Juli tot Oktober 2021; St Jan-Michael.

1 Juli,

Dit is de eerste post na het begin van de St Janstijd. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van de afgelopen winter, voorjaar e.a. te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit zomerverslag zal voortborduren. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Het is goed te bevatten voor het rationele bewustzijn en herhaalde lezing en reflectie leidt vanzelf tot het in meer harmonie komen met de levensstroom. Bedenk ook dat dit blog meer dagboek notities zijn die grotendeels verhalen over mijn innerlijke spirituele reis, het is geen wetenschappelijke verhandeling.

Hier volgen eerst nog wat algemeenheden:

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 begeleidde de geest of mijn hoger-ik me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar innerlijk steeds sterker groeiende energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker. Het is echt een klok.

Ok, ik ga nu gewoon verder met waar ik bij het voorjaarsblog gebleven was:

5 juli,

Het is nu minder dan 5 dagen voor de nieuwe maan in Cancer. Waar het sterrenbeeld Cancer voor staat zal ik hier nog 1 keer linken als je dit vorige maand nog niet gelezen mocht hebben. De nieuwe maan is het startpunt van een nieuwe intentie die tot volle maan tot wasdom kan komen indien die intentie tenminste daartoe de mogelijkheid en de ruimte krijgt. In de 2e afnemende helft na die volle maan volgt de integrerende fase waarin dat wat individueel tot wasdom gekomen is collectief geintegreerd kan worden; het oude moet losgelaten worden zodat het nieuwe zijn plaats in het geheel in kan nemen. Rudhyar over Cancer: http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s4p1.shtml

We zitten vandaag in de afsluitende fase vlak voor de volgende nieuwe maan, integrerende fase dus nog en dat is wat ik momenteel voluit ervaar. De samenpersende innerlijke druk in mijn lichaam en vooral in mijn hoofd wordt steeds krachtiger. Het voelt letterlijk zoals Rudhyar de “lens-vorming” beschrijft.

Cancer is ook de zomerzonnewende, het punt in het jaar dat je kan vergelijken met de “volle maanfase” van het gehele jaar. Het hoogtepunt van de Zon is bereikt en vanaf nu gaan de nachten weer lengen en de vruchten gaan uitbotten, de vruchten horen bij de dalende zon in de herfst, net zoals de opbrengsten van een maanfase bij de integrerende 3e kwart maanfase hoort. Cancer is dus bijzonder omdat het dat omslagpunt in de jaargang markeert. Het is de “volle maan” van het jaar. Dat wat innerlijk gegroeid is kan vanaf nu uitbotten, En tot wat dat uitgroeit. kan ik nu dus innerlijk voorvoelen, het begint zich te manifesteren.

Deze weken zitten astrologisch ook vol met opposities van de Zon, Mercurius, Mars en Venus met Pluto en Saturnus; Pluto de omvormer en Saturnus de realiteit zijn beiden retrograde dus in reflectieve absorberende toestand. Pas in oktober wordt duidelijk wat door Pluto omgevormd is en en wat dus door Saturnus zichtbaar gaat worden. Daarnaast ook nog vanaf 12 juli een paar dagen de conjunctie van Mars en Venus conjunct mijn natale Uranus in Leo. Daar verwacht ik veel van vooral daar vrijwel gelijktijdig de Zon een trine maakt met Neptunus, een oppositie met Pluto en een sextiel met mijn natale MC/Nort Node, kortom wederom die eerder besproken mystieke rechthoek van eind juni. En ook Mercurius die net uit zijn retrograde-gang is in begin Cancer maakt dan ook weer een sextiel met mijn natale Pluto en oppositie en trine met beide Jupiters en vormt daardoor dus ook weer die mystieke rechthoek in de begingraden. Die eerdere portalen trouwens, die mystieke rechthoeken van eind juni, hebben welzeker al tot gevolg dat ik een andere werkelijkheid aan het betreden ben, alhoewel het nog wat dromerig voor me is voel ik dat de gevraagde overgave me door die transformatie aan het leiden is. Het valt me nu trouwens pas op hoeveel er van die mystieke rechthoeken zijn deze zomer in mijn horoscoop, en allemaal in de vrouwelijke tekens! Hoe dan ook , juli is een interessante tijd met Mars Venus conjunct mijn natale Uranus in Leo (mannelijk teken) als centraal punt omringd door al die mystieke portalen in de vrouwelijke tekens in de wassende maanfase van Cancer. Ik wacht dus af in volle verwachting en geef me over in volledige innerlijke concentratie.

13 juli,

Het is nu ’s morgens vroeg. Later in de middag is de exacte Venus Mars conjunctie. Het is ook een dag of 2 na de nieuwe maan en ik weet nog niet precies hoe deze maancyclus uit gaat pakken maar ik weet wel dat mijn hoofd centraal staat. Mijn innerlijk hoofd bruist van de activiteit inclusief allerlei nieuwe ervaringen en sensaties in verschillende delen van mijn hoofd. Ik had trouwens gisteren mijn 2e Pfizer vaccinatie en sindsdien ben ik erg slaperig, vannacht wel 12 uur geslapen maar voel me nu wel beter.

Ik zat vanmorgen ook even naar de volgende Venus retrograde periode te kijken gedurende aankomende december en januari in Capricorn. In deze periode hebben Venus en Pluto 2 conjuncties. En in eind februari-begin maart hebben Venus en mars een langdurige conjunctie in Capricorn waarbinnen ook nog een gemeenschappelijke conjunctie met Pluto. Dat moet dus ook wel een transformerende periode zijn. Interessant vooruitzicht! Die laatste conjunctie valt ook nog samen met een nieuwe maan conjunct Jupiter in Pisces en Pasen valt dan vervolgens samen met de Jupiter – Neptunus conjunctie in Pisces, voor het laatst in 1856!), Veelbelovende constellaties dus voor volgend jaar!

De focus op mijn hoofd is natuurlijk al een paar weken aan de gang dus ik ben benieuwd waar dat deze weken naar toe leidt. Vanaf vandaag voor een volle week worden beiden mystieke rechthoeken in mijn horoscoop actief, eerst die in de lage graden en in de loop van de week die in de hoge graden. Dus ook hier natuurlijk blijf ik in vreugdevolle verwachting. Ik ben ook al weken in een soort van dromerige staat van zijn, wat prettig aanvoelt. Ik geef me over!

Later op dag overzie ik nog eens de astrologie van volgend jaar februari-maart-april en het is eigenlijk helemaal een fascinerende tijd met bijzonder krachtige astrologie. Bijzonder opvallend is bijvoorbeeld dat de Mars- Venus- Pluto conjunctie, allen in dezelfde graad, valt op 27 Capricorn, maar de exacte Venus-Mars conjunctie valt in de 1e graad Aquarius, dezelfde graad als de Jupiter-Saturnus conjunctie van 21 december 2020, het nieuwe begin van dit tijdperk!! Dat is geen toeval. Maar dit is maar 1 van de bijzonderheden. Astrologisch is dit een zeer bijzondere tijd, misschien zelfs astrologisch wel beter dan het afgelopen voorjaar. De evolutionaire North-Node is dan bijvoorbeeld ook in het aardse, materialiserende Taurus trining Pluto in Capricorn en mijn natale Mc/North-Node in Virgo. Ik zal dit verder met rust laten dit jaar maar het zijn wel indrukwekkende constellaties voor de hele wereld komende februari, maart en april!! Ik zal er in de winter weer eens naar kijken.

Ook nog even toevoegen dat ik steeds minder ruimte krijg om uit balans te raken. Ik stem er zelf mee in hoor, ik weet dat het noodzakelijk is omdat als ik teveel met een impuls van angst/haat/zelfzucht meebuig, dan wordt ik helemaal uit balans geslagen, het is als een centrifuge: je moet in het midden blijven om in balans te kunnen zijn, je moet in het oog van de orkaan blijven om er niet uitgeslingerd te worden. De jarenlange oefening maakt dat ik er steeds beter in word, maar nog steeds niet perfect alleen gaat het steeds makkelijker om het af te kappen en weer terug te keren naar de balans-stand. Ik neem aan dat het allemaal voorbereiding is voor een situatie dat het belangrijk is, omdat het voor de evolutie van de menselijke soort steeds belangrijker zal worden om die balans te vinden. De gevolgen van het niet kunnen begrenzen van onze angst/haat/en zelfzucht worden immers steeds zichtbaarder en steeds destructiever.

16 juli,

Het is wel gewoon duidelijk wat er centraal staat deze maancyclus: mijn innerlijke hoofd. Morgen is het 1e kwartier maan en wat steeds meer groeit is het stralen in mijn hoofd. Ook het innerlijk lichaam straalt steeds meer mee maar het centrum is mijn hoofd. Het verbreidt zich ook gelijkmatiger over mijn hele hoofd; ik kan nu pas voelen dat er voorheen plekken waren die nog niet mee deden omdat ze dat nu wel doen. Ik heb al een tijdje niet gemeld dat vanaf begin maart of zo mijn handen en mijn voeten begonnen te stralen en dat zijn ze steeds blijven doen, maar nu wordt dat ook intenser, het lijkt nu meer op het stralen in mijn hoofd, er zit duidelijk verwantschap tussen die 2.

21 juli,

Ja, we beginnen de volle maan van 24 juli te naderen, de St Janstijd loopt ook ten einde en het is voor mij compleet duidelijk welke kant het opgaat: mijn hoofd straalt steeds intenser, de uitstraling naar de rest van mijn lichaam en ook mijn handen en voeten worden ook steeds krachtiger. Ik weet dat ik het vaker gezegd heb maar toch is het zo; Het is een jaarlijks cyclisch gebeuren en ieder jaar komen we weer een stuk verder, net als een boom die jaarlijks dikker en hoger groeit. Iedere keer denk ik weer dat we het einde nu wel bereikt hebben maar ieder jaar lijkt het weer verder te kunnen. Er zijn nu nieuwe delen in mijn hoofd actief die ik vorig jaar nog niet kende en misschien is dat volgend jaar wel weer zo. Maar misschien ook niet, misschien zitten we nu op het maximum, het voelt wel zo maar dat heb ik vaker meegemaakt. Ik kan me natuurlijk alleen maar overgeven, Het proces is voor mezelf zo intens duidelijk en krachtig, het duurt zolang als dat het duurt, zo simpel is het.

Rond de volle maan is ook mijn laatste mystieke rechthoek actief met Mercurius op de 23-26 Cancer positie en daarna verhuizen we definitief naar Leo, een krachtige tijd. Rest me wel op dit moment te zeggen dat Uranus en Neptunus op dit moment een septiel aspect maken met elkaar, wat belangrijk is alhoewel ik er nog niemand over gehoord heb, ik zag het toevallig eergisteren zelf. Rudhyar hechtte veel aandacht aan dit onregelmatige aspect (51,25 graden), hij definieerde het als het aspect van het Lot waar het Universum intervenieert om de zaak de goede kant op te duwen indien de keuze is gemaakt om gemeenschappelijk de goede kant op te willen gaan, met bijbehorende eenheids- en serendipiteits ervaringen. Het kan ook om dezelfde redenen allemaal nog even compleet verkeerd gaan om ons zichtbaar duidelijk te maken dat negatieve keuzes uiteindelijk een doodlopende weg zullen blijken te zijn. De keus blijft aan ons maar het lot geeft ons als het ware hulp en herkansingen. Dit belangrijke aspect tussen deze twee trage invloedrijke zwaargewichten van planeten (cyclus van ongeveer 166 jaar) zal zich nog een paar keer herhalen de komende 1-2 jaar. Het is het eerste septiel van een serie. https://www.khaldea.com/eon/eon6.shtml Onze intentie telt en op dit moment voel ik me bijzonder sterk en goed en één met de wereld, dus die intenties zijn klaarblijkelijk sterk genoeg in de wereld.

Maar in de wereld gaan veel dingen niet goed : O.a. Covid19 en Klimaatveranderingen beginnen aardig te ontsporen en met die klimaat-extremen worden ook de politieke-extremen steeds excessiever, we worden aan alle kanten gewaarschuwd: de Johannes waarschuwing staande op de zomerzonnewende en wijzend naar de winterzonnewende: “Verandert uw gezindheid” , Hij, de christus in u moet groeien, en ik, de mens (het ego) in u, moet afnemen. Het is hetzelfde proces waar Rudhyar naar verwijst in zijn verhandeling over Cancer: bij de zomerzonnewende vindt er een omslag plaats in de natuur van individuele expansieve groei naar vrucht-draging. Voor ons mensen met individueel vrijheidsbewustzijn: het uit vrije wil offeren van de individuele groei voor het zorgdragen voor het nageslacht, van individu naar collectief, het uit vrije wil offeren van het zelf voor het geheel.

22 juli,

Plotseling wordt het me duidelijk waarom dat Uranus-Neptunus septiel me zo bezighoud, Het begin van mijn spirituele reis hing samen met Saturnus in de 1e graad van Aquarius en vooral met de 2 a 3 jarige Uranus-Neptunus conjuncties op en rond mijn natale Saturnus in 1992-1994. De post Golgotha, mijn spirituele hoogtepunt in de lente van 2004, viel onder 3 opposities, te weten Uranus-natale Pluto, Neptunus-natale Uranus en Saturnus oppositie natale Saturnus. Kortom een bruisend jaar! En nu, dit jaar was er wederom een Uranus oppositie natale Neptunus en deze week komen Uranus en Neptunus in een septiel ten opzichte van elkaar na zo’n 29 jaar sinds de conjunctie in 1992-1993. Deze fase van de cyclus is het zichtbaar worden van de richting van de hele 166 jarige cyclus die in 92-93 begonnen is en die in 2025-2027 tot een sextiel zal zijn verworden. Tegelijkertijd zal Neptunus dan ook een sextiel- en Uranus een trine met Pluto vormen. Het zijn machtige cycli en over een paar jaar moet er dus welhaast een positievere harmonieuze tijd arriveren. Het septiel aspect verwijst naar de toekomst, naar dat wat zich wil manifesteren. Ook Saturnus past daar trouwens prachtig tussen in conjunctie met Neptunus in Aries.

De Europese Unie, als je tenminste het verdrag van Maastricht als uitgangspunt neemt is ook onder die conjunctie van 92-93 geboren trouwens, dus ook daar zal het septiel van toepassing zijn dit komende jaar, interessant! Lees die link over het septiel van Rudhyar nog maar eens maar dan met de EU in je achterhoofd, interessant!!

25 juli,

Het is inmiddels 1,5 dag na de Aquarius volle maan die op hetzelfde punt valt als de Jupiter-Saturnus conjunctie tijdens de laatste winterzonnewende. Daar verwijst deze volle maan ook naar. Eveneens naar de toekomst dus want Aquarius verwijst naar de toekomst. Dat wordt deze Leo-maand ook nog versterkt omdat we deze maand 2 Aquarius volle manen hebben, deze helemaal aan het begin en de volgende volle maan helemaal aan het eind in de laatste graad van Leo. Daartussen natuurlijk de Leo nieuwe maan van 8 augustus. 2 volle manen in Aquarius betekent ook dat we weer terugkeren naar een normaal ritme waar nieuwe manen gevolgd worden door een volle maan in hetzelfde sterrenbeeld. Ik ben benieuwd of ik dat verschil nu ook beter kan merken daar mijn gevoeligheid voor de maancycli duidelijk versterkt is het afgelopen jaar.

2 volle manen in Aquarius moet toch echt wel iets bijzonders zijn, vooral zoals ik het nu ervaar. Deze volle maan is ongelooflijk mooi, innerlijk is er volstrekte rust, de bol in mijn hoofd voelt af, alhoewel ik dat natuurlijk niet zeker weet, misschien kan het wel nog dichter en intenser groeien volgend jaar. Heel ver weg voel ik nog wel dat angst-haat en zelfzuchtige impulsen er nog zijn maar ze zijn echt heel ver weg en ik voel ook dat dat goed is en dat ik dat zo moet houden. Zo gauw als dat 1 van die 3 een beetje meer in de buurt komt voel ik dat dat niet goed is voor die innerlijke bol. Ik voel geen opkomende barsten meer omdat ik nu in staat ben om het nog vroeger los te laten en omdat die bol nu massiever is dan voorgaande jaren. Deze volle maan hoort nog wel bij de Cancer-cyclus dus er volgt nog een Leo nieuwe maan alswel een Aquarius volle maan. De nieuwe maan zal ook conjunct mijn natale Uranus zijn die ook naar de toekomst verwijst dus daar ben ik ook benieuwd naar.

Mijn tv is trouwens terug naar de fabriek omdat het nog onder de aankoop garantie viel, dus hij komt nog wel terug maar intussen geniet ik van de rust die zijn afwezigheid brengt. Ik voel en denk trouwens dat veel dingen die we voor covid19 belangrijk vonden aan belang af aan het nemen zijn. De ontsporingen, zowel klimaat als maatschappelijk, gaan te extreem worden om ons oude leventje gewoon voort te kunnen zetten. Zo zien olympische spelen onder deze omstandigheden er steeds belachelijker uit. Het wordt steeds zichtbaarder dat er vooral grote financiële belangen zijn die het olympische systeem dwingen om over de menselijke belangen heen te walsen. Alle onderliggende intenties van alles en iedereen zullen sowieso steeds zichtbaarder worden bij alles zoals ik al jaren beweer, Covid19 heeft dat proces alleen maar versterkt.

3 augustus,

We zijn nou zo’n 2 dagen in de 3e kwart maanfase, de afsluitende integratie fase van deze maancyclus. Wat mij opvalt is dat de verantwoordelijkheid voor mijn eigen intenties en gedachten groter lijkt te worden. Zoals de septiel interpretatie van Rudhyar zegt laten de onzuivere gedachten en intenties situaties fout lopen om duidelijk te maken dat ik in die situaties op een dood spoor zit. LOSLATEN, steeds fijnmaziger is de opdracht. Diverse situaties liepen de afgelopen week enigszins verkeerd en dat keerde dan weer om op het moment dat ik mijn eigen intentionele zuiverheid weer hervond. Een soort van directe karma-ervaringen eigenlijk. Nu voelt dat besef weer sterker en voelt mijn innerlijke brein weer meer solide aan. Ook doet het me denken aan de hier onderstaande uitdrukking die ik al een paar jaar gebruik en die naar mijn ervaring ook de werking weer geeft van de planeet Uranus. Uranus streeft naar Vrijheid, die pas gevonden kan worden door maximale integriteit, door het maximaal vrij komen van het zelfzuchtige lagere ego, door maximale onbaatzuchtigheid. Alles wat daar niet mee in overeenstemming is kan hardhandig over kortere- dan wel langere tijd verwijderd worden. Uranus hakt dingen los die teveel die evolutionaire ontwikkeling naar vrijheid verstikken als het ware en Neptunus lost dingen op die overbodig geworden zijn zoals bv dingen die Uranus los heeft gehakt. Oplossen dan in de zin van bv suiker dat in water oplost (dissolve).

” De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente (psychische) stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.”

4 augustus,

Vanmiddag gebeurde het me weer op het strand dat ik op de verantwoordelijkheid voor de zuiverheid mijn eigen gedachten en intenties werd gewezen, een soort van instant-karma, en net als vorige week gebeurde dat door de aantrekkingskracht van een vrouw (overkomt me bijna niet meer, maar nu ineens 2x in 10 dagen). Mijn lagere ik ontwaakte daardoor. Vorige week was het een astrologe in de US die geregeld uitleg had gegeven over Black Moon Lilith, een astrologisch punt in de astrologie, het punt dat het verste weg is van de aarde in de Maan-cyclus, en dat punt gaat over je onderdrukte, ontkende emoties die zich bij tijd en wijle explosief kunnen laten gelden. De mannelijke en vrouwelijke pool zitten uiteraard beiden in ieder mens zoals ik geregeld beschreven heb. En vorige week leerde ik middels een video van haar meer over de South en North Node van de maan, die je persoonlijke evolutie-richting markeren en die lijnrecht tegenover elkaar staan; South Node is je verleden, accumulatie van het karma uit je vorige levens en de North Node is dat wat je geacht wordt te leren in deze wereld in dit leven. Het verleden heeft de neiging om je vast te houden, de weg van de minste weerstand, en voor de toekomst, de North Node, moet moeite gedaan worden om je ziele-richting te vinden met behulp van de ervaring van de tegenoverliggende South Node. Nu wees zij erop dat planeten of punten die dwars staan op die Nodes in je geboorte horoscoop altijd de richting aangeven waardoor je evolutieproces zal moeten verlopen en dat klopt volgens mijn intuitie. En in mijn situatie is dat dus Black Moon Lilith die dwars (square) staat op die nodes. En het wordt me nu dus duidelijk ,wat ik eigenlijk wel wist, maar niet zo bewust van was, dat het transformeren van die onderdrukte emoties, vaak de vrouwelijke sexualiteit, de sleutel is, omdat dat onderwerp steeds weer terugkomt.

We naderen schijnbaar de aarde en de strijd is eigenlijk al gestreden, mijn lager ik loopt als het ware nog door als een kip zonder kop en stribbelt daarbij af en toe nog tegen; Mijn ego heeft zich allang overgegeven, het daaropvolgende is sindsdien slechts de consequentie van die overgave die worden uitgevoerd door de jaren heen. Het is immers de Saturnusweg die achterstevoren gaat, uit de toekomst komt, de spirituele wereld leidt me op die weg, ik kan me slechts overgeven en zo min mogelijk tegenwerken bij dit transformatieproces. En dat is goed om me weer te realiseren. Transiterende BML (black moon lilith) komt op 5-6 september conjunct de transiterende North Node (dus voor de evolutie van de hele wereld belangrijk) in 5 Gemini, en dat is voor mij persoonlijk de dag dat mijn natale BML in 25 Gemini trine Jupiter conjunct mijn natale Mars staat( 25 Aquarius) en trine Venus in 24 Libra staat. Het is ook de dag van de Virgo-nieuwe maan wat voor mij betekent: “Purify your intentions, prepare for the descend of spirit in the fall” Het gaan transformerende maanden worden, we naderen de onderdrukte emoties, ik voel de intensiteit al groeien.

6 augustus,

Gisteren en vandaag herken ik de samenpersende druk van een Pluto transit; Mars passeert mijn natale Pluto en dat is klaarblijkelijk intens. Gisteren was de exacte conjunctie en weer valt het me op dat de werking, tenminste zoals ik hem voel, meer tijdens de conjunctie en er na is; meer erna dan ervoor dus, terwijl astrologen meestal andersom beweren. Maar het is intens in ieder geval.

8 augustus,

De nieuwe maan is pas vanmiddag maar ik werd wel vanmorgen gelijk tintelend wakker over mijn hele lichaam. Het is een krachtige tijd deze Leo tijd, helemaal omdat ie square Uranus is en voor mij persoonlijk ook nog eens conjunct natale Uranus. Beiden Uranussen zijn nog niet exact op 3 kwart, dat gebeurt volgend jaar en het jaar daarna, maar het nadert al aardig. 3rd quarter square voor Uranus is ook een belangrijk punt in een mensenleven. Uranus cyclus komt het dichtst bij de lengte van een mensenleven: 84 jaar. Dus 1st kwart op 21 jaar, oppositie op 42 jaar, derde kwart op 63 jaar en 84 jaar weer terug bij de geboortestand. 3e kwartier betekent dus oogsten wat je in je leven gezaaid hebt. Dat valt dus op een mooi moment deze jaren, integratie van dat wat je nagestreefd hebt. Ik ben benieuwd.

De nieuwe maan begint dus sterk. Ik voel het vooral in mijn hoofd en bovenlichaam. Het voelt alsof we een krachtige maand krijgen. Gisteren veel geslapen, vandaag mijn hele huis grondig schoongemaakt en veranderd en vanavond denk ik weer vroeg naar bed. Als ik behoefte heb om lang te slapen voelt het alsof de spirituele wereld bergen werk kan verzetten ’s nachts. Dus ik zie er altijd naar uit dan als ik vroeg moe wordt; Lekker slapen!!

12 augustus,

Ik heb nou sinds een dag of 2 het gevoel en het idee dat mijn hoofd en mijn handen en voeten naar elkaar aan het toegroeien zijn via mijn bovenlichaam en dan specifiek mijn hart, en het hart is de essentie van het sterrenbeeld Leo dat dan ook geregeerd wordt door de Zon. Het geval is dat de straling in mijn handen en voeten sterker wordt en momenteel ook hetzelfde aanvoelt als de straling in mijn hoofd en bovenlichaam en zich lijkt te verbinden met mijn hoofd via mijn romp. Mijn handen en voeten zie ik als de representanten van het aardse, het fysieke, gestuurd door Mars en Pluto. Mijn hoofd met al zijn transformaties de afgelopen jaren is duidelijk de representant van het spirituele, het geestelijke (volgens mij astrologisch geregeerd door Mercurius en Uranus), en mijn bovenlichaam is dan de representant van mijn ziel ( geregeerd door Venus en Neptunus). Die planeetkoppelingen zijn intuïtief, ik weet het dus niet zeker maar ze kloppen met mijn gevoel. Ik zal er vanaf nu meer op letten of dat inderdaad zo is.

Wat ik denk waar te nemen is dat mijn bovenlichaam Aarde en Geest aan het verbinden is; Ik voel die verbinding groeien wat dan ook betekent dat er dit najaar waarschijnlijk een koppeling tussen die 2 gaat komen: de afdaling van de Geest in de stof! Voorbereidt door het sterrenbeeld Virgo, het koppelpunt tussen aarde en hemel. Mercurius, Venus en Mars bevinden zich momenteel in Virgo en de Zon arriveert in Virgo op de dag na de volle maan, 23 augustus dus. Virgo voor mij betekent natuurlijk: “Purify your intentions, become like a child, prepare for the descend of Spirit in the fall”. Natuurlijk omvat Virgo veel meer dan dat, maar basaal is het het focal point, het concentratiepunt dat als een lens de spirituele essentie van het tegenoverliggende sterrenbeeld Pisces in het aardse concentreert en manifesteert. Natuurlijk is deze invulling en beschouwing van Virgo het gevolg van mijn levenservaring met Pluto in mijn 9e huis in Virgo en mijn MC conjunct North-Node in Virgo in mijn 10e huis.

Mercurius is net aangekomen in Virgo en natuurlijk vraag ik me af of het bewuste besef van het voorgaande daarom nu tot me doordringt. Maar goed we gaan het vanzelf merken. Niet teveel vooruit lopen op dat wat komen gaat. Geloof, vertrouwen en overgave is immers hetgene wat telt. Morgen en overmorgen komt Mercurius trouwens conjunct met mijn natale Pluto, ben benieuwd wat dat doet.

18 augustus,

Ik heb een paar dagen zitten denken na een webinar over Black Moon Lilith van een astrologe die als 1 van de weinige astrologen iets zinnigs weet te zeggen uit proefondervindelijke ervaring over Black Moon Lilith. Mijn innerlijk reageerde op haar video’s over BML de afgelopen jaren en dat deed het weer gedurende dit webinar. Het deed me zoeken naar onderdrukte en/of ontkende gevoelens in mijn jeugd en inderdaad kwam er een patroon naar boven. Gedurende mijn puberteit kwamen er, zoals vrij normaal is voor een boel mensen, veel heftige, vooral zelfzuchtige emoties naar boven, betreffende sexualiteit, angsten, oneerlijkheid en egoisme, en geregeld kon ik daar dan dwangmatig om liegen en manipuleren. En daar voelde ik me daarna altijd schuldig over en ik schaamde me dan voor mijn eigen gedrag. De daaropvolgende jaren weigerde ik dan om toe te geven aan die negatieve impulsen. Dat leidde eerst tot een aantal jaren van wegvluchten van de confrontaties met mijn lagere ik en als een ware neo-hippie rookte ik mezelf in een happy-dromenland. Geen spijt van trouwens, het was een avontuurlijke en leerzame jeugd maar de confrontatie met de werkelijkheid begon eigenlijk pas tijdens de tweede helft van mijn twintiger jaren. Dat was ook het beginpunt van mijn studie Geschiedenis en Filosofie. Uiteindelijk leidde dat aan het eind van die studie tot het begin van mijn innerlijke spirituele reis vanaf het najaar van 1991 en de indringende bestudering van Rudolf Steiner en Emil Bock.

Maar waar het om gaat is dat in die periode dus de confrontatie begon met mijn lagere ik zoals ik dat jaren later heb vormgegeven in “Integriteit als antwoord op een morele crisis 1”. Dat bevat eigenlijk de kern van wat ik in mijn jeugdjaren besloten had alhoewel ik me daar tot nu niet van bewust was. Mijn jeugdjaren waren astrologisch trouwens ook de jaren van de opposities van transiterende Pluto met mijn natale Zon en Maan die in conjunctie staan, wat innerlijke sterke machtsconflicten geeft. Dat weet ik allemaal nu pas natuurlijk. Ik zal “integriteit 1” hier nog een keer herhalen omdat het zo met mijn leven verweven is:

 “Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.

Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed, zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt enorm als mensen zich daar meer van bewust worden: 

We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid.

Het praktische principe van gewetensvol handelen is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten. Heb de moed om je geweten te volgen.  Daarnaast werkt het eveneens bijzonder integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”

Daarnaast wees ze erop, de astrologe, dat de BML return, die om de 9 haar plaatsvindt, interessant is om te bekijken om wat er in je leven gebeurt rond die tijd. Nou is de laatste keer in het voorjaar van 2013 niet zo interessant alhoewel mijn verhuizing naar Texel net had plaatsgevonden. Het was voornamelijk een tijd van inkeer maar ik voelde me, net als nu gelukkig hier in mijn afzondering. Maar de keer ervoor in het voorjaar van 2004 was natuurlijk mijn sterkste spirituele ervaring: Golgotha, de dood van mijn lager ik. https://peterwolfs.com/2018/03/ De keer daarvoor was in 1995, de nadagen van mijn eerste intense spirituele jaren en de tijd van mijn gelukkigste sexuele ervaringen en relatie. Ik leerde te genieten van sexualiteit zonder klaar te komen. Happy tijd. En de volgende return is volgend voorjaar tijdens de nieuwe maan in Pisces conjunct Jupiter en de ongelooflijke Mars-Venus-Pluto conjunctie van begin maart 2022. Astrologisch een veelbelovende tijd, gevolgd door de Jupiter-Neptunus conjunctie in Pisces van begin april (eens in de 166 jaar). Ik kan er nu al volop van genieten als ik naar die horoscoop-kaarten kijk.

Kortom, het waren leerzame dagen waarin zaken uit mijn verleden en heden aan elkaar gekoppeld werden. Verbanden die me me tot nu toe nog niet duidelijk waren. Mooi om zo een meer samenhangend overzicht te zien ontstaan.

23 augustus,

Een dag na de volle maan. De energie is zo krachtig; Ik heb het gevoel dat oude gewoontes gewoon aan het verdwijnen zijn de afgelopen weken en nu zijn we in een soort van consolidatie fase aanbelandt. Wel heb ik sterk de ervaring dat ik nu echt wel zelf verantwoordelijk ben voor het toelaten van negatieve energieën in mezelf, instant karma ervaringen. Ik wil ze hier nog niet beschrijven maar de ervaring is wel dat het toegeven uit zwakte aan innerlijke “desires” echte negatieve fysieke consequenties heeft. Gelukkig is me wel gelijk de kracht en het doorzettingsvermogen gegeven om op goede weg te blijven maar ik moet wel mijn wil en mijn concentratie op die weg blijven richten, geen verzwakking. Het klinkt misschien vreemd maar toch voelt het erg reëel, af en toe lijkt het met opzet enigszins fout te gaan om me er op te wijzen dat het serieus is. Het voelt de laatste dagen zoals het houten beeld van Rudolf Steiner over Christus eruit ziet: De ene arm duwt de luciferische demonen naar boven en de andere arm duwt de ahrimanische demonen naar beneden, waardoor er in het midden een lege ruimte ontstaat waarin de christus-impuls kan leven die die 2 krachten in balans kan houden. En die lege ruimte kan ik nu innerlijk in mezelf voelen alhoewel ik nog geen instromende christus-impuls voel binnenstromen maar het is natuurlijk ook nog geen kerstmis. Vandaag komt de Zon binnen in het sterrenbeeld Virgo, een belangrijk sterrenbeeld voor mij zoals zo vaak benoemd maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden: “Purify your intentions, become like a child, prepare for the descend of spirit in the fall”. Dat lijkt me de juiste voorbereiding voor de indaling van de christus-impuls!

6 september,

Het is nu een paar uur voor de Virgo nieuwe maan en de afgelopen 2 weken waren enigszins op de een of andere manier losstaand van de intense weken in de aanloop van de volle maan zoals beschreven in het vorige stukje. Wonderlijk zoals een maancyclus soms in 2 helften uiteen kan vallen. Het waren geen slechte 2 weken maar zoveel minder intens. Eveneens opvallend is dat de intensiteit de laatste paar dagen weer aan het groeien is en op het moment weer bijzonder intens is. Het is natuurlijk ook de Virgo nieuwe maan waar ik van nature al meer affiniteit mee heb en die dit jaar ook ontzettend veel positieve aspecten maakt, en ik kan de intensiteit machtig voelen groeien. Persoonlijk zijn er dit jaar zeer veel krachtige aspecten maar ook voor de hele wereld zijn er dit jaar veel. Drie belangrijke trines voor iedereen zijn bijvoorbeeld: nieuwe maan-Uranus, Mars-Pluto en Jupiter-Venus. Bovendien is de conjunctie van de North- Node met Black moon Lilith, die zoals ik eerder heb beschreven, voor mij oplicht als een belangrijke gebeurtenis, ook voor iedereen. Weinig astrologen hoor ik daarover maar innerlijk zijn de ervaringen intens.

Hoe dan ook is deze nieuwe maan veelbelovend, een goede aanzet om ons de belangrijke winterhelft van het jaar in te loodsen, startend in de 1e graad van Libra op 22 september. 2-3 weken van intense eenpuntige concentratie zijn vereist, en die voel ik nu volledig.

19 september,

We zijn nu 2 dagen verwijderd van de Pisces volle maan en 3 dagen van de herfst-equinox en het is tot nu toe een bijzonder krachtige wassende maan geweest. Vooral de afgelopen 4-5 dagen waren bijzonder. dat had vooral te maken met de trine van de Zon conjunct MC/North-Node met Pluto, die voelde zo krachtig en transformerend, zo zuiverend. Tegelijk staat de transiterende North Node nog conjunct black moon lilith vierkant op mijn natale Pluto en er zijn nog veel meer krachtige aspecten waar ik jullie niet mee zal vermoeien. Mijn innerlijke gestalte lijkt op te staan, mijn innerlijke romp begint zo te gloeien en de verbinding groeit tussen mijn nog steeds stralende ledematen en mijn stralende hoofd. Ook de fysieke verbinding tussen hoofd en hart groeit. Het lijkt allemaal voorbereiding op de naderende herfst-equinox, het begin van de winterhelft van het jaar, het begin van de Michael-tijd, de individuele groei van het afgelopen half jaar wordt tot collectieve groei, de ingaande weg naar de christus-impuls begint weer, het einde van de voorbereidende Virgo-zuiveringsmaand nadert. Kortom een belangrijk omslagpunt in het jaar nadert en ik voel en ervaar dat innerlijk aan alle kanten. Ik lees weer volop stukken over Michael van Prokofieff en dat vonkt me weer tegemoet. Het zijn de Michael hoofdstukken uit zijn standaardwerk (de kringloop van het jaar als weg tot de etherische christus), Het is lang geleden dat ik deze stukken gelezen heb maar ze komen helemaal tot leven in me dit jaar, de Michael-tijd zal krachtig worden dit jaar dus bereid je voor op een paar turbulente maanden in de aanloop naar kerstmis. De innerlijke gestalte is nog niet zo krachtig en fysiek aanwezig geweest als nu.

29 september,

Michaels-dag vandaag, het begin van de Michaeltijd. Tegelijkertijd ook vandaag het sluitingskwart van deze maancyclus, dit jaar mooi synchroon met Michael die immers het symbool is van het sluitingskwart van de jaarcyclus, op het noordelijk halfrond althans.

Deze lopende Virgo maancyclus is ontzettend krachtig tot nu toe, de eenpuntige concentratie is zo sterk en langdurend. Het innerlijke lichaam wordt steeds meer gematerialiseerd; ik weet ik heb dit vaker gezegd maar het gaat gewoon steeds verder en krachtiger en ik zal niet meer zeggen dat we nu het eindpunt naderen omdat ik gewoonweg niet weet wanneer dat zal zijn maar dat het steeds verder groeit is voor mij overduidelijk en onomkeerbaar. Ook een opvallend gebeuren van eergisteren en ook een dag tijdens de vorige maancyclus zo vlak voor het 3e kwart, is en was een sterke drang naar sexueel verlangen geuit in gecontroleerde masturbatie, zonder klaar te komen dus. Aan de ene kant voel het alsof ik tekort schiet in mijn wilskracht en aan de andere kant voel ik de opgehoopte energiebal die hoog in mijn bovenlichaam verzameld is, die daardoor naar beneden getrokken wordt, alsof het sexuele verlangen de richting aangeeft waar de spirituele energie naar toe moet. Het is dan ook maar voor 1 of 2 dagen dat dat opspeelt, zo rond de 3e kwart maanfase, genoeg om die spirituele energie te laten zakken.

Omdat we net een 3 weken durende Mercurius retrograde periode begonnen zijn die bijzonder krachtig is, met sterke Mars, Pluto en Jupiter invloeden voel ik deze dagen ontzettend de behoefte om hierover na te denken en de balans te zoeken tussen het spirituele en het fysiek-sexuele perspectief. Het vierkante Pluto aspect dat 3x gemaakt wordt deze retrograde wijst op de transformatieve natuur van dit aspect, een naderende verbindende verandering van perspectief, die ik al aan voel komen, het bruist in mijn hoofd. De retrograde vindt plaats in het sterrenbeeld Libra wat staat voor het balans zoeken, de diplomaat. Libra is een luchtteken net als Gemini en Aquarius. Er vormen zich deze laatste week van september en eerste dagen van oktober ook 2 grote Air- Kyte-patronen in mijn horoscoop, bijzonder krachtige positieve energieën in het Lucht-domein, dus nieuwe ideeën, denkpatronen, veranderingen en percepties en perspectieven, wat mooi samenvalt met deze laatste maanden dat de Noordelijke Maansknoop (richting van de evolutie) in Gemini (nieuwe percepties) bivakkeert. De zuidelijke Maanknoop staat dan natuurlijk tegelijk recht tegenover de Noordelijke in Sagittarius wat betekent het loslaten van oude perspectieven die onze wereldbeelden tot nu toe bepaald hebben. Vooral tijdens deze laatste maanden als beide Maansknopen de 0 graden naderen. Vlak voor die overgang naar de voorliggende sterrenbeelden vindt er een culminatie plaats van het geleerde van het doorlopen sterrenbeeld, ( De Maansknopen bewegen zich achterwaarts door de sterrenbeelden en blijven ongeveer 18 maanden in ieder sterrenbeeld, vanaf januari komt de North-Node voor 1,5 jaar in Taurus terecht en de South-Node in Scorpio waarbij Taurus staat voor materialisatie en Scorpio voor transformatie). De materialisatie en transformatie van het geleerde dus, van Lucht en Vuur naar Water en Aarde.

Voor de wereld zijn er de komende weken grand trines en trines in Air, dus ook transformatief alhoewel niet zo sterk als de kytes. Naar verwachting gaan er zich dus ook in de wereld nieuwe gezichtspunten en perspectieven aandienen deze komende maanden, wat in deze tijd van polarisatie absoluut geen kwaad kan. Ook Pluto, Saturnus en Jupiter komen in oktober uit hun retrograde fase, gaan weer direct en ondersteunen daarmee transformaties op het fysieke vlak. deze tijd voelt van binnen als enorm intens en transformatief en dat gaat dus groeien de komende maanden. Ik ben benieuwd. Happy Michael!!!