kerstmis 2022 tot zomer 2023

23 december,

De winterzonnewende is het punt waar de aardeziel maximaal heeft ingeademd in tegenstelling tot de zomerzonnewende waar de aardeziel maximaal heeft uitgeademd. In dat proces van inademing neemt de aardeziel de kosmische invloeden en ervaringen mee van de kosmos naar de aarde, neemt het tot zich in de periode tussen kerstmis en 6 januari en begint dan aan de 6 maanden durende uitademing welke zichtbaar gemaakt wordt door het zich ontwikkelende nieuwe leven. Diep in de aarde in de kersttijd vindt de geboorte van het nieuwe leven plaats, de geboorte van het immer wederkerende leven gevende gereinigde licht; het verbond tussen aarde en kosmos. Ons bewust worden van dit proces in het Hart is het doel van ons mensen; de geboorte van dat geestelijke licht, van de Levenskracht, de Liefde vindt plaats in ons Hart wat het verbindingsorgaan is van ons mensen met de geestelijke wereld.

De nieuwe maan in Capricorn van deze vandaag is een nieuw begin; Capricorn is een aardeteken dat volgt op het vuurteken Sagittarius dat staat voor onze geloofs-systemen, onze perspectieven, onze inzichten. Capricorn is contractie; het maakt dat wat levensvatbaar is van die perspectieven tot fysieke werkelijkheid waarbij verantwoordelijkheid en integriteit als kern noodzakelijk zijn. Hoe minder die laatsten aanwezig zijn des te meer die menselijk gebouwde structuren vroeg of laat zullen ontsporen en instorten. Hoe meer dat innerlijke levenslicht aanwezig is in onze intenties des te krachtiger en levensvatbaarder onze Capricorn structuren zullen zijn. Capricorn is ook de kluizenaar, vandaar dat ikzelf er met mijn natale Jupiter en Saturnus in aanwezig, sterk verwant mee voel. Saturnus regeert Capricorn.

Maar ik voel me dus goed en gecentreerd deze week met een duidelijke verbintenis vanuit mijn kruin naar boven.

25-26-27 december,

Het is ongelooflijk maar waar dat de laatste advent-week en de eerste 2 kerstnachten innerlijk soepel in elkaar overlopen. Ik lees achteraf het standaardwerk van Prokofieff over het jaarverloop en de hoofdstukken over de 4e advent-week en kerstmis zelf spreken tot me, alsof het leeft. Ik vind het nog steeds ongelooflijk dat de hoofdstukken soms veranderen in levend schrift. Ik lees steeds het hele jaar door ter zake doende hoofdstukken uit dat boek en regelmatig worden ze dan ineens levend me, voor het eerst ervaar ik ze dan zo indringend terwijl ik de meeste hoofdstukken toch echt wel eens eerder gelezen heb met mijn dag-bewustzijn. Maar plotseling leeft het dan voor me, het spreekt dan tot me. Zo werd het me deze afgelopen 10 dagen indringend duidelijk dat de voornoemde centrering van mijn gedachten en emoties een nieuw stadium bereikt lijken te hebben en het boek maakt me duidelijk dat deze beheersing en centrering een afspiegeling is van de paradijselijke staat van voor de zondeval, het vertrouwen van de spirituele hierarchieen lijkt er nu te zijn dat ik deze basale en noodzakelijke vaardigheid voldoende beheers om die drempel naar de spirituele wereld over te gaan. Ik ervaar de noodzaak van die centrering ook bijzonder intens. De zondeval van de mensheid is het moment in de menselijke evolutie waar angst, haat en zelfzucht uit hun paradijselijke centrering zijn gevallen. Door hun energetische middelpuntvliedende aard zijn ze vervolgens verworden tot alle ontsporingen in onze menselijke geschiedenis. Onze taak is om die ontsporingen uit vrije wil te begrenzen en in een harmonieuze balans te brengen. ” Integriteit als antwoord op een morele crisis 1″ leidt dus uiteindelijk terug naar deze paradijselijke drempel; het innerlijke hoger ik dat uit die paradijselijke staat stamt kan dan geboren worden. deze gecentreerde staat van zijn is de basale staat van de levensstroom die zich manifesteert als Jezus in de kribbe met kerstmis. Een menselijke baby heeft ook nog die gecentreerde staat van zijn nog bij de geboorte. Maar verder terug gaan we niet, het is een noodzakelijke stap in de spirituele ontwikkeling, het bewuste besef waar we vandaan komen, het besef van de oorspronkelijk oerstaat van de mensheid, het bewuste besef van het oerbegin van de mensheid maakt de weg duidelijk van het verleden naar de toekomst, het verband en de richting van de inademing (het verleden), wat begeleidt wordt door Michael, en de uitademing van de aarde-ziel (de toekomst) waar Christus leiding aan geeft. Na het sterven gaan onze zielen uiteraard ook weer terug naar die gecentreerde staat van zijn in de geestelijke wereld en worden we geconfronteerd met de gevolgen van onze wereldse keuzes en daden. De weg van kerst-25 december, de geboorte van dat hoger ik in de ziel, naar de geboorte van Christus in de ziel op 6 januari is het verbindende stuk tussen verleden en toekomst, het is de bevruchting van de aarde met het leven gevende kosmisch geestelijke. Epifanie, de doop in de Jordaan, is de geboorte van de werking in de buitenwereld van de christus-impuls, het begin van de richting van de toekomst. De Christus-impuls begint zich op het moment innerlijk in me te verbinden met die geboorte van het hoger ik van de afgelopen dagen. Dit is wat ik innerlijk letterlijk ervaar de afgelopen nachten. Ik kan ook ’s nachts niet slapen momenteel, ik lees en ervaar. Ik slaap ’s morgens. Ik weet natuurlijk niet of het zo tot 6 januari doorgaat, tot nu toe geven de 13 nachten steeds aan welke nacht en welk thema centraal staat het komende jaar. Het is intens en fascinerend deze weg van Jezus naar Christus deze 13 nachten. Ik heb het nog niet zo vroeg in die nachten-serie ervaren. Nogmaals, het standaardwerk van Sergej o. Prokofieff waaraan ik steeds refereer is ” De kringloop van het jaar als weg tot de etherische christus.”

Opvallend blijft de afgelopen 6 jaar ook dat het geen lineaire ontwikkeling bij me is. Regelmatig heb ik het idee dat er tijdelijk aan iets gewerkt wordt, dan word het weer met rust gelaten (en dat kan wel een paar jaar duren) en dan wordt het later weer opgepakt en tussendoor wordt er dan aan andere ontwikkelingen gewerkt. Het lijkt een cyclisch proces wat wel zal samenhangen met het cyclische jaarverloop. Steiner zegt trouwens ook dat dit kan, dat het een spiritueel ontwikkelingsproces kan zijn dat zo kan verlopen, het hoeft niet lineair te zijn. Het komt wel volledig overeen met al mijn ontwikkelingsweg-ervaringen. Het kan dus zijn dat ik momenteel de ervaring heb dat ik blijvend een drempel over ben maar dat ik later weer terugval en hier later weer naar terugkom. Maar het voelt dit keer blijvender aan; Dat mijn ontwikkeling ver genoeg ontwikkeld is om blijvend deze drempel naar de spirituele wereld over te gaan. De christus-impuls zal zich dan de komende dagen tot 6 januari in mijn bewustzijn al groeiende manifesteren. We zullen zien.

Fascinerend is dan wel dat als ik deze drempel over ben dat ook geldt voor het wereldbewustzijn waardoor er waarschijnlijk vernieuwingen zullen plaatsvinden in de wereld het komende half jaar bij de uitademing van de aardeziel waar de christus leiding aan geeft. Ik ben benieuwd, voorlopig maar niet verder kijken maar nacht voor nacht ervaringen opdoen tot 6 januari. De energieën zijn deze dagen in ieder geval bijzonder intens.

De nacht van 26 op 27 december en de 27e overdag ervaar ik dat het innerlijk fysiek meer solide wordt, het is fysiek duidelijk voelbaar in mijn bovenlichaam. Ik neem aan dat dat te maken heeft met het etherische en astrale lichaam die immers deze 2 nachten centraal staan. Als direct gevolg wordt ook het vasthouden van de centrering stukken makkelijker. Er lijkt geen innerlijke strijd meer nodig alsof ik niet meer in staat ben om uit de bocht te vliegen.

28 december-8 januari,

Nee helaas, de nachten waren jammer genoeg nog geen permanente staat, ze gaven het ontwikkelings-thema aan voor het komende jaar. Dit was wel de eerste keer dat de eerste nachten in de serie zo intens waren. Die eerste nachten, met de piek in de nacht ban 25 op 26 december, zouden moeten corresponderen met het etherlichaam (het levens-lichaam dat ons en al wat leeft levend maakt en houdt), het beheert al onze fysieke functies. Bij onze dood leggen we het af en verenigd het zich weer met de wereld-ether. Deze nacht staat ook het sterrenbeeld Aquarius centraal wat dus het ontwikkelings-thema van 2023 zal zijn. 26 op 27 december voelde aan als fysiek krachtig makend; dat was de Pisces nacht die gerelateerd is aan het astraal-lichaam (het ziele-lichaam dat na de dood nog bij ons blijft). Ook dat zal dus versterkt worden dit jaar maar die was niet zo intens als de nacht er voor. De enige andere nacht die er qua intensiteit uitsprong was de nieuwjaarsnacht die gekoppeld is aan het sterrenbeeld Leo. Die nacht hoort bij de geesten van de vorm, de 6e Hierarchie, gerelateerd aan de zon. Ze heten de Exousiai of Elohiem ze zijn de scheppers van de mensheid, en schenkers van het menselijke IK. naar het evenbeeld van de macro-kosmische mens of zoals de Bijbel verteld ” geschapen naar Gods evenbeeld”. Deze beide sterrenbeelden, Aquarius en Leo zullen dus centraal staan dit jaar.

6 januari was het volle maan en ik voel sindsdien regelmatig een diep gevoel van liefde in mijn romp alhoewel het nog niet aan de oppervlakte komt of naar mijn hart stijgt maar het is een diep en warm gevoel in mijn buik.

Astrologisch arriveert Pluto dit jaar even in Aquarius voor het eerst in 248 jaar alhoewel het er dit jaar maar 3-4 maanden, eind maart tot eind juni, in zal verblijven. Door retrograde werkingen zal Pluto eerst nog 1,5 jaar heen en weer pendelen tussen de laatste graden van Capricorn en de eerste graden van Aquarius voordat hij vanaf november 2024 definitief voor 20 jaar in Aquarius zal blijven wat aanzienlijke maatschappelijke veranderingen met zich mee zal brengen. Lees zelf maar, bij 25 oktober of ergens anders waar Aquarius voor staat. De werking van Pluto is als een sloopbedrijf dat niet functionerende onderdelen van het oude definitief zal verwijderen en waar nodig ook nieuwe fundamenten legt omdat Pluto ook de planeet van regeneratie is (dood en wederopstanding) waar Saturnus dan weer op en mee kan bouwen en aldus structuren scheppend voor het nieuwe. En daar Aquarius over vrijheid, gelijkheid, creativiteit, het collectief en de toekomst gaat zal er een boel veranderen net zo als dat gebeurde bij de vorige ronde dat Pluto in Aquarius was ten tijde van de Amerikaanse- en Franse revoluties (vrijheid, gelijkheid, broederschap). En dat zal deze keer nog versterkt worden daar vanaf 2020 ook” the Age of Aquarius” aangevangen is (zie 25 oktober).

De werking van Uranus (kosmische intelligentie) welke samen met Saturnus de leidende planeet van Aquarius is omschreef ikzelf intuitief, voordat ik van Uranus astrologisch gehoord had als:

” De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen (ook psychische), in mogelijk ontwrichtende tijden.”

18 januari,

Vandaag is de Zon conjunct Pluto en ik voel me de afgelopen week geestelijk opgetild. Ik ben me compleet bewust dat de zinnen die ik schreef in de Aquarius nacht (26 december) tot leven komen in mijn bewustzijn. Ik wordt er sterk mee geconfronteerd dat ik gecentreerd moet blijven. Me laten meedrijven met verlangens doet me realiseren dat dat me vasthoudt op de grond, het belet me om vrij mee op te stijgen met mijn hart; ik moet het gevoel zuiver houden en dat is toch soms moeilijker dan verwacht, maar ik ben me er bewust van en dat helpt om het meer los te laten. Vandaag zou een dag kunnen worden dat dat bewustzijn sterker wordt en daardoor meer voor elkaar krijgt.

22 januari,

Vandaag is het nieuwe maan in Aquarius, en dat vlak na de Zon/Pluto conjunctie en vlak voor de Venus-Saturnus conjunctie. Krachtige week en ik voel de veranderingen; Het warme gevoel in mijn buik stijgt op naar mijn hart en transformeert zich soms tot Liefde, de grote leermeester, en ik voel me opgetild. Het vraagt om zuiverheid van intentie en mijn verlangens worden gelukkig grotendeels van me weggenomen dit keer, wat de innerlijke strijd doet verdwijnen/ verminderen en wat de centrering dus makkelijker maakt. Het zijn prachtige gevoelens. Natuurlijk loopt er ook tegelijkertijd een vrouw mijn leven in die de liefde aanwakkert alhoewel er grenzen of beperkingen aan de expressie mogelijkheden zijn gesteld. Ik ben benieuwd welke kant dat op gaat. Ik voel me gelukkig in ieder geval!

Ook het hoofdstuk over Epifanie uit het boek van Prokofieff komt trouwens tot leven voor me deze januari maand. het is alsof ik spiritueel innerlijk op reis ben!

1 februari,

Het proces gaat verder en verder. Er is een innerlijke transformatie aan de gang die mijn hele gevoelswereld aan het veranderen is. Ik voel de noodzaak om me hieraan over te geven door mijn innerlijke intenties te zuiveren. Het is de christus-impuls die de veranderingen veroorzaakt. Stap voor stap worden de innerlijke lichamen gezuiverd (astraal-etherisch en fysiek) zoal het boek uitlegt terwijl het uitlegt dat dat de eerste stappen zijn van de christus-impuls in het menselijk lichaam. De duisternis aanpakken in die nog grotendeels verduisterde menselijke lichamen is zijn eerste activiteit; het is een grote reiniging van de duistere hoeken van de menselijke ziel. De bewuste opdracht aan mij is om de intenties zo zuiver mogelijk te houden; een bekende opdracht voor me, het wordt langzamerhand net als onkruid wieden. Laat het eigenbelang en de angsten los! En zoals gezegd wordt de centrering makkelijker omdat de mogelijkheden om uit de bocht te vliegen steeds minder worden.

Prokofieff zegt dat deze reiniging door de Christus-impuls bij deze periode in het jaar hoort tussen Epifanie en Pasen. In die periode werkt de christus-impuls vooral in het etherlichaam en het astraal-lichaam zegt hij en dat is inderdaad precies wat ik ervaar. Wonderlijk toch steeds dat ik het steeds eerst innerlijk ervaar en dat het me daarna duidelijk gemaakt wordt wat er nou eigenlijk gebeurt. De Liefde is trouwens duidelijk de motor van het hele proces. Het begon op 6 januari in mijn buik met een diep en warm gevoel en sindsdien breidt het zich uit door mijn hele romp. De liefde wordt ook steeds onpersoonlijker omdat mijn eigenbelang aan het verdwijnen is, maar dat onpersoonlijker worden verandert de intensiteit van de liefde niet; er is gewoon minder bezitsdrang en daardoor wordt de liefde zuiverder en krachtiger. En dat is goed! Niet mijn wil geschiede maar de Uwe!

Ik weet dat het allemaal ongelooflijk klinkt maar toch is het simpelweg gewoon waar. Het gebeurt en ik geef me vol vertrouwen over aan dit veranderingsproces.

10 februari,

Het was een mooie week, ik voel de innerlijke transformatie, het gaat deze weken om het opgeven van het egoisme voor me, wat weer gekoppeld is aan de Aquarius nacht, 26 december. Het ether-lichaam wordt ,deels, gereinigd door het loslaten van de zelfgerichtheid, wat in dit geval ook het loslaten van lustgevoelens inhoudt. Maar het gaat steeds beter, de Liefde moet centraal staan en niet mijn verlangens. Het mooie dit keer is dat het inzicht genoeg is om mijn gevoel los te laten en te transformeren. Het is een steeds verdergaande transformatie. De afgelopen week was het de week van de Leo volle maan, oftewel de week van het hogere -ik: warmbloedige authenticiteit laat zijn aanwezigheid gelden.

19 februari,

een halve dag voor de Pisces nieuwe maan en alles is zich aan het voorbereiden op die nieuwe maan. De afgelopen week was wel bijzonder intens en op 15 februari was er een bijzondere gebeurtenis. Ik zal je zeggen dat ik alleen was in een verliefde staat van zijn toen ik plotseling mijn hart voelde volstromen en prompt begon dat hart steeds warmer wordend te gloeien en even later ging er een stoot energie door mijn ruggengraat van mijn stuitje tot mijn kruin en zelfs daar nog bovenuit, ik voelde en hoorde het knetteren boven mijn kruin. En aangekomen boven in mijn schedel verbreidde het een intens gevoel van kosmische gelukzaligheid en als ik naar boven keek dan keek ik door de trechter van een wervelstorm en aan het boveneinde zag ik dan een wolkeloze sterrenhemel. En ik was binnenshuis he. Er klonk ook nog een soort van zware klassieke orgel muziek terwijl ik door het oog van de orkaan naar boven keek. De kristallijne zuiverheid was immens voelbaar maar het voelde ook wat killig aan. Het voelde duidelijk aan dat onze warme harten een kosmische rol te vervullen hebben. Om het begin ook preciezer te formuleren: In mijn verliefde staat van zijn, die soms in golven over je heen komt, zag ik plotseling een in tweeën gebroken hart zich samenvoegen tot 1 heel hart dat zich gelijk snel vulde met een soort vloeistof. Dat zal misschien een paar seconden geduurd hebben waarna het gevulde hart intens begon te gloeien. Daarna volgde duidelijk die kosmische verbinding. Sindsdien omschrijf ik mijn eigen gesteldheid als geheeld, of in ieder geval helende want ik voel gestage veranderingen in mijn lichaam optreden sinds die hart-gebeurtenis. Achteraf gezien gebeurde die gebeurtenis trouwens precies tijdens tijdens de Venus-Neptunus conjunctie van 15 februari die ook nog eens precies conjunct mijn natale south node was in de 24e graad van Pisces. Daar past die gebeurtenis perfect bij. Ik weet nog niet wat het gaat veroorzaken maar dat het een belangrijke gebeurtenis was wordt me steeds duidelijker gemaakt en we zullen het wel merken.

26 februari,

Ik leef echt in een continue veranderend innerlijk. Ik ben duidelijk door een of andere barriere heen en ik blijf de drang voelen om me te blijven centreren en alles in vol vertrouwen te laten gebeuren. Het is gek, ik ben natuurlijk even alleen als een paar weken geleden, maar het voelt nu alsof mijn ik zich uitgebreid heeft tot meer en dat voelt harmonieuzer. Ik reis echt door nieuw innerlijk gebied.

2 maart,

vandaag en gisteren de Jupiter- Venus conjunctie, het uitvergroten van de toestand van Venus als het ware. En die toestand van Venus was na de spectaculaire Venus-Neptunus conjunctie van 2 weken geleden sterk gericht op liefde. En dit keer betekende het dus, voor mij in ieder geval, het uitvergroten van de liefde. De persoonlijke liefde wordt steeds onbelangrijker omdat de onbaatzuchtige liefde groeit en intensiveert. Het wordt duidelijk welke kant deze maancyclus op gaat: het intensiveren van de onpersoonlijke, onbaatzuchtige liefde door de innerlijke groei van het geloof in de christus-impuls. Ik geef me steeds meer over terwijl ik me tegelijkertijd ook moet blijven centreren. De verbinding boven mijn hoofd tussen mijn kruinchakra en de spirituele wereld wordt steeds breder en krachtiger en mijn ik komt daardoor meditatief tot rust.

De voor mij spectaculaire hart en ruggengraat ervaring van 15 februari heet Kundalini vertelde een vriendin me: https://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini . Kijk onder ‘Kundalini experiences’ en dan specifiek bij de ‘passive approach’, loslaten en onthechting behoren immers tot de kern van mijn ontwikkelingsweg. Spectaculair was het! De eerste helft van de pagina is wat technisch maar de 2e helft omschrijft een boel herkenbare ervaringen en duidingen, behulpzaam.

6 maart,

Vandaag wordt wel het besef glashelder dat ik in een nieuwe wereld ben. Mijn gedachten en gevoelens worden uitvergroot en kunnen dus ook negatief uitwerken. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen voelen en denken en moet zuiverheid betrachten. Mijn lagere ik kan niet mee in deze wereld, al mijn angsten en verlangens moeten losgelaten worden want anders veroorzaken ze schade en verdriet in deze wereld. Eenpuntige concentratie is vereist. Het voelt momenteel enigszins als een ontslakkingsfase tijdens het vasten, verwijder de restanten. Ik ben trouwens ook al een week of 2-3 aan het vasten op aandringen van mijn lichaam. Het is trouwens geen volledig vasten, elke avond krijg ik een beetje honger en dan eet ik een stuk of 2 broodjes met een sappie. En daar voel ik me prima bij.

Sinds de Kundalini ervaar ik mezelf in mijn innerlijk als zijnde aan het begin van een langdurig en omvattend helend proces, en, met meer persoonlijkheden in mezelf, wat in principe wel goed en juist aanvoelt. Maar als mijn voelen en denken onzuiver is dan gaat die andere persoon in mijzelf klaarblijkelijk bijbehorende schade aanrichten in de buitenwereld waar ik me dan pas enige dagen later bewust van wordt. Alhoewel het niet zo ernstig is als het klinkt, het zijn meer momenten en soms knopen die momenten zich aan elkaar door de tijd, mijn kritisch rationeel vermogen, mijn zelfreflectief vermogen lijken dan op dat onderdeel niet aanwezig te zijn en dat is niet ok, en de enige manier om dat te voorkomen lijkt me om mezelf nog meer te zuiveren, om mijn ziel nog verder te legen en me te centreren. Ik vind het wel rottig dat ik iemand afgelopen maand af en toe onbewust verkeerd behandeld heb omdat ik dit niet door had. Ik hoop dat ze dit ooit leest zodat ze weet dat het echt niet intentioneel was. Die situatie heeft me in ieder geval wel bewust gemaakt van de constante noodzaak van zuivering van mijn intenties. Dank daarvoor dus. Dat is dus klaarblijkelijk ook op een hoger niveau gekomen.

Het is me wel duidelijk dat deze Kundalini een bewustzijnverandering in mezelf gaat veroorzaken. Er is zoveel in beweging in mijn innerlijk. De enige zekerheid lijkt de centrering te zijn die alles in balans moet houden en waar ik me dus ook op moet concentreren. Op naar de volle maan van morgen. Het is ieder geval wel duidelijk waar het bewustzijn dit keer verlicht wordt deze volle maan. Virgo volle maan, Virgo ,wat zeg ik nou zelf altijd over de essentie van Virgo in september: Purify your intentions! Prepare for the descent of Spirit in the fall! En dat is precies wat we ook nu dus weer lijken te moeten doen alhoewel het nu natuurlijk wel maart is. Het lijkt nu meer op Purify your intentions. Prepare for the ascencion of Spirit in the spring!

De bijbelse tekst behorende bij deze 5e week voor Pasen is de verheerlijking op de berg (mattheus 17), de Transfiguratie. De spirituele energie die me door mijn kruin naar boven trekt is enorm.

21 maart,

Het is nu tussen de lente-equinox, astrologisch nieuwjaar, dat gisteravond was, en de nieuwe maan in de eerste graad van Aries die vanavond is. De aflopende maancyclus is dus in zijn laatste uren en het is een duidelijke oefening in mezelf zuiveren en loslaten geweest. Het belang van die Kundalini ervaring wordt ook steeds krachtiger. De innerlijke onthechting wordt steeds intenser. Omdat er nu meer afstand is snap ik ook beter wat er nu gebeurde rond die Kundalini ervaring: De kosmische Kundalini ervaring had mijn persoonlijke verliefdheid nodig om in mijn hart die Kundalini ervaring te doen ontsteken. En daar het de eerste heftige verliefdheid was in 20 jaar klapte ie erin bij mij. Uiteindelijk heeft het slechts 6 weken geduurd die verliefdheid van begin tot eind. En dat is bijzonder kort. Maar prompt na die Kundalini ervaring drukte mijn hoger-ik op de een of andere manier op de self-destruct knop om zo snel mogelijk alle banden te verbreken met de persoon waar ik ineens verliefd op geworden was. Nou was het ook een onmogelijke liefde zoals gewoonlijk bij mij het geval is zodat de expressie mogelijkheden sowieso bijzonder beperkt waren, maar Ik snapte de onbewuste onbeschoftheid van mijn eigen gedrag niet. Maar een paar weken later nu begrijp ik wel dat het noodzakelijk was om die band zo snel als mogelijk en zo grondig mogelijk te verbreken alhoewel we elkaar slechts minimaal kenden. De kosmische Kundalini kan niet verweven worden met het persoonlijke verlangen dat ook deel uitmaakte van die sterke verliefdheid. Bij Kundalini moet er juist onthecht worden. Het persoonlijke verlangen moet gelijk losgelaten worden omdat dat anders negatieve gevolgen gaat hebben en dat snelle loslaten kon alleen maar lukken door het rigoureus af te kappen. Evengoed sorry voor mijn gedrag natuurlijk. Ik hoop dat ik het je ooit nog eens uit mag leggen. Gek genoeg is de liefde wel gewoon gebleven en zal daar ook altijd blijven denk ik zo, uit dank voor het onbewust meehelpen ontsteken van die Kundalini ervaring maar die liefde is nu wel totaal onafhankelijk geworden van iedere wederkerigheid of van het hebben van enig contact.

Maar die Kundalini-ervaring dus. Ja, het veranderd van alles in me alhoewel ik nog steeds niet weet waar dit naar toe leidt, kan wel jaren gaan duren. Het zuivert wel sterk mijn gevoel en laat me versneld onthechten. Ook lichamelijk lijk ik sneller te herstellen van de gebeurtenissen van vorig jaar. Tegelijk groeien ook mijn overgave en mijn geloof intens. Mooie lijdenstijd ervaringen dus.

Over een paar uur de Ram-nieuwe maan, de impuls van het nieuwe gaat zich manifesteren, astrologisch nieuwjaar. En over 2 dagen arriveert Pluto eindelijk in Aquarius, al zij het dit jaar maar voor 3 maanden. Laat het nieuwe maar komen, ik ben er klaar voor.

De bijbel pericoop voor deze 2e lijdenstijd week is trouwens Johannes 6, de spijziging van de 5000, de groei van het geloof.

10 april,

Het is vandaag 2e paasdag en het is vanaf 6 april nu nog steeds de volle maan fase. Volle maan was zoals meestal in de stille- of heilige week voor Pasen de Libra-volle maan. Pasen valt immers op de 1e zondag na de 1e volle maan na de lente-equinox wat meestal de Libra-volle maan is. Als Pasen vroeg valt kan het ook de Virgo volle maan zijn maar meestal Libra dus. Nou is Libra een interessant teken dat mannelijk is maar geregeerd wordt door Venus, wat het teken is van de vrouwelijke, receptieve helft van de menselijke ziel. Niet voor niks staat Libra voor balans tussen die twee.

En dat is hetgeen ik deze afgelopen week intens ervaar: het vinden van de balans tussen mijn mannelijke en vrouwelijke zielehelften. Goede Vrijdag is de krachtigste Venus-dag van het jaar en staat voor de overgave van het lagere ego aan het hogere ego: de receptieve vrouwelijke zielehelft geeft zichzelf over aan de liefde, oftewel aan de onsterfelijke Levenskracht zelf. Het proces van overgave en het loslaten van de eigen persoonlijke angsten en verlangens staan hierbij dus centraal. En dat gebeurde innerlijk de afgelopen week bijzonder krachtig.

De nog sterkere intensiteit van januari, februari en begin maart was er echter niet. Maar dat is misschien ook niet vreemd want sinds kerstmis was het me ook al duidelijk dat dit jaar de werking van Pisces en vooral van Aquarius dit jaar centraal staan, en dat was vooral in januari, februari en begin maart. Pluto is sinds 23 maart evenwel ook voor 3 maanden eindelijk na 248 jaar weer gearriveerd in Aquarius zoals eerder gezegd. En de bijbehorende revolutionaire volksopstanden wereldwijd zijn ook al zichtbaar aan het worden, (vrijheid,gelijkheid en broederschaps idealen die botsen met de oude patriarchale en dictatoriale structuren). Zoals gezegd is het dit jaar maar voor 3 maanden. Meer een kennismakingsperiode dus. In januari volgend jaar is het dan voor 9 maanden en dan gaat hij er nog even uit voor 2 maanden en vanaf november 2024 blijft hij dan in Aquarius voor 20 jaar en dat gaat een gigantische invloed hebben op de hele collectieve wereldbevolking. Ook de hele AI zal een grote vlucht nemen daar dat ook een zuivere Aquarius ontwikkeling is. Sowieso alle wetenschappelijke ontwikkelingen trouwens zullen in die Aquarius stroomversnelling geraken.

Innerlijk voel ik me vredig, gecentreerd en geconcentreerd. De Kundalini is zich innerlijk krachtig aan het ontwikkelen, wat trouwens ook volgens mij een Aquarius ontwikkeling is. Aquarius staat immers voor het kosmische bewustzijn dat los is van persoonlijke angsten en verlangens net zoals de Kundalini ook een kosmische energie is. Ook Uranus, samen met Saturnus de leidende planeet van Aquarius staat deze Paasweek in het sluitingskwart ten opzichte van mijn natale Uranus, wat gebeurt zo rond het 63e levensjaar en dat ben ik net geworden vorige maand. Het sluitingskwart aspect tussen twee planeten is trouwens de integratiefase van datgene wat geleerd is in de hele voorafgaande cyclus, https://www.khaldea.com/eon/eon28.shtml . De Uranus cyclus is trouwens 84 jaar en dat is voor een mensenleven de langstdurende cyclus waarbij een 3e kwart aspect gehaald kan worden. De Neptunus en Pluto cycli zijn met respectievelijk 168 en 248 jaar te lang om dat 3e sluitingkwarts-aspect in een mensenleven te bereiken. Spiritueel is het dus een belangrijk gebeuren vooral als de oppositie met natale Uranus zo rond het 42e levensjaar een krachtig spiritueel gebeuren was. En dat was het zeker. Mijn Golgotha-ervaring, zoals beschreven in dit blog was daar het gevolg van: https://peterwolfs.com/2018/03/ . En ik denk dat de Kundalini-ervaring een onderdeel is van dit 3e kwart Uranus gebeuren. Uranus staat deze maand in mijn horoscoop ‘toevallig’ ook nog eens in een hulpvaardig trine- aspect met mijn natale Saturnus wat ook trouwens maar 1 keer eerder in mijn leven voorgekomen is, en dat was in mijn jeugd.

Alles wat ik weet en wat ik betracht is innerlijk zo stil mogelijk worden, me overgeven en laten gebeuren wat gebeuren wil.

19 april,

Het is nu een halve dag voor de nieuwe maan van morgenochtend; een belangrijke nieuwe maan trouwens want het is ook een eclips en de 2e nieuwe maan in Aries, wat weinig voorkomt. De aflopende maancyclus was wel bijzonder krachtig innerlijk. Ik heb het gevoel dat ik intens, en hopelijk permanent, gezuiverd ben, maar dat weet je nooit zeker natuurlijk, of het permanent is. Ik heb het in ieder geval nog niet zo lang en zo krachtig innerlijk ervaren. De spirituele binding met de kosmische energieën voelt zo sterk aan. Ik wijt de krachtigheid van de ervaringen aan de kundalini ervaring. Het geeft echt een ontzettende stimulus aan het hele proces. Al het loslaten, onthechten en zuiveren gaat stukken sneller de afgelopen 2 maanden en vooral de laatste weken. Het lijkt steeds sneller te gaan. Mijn hoofd bruist van de energie vandaag terwijl het toch de laatste dag is voor de nieuwe maan van morgenochtend, wat normaal een hele stille introspectieve periode is. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat!

30 april,

Het is een ongelooflijke maancyclus tot nu toe! Vandaag is het the waxing trine aspect in de maancyclus wat binnen het openingskwart aspect valt. Op dit moment wordt het als het ware steeds duidelijker in welke richting de volle maan gaat en dat is ongelooflijk krachtig. De afgelopen jaren heb ik steeds met periodes ervaren hoe het innerlijk lichaam of lichamen (ether- en astraal-lichaam) en het hoofd steeds massiever werden, althans zo voelt het aan. En nu is is of zijn die bijzonder massief geworden. Grappig trouwens dat je er zo delen van het jaar totaal niet bewust van bent en dan is het plotseling een stuk verder en ben je je er bijzonder sterk van bewust. Ook mijn innerlijke focus en balans blijven continue hoog en sterk. Het is sinds een paar dagen Mercurius retrograde wat wat rust lijkt te geven in het hoofd, het brein gaat zich aanpassen aan de opgedane ervaringen, er wordt ge-evalueerd en herijkt, minder eenpuntige concentratie is er dan, wat goed en rustgevend aanvoelt. Maar het is een ongelooflijk sterke cyclus.

Rudhyar wees me er vorige week weer op dat de zon en maan posities zich elke 19 jaar herhalen; De nieuwe- en de volle manen zijn dan in dezelfde graden als 19 jaar geleden. En ik realiseerde me dat 19 geleden 2004 was, het voorjaar van mijn Golgotha-initiatie of ervaring, het spiritueel meest intense voorjaar in mijn leven (link staat bij 10 april). het lijkt op de een of andere manier alsof ik verder ga waar ik toen gebleven was met Pasen. We gaan nu richting Hemelvaart en misschien zelfs wel Pinksteren, alhoewel dat laatste ook misschien pas volgend jaar of over 2 jaar zal zijn als Pluto permanent voor 20 jaar in Aquarius zal blijven. Hoe dan ook is het me duidelijk dat er krachtige vorderingen gemaakt zijn. We komen ergens!

Ook moet ik nog even vermelden over afgelopen winter omdat dat ik dat soms in kortstondige bijzondere ervaringen meemaakte: Namelijk dat ik soms het verworden van de tijd naar ruimte, van de 7 naar de 12, daadwerkelijk meemaakte. Afgelopen jaren was het meer een theoretische herinnering, soms niet helemaal juist trouwens, maar nu maakte ik het zelf in de praktijk innerlijk mee , kortstondig flitsen weliswaar maar wel goed waarneembaar: Ik ervaarde gebeurtenissen door de tijd als bestaand naast elkaar in dezelfde tijd. Chronologie verwerd tot bestaande naast elkaar in dezelfde ervarings-tijd, alsof verleden en toekomst gelijktijdig naast elkaar bestonden. Het waren slechts kortstondige momenten maar ze waren wel voor mijn gevoel duidelijk waarneembaar. Het zal met de jaren wel helderder worden neem ik aan, mijn bewustzijn is zich immers aan het veranderen, vooral sinds die Kundalini ervaring op 15 februari tijdens het laatste stuk van de Aquarius maancyclus.

Maar de maancyclus van nu is dus waanzinnig sterk. Afgelopen nacht las ik ik Johannes 15 wat bij deze nieuwe beginnende week hoort en het is ongelooflijk hoe krachtig Christus tot me spreekt, De teksten zijn volstrekt levend voor me. Volgende week, beginnend per 7 mei, is Johannes 16 en de week daarna, de Hemelvaartsweek, is Johannes 14. Deze 3 hoofdstukken heb ik altijd al als krachtig ervaren de afgelopen jaren maar nu zijn ze intenser dan ooit.

Ok, een prachtige dag trouwens, heerlijk weer. Ik ben al een paar uur buiten geweest en ga zo weer even lekker in het zonnetje zitten. Op naar de volle maan die ook een maan-eclips zal zijn op 5 mei. Wederom een krachtige volle maan dus.

5 mei,

Vandaag is het over een uur of 6 volle maan en naast het intense gevoel van de verdikkingen in mijn hoofd en bovenlichaam straalt er ook een soort van energiebal op de plek van mijn ‘derde oog’. De Kundalini-ervaring ging ook gepaard met een sterk visioen zoal ik begin maart beschreven heb en dat stamde uit mijn derde oog; Dat was trouwens de eerste keer in mijn leven dat ik daadwerkelijk een visioen ervoer. Blijft bijzonder, ik kan het me ook nog steeds letterlijk voor de geest halen zo indringend was het. Alsof je ernaar keek terwijl je er tegelijkertijd als levende ervaring in zat. Tsja, die Kundalini heeft duidelijk alles in een stroomversnelling gebracht. Ook die onvoorwaardelijke liefde voor de vrouw die het onbewust in beweging heeft gezet is nog steeds aanwezig, alhoewel ik geen idee heb welke vorm dat nog zou moeten aannemen.Maar Ik leef in overgave aan de geest en ik weet en voel dat mijn persoonlijke wil er niet toe doet, het is de kosmische wil die er toe doet, het is de christus-impuls in mij die bepaalt wat er met gebeurt en mijn persoonlijke verzet daartegen is natuurlijk al jaren steeds kleiner geworden. Loslaten en mezelf steeds leger maken is al vele jaren mijn weg. En dat heeft zich deze winter aanzienlijk versneld. Het gaat ook gepaard met soms maandenlange periodes van euforie en geluk, dus denk niet dat het eenzaam en verdrietig is om in mijn innerlijk te leven, niks meer te willen en geen verlangens meer na te jagen. Niks van dat alles, ik zou met niemand willen ruilen.

Ik moet trouwens ook nog een keer benoemen dat Dane Rudhyar de Saturnus-weg of de Wilsweg anders noemde, namelijk de transpersoonlijke-weg. Misschien interessant voor iemand die daarin geïnteresseerd is.

Het is nu een uurtje na de volle maan, die trouwens in mijn 11e huis staat, en de straling uit mijn derde oog is nog een stuk sterker geworden; Vanuit mijn derde oog straalt het nu door mijn hele bovenlichaam, en dat voelt sterk euforisch aan. Dat moest ik nog even melden.

13 mei,

Het is nu midden in de nacht en ik ben veel wakker. Het is nu het sluitingskwart van deze maancyclus, dus de tijd voor de integratie van het nieuw opgenomene van deze maancyclus; En dat is een ongelooflijk gevoel van liefde dat zich door mijn hoofd en mijn hele romp verbreidt. Het is al een dag aan de gang en het is zo extatisch. Astrologisch is er ook de zeldzame constellatie van een grand-sextile in de vrouwelijke tekens. De vorm ziet er uit als een davidsster met 6 hoeken van 60 graden. Hij, of zij natuurlijk, de grand sextile in ieder geval, zit in de 6 vrouwelijke sterrenbeelden in de begingraden tussen de 2 en 6 graden. Het voelt waanzinnig aan in ieder geval. Morgen, zondag de 14e begint de Hemelvaart-week.

De concentratie blijft hoog gefixeerd trouwens, een en al constante gerichtheid op de geest. Ik heb het nog niet zolang achter elkaar volgehouden; Ik hoop dat het zo mag blijven; ik hoop dat het me gegeven is om altijd zo te blijven, maar dat is een staat van goddelijke genade en dus kan ik dat alleen maar hopen. Ik kan niet meer dan mijn best doen om het lagere-ik zoveel mogelijk los te laten en om dat permanent zo te houden. Maar of dat permanent zo mag blijven, dat ik daar dus klaar voor ben, is niet aan mij. We zullen zien. Voorlopig is het een fantastische ervaring!

20 mei,

Gisteren was het nieuwe maan en de dagen in aanloop naar deze nieuwe maan zakte de energie in mijn bovenlichaam duidelijk naar beneden ter hoogte van mijn buik. ook met de nieuwe maan is alles geconcentreerd in mijn buik. Het zal een kleine week duren voordat het duidelijk wordt wat er met die energiebal op die plek zal gaan gebeuren. Het is natuurlijk wel de Taurus nieuwe maan wat het meest aardse en vrouwelijke sterrenbeeld is. Wordt geregeerd door Venus. Maar ik vermoed dat de energie die ik woensdagavond naar beneden voelde zakken te maken had met het binnentreden van Jupiter in Taurus. Jupiter werkt als een vergrootglas en zal een heel jaar de energie van Taurus blijven uitvergroten en ik denk dat dat het is wat ik voel. Daarnaast komt Jupiter ook gelijk in een square aspect met Pluto in de eerste graad van Aquarius zodat die energie ook nog eens wordt uitvergroot. Astrologisch heftige dagen de komende week trouwens want naast dit square aspect van Jupiter komt Mars in het weekend in oppositie met Pluto wat voor conflicten staat meestal. En Mars komt dan ook nog eens natuurlijk in een square aspect met Jupiter aan de andere kant. En dat alles wijst dus op conflicten en veranderingen. Nou hoeven die veranderingen niet zichtbaar te zijn onmiddellijk. Het kunnen ook veranderingen van inzicht zijn. Maar ik denk dat dat alles tezamen is wat ik innerlijk voel als die innerlijke energiebal in mijn buik en met het openingskwart van de maancyclus over een week zal het wel duidelijk worden welke kant het opgaat. Bovendien is Jupiter dan een paar graden gevorderd in Taurus en komt dan in conjunctie met de North Node, de ‘Nodes of Fate’, de evolutionaire richting van de hele mensheid. Ook dat wordt dus uitvergroot over 1-2 weken. Met de volgende volle maan op 4 juni zal er dus veel meer duidelijk worden. Het zijn bijzondere constellaties deze maand!

25 mei,

De maancyclus is zich nog steeds aan het ontwikkelen. Het onderwerp van deze cyclus heeft overduidelijk te maken met het zoeken van de verbinding tussen het geestelijke en het aardse; Het voelt op de een of andere manier aan als 2 perspectieven, het mannelijke en het vrouwelijke, die elkaar intuitief aan het naderen zijn.

Voorts moet ik zeker nog melden dat de afgelopen maancyclus echt waanzinnig was. Johannes 15 resoneerde zo sterk in me die hele maand. Prokofieff maakte me duidelijk dat Hemelvaart en de weken daaraan voorafgaand vooral het etherisch lichaam aangaan, en Johannes 15 noemde Prokofieff het Johannes hoofdstuk dat zuiver tot het etherlichaam spreekt. Het is het levenslichaam dat al onze fysieke functies werkend houdt. Tijdens ons leven neemt de kracht van dat etherlichaam af door gebruik. Wat er volgens mij afgelopen maand gebeurde is dat de christus-impuls in aanraking kwam met mijn etherlichaam en dat van een nieuwe hoeveelheid energie voorzag. ( Ik vraag me ook af of dit nou de ontmoeting is, of een deel daarvan, met de etherische christus waar Prokofieff het steeds over heeft). Dat was die continue stroom van Liefde die ik in mijn bovenlichaam en hoofd voelde stromen. De christus impuls, geestelijke zonne-energie, stamt van de zon net als alle etherlichamen; dat is de verwantschap. Als ik het goed begrijp zal mijn gezondheid zich dus versneld verbeteren en herstellen de komende jaren. En dat combineert weer met wat er in de Engelstalige wikipedia over de Kundalini staat. Ik ben dus benieuwd. Grote uitspraken en beloftes van de boeken!

4 juni,

Het is net volle maan geweest, de volle maan in Sagittarius, dus vooral nieuwe inzichten en perspectieven brengend. Innerlijk zijn de 2 punten die ik de afgelopen weken innerlijk voelde met elkaar versmolten tot 1 krachtpunt in mijn buik waaruit een boel liefde en warmte straalt. Waartoe dat in de uiterlijke werkelijkheid moet gaat leiden weet ik natuurlijk nog niet maar dat er een innerlijke fusie aan het gebeuren is voel ik wel duidelijk. Het enige wat trouwens wel daadwerkelijk is gebeurde dit weekend is dat ik onverwacht een financiële meevaller had. En als je me zou kennen zou je weten dat dat weinig gebeurt in mijn leven, alhoewel ik altijd ook een minimale interesse heb gehad voor geld. Zolang ik een dak boven mijn hoofd heb, geen schulden heb en genoeg te eten ben ik altijd al snel tevreden geweest. Zonde van de tijd om je tijd te besteden aan bezit en geld. Zo schiet me net een uitspraak van Epicurus te binnen (Romeins filosoof) die ik jarenlang op de muur van mijn wc gezet had ter overdenking omdat me dat toen regelmatig bezighield: “Als je rijk wilt worden moet je niet je bezit vergroten maar je verlangens beteugelen”. Mag wel duidelijk zijn dat ik me dat ter harte genomen heb door de jaren.