ZOMER 2019 St Jan-Michael

24 juni,

De bovenstaande post “integriteit als antwoord op een morele crisis” is de naamgever, basis en startpunt van dit blog. Vandaar dat hij bovenaan staat. Alle andere posts staan in omgekeerde chronologische volgorde. Het eerst lezen van Integriteit 1 en 2 kan ik van ganser harte aanbevelen. Ook zullen er zeker weten in dit blog deelblokjes zijn die u (nog) niks zeggen. Dan raad ik u aan om simpelweg die blokjes over te slaan en het verderop opnieuw te proberen.

Vandaag de afsluiting van deze voorjaarspost en ik zal hem tevens op het begin van de zomerpost zetten.

Deze afgelopen week weer een compleet nieuwe ervaring gehad. Ik begrijp nu dat ik St Jan nog nooit met zoveel bewustzijn heb meegemaakt. Ook begrijp ik tevens dat mijn schrijven van vorig jaar rond deze tijd slechts een hele flauwe afspiegeling was van de werkelijke ervaringen die ik nu onderga:

Momenteel ervaar ik de innerlijke gestalte als rechtopstaand, althans vanaf mijn middel naar omhoog. Zacht gloeiend in mijn romp, zeer krachtig aanvoelend in mijn hoofd en schedelbreed mijn hoofd naar boven uitkomend. Mijn hoofd voelt wel aan alsof het een dikke wand heeft, de eerder gevoelde helm aan de binnenkant van mijn hoofd. Die ook al eerder genoemde helm was ook de eerst gevoelde lichamelijke verandering tijdens de lijdenstijd van 2017. De aanwezigheid van die “dikke wand” maakt me ook iedere keer weer duidelijk dat ik alle opwinding moet vermijden en gelijk af moet kappen wat ik natuurlijk, integriteit 1, al jaren beoefen maar wat steeds fijner afgesteld moet worden. Ik begrijp nu dat dat noodzakelijk is om het denken, wat natuurlijk in onze werkelijkheid polair geconditioneerd is, zo éénpuntig geconcentreerd mogelijk te krijgen. Iedere opwinding (luciferisch) kan schade aanrichten en dat moet voorkomen worden. Zo kijk ik bv met genoegen naar het wk vrouwen voetbal in Frankrijk maar elke var-beslissing roept steeds, meestal onterecht trouwens, opwinding op die ik gelijk af moet kappen. ook gemiste kansen en goals roepen opwinding op die ik moet beheersen. Maar het zijn goeie oefeningen voor me. Mensen zouden kunnen denken dat die opwinding nou juist het doel van het spel is maar dat is het voor mij niet. Ter compensatie voel ik me wel helemaal te gek goed en geniet ik wel intens van de wilskracht en de spelcreativiteit dus het steeds verder opgeven van partijdige opwinding is geen offer meer; Ik voel de noodzaak en begrijp nu ook het doel. Mijn brein wordt weer meer klaargemaakt en gedeconditioneerd om de influx van kosmische energie (niet-polair) in deze en/of de volgende zomer mogelijk te maken en te kunnen bevatten. Zonder dat innerlijke voorgestructureerde proces zou het helemaal ontsporen.

Ik heb deze dagen ook veel te danken aan de geschiften van Dane Rudhyar die net als Steiner geregeld door zijn boeken tot me spreekt. Ik lees niet veel maar het meeste is van hem. Hij heeft duidelijk sterke spirituele inspiraties gehad wat trouwens net als bij Steiner geregeld gepaard gaat met zo’n wollig taalgebruik dat je soms een stuk 10 keer leest en dan nog niet snapt waar ie het over heeft. Soms dan, want meestal is het van een kristalheldere duidelijkheid en juistheid voor me. Gelukkig heb ik nog een paar oude Nederlandse vertalingen uit de 70-er jaren jaren gevonden en de rest gaat in het Engels. Een goed voorbeeld is deze over het sterrenbeeld Cancer wat ik eigenlijk nooit goed begrepen had, maar na het lezen van dit stuk deze week is het haarscherp en dus duidelijk voor me. Vanaf deze link kan je heel veel over en van hem vinden. http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s4p1.shtml

Deze weken na de zomerzonnewende zullen dus wel in het teken staan van het versterken en prepareren van het innerlijke huis om de ontlading van die niet-polaire zonne-energie oftewel de kosmische energie, de zon is immers ook een ster, te kunnen bevatten en vasthouden. Uiteraard geef ik me volledig over aan dat proces. En geloof me ik voel me heerlijk, mijn ziel bruist aan alle kanten omdat mijn levensdoel eindelijk in zicht komt.

Tot slot nog even een link naar een hoopvolle mooie ontmoeting van 2 jonge voorlopers op de Wilsweg: https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/29/alexandria-ocasio-cortez-met-greta-thunberg-hope-contagious-climate

Laat het natuurlijk helemaal duidelijk zijn dat er tientallen zo niet honderden miljoenen ,vooral jonge mensen, eveneens op de Wilsweg lopen en zich eveneens geheel belangeloos voor het ideaal inzetten. Hun stemmen zullen steeds luider worden.

2 juli,

Vanavond is het nieuwe maan die tegelijkertijd een volledige zonsverduistering is. De volle maan over 2 weken zal een partiële maansverduistering zijn en tezamen zijn ze bijzonder sterk en richtinggevend voor het komende half jaar. De afgelopen maanden ben ik diverse planeetwerkingen steeds intenser gaan voelen: eerst de Venus cyclus vorig najaar, daarna Mercurius afgelopen februari, maart en daarna vooral de opeenvolgende maancycli. De zich nu net afsluitende Maancyclus is de meest intense geweest die ik ervaren en doorleefd heb. Ook de aanloop naar de nieuwe maan van vanavond dus de laatste dagen, de balsamic phase, van de zich afsluitende maancyclus) is bijzonder sterk. Hierbij een link naar een korte samenvattende uitleg van de verschillende maanfases. http://mindfire.ca/Leyla%20Rael%20-%20The%20Lunation%20Cycle.htm

Momenteel is de drang tot eenpuntige concentratie ontzettend sterk. In mijn hoofd is een grote transformatie aan het plaatsvinden. Er vindt een verdikkend groeiproces plaats waar voelbaar “barstjes in komen”, bij gebrek aan een betere omschrijving, zodra ik enige opwinding in de vorm van angst-agressie- en zelfzucht of verlangens innerlijk toesta. Ik moet dat dus dan gelijk loslaten waarna die “barstjes” weer helen en het proces verder gaat. Integriteit 1 in zijn meest extreme vorm tot nu toe. Gek genoeg is sport wel ok maar dat zal wel zijn omdat het uiteindelijk toch spel is; er vallen geen doden bij. Ik kan echt genieten van de wilskracht en de creatieve intensiteit en inventiviteit van sportieve strijd, pure levensvreugde. Geen immoreel zelfzuchtig en destructief menselijk gedrag.

De vorige maancyclus die nu op een paar uur na over is heeft me in staat gesteld om ook niks meer toe te kúnnen laten. Iedere keer dat er van buiten aanleidingen binnenkomen, vooral in de vorm van sociale onrechtvaardigheid in het nieuws, moet ik de aanzwellende woede gelijk loslaten want anders voel ik die “barstjes” komen in de binnenkant van mijn hoofd omdat het zich nog innerlijk fysiek aan het ontwikkelen/vormen is. Het voelt nog ietwat plastisch/kneedbaar aan alsof het een uithardingsproces is. Ik vermoed dat deze komende Cancer-maancyclus er een is van innerlijke concentratie ter versterking van dat proces, kristal- of lensvorming zoals Rudhyar het noemt. Tevens lijkt het een voorbereiding voor de volgende Leo-maancyclus waarin er volgens mij een grote kosmische energie eruptie zal zijn, hoeft niet wetenschappelijk waarneembaar te zijn maar kan wel. Het kan ook gewoon de reguliere zonneactiviteit zijn die door onze klimaat-veranderende daden een andere uitwerking krijgt. Erupties die wel voelbaar en merkbaar zullen zijn in de wereld zijn klimaat-erupties/ontsporingen (vooral hitte natuurlijk), gewelddadige gedrags- en geweldsontsporingen en opstanden, maar tevens ook versterking van de wil en samenwerking in en bij idealendragers. Zoals eerder vermeld had ik bij de heilige nacht van 31 december op 1 januari, (zie aldaar voor verdere uitleg) een nachtlange bijzonder krachtige en vurige ervaring van mijn pijnappelklier ( het derde oog). In die voorspellende heilige nachten serie refereert deze nacht aan het sterrenbeeld Leo, half juli tot eind augustus, en de werking van de spirituele hierarchie van de Exousiai of de Elohim, de geesten van de vorm. Zij geven o.a. vaste vorm aan energieën en idealen indien die genoeg verankerd zijn aan de kern van de levenskracht zelf waar slechts zuiverheid en onbaatzuchtigheid heerst. Ze zijn de openbaarders van de kosmische spirituele machten en geven ook alle hemellichamen, dus ook de aarde en alle sterrenstelsels hun fysieke vorm.

Klinkt natuurlijk allemaal volslagen van het padje af voor de normaal denkende rationele mens van deze tijd en dat begrijp ik volledig. Maar toch schrijf ik het op omdat het simpelweg gebeurt. Maar niemand hoeft het te geloven, alles op zijn tijd. Ik weet zelf innerlijk dat het waar is en dat is het enige wat van belang is. Maar naast het serieuze besef is er ook grote innerlijke vreugde en lach ik veel zo door de dag.

Tevens vandaag en morgen mijn 2e Saturnus-return op 17.40 graden Capricorn en dus ook precies op de South Lunar Node in een ruime oppositie met die nieuwe maan. En dat is dus innerlijk merkbaar aan alle kanten.

10 juli,

Ik zit nog volop in het Saturnus gebeuren en met de zon in oppositie merk ik dat het nog te intens is. Mercurius is ook net weer retrograde voor 3 weken en ik zoek wat afleiding wat voor mij een signaal is dat er zaken zijn die ik (nog) niet kan bevatten en dus mag de concentratie verslappen. Dat kan ook want met Saturnus en Mercurius beiden retrograde wil dat zeggen dat er een reflectieve periode aanstaande is. In December moet alles zo goed als mogelijk voorbereid zijn voor 2020 en er volgen nu eerst nog wat heftige voorbereidende maanden voordat we daar klaar voor zijn.

Ik constateer deze weken dat mijn ervaringswereld en die van de maatschappelijke realiteit dicht bij elkaar aan het komen zijn. Maatschappelijk komen de mensen van Goede Wil ook nader tot elkaar in het centrum omdat de noodzaak tot ingrijpende innerlijke en maatschappelijke transformatie steeds duidelijker wordt.

Hieronder een voorbeeld van die bewustzijnsgroei in de dagelijkse maatschappelijke realiteit: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/05/het-kapitalisme-is-kapot-leve-het-kapitalisme-a3966248 .

Hier volgt ook weer een reactie van mezelf vanuit mijn perspectief op dat artikel:

“Dit gaat ook gebeuren de komende jaren. De extreme vorm van Zelfzucht, de bron, zal zichzelf te gronde richten. En wie blijft volharden in zijn/haar zelfzucht zal mee ten onder gaan. De balans tussen liberaal en sociaal, datgene wat gevonden moet gaan worden is zich al steeds meer in het menselijke bewustzijn aan het manifesteren omdat dat evolutionair gesproken de enige uitweg is om de totale verwoesting en ondergang van de menselijke soort en zijn planetaire leefomgeving nog te voorkomen. Het onderbewustzijn weet dat natuurlijk al veel langer. Zichtbaar wordt dat evolutionare proces in de opkomst en emancipatie van het vrouwelijke bewustzijn(sociaal) als de complementaire tegenhanger van het mannelijke bewustzijn (liberaal). Het onbewuste zoeken naar die balans is dat wat we vandaag de dag in de wereld en in wat u hier ook beschrijft, zien opkomen. En dat begint zich in dit tijdsgewricht van evolutionaire stroomvernellingen noodzakelijkerwijs te materialiseren. Het vinden van die juiste balans tussen Vrijheid (liberaal, mannelijk) en Gelijkheid (Sociaal, vrouwelijk), zal uiteindelijk Broederschap bewerkstelligen. En zo beschouwd zitten we hier in Nederland en Europa dus in de machinekamer van dat proces en staan we hier dus ook aan het front van die zich ont-wikkelende toekomst. In deze evolutionaire stroomversnelling gaan we de komende jaren door het transformatieproces waarbij die menselijke eigenschappen uitgestoten worden die het voortbestaan van de soort en zijn planetaire habitat in gevaar brengen, zijnde de extreme vormen van angst, haat en zelfzucht. Mensen die zich innerlijk niet los kunnen maken van deze extremen en aan Zelfzucht, angst, haat en uitsluiting blijven vasthouden, zullen karmisch uitgestoten gaan worden. Moed, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, zelfreflectie en onbaatzuchtigheid zijn de eigenschappen die versneld nodig zijn en ontwikkeld gaan worden. De balans tussen mannelijk en vrouwelijk en hun maatschappelijke verschijningsvorm moet dus gezocht en gevonden worden.

Innerlijk wordt dat proces natuurlijk ook gegaan daar iedere menselijke ziel een mannelijke en een vrouwelijke kant heeft. Liefde voor een ander persoon spiegelt de behoefte om die tegengestelde pool innerlijk emancipatorisch te ontwikkelen en ze samen in balans te brengen. Liefde heeft natuurlijk meer uitdrukkingsvormen en het ligt dan ook voor de hand om te concluderen dat de zachte waarden die zich met moed, zelfbewustzijn en oprechtheid moeten gaan manifesteren, dan ook het verbindende element in de samenleving zullen gaan zijn.

Ook het verschijnen in de samenleving van meer en meer gender issues en variaties is een gevolg van de opkomst van het vrouwelijke bewustzijn dat zich uit in het meer in balans komen van de individuele mannelijke en vrouwelijke kanten die beiden immers in ieder individu zitten, waardoor er dus meer en makkelijker variaties mogelijk worden.”

Zoals ik vaker verteld heb zijn is er de Zuidelijke mysteriestroom die bestaat uit zielen die vanuit de traditie leven en die trachten om de oorspronkelijke boodschap van Liefde, onbaatzuchtigheid en integriteit als kern om vanuit te leven, overeind te houden. De strijd tegen corrumpering en erosie van die kern, de strijd voor behoud van historisch gegroeide normen en waarden, is de eigenlijke strijd voor hen. Die Zuidelijke Mysteriestroom wordt niet bewust door de mensheid zo ervaren maar hij omvat wel alle mensen die vanuit hun eigen religies en tradities hun dagelijkse werkelijkheid op een positieve en integere manier trachten vorm te geven. Onbewust zijn de verschillende tradities echter verbonden in hun verscheidenheid aan vormen en in hun gemeenschappelijkheid van basis normen en waarden. Het gevaar voor deze groep bestaat uit de mogelijkheid dat ze met haat en uitsluiting gaan antwoorden op de morele problemen van deze tijd waardoor ze eigenlijk hun verdraagzame standpunten verlaten en slachtoffer worden van angst-haat-en zelfzucht. Veel zogenaamde “cultuur-christenen” behoren tot deze groep. Het christendom reikt niet diep in deze mensen. Bij de minste of de geringste druk verlaten zij de christelijke verdraagzame kernwaarden.

De Zuidelijke Mysteriestroom leeft vanuit het “verleden” omdat hun werkelijkheid gevormd werd en wordt door overgeleverde wijsheid en traditie. Ook ons evolutie-denken komt vanuit deze stroom omdat het uitgaat van het paradigma dat de toekomst lineair vanuit het verleden vorm gegeven wordt . Wat m.i. natuurlijk niet zo is; het verleden is net zo goed eigenlijk reeds gematerialiseerde toekomst (ont-wikkeling). De niet-materiële Geest trekt middels idealen vanuit de Toekomst. En in het Heden ontmoeten Verleden en Toekomst elkaar in het bewustzijn van de mens die echter vergeten is dat hij uit de eeuwige Geest stamt. Het wakker worden voor de Geest is wat deze jaren centraal staat. En deze komende 1,5 jaar tot en met december 2020 zullen de invloedrijkste en meest transformerende zijn in de menselijke geschiedenis.

De Noordelijke Mysteriestroom bestaat uit zielen die rechtstreeks vanuit hun eigen geweten trachten te leven. Hun doel is om dat geweten zo zuiver mogelijk te maken en/of te houden. Traditie of religie doen voor hen niet terzake, mag wel maar is vaak meer een vervormende en storende factor en mag daarom ook nooit dominant zijn. Trachten met een zo zuiver mogelijk eigen geweten te leven is hier de opgave. Ook hier geldt natuurlijk dat de zielen die in deze stroom meegaan zelf geen benul hebben dat ze onderdeel zijn van een veel grotere spirituele stroom, en dat moet ook zo zijn daar het eigen geweten voor hen altijd de hoogste morele autoriteit is; geen multi-interpretabele theorieën en collectieve instituten voor deze stroom. Deze stroom leeft en handelt vanuit de “toekomst” omdat het zuivere geweten deel uitmaakt van de kern van de centrale levenskracht die de alpha en de omega is van het gehele universum. Deze mensen geloven in de meer maakbare samenleving; dat je de samenleving zonder historische ballast kan vormgeven. Verleden overstijgende, door idealen geïnspireerde samenwerking om die gedeelde toekomst samen vorm te geven is hier het uitgangspunt. Integriteit 1 en 2 eigenlijk.

Een hedendaagse groep in het huidige politieke bestel die beiden wegen tracht te verenigen in mijn ogen is de Christen Unie en dan vooral onder de huidige bezielende leiding van Gert-Jan Segers en Carola Schouten: Ontstaan en gevormd vanuit de Zuidelijke Stroom maar daar de kern van hun geloof bestaat uit het zo zuiver mogelijk naleven van het voorbeeld van Christus in het dagelijks leven (de Imitatio Christi), vallen ze eveneens steeds zichtbaarder onder de Noordelijke Stroom die immers het praktische eigen handelen tot uitgangspunt neemt. En door dat dagelijkse streven gaan woord en daad dan ook dus steeds meer samenvallen.

En 2020 is het jaar dat deze beiden stromingen elkaar bewust gaan ontmoeten; De grote samenkomst van alle mensen van goede wil in het centrum, in het Hart. Het gordijn dat deze zaken onbewust hield zal geleidelijk weggetrokken worden waardoor het dus steeds meer in het bewustzijn zal komen. Het komende half jaar staat geheel in het teken van de voorbereiding hiertoe en dat zal gepaard gaan met veel noodzakelijke confrontaties, ontsporingen en transformaties. Alle ontsporingen op de flanken, en dat zullen er veel zijn, zijn uiteindelijk slechts de schaduwen van het licht dat zich wil manifesteren. Blijf dus innerlijk geconcentreerd en gecentreerd. laat je niet teveel afleiden.

13 juli,

Apocalyps wordt altijd zo zwaar opgevat, alsof er engelen uit de hemel nederdalen en monsters en draken op aarde verschijnen. Het behelst het wegtrekken van het eerder genoemde gordijn en het beschrijft de innerlijke strijd met de “Witte Ruiter” en de komst van de “Mensenzoon” uiteindelijk als het volledig volgroeide geweten, het hoger ik of de Ziel. Apocalyps betekent letterlijk onthulling! En dat is wat we heden ten dage overal in de wereld steeds sterker zien. Ont-hulling. Dat wat er innerlijk leeft wordt zichtbaar gemaakt. Het vrouwelijke bewustzijn stijgt evolutionair noodzakelijk op. Denk bv me#too, het sterk veranderende denken over zaken uit het verleden, slavernij, zwarte piet, positie van de vrouw, Patriarchale geschiedschrijving, corruptie enz…..

Daden en onopgeloste conflicten uit het verleden komen in een nieuw bewustzijnslicht te staan en zullen opnieuw beoordeeld worden en als we niet in staat zijn om die oude tegenstellingen nu te overbruggen dan zullen die conflicten verharden en opnieuw gewelddadig uitgeleefd worden: de doden zullen herrijzen! Zoek het niet te ver en verheven, het is hier en nu. Het gebeurt (nog)onbewust ook in je eigen leven. Het bewustzijn wordt verruimd bij die mensen die er rijp voor zijn, bij wie het geweten en het zelfreflectieve vermogen ver genoeg ontwikkeld zijn om het te kunnen bevatten. “Zij die hebben zal meer gegeven worden”. Uiteraard ga ik er hier van uit dat de eeuwige ziel middels reincarnatie al duizenden jaren vrijwillig werkt aan de ontwikkeling van dat geweten.

De scheiding der Geesten is ook al zichtbaar aan het worden: diegenen die de angst, de haat en/of de zelfzucht blijven aanbidden middels hun daden zullen steeds minder in staat zijn om nog van inzicht te veranderen; Ze verharden in hun keus en zullen steeds wilder worden en uiteindelijk ten onder gaan. kijk naar extreem rechts, Brexiteers, Trumpianen, Dictators, Neo-liberalen, criminelen, gecorrumpeerden enz….. En over de natuurrampen en plagen die in deze jaren over de aarde trekken hoeven we het niet eens te hebben. Staat er letterlijk in beschreven. Het oude bewustzijn gaat ten onder en zal vernieuwd worden. En dit keer opnieuw verbonden met de Geest. Het rationele bewustzijn behoort tot de Boom der Kennis en het zuivere geweten behoort tot de kern van de Boom des Levens die omgekeerd groeit: de wortels in de hemel en de kruin hier op aarde.
Ont-Hulling— Apocalyps

24 juli tot 1 augustus

Vandaag , de 24e, nog even een registratie van wat er fysiek gebeurt is de afgelopen week. Vanaf de volle maan de 16e vorige week voel ik een verandering die zich aan het doorzetten lijkt. Een uur na de volle maan begon er een proces vanaf de kruin van mijn hoofd. het voelde aan alsof er vanaf het topje van die kruin langs de binnenkant van mijn schedel een energie naar beneden kwam en nu eigenlijk nog steeds komt en intussen gearriveerd is ter hoogte van mijn onderste ribben. De focus en concentratie nemen sterk toe en mijn eigen afleidingen lijken te verdwijnen alhoewel ik nooit zeker weet of dat nu voorgoed is. Ik heb dat vaker gedacht de afgelopen jaren maar toch kwamen de ego-oprispingen met periodes weer terug. Weliswaar in steeds mindere mate maar toch. Dit keer voelt de verandering wel erg sterk aan, alsof ik een innerlijk harnas krijg aangemeten waardoor tevens de ego gerichtheid rechtevenredig minder lijkt te worden. Nou ja, harnas is misschien wat overdreven maar het voelt wel aan als een soort van beschermende laag onder mijn huid. Ben benieuwd of dit proces de komende week zich voortzet.

Morgen is het sluitingskwart van de maan wat een integratie-periode is van deze maancyclus. Daar ik de afgelopen maanden de maancycli bijzonder sterk ervaar ga ik er van uit dat de nieuwe maan op 1 augustus in 8 graden Leo het startmoment is voor het ontbranden van de Leeuw-kracht. Helemaal bijpassend is dat Mercurius op dezelfde dag ook weer direct gaat op hetzelfde punt, 24 graden Cancer, waar de afgelopen volle maan zich voltrok. Veelbelovende weken en maanden dus, zowel innerlijk als uiterlijk. Zoals altijd concentreer ik me en laat gebeuren wat er wil gebeuren. Het gevoel dat alles gestuurd wordt is bijzonder sterk en ondanks dat mijn lagere ik soms nog wat protesteert ben ik bijzonder dankbaar dat het allemaal met me gebeurt. Schoksgewijs gaat het proces steeds dieper en hoger.

Mooi astrologisch synchroon met dit proces loopt de Zon-Venus cyclus die ik ook sterk ervaar sinds september vorig jaar. Venus vertegenwoordigt trouwens de ontvankelijke vrouwelijke kant van de menselijke ziel. Die Zon-Venus cyclus duurt iets langer dan 1,5 jaar of 2 x 9 maanden en het begin van iedere cyclus, de retrograde conjunctie wanneer Venus het dichtste bij ons staat tussen de Zon en de Aarde in, valt vrij precies op dezelfde plek als 8 of 16 of 24 jaar, enz… geleden of toekomstig, een 8 jarige cyclus dus. Na iedere 5 cycli van anderhalf jaar elk komt de conjunctie dus na 8 jaar weer terug op hetzelfde astrologische en astronomische punt. De volgende retrograde conjunctie is op 3 juni 2020 en die valt gelijk met de conjunctie van 8 juni 2004, mijn Golgotha initiatie jaar.

En momenteel zijn we zo’n 2 weken af van de andere conjunctie waarbij de Zon tussen Venus en de Aarde in staat en Venus dus zover als mogelijk en niet meer zichtbaar voor ons achter de Zon staat wat astrologisch dan weer betekent dat de Zon en de sterren maximaal de werking van Venus oftewel de vrouwelijke kant van de menselijke ziel doorgloeien en beïnvloeden, misschien te vergelijken met het opladen van de batterijen, voorbereid wordend voor het naderende heftige najaar. Precies dus ook halverwege de huidige 1,5 jarige cyclus, 9 maanden voor de geboorte van een nieuwe cyclus. De retrograde conjunctie, het beginpunt van de cyclus dus kan je qua werking vergelijken met de nieuwe Maanfase en de oppositionele conjunctie halverwege de cyclus die er nu dus aankomt kan je vergelijken qua werking met een volle Maanfase. Zie eventueel voor de betekenissen van die Maanfases de link bij 2 juli.

Net zo kan je natuurlijk ook in het jaarritme Kerstmis als de nieuwe maanfase zien, St-Jan als de volle maanfase en Pasen en Michael als openings- en sluitings-kwart fases. Het is een juiste en werkende systematiek, jammer dat er zo’n principieel, blindmakend verzet is vanuit de wetenschappelijke wereld om astrologie serieus en onbevooroordeeld te onderzoeken. Onderzoek het werk van Dane Rudhyar eens serieus, hij heeft al een gigantische basis gelegd om de basisverbindingen vandaag de dag te kunnen maken.

Ook nog even voor de duidelijkheid: ik ervaar een volstrekte synchroniciteit met het wereldgebeuren; ik voel me als het ware (half)bewust meegenomen door de grote spirituele golf van verandering die door de wereld aan het trekken is en nu in een beslissende en versnellende fase is aanbeland. Het enige wat ik doe en kan doen is mezelf zo leeg mogelijk maken. Uit mezelf kan en ben ik niks. Ik voel me niet meer dan een instrument en een piepklein onderdeeltje van de Geest en meer dan dat verlang ik ook niet te zijn.

Belangrijk is dan ook dat alles wat er in mij gebeurt eveneens in de wereld in het groot gebeurt. Het verschil is alleen dat ik dat gezamenlijke proces waar de hele mensheid dus doorheen gaat (half)bewust in mezelf mag ervaren. Maar we gaan hier met zijn allen tegelijkertijd doorheen, niet ik alleen.

7 augustus,

De eerste dagen na een nieuwe maan weet je nog niet niet welke richting het op gaat. Het begint als een ongedifferentieerde energie die zich langzaam gaat differentiëren. Deze keer voelt het na een paar dagen aan als een vuurbal in mijn hoofd en ik voel dat ik echt zelf mijn best moet doen om geconcentreerd te blijven. Dat zelf zo zuiver mogelijk willen lijkt belangrijk te zijn deze Maancyclus. Vanavond 1e kwartier Maan en dus de fase waarin de kern van deze Maancyclus in het bewustzijn vorm begint te krijgen

8 augustus,

Normaal gesproken lees ik maar korte stukjes die me dan veel zeggen en deze maanden gebeurt dat vooral met het werk van Dane Rudhyar. De afgelopen week heb ik zomaar een paar hoofdstukken gelezen uit “the pulse of life” waarvan hieronder de link volgt. Het gaat over de betekenissen van de dierenriem tekens en hun verband met elkaar. Normaal gesproken lees ik dan alleen het teken waar we momenteel inzitten. Dit keer heb ik doorgelezen t/m half januari dus t/m Capricorn en het was echt een openbaring voor me. De tekens leggen precies de weg uit die gegaan zal worden het komende half jaar. Het belangrijkste scharnierpunt zal Scorpio zijn van half oktober tot eind november. Het is het teken van de confrontatie en een scharnierpunt omdat hier de definitieve keuze gemaakt wordt: de weg van de lage natuur, van de Schorpioen of die van de hoge weg, die van de Adelaar. En het Vuur van Leo waar we nu inzitten is de eerste fase van het eventueel worden van die Adelaar. De keus voor ons in Scorpio is sexualiteit als zelfzuchtig genot of als het instrument tot het opgaan in elkaar, tot het opgaan in een grotere gemeenschap of in een hogere beschaving. Die versmelting vraagt om het offer van -of een deel van- de zelfzucht en de overgave aan de noodzakelijke idealen om dat te realiseren. Rudhyar beschrijft dit uitstekend, veel beter dan ik zou kunnen dus bij deze nodig ik u uit om in ieder geval het hoofdstuk Scorpio te lezen waarop deze link ook uitkomt. De rest is natuurlijk ook uitstekend om te lezen. Het zou zomaar heel verhelderend kunnen zijn. In de online versie mist helaas het hoofdstuk Virgo maar er is genoeg te vinden over Virgo bij het lezen van de omliggende tekens. Het boek is ook bestelbaar en zelf heb ik nog een oude Nederlandse vertaling kunnen vinden: “de polsslag van het leven”. Daarnaast is Scorpio net als Leo het astrologische teken waarbij ik gedurende de voorspellende heilige nachten, zie afgelopen winter, een sterke ontlading van energie ervoer. Die van Leo, gekoppeld aan de geestelijke hierarchie van de Exousiai en die van Scorpio gekoppeld aan de hierarchie van de Tronen. En zoals de Exousiai de kosmische vormgevers zijn zo leveren de Tronen uiteindelijk de noozakelijke materie vanwege hun essentie, de zichzelf offerende wilskracht van de liefde. Vuur is het begin en onze keuzes en ons handelen gedurende Leo, Virgo en Libra bepalen de vorm van wat zich tijdens de aardemakende Scorpio, Sagittarius en Capricorn fase zal materialiseren.

http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s8p1.shtml

Schorpioen of Adelaar dus is de vraag aan de Mensheid en wel aan iedereen persoonlijk. Je handelen en niet je woorden zullen het antwoord zijn.

Ook een mooie synchroniciteit met de komende week en weken waarin de volle maan van Leo samenvalt met de Zon-Venus conjunctie en Mars in de buurt plus het weer direct gaan van Jupiter in driehoek met die conjunctie, is de komst van de jaarlijkse meteorieten regens van de Perseiden. Ook daarvan ligt het hoogtepunt tussen 10 en 15 augustus. Zoals eerder beschreven noemde Steiner deze meteorietenregens die fysiek het kosmische ijzer voor het zwaard van Michael op aarde brengen, de eerste vroege aankondiging van de komst van Michael, de aartsengel van de herfst. Ook de nieuwe maan in Virgo op 30 augustus ziet er trouwens ontzettend krachtig uit met een stellium aan planeten in vroege Virgo (veel dus op dezelfde plaats) in een driehoek mat Uranus. Veelbelovende tijd.

2 september,

Al een tijd niet geschreven maar het is wel een intense tijd. Heel augustus was er innerlijk een groei van de vurigheid in mijn hoofd naar mijn bovenlichaam, al was het wel statisch. Uiterlijk waren er natuurlijk ook veel desastreuze natuurbranden wereldwijd. Dat probleem begint nu ook gigantisch te worden en gaat ons dwingen om collectief actie te gaan ondernemen. En het vormen van dat collectief van alle mensen van goede wil is wat noodzakelijk is het komende jaar.

Vanaf 23 augustus, het begin van Virgo, begon dat innerlijk lichaam te bewegen waardoor ik me realiseerde dat het de maand daarvoor statisch was. Toch verandert er niks aan de gevraagde actie: concentratie, focus en loslaten van innerlijke afleiding. Het klinkt een beetje eentonig maar dat is het niet. Naarmate ik me beter kan focussen voel ik me ook vreugdevoller, soms ook euforisch. De afdwalingen zijn soms wel echt nodig om me nieuwe inzichten te brengen en me ook weer het belang te laten ondervinden van die eenpuntige concentratie. Sinds de nieuwe maan van 30 augustus voel in een intensieve versterking en opschaling van het proces. Zelfbeheersing van alle opwinding wordt steeds belangrijker omdat de gevolgen van het niet zelfbeheersen steeds directer en sterker worden. Wat ik eerder al eens stelde: Innerlijke onzuiverheid wordt steeds gevolgd door uiterlijke botsingen in mijn dagelijkse leven. Maar tevens wordt me ook de kracht gegeven om die onzuiverheden innerlijk weer te verwijderen. Ze komen weliswaar steeds weer terug maar wel steeds zwakker.

Ik heb me voorgenomen om de komende week het hoofdstuk over Virgo van Dane Rudhyar in het Nederlands hier volledig op te schrijven omdat het zo helder en duidelijk is voor wat er gebeurt. Ik doe dat omdat dat hoofdstuk ontbreekt in “the pulse of life” waarvan ik hierboven ergens de link heb gezet. Zelf heb ik een oude Nederlandse vertaling die niet meer te verkrijgen is. Vandaar dat ik hem hier maar ga opschrijven. Tevens een goede meditatieve bezigheid en voor andere mensen verhelderend. Het zijn 10 bladzijdes dus het zal even duren maar zodra ik het af heb zal ik het naar dit blog kopiëren.

Laat me ook vooraf nog even vertellen dat Dane Rudhyar (1895-1985) door zeer veel astrologen gezien wordt als de grootste astroloog van de 20e eeuw. Naast astroloog was deze veelzijdige man ook schrijver, kunstenaar en componist. In de hippie-tijd waren zijn inzichten zeer geliefd. Via onderstaande link kan je ook alles over hem te weten komen. http://www.khaldea.com/rudhyar/

8 september,

Hier volgt dan het overgeschreven hoofdstuk van Dane Rudhyar. Basiskennis bij hem is dat hij ook werkt met de 4 belangrijke jaarpunten: Midwinter tegenover Midzomer en Lente equinox tegenover de Herfst equinox. Hij beschrijft het simpel met de geboorte van de Dagkracht, Licht, met midwinter en de geboorte van de Nachtkracht, Duisternis, met midzomer. Bij de beide equinoxen is er de dag en nacht evening, de dagen duren even lang als de nachten terwijl bij de zomer- en winter zonnewendes er een omkering plaatsvindt. In de winter wordt het licht geboren en zullen de nachten weer gaan korten terwijl in de zomer het omgekeerde gebeurt. Dagkracht is synoniem voor het individuele bewustzijn terwijl de nachtkracht staat voor het collectieve onderbewuste. Van kerstmis tot St Jan groeit de mens samen met de natuur naar de zon toe en in de 2e helft van het jaar hoort de mens samen met de natuur te leren sterven, loslaten, offeren van het ego voor het bereiken van de grotere eenheid. Eén van de grote problemen in de mens is, vooral van de moderne tijd, dat hij het moeilijk vindt om dat omslagpunt in de zomer te maken. Het individu van onze tijd wil door blijven groeien in de zomer, hij kan het zichzelf opofferen voor de grotere zaak niet of nauwelijks opbrengen waardoor het ego zelfzuchtig en destructief wordt.

Van de Lente-equinox tot de Herfst-equinox is de Dagkracht dus dominant met in de lente een afnemende Nachtkracht en met in de zomer een groeiende Nachtkracht. En van de Herfst-equinox tot de Lente-equinox is de Nachtkracht dominant, met in de herfst een afnemende Dagkracht en in de winter een groeiende Dagkracht. Het jaar kan je dus naar seizoen in vieren verdelen met alle 4 een andere verdeling tussen die dag- en nacht-kracht.

En astrologisch heeft elk jaar-kwart 3 sterrenbeelden: de eerste zijn steeds de initiators, ze zetten de toon, Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok. De 2e zijn steeds de krachttekens van dat jaargetijde: Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman. En de 3e zijn de veranderlijke, flexibele tekens die de overgang en aansluiting met het volgende jaargetijde bewerkstelligen, Tweeling, Maagd, Boogschutter en Vissen. Ieder sterrenbeeld heeft dus zijn eigen specifieke plaats en functie binnen dit geheel.

Ook nog goed om te weten als basis is dat er 4 elementen zijn: Vuur (geestelijk), Lucht(denken), Water(voelen) en Aarde(fysiek) waarvan de eerste 2 als mannelijk worden gezien en de tweede 2 als vrouwelijk. Ieder teken heeft ook weer zijn eigen element, zijn eigen basisenergie. Ram-vuur, Stier-aarde, Tweeling-lucht, Kreeft-water, Leeuw-vuur, Maagd-aarde, Weegschaal-lucht, Schorpioen-water, Boogschutter-vuur, Steenbok-aarde, Waterman-lucht en Vissen-water.

Hier volgt dan het hoofdstuk. Zelf vind ik sommige stukken van Rudhyar wat warrig en bij dit stuk zou het het begin kunnen zijn. Zet even door als je daar inderdaad ook last van hebt. Zodra hij gaat praten over zuiverheid wordt het volgens mij leerzaam en helder. Zelf ervaar ik de hoofdstukken erg intens, alsof ze letterlijk zo in me plaatsvinden. Veel plezier. Houd trouwens ook in het achterhoofd dat het geschreven is in 1943.

                                 VIRGO

In Virgo is het zich ontwikkelend bewustzijn voornamelijk bezig met analyseren, reageren tegen of verder ontwikkelen van alles wat plaats vond gedurende de Leo-periode. In Leo zagen we een aanpassingsvorm waarin de in zijn sociale aanpassingen nog aarzelende en onzekere nacht-kracht het individu vaak dwingt tot overaccentueren van zijn eigen emotionele projecties. Nadat hij een basis heeft gevonden heeft in zijn thuis en wortel geschoten heeft, wordt het individu geconfronteerd met sociale verantwoordelijkheden. Hij moet aan de gemeenschap deelnemen op grond van zijn thuis en zijn persoonlijke onafhankelijkheid. Met de zomerzonnewende werd hij symbolisch meerderjarig. Nu moet hij zijn rol spelen in de maatschappij. Hij moet produceren, een gezin stichten, scheppend werken. Dat “moeten” voelt hij scherp aan, zelfs waar het niet helemaal bewust is. Hij dringt zich naar voren. Hij neemt de verantwoordelijkheid van beheer op zich. Hij doet aan politiek. Hij is vol van zichzelf -stralend in zijn vaderschap- maar hij is nog niet gewend te handelen vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zijn avonturen leiden dikwijls tot mislukking; zijn overgrote zelfverzekerdheid tot het maken van blunders. Hij voelt zich beledigd, zijn trots wordt gewond. Hij heeft zich zo uitgeput dat zijn lichaam zich versleten voelt door een teveel aan werk en aan emoties, misschien door allerlei excessen. En als het gaat on een Leo-vrouw, kunnen kinderen baren en de daaruit volgende taken geleid hebben tot lichamelijke spanning en psychische uitputting. (red: het boek “zonnetekens”gaat in principe over de 12 astrologische geboortetekens maar ook over de samenhang en opeenvolging van die twaalf tekens in het gehele jaar-proces)
Zo kunnen de verplichtingen tegenover gezin en maatschappij zeer diepe sporen hebben nagelaten. Nakomelingschap en scheppende activiteit, werk, en een overmaat aan plezier kunnen ernstige problemen hebben gebracht. In het kort: het is niet alles wel aan boord. Wat kan daaraan worden gedaan? Eindeloze vragen komen op in het in verwarring geraakte gemoed. Wie kan de juiste antwoorden geven? Men moet toch doorgaan met werken, produceren, les geven, investeren, scheppen. Dat is het wezen van het maatschappelijk leven. Maar hoe kan men doorgaan wanneer de kracht en het geloof het begeven? Wie kan de techniek onderwijzen van evenwichtige activiteit, van werken zonder spanningen?
In dit stadium begint de Virgo-fase van de bewustzijns-ontplooiing. Hij begint met een vraagteken. Hij kán eindigen met waarlijke verlichting, als Libra begint, met de herfst-equinox. Hij behoort in ieder geval te eindigen met een beter begrip van de betekenis van het sociale proces, van de aard van de nacht-kracht. Hij behoort te eindigen in schoonheid en vrede, of tenminste in maatschappelijke aangepastheid.
Produktieve activiteit op de basis van zuiver individualisme en emotionele zelfexpressie stelt de mens voor een raadsel. Hoe kunnen fysieke en nerveuze uitputting, emotionele tragedie en ontgoocheling worden vermeden? Dit is in weze de vraag die de mens eeuwigdurend stelt aan de sfinx; en er is een passende traditie die zegt dat het punt van de zodiak, waar het teken Leo eindigt en het teken Virgo begint, het symbool van de sfinx draagt. Dit legendarische wezen dat nog heden ten dage uitziet over de Egyptische woestijn heeft het lichaam van een leeuw en het hoofd van een maagd – dit is inderdaad het ontmoetingspunt van Leo en Virgo. Het symboliseert het antwoord op de eeuwige vraag die we zojuist hebben gesteld. Wat is dit antwoord?
Het antwoord is tweevoudig, maar de 2 kanten ervan behoren geïntegreerd te worden en die integratie, moeilijk in de praktijk, hoewel eenvoudig in theorie, is nu juist het geheim van de sfinx, die twee wezens in één is. Eén kant van het antwoord heeft betrekking op de slijtage, veroorzaakt door een impulsieve en gespannen vorm van activiteit en zijn dramatische gebaren. Dit antwoord kan worden samengevat in één woord: techniek. De andere kant heeft betrekking op een herpolarisatie van de emotionele aard zelf. Techniek en emotionele herpolarisatie zijn de twee sleutels tot het geheim van de sfinx.
Een techniek is een methode gebaseerd op fundamentele principes, waarvan de toepassing het de mens mogelijk maakt zijn werk met gemak te verrichten, met een minimum aan slijtage, afval of destructieve spanning, en in de kortst mogelijke tijd. De werker die de basis van de methode grondig begrijpt en de toepassing ervan heeft ingebouwd tot in de structuur van het gedragspatroon van zijn spieren, zenuwen en geest is een “meester in de techniek”.
Techniek moet geleerd worden. Dus moet degene die het geheim wil leren van een gladde, gemakkelijke en uiterst effectieve werkwijze, “leerling” worden. Hij moet zijn eigen gedragspatroon objectief leren beoordelen. Hij moet het analyseren en vooral niet blind zijn voor de fouten ervan. Hij moet volkomen eerlijk en niet bevooroordeeld zijn in de beoordeling van iedere prestatie: in die van hemzelf, zowel als in die van anderen. Hij moet leren onbewogen en zonder vooroordeel te kritiseren. Hij moet scherp kunnen onderscheiden; hij moet “zuiver”zijn.
Zuiverheid is een term die veel misverstand oproept omdat hij gewoonlijk geladen is met verwarrende ethische en traditionele beelden. Als men van “zuiver water”spreekt bedoelt men water zonder enig bezinksel, vuil of organische stoffen, zoals microben en dergelijke. Het moet niets anders zijn dan wat de chemicus verstaat onder de formule H2O. Zo ook betekent “zuiver”zijn voor de mens: niets anders zijn dan wat hij inherent en volgens zijn eigen individuele bestemming is.
Wanneer de aard van een mens elementen en verlangens bevat, die “niet behoren tot” het patroon van zijn wezenlijke individuele karakter en bestemming, werken deze factoren als “onzuiverheden” en veroorzaken psychologische conflicten en ineenstortingen. Als er deeltjes vuil of water in de benzine komt, loopt de motor onregelmatig en stotend, waardoor slijtage ontstaat. Zo verzamelt een mens gewoonlijk gedurende zijn kinderjaren en zijn schooltijd allerlei “vuil”of substanties, die vreemd zijn aan zijn eigen individuele aard. Het allooi van zijn karakter bevat onzuiverheden, die het soepel verloop van zijn levensprestaties te niet doen. Complexen, voortgekomen uit frustraties tijdens de jeugd, wrok of angsten, werken als water in de benzine. Zij verminderen zijn bruikbare energie. Zij verbreken het wankele evenwicht van zijn psychische en mentale “carburateur”. Hij raakt “van slag”en zijn kracht wordt verspild in nutteloze spanning en in onproductief verbruik van energie.
Techniek betekent een methode om alle onzuiverheden die leiden tot krachtverspilling te elimineren; om van de werker een “zuiver” productief persoon te maken, zonder conflicten, complexen of angsten. Een meester-technicus is volkomen zeker van zichzelf omdat hij weet dat er niets in hem is dat zijn prestatie in de weg kan staan of verstoren, niets in zijn fysieke of psychische mechanisme vanaf de bron tot het punt van doeltreffende verdeling. Zijn handen zijn zeker omdat zijn zenuwen van staal zijn en hij heeft stalen zenuwen omdat zijn psychische aard “zuiver”is en niet beladen met afvalproducten of verstarringen die oorspronkelijk ontstaan zijn uit angst.
Zo is techniek dus gebaseerd op “zuiverheid”. Tevens berust hij op potentie en vaardigheid. Potentie betekent dat de uitvoerder geboren is met onbeschadigde actie-organen, waar de universele levenskracht in een staat van relatief hoge potentie doorheen kan vloeien: in wezen betekent het, dat zulk een levenspotentieel niet is opgebruikt. Vandaar de symboliek van de Maagd die “zuiver”is en “potent”, omdat ze niet besmet is en vol ongebruikte energie.
Tenslotte is er de vaardigheid als resultaat van doelmatige training. In zekere zin zou training niet zo noodzakelijk zijn, of zou tenminste de duur ervan in hoge mate bekort kunnen worden, als de leerling werkelijk “zuiver”en “potent”was, omdat de levenskracht, die dan met een maximum aan intensiteit en zonder verminking zou doorstromen, daardoor de mogelijkheid zou hebben zich snel aan elke nieuwe situatie aan te passen. Ongelukkigerwijs vergeet men dat tegenwoordig. Men legt alle nadruk op mechanische training, terwijl, wanneer alle persoonlijke hindernissen verwijderd waren en het individu werkelijk vol energie was, het meest gecompliceerde mechanisme met heel weinig praktische ervaring zou kunnen worden beheerst. Leven ís intelligentie. De mensen hebben die inherente intelligentie geblokkeerd door sociale en persoonlijke dwaalbegrippen en zo moeten zij hem wel vervangen door langdurige en saaie training. Maar geef het leven gedurende enkele generaties eens een kans dan gebeuren er wonderen.
Hiermee willen we natuurlijk geen afbreuk doen aan de waarde van training, maar alleen aantonen, dat zeker de helft van de taak van de leerling er uit bestaat hindernissen bij zichzelf op te ruimen; de rest is verhoudingsgewijs makkelijk. En zo is dus zelf-zuivering het essentiële middel om tot technische beheersing te komen. De mens moet opnieuw “maagdelijk” worden. Het verleden moet worden vergeten, uitgewist- en alleen blijven bestaan, als een essentie van ervaring, die diepte geeft aan het bewustzijn maar die niet de structuren van geest, emoties en lichaam aantast door gekristalliseerde herinnering, die altijd blokkades veroorzaken en dus verspilling en ondoelmatigheid. Dan wordt het zelf opnieuw levenskrachtig. Er volgt een opnieuw openen van de diepe bron, waaruit krachten kunnen vrijkomen langs hernieuwde wegen. Dan volgt: vertrouwt zijn met nieuwe werkpatronen, waaruit bijna automatisch vaardigheid voortvloeit. Werkelijke vaardigheid is echter nooit gebaseerd op gewoonte en in het geheugen geprente regels, maar op het vermogen om zich ogenblikkelijk aan te passen aan iedere situatie en aan de eisen van elk mechanisme.
De hele voorgaande analyse had tot onderwerp de techniek, en de geïnteresseerde in de astrologie zal in wat daarover werd gezegd, gemakkelijk de verschillende karaktereigenschappen hebben herkend, die astrologische leerboeken op basis van traditioneel gezag aan het zodiakale teken Virgo toeschrijven: analyse, onderscheidingsvermogen, kritiek, werkroutine, zuiverheid, training, enz…. Maar Virgo heeft nog een ander antwoord voor hem die naar volmaking streeft, voor de gedwarsboomde, gekneusde en verbitterde ziel die, nadat hij in Leo achter emotionele zelfexpressie heeft aangestormd, zich leeg voelt en gebroken van hart, ook voor de ouders, wier kinderen zich ondankbaar betoonden, voor de scheppende kunstenaar, wiens scheppingen geen weerklank vonden bij het publiek, voor de leider, verlaten door zijn volgelingen.
Dat antwoord van de sfinx is emotionele herpolarisatie. “Wat was de oorzaak van de emotionele ontgoocheling en bitterheid?”, vraagt de sfinx. En kijkende in de holle ogen van het stenen beeld die tot spiegels worden voor onze meest verborgen diepten, zien we eindelijk in, dat onze emotionele mislukkingen meestal te wijten waren aan ons gebrek aan “sociaal gevoel”. We hebben de betekenis van de nacht-kracht niet willen zien, van die kosmische kracht die alle eenheden samenvoegt tot grotere organismen, en zonder hartstocht of emotie gecompliceerde relatiepatronen samenstelt, opdat ieder ding daarin zijn plaats moge vinden. We gingen ervan uit dat onze manier van emoties projecteren de enige mogelijk was: dat we het recht hadden alles of niets te eisen, het recht om het leven onze voorwaarden te stellen. En de nachtkracht werd destructief, we raakten verdwaald in het donker en beangst door de gebroken echo’s van onze eigen begeerten.
Kijk naar mij, zegt de sfinx, en wordt naar mijn beeld en gelijkenis. Mijn leeuwen hartstochten zijn sterk. Ik ben een enorme kat en mijn lendenen zijn vol vurige kracht. Maar ik heb het hoofd van een maagd. Ik wacht in stilte op datgene wat komen moet. Ik kijk op naar de sterren. Ik beid mijn tijd, zoals die beschreven staat. In mij is geen trots en geen haast. In mij zijn kracht en zuiverheid gericht op de vervulling van doel en bestemming.
De nacht-kracht is de kracht van het boven-persoonlijke doel, de baarmoeder van een groter zelf, van verderstrekkende levensordeningen. Hij bundelt de kleinere zelven in verwachting van het grotere zelf, dat op de bestemde tijd zal komen. Daarom is de boodschap van Virgo aan hen die lijden”kijk verder dan jezelf. Herzie je begeerten, geef je emoties en je impulsen een nieuwe richting. Je energieen behoren niet jou toe, maar aan het leven. Je hebt ze in bruikleen voor de mensheid als geheel. Zorg ervoor dat ze tot een doel dienen, groter dan je kleinheid, groter zelfs dan thuis en gezin. Wijd ze aan het grotere geheel.
Zo is Virgo in een van haar aspecten het gebied va devotie en geestelijk leerlingschap, het gebied van de dienstbaarheid van het individu aan een collectief doel en een collectieve discipline, het gebied van dienstverlening en zelfopoffering, van de bereidheid tot het offer. Zoals dat van het zaad, dat brood is geworden om de hongerigen te spijzigen. het is het gebied van het leger, want door de discipline en de offers van de oorlog leert de mens door dwang deel te nemen aan een groter geheel: de natie. Het is het gebied van gehoorzaamheid aan de wet, van de structuur van het universum, van het menselijk ras, van de gemeenschap. Hierin kan de mens leren dat hij die zijn ziel verliest, zijn goddelijke oorsprong vindt. En als hij dit leert, komt voor hem het moment om te kloppen aan de poort van de tempel, teneinde de grote metamorfose te ondergaan, die diegene wacht die, na één te zijn geworden met de sfinx, de pyramide betreedt om ingewijd te worden.
Er is de laatste tijd zoveel geschreven over “inwijding”. Toch is er nog altijd meer van te zeggen. In elke vitale transformatie-crisis moet namelijk een ieder die voor deze uitdaging en deze problemen wordt geplaatst hen tegemoet treden met zijn eigen, relatief unieke levenservaring als achtergrond. Meer nog: initiatie betekent iets anders voor de verschillende delen van de menselijke persoonlijkheid. Wat de techniek betreft kan het betekenen het verkrijgen van een diploma uit handen van de “universiteit”, waartoe de “meester in de techniek” behoort. Wat betreft emotionele herpolarisatie en de verhouding van het individu tot een groter geheel, aan welks leven hij op het punt staat deel te nemen, betekent initiatie het einde van het alleen-zijn, hoewel niet helemaal van het eenzaam zijn.
De leeuw is de koning van de woestijn omdat hij symbolisch in staat is alle mindere schepselen te verslinden en te overheersen. Dit doende, merkt hij dat hij alleen staat in de woestijn. Ook het ego is alleen, omdat het zich in verhouding tot anderen alleen kan zien als een meester tegenover zijn slaven, of als een solist, die een voorstelling geeft voor zijn ontvankelijke gehoor. Daarom staat hij alleen op het toneel, gescheiden van alle anderen door de voetlichten van zijn trots, van zijn zelfopgelegde zending, of door de luister van zijn koninklijke staat. Ook de maagd is, bij definitie, alleen, maar het is een heel ander soort van alleen zijn. De maagd is alleen en vol verwachting. Zij verwacht de voltrekking van een mysterie, dat zowel haar alleen-zijn, als haar maagdelijkheid zal verbreken. Ze kan bang zijn voor het onbekende. Ze kan, als de sfinx, staren in de woestijnnacht, maar in haar hart en in haar schoot weet ze, dat hij zal komen. Die komst zal van de woestijn een vruchtbare vallei maken. Een volk zal geboren worden. Libra zal komen: de gemeenschap der mensen, de maatschappij, de belofte van beschaving, de mystieke Broederschap, waarvan de werkelijkheid als een concreet feit wordt geopenbaard in de diepe kamer van de pyramide.
Als het maagdelijke meisje bevrucht wordt door de geliefde, betekent dat niet alleen, dat zij zich verenigt met een bepaalde man. Zij staat open voor het menselijke leven als geheel. Het gehele verleden van het menselijke ras overstroomt haar verwachting en zij wordt een belofte voor de komende beschaving. Zo breekt ook het collectief onbewuste door tot op de drempel van het bewustzijn in de mens die wordt “ingewijd”. De mens dringt door tot in de mens. Libra dringt door tot in Virgo. En Virgo is de verwachting van deze gebeurtenis, de lange en moeilijke voorbereiding ervoor.
Allereerst echter moet deze verwachting worden gewekt. Hij bestaat niet in Leo. De sfinx is de symbolische uitdrukking van de crisis die op een bepaald punt van de evolutie moet komen om van het scheppende, zichzelf projecterende, dramatische alleen-zijn van het menselijke ego (Leo), het verwachtende, vruchtbare alleen-zijn van de menselijke ziel (Virgo) te maken. De term “ziel” is nogal ongelukkig, omdat hij zoveel verschillende en vage betekenissen heeft. Wij bedoelen er hier mee de toestand van de menselijke psyche -van ’s mensen geest en gevoelens- wanneer hij begint te begrijpen dat hij niet het middelpunt is van het hele universum, en dat hij deel heeft aan een ontzaglijk geheel van “zijn”, waarvan de schijnbare oneindigheid vreesaanjagend is en toch een dwingende aantrekkingskracht uitoefent.
Het scheppende vuur, dat vanuit het centrum van de geindividualiseerde persoonlijkheid naar buiten uitslaat in kolkende wervelingen, is Leo. Langzaam wordt het vuur de ruimte gewaar, die het aan alle zijden omringt. Het staat tegenover de koude van de ruimte. Het wordt gedwongen zijn vibrerende intensiteit te verminderen. Stralende atomen in geïoniseerde toestand in het hart van de zonnen leren zich te gedragen als meer bestendige chemische structuren. Energie wordt materie. De kracht in de lendenen van de leeuw wordt rede en onderscheidingsvermogen in het hoofd van de maagd. Emotionele en scheppende gedachtendrama’s worden nadenkend analytisch begrip. Er is een voortdurend proces van afkoeling. De ruimte overwint het vuur. De velen overwinnen de enkeling. Relatie zegeviert over zelf-uitstraling. Een voorgevoel van het grotere onbekende zet een vraagteken achter de waarde van alle bekende glorie en alle emotionele opwinding van de hersenschimmen van het ego. De verwachting van datgene, dat dit onbekende in de ziel zal doen nederdalen, is geboren. Het doet er niet toe hoe men zich dit mysterieuze dan voorstelt. De leeuw is reeds de maagd geworden: het eeuwige vraagteken.
Wie is de eeuwige onbekende die het antwoord zal geven op het “waarom”van de maagd? Het is hij die, omdat hij geen naam heeft, de macht bezit om “zin”aan iets te geven en daardoor de naamgever is. Hij is de initiator, die steeds het raadsel oplost van persoonlijkheid en bewust leven. Hij, die in zijn geest het geheim bezit van de “maat des mensen”. Maar om hem te vinden moet het individuele ego vrijwillig neofiet worden. Hij moet training en beproeving ondergaan, emotionele herpolarisatie en de overgave van zijn tragisch en toch zo dierbaar alleen-zijn. Hij moet het verleden met begrip verwelkomen, opdat de toekomst in wijsheid kan worden voorbereid. Hij moet in de stilte van de koningskamer van de pyramide durven staan, en niet bang zijn.
Hij moet sterven en herboren worden. Stilte daalt altijd neer in de ziel die zoekt en zwijgend schouwt naar verre sterrebeelden door de betoverende nacht van de woestijn. Ook vandaag nog kijkt de sfinx uit, al worden geen leerlingen meer ingewijd in de ontwijde pyramide en brachten bommen een zinloos dood in de steden rondom. Maar de realiteit van de sfinx blijft bestaan. De mens is de sfinx geworden en vraagr de eeuwige vraag. Door de wereldcrisis van onze dagen(red: dus de 2e WO voor de schrijver) zoekt hij het pad naar de nieuwe pyramide en de nieuwe inwijding – het pad naar de “volheid des mensen”.

Nog eenmaal hier de link naar het virtuele boek zonder het hoofdstuk Virgo dus en in het Engels voor de geinteresseerde. http://www.khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p1p1.shtml

13 september,

de dag voor de Virgo volle maan en de energie sinds eind augustus is enorm. Het innerlijk lichaam is bijzonder levendig en heeft zich deze weken meer of minder gevuld met het vuur van de Leo periode. De verandering wordt sterker en sterker wat gepaard gaat met een grote vreugde in het dagelijks leven. De ziel gaat steeds meer stralen naarmate de ontwikkeling verder gaat. Het proces blijft wel afhankelijk van mijn bewuste innerlijke eenpuntige gerichtheid op dat proces en dat is af en toe moeilijk genoeg. Maar ik heb niet het idee dat ik meer op mijn bord krijg dan ik aan kan.

Politiek is het natuurlijk ook spannend deze maand. Volgens mij beginnen de hard schreeuwende rechts extremisten langzaam maar zeker om te vallen. Karma doet zijn werk. Bijzonder komisch was hoe Salvini zichzelf buiten spel zetten in zijn zelfzuchtige overmoed. Ook in de UK lijkt het de goede kant op te gaan. Al het rattengedrag van Johnson en kornuiten komt in de openbaarheid en ook hij begint zichzelf door zelfzuchtige overmoed buiten spel te zetten. Volgens mij het begin van de karmische val van zelfzuchtige, door haat aangedreven extremisten van alle kanten. Loon naar werken!

Ook Saturnus, de planeet die over het Karma gaat, gaat volgende week weer van retrograde via stationair naar direct wat gepaard gaat met de laatste conjunctie met de south lunar node die op 28 september exact is. Een ongekend verschijnsel dat de retrogradegang van Saturnus bijna een half jaar samenloopt met de south lunar node. Een bijzonder intense karmische gebeurtenis. En op 2 oktober gaat Pluto ook weer direct dus we krijgen het komende half jaar bijzonder veel karmische resultaten terug. Zowel positief als negatief; de gevolgen van ieders intenties zullen versneld terug gaan keren naar de bron, naar jezelf dus. Loon naar werken!

20 september,

Tevens, in aansluiting op het laatste, zie je deze dagen en weken ook de groei van het idealistische geheel. Steeds meer mensen lijken tot bewustzijn te komen. Eén van de mooiste blijf ik Greta Thunberg vinden. Hier alvast een link naar een mooi artikeltje en filmpje van haar samen met George Monbiot: https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/19/greta-thunberg-we-are-ignoring-natural-climate-solutions

22 september,

Het is vanavond de laatste avond voor de overgang van Virgo naar Libra morgenochtend om een uur of 10. Ik vermeld dit omdat het afgelopen jaar bij de Lente equinox en vorig jaar op 23 september de energiewisseling heel punctueel en heel sterk was. Het zijn de 2 overgangspunten in het jaar waar de dominantie van de Dag-kracht of het individule bewustzijn wisselt met de Nachtkracht of het collectieve onderbewuste en andersom in het voorjaar. Als je deze 2 data terugleest in dit blog dan lees je ook dat ik zelf verrast werd door de plotse en sterke wisseling van energie. Daarom anticipeer ik er nu maar op en dan kan ik morgen vertellen of dat klopte. De Virgo voorbereiding lijkt ook zo goed als klaar te zijn voel ik innerlijk: mijn bewuste ik lijkt bereid zich weer meer over te geven aan het onpersoonlijke collectieve onderbewuste. Elk jaar lijkt die bereidheid weer een stap verder te zijn. En die stap maken is belangrijk maakt Rudhyar me duidelijk. En het is niet dat ik dat zo zie omdat hij dat zegt maar hij verwoord eigenlijk vrij precies wat ik praktisch ervaar. Het is één groot feest van herkenning. Vandaag het hoofdstuk Libra gelezen en dat resoneert sterk innerlijk.

Ook wil ik hier een esoterisch stuk kopiëren van Rudolf Steiner omdat ik voel dat het hier thuis hoort zo vlak voor de Herfst-equinox. Ik kan de stroom die naar beneden komt voelen die hier beschreven wordt, en het spirituele opstijgende wat Steiner hier beschrijft en wat ik het oprijzen van de vrouwelijk kant van de ziel noem. “Sophia” zou hier wel eens de goede benaming voor kunnen zijn. Ik kwam deze tekst de afgelopen maanden weer tegen na lange tijd en nu ervaar ik hem. Ik doe er ook de link bij voor diegenen die er wat mee kunnen. Zo niet kan je het ook gewoon overslaan.

” To the chemist the blood of Golgotha is the same as any other blood; but in reality it is quite different. It signifies that the substance of the blood flows down to the earth, and that the spirit corresponding to it fills the aura of the earth with new impulses and new forces which have significance for the future evolution of humanity. From there the forces which change the earth stream forth, from there they stream through man. Only a small part of what flowed in at that moment has been realized up to now. Ever more and more man will learn to understand what the earth has become through that moment of Golgotha, and what man can develop towards in that consciousness which he has gained since Atlantis. What, then, has man gained since Atlantis? Two things: the “I”-consciousness and the faculty of sight in the external world. That which previously was open to him, the spiritual world, has been closed. Truly these earlier men saw what the later myths relate — Woden, Mercury, Jupiter, Zeus. They saw all these beings at night; they were then among them. This door to the spiritual beings has closed. In its place man gained the world now surrounding him. The spirits have withdrawn from him; all that he was able to see at that time has disappeared. Formerly he saw the Divine when he slipped out of the snail-shell of his physical body. He had now to see the Divine within the body if it were to appear before him. This means nothing else than that we must receive the Divine in bodily visible shape because human consciousness has become adapted to physical vision, and for this reason the Divine Itself had to assume bodily physical form. Therefore the Divine appeared once on the earth in a fleshly body. It had to appear in this form because man had advanced to this stage of perception it had to be presented in this way to his perception so that he could understand it. And all the appearances which had previously taken place at other stages of evolution had to be united in that greatest event in the earth’s history, which will throw light on the whole future and which we shall now unveil from the Apocalypse; in that event which physically looks as if drops of blood stream down to the earth, but spiritually as if something rises up which changes the aura of the earth. The force which then flowed in will work together with the earth throughout the whole future. The earth-soul, the spirit of the whole earth, was then inoculated with something new. The Christ principle united with the earth at that time and the earth has become the body of this Christ principle. So that the statement is literally true, “He who eats my bread treads me underfoot.” When man eats the bread of the earth he eats the body of the earth and this is the body of the earth-spirit which, as the Christ-Spirit, since the event on Golgotha, is united with the earth. And man walks upon the earth-body, he treads this body underfoot. All can be understood literally if only we are able first of all to comprehend the text in the right way.” https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA104/English/APC1958/19080623p01.html

Misschien wel enigszins samenhangend hiermee bedenk ik me net, hier ook nog wat publieke reacties van mij op een artikel van Bas Heijne van dit weekend. Het artikel waarvan ik hier de link zet doet eigenlijk niet zo terzake, het gaat meer om mijn parallelle reacties. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/de-geest-is-uit-de-geesteswetenschap-a3974134

En mijn reacties: “Volgens mij gaan we met de Humaniora nou juist wel China én zelfs ook de USA verslaan. In China zal door de wereldwijde (social)media de bevolking ook gaan ontwaken voor een individuele vrijheidsbehoefte. Ook zich ontwikkelende Chinezen zullen niet meer gaan accepteren dat de staat ze gevangen wil houden in een Orwelliaans staatsdwang-systeem. Gebeurtenissen zoals in Hong Kong zullen de Chinezen aan het denken zetten. Een zich ontwikkelende bevolking gaat onontkoombaar individuele vrijheden opeisen. Aan de andere kant in de USA heeft het doorgeslagen, zogenaamde “efficiënte” Neo-liberalisme de maatschappij al dusdanig gesloopt dat het volk steeds meer in opstand zal komen om Sociale Rechtvaardigheid op te eisen.

Juist hier in Europa is nou net het maatschappelijke systeem meer gebouwd op het streven naar balans tussen individuele Vrijheid enerzijds en Sociale Rechtvaardigheid anderzijds. Het is juist die balans die in China en de USA ontbreekt die Europa beter zal beschermen tegen de onrust en de onlusten in de huidige wereld. Humaniora zijn een expressie van samenhang, en vormen het cement in een samenleving dat de boel bij elkaar houdt. En dat ondanks achtereenvolgende regeringen die het liefst de destructieve Amerikaanse mislukking wilden kopiëren. Alhoewel, ik moet het eerlijk toegeven, zelfs de VVD het laatste jaar lijkt in te gaan zien dat dat toch niet de juiste weg is. Nu minister van Engelshoven nog. “

En vervolg: ” Sorry , hier een antwoord op uw vraag, een beetje laat, maar: ” hoe moeten we ze(de Chinezen) dan verslaan?” was een bewoording die gebruikt was door onze minister Wiebes hierboven in de tekst van het artikel. Zelf denk ik eerder dat zowel China als de USA, net als de Brexiters trouwens, zichzelf in de voet zullen gaan schieten door die onbalans. Daar hoeven wij weinig voor te doen.Het enige wat wij zouden moeten, en naar ik denk ook zullen doen, is die innerlijke balans verbeteren en perfectioneren waardoor de samenwerking, onze kracht, zich versneld zal verbeteren. En door die groeiende samenwerking ontstaat dan weer de missende derde balanshoudende kracht: Broederschap. En dat is de kracht, gevormd door- en afhankelijk van- onze vrijwillige keuzes, die deze tijd dringend nodig heeft. “

En 3e: ” Precies, de Humaniora, of Menswetenschappen zoals ik ze zelf liever noem, zorgen voor de ontwikkeling van het samenbindende empathisch vermogen in een samenleving (Een expressievorm trouwens van de vrouwelijke kant van de menselijke ziel). Te weinig daarvan in een maatschappij zorgt voor een sterkere polarisatie met minder vermogen tot inleven en luisteren naar elkaar waardoor het gevaar voor ruzies, uiteenvallen of uiteindelijk zelfs oorlog groter wordt. Hoe meer empathie in een samenleving, hoe meer samenwerking en hoe sterker de eenwording in een samenleving zal groeien; een proces dat we in Europa kunnen zien plaatsvinden.

En als ik het goed zie denk ik dat recentelijk het zichzelf in de voet schieten van bv Erdogan, Salvini en Johnson de eerste goed zichtbare gevolgen zijn van het in onbalans zijn of raken van die leiders en die landen. Er zullen er nog veel meer gaan volgen het komende jaar denk ik alhoewel u natuurlijk helemaal gelijk heeft door te stellen dat alleen de tijd dat ons kan leren. We zullen zien of ik het goed zie. Balans tussen Vrijheid, Liberaal en Mannelijk enerzijds en Gelijkheid, Sociaal en Vrouwelijk anderzijds is volgens mij het antwoord op onze innerlijke en onze maatschappelijke problemen. Onze scheppingen, de maatschappelijke structuren, reflecteren onze eigen innerlijke morele gesteldheid. Ik hoop dat dat verhelderend is. ”

23 september,

Het is nu bijna 3 uur ’s middags, tot 1 uur moest ik werken, en inderdaad nam vanaf een uur of 9 ’s morgens de energie in mijn hoofd sterk toe. Het is wel anders dan vorig jaar toen ik echt een spirituele entiteit voelde binnenkomen door mijn kruin. Maar dat zal wel zo zijn omdat ik deze zomer ook niet echt het idee heb gehad dat ie er uit is gegaan. Wel gedeeltelijk trouwens, zie het begin van dit zomerbericht. En vanaf een uur of 10-11 vanochtend werd het in mijn hoofd bijzonder intens en vooral rond mijn derde oog, de pijnappelklier, de vlammen sloegen eruit soms. Het is bijzonder vurig en het is me ook volstrekt duidelijk dat die, zo gevoelde innerlijke “helm”, die in Maart 2017 als eerste aangelegd werd, geregeld, en ook nu dus, noodzakelijk is en was om die spirituele energie vast te kunnen houden of te kunnen bevatten. Ik zal wel merken wat er verder gebeurt. Zoals steeds weet ik dat dit gestoord klinkt maar toch vind het plaats en het is bijzonder sterk. Onthoud dat ik het alleen opschrijf om het met tijd en al te registreren voor later en/of voor mensen die er meer van snappen. Ik vond het al mooi dat ik het dit keer aan kon zien komen. We zien wel waar het heen gaat.

24 september,

Vandaag even melden dat het wel allemaal vanaf dag 1 los gaat. Ik had het niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Astrologisch is deze equinox ook echt een startpunt, samenvallend met Saturnus en Pluto die deze weken beginnen direct te gaan. Ook een boel vurige aspecten die bijzonder krachtig gelijk tot actie aanzetten. En maatschappelijk dus samenvallend met de Klimaatmarsen en de UN conferentie ,natuurlijk met Johnson die onderuit gehaald word door het supreme court en ook nog eens ’s avonds een mogelijke start van een Impeachment-procedure tegen Trump. Het kan niet op vandaag! Dat er nog maar vele dagen als deze mogen volgen de komende tijd.

aa