kerstmis 2022 tot pasen 2023

23 december,

De winterzonnewende is het punt waar de aardeziel maximaal is ingeademd in tegenstelling tot de zomerzonnewende waar de aardeziel maximaal is uitgeademd. In dat proces van inademing neemt de aardeziel de kosmische invloeden en ervaringen mee van de kosmos naar de aarde, neemt het tot zich in de periode tussen kerstmis en 6 januari en begint dan aan de 6 maanden durende uitademing welke zichtbaar gemaakt wordt door het zich ontwikkelende nieuwe leven. Diep in de aarde in de kersttijd vindt de geboorte van het nieuwe leven plaats, de geboorte van het immer wederkerende leven gevende gereinigde licht; het verbond tussen aarde en kosmos. Ons bewust worden van dit proces in het Hart is het doel van ons mensen; de geboorte van dat geestelijke licht, van de Levenskracht, de Liefde vindt plaats in ons Hart wat het verbindingsorgaan is van ons mensen met de geestelijke wereld.

De nieuwe maan in Capricorn van deze vandaag is een nieuw begin; Capricorn is een aardeteken dat volgt op het vuurteken Sagittarius dat staat voor onze geloofs-systemen, onze perspectieven, onze inzichten. Capricorn is contractie; het maakt dat wat levensvatbaar is van die perspectieven tot fysieke werkelijkheid waarbij verantwoordelijkheid en integriteit als kern noodzakelijk zijn. Hoe minder die laatsten aanwezig zijn des te meer die menselijk gebouwde structuren vroeg of laat zullen ontsporen en instorten. Hoe meer dat innerlijke levenslicht aanwezig is in onze intenties des te krachtiger en levensvatbaarder onze Capricorn structuren zullen zijn. Capricorn is ook de kluizenaar, vandaar dat ikzelf er met mijn natale Jupiter en Saturnus in aanwezig, sterk verwant mee voel. Saturnus regeert Capricorn.

Maar ik voel me dus goed en gecentreerd deze week met een duidelijke verbintenis vanuit mijn kruin naar boven.

25-26-27 december,

Het is ongelooflijk maar waar dat de laatste advent-week en de eerste 2 kerstnachten innerlijk soepel in elkaar overlopen. Ik lees achteraf het standaardwerk van Prokofieff over het jaarverloop en de hoofdstukken over de 4e advent-week en kerstmis zelf spreken tot me, alsof het leeft. Ik vind het nog steeds ongelooflijk dat de hoofdstukken soms veranderen in levend schrift. Ik lees steeds het hele jaar door ter zake doende hoofdstukken uit dat boek en regelmatig worden ze dan ineens levend me, voor het eerst ervaar ik ze dan zo indringend terwijl ik de meeste hoofdstukken toch echt wel eens eerder gelezen heb met mijn dag-bewustzijn. Maar plotseling leeft het dan voor me, het spreekt dan tot me. Zo werd het me deze afgelopen 10 dagen indringend duidelijk dat de voornoemde centrering van mijn gedachten en emoties een nieuw stadium bereikt lijken te hebben en het boek maakt me duidelijk dat deze beheersing en centrering een afspiegeling is van de paradijselijke staat van voor de zondeval, het vertrouwen van de spirituele hierarchieen lijkt er nu te zijn dat ik deze basale en noodzakelijke vaardigheid voldoende beheers om die drempel naar de spirituele wereld over te gaan. Ik ervaar de noodzaak van die centrering ook bijzonder intens. De zondeval van de mensheid is het moment in de menselijke evolutie waar angst, haat en zelfzucht uit hun paradijselijke centrering zijn gevallen. Door hun energetische middelpuntvliedende aard zijn ze vervolgens verworden tot alle ontsporingen in onze menselijke geschiedenis. Onze taak is om die ontsporingen uit vrije wil te begrenzen en in een harmonieuze balans te brengen. ” Integriteit als antwoord op een morele crisis 1″ leidt dus uiteindelijk terug naar deze paradijselijke drempel; het innerlijke hoger ik dat uit die paradijselijke staat stamt kan dan geboren worden. deze gecentreerde staat van zijn is de basale staat van de levensstroom die zich manifesteert als Jezus in de kribbe met kerstmis. Een menselijke baby heeft ook nog die gecentreerde staat van zijn nog bij de geboorte. Maar verder terug gaan we niet, het is een noodzakelijke stap in de spirituele ontwikkeling, het bewuste besef waar we vandaan komen, het besef van de oorspronkelijk oerstaat van de mensheid, het bewuste besef van het oerbegin van de mensheid maakt de weg duidelijk van het verleden naar de toekomst, het verband en de richting van de inademing (het verleden), wat begeleidt wordt door Michael, en de uitademing van de aarde-ziel (de toekomst) waar Christus leiding aan geeft. Na het sterven gaan onze zielen uiteraard ook weer terug naar die gecentreerde staat van zijn in de geestelijke wereld en worden we geconfronteerd met de gevolgen van onze wereldse keuzes en daden. De weg van kerst-25 december, de geboorte van dat hoger ik in de ziel, naar de geboorte van Christus in de ziel op 6 januari is het verbindende stuk tussen verleden en toekomst, het is de bevruchting van de aarde met het leven gevende kosmisch geestelijke. Epifanie, de doop in de Jordaan, is de geboorte van de werking in de buitenwereld van de christus-impuls, het begin van de richting van de toekomst. De Christus-impuls begint zich op het moment innerlijk in me te verbinden met die geboorte van het hoger ik van de afgelopen dagen. Dit is wat ik innerlijk letterlijk ervaar de afgelopen nachten. Ik kan ook ’s nachts niet slapen momenteel, ik lees en ervaar. Ik slaap ’s morgens. Ik weet natuurlijk niet of het zo tot 6 januari doorgaat, tot nu toe geven de 13 nachten steeds aan welke nacht en welk thema centraal staat het komende jaar. Het is intens en fascinerend deze weg van Jezus naar Christus deze 13 nachten. Ik heb het nog niet zo vroeg in die nachten-serie ervaren. Nogmaals, het standaardwerk van Sergej o. Prokofieff waaraan ik steeds refereer is ” De kringloop van het jaar als weg tot de etherische christus.”

Opvallend blijft de afgelopen 6 jaar ook dat het geen lineaire ontwikkeling bij me is. Regelmatig heb ik het idee dat er tijdelijk aan iets gewerkt wordt, dan word het weer met rust gelaten (en dat kan wel een paar jaar duren) en dan wordt het later weer opgepakt en tussendoor wordt er dan aan andere ontwikkelingen gewerkt. Het lijkt een cyclisch proces wat wel zal samenhangen met het cyclische jaarverloop. Steiner zegt trouwens ook dat dit kan, dat het een spiritueel ontwikkelingsproces kan zijn dat zo kan verlopen, het hoeft niet lineair te zijn. Het komt wel volledig overeen met al mijn ontwikkelingsweg-ervaringen. Het kan dus zijn dat ik momenteel de ervaring heb dat ik blijvend een drempel over ben maar dat ik later weer terugval en hier later weer naar terugkom. Maar het voelt dit keer blijvender aan; Dat mijn ontwikkeling ver genoeg ontwikkeld is om blijvend deze drempel naar de spirituele wereld over te gaan. De christus-impuls zal zich dan de komende dagen tot 6 januari in mijn bewustzijn al groeiende manifesteren. We zullen zien.

Fascinerend is dan wel dat als ik deze drempel over ben dat ook geldt voor het wereldbewustzijn waardoor er waarschijnlijk vernieuwingen zullen plaatsvinden in de wereld het komende half jaar bij de uitademing van de aardeziel waar de christus leiding aan geeft. Ik ben benieuwd, voorlopig maar niet verder kijken maar nacht voor nacht ervaringen opdoen tot 6 januari. De energieën zijn deze dagen in ieder geval bijzonder intens.

De nacht van 26 op 27 december en de 27e overdag ervaar ik dat het innerlijk fysiek meer solide wordt, het is fysiek duidelijk voelbaar in mijn bovenlichaam. Ik neem aan dat dat te maken heeft met het etherische en astrale lichaam die immers deze 2 nachten centraal staan. Als direct gevolg wordt ook het vasthouden van de centrering stukken makkelijker. Er lijkt geen innerlijke strijd meer nodig alsof ik niet meer in staat ben om uit de bocht te vliegen.

28 december-8 januari,

Nee helaas, de nachten waren jammer genoeg nog geen permanente staat, ze gaven het ontwikkelings-thema aan voor het komende jaar. Dit was wel de eerste keer dat de eerste nachten in de serie zo intens waren. Die eerste nachten, met de piek in de nacht ban 25 op 26 december, zouden moeten corresponderen met het etherlichaam (het levens-lichaam dat ons en al wat leeft levend maakt en houdt), het beheert al onze fysieke functies. Bij onze dood leggen we het af en verenigd het zich weer met de wereld-ether. Deze nacht staat ook het sterrenbeeld Aquarius centraal wat dus het ontwikkelings-thema van 2023 zal zijn. 26 op 27 december voelde aan als fysiek krachtig makend; dat was de Pisces nacht die gerelateerd is aan het astraal-lichaam (het ziele-lichaam dat na de dood nog bij ons blijft). Ook dat zal dus versterkt worden dit jaar maar die was niet zo intens als de nacht er voor. De enige andere nacht die er qua intensiteit uitsprong was de nieuwjaarsnacht die gekoppeld is aan het sterrenbeeld Leo. Die nacht hoort bij de geesten van de vorm, de 6e Hierarchie, gerelateerd aan de zon. Ze heten de Exousiai of Elohiem ze zijn de scheppers van de mensheid, en schenkers van het menselijke IK. naar het evenbeeld van de macro-kosmische mens of zoals de Bijbel verteld ” geschapen naar Gods evenbeeld”. Deze beide sterrenbeelden, Aquarius en Leo zullen dus centraal staan dit jaar.

6 januari was het volle maan en ik voel sindsdien regelmatig een diep gevoel van liefde in mijn romp alhoewel het nog niet aan de oppervlakte komt of naar mijn hart stijgt maar het is een diep en warm gevoel in mijn buik.

Astrologisch arriveert Pluto dit jaar even in Aquarius voor het eerst in 248 jaar alhoewel het er dit jaar maar 3-4 maanden, eind maart tot eind juni, in zal verblijven. Door retrograde werkingen zal Pluto eerst nog 1,5 jaar heen en weer pendelen tussen de laatste graden van Capricorn en de eerste graden van Aquarius voordat hij vanaf november 2024 definitief voor 20 jaar in Aquarius zal blijven wat aanzienlijke maatschappelijke veranderingen met zich mee zal brengen. Lees zelf maar, bij 25 oktober of ergens anders waar Aquarius voor staat. De werking van Pluto is als een sloopbedrijf dat niet functionerende onderdelen van het oude definitief zal verwijderen en waar nodig ook nieuwe fundamenten legt omdat Pluto ook de planeet van regeneratie is (dood en wederopstanding) waar Saturnus dan weer op en mee kan bouwen en aldus structuren scheppend voor het nieuwe. En daar Aquarius over vrijheid, gelijkheid, creativiteit, het collectief en de toekomst gaat zal er een boel veranderen net zo als dat gebeurde bij de vorige ronde dat Pluto in Aquarius was ten tijde van de Amerikaanse- en Franse revoluties (vrijheid, gelijkheid, broederschap). En dat zal deze keer nog versterkt worden daar vanaf 2020 ook” the Age of Aquarius” aangevangen is (zie 25 oktober).

De werking van Uranus (kosmische intelligentie) welke samen met Saturnus de leidende planeet van Aquarius is omschreef ikzelf intuitief, voordat ik van Uranus astrologisch gehoord had als:

” De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen (ook psychische), in mogelijk ontwrichtende tijden.”

18 januari,

Vandaag is de Zon conjunct Pluto en ik voel me de afgelopen week geestelijk opgetild. Ik ben me compleet bewust dat de zinnen die ik schreef in de Aquarius nacht (26 december) tot leven komen in mijn bewustzijn. Ik wordt er sterk mee geconfronteerd dat ik gecentreerd moet blijven. Me laten meedrijven met verlangens doet me realiseren dat dat me vasthoudt op de grond, het belet me om vrij mee op te stijgen met mijn hart; ik moet het gevoel zuiver houden en dat is toch soms moeilijker dan verwacht, maar ik ben me er bewust van en dat helpt om het meer los te laten. Vandaag zou een dag kunnen worden dat dat bewustzijn sterker wordt en daardoor meer voor elkaar krijgt.

22 januari,

Vandaag is het nieuwe maan in Aquarius, en dat vlak na de Zon/Pluto conjunctie en vlak voor de Saturnus-Venus conjunctie. Krachtige week en ik voel de veranderingen; Het warme gevoel in mijn buik stijgt op naar mijn hart en transformeert zich soms tot Liefde, de grote leermeester, en ik voel me opgetild. Het vraagt om zuiverheid van intentie en mijn verlangens worden gelukkig grotendeels van me weggenomen dit keer, wat de innerlijke strijd doet verdwijnen/ verminderen en wat de centrering dus makkelijker maakt. Het zijn prachtige gevoelens. Natuurlijk loopt er ook tegelijkertijd een vrouw mijn leven in die de liefde aanwakkert alhoewel er grenzen of beperkingen aan de expressie mogelijkheden zijn gesteld. Ik ben benieuwd welke kant dat op gaat. Ik voel me gelukkig in ieder geval!

Ook het hoofdstuk over Epifanie uit het boek van Prokofieff komt trouwens tot leven voor me deze januari maand. het is alsof ik spiritueel innerlijk op reis ben, heerlijk!