september 2022 tot kerstmis

Dit is de eerste post sinds juni. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van de afgelopen tijd te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit herfstverslag zal voortborduren. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Die 2 hoofdartikelen zijn goed te bevatten voor het rationele bewustzijn en herhaalde lezing en reflectie leidt vanzelf tot het in meer harmonie komen met de levensstroom. Bedenk ook dat dit blog meer dagboek notities zijn die grotendeels verhalen over mijn innerlijke spirituele reis, het is geen wetenschappelijke verhandeling.

Hier volgen eerst nog wat algemeenheden:

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 begeleidde de geest of mijn hoger-ik me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar innerlijk steeds sterker groeiende energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker.

26 augustus,

Het is vandaag 1 dag voor de nieuwe maan in Virgo die tegelijk exact conjunct is met mijn natale Pluto. Ik schrijf dit op omdat ik de intensiteit van deze naderende nieuwe maan sterk voel. Virgo is het laatste sterrenbeeld van de zomer, tevens de vruchten producerende maand en de voorbereider voor de herfst. Natale Pluto in Virgo, in 9e huis, trine natale Jupiter in Capricorn maakt dat ik deze periode altijd intens heb ervaren en dat is de laatste jaren alleen maar sterker geworden. Vorig jaar heb ik de essentie van Virgo in mijn beleving ,in het Engels als volgt omschreven:

PURIFY YOUR INTENTIONS! PREPARE FOR THE DESCEND OF SPIRIT IN THE FALL!

En dat is exact wat ik momenteel als urgente aansporing ervaar. Vandaar dat het op een papiertje onder mijn beeldscherm staat, om me daar aan te blijven herinneren.

10 september,

Het is vandaag volle maan en de energie is immens. De eerste helft van deze maancyclus voelde ik de urgentie van het ” purify your intentions!”, maar dan meer vanuit het hoofd. Bij het naderen van deze volle maan in Pisces voel ik intens dat het gaat om de overgave aan de geest. Niet met het hoofd maar met het gevoel, met je hart, met de intuïtie; overgave aan de geest! En die energie is zo sterk. Binnen 2 weken arriveren we ook bij de herfst-equinox waar de indaling van de geest begint. Bij de lente-equinox begint de opstijging van de geest, samen met de aardeziel stijgt de geest dan op naar de kosmos en met de herfst-equinox beginnen ze samen weer in te dalen in het fysieke lichaam. Dit net zo alsdat bij ons ’s nachts het astraallichaam en het ik bij het inslapen het fysieke lichaam verlaten en bij het wakker worden weer betreden. ’s Nachts verblijven ze dan in de astrale wereld. Net zo gebeurt dat op grote schaal met de aardeziel; opstijgen in het voorjaar en indalen in het najaar. Gedurende de zomer stijgt de aardeziel dan op naar de kosmos en droomt dan als het ware. En de mensenziel maakt diezelfde gang mee, zij het dan onbewust.

Zoals ik in het voorjaar uitgelegd heb gaat het er bij de mens in het voorjaar om om zo hoog en zuiver mogelijk met je intenties te reiken. De karmische gevolgen van die intenties hebben we dan vervolgens niet in de hand want karma wordt bestuurd door de hoogste geestelijke hierarchieen die in de sterrenwereld verblijven, daar waar de aardeziel naar toe opstijgt in de zomer. En onze intenties reizen zo hoog als mogelijk mee met de aardeziel, waarbij de zuiverheid bepaalt hoe hoog we mee kunnen stijgen. Bij de indaling in de herfst moet dan vervolgens het fysieke lichaam van zowel aarde als mens gereinigd worden daar die gedurende de zomer, door de afwezigheid van de ziel en de geest, gecorrumpeerd en vervuild zijn door de Ahrimaanse en Luciferische krachten die beiden aan de aarde gekluisterd zijn en niet mee kunnen opstijgen in het voorjaar. Fysiek in de natuur en de mens uit zich dat door uit de hand lopende zwavelprocessen gedurende de zomer die fysisch bestreden worden door een toename van ijzerprocessen in het bloed en de natuur gedurende de herfst. In het spirituele beeld is dat Michael, de aartsengel met het zwaard die de corrumperende zwavel-processen, Lucifer en Ahriman, in natuur en mens met zijn ijzeren zwaard bestrijdt en inperkt, zodat de aardeziel en de mensenziel genoeg gezuiverd worden om met kerstmis de kosmische Liefde oftewel de Levenskracht zelf te kunnen ontvangen. De natuur ondergaat dat proces maar de mens moet daar moreel bewust en vrijwillig iedere keer weer voor kiezen. De mens moet de gecorrumpeerde delen van zichzelf, welke doodsmachten zijn (de zwavelprocessen), vrijwillig bestrijden; dat is onze vrije wil; het is een soort van noodzakelijk vrijwillig snoeien. Ons geweten, ons hoger ik is onderdeel van de geest, dus onderdeel van de levenskracht en het is ieders eigen vrije keus om te bepalen waar je wilt staan.

Wat ik nu dus voel en ervaar is de nadering van de geest, de nadering van Michael, feestdag 29 september, die met de herfst-equinox, 23 september, zijn indaling, zijn rentree in het fysieke zal maken. Ik voel hem intens en daardoor zullen de karmische consequenties van onze intenties en daden in onszelf en in de wereld dit najaar dan ook duidelijker en intenser dan voorheen te ervaren en waar te nemen zijn. Hoe hoger en zuiverder we in het voorjaar hebben kunnen opstijgen met de aardeziel en de geest hoe zuiverder en intenser de karmische gevolgen van die daden en intenties ons zullen vergezellen in het najaar. Dit net zo alsdat in de natuur het oogsten van de vruchten in het najaar volgt op de groei en de vruchtzetting tijdens het voorjaar. “PURIFY YOUR INTENTIONS” Geef je over aan de Geest, is de opdracht voor deze tijd van het jaar!