dit geheel is de theoretische onderbouwing die Roland van Vliet geeft, en dat klopt helemaal met mijn eigen ervaringen waarbij ik ook nog moet melden dat ik meestal, zoals bijna altijd, eerst de ervaringen heb/krijg en daarna pas goed de bijbehorende verklaring van van Vliet lees waardoor ik nog meer overtuigd raak/ben van de juistheid van zijn beschrijvingen.
Wat er nu gebeurde, tot nu toe dan, is dat er op kerstnacht niks gebeurde (2004 was de enige kerstnacht die ik ervaren heb) maar de volgende nacht kwamen diezelfde tintelingen en elektriserend ervaringen van de afgelopen weken weer sterk op. Ik moet trouwens ook zeggen dat de term “nacht” enigszins misleidend is. Het voelt vaak wel sterker ’s nachts maar ’s middags is het er ook vaak. Van Vliet beschrijft deze nacht alsdat de christus-impuls deze nacht tot in het etherlichaam (levenslichaam) doorwerkt en dat deze impuls vooral in de maand van aquarius ontwikkeld kan worden. Dat is fijn om te weten.

De volgende nacht/dag correspondeert dus met het astraal-lichaam en het sterrenbeeld Pisces. En wat deze nacht-dag sterk opviel was de vreedzaamheid en rust in mijn ziel/gevoelsleven. En grappig genoeg beschrijft van Vliet dat ook:
” De impuls schenkt deze nacht aan het astrale lichaam de eigenlijke kracht van vrede, zodat licht en duisternis in de ziel en daarmee ook in het universum, met elkaar verzoend kunnen worden.”
Nou, en dat is wel iets om naar uit te kijken voor de maand van Pisces.

De volgende maand van Aries is de nacht van aries, de Mens, die ik als eerste sterk ervoer in 2016. De opvolgende jaren zijn meer een toewerking naar het realiseren van die uiteindelijk uitkomst. Mijn spirituele weg is de omgekeerde, ik begon bij het eindpunt en werk me terug naar het beginpunt in het nu. De afgelopen 24 uur, het is nu 12 uur overdag, zijn in ieder geval bijzonder krachtig, niet iets bijzonder, maar dat zal ook te maken hebben dat ik nu steeds meer in een uitzonderlijke toestand leef. Alle facetten voelen zich nu in ieder geval sterk verbonden tot een eenheid. Van Vliet schrijft over deze nacht:
” de impuls geeft deze nacht aan het IK van de mens de mogelijkheid om innerlijk vrij te worden van de oorzaken van het lijden. Aan de wortel van het Ik wordt de mogelijkheid gelegd het achtvoudige pad van de Boeddha uit eigen kracht te vinden, te doordenken en te gaan (verstands-genoedsziel). Doordat het macro-kosmische IK BEN de mens aanraakt, kan de mens in zichzelf het IK BEN beleven (bewustzijnsziel).”
Spreekt voor zichzelf lijkt me. Dat was de samenvatting van de nachten tot nu toe, vervolg komt later………

Het is nu de nacht van 28 op 29 december en ik moet toch even opschrijven dat de energie bijzonder sterk is. Het lijkt wel of de doorgang van mijn kruinchakra steeds breder wordt en steeds krachtiger, ik voel die eerder beschreven koelte vooral pulseren in mijn hoofd maar ook in mijn hele bovenlichaam en zelfs een zacht elektriserend gevoel in mijn armen en benen, wat ook weer nieuw is. ……….

29 december,

het is nu ’s avonds de 29e, dus bijna een dag later en ik wil eigenlijk nog toevoegen dat het vlammen van de pijnappelklier en het elektriserende gevoel bij mijn neusvleugels en de tussenliggende neus-brug, gepaard met de ervaring van mijn besneden hart ook hier weer bijzonder sterk was. het pulseert wel, het is niet iedere dag even sterk. Ik ben er al zo aan gewend dat ik het amper meer noem terwijl het best wel uitzonderlijk is. Alleen de pijnappelkier maak ik al een half jaar veel mee maar de complete ervaring zoals hier beschreven is er continue sinds eind november met uitzondering van een halve dag rond de winter-zonnewende.

Afgelopen nacht was het dus intens sterk en nu op dit moment (nog) wat minder maar het is nog vroeg, 10 uur ’s avonds. Ik herinner me wel dat er een overeenkomst is met 2 jaar geleden toen het 3 nachten lang alleen in mijn hoofd was, terwijl het tot nu in ieder geval duidelijk door mijn hele lichaam is. Ik weet dat ik dit allemaal veel herhaal maar het kan later belangrijk zijn, dit zijn uitzonderlijke ervaringen en het wordt ieder jaar een stuk sterker, het eind kan niet meer ver weg zijn. Het voelt echt aan als een complete innerlijke transformatie in de cocon van mijn fysieke lichaam. En het voelt zo kosmisch verbonden met alles, zo juist en echt dat er bij mij geen enkele twijfel is dat dit goed is, alhoewel ik het eindpunt niet kan zien, en ook niet wil zien. De blinde innerlijke overgave is essentieel en volledig juist. Het kan alleen maar leiden tot iets waar ik zelf 100% achtersta.

De afgelopen nacht hoorde trouwens bij de dichtst bij de mens staande 9e hierarchie, de Engelen, en bij het sterrenbeeld Taurus. Ze reiken ons imaginaties, inspiraties en intuïties aan gedurende ons leven en des te meer naarmate we daar ontvankelijker voor zijn. Ze assisteren de nieuwe mens die opstaat vanuit de oude mens met Pasen. Ze begeleiden de hogere ontwikkeling van het astraal lichaam en daardoor dus de ontwikkeling van de Nieuwe mens oftewel de Opstandingsmens.

30 december,

De afgelopen nacht ging ik rond 1 uur naar bed omdat ik moe was en vandaag moet werken maar ik werd toch rond 3 uur wakker met een heftig pulserend innerlijk lichaam. Het voelde goed en krachtig aan en het hield me wakker om het goed te registreren in mijn bewustzijn waarna ik weer in slaap viel. Vanochtend las ik de betekenis van deze nacht volgens Roland van Vliet: Het is de nacht van de 8e hierarchie, die van de Aartsengelen die bij het sterrenbeeld Gemini horen. Zij begeleiden de mens bij de vergeestelijking van het astraal lichaam tot geïndividualiseerde levende wijsheid. Zij werken ook in de geestelijke verbindingen tussen mensen die zich willen verbinden met de geestelijke-goddelijke wereld. Aartsengelen zijn de goddelijke inspiratoren van een volk of van een geestelijke gemeenschap. Christus als het macro-kosmische IK BEN-wezen werkt niet in de gemeenschap maar in iedere enkeling afzonderlijk. Maar in iedere gemeenschap met de juiste oprechte morele intenties kan wel een aartsengel werken die de deelnemers gezamenlijk inspireren en enthousiasmeren kan. De Aartsengel is het verbindende geestelijke wezen van de gemeenschap.

Veel astraal lichaam referenties voor het komende half jaar trouwens, tot nu toe valt me op.

Ook wil ik hier nog even door gaan op de maand van Gemini, Mercurius en de aartsengel Rafael die bij het voorjaar hoort en bij Mercurius. Als astrologen het over Gemini en Mercurius hebben kom ik eigenlijk nooit hogere morele betekenissen teken: het gaat altijd over communicatie, praten, de stad, polariteit, studie en hoofdelijke kennis. Veel hoger dan dat komt het niet terwijl de natuur in die tijd toch echt wat anders te vertellen heeft. Het is de tijd van uitbundige groei, van bloesems en vruchtzetting. De aarde toont zich in bruiloftstooi! De verbinding tussen hemel en aarde wordt gemaakt. Niet voor niks vallen de opstijgende jaarfeesten Hemelvaart en Pinksteren in de Gemini tijd van het jaar. Het is de bruiloftstijd tussen hemel en aarde. Pinksteren, het feest van de gemeenschap dat die bruiloft symboliseert valt ook midden in Gemini. Nou is het natuurlijk ook al 2000 jaar het feest van de toekomst en het zou zomaar kunnen zijn dat die beloofde toekomst eindelijk aangebroken is; Als mensheid met onze rug tegen de muur hopend en moreel strijdend om eindelijk de beloofde ommekeer te bewerkstelligen; Hopende dat de beloofde hulp met Pinksteren zal komen van boven om tezamen met ons naar Uriel toe te klimmen. Uriel, de aartsengel van Saturnus alswel van de zomer. Het zou betekenen dat we de komende Saturnus-Pluto cyclus goed en positief afgesloten hebben in januari na 500 jaar, en dat we als mensheid een volgende bewustzijns-stap kunnen maken.

Uriel, ruling guardian of summer heights,
                                                      You with the all-penetrating gaze.
                               From your eyes stream forth The light of the resting stars,
                             Of the wandering moon, Of fire flaming powers of lightning.
                                           You watch and judge the reapers of the harvest,
                                                Of us, man on earth, usurpers of the light.
                                            You, Archangel Uriel, conscience of the world,
                                                             Wisest among all angels.

https://sozial.goetheanum.org/fileadmin/sozialwissenschaft/2012/socialforum/Uriel__the_most_unknown_archangel.pdf

Zoals vele esoterische geschriften duiden moet die strenge saturnale Aartsengel Uriel op eigen kracht door de mens bereikt worden, iets wat ons nog niet gelukt is maar wat wel de actuele opgave voor de mensheid is, willen we niet ten onder gaan; We moeten in staat zijn om onszelf in ons bewustzijn moreel op te richten om de verticale as tussen kerst en St Jan te realiseren, om de helende verbinding tussen hemel en aarde te maken. Dat is waar dit jaar over gaat.

Rafael, de Mercurius Aartsengel van het voorjaar die regeert van de Lijdenstijd tot Pinksteren is ook de heelmeester onder de aartsengelen en leidt ons van het zwart van de lijdenstijd over het rood van Pasen naar het wit van Pinksteren. Hij herstelt de verbinding tussen hemel en aarde in de mens, en Pinksteren is zijn eindfeest. En dat feest en die verbinding makende morele betekenissen behoren dus ook bij het sterrenbeeld Gemini.

Innerlijk voel ik deze dagen in ieder geval dat astrale lichaam, dat bij de hierarchieën van de afgelopen nachten hoort, groeien en sterker worden. We gaan als mensheid nieuwe hoogtes bereiken dit voorjaar. Daar kan u zeker van zijn. De komende nacht van 30 op 31 is trouwens de laatste nacht die bij het denken en bij het astraal-lichaam hoort en er nog een hogere impuls aan toevoegt. Deze nacht hoort bij de hierarchie van de Archai, de tijdgeesten. Zij gaan over hele tijdperken en om de 365 jaar wordt 1 van 7 Aartsengelen verhoogd tot Tijdgeest om 1/7 van zo’n tijdperk mede te leiden. Sinds 1879 is dat Aartsengel Michael volgens Rudolf Steiner. En tijdperken die door Michael geleidt worden kenmerken zich door grote beroering en door veel strijd maar ook door grote opbrengsten. Hij is de aartsengel met het zwaard en de weegschaal.

Vrije Wil is ons gegeven, een groot goed, iets wat niet één van de hierarchieën kent; Aan ons de vrije keus of we ons aan willen sluiten bij de krachten van de hemel of bij die van de hel, aan de krachten van de samenwerking of aan die van de versplintering. Die vrije keus, elk met zijn eigen gevolgen, is er voor ieder mens. We zijn bestemd om uiteindelijk de 10e hierarchie te worden: de geesten van Liefde en Vrijheid. Indien we dat zelf verkiezen tenminste. Vrijheid betekent immers dat we het hogere ook kunnen afwijzen en de ondergang verkiezen. De triniteit en de hierarchieën hebben echter altijd het vertrouwen in ons gehad dat we uiteindelijk de weg naar boven uit vrije wil zullen verkiezen. De keus is aan ieder van ons!

2 januari,
Het is nu de nacht van 1 op 2 januari. Ik ben een paar dagen weggeweest en ik zal een soort samenvatting geven. De basis is steeds hetzelfde zoals het de afgelopen maand steeds is alhoewel het fluctueert in sterkte. Het lijkt voor langere tijd bij me te blijven. Het zijn ook de ervaringen van de 2e helft van het vorige jaar die bij de heilige nachten van vorig jaar begonnen vanaf de nacht van 31 december op 1 januari met de vurige pijnappelklier behorende bij het sterrenbeeld Leo en gelieerd aan de Zon en de maand juli-augustus. Alles wat volgde die 2e helft van het afgelopen jaar is nog steeds bij me en is gegroeid in sterkte en soliditeit. De pijnappelklier, de schaal (cup) in mijn hoofd, mijn besneden hart en het volledig openstaande kruin-chakra dus die in open verbinding staat met spirituele energie.
De nachten tot nu toe lijken vooral sterk wat betreft de eerste helft van het komende jaar, de komende winter en lente dus tot de zomerzonnewende. De nacht van 30/31 vanaf de zomer-zonnewende dus, was vooral denkend, schrijvend inspirerend naast de permanente basis-energie.; verbindingen en associaties werden gelegd. En de nacht van 31 op 1 was expressief inspirerend, vooral denkend en sprekend. Ik voelde de vaker genoemde versmelting tussen innerlijk en uiterlijk lichaam krachtig. Mijn ziel bruiste en pulseerde en ik had het gevoel dat dit alles voortkwam uit de nachten er voor en de daaraan gekoppelde voorjaarsmaanden dus. Tot nu toe lijkt die 1e helft van het jaar dus centraal te staan het komende jaar, gekoppeld aan de ontwikkeling van het astraal lichaam dus en de opwaartse as, de groei van kerstmis over Pasen en Pinksteren naar St Jan. We zullen zien of er nog nieuwe zaken en ervaringen bijkomen de komende nachten.
Die laatste 2 nachten vallen trouwens samen met het openings-sextiel van deze krachtige nieuwe maan wat een eerste aanwijzing kan zijn voor de expressieve ontwikkelings-richting van deze maan-cyclus. Maar dat zal de komende dagen wel duidelijk worden.

5 januari,
Het is nu zondagochtend en ik heb de afgelopen nacht geheel niet geslapen zo helder en sterk was het, en de nacht daarvoor van 3 op 4 januari was ik ’s avonds vroeg naar bed gegaan en in de nacht om een uur of 3 wakker geworden. En de rest van die nacht en de gehele dag, de 4e dus, was ook bijzonder krachtig maar van een geheel andere maar wel samenhangende aard. Ik zal dat hele, voor mij verhelderende verhaal van die nachten zo vertellen maar eerst moet ik nog wat gelijktijdige grote processen duiden die door deze heilige nachten heen bewegen.
Allereerst is deze maancyclus die 26 december begonnen is een hele krachtige cyclus met sterk helpende aspecten van 2 invloedrijke planeten, Jupiter en Uranus. Ten tweede valt de voor de huidige generaties bijzonder belangrijke Saturnus-Pluto-Zon-Mercurius conjunctie van 12 januari in de volle maansfase van deze cyclus. Deze conjunctie gaat bepalend zijn voor de komende decennia, en persoonlijk denk ik zelfs voor de komende eeuwen. Niet dat we abrupt dingen zullen meemaken die dag maar dit jaar en ook de daaropvolgende jaren zullen welzeker maatschappelijk zowel als bewustzijnsmatig transformerend zijn. We zullen allemaal volgend jaar om deze tijd echt anders over een boel zaken denken, daar ben ik van overtuigd.
Daarnaast was deze nieuwe maan van 26 december ook een zonneverduistering. Zons- en maansverduisteringen vinden over het algemeen in paren plaats wanneer de nieuwe- en volle maan 2x per jaar in lijn met de aarde staat. Dat verschuift ieder jaar een beetje. Dit jaar volgen er nog 4 geloof ik: de komende volle maan is een maansverduistering op 10 januari en dan zijn er in het begin van de zomer nog een zon- en maansverduistering, en vervolgens op 14 december is er een totale zonsverduistering. Van een boel van die verduisteringen zien we niet zo veel omdat ze meestal alleen maar in een beperkt deel van de wereld zichtbaar zijn. Maar ze zijn er wel en hebben astrologisch een bijzonder sterke werking. De momenten in het jaar waar de zon en maan in lijn met de aarde komen, meestal dus los van elkaar, heten de maanknopen. Aan de ene kant hebben we dan de noordelijke maanknoop die momenteel in Cancer staat en aan de andere kant hebben we de zuidelijke maanknoop die daar precies tegenover staat, dus in Capricorn op het moment. En wel in de 8e graad precies momenteel. Als je hier een complete uitleg over wilt zoek dan even op het net.
De noordelijke maansknoop heeft te maken met de toekomstige richting van ontwikkeling in de wereld en de zuidelijke maansknoop is gerelateerd aan het verleden, met al zijn goede en minder goede kwaliteiten. Zo representeert de zuidelijke maansknoop aan de ene kant de ervaringen en de kwaliteiten die we al verworven hebben en die ons dus kunnen helpen, maar aan de andere kant hangt daar ook ons karmisch verleden aan van onverwerkte zaken die ons als een blok aan het been kunnen tegenwerken bij het aangaan van nieuwe noodzakelijke ontwikkelingen.
Nu hebben we dus te maken met een bijzonder krachtige zons en maansverduistering op de zuidelijke maansknoop wat ons grote mogelijkheden geeft tot het afvoeren van oud karma, van oude blokkerende gedrags- en bewustzijns-patronen dus. Dat is het bijzonder positieve aan deze zuidelijke eclipsen vooral omdat ze ook samenhangen met de grote conjunctie van de 12e. Saturnus en Pluto, vooral in Capricorn, breken af wat overbodig is en bouwen weer op met wat resteert; deconstructie gevolgd door constructie. Nadelig is echter wel dat een zuid-knoop eclips dus veel weerstand oplevert van onverwerkt verleden dat hardnekkig vasthoudt aan oude vertrouwde bewustzijnpatronen. We zullen dus veel strijd zien tussen nieuwe en oude bewustzijns- en gedrags-patronen. Voor een ieder ruimschoots waar te nemen in de wereld op het moment. Als het goed is, en ik ben daarvan overtuigd, gaat het nieuwe het winnen dit jaar en gaan we grote bewustzijnverruimende stappen zetten dit jaar.
Dit alles is dus de krachtige astrologische achtergrond die door de heilige nachten van dit jaar heen werken. Die heilige nachten hangen zoals bekend samen met de spirituele energieen voor het hele komende jaar tot aan de winterzonnewende op 21 december.
Nu zal ik los van het voorgaande mijn persoonlijke verhaal over de afgelopen nachten vertellen en het daarna proberen in te passen in het astrologische verhaal. Ik had verteld dat nieuwjaarsnacht een enthousiast communicerende nacht was waarin ik me goed voelde maar geen speciale ervaringen. De 2 daarop volgende nachten waren ook niet bijzonder, wel goed stabiel zoals bijna alle dagen de afgelopen maand, maar niet speciaal. Zaterdag de 4e om 3 uur ’s morgens toen ik wakker werd, was dat echter niet. Die hele dag was er bijzonder veel weerstand en soms, zoals met de winterzonnewende, werkt dat uit dat ik blokkeer, in oud gedrag terugval en me daar ook niet tegen kan verzetten; Dat is meestal in periodes dat de energie te zuiver is, wat ik op dat moment dan nog niet kan bevatten.
Op andere momenten, zoals ik ook al vaker heb verteld, is het meer een gecontroleerd afdalen van verlicht bewustzijn in oud gedrag van het lager ik. Het voelt dan aan alsof de spirituele energie direct zelf contact wil met de energieen waarin het lager ik leeft. Ik laat dan gecontroleerd wat angst-agressie- of lust toe, of beter gezegd de spiritue energie daalt er in af. Maar steeds schoksgewijs dan; een klein stukje erin, dan consolideren en vermengen en pas als dat klaar is kan het weer een stukje dieper, waarna zich dat weer herhaalt. Gedurende en na dat proces, wat volgens mij ook een leerproces is voor die geestelijke energie, transformeert er zich ook iets in mij; het voelt dan aan alsof ik lichter word. Nou dat gebeurde er dus zaterdag de 4e van een uur of 3 ’s ochtends tot een uur of 5 ’s middags. Het voelde aan alsof er een lampje aan een lichtgevend koord vanuit mijn hoofd afdaalde in mijn romp tot in mijn onderbuik. Ik kon het duidelijk voelen afdalen omdat dat lampje en dat koord ontzettend koel aanvoelde, duidelijk waarneembaar. Om dat afdalen mogelijk te maken moest ik gecontroleerd afwisselend seksuele opwinding licht toelaten, afgewisseld met ergernissen over maatschappelijk gebeurtenissen ( het waren de dagen van Trumps aanval op de Iraanse generaal, het ontsporen van de branden in Australie met bijbehorend stupide presidentieel gedrag en de dagen van de terechte discussie over de nationale vuurwerk-ontsporingen). En tenslotte ook nog afgewisseld met lichte angstgevoelens of dit afdalende koord wel goed ging omdat het steeds dunner leek te worden naarmate het dieper ging. Uiteindelijk kwam het denk ik zo’n beetje bij de bodem denk ik; ik voel nu nog die koelte bij mijn stuitje in de buurt.
Hoe dan ook, zo was de toestand ongeveer rond 5 uur ’s middags op de 4e. Vervolgens begon dat koord zich ’s avonds te verdikken en alles werd lichter. Ik kon verder de hele nacht niet slapen omdat het steeds dikker, helderder en lichter werd. Het groeide uit in de breedte tot een kolom in mijn bovenlichaam van mijn stuitje of onderbuik tot in mijn hoofd. De verbinding naar buiten door mijn kruin-chakra is er wel maar lang niet zo sterk als tijdens de eerste heilige nachten na kerst. Ik voel het nu vooral sterk in mijn romp en het lijkt op een grote innerlijke schoonmaak en opruiming. Veelbelovend voor het najaar.
Dat waren de ervaringen. de geestelijke hierarchien die bij die 2 nachten horen zijn de Tronen, van 3 op 4 januari, en de Cherubijnen van 4 op 5 januari. Ik zeg trouwens steeds dat iedere hierarchie hoort bij 1 sterrenbeeld maar dat is niet helemaal juist. Van Vliet zegt er steeds bij dat iedere hierarchie door het hele jaar voelbaar is maar vooral in zijn eigen sterrenbeeld-maand. Alle 9 hierarchien zijn onderverdeeld in 3 groepen van 3, dus de Engelen (9e), Aartsengelen(8e) en de Archai(7e) horen bij elkaar en zijn gekoppeld aan het denken en het astraal-lichaam. De Exousiai of Elohim(6e), Dynameis(5e) en de Kyriotetes(4e) horen bij het voelen en het etherlichaam. De hoogste groep bestaat uit de Tronen(3e), de Cherubijnen(2e) en de Serafijnen(1e), en zij zijn de hoogste 3 spirituele hierarchien, ze horen bij het willen en het fysieke lichaam en staan eigenlijk voortdurend gericht naar de Triniteit van Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij geven ieder naar zijn eigen kwaliteiten rechtstreeks door wat ze van de Triniteit ontvangen.
De Tronen zijn de wilskracht van de zich offerende Liefde. Zij offeren zichzelf en hun offersubstantie is in de zwaarte gevallen Liefde die daardoor verwordt tot materie. Alle materie is dus door Tronen gematerialiseerde goddelijke liefde. De Cherubijnen zijn de geesten van de kosmische harmonie, zij bouwen Kosmoi (de kosmos) met die door de Tronen geofferde substantie. Ik zal straks nog iets over ze zeggen. De hoogste hierarchie is die van de Serafijnen en zij zijn de goddelijke Liefde zelf waaruit alles en iedereen gevormd is en die alles doorstraalt en verbindt. Die 3 hoogste hierarchien behoren bij de kosmische wereld van de sterrenbeelden waar ze ook verblijven.
Alle hierarchien kennen trouwens geen vrije wil. Om dat toe te voegen aan de schepping werd de mens geschapen, de toekomstige 10e hierarchie van de geesten van Liefde en Vrijheid. Om die vrije wilskeuze mogelijk te maken werd een deel van de offersubstantie van de Tronen niet aangenomen door de Cherubijnen waardoor die substantie een eigen, afgescheiden leven ging leiden. Dit werd uiteindelijk naar beneden door de hierarchien doorgegeven met bijbehorende duister wordende geestelijke entiteiten naar de aarde toe waardoor het duivelse ontstond, de afgezonderdheid, de afwezigheid van Liefde waar de haat uit voortkomt. Het was noodzaak om dit tegenbeeld van God te scheppen om de mens werkelijke keuze-vrijheid te geven. De mensheid heeft als vrijwillige keuze de mogelijkheid om die niet geaccepteerde offer-substantie uiteindelijk uit eigen vrije wil zelf alsnog te accepteren en het duivelse daarmee om te vormen tot het goddelijke door en vanuit Liefde tot de schepping. De mens zal bij die taak geassisteerd worden door de Cherubijnen en de andere hierarchien indien ze daar klaar voor is. Door middel van inwoning van boven, waarbij iedere hierarchie dienstbaar is aan de boven hem staande hierarchie, kunnen de hoogste hierarchien en zelfs de Triniteit zelf, in verbinding staan met de laagste hierarchie. Het opengaan van de kruin-chakra betekent dat het inwonende contact gelegd wordt. De hierarchien krijgen dan toegang tot de zichzelf overgegeven hebbende, vrijwillig medewerkende menselijke ziel.
Na dit gelezen te hebben vanochtend vroeg werd me duidelijk wat er de afgelopen 2 nachten in me gebeurt is. Een prachtig transformerend proces. Die laatste transformerende nacht hoort dus bij de Cherubijnen, bij Sagittarius en dus voornamelijk bij de maanden november en december. Er volgt nu nog 1 nacht, die van 5 op 6 januari die behoort bij de Serafijnen welke een samenvattende afsluitende nacht is van alle heilige nachten.
Ik zal later nog wat meer vertellen over deze 2 hoogste hierarchien maar ik wil nu even door met de verbindingen met de astrologische cycli. Allereerst is er de verbinding met de huidige maancyclus; het openingskwart van een maancyclus die ook op afgelopen zaterdag viel met de maan in de midden-eind graden van Aries. Een openingskwart gaat altijd om de eerste manifestatie van een nieuwe energie. Het gaat meestal gepaard met veel verzet van het oude. het wordt vaak vergeleken mat het ontkiemen waarnij de kiem zich door de aardkorst naar boven moet werken, zich moet manifesteren. Gedurende die openingskwart-fase die ongeveer 3 dagen duurt moet de richting die de energie gaan wil gevonden worden en uit alle macht ondersteund en nagestreefd worden. dat is wat er dus 4, 5 en 6 januari gebeurt; dus dit hele proces wat ik hiervoor beschreef past dus ook in deze belangrijke maancyclus en geeft er richting aan.
Zaterdag 4 vormde de maan dus het begin van het openingskwart in Aries, vanaf de midden-graden. Dat correspondeert met de Scorpio maand eind van dit jaar, welke staat voor diepgaande transformatie, het koord stapsgewijs indalend naar beneden. En nou vormt aanstaande oktober en november retrograderende Mars in dezelfde Aries-graden ook 3 keer openingskwarten met Jupiter, Saturnus en Pluto in de laat Capricornus graden; de eerste 2 keer in Scorpio en de laatste keer in Sagittarius. Die verbinding is geen toeval. Oktober en november zullen diepe confrontaties geven in de wereld (aanloop en verkiezingen in de USA trouwens op 8 november), maar tijdens het laatste openingskwart van Mars eind november en december zitten we in de energie van de 5e januari, die van de Cherubijnen dus. Volgens mij is dat een positieve indicatie in aanloop naar de totale zonsverduistering op 14 december in Sagittarius en de Jupiter-Saturnus conjunctie op 21 december in de 1e graad Aquarius, het nieuwe beginpunt van een tijdperk. Hier laat ik het even bij. het is inmiddels 15.00 uur op zondag-middag en ik ga nog een middag, een avond en een nacht genieten van die laatste, samenvattende heilige nacht. het bruist nog steeds aan alle kanten of misschien is het al weer een aanloop naar vannacht……………..

7 januari,

De laatste nacht leek gek genoeg precies een voortzetting van de vorige 2 nachten: eerst het indalen van het lichtgevende koord, de volgende het uitzetten van dat koord tot een kolom van licht en koelte en de laatste nacht van 5 op 6 januari werd die kolom min of meer massief gemaakt, een soort van materiele versteviging. En daar die laatste nacht eigenlijk een samenvatting geeft van het hele jaar mag ik aannemen dat het hele jaar in het teken van materialisering van het hele proces zal staan. De laatste drie maanden die ook aan het fysieke lichaam, en de 3 hoogste hierarchien zijn gekoppeld heb ik nog niet zo sterk ervaren en zo als een eenheid.

Over het hele jaar genomen zijn dus de maanden vanaf februari tot juli sterk, en de laatste 3 maanden, oktober, november en december. Een veelbelovend jaar dus. Ik moet ook aangeven dat ik inmiddels wel overtuigd ben van het gegeven dat ik twee verschillende innerlijke lichamen ervaar. Ik heb het steeds als 1 lichaam benoemd maar de afwisselende verschillen tussen 2 soort ervaringen zijn dit jaar te groot geworden om te negeren. Ik heb er weinig verstand van maar ik zal maar aannemen dat het gaat om het etherisch- of levens-lichaam en het astraal-lichaam. Dat is in ieder geval zoals Steiner het benoemt en ik vertrouw hierbij op zijn autoriteit. Het verschil werd me vanaf december echt duidelijk omdat de één echt zeer elektrisch aanvoelt en de ander als een koele kolom. De ene keer komt de ene in mijn bewustzijn en de andere keer de ander. Volgens mij zijn het dus twee verschillende lichamen maar ik heb er nog steeds geen behoefte aan om me er verstandelijk meer in te verdiepen. Ik onderga de ervaringen gewoon en beschrijf hier hoe het aanvoelt. Tegen de tijd dat ik naar een verstandelijk uitleg wordt geleid is het vroeg genoeg om er meer over te weten te komen.

Let er trouwens op dat mijn innerlijke ervaringen ook met de wereldontwikkelingen te maken hebben. Dat zou dus kunnen betekenen dat bij de ontwikkeling van het astraallichaam, vooral tussen februari en juni dit jaar, de maatschappelijke polarisatie deels overwonnen kan gaan worden. We zullen in de stijgende energie van de 1e jaarhelft naar een bewustzijnsverhoging toegroeien die die polarisatie zal overstijgen, in ieder geval een deel van de wereldbevolking, diegenen die met de opgaande ontwikkeling mee kunnen groeien. De neergaande helft van het jaar zal dan een fysieke materialisering brengen van dat wat we in de zomer geleerd hebben. De piek van weerstand, maar ook de diepgaande transformatie mogelijkheid zal dan naar mijn inzicht liggen in oktober en november.

Ok, dit waren de heilige nachten, nu op naar het volgens mij grootste astrologische evenement voor alle nu levende generaties: De Zon-Pluto-Saturnus-Mercurius conjunctie in Capricorn op 12e januari met Jupiter, en de Maan- en Planeet-knopen eveneens in Capricorn, die ook een belangrijke rol zullen spelen dit hele jaar door. De basis voor de komende eeuwen wordt volgens mij dit jaar gelegd. Ik weet niet zeker of we dat fundamentele inzicht gelijk zullen hebben. Net als mijn eigen weg denk ik dat we eerst intuïtief en onbewust door de ervaringen heen gaan en dat het daarna pas in het bewustzijn zal komen wat er eigenlijk gebeurt is. Zo gaat dat vaak met grotere transformaties, je ondergaat het maar je kan het geheel nog niet overzien terwijl je er middenin zit.

12 januari,

Het is nu een paar uur voor de grote conjunctie en ik voel me sterk gecentreerd en geconcentreerd. Niet dat er uiterlijk iets zal gebeuren maar het is het moment van het planten van het zaad voor de toekomst van de mensheid. De nieuwe koers zal vanaf nu ingezet worden waarvan de eerste manifestaties dit jaar zullen volgen en een belangrijk punt zal de winterzonnewende van 21 december 2020 zijn als de Jupiter en Saturnus conjunctie voor het eerst weer voor 200 jaar in lucht-tekens zal plaatsvinden. De afgelopen 200 jaar was dat steeds in aarde-tekens, vandaar het materialisme. De laatste overgang van 200 jaar aarde naar 200 jaar lucht was in in 1226, het sterfjaar van Franciscus van Assisi waarin hij ook op het hoogtepunt van zijn roem was. Steiner leerde me trouwens enige tijd geleden dat Franciscus vlak voor zijn overlijden, een gezuiverd astraal lichaam ontving. Schiet me net te binnen, het staat volgens mij ergens in de het eerste jaar van dit blog. Ik had er niet meer aan gedacht. Niet dat ik me daar ook maar enigszins mee wil vergelijken. Ik zou niet durven, maar de associatie met mijn eigen astraal-lichaam ervaringen de afgelopen maand komt natuurlijk nu wel zomaar mijn bewustzijn binnen.

Hoe dan ook kwam het astraal lichaam deze week weer in mijn bewustzijn omdat ik vlak voor de volle maan weer dat elektriserende gevoel kreeg in mijn lichaam wat er nu nog is trouwens. Toen viel het me op dat Mercurius conjunct met de zon kwam ( Mercurius regeert het zenuwstelsel in de mens, maar zoals eerder gezegd kan de elektriciteit ook op Uranus duiden die dit weekend weer direct gaat), gister met Saturnus en Pluto en vandaag een onderdeel vormt van de exacte grote conjunctie om 18.00 uur. Daarnaast viel het me ook op dat ik deze laatste week echt het conflict voelde tussen het nieuwe bewustzijn en het oude lagere bewustzijn dat sterk weerstand bood. Opvallend was daar wel bij dat de extremen niet meer zo gescheiden leken te zijn; Ze worden beperkt in hun extremen door dat astraal-lichaam. Nou staat een zuiver astraal-lichaam ook voor verzoening en overstijging van polariteiten, verzoening van onze lagere natuur met de hogere. Dus hier kan al het begin liggen van die Pluto-Saturnus-Zon-Mercurius conjunctie. De tegenstellingen in de wereld zullen dus minder sterk worden denk ik. De maanden van Pisces, Taurus en Gemini voelde ik bijzonder krachtig de afgelopen 2-3 weken en zijn allen gerelateerd aan dat astraal-lichaam, dus ik ga er van uit dat dat astraal-lichaam zich innerlijk zal ontwikkelen en dat de verzoening van de tegenstellingen in mezelf en in de wereld dit komende half jaar centraal zullen staan. Het begin daarvan kan ik deze dagen dus al fysiek voelen. Ok, ik stop er even mee en ga me weer innerlijk concentreren op die conjunctie.

Het is nu 10 uur ’s avonds, een paar uur na de conjunctie en mijn innerlijk wordt echt zoiets als samengeperst, Dat innerlijke lichaam voelt als het ware steeds solider aan, alsof het meer vaste vorm aanneemt, niet storend hoor, wel sterk voelbaar. Ik zal morgen opschrijven of dat een verdergaand proces is. Maar het voelt wel zo krachtig aan dat het wel moet samenhangen met die conjunctie. Het is precies wat je zou verwachten bij Pluto en Saturnus als ze samenwerken. Samenpersen, materialiseren. Rond mijn neusvleugels wordt het wel ook sterker qua elektriserend gevoel.

13-23 januari,

Dat samenpersende, materialiserende gevoel is wel een kenmerk van deze dagen en zal het naar ik denk van het hele jaar zijn. De nacht na de conjunctie was wel het sterkst. Maar eerst wil ik nog iets terughalen wat ik me achteraf pas realiseerde: 3 koningen is hier in Noord Europa geen groot feest. Maar in grote delen van de wereld is het dat dus wel, en terecht. Naast het feest van die drie wijzen is het ook de dag van de doop in de Jordaan. Jezus wordt gedoopt met de heilige geest en de Christus neemt zijn intrek in Jezus op zijn 30e levensjaar. Dit is voor vele Christenen in de wereld het eigenlijke geboortefeest van de Christus. Het is het feest van de Epifanie, de verschijning in het licht, het begin van de werkzaamheid van de Christus-impuls in de wereld. De 13 heilige nachten vormen de overgang van Kerstmis, de geboorte van Jezus, naar Epifanie, de geboorte van de Christus.

Nou wordt dat altijd gevierd op 6 januari, en terecht natuurlijk. Maar, zoals esoterici weten heeft iedere week in het jaar zijn eigen energie en die week begint altijd op een zondag. Kerstmis en Epifanie zijn de enige feestdagen waarvan de werking inderdaad precies op die dag plaatsvindt, wat voor een dag dat ook is. De paas-cyclus is sowieso speciaal op zondagen geplaatst vanwege de kosmische invloeden waardoor de data zich dus verplaatsen. Het begin van de Lijdenstijd weken, Pasen zelf, en Pinksteren vallen allemaal op een zondag vanwege het kosmische belang van die zondag als eerste dag van de week. Maar alle andere feestdagen die op een vaste datum worden gevierd vallen dus steeds op andere dagen. En dat is prima maar qua energie klopt het niet helemaal. Vandaar dat het bv bij Steiner gebruikelijk is om te stellen dat de energie waar een feestdag voor staat, in de wereld komt op de eerste zondag na die feestdag, tenzij die feestdag zelf op een zondag valt natuurlijk. Dus vanuit die gedachtegang viel 3 koningen, 6 januari, dit jaar op een maandag wat natuurlijk klopt omdat Epifanie altijd precies op die dag is. De Pluto-Saturnus-Zon-Mercurius conjunctie viel dit jaar op 12 januari, de eerste zondag na de Epifanie. Dat is een mooie serendipische gebeurtenis omdat die conjunctie samenviel met de 1e werkzame zondag van de feesttijd van de Epifanie, een feesttijd die 4 weken duurt trouwens en die de kerstcyclus, die met Advent begint, afsluit. Die 1e zondag van de Epifanie viel dit jaar op dezelfde dag als de conjunctie. De met die 1e zondag samenhangende energie is de Ster van Bethlehem ( Mattheus 2;1-14). En in de esoterie wordt de Ster van Bethlehem beschouwd als het symbool voor het Hoger IK, de Ziel en/of de Christus-impuls. Dat is toch een mooie dag voor zo’n belangrijke conjunctie voor de mensheid.

Daar ik het vaak over de 4e wijze heb gehad, naar het verhaal van Henri van Dyke, de wijze die pas 33 jaar later bij Christus aankwam, vanwege gewetenontwikkelende vertragingen, terwijl de Christus zijn kruisweg naar Golgotha aan het volbrengen was. Artaban is de representant van het zelfreflectieve vermogen van het rationele bewustzijn, dat pas in onze tijd tot ontwikkeling kon komen omdat het door de mens, zonder voorkennis, uit Vrije Wil ontwikkeld moest worden. Dus ik kan het intuitief van harte accepteren dat deze 1e zondag na de Epifanie, dit jaar de 12e januari van 2020, tevens de feestdag mag, en voor mijzelf ook zeker zal gaan worden, voor Artaban, de 4e wijze. De kosmische bezoeker die dit jaar, op de kosmisch gerelateerde 1e zondag na het feest van de Epifanie, via de Saturnusweg op aarde aankomt; De Saturnusweg die vanaf Michael via Kerstmis, Pasen en Pinksteren naar Uriel leidt; naar Uriel, de aartsengel van de zomer, en van Saturnus, die alleen door de zich zelfstandig uit vrije wil moreel verheffende mens bereikt kan worden.

Uriel, ruling guardian of summer heights,
                                                      You with the all-penetrating gaze.
                               From your eyes stream forth The light of the resting stars,
                             Of the wandering moon, Of fire flaming powers of lightning.
                                           You watch and judge the reapers of the harvest,
                                                Of us, man on earth, usurpers of the light.
                                            You, Archangel Uriel, conscience of the world,
                                                             Wisest among all angels.

Ook dit jaar zelf gaat met volle snelheid van start. Het wordt het jaar van de confrontaties met de werkelijkheid. Dit geldt zowel voor bv de klimaat-ontkenners die aan het eind van dit jaar geheel in hun hemd zullen staan. Al hun leugens en manipulaties zullen aan het licht komen. De door de eeuwen geaccumuleerde gevolgen van alle menselijke ontsporingen vanwege de overgave aan zelfzucht, haat en angst, komen aan hun grenzen. We kunnen niet verder meer op dit pad als we tenminste willen overleven als mensheid. Alle natuurrampen die Australie momenteel treffen geven ons een goed beeld welke kant het met de aarde op zal gaan als we ons gedrag niet wijzigen.

Ook de brexiters zullen geconfronteerd worden met de gevolgen van hun leugens en manipulaties. Dit jaar zullen Johnson & co de werkelijkheid niet meer kunnen ontlopen. De gevolgen van hun holle beloftes en manipulaties zullen zichtbaar worden. Net zoals Trump geconfronteerd zal worden met de gevolgen van zijn ontsporingen, leugens en destructieve manipulaties. Tot hier en niet verder zal de werkelijkheid zeggen,tenzij jullie ten onder willen gaan, die vrije keus is er natuurlijk wel altijd. Ditzelfde geldt natuurlijk overal ter wereld waar vele opstanden aan de gang zijn tegen corrupte, vaak dictatoriale leiders. het mondige, wereldwijd communicerende volk is en zal gaan vechten voor meer vrijheid of voor meer sociale rechtvaardigheid. En gelijk hebben ze, de tijd van de zelfzuchtige, eenzijdig onderdrukkende en stelende minderheid is voorbij. De tijd van de collectief samenwerkende onderstroom breekt aan, al zou het maar zijn uit evolutionaire noodzaak om als mensheid te overleven.

Het kernpunt is hier dat wat je werkelijk geloofd uit je daden spreekt; je kan liegen, manipuleren en oplichten wat je wilt maar je daden laten een onuitwisbaar spoor achter. Je herkent de boom aan zijn vruchten, zoals Jezus ooit zei. Versterkt vandaag de dag natuurlijk door tot transparantie dwingende versnellende communicatietechnologie. Een ieder zal zichzelf steeds minder kunnen verstoppen. Iedereen zal steeds sterker geconfronteerd worden met de gevolgen van zijn eigen daden.

En dat is de Wilsweg zoals we die met zijn allen tegelijk begaan. De gevolgen van de uitingen van onze ware intenties zullen steeds sneller zichtbaar worden en naar onszelf terugkeren; Het Karma, goed dan wel slecht, zit in een stroomversnelling vanwege de moderne communicatiemiddelen en zal ons weten te vinden. Wat eerst decennia kon duren, kan nu zomaar in weken of misschien wel dagen naar ons terugkeren. Het is onontkoombaar. En ook het goede of slechte voorbeeldgedrag van 1 persoon kan nu ook tot lering dienen voor miljarden. Zo roept de negativiteit en corruptheid van Trump massale, en nog steeds groeiende weerstand op, en het onverzettelijke gedrag van een jonge vrouw als Greta Thunberg een nog steeds groeiende bewondering omdat we allemaal weten dat ze in principe gelijk heeft. De wilsweg leidt onherroepelijk tot strijd en confrontaties omdat dat de manier is waarop wij mensen leren en ons geweten ontwikkelen, zie integriteit 1 en 2.

Het is nu een dag voor de Aquarius nieuwe maan en deze maand is werkelijk buitengewoon sterk geweest, innerlijk ook weer alle hoeken van mezelf beleefd, maar wel met een positief slot. De fysieke groei van het innerlijk lichaam, of 2 natuurlijk, is vooral sinds 2 weken enorm sterk. Het kost ook veel energie merk ik, maar het proces zet zich maar voort. Ik snap dat ik het misschien wel te vaak herhalend benoem, maar het is zo’n wonderlijke gewaarwording om zo’n innerlijk versmelting door te maken. Elke keer denk ik dat het intussen wel op zijn eind zal zijn, maar dat is niet zo, het kan nog steeds verder en gezien de heilige nachten van de afgelopen maand zal het dit jaar alleen maar verder materialiseren, met een climax in het midden en aan het eind van 2020. Maar het is ok, het wordt ook steeds stabieler en zekerder en ik begrijp volledig dat dit gehele proces rust en afzondering nodig heeft. Het vergt gewoon een lange noodzakelijk voorbereidingstijd.

De dubbele ervaring van de heilige nachten aan de ene kant, en de maancyclus die ik pas gedurende dit jaar voor het eerst zo sterk ervaren heb aan de andere kant, was ook bijzonder. Ook nog omdat die maancyclus tegelijk ook nog 2 eclipsen en de grote conjunctie bevatte. Zo’n sterke maancyclus waar de 13 heilige nachten dwars doorheen werkten was ook prachtig. Zo viel het openingskwart precies samen met de, naar ik denk heftigste Scorpio nacht die vooral verwijst naar de maanden oktober en november van dit jaar. Het paste precies in elkaar, met ook nog de grote conjunctie in de volle maansfase. Precisiewerk van de Kosmos!!

Ok, op naar de nieuwe maan, de laatse week bruist en elektriseert het aan alle kanten in me, dus ik weet dat de maancyclus goed doorstaan is en dat het zaad voor de nieuwe cyclus er klaar voor is.

25 januari,

Het is een krachtige nieuwe maan alhoewel ik moet zeggen dat ik meer slaap dan normaal, maar ik denk dat het te maken heeft met de innerlijk verdergaande bouw; het kost energie. Ik weet dat ik regelmatig vertel over de innerlijke groei maar het proces gaat gewoon steeds verder, het wordt steeds massiever en vandaag drong het tot me door dat Rudhyar het in zijn verhandeling over Cancer, het had over de lensvorming in het hoofd om de niet-polaire kosmische energie te vertalen naar ons aardse polaire-bewustzijn. En het is oa die lensvorming in mijn hoofd die ik steeds sterker voel, alsof er een soort van plastische bol,of lens, in mijn hoofd ontstaat. Het niet te ver uitslingeren van polaire gedachten is nodig om dat innerlijke bouwwerk niet te beschadigen, de bekende veelgenoemde centrering en focus. Ik zal het dus wel vaker blijven benoemen want het wordt steeds fysieker, sterker en stabieler. En natuurlijk blijft mijn vrijwillige medewerking essentieel; er wordt me niks opgedrongen wat ik zelf niet wil alhoewel ik soms wel even aarzel, omdat het allemaal nieuw is.

Nou las ik vandaag het hoofdstuk over Aquarius van Rudyhar en daar zat voor mij een fascinerend stuk tussen aan het eind van dat hoofdstuk dat met het hier bovenstaande te maken heeft . Dat slot stuk zal ik hier kopieren en de link naar het hele hoofdstuk daaronder.

”  Where the Capricorn-organized collectivity comes close to being an ideal society, the Aquarian may emerge from it as the representative of its perfect organic wholeness. In this case he becomes the plenipotentiary of the group, or the seed which, leaving the fulfilled parent organism, is the embodiment of all its vital power. In Aquarius the power of the Christ-seed is released into the new virgin soil; this seed will germinate in due time and become lost as a seed so that the new plant may be.
      In that sense, the great men who, having assimilated in their personality all the most progressive trends of European culture, came to the “New World” and identified themselves with its civilization, presenting to America the gifts of their European wisdom and personality, acted as seed-men and symbolically speaking, as true “Aquarians.” The ideal Capricorn is the “White City” or “White Lodge,” whose “birthday” is celebrated early in January, at the opposite pole of the year from the date of the Declaration of Independence; a significant symbol indeed. And the “Aquarians” of the Spirit are those mysterious Personages who cyclically go forth from that “White City” — the Pleroma of God — to release therefrom the “Living Waters” of the New Life.
      Thus the Aquarian symbolism of the Water-Bearer, who carries on his shoulder an “urn” whence flows down to the earth a stream of water. This urn is a symbol of the mystic seed-bag, releasing the substance of a new humanity. It is also a symbol of the storm-cloud, laden with bountiful rain which will water the expectant crop, and releasing the lightning — which the old Aryans deified as Rudra. The lightning is not only a destructive force. It is the means for the precipitation out of the air of precious nitrogen necessary to living processes.
      Power flows always from a higher to a lower potential, from the fulfilled to the yet incomplete or the expectant. Power in Aquarius can be, perhaps more truly than in any other fixed Sign of the Zodiac, the Power of God. Thus the Divine Manifestation for the “Aquarian Age” is expected by some to be the most powerful outpouring of creative Spirit. Perhaps that outpouring is even now flooding the human realms. Perhaps the Archetypal Man has already taken flesh and blood, and men’s minds are soon to behalf the fullness and the glory of the Revelation that shall be made concrete by many who will come from the celestial “White City,” as seed for the new humanity.
      This is the promise of Aquarius, whose “living waters” flow from celestial heights to impregnate the human kingdom as a totality for a new birth of Personality — for the birthing of the “Man of Plenitude” in our children and our children’s children.” http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s11p1.shtml

Als je daarbij dan aanneemt dat we dit jaar overstappen van 200 jaar Jupiter-Saturnus conjuncties in aardetekens naar 200 jaar luchttekens, te beginnen 21 december van dit jaar met de eerste van die conjuncties in het lucht-teken Aquarius, en wel in de eerste graad daarvan; dezelfde graad waarin Saturnus de laatste keer was op 31 otober 1991, de nacht dat mijn spirituele zoektocht begon. Saturnus komt van a.s maart tot juli even in Aquarius waarna het nog eenmaal voor een half jaar retrogradeert naar Capricorn om vervolgens samen met Jupiter op de winter zonnewende samen in de 1e graad van Aquarius te staan. Die gebeurtenis wordt door vele astrologen gezien als het begin van een periode die sterk door Aquarius beinvloedt zal gaan worden. Ik neem aan dat u vanuit deze eigen ervaringen van me kan begrijpen dat ik hier door Rudhyar verrast wordt, zoals ik dat natuurlijk vaker met hem heb. In mijn ogen was hij echt zijn tijd ver vooruit en fungeert als een soort heraut en helper. Ik ervaar hem in ieder geval zo. Ik wordt vaak speciaal verrast omdat ik zijn stukken die me echt raken meestal pas lees als ik ze eerst ervaren heb. Op die manier duidt hij gewoon wat er in me gebeurt, net zoals Steiner en ook Bock dat vroeger, en soms nog steeds, voor mij deden. Het geeft me ook een stuk zekerheid dat ik gewoon vertrouwen in het kosmische proces moet hebben. Bovendien gaf dit stuk me ook het idee dat ik misschien wel deze ervaringen met meer mensen deel, dat we, zonder het van elkaar te weten, hetzelfde proces doormaken. Dat is wel een geruststellende gedachte voor me.

2 februari,

Het is een beetje vreemde maancyclus voor me. Eenzijdig. Ik voel een sterke drang om bovenin te blijven waarmee ik wil zeggen, in mijn hoofd geconcentreerd. Iedere keer dat mijn aandacht naar beneden gaat en emotioneel geladen wordt voel ik een sterke waarschuwing om niet naar beneden te gaan maar geconcentreerd in mijn hoofd te blijven; discipline wordt gevraagd. Aanleiding genoeg om wat emotioneel geladener te worden zoals bij het impeachment proces van Trump. Ik vind het ongelooflijk hoe opzichtig ruggengraatloos de Republikeinen kruipen voor Trump, voor de hele wereld duidelijk om te zien. Het wordt gelijk zichtbaar gemaakt hoe dictators, waaronder ook Mussolini en Hitler, aan de macht konden en kunnen komen; Je hebt slechts een buslading angstige, laffe en ruggengraatloze politici nodig die hun kortzichtige eigenbelang boven de grondwet, het nationale- en het internationale belang stellen. Ik hoop voor hen dat imbeciel Trump, want zwaar verstandelijk gehandicapt is ie, het niet in zijn hoofd krijgt om impulsief raketten af te gaan vuren op het één of andere burgerdoel of ergens een oorlog doet laten beginnen want al die republikeinse senatoren zijn vanaf nu moreel persoonlijk aansprakelijk voor elk excessieve en destructieve acties van Trump inclusief alle mogelijke gevolgen die daaruit voortkomen. Deze maand lijken meer zaken emotioneel, maatschappelijk en qua klimaat verder uit de hand te lopen. Een periode van versnelling misschien? We zullen het zien, we zijn pas op een kwart van de maancyclus. In mijn hoofd voel ik wel gelijk beschadigingen optreden in die plastische bol indien ik ongecontroleerde emoties toelaat. Discipline en concentratie zijn sterk nodig voel ik, en ik kan het opbrengen, dus daar gaan we voorlopig maar mee door deze Aquarius maand.

19 februari,

Ik heb even de tijd genomen om alles te ervaren de afgelopen 2 weken. Het begint zich nu pas te verhelderen merk ik. Allereerst was het bijna komisch om te constateren dat er een boel veranderde een paar uur nadat ik het voorgaande geschreven had op 2 februari. Een paar uur later voelde ik ineens dat ik wel weer verder af kon dalen in mijn dagelijkse bewustzijn zonder dat ik waarschuwingen voelde om dat niet te doen. De afgelopen 2 weken heb ik me dan ook als een mens met 2 helften gevoeld; niet in strijd met elkaar maar wel tegengesteld. Het duurde een dag voordat ik door had dat ik de Mercurius schaduw had bereikt, het eerste onderdeel van de Mercurius retrograde periode. Ik heb er vaker over geschreven dus ik ga het niet allemaal meer beschrijven alhoewel ik wel zo een link zal zetten naar videos hierover van astrologe Tara Nikita omdat ik haar gewoon erg goed vind met een voor mij heldere en goede uitleg. Ze publiceert geregeld videos over de actuele gebeurtenissen in de sterrenhemel, sowieso de nieuwe en volle manen, dus ik kan haar zeker aanbevelen als je meer wilt weten over astrologie. Ik geef hier even haar youtube-kanaal geven: https://www.youtube.com/channel/UChx7L3dHGcYmCskc0GcRs6w/videos Voor deze periode kijk de mercurius retrograde in pisces-aquarius video van 12 februari. Volgens mij is er ook wel redelijk wat van te begrijpen als je (nog) niet zoveel, of misschien wel helemaal niks, van astrologie weet. Om eventueel meer van astrologie te leren kan je vast ook wel terecht bij haar. Ze is een goede heldere leraar in mijn ogen die duidelijk uitlegt, praktisch en deskundig is, en je absoluut niet zal belazeren. Via deze link kan je ook naar haar website komen, ze doet van alles.

Maar naast deze algemene uitleg heb ik ook nog eigen specifieke ervaringen die met het jaar intenser worden. Het begon in 2017 en ieder jaar wordt het sterker. De eerste steeds terugkerende wonderlijke ervaring is die eerste Mercurius gang door zijn schaduw. Mercurius en alle planeten trouwens gaan tijdens hun retrogadegang 3 keer over dezelfde graden heen. Bij Mercurius is dat alleen het duidelijkst merkbaar omdat ie het snelst gaat; in 1 jaar drie keer om de zon. Maar nou was mijn eerste Mercurius ervaring in die eerste schaduw periode zonder dat ik er ook maar iets van snapte meer een soort van een plotseling vakantie gevoel: na een paar maanden sterke concentratie viel de noodzaak daarvan in één keer weg, ik kon ineens weer alle dingen die ik doen die ik wilde, een soort van vakantiegevoel dus. Ik snapte later pas dat dat ook kon omdat Mercurius een paar weken later retrograderend weer terugkomt naar dat zelfde punt en vanaf dat moment ging de concentratie steeds weer aan, vakantie weer voorbij voor een paar maanden. Dat heeft zich eigenlijk steeds herhaald de afgelopen 3 jaar, en steeds intenser. Tara legt in het eerste stuk van de video eigenlijk precies uit waarom dat zo is. Maar goed, de eerste schaduwperiode geeft bij mij dus een soort van vakantiegevoel tussen 2 en 16 februari deze keer, daarna de eigenlijk retrograde periode zo tussen 16 februari en 9 maart wat een duidelijk reflectieve periode is, deze keer voornamelijk in Pisces dus sterk intuitief, gevoelsmatig en spiritueel, met veel Neptunus invloeden. In deze periode valt dan ook het moment van de conjunctie tussen de Zon en Mercurius, het moment dat Mercurius precies tussen de Zon en de aarde staat, dus het dichtst bij ons staat en de werking bijgaand het sterkst is. Die conjunctie die ook het begin markeert van een nieuwe zon-mercurius cyclus valt halverwege de retrogradegang op 26 februari deze keer. En op 9 maart is Mercurius weer op hetzelfde punt waar ie op 2 februari was en start er voor mij weer een nieuwe concentratie periode die dan weer duurt tot ergens in juni bij het begin van de volgende retrograde periode.

Beginnend op 2 februari tot aan de 16e voelde ik me dus als het ware 2 helften. De bovenste helft elektrisch en de onderste helft eerst leeg maar zich daarna vullend met vuur. Nu bij het begin van de eigenlijke retrograde voel ik dat het bovenste elektrische deel langzaam begint neer te dalen over het vurige deel. Het voelt absoluut vreedzaam aan, als een soort van versmelting. wordt vervolgd……

20 februari,

Met de Zon in Pisces nu en Mars in Capricorn voel ik duidelijk een versterking van die elektrisch afdalende bovenhelft, aanvoelend als een soort van mantel net onder mijn huid. De kap van die mantel op mijn hoofd voelt dan wel het sterkst aan; Het kruin-chakra is duidelijk de oorsprong, en ook het voorhoofd-chakra staat duidelijk open. Ik moet weer denken aan de nacht van 26 op 27 december behorende bij deze maand van Pisces. Daar voelde ik dat intens pulserende “astraal-lichaam”. Blij te voelen dat de correspondentie er is en alleen maar sterker lijkt te worden deze maand.

21 februari – 14 maart
Ik heb me deze hele retrograde periode overgegeven en me er niet denkend mee bemoeit, onderga het maar. En het was zo omvattend, verdraagzaam en accepterend. een echte Pisces retrograde. Het ging ook over seksualiteit en het verdere versmelten van het elektrische bovenstuk (hoger-ik) met het vurige onderstuk (lager ik). In november tijdens mijn 2e saturnus-return op de 27e vertelde ik al dat dat binnenlichaam van onder voor het eerst in mijn leven af werd gesloten. Dat is ook nog steeds zo maar binnen dat geheel moeten de boven en de onderhelft nog vermelten of transformeren. Ik weet dat dit vreemd klinkt en ik probeer ook slechts maar de innerlijke gewaarwordingen in woorden te vertalen.
Omdat ik de omgekeerde Saturnus-weg bewandel is sexualiteit, behorende bij het één na onderste , het 2e chakra, het laatste wat bij mij zal transformeren. Het hoort samen met het onderste, het 1e chakra, de aarding, de zekerheid, bij de basale menselijke polariteit tussen man en vrouw die verzoend moet worden. En dat zal moeten gebeuren binnen het astraal-lichaam. Dus die verzoening zal ik gedurende deze Pisces maand en het gehele voorjaar innerlijk gaan doormaken, althans dat hoop ik. Zo zie en ervaar ik het in ieder geval, gekoppeld aan de inzichten en ervaringen van de heilige nachten van eind december.
Seksualiteit in mijn leven is ruwweg te scheiden in de eerste 30 jaar en de 2e 30 jaar. De eerste helft was meer een scheiding tussen fysiek en mentaal. Ben nooit geobsedeerd geweest door sex alhoewel er wel kortstondige uitbarstingen van masturbatiedrift waren. Ik zag het altijd meer als een kortstondige noodzaak, ook omdat ik er niet veel plezier aan beleefde omdat het zo kort duurde gevolgd door snel in slaap vallen. Het zei me niet zoveel. Voor astrologen: mijn venus staat conjunct mercurius in Pisces met een driehoek naar neptunus in Scorpio. De eerste 30 jaar leverde die stand meer vluchtgedrag en romantische dromerigheid op, idealisme en soms ook heftige aanvallen van onmogelijke romantische liefdes.
De 2e 30 jaar was de periode van het indalen van die spirituele entiteit. Vooral gedurende de eerste 10 jaar van die 30 veranderde liefde en seksualiteit enorm. Onmogelijke liefdes werden bijzonder intens en spiritueel; juist het vrijwillig moeten bewaken van morele grenzen bij onmogelijke liefdes was spiritueel sterk inspiratief. Vaak vervloekte ik dat al mijn grote liefdes onmogelijk waren totdat ik besefte dat dat juist een grote gift was van het lot omdat ik de scheiding moest leren aanbrengen tussen liefde en lust of zelfzucht.
Ook leerde ik toen de verwantschap ervaren tussen het bewaken van morele grenzen en het seksueel beheersen van het orgasme. Nu, deze maand, is dat me geheel duidelijk geworden dat dat inderdaad zo is. Naast onmogelijke liefdes had ik wel toentertijd een paar heerlijke seksuele relaties door het praktisch oefenen van het niet klaarkomen, nachten lang….. en in een tijd dat er nog geen pillen waren. De geest was daar helemaal bij betrokken en ook mijn leermeester. Er is dus geen conflict tussen geest en seksualiteit, maar wel een probleem met het vinden van een gezamenlijk perspectief.
Vandaar dat ik nog steeds geregeld masturbeer, tijdens Mercurius retrograde periodes, waarbij er wel beheerst moet worden. Ik ben al meer dan 2 jaar niet klaargekomen en dat lijkt heel belangrijk te zijn. Door het offeren van dat orgastische eigenbelang kan die energie gebruikt worden voor vermeltende spirituele ervaringen met een groter geheel. Althans zo zijn mijn ervaringen, en hier simplistisch weergegeven. Rudhyar beschijft dat proces eigenlijk uitstekend in zijn hoofdstuk over Scorpio in het vaker genoemde boek “the pulse of life”. Het hele Nederlandstalige hoofdstuk staat op dit blog in het artikel van oktober 2019. Ik zal hier een stukje daaruit dat hierover gaat kopieren:

” Het steeds opnieuw veroordelen van Scorpio, het vervloekte teken, loopt parallel met het gelijkstellen van seksualiteit en zonde, dat zo bepalend is geweest voor onze christelijke westerse beschaving. Daardoor is het onderwerp geïnfiltreerd met ‘complexen’ en verstarde geesteshoudingen die moeilijk worden veranderd, zelfs niet door de scherpste analyse. Toch kan op basis van een breed begrip van de hele zodiakale cyclus van dag- en nacht-kracht veel gezegd worden dat licht in deze duistere hoeken zal kunnen brengen.
De seksualiteit heeft twee grondbeginselen: voortplanting en niet-voortplantend of sociaal. De eerste valt onder Taurus, de laatste onder Scorpio. Het is vreemd dat zo’n onderscheid niet gemaakt is door westerse astrologen en filosofen want de correlatie tussen Scorpio en gehele seksactiviteit is zeer vreemd als men bedenkt dat Scorpio slechts een laat teken van de zodiak is, en verband houdt met de herfst, de tijd dat de levenskracht in de natuur gaat slapen. Als strikt biologische factor is de seksualiteit een primaire functie van alle organismen en het is duidelijk dat hij als zodanig verbonden moet worden ,met de paringstijd van de dieren en de groei van de bloemen. Deze kant wordt gesymboliseerd door Taurus, de stier, die staat voor vruchtbaarheid en mannelijke kracht. Taurus is het teken van de zuiver fysiologische en voortplantende paring. Het is een fase in het proces van de opbouw der persoonlijkheid. Het vertegenwoordigt de rijpere jeugd, zijn instinct tot onbewuste voortplanting, zijn asociale drang tot persoonlijke zelfontwikkeling door bevruchten en bevrucht worden en dus door zuivere emotionele ervaring. Het betekent de grootste emotionele uiting van de dag-kracht en van zuivere persoonlijkheid zonder enig sociaal verband. Het is zuiver begeerte zonder geestelijke achtergrond of bewustzijn, zonder enig verwringing of individueel-sociale differentiatie, een generische kracht, die universeel is en op zichzelf geen ‘zin’ heeft. Hij is zoals het leven is.
Het teken Scorpio is de tegenpool van Taurus. Dit betekent dat in de gemeenschaps-bouwende cyclushelft van de opkomst van de nacht-kracht, het dezelfde plaats bekleedt als Taurus in de persoonlijkheids-bouwende cyclushelft van de opkomst van de dag-kracht. Daarom correspondeert met de paringsdrang van Taurus een andere drang die het essentiële kenmerk van Scorpio is, en wel: de drang in het individu om op te gaan in een volkomen vereniging met andere individuen en zo samen een groter organisch geheel te vormen. In Libra herkent men deze drang als een motief tot sociaal- en groepsgedrag, maar in de diepste diepte van de Libra-mens is nog veel individualisme over. De dag-kracht is te sterk om toe te staan dat de persoonlijkheid zich volkomen zou laten gaan in een onherroepelijke vereniging met anderen. Libra is een toestand van van wankelbaar evenwicht tussen een tanend individualisme en een toenemend collectivisme. Maar in Scorpio wordt het verlangen om een afzonderlijk individue te zijn met dramatische intensiteit overheerst door de behoefte om meer dan zichzelf te zijn; door de drang in anderen over te vloeien zoals kleine stromen opgaan in grote rivieren en rivieren in de zee. Die drang is het transcendente en sociale aspect van seksualiteit. Hij vertegenwoordigt niet de voortplantingsseksualiteit van de rijpere jeugd, die wil trouwen, maar de geen voortplanting verlangende, sociale en -ja- mystieke seksualiteit van de volwassenheid, die een verlangen is om zichzelf te vergeten en naar vereniging door een ander met een groter geheel en zelfs met ‘God’ zoals het Oosten en de meeste ‘geheime tradities’ zeer wel begrepen hebben.”

Er staan geregeld links naar dat boek en er volgt er zo nog één naar het hoofdstuk over Pisces, dus ik zou zeggen, lees dat nog een keer als je het beter uitgelegd wil hebben.
Dat hele boekje is trouwens fantastisch, ik kan het niet genoeg zeggen. De meeste hoofdstukken lees ik achteraf en keer op keer leggen die hoofdstukken me precies uit wat ik doorgemaakt heb. Zo ook deze maand van Pisces. Het bijzondere voor mij is dat ik bijna alles in dit boekje zelf intens zo ervaar als het er staat sinds juni in ieder geval toen ik dit boek in handen kreeg. Aries, Taurus en Gemini heb ik nog niet gelezen, dus spannend voor de komende maanden. En daar ik al 2 jaar schrijf dat mijn innerlijke ontwikkeling parallel loopt aan de wereld-ontwikkeling is dit Pisces hoofdstuk best wel indrukwekkend. We hebben ook net de grote Saturnus-Pluto conjunctie gehad wat wil zeggen dat er grote maatschappelijke transformaties staan te gebeuren. Daarnaast, tegelijk gaan we dit jaar ook over van 200 jaar aarde conjuncties tussen jupiter en Saturnus, naar 200 jaar lucht conjuncties tussen die 2 planeten en die 2 planeten corresponderen met maatschappelijke ontwikkelingen. De maatschappij begint dus te transformeren dit jaar en Pisces is altijd de be-eindiger van een proces of cyclus, zoals Aries, de lente-equinox, 20 maart dit jaar, altijd het beginpunt van de nieuwe daaropvolgende cyclus is.

Hier volgt de eerste bladzijde van het hoofdstuk Pisces. Ik vind het zo toepasselijk voor deze maand van innerlijke overgave en transformatie terwijl het tegelijk ook de maatschappelijke transformatie beschrijft die momenteel door de wereld raast. Het Corona virus is met recht een Piscean-storm. Onder dit stukje de link naar het hoofdstuk uit het boekje “the pulse of life” van Dane Rudhyar.

“The last stage of the Sun’s zodiacal journey is reached in Pisces as the Day-force, steadily waxing stronger, prepares to balance and overcome the waning Night-force. The Christ-seed, which was activated at the winter solstice in the hidden depths of a world utterly dominated by social behavior and by the concept of the State, has now unfolded to the point where it has to be recognized by a society breaking down under the weight of its crystallizations. The once-powerful Empire is attacked from all sides by waves of destructive energy, by the rip-tide of Barbarian invasions. New blood is flowing into the old ruling classes, utterly transforming them. The proud “isolationists” are swept away when they refuse to link themselves up to the rising crest of the spring-to-be — as wintry icebergs are sent to liquid deaths by the equinoctial storms which rage through the Piscean period.
Pisces is an era of storms and of wholesale disintegration. But Piscean winds of destiny may impel men of vision and courage to discover many a “new world,” as much as they do destroy or suffocate the many who stubbornly resist change. Pisces is an era of often sharp and violent repolarization. It is an era of purgation and cleansing. Tradition has made of the month preceding the vernal equinox a period of fasting and repentance. Beginning with Ash Wednesday, the devotee of the New Life must learn to identify himself willingly with the death of all established structures. He must be willing to face the chrysalis state for the sake of the butterfly-to-be. Pisces is the mythical Deluge and the age of universal dissolution. Man must accept structural dissolution under the insidious power of Neptune, ruler of Pisces. He must cling to no stability or no past greatness. “No-security” is for him the only possible security. He must learn to operate in terms of the waxing Dayforce and to stand un-moved while the structures built by the Night-force are shattered all around him.” http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s12p1.shtml

Innerlijk is het dus aan het versmelten en transformeren en ik laat me leiden. Seksueel waren er deze maand intense ervaringen vanaf de begin februari, de periode van de retrograde. De bovenste elektrische helft verbond zich eerst met het wortel-chakra(1e) en het heiligbeen(2e) denk ik, alsof er een verbinding, een koord waar ik eerder over sprak tijdens de heilige nachten van begin januari, gespannen werd tussen mijn bovenlichaam en de onderste 2 chakra’s. Seksueel voelde het in ieder geval als een verbinding met het scrotum dat aanvoelde zoals het voelt vlak voordat je gaat klaarkomen; een intens krachtig en dwingend gevoel. Normaal gesproken kan je dan niet meer terug en moet je klaarkomen maar dat kon nu wel, continu. Het voelde duidelijk aan als een soort van verankering tussen de elektrisch aanvoelende bovenkant van mijn lichaam middels een soort van koord met mijn onderste 2 chakra’s. Dus weer een soort van diepere ervaring. Maar ja genoeg geleuter over mijn ervaringen. Alhoewel, het belangrijk is omdat we dit voorjaar naar de versmelting of verbinding van die polaire tegenstelling tussen mannelijk en vrouwelijk, of geest en mens, hoger-ik en lager ik, onderweg zijn. Het feest van het overwinnen van die polariteit, die versmelting of vereniging, is Pinksteren en in het kielzog daarvan St Jan, de zomer dus.

17-18 maart,

Een andere assciatie die ik dit weekend heb is die met de aartsengel Rafael, de aartsengel van het voorjaar die morgen, zondag de 15e maart, het stokje overneent van Gabriel, de aartsengel van de winter. In mijn basis artikel op dit blog, “Golgotha”, heb ik het over dit moment in het jaar. 4 weken voor Pasen is het begin van de lijdenstijd, het begin van de weg die uiteindelijk naar Golgotha, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren leidt, de weg die van het zwart van de lijdenstijd over het rood van Pasen naar het wit van Pinksteren gaat. Rafael, de heelmeester onder de aartsengelen, neemt hier het stokje over van Gabriel die de Christus-impuls beschermd heeft heeft sinds zijn geboorte aan het begin van de winter. Rafael doet nu echter iets vreemds en heft de bescherming op. De christus-impuls of de levenskracht moet zich nu op eigen kracht naar het licht richten, in de plantenwereld bv door zich door de weerstand van het zaadomhulsel en de aardkorst te boren, het ontkiemen.
In spirituele taal heft Rafael hier de bescherming op en laat Ahriman de aanval openen op de christusimpuls. Ahriman ( zie artikel over Michael), één van 2 Michaelische draken, is de draak van de angst zoals Lucifer de draak van de zelfzucht is. Door die aanval wordt de christus-impuls of de levenskracht gedwongen om te ontkiemen. Gek genoeg zien we dat dit jaar hier aan het begin van de lijdenstijd glashelder in de maatschappij; de angst, Ahriman, (o.a. door angst gevormde verhardingen die de levenskracht blokkeren in de menselijke psyche), is als gevolg van het corona virus gigantische vormen aan het aannemen. Met recht hebben we hier en nu een duidelijk zichtbare en actieve ahrimanische draak. Het is tijd voor ons als mensheid om deze draak gezamenlijk met moed, beleid, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen én zelfreflectie te weerstaan. Spannende tijden. Tijd om de angst collectief te weerstaan, of zoals in “integriteit 1” “We Beheersen onze angst-haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst”.

De 20e maart is ook de lente-equinox, eigenlijk het precieze moment waarop al het spirituele in de mens en in al wat leeft weer bewust of onbewust contact zal gaan maken met de spirituele wereld in de kosmos. De christus-impuls=de levenskracht. Het is het moment in het jaar waarop wij dat wat we in het aardse ervaren hebben gedurende de herfst en de winter, bewust dan wel onbewust kunnen gaan delen met de kosmische spirituele wereld. Voor mezelf weet ik, doordat ik dit nu al 3 jaar meemaak, dat de spirituele entiteit in mezelf bij deze lente-equinox weer contact kan en zal gaan leggen met de spirituele wereld en over een 3 maanden durende periode naar boven zal gaan stijgen, mijn bewustzijn ieder jaar een stukje hoger meenemend, net zo als dat hij/zij bij de herfst-equinox weer naar binnen bij me komt, of beter gezegd binnen mijn fysieke grenzen zal terugkomen en het 3 maanden durende indalingsproces zal inzetten, mijn bewustzijn ieder jaar een stukje dieper meenemend. Zij kunnen immers slechts door en met ons werken. Ze zijn uiteindelijk afhankelijk van onze vrijwillige medewerking, onze onvoorwaardelijke overgave, onze offerbereidheid en ons openstaan voor bewustzijnsgroei.