september 2022 tot kerstmis

Dit is de eerste post sinds juni. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van de afgelopen tijd te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit herfstverslag zal voortborduren. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Die 2 hoofdartikelen zijn goed te bevatten voor het rationele bewustzijn en herhaalde lezing en reflectie leidt vanzelf tot het in meer harmonie komen met de levensstroom. Bedenk ook dat dit blog meer dagboek notities zijn die grotendeels verhalen over mijn innerlijke spirituele reis, het is geen wetenschappelijke verhandeling.

Hier volgen eerst nog wat algemeenheden:

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 begeleidde de geest of mijn hoger-ik me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar innerlijk steeds sterker groeiende energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker.

26 augustus,

Het is vandaag 1 dag voor de nieuwe maan in Virgo die tegelijk exact conjunct is met mijn natale Pluto. Ik schrijf dit op omdat ik de intensiteit van deze naderende nieuwe maan sterk voel. Virgo is het laatste sterrenbeeld van de zomer, tevens de vruchten producerende maand en de voorbereider voor de herfst. Natale Pluto in Virgo, in 9e huis, trine natale Jupiter in Capricorn maakt dat ik deze periode altijd intens heb ervaren en dat is de laatste jaren alleen maar sterker geworden. Vorig jaar heb ik de essentie van Virgo in mijn beleving ,in het Engels als volgt omschreven:

PURIFY YOUR INTENTIONS! PREPARE FOR THE DESCEND OF SPIRIT IN THE FALL!

En dat is exact wat ik momenteel als urgente aansporing ervaar. Vandaar dat het op een papiertje onder mijn beeldscherm staat, om me daar aan te blijven herinneren.

10 september,

Het is vandaag volle maan en de energie is immens. De eerste helft van deze maancyclus voelde ik de urgentie van het ” purify your intentions!”, maar dan meer vanuit het hoofd. Bij het naderen van deze volle maan in Pisces voel ik intens dat het gaat om de overgave aan de geest. Niet met het hoofd maar met het gevoel, met je hart, met de intuïtie; overgave aan de geest! En die energie is zo sterk. Binnen 2 weken arriveren we ook bij de herfst-equinox waar de indaling van de geest begint. Bij de lente-equinox begint de opstijging van de geest, samen met de aardeziel stijgt de geest dan op naar de kosmos en met de herfst-equinox beginnen ze samen weer in te dalen in het fysieke lichaam. Dit net zo alsdat bij ons ’s nachts het astraallichaam en het ik bij het inslapen het fysieke lichaam verlaten en bij het wakker worden weer betreden. ’s Nachts verblijven ze dan in de astrale wereld. Net zo gebeurt dat op grote schaal met de aardeziel; opstijgen in het voorjaar en indalen in het najaar. Gedurende de zomer stijgt de aardeziel dan op naar de kosmos en droomt dan als het ware. En de mensenziel maakt diezelfde gang mee, zij het dan onbewust.

Zoals ik in het voorjaar uitgelegd heb gaat het er bij de mens in het voorjaar om om zo hoog en zuiver mogelijk met je intenties te reiken. De karmische gevolgen van die intenties hebben we dan vervolgens niet in de hand want karma wordt bestuurd door de hoogste geestelijke hierarchieen die in de sterrenwereld verblijven, daar waar de aardeziel naar toe opstijgt in de zomer. En onze intenties reizen zo hoog als mogelijk mee met de aardeziel, waarbij de zuiverheid bepaalt hoe hoog we mee kunnen stijgen. Bij de indaling in de herfst moet dan vervolgens het fysieke lichaam van zowel aarde als mens gereinigd worden daar die gedurende de zomer, door de afwezigheid van de ziel en de geest, gecorrumpeerd en vervuild zijn door de Ahrimaanse en Luciferische krachten die beiden aan de aarde gekluisterd zijn en niet mee kunnen opstijgen in het voorjaar. Fysiek in de natuur en de mens uit zich dat door uit de hand lopende zwavelprocessen gedurende de zomer die fysisch bestreden worden door een toename van ijzerprocessen in het bloed en de natuur gedurende de herfst. In het spirituele beeld is dat Michael, de aartsengel met het zwaard die de corrumperende zwavel-processen, Lucifer en Ahriman, in natuur en mens met zijn ijzeren zwaard bestrijdt en inperkt, zodat de aardeziel en de mensenziel genoeg gezuiverd worden om met kerstmis de kosmische Liefde oftewel de Levenskracht zelf te kunnen ontvangen. De natuur ondergaat dat proces maar de mens moet daar moreel bewust en vrijwillig iedere keer weer voor kiezen. De mens moet de gecorrumpeerde delen van zichzelf, welke doodsmachten zijn (de zwavelprocessen), vrijwillig bestrijden; dat is onze vrije wil; het is een soort van noodzakelijk vrijwillig snoeien. Ons geweten, ons hoger ik is onderdeel van de geest, dus onderdeel van de levenskracht en het is ieders eigen vrije keus om te bepalen waar je wilt staan.

Wat ik nu dus voel en ervaar is de nadering van de geest, de nadering van Michael, feestdag 29 september, die met de herfst-equinox, 23 september, zijn indaling, zijn rentree in het fysieke zal maken. Ik voel hem intens en daardoor zullen de karmische consequenties van onze intenties en daden in onszelf en in de wereld dit najaar dan ook duidelijker en intenser dan voorheen te ervaren en waar te nemen zijn. Hoe hoger en zuiverder we in het voorjaar hebben kunnen opstijgen met de aardeziel en de geest hoe zuiverder en intenser de karmische gevolgen van die daden en intenties ons zullen vergezellen in het najaar. Dit net zo alsdat in de natuur het oogsten van de vruchten in het najaar volgt op de groei en de vruchtzetting tijdens het voorjaar. “PURIFY YOUR INTENTIONS” Geef je over aan de Geest, is de opdracht voor deze tijd van het jaar!

2 oktober,

De eerste zondag na 29 september, het begin dus van de Michael-tijd die zal duren tot Kerstmis. Ik voel sterk dat deze Michael-ronde vol is van karmische consequenties; het directe gevolg van het naderbij komen van de hogere spirituele hierarchieen, het indalen van de geest, de dragers van het Karma, de gevolgen van onze geaccumuleerde daden en intenties. Het zal een moreel stormachtig najaar worden!

25 oktober,

Later vandaag is het de nieuwe maan in de 2e graad van Scorpio, tegelijk is het ook een partiele zonsverduistering op de zuidelijke maanknoop, en hij is conjunct Venus. Zons- en Maans-verduisteringen zijn krachtpunten in het jaar en vooral de volle maans-verduistering op de Noordelijke maanknoop over 2 weken zal krachtig zijn omdat ie dan exact is en ook nog conjunct Uranus. De Noordelijke maanknoop is gerelateerd aan de toekomst en de Zuidelijke maanknoop aan het verleden; die laatste wijst op zaken uit het verleden die losgelaten moeten worden. Scorpio is gerelateerd aan transformatie (goed artikel, vaker aan gerelateerd in dit blog : http://www.khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s8p1.shtml ). Ook gerelateerd aan de dood, net zoals dat in de natuur ook zo is. Ook de maand van de Phoenix die uit zijn as herrijst. Ook de maand waarin ik Michael altijd het sterkst heb ervaren. Elke voorgaande Herfst-periode in dit blog beschrijf ik de essenties van deze periode vanuit verschillende invalshoeken. Als je er dus meer over wilt weten, lees dan gewoon de herfst-periodes in dit blog.

Innerlijk wordt deze periode steeds heftiger ieder jaar, deze periode in het jaar is gerelateerd aan de Apocalyps: de beschrijving van het afsterven van het oude en de geboorte van het nieuwe. Het wordt ieder jaar intenser omdat ik ieder voorjaar innerlijk steeds hoger opstijg en als gevolg daarvan ieder najaar steeds een stukje dieper kom. Dit allemaal langs de verticale jaar-as van Kerstmis naar Sint-Jan en weer terug met de lente-equinox en de herft-equinox als stijg- en daal- markerings-punten halverwege in het jaarverloop. Ik voel de aanwezige geest dus sterk en de geesten die hoog in de kosmos verblijven (die van het hoogste Hierarchien , de Tronen, de Cherubijnen en de Serafijnen, die gedrieën o.a. ons Karma besturen), komen dit jaar verder dan ooit mee naar beneden. Ze dalen af naar de aarde.

De Tronen (3e Hierarchie) zijn trouwens de geesten van de Wil en als zodanig de scheppers van ons hele materiele universum, of juister gezegd: ze zijn de materie zelf, geconcentreerde wil die zich door die concentratie fysiek manifesteert. Astrologisch gerelateerd aan Saturnus en Pluto, en tevens dus ook de initiatoren van de Wils- of Saturnusweg waarover dit blog gaat. Serafijnen zijn de hoogste hierarchie, staan het dichtst bij God en ze zijn pure liefde die alle andere hierarchien doordringen.

Het gevolg van het dichterbij komen van die hierarchieen is dat er Karma-versnellingen optreden, de tijd versnelt zoals dat ook in de Apokalyps beschreven staat; Alles komt in een stroomversnelling terecht. Onze eigen daden, collectief en individueel uit het heden en verleden moeten geconfronteerd worden en de toekomst moet met vertrouwen en met goede intenties tegemoet gegaan worden.” Kijk omhoog in deze dagen want uw verlossing komt naderbij.”, zoals beschreven staat in Lukas 21 (de kleine Apocalyps) zoals ik al vaker geschreven heb. En ik weet niet hoe sterk het dit jaar wordt maar ik voel het al jaren naderen, het wordt steeds intenser en steeds beter zichtbaar in de wereld. Lees de afgelopen jaren maar terug want het komt ieder najaar weer vanzelf terug , het hoort bij dit jaargetijde, zij het dat het steeds intenser wordt naarmate de hogere hiërarchieën dichterbij komen. Ze hebben ons ,mensen, nodig om de weg naar de aarde te vinden; Wij zijn de toekomstige laagste spirituele Hierarchie, in ontwikkeling om te verworden tot de 10e Hierarchie, de toekomstige geesten van Vrijheid en Liefde die als het ware nog in de ingekapselde pop-fase zitten. (Deze periode kan wel duizenden jaren duren en dus vele incarnaties beslaan, maar als de eerste uit die fase komt, en dat kan in de komende jaren al gebeuren, dan volgen er meer in een relatief kort tijdsbestek, de voorhoede van de mensheid als het ware: Dane Rudhyar beschrijft deze nieuwe mens als de Aquarius-mens die in het laatste stuk van de hier volgende link beschreven wordt:

  “Thus the Aquarian symbolism of the Water-Bearer, who carries on his shoulder an “urn” whence flows down to the earth a stream of water. This urn is a symbol of the mystic seed-bag, releasing the substance of a new humanity. It is also a symbol of the storm-cloud, laden with bountiful rain which will water the expectant crop, and releasing the lightning — which the old Aryans deified as Rudra. The lightning is not only a destructive force. It is the means for the precipitation out of the air of precious nitrogen necessary to living processes.
      Power flows always from a higher to a lower potential, from the fulfilled to the yet incomplete or the expectant. Power in Aquarius can be, perhaps more truly than in any other fixed Sign of the Zodiac, the Power of God. Thus the Divine Manifestation for the “Aquarian Age” is expected by some to be the most powerful outpouring of creative Spirit. Perhaps that outpouring is even now flooding the human realms. Perhaps the Archetypal Man has already taken flesh and blood, and men’s minds are soon to behalf the fullness and the glory of the Revelation that shall be made concrete by many who will come from the celestial “White City,” as seed for the new humanity.
      This is the promise of Aquarius, whose “living waters” flow from celestial heights to impregnate the human kingdom as a totality for a new birth of Personality — for the birthing of the “Man of Plenitude” in our children and our children’s children.” (dit is het laatste stukje uit het korte hoofdstuk over Aquarius: http://www.khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s11p3.shtml .

Interessant is misschien dat Pluto met een cyclus van ongeveer 245-250 jaar volgend jaar Maart weer in Aquarius komt. De laatste keer was tijdens de revolutionaire jaren van de Amerikaanse en de Franse revoluties. En de keer daarvoor was tijdens de Reformatie, 1 e helft 16e eeuw).

Saturnus ( die momenteel nog in Aquarius verblijft) en Uranus (kosmische intelligentie) zijn trouwens gezamenlijk de heersers van het sterrenbeeld Aquarius.

Een verduidelijking van de “Age of Aquarius” zit hem in de precessie van de aardas: https://nl.wikipedia.org/wiki/Precessie. Dit is een grote bijna 26000 jaar durende cyclus. In die cyclus is de aardas gericht op alle 12 opeenvolgende tekens van de dierenriem. Iedere ongeveer 2150 jaar beweegt de richting van de aardas zich achterstevoren door 1 van de sterrenbeelden en momenteel zitten we in de overgang van Pisces naar Aquarius. Die overgang duurt wel zo’n 100 jaar en is al zo’n 50 jaar aan de gang. En NU, deze jaren markeert het exacte begin van The Age of Aquarius, die dus zo’n beetje 2150 jaar gaat duren. Vandaar het belang van Aquarius.

Onze vrije Wil moet ons leiden naar die volgende vlinder-fase , wat we nu doormaken. We verworden op dit moment, bewust of onbewust als het ware tot de scouts of verkenners (pathfinders) van de hoogste spirituele Hierarchieen tijdens hun afdaling, en daarvoor moeten onze intenties zo zuiver mogelijk zijn; geen of zo min mogelijk angst-haat en zelfzucht zodat we als het ware het laatste doorgeefluik kunnen worden van de 9 Hierarchien boven ons, van Engelen tot Serafijnen, eensgezind werkend uit Vrije Wil en uit dienstbaarheid aan het kosmische geheel. Vorige winter bleef de geest bij me tot in de derde week van Advent waarna ik het contact verloor, hopelijk deze winter tot in de 4e week of misschien zelfs wel tot Kerstmis zelf. We zullen zien.

8 november,

Het is vandaag volle maan en het is astrologisch gezien een bijzondere krachtige volle maansverduistering die op krachtige veranderings-impulsen wijst; vooral daar deze volle maan ook nog precies in een T-vierkant staat met Saturnus. Hoe dan ook een bijzonder krachtige tijd en precies tegelijkertijd vinden er op dezelfde dag(en) ook 2 voor de toekomst van de wereld belangrijke evenementen plaats: de klimaatconferentie in Egypte en de mid-term verkiezingen in de USA. De astrologie wijst op positieve wilskrachten dus laten we hopen dat er positieve ontwikkelingen uit voort komen. Innerlijk kan ik de energie goed waarnemen. Mijn bewustzijn van de situatie, innerlijk en uiterlijk, groeit intens. Ik voel de aanwezigheid van de hogere hierarchieen duidelijk. Ze helpen ons allemaal om het menselijk bewustzijn innerlijk te transformeren tot een planetair-bewustzijn. Hoe dichter bij ze komen hoe krachtiger de bewustzijnsveranderingen in mezelf en in de mensheid zich zullen manifesteren. Ik moet mezelf wel aansporen om oude zaken en gewoontes nog meer los te laten, er is altijd weer meer om los te laten. De tijd is er in ieder geval erg geschikt voor deze weken!

1 december,

We zijn nu een week in de nieuwe Sagittarius maancyclus die begon op 25 november. Sagittarius is voor mij altijd een hoopvolle tijd, de maand voor de winterzonnewende, de Adventtijd ter voorbereiding op kerstmis, een tijd van groeiend geloof en innerlijke concentratie. Vandaag is het ook precies het openings-kwartier van deze maancyclus. We zitten nu ook een paar dagen, vanaf 27 november, in de 1e Advent week en ik voel de innerlijke rust en concentratie groeien. Ik zal de komende week wat meer schrijven over deze Advent-weken omdat ze deze jaren zo krachtig en zo belangrijk aanvoelen. Momenteel voel ik slechts de behoefte om me innerlijk leeg te maken en mezelf een-puntig te concentreren. Opvallend dit jaar is dat de 4 weken van de Adventtijd en de 4 weken van deze Sagittarius-maancyclus vrijwel precies samenvallen, iets wat maar zelden voor komt! De volle maan, het bewustzijns-hoogtepunt van de maancyclus, is volgende week in de 2e Advent week.

8 december,

Volle maan vandaag en tegelijk passeert de aarde de planeet Mars wat betekent dat Mars aan een nieuwe 2-jarige cyclus begint. Ik voel het in mijn hoofd, er vindt daar het begin van een transformatie plaats. Hier volgt daar een stukje over van mijn bijdrage aan een astrologische discussie over deze volle maan. Ik ben er van overtuigd dat dit momenteel aan het gebeuren is:

” excellent Tara, thank you. Maybe i may add another extra viewpoint to this specific full moon: Mars is at its closest point to the earth which is the beginning of a new 2 year Mars- cycle. Very special that Mars is exactly passing the earth during a full moon. Rudhyar’s Sabian degreepoint description of this Gemini degree, which will therefore be the the Mars-theme for the next 2 years, is: “THE HEAD OF A ROBUST YOUTH CHANGES INTO THAT OF A MATURE THINKER. KEYNOTE: The transformation of physical vitality into the power to build concepts and intellectual formulations through which knowledge can be transferred. While in the preceding symbol we see the explosive release of impulses generated by a new realization of what is right and wrong – the “woman” way controlled by feelings – now we have a picture of a process of quiet and steady metamorphosis of biological energy into mind-power, which can be seen symbolically as the “man” way. The symbolism may seem old-fashioned today, but the two contrasting approaches to communication of new experiences remain evident, however one wishes to symbolize them. This second stage of the sixteenth sequence, as is nearly always the case, presents a contrast with the first stage. What we see pictured is the transformation of emotions into mind, of instincts into thoughts – a process of MENTAL METAMORPHOSIS.” All the best Tara.”

Een stap onderweg naar een meer planetair bewustzijn als het ware.

De doorbraak bij de klimaatconferentie zat hem trouwens niet in de vooruitgang en uitvoering van de plannen maar in de erkenning dat het Westen verantwoordelijk is voor de klimaatschade in de hele wereld en dan vooral de rampen in de armere landen. Het Westen moet daar ook een financiele verantwoordelijkheid voor nemen. Het Hart moet open gaan voordat er werkelijk wereldwijd vertrouwen en samenwerking kan ontstaan. Ook de slavernij discussie moet daardoor als een karmisch noodzakelijke tussenstap gezien worden om te komen tot wereldwijde samenwerking bij het oplossen van de wereldproblematiek. De volgende stap om te komen tot een planetair bewustzijn.

13 december,

Typische Aquarius doorbraak: https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/dec/13/carbon-free-energy-fusion-reaction-scientists . Aquarius wordt geregeerd door Uranus (kosmische intelligentie) en Saturnus (structuren in de fysieke werkelijkheid). Alle wetenschappelijke doorbraken vallen onder Aquarius. En dit ook nog terwijl de geestelijke Hierarchien die hoog in de sterrenwereld verblijven de aarde aan het naderen zijn. Hier ook nog de eerste foto’s van de James Webb telescoop van sterren die het afgelopen half jaar gemaakt werden. Ook visueel komt de sterrenhemel dus dichterbij: https://www.bbc.com/news/science-environment-64051171

De energie in mijn hoofd is trouwens nog steeds aan het groeien deze afgelopen week. Het helpt om eenpuntig gericht te blijven; De derde Adventweek.

23 december,

Vandaag is de Capricon nieuwe maan, eergisteren was de winterzonnewende en deze hele week is de 4e advent week. Sinds het begin van deze week ervaar ik duidelijk de werking van deze laatste advent week: het is de week van het hoger ik dat zelf verantwoordelijk is gemaakt voor mijn eigen gedachten en emoties; naarmate ik beter in staat ben om gecentreerd te blijven en niet toe te geven aan impulsen van verlangens, angsten en woede, dus beter in staat ben om me te beheersen en al die impulsen zo snel mogelijk los te laten, des te sterker de verbinding van mijn kruin naar boven aanvoelt. Die verbinding wordt zwakker elke keer dat die impulsen toch mijn bewustzijn binnen sluipen. Het voelt aan als binnenin de centrale as van een centrifuge zitten en iedere keer dat je enigszins buiten dat centrum komt de centrifugale krachten van angst-haat- en zelfzuchtigheid exponentieel toenemen. Gelijk loslaten lijkt de enige remedie te zijn om gecentreerd te blijven, en voor dat proces wordt ik persoonlijk verantwoordelijk gemaakt. Daar ik veel het wereldnieuws volg zijn er meer dan genoeg aanleidingen om me druk om te maken. Tot op zekere hoogte is dat toegestaan om me bewust te maken van misstanden en onrechtvaardigheden in de wereld, waar ik me van nature druk om kan maken. Maar het mag niet uit de hand lopen, ik moet vertrouwen op de werking van het versnellende karma dat ons steeds sneller met de gevolgen van onze daden uit heden en verleden zal confronteren om ons tot meer inzicht te brengen. Deze 4e Advent week brengt dus innerlijke centrering. Ik heb dit nog niet zo sterk ervaren als deze week en tot nu toe lukt het ook.

De winterzonnewende is het punt waar de aardeziel maximaal is ingeademd in tegenstelling tot de zomerzonnewende waar de aardeziel maximaal is uitgeademd. In dat proces van inademing neemt de aardeziel de kosmische invloeden en ervaringen mee van de kosmos naar de aarde, neemt het tot zich in de periode tussen kerstmis en 6 januari en begint dan aan de 6 maanden durende uitademing welke zichtbaar gemaakt wordt door het zich ontwikkelende nieuwe leven. Diep in de aarde in de kersttijd vindt de geboorte van het nieuwe leven plaats, de geboorte van het immer wederkerende leven gevende gereinigde licht; het verbond tussen aarde en kosmos. Ons bewust worden van dit proces in het Hart is het doel van ons mensen; de geboorte van dat geestelijke licht, van de Levenskracht, de Liefde vindt plaats in ons Hart wat het verbindingsorgaan is van ons mensen met de geestelijke wereld.

De nieuwe maan in Capricorn is een nieuw begin; Capricorn is een aardeteken dat volgt op het vuurteken Sagittarius dat staat voor onze geloofs-systemen, onze perspectieven, onze inzichten. Capricorn is contractie; het maakt dat wat levensvatbaar van die perspectieven tot fysieke werkelijkheid waarbij verantwoordelijkheid en integriteit als kern noodzakelijk zijn. Hoe minder die laatste aanwezig zijn des te meer die menselijk gebouwde structuren voeg of laat zullen ontsporen en instorten. Hoe meer dat innerlijke levenslicht aanwezig is in onze intenties des te krachtiger en levensvatbaarder onze Capricorn structuren zullen zijn. Capricorn is ook de kluizenaar, vandaar dat ikzelf er met mijn natale Jupiter en Saturnus in aanwezig, sterk verwant mee voel. Saturnus regeert ook Capricorn.

Maar ik voel me dus goed en gecentreerd deze week met een duidelijke verbintenis vanuit mijn kruin naar boven.

25-26-27 december,

Het is ongelooflijk maar waar dat de laatste advent-week en de eerste 2 kerstnachten innerlijk soepel in elkaar overlopen. Ik lees achteraf het standaardwerk van Prokofieff over het jaarverloop en de hoofdstukken over de 4e advent-week en kerstmis zelf spreken tot me, alsof het leeft. Ik vind het nog steeds ongelooflijk dat de hoofdstukken soms veranderen in levend schrift. Ik lees steeds het hele jaar door ter zake doende hoofdstukken uit dat boek en regelmatig worden ze dan ineens levend me, voor het eerst ervaar ik ze dan zo indringend terwijl ik de meeste hoofdstukken toch echt wel eens eerder gelezen heb met mijn dag-bewustzijn. Maar plotseling leeft het dan voor me, het spreekt dan tot me. Zo werd het me deze afgelopen 10 dagen indringend duidelijk dat de voornoemde centrering van mijn gedachten en emoties een nieuw stadium bereikt lijken te hebben en het boek maakt me duidelijk dat deze beheersing en centrering een afspiegeling is van de paradijselijke staat van voor de zondeval, het vertrouwen van de spirituele hierarchieen lijkt er nu te zijn dat ik deze basale en noodzakelijke vaardigheid voldoende beheers om die drempel naar de spirituele wereld over te gaan. Ik ervaar de noodzaak van die centrering ook bijzonder intens. De zondeval van de mensheid is het moment in de menselijke evolutie waar angst, haat en zelfzucht uit hun paradijselijke centrering zijn gevallen. Door hun energetische middelpuntvliedende aard zijn ze vervolgens verworden tot alle ontsporingen in onze menselijke geschiedenis. Onze taak is om die ontsporingen uit vrije wil te begrenzen en in een harmonieuze balans te brengen. ” Integriteit als antwoord op een morele crisis 1″ leidt dus uiteindelijk terug naar deze paradijselijke drempel; het innerlijke hoger ik dat uit die paradijselijke staat stamt kan dan geboren worden. deze gecentreerde staat van zijn is de basale staat van de levensstroom die zich manifesteert als Jezus in de kribbe met kerstmis. Een normale baby heeft ook die gecentreerde staat van zijn nog bij de geboorte. Maar verder terug gaan we niet, het is een noodzakelijke stap in de spirituele ontwikkeling, het bewuste besef waar we vandaan komen, het besef van de oorspronkelijk oerstaat van de mensheid, het bewuste besef van het oerbegin van de mensheid maakt de weg duidelijk van het verleden naar de toekomst, het verband en de richting van de inademing (het verleden), wat begeleidt wordt door Michael, en de uitademing van de aarde-ziel (de toekomst) waar Christus leiding aan geeft. Na het sterven gaan onze zielen uiteraard ook weer terug naar die gecentreerde staat van zijn in de geestelijke wereld en worden we geconfronteerd met de gevolgen van onze wereldse keuzes en daden. De weg van kerst-25 december, de geboorte van dat hoger ik in de ziel, naar de geboorte van Christus in de ziel op 6 januari is het verbindende stuk tussen verleden en toekomst. Epifanie, de doop in de Jordaan, is de geboorte van de werking in de buitenwereld van de christus-impuls, het begin van de richting van de toekomst. De Christus-impuls begint zich op het moment innerlijk in me te verbinden met die geboorte van het hoger ik van de afgelopen dagen. Dit is wat ik innerlijk letterlijk ervaar de afgelopen nachten. Ik kan ook ’s nachts niet slapen momenteel, ik lees en ervaar. Ik slaap ’s morgens. Ik weet natuurlijk niet of het zo tot 6 januari doorgaat, tot nu toe geven de 13 nachten steeds aan welke nacht en welk thema centraal staat het komende jaar. Het is intens en fascinerend deze weg van Jezus naar Christus deze 13 nachten. Ik heb het nog niet zo vroeg in die nachten-serie ervaren. Nogmaals, het standaardwerk van Sergej o. Prokofieff waaraan ik steeds refereer is ” De kringloop van het jaar als weg tot de etherische christus.”

Opvallend blijft de afgelopen 6 jaar ook dat het geen lineaire ontwikkeling bij me is. Regelmatig heb ik het idee dat er tijdelijk aan iets gewerkt wordt, dan word het weer met rust gelaten (en dat kan wel een paar jaar duren) en dan wordt het later weer opgepakt en tussendoor wordt er dan aan andere ontwikkelingen gewerkt. Het lijkt een cyclisch proces wat wel zal samenhangen met het cyclische jaarverloop. Steiner zegt trouwens ook dat dit kan, dat het een spiritueel ontwikkelingsproces kan zijn dat zo kan verlopen, het hoeft niet lineair te zijn. Het komt wel volledig overeen met al mijn ontwikkelingsweg-ervaringen. Het kan dus zijn dat ik momenteel de ervaring heb dat ik blijvend een drempel over ben maar dat ik later weer terugval en hier later weer naar terugkom. Maar het voelt dit keer blijvender aan; Dat mijn ontwikkeling ver genoeg ontwikkeld is om blijvend deze drempel naar de spirituele wereld over te gaan. De christus-impuls zal zich dan de komende dagen tot 6 januari in mijn bewustzijn al groeiende manifesteren. We zullen zien.

Fascinerend is dan wel dat als ik deze drempel over ben dat ook geldt voor het wereldbewustzijn waardoor er waarschijnlijk vernieuwingen zullen plaatsvinden in de wereld het komende half jaar bij de uitademing van de aardeziel waar de christus leiding aan geeft. Ik ben benieuwd, voorlopig maar niet verder kijken maar nacht voor nacht ervaringen opdoen tot 6 januari. De energieën zijn deze dagen in ieder geval bijzonder intens.

De nacht van 26 op 27 december en de 27e overdag ervaar ik dat het innerlijk fysiek meer solide wordt, het is fysiek duidelijk voelbaar in mijn bovenlichaam. Ik neem aan dat dat te maken heeft met het etherische en astrale lichaam die immers deze 2 nachten centraal staan. Als direct gevolg wordt ook het vasthouden van de centrering stukken makkelijker. Er lijkt geen innerlijke strijd meer nodig alsof ik niet meer in staat ben om uit de bocht te vliegen.

28 december-8 januari,

Nee helaas, de nachten waren jammer genoeg nog geen permanente staat, ze gaven het ontwikkelings-thema aan voor het komende jaar. Dit was wel de eerste keer dat de eerste nachten in de serie zo intens waren. Die eerste nachten, met de de piek in de nacht ban 25 op 26 december zouden moeten corresponderen met het etherlichaam (het levens-lichaam dat ons en al wat leeft levend maakt en houdt), het beheert al onze fysieke functies. Bij onze dood leggen we het af. Deze nacht staat ook het sterrenbeeld Aquarius centraal wat dus het ontwikkelings-thema van 2023 zal zijn. 26 op 27 december voelde aan als fysiek krachtig makend; dat was de Pisces nacht die gerelateerd is aan het astraal-lichaam (het ziele-lichaam). Ook dat zal dus versterkt worden dit jaar maar die was niet zo intens als de nacht er voor. De enige andere nacht die er qua intensiteit uitsprong was de nieuwjaarsnacht die gekoppeld is aan het sterrenbeeld Leo. Die nacht hoort bij de geesten van de vorm, de 6e Hierarchie, gerelateerd aan de zon. Ze heten de Exousiai of Elohiem ze zijn de scheppers van de mensheid als evenbeeld van de macro-kosmische mens of zoals de Bijbel verteld ” geschapen naar Gods evenbeeld”. Deze beide sterrenbeelden, Aquarius en Leo zullen dus centraal staan dit jaar.

6 januari was het volle maan en ik voel sindsdien regelmatig een diep gevoel van liefde in mijn romp alhoewel het nog niet aan de oppervlakte komt of naar mijn hart stijgt maar het is een diep en warm gevoel in mijn buik.

Astrologisch arriveert Pluto dit jaar even in Aquarius voor het eerst in 248 jaar alhoewel het er dit jaar maar 3-4 maanden, eind maart tot eind juni, in zal verblijven. Door retrograde werkingen zal Pluto eerst nog 1,5 jaar heen en weer pendelen tussen de laatste graden van Capricorn en de eerste graden van Aquarius voordat hij vanaf november 2024 definitief voor 20 jaar in Aquarius zal blijven wat aanzienlijke maatschappelijke veranderingen met zich mee zal brengen. Lees zelf maar, bij 25 oktober of ergens anders waar Aquarius voor staat. De werking van Pluto is als een sloopbedrijf dat niet functionerende onderdelen van het oude definitief zal verwijderen en waar nodig nieuwe fundamenten legt waar Saturnus dan weer op kan bouwen en daardoor ruimte schept voor het nieuwe en daar Aquarius over vrijheid, het collectief en de toekomst gaat zal er een boel veranderen net zo als dat gebeurde bij de vorige ronde dat Pluto in Aquarius was ten tijde van de Amerikaanse- en Franse revoluties. En dat zal deze keer nog versterkt worden daar vanaf 2020 ” the Age of Aquarius” aangevangen is (zie 25 oktober).

Uranus (kosmische intelligentie) welke samen met Saturnus de leidende planeet van Aquarius is omschreef ikzelf intuitief, voordat ik van Uranus astrologisch gehoord had als:

” De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente (fysieke en psychische) stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.”