zomer 2020 juli-aug-sept

7 juli,

Dit is de eerste post sinds de zomer-zonnewende. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van afgelopen voorjaar te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit zomerverslag gebaseerd is. Als u niet enigszins spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien gevolgd is op dit blog.

Ik was gebleven vlak voor de zomerzonnewende en dat was een bijzondere ervaring. Ik was nog nooit op zo’n spirituele hoogte geweest en wist niet wat te verwachten, alleen dat dat punt in het jaar een keerpunt is. Fysiek keert de zon om en de dagen gaan weer korten. Spiritueel keert het ook maar dan van individuele ontwikkeling voor de zomerzonnewende naar sociaal-maatschappelijke of gezamenlijke ontwikkelingen gedurende de 2e helft van het jaar.

Wat er gebeurde na de zomerzonnewende is dat mijn ‘open staan naar boven’ min of meer stopte. Er kwam een energie binnen en die is zich min of meer aan het settelen, groeiend in kracht wat heel duidelijk merkbaar was bij de volle maan/maansverduistering van eergisteren. Ik voel nog steeds sterk dat beiden hersenhelften één zijn maar nog wel te maken hebben met 60 jaar oude reflexen van mijn geconditioneerde leven. En dat proces gaat ook wat tijd duren voordat het in mijn hele lichaam doorgedrongen is dat er een alomvattend veranderingsproces gaande is. Ik neem aan dat dat zoals gewoonlijk weer een vol jaar zal gaan duren. Tot de kerst steeds dieper doordringen, het zuiveren van de intenties, en dan na de kerst al opstijgend met de christus-impuls de veranderingen individueel transformeren tot in het fysieke. Het laatste jaar van mijn 29 jarige Saturnus-Golgotha initiatie-reis.

Maatschappelijk is het zich verhogend bewustzijn nu duidelijk zichtbaar, de apocalyps, de onthulling, het wegtrekken van de sluier. En dat proces gaat zich vanaf nu versnellen. Wat ik niet verwacht had en nu pas waarneem is dat met het verheffen van het bewustzijn er tegelijk ook lagere impulsen en energieën verdwijnen en dat gaat wereldwijd gebeuren, wat er boven bijkomt lijkt er onder af te gaan lijkt het. Goed te zien in de USA waar het onrecht steeds meer ingezien wordt door steeds meer mensen. Het bewustzijn verhoogt zich bij degenen die genoeg empathie en een geweten hebben opgebouwd terwijl diegenen die dat niet kunnen steeds dieper wegzinken in hard geschreeuw, paranoia, angst en haat. Ze zijn niet in staat om de roepende stem van het hart te horen, laat staan te volgen; de scheiding der geesten. Tegelijk natuurlijk zoals jaarlijks vermeld, het opstaan der doden; oude onverwerkte conflicten in maatschappij en in individu overal ter wereld komen weer tot leven en dienen nu middels empathie en rede opgelost te worden en het lijkt dat we daartoe als meerderheid der mensheid in staat zullen gaan zijn. Internet en sociale media geven ons de mogelijkheid om ons als mensheid te verbinden en kracht uit gezamenlijkheid te halen, schijnwerpers op het corrupte, criminele gedrag van de oude machtsorde te zetten die immers donkere hoeken nodig hebben om hun verdeel en heers politiek mogelijk te maken. En ook de tech-bedrijven zullen uiteindelijk gereguleerd aan banden gelegd worden door het collectief, ze hebben immers net zoveel macht en geld als wij als gezaghebbend collectief ze toestaan om te hebben. Het planetaire bewustzijn staat op het punt om geboren te gaan worden dit jaar als opvolger van het rationele bewustzijn van de afgelopen 500 jaar.

16 juli,

We zijn nu een paar dagen voor de nieuwe maan van 20 juni, nog net in Cancer, zelfs voor de 2e keer, de 1e keer was op de zonnewende in de 1e graad en de 20e juli in de 28e graad. Cancer wordt geregeerd door de Maan, ontvangend teken, een soort van baarmoeder, stil, beschermend. Het vraagt ook om concentratie om de dagkracht te begrenzen en om te buigen. De dagkracht, individuele ontwikkeling, die met kerst begonnen is te groeien moet nu gestopt worden en dienstbaar gemaakt worden aan het geheel. In de natuur zien we dit door het stoppen van de groei en de energie gaat zitten in de voortplanting en vruchtdraging voor het voortbestaan van de soort of het geheel. Het ik maakt plaats voor dienstbaarheid aan het geheel, onzelfzuchtigheid. Een flink deel van de mensheid is daar maar moeilijk toe in staat en ontspoort daardoor in overmatige zelfzuchtigheid en dus ook in angst en haat. Ze worden daardoor dienstbaar aan dictators die immers de zelfzucht en de haat verpersoonlijken. Het keerpunt van de zomerzonnewende naar dienstbaarheid aan het collectief moet vrijwillig, en dus niet uit angst, gemaakt worden door ieder individu. Zolang dat niet gebeurt en er geen begrip is tussen de 2 groepen blijven die 2 groepen vijandig tegenover elkaar staan. De individuele stroming, 1e helft van het jaar, liberalen, vrijheid, mannelijk principe, en de collectief denkenden, 2e helft van het jaar, socialen, gelijkheid, vrouwelijk principe.

Die 2 principes zitten natuurlijk in ieder mens, ook bv de 2 hersenhelften en het is de kunst om ze beiden te leren accepteren en ze in balans te brengen, het overwinnen van het polariteits-denken. En de verbindende inzichtbrengende krachten zijn Liefde, Geweten of op lager niveau empathie en rede. En mijns inziens gaan we daar dit komende jaar grote stappen in zetten met behulp van spirituele krachten die deze zomer in grote getale ons aller bewustzijnsniveau zullen binnenkomen en helpen te verhogen, indien we daarvoor openstaan natuurlijk.

Deze Cancer maand brengt dus de ombuiging van de levenskracht door concentratie en dienstbaarheid en het accepteren van alles wat in je leeft. De volgende Leo maand, per 22 juli, wordt geregeerd door de Zon en is een vast sterrenbeeld wat betekent dat het de energie van het seizoen uitstort. De zomer, dus zonnekracht, in de natuur natuurlijk duidelijk zichtbaar en merkbaar. In de mens is dat natuurlijk ook merbaar indien we de ommekeer naar dienstbaarheid en opoffering aan het collectief bewust kunnen meemaken. Dit jaar zal het sterker dan ooit waarneembaar zijn indien we het geestelijke zonnevuur kunnen ontvangen. Diegenen die dat niet kunnen zullen uiteraard wilder en schreeuwiger worden, wat ook al duidelijk waarneembaar is, maar de verbindende geestelijke zonnekracht zal veel sterker blijken. De Trumpers en de dictators zullen grondig verrast worden.

Nu nog even over Prokofieff en zijn boek over het jaarverloop. Ik lees het slechts intuitief in gedeeltes omdat zoals steeds vermeld in dit blog, ik eerst de ervaringen doormaak en daarna pas geleidt word naar uitleg en verklaringen. Indien ik het immers van te voren zou weten zou ik projecties en verwachtingen scheppen die het ontwikkelingsproces sterk zouden beinvloeden. Zo zag ik dus dat mijn ervaringen rond Pinksteren te maken hadden met het zesde Rozenkruisers- initiatie niveau wat staat voor de versmelting met de overwinning van polariteit en eenwording met de Kosmos. Maar door mijn omgekeerde initiatie-reis begin ik dus steeds achterstevoren: ik werk vanuit de verbinding met de Geest naar de Aarde toe; vanuit de toekomst naar het heden, en de verbinding met het heden lijkt nu gemaakt te zijn, de spirituele energie is nu op aarde, ik voel hem, hij kan leven in mijn astraallichaam en we gaan dit najaar samen naar beneden. Het preciese moment van aardemaking is natuurlijk het sterrenbeeld Virgo vanaf 22 augustus, de zuiveraar van menselijke intenties. Hoe zuiverder en oprechter van hart des te beter je op kan nemen van de zuivere spirituele energieën. Niet vatbaar voor corrupt schijn gedrag, je moet echt zijn. Vorige jaren stond in de zomer mijn kruin open maar kwam de entiteit pas met de herfst-equinox binnen in mijn lichaam maar nu is ie er al. Er is de hele maand ontzettend veel energie in mijn hoofd actief, alles voorbereiding lijkt het.

Maar even terug naar Prokofieff. Even later stelde hij, en dus ook Steiner, dat de Christus-impuls die iedere Kerst geboren wordt helemaal naar boven groeit en met Pinksteren zich verbindt met de Kosmos. Nou zou hij verder kunnen groeien tot de grenzen van Kosmos, zich verbindend met de sterrenwereld, maar dat doet ie niet. Hij maakt die verbinding met Pinksteren maar in plaats van verder te stijgen trekt hij de broederlijke sterrenkrachten naar beneden om de reis naar binnen het komende half jaar gezamenlijk te maken. En aangezien, in ieder geval ik tot dit niveau opgeheven ben, alhoewel ik zeker niet de enige mens zal zijn, misschien zijn er wel duizenden, maar ik heb er geen weet van, kan die broederlijke sterrenenergie nu dus ook mee naar beneden in het ménselijke bewustzijn. Dat is dus de geestelijke steun van boven die de mensheid beloofd is. Als de Mens zich uit Vrije Wil verheft dan komt de Hemel naar beneden. Dat was de belofte en ik geloof dat we hem hier gaan beleven.

Door het schrijven van vandaag wordt het me ook gelijk duidelijk hoe het covid-19 virus en de maatschappelijke gevolgen precies op dit omslagpunt van de zonnewende gelegd kunnen worden. Deze periode in het jaar vraagt, zoals eerder vermeldt, om het maken van de omslag van de mannelijke individuele vrijheidslievende opstijgende jaarenergie naar de dalende vrouwelijke, verantwoordelijkheid nemende, collectieve, sociale, vruchtdragende en dienende jaarenergie. Een groot deel van de Republikeinen, Trump en alle dictators lijken niet in staat tot het inzien en het nemen van de collectieve verantwoordelijkheid. Ze zijn niet in staat om de Cancer omslag mee te maken vervuld als ze zijn door hun zelfzucht en haat. Covid-19 dwingt ze min of meer om tot dat collectieve inzicht te komen, zo niet dan zinken ze steeds dieper weg in hun onhoudbare vernietigende eenzijdigheid. Die Republikeinen die nog tot inzicht kunnen komen, kunnen nog wisselen, maar degenen die vasthouden aan Trump of gelijkenden, zoals Bolsonaro, Poetin en zelfs Xi Jin Ping zullen steeds dieper gaan zinken. En grappig genoeg: voor iedereen zichtbaar! Iedereen ziet hoe rampzalig hun positie is en ziet ze afglijden, niet in staat om hun handelen te veranderen. Niet in staat om de zomerzonnewende omslag in het bewustzijn mee te maken en dus wild om zich heen slaand ten onder te gaan. Instant Karma is gonna get you!! https://www.youtube.com/watch?v=xLy2SaSQAtA

29 juli,

Weer een boel gebeurt deze weken. Eerst maar eens de afgelopen nieuwe maan in de laatste graden van Cancer. Een voor mij bewust andere ervaring met de nieuwe maan en dus een energie concentratie in Cancer terwijl de zon en de maan een paar dagen later in Leo zijn. Daar ik nog niet zolang met astrologie bezig ben heb ik eigenlijk bijna alleen nog maar de nieuwe maan en de volle maan in hetzelfde teken ervaren wat een krachtiger en helderder ervaring van dat sterrenbeeld lijkt te geven. Zo heeft Cancer, geregeerd door de Maan een veel ontvankelijker, inclusieve, beschermende energie terwijl Leo, geregeerd door de Zon juist een veel vuriger en manifesterende energie heeft. Zo ben ik nog steeds innerlijk bezig om me niet boos te maken over het vele onrecht maar de negativiteit, destructiviteit en ik-gerichtheid in de wereld te accepteren: Haat is immers de tegenstander, loslaten is het antwoord. De aandacht was de afgelopen week gericht op een groot man die de geweldloze, moedige weg heel zijn leven bewandelde: John Lewis. Ik wist eigenlijk niet veel van hem af, maar diep respect, in de lijn van Mahatma Ghandi, Martin Luther King en Nelson Mandela, de Grote zielen van de laatste eeuw. Het legde voor mij in ieder geval de nadruk op de noodzaak van geweldloosheid en het niet toegeven aan de haat. Het is uiteindelijk de enige manier om de polariteit te overwinnen. Zijn sterven en nagedachtenis op dit moment is zijn laatste grote bijdrage aan het zich verheffende collectieve bewustzijn van de afgelopen maanden. Het richt nog een keer de aandacht op het noodzakelijke geweldloze karakter van de beweging. Ingaan op provocatie kan dodelijk zijn, innerlijke zelfbeheersing van Angst-Haat- en Zelfzucht (integriteit 1) is noodzaak dit najaar want de aanvallen zullen komen van die 3.

Dan komeet “Neowise” . Ik geef hier een reactie die ik gaf op een astrologisch video op youtube waarin ook links zitten naar antroposofische interpretaties die volgens mij helemaal correct zijn en precies samenvallen met mijn inzichten:

“I copy here two quotes from Rudolf Steiner and Elizabeth Vreede ( the woman who worked closest with Steiner the final years of his life), quotes about comets: “To the eye of Spirit, the mission of the comets is perpetually to expel impure astral forces from the Cosmos or to introduce new impulses.” And the other quote: ” individual comets have specific tasks and dissolve once they have completed them. Each comet impresses its own particular essence on human nature, so that this essence and human nature take a step in the development of the human ‘I’ whenever the comet approaches the earth.” Then you asked where you can find those quotes, and i copied the sites : https://anthroposophy.org/a-new-comet/ and the second: https://www.rsarchive.org/RelAuthors/VreedeElizabeth/Anthro_Astro.php

My personal association with comet Neowise is the tale of Artaban The Fourth Wise ( a spontaneous spiritual tale by Henry van Dyke in 1899) He also followed the star of Bethlehem but his conscience made him doing a 33 year detour by giving him the choice to help other people along the way. He finally found Christ during his crucifixtion on Golgotha. He is the representative of the rational consciousness which finds his way to christ by developing and practicing free will and by doing so morally rising up himself. Its a tale which belongs to our time, the true existing spiritual road of the Will, the Saturnal road or the road of the conscience. Good luck.”

Hier ook nog wat mooie beelden van komeet Neowise: https://www.theguardian.com/science/gallery/2020/jul/17/comet-neowise-spectacular-journey-in-pictures. Gezien mijn astronomische associaties bij de spirituele Saturnusweg hier ook nog recente opnames van de Zon, closest ever! https://www.theguardian.com/science/2020/jul/16/closest-ever-images-of-sun-reveal-it-is-covered-in-miniature-flares

Dan natuurlijk nog mijn eigen innerlijke ervaringen. Een paar dagen na de nieuwe maan, toen de Zon dus al in Leo was, zakte de vurige energie vanuit mijn hoofd naar mijn romp steeds krachtiger wordend tot nu aan toe. Blijft ook actief in mijn hoofd trouwens. Volgens mij lijkt het op vorig jaar om deze tijd maar simpelweg gewoon een stuk krachtiger. En ook hier geldt dat de Leo-nieuwe maan pas op 18 augustus is, dus een paar dagen voordat de Zon naar Virgo overgaat. Wat interessant lijkt want mijn Pluto is daar plus mijn MC conjunct North node/ conjunct Virgo nieuwe maan. Virgo, het laatse zomerteken zoekt de praktisch toepasbare ideeën uit voor de winterhelft en de zuiveraar van intenties: Ze scheidt spiritueel het kaf van het koren. Ze selecteert de werkende spirituele verbindingen van de Geest met de Aarde. Die uitstorting van De zomerse Leo energie zo vlak voor Virgo zal dus wel eens een sterke praktische energie en ervaring kunnen zijn. En dat tezamen met de Komeet inbreng deze maand kan dus wel eens een heel krachtig en nieuwe impuls geven.

8 augustus,

De volle maan in Aquarius op 3 augustus was en is intens sterk. Vanaf 2 augustus voelde ik een intens sterke kracht in mijn hoofd die zich uitbreidde naar mijn bovenlichaam, een soort van combinatie van vurigheid en vaste vorm aannemend, een enorme zekerheid, optimisme en vrolijkheid gevend. Alle polariteits-denken lijkt steeds minder interessant, gewoon zijn is genoeg! Overgave. Ik weet dat ik dit soort woorden vaker gebruik, maar toch, het wordt steeds sterker. Dit heb ik nog niet zo sterk meegemaakt. De “helm”aan de binnenkant van mijn schedel voel ik ook sterk, daarbij beseffend dat dit nog steeds de maancyclus is die in Cancer begon, dus nog steeds het eenpuntige “kristal” vormend om de niet-polaire kosmische energie mee op te kunnen vangen zoals Rudhyar het beschreef. In principe spectaculaire ervaringen maar omdat ik de afgelopen jaren al zo gewend ben geraakt aan dit soort ervaringen, kijk ik er niet meer zo van op. Het vertrouwen is wel volledig, alles gebeurt op zijn tijd en dit lijkt een krachtige tijd waarbij er veel spirituele kosmische krachten binnenkomen.

18 augustus,

Het is nu zo’n 10 uurtjes voor de Leo nieuwe maan en het is een ongelooflijk krachtige maancyclus geweest en dan moet de nieuwe maan nog komen, die dan zijn energie voor een groot deel zal gaan uitstorten in Virgo. Vooral de 2e helft van de afgelopen maancyclus, na de volle maan van 3 augustus was ontzettend sterk: veel instroom van krachtige energie in hoofd en bovenlichaam (astraal lichaam), meestal een brandende, krachtig derde oog (pijnappelklier), een eneorme drang tot eenpuntige concentratie waarbij alle mogelijke afleidingen en verleidingen, angst-haat-zelfzucht onmiddellijk afgekapt en er uitgegooid werden. Het oefenen in eenpuntige non-polariteit lijkt erg belangrijk. Weinig oordelen, acceptatie. Het is bijzonder sterk maar het lijkt er op dat de energie opgespaard wordt voor naar ik denk de volgende cyclus die over een halve dag begint. De vurigheid van Leo zal dan voor een flink stuk uitgestort worden in Virgo die een totaal andere werking heeft. Voor mij is de essentie van Virgo het zuiveren van intenties, het zuiver maken van het fysieke om de zuiverheid van de geestelijke energieen te kunnen ontvangen. Virgo is zelfreflectie, finesses, precisie maar toch vooral jezelf zuiveren van alle, of zoveel mogelijke door angst, haat en zelfzucht aangedreven intenties. Ik ben benieuwd wat de uitwerking zal zijn van al die opgespaarde Leo-Zonnekracht in Virgo, maar we zullen zien. De drang tot eenpuntigheid in mijn bewustzijn is nog nooit zo groot en sterk geweest als nu. De energie in mijn hoofd vult die hele ‘helm’ en straalt alle kanten op. Ik voel me er levenslustig, vrolijk en prima bij maar het maakt wel dat ik verder niet zoveel te melden heb.

Wat misschien wel nog interessant is om te melden is dat ik afgelopen weken regelmatig stukjes heb gelezen van Sergej Prokofieff uit zijn boek: De kringloop van het jaar als weg tot de etherische christus. Een uitmuntend boek compleet samengesteld uit Rudolf Steiner inzichten. Prokofieff was een groot kenner van Steiner. Behalve dan zijn 1e boek over de heilige nachten en de hierarchien waar hij volgens mij door te theoretische constructen de plank missloeg. Maar bij dit basiswerk over de jaarfeesten voel ik steeds weer sterke positieve reacties vanuit mijn ziel, zijn inzichten resoneren innerlijk sterk. De afgelopen weken dus steeds stukjes gelezen vanaf Pinksteren tot Michael, dus ongeveer van blz 270 tot 350, en zoveel herkenning en resonantie, het lijkt voor mij alsof het leeft, zo sterk is het. Alles wat Steiner en Prokofieff schrijven over de verbindingen van de jaarfeesten ervaar en voel ik zo sterk en intens. Nu en dit najaar voel ik Sophia(astraal-lichaam) en zal ik Michael sterk gaan ervaren volgens hun schrijven en uiteindelijk Kerstmis ook. Tegelijk in de Michael-tijd ook mars-retrograde in mid-oktober trouwens. De precieze conjunctie is op 14 oktober en omdat ik dit jaar sterke kracht-injecties heb ervaren bij de Venus-Zon en Mercurius-Zon conjuncties verwcht ik een sterke Mars-kracht-boost mid oktober. In de astrologie is het moment van de Zon-Mars conjunctie het inceptiepunt van de richting die de ziel wil gaan. eenvoudig uitgedrukt kan je zeggen dat Venus hetgene is wat de ziel wil en vervolgens is Mars dan de intentie van hoe dat te verwerkelijken. Dus: Bij de Venus-conjunctie van 3 juni hadden we als kern: “Venus herself in her higher expression has of course to do with the evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and the hate.. And this conjunction on june 3 and beyond will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.” En de Mars conjunctie bepaalt dus, afhankelijk van de zuiverheid van onze intenties, hoe we dat gaan verwerkelijken. We hebben dus de Hogere Mars nodig, de John Lewis Mars, de stabiele krachtige, zelfbeheerste, confronterende maar niet-geweldadige actiebereidheid, in de lijn van Mahatma Ghandi, Martin Luther King jr, Nelson Mandela en John Lewis. De grote voorgangers en voorbeelden van de juiste zelfbeheersing in dienst van de Liefde.

25 augustus,

De maan-cyclus is nu in het openingskwart en de richting wordt zichtbaar. Het is zo krachtig en immer meer zuiver wordend en steeds fysieker, mijn bovenlichaam en mijn hoofd worden steeds meer gevuld met vuur en stabiliteit. Vandaag ook nog eens dubbel versterkt omdat transiting Jupiter conjunct komt met mijn natale Saturnus in de 17e graad van Capricorn wat een ontzettend krachtig zelfvertrouwen geeft en een samenpersend gevoel geeft van kracht in mijn bovenlichaam. En het blijft daar voor een week of 6. Ik herken het gevoel omdat het 2 jaar geleden precies andersom was toen transiting Saturnus een week of 6-8 op mijn natale Jupiter stond in de 2e graad van Capricorn. Prettig dat mijn zelfvertrouwen nog even stevig onderstut wordt deze belangrijke maanden. Maar hoe dan ook, alles lijkt steeds fysieker en krachtiger te worden terwijl mijn bewustzijn steeds beter en langer eenpuntiger kan blijven; Alles focust en concentreert zich dus op dat wat komen gaat dit najaar.

3 september,

Een volstrekt nieuwe ervaring de afgelopen dagen vlak voor en nu na de volle maan. Ik kreeg in de loop van de nacht voor de volle maan een stevige hoofdpijn en pas later begreep ik dat dat kwam door op wilskracht innerlijk weggedrukte zaken (angst-haat-zelfzucht). Toen ik me s’morgens bij het nog steeds met hoofdpijn wakker wordend vlak na de volle maan realiseerde dat dat de oorzaak was schoot het plotseling open alsof er een kurk uit de fles sprong en er frisse lucht binnenstroomde in (on)bewust onderdrukte emoties. Al die oude met wilskracht onderdrukte emoties beginnen zich nu op te lossen door die binnenstromende (spirituele) , via mijn hoofd naar mijn lichaam verspreidende helende energie. Dat lijkt althans de voorlopige conclusie te zijn. Ik heb trouwens nooit hoofdpijn, dit zijn de enige situaties van de afgelopen 10-20 jaar.

Dat als een kurk uit de fles springen was voor mij heel gelijkend met december, al was het toen het kruinchakra; toen ik, ook met hoofdpijn, mijn arm in een nieuwe amethist-geode legde,sprong mijn mijn kruinchakra open als een kurk en stroomde er een spirituele verbinding-leggende energie naar binnen. Nu lijkt het vooral een heelmakende energie te zijn.

6 september,

Die energie verspreidt zich heel geleidelijk door mijn hersenen en het verandert mijn bewustzijn. Ik voel met zekerheid een verbinding met het pinkster-gebeuren van het versmelten van mijn hersenhelften. Dit voelt als een volgende indalende fase. Het gaat bij mij andersom zoals vaker gezegd, niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden en het gaat steeds sneller en fysieker nu. Alle voorgaande fysieke veranderingen waren voorbereidingen om dit soort energiestromen en veranderingen mogelijk te maken. Ik moet het gewoon ondergaan in vertrouwen, ze weten wat ze doen. Eenpuntige concentratie met soms een beheerste confrontatie met heftigere emoties die dan geleidelijk verder getransformeerd of opgelost worden.

Astrologen-land is inmiddels in de ban van de Mars-retrograde die officieel op 9 september begint en zo’n beetje tot 1 januari gaat duren en de zon-aarde-mars conjunctie op 13-14 oktober is in mijn ogen het startpunt van een nieuwe maatschappelijke zonne-impuls voor positieve veranderingen. Mars maakte vanaf half augustus al zware conflictueuze spanningsaspecten met Jupiter- Saturnus en Pluto, en door de retrograde maakt hij die aspecten nog 2 keer de komende maanden. Daar wordt veel agressie en conflict in de wereld van verwacht maar ik denk persoonlijk meer aan transformatie na intense confrontatie, zoals het ook innerlijk bij mezelf gebeurt. Hieronder een stukje van een discussie die ik met een astroloog had over die mars-retrograde. Mars en Venus als de 2 dichtstbijzijnde planeten, aan beide kanten van de aarde één, hebben, of zijn de symbolen van, een grote energetische invloed op ons en gaan dit jaar, bijzonder genoeg, allebei retrograde. Venus conjunctie was op 3 juni (pinksteren) en heb ik uitgebreid besproken en de Mars conjunctie is op 13-14 oktober (Michael-tijd) wordt net zo belangrijk. Ook de Mars energie zal zich moeten vernieuwen en verhogen. Mars is de fysieke in beweging zettende energie.

“And i fully agree that the solution to the whole situation lies in the Mars retrograde: If Venus is what we want and Mars is how to get that, the venus retrograde conjunction showed us what she wants: ” Venus herself in her higher expression has of course to do with the evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and the hate.. And this conjunction on june 3 and beyond will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.”

In the case if thats what Venus wants, we need a new higher Mars this retrograde conjunction in october to be able to realise that. We need a new Mars-warrior who finally understands that selfcontrol is the most important skill to make him a true warrior, and just that is what he needs to master, to become able to deliver what the higher expression of Venus wants. The Mars-Sun conjunction from october 14 also falls in the second half of the year, which is the yin-part, the collectivizing part of the year, harvesting, collecting, bundling (the Virgo sign), all individual Mars energies which want to form a voluntary social collective out of free will. Mars is also retrograding together in sextile with the nodes by the way. And i noticed as well lately that the final Mars-Pluto square in december falls simultaneously with the important Jupiter-Saturn conjunction on the solstice.”

15-20 september,

Deze dagen staan geheel in het teken van de nieuwe maan in Virgo van 17 september. Ik voel hem heel krachtig. Hij is transformerend op het fysieke niveau, ik voel zoveel krachtige innerlijke aktiviteit. En ook in mijn bewustzijn vindt er heel geleidelijk een transformatie plaats, éénpuntige concentratie wordt steeds meer de standaard positie. Bovendien zijn het de laatste dagen voor de herfst-equinox, het moment in het jaar waarop de indaling van de geest begint. Bovendien ook het begin van de Michael-tijd die doorloopt tot Advent en Kerstmis. De Michael feestdag is op 29 september maar energetisch is het begin op de eerstvolgende zondag als de 29e geen zondag is. Dit jaar dus op 4 oktober. Deze laatste week van Virgo van 16-23 september staat voor mij geheel in het teken van de volgende zin of uitspraak die ik spontaan als antwoord gaf in een astrologische discussie deze week. Sindsdien mediteer ik op die zin:

SINCERELY PURIFYING YOUR INTENTIONS (BECOMING LIKE A CHILD), OPENS UP ONE’S SOUL FOR THE DESCEND OF SPIRIT IN THE FALL.

Ik wil trouwens ook nog even zeggen dat ik sinds de Aquarius volle maan op 3-4 augustus de ervaring begin te krijgen dat de volle manen sindsdien bijzonder sterk gelinkt zijn aan de nieuwe manen in datzelfde teken een half jaar eerder. Die in augustus dus aan de nieuwe maan in Aquarius ergens rond de 23e januari. Ik voelde echt een switch en een versterking vlak voor de volle maan in augustus. En dat gebeurde weer maar dan sterker op 2 september bij de volle maan in Pisces. Goed dat ik dit blog heb dus zodat ik terug kan lezen wat er toen speelde. De volgende volle maan is op 1 oktober in Aries en zou dan gerelateerd moeten zijn aan de nieuwe maan van 24 maart in de aanloop naar Pasen. En dat zijn de weken waar ik de planeetwerkingen ineens innerlijk zo intens ging ervaren. Vandaar dat ik uitkijk naar de komende volle maan en de daarop volgende weken.

30 september,

Morgen is het volle maan in Aries en een dikke week na de herfst equinox en de energie is stijgende en tegelijk indalend. Stijgend in kracht maar indalend in mijn lichaam. Vanaf de equinox voelde ik de energie inzakken in mijn bovenlichaam, maar dit ging wel gelijk gepaard met innerlijke confrontaties wat betreft angst, haat en zelfzucht. De oplossing en genezing komt wel dichterbij volgens mij. Dit najaar zou wel eens de definitieve oplossing kunnen leveren als gevolg van de Pinkster ervaring van afgelopen juni. Mijn spirituele weg gaat andersom zoals al zo vaak gezegd, maar ik blijf het geregeld herhalen omdat het zo onwaarschijnlijk klinkt. Maar toch is het zo: mijn bewustzijn is verankert in de geest en het is me toegestaan om mee te reizen met de indalende geest die dit najaar voor het eerst op het wereldlijke maatschappelijke vlak een rol zal gaan spelen in het menselijk bewustzijn. De komende 3 maanden zullen er maatschappelijk, net als in mezelf, veranderingen gaan plaatsvinden in het menselijk bewustzijn. Mid-oktober tot mid-november gaat volgens mij een belangrijke wereldwijd merkbare initiërende periode zijn.

Astrologisch gebeurde er deze week wel iets wonderlijks voor mezelf. Ik heb de laatste jaren steeds ervaren dat de binnenkomst van Mercurius in de retrogradezone, de schaduw, gepaard ging met een concentratie afname en een vakantiegevoel. Dat viel dit keer op 23 september vlak na de equinox en dat is misschien de oorzaak want ik voelde wel gelijk aanvallen van het lagere ego zoals normaal voor me bij het binnenkomen van Mercurius’ retrogradezone maar dit keer voelde ik voor de eerste keer toch sterk de behoefte om daar niet aan toe te geven. Normaal gesproken ervaar ik de periodes van lagere ik aandriften als periodes waarin mijn bewustzijn de geest nog niet kan volgen en daarom terugvalt in een blokkerende stand, wat toegestaan is, ik ben er gewoon nog niet aan toe. Maar dit keer is het dus anders. Klaarblijkelijk is mijn bewustzijns-ontwikkeling zo ver gevorderd dat ik de concentratie vast kan houden gedurende deze periode. En dat heeft dan waarschijnlijk weer te maken met het indalen van mijn hogere ik in het astraallichaam tijdens deze equinox. Hoe dan ook de energie is bijzonder krachtig deze tijd, het voelt als een innerlijk stuwmeer wat zich aan het vullen is voordat het losgelaten wordt. Gisteren ook een bijzondere astrologische stand trouwens: De Zon staat in oppositie met mijn natale Zon die precies conjunct staat met retrograderende Cheiron, de gewonde heelmeester. Wel symbolisch vond ik en ook werkzaam deze volle maan van morgen.

Ik wilde deze Michaelische week, het begin van de 2-2,5 maand durende Michaelische tijd, inluiden met Steiner’ Michaels-spreuk gevolgd door mijn persoonlijk Michaels-spreuk, integriteit 1:

“Natuur, uw moederlijk bestaan ik draag het in mijn willend wezen;

en vuurmacht van mijn willen kan nu mijn geestkracht stalen (steel),

waaruit het zelfgevoel geboren wordt, mijzelf in mij te dragen.”

En hier mijn eigen Michael citaat: 

“Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.

Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed, zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt enorm als mensen zich daar meer van bewust worden: 

We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid.

Het praktische principe van gewetensvol handelen is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten. Heb de moed om je geweten te volgen.  Daarnaast werkt het eveneens bijzonder integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”

Ik sluit dit hoofdstuk hier af en begin een nieuwe 3 maandelijkse blogpost voor oktober-november- en december.