kerstmis 2021 tot en met zomer 2022.

Dit is de eerste post sinds kerstmis. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van de afgelopen , voorjaar, zomer en herfst e.a. te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit winterverslag zal voortborduren. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Die 2 hoofdartikelen zijn goed te bevatten voor het rationele bewustzijn en herhaalde lezing en reflectie leidt vanzelf tot het in meer harmonie komen met de levensstroom. Bedenk ook dat dit blog meer dagboek notities zijn die grotendeels verhalen over mijn innerlijke spirituele reis, het is geen wetenschappelijke verhandeling.

Hier volgen eerst nog wat algemeenheden:

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 begeleidde de geest of mijn hoger-ik me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar innerlijk steeds sterker groeiende energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker. Het is echt een klok.

Ok, ik ga nu gewoon verder met waar ik bij het herfstblog gebleven was:

25 december,

Het is kerstmis en Venus beweegt zich deze eerste retrograde dagen bijzonder traag en is constant conjunct Pluto, en vandaag exact trouwens en dat kan ik voelen omdat het een ontzettende druk geeft in mijn bovenlichaam; de bekende samenpersende en transformerende Pluto-druk die ik al zo vaak gevoeld heb de afgelopen 2 jaar. Daar dus niks vreemds, wat wel anders loopt is de mogelijk geschepte verwachtingen van vorige week, mogelijk omdat mijn Saturnus-initiatie weg toch anders gaat dan de door Prokofieff en Steiner beschreven Maan-weg initiatie. De eerste weken waren zeer wel herkenbaar met herkenbare overeenkomsten. Maar de 4e week week duidelijk minder naar ik denk omdat ik door de jaren heen steeds sterker al met de groeiende aanwezigheid van mijn hoger-ik leef. Ik kan dus niet meer in een ijzige eenzaamheid leven omdat ik me blijvend verbonden voel met de spirituele wereld. Ik werd me deze week wel sterker bewust van hoe ik alles en iedereen losgelaten heb door de jaren heen, ik leef eigenlijk in eenzaamheid alhoewel ik me niet eenzaam voel. Ik heb eigenlijk alleen nog maar contact met mijn kinderen, mijn moeder en mijn zus. Voorde rest wel een positief praatje mochten oude kennissen bellen maar ik zoek ze eigenlijk niet op. Maar daar werd ik me deze dus wel bewust van. Ook ben ik per eind januari ontslagen omdat het bedrijfje waar ik werk het door corona niet meer bolwerkt. Ik ben de enige werknemer maar we verdienen niet genoeg dus met wederzijds goedvinden krijg ik ontslag per eind januari en momenteel ben ik voornamelijk mijn vrije dage die nog openstaan aan het opmaken. Ik zit er zelf niet mee, er komt vast weer iets anders en eigenlijk wil ik eerst wel een paar maanden ww voor het eerst van mijn leven. Ik ben vol vertrouwen dat komt wat moet komen. Mooi is dat het samenvalt met deze transformatieve winter waarin dus ook mijn fysieke middel van bestaan weer gaat veranderen. Ik vond taxi rijden en dan vooral touristen rijden wel een prettige baan dus ik zal het missen maar ik ben vooral benieuwd wat er nu komt.

Maar Kerstmis dus, ik ben benieuwd wat er de komende 2 weken gaat gebeuren tijdens de nog resterende 12 heilige nachten en het aansluitende Venus-Starpoint van 9 januari conjunct mijn natale Saturnus. Ik voel me goed en onderga met rust en concentratie mijn immer verdergaande transformatie. Prettige kerstdagen!

Hier nog een mooie algemene religie overschrijdende video die net een paar dagen uit is, absoluut de moeite waard als je er even de tijd voor neemt: https://www.youtube.com/watch?v=Vu-Nw_ea9N4 .

27 december,

Ik heb vannacht weinig geslapen vanwege sterke tintelingen in mijn bovenlichaam en in iets mindere mate mijn hoofd. Volgens de 13 heilige nachten zoals Roland van Vliet ze beschrijft is deze nacht gekoppeld aan het sterrenbeeld Pisces en het astraal-lichaam en dat wat ik voel is dus ook het astraal-lichaam. In minder sterke mate is dat gevoel de afgelopen jaren steeds teruggekomen maar het is nu verder geëvalueerd, meer solide geworden. Het hoort bij de Pisces periode in het jaar dus ruwweg van 21 februari tot 21 maart alhoewel ik erbij moet zeggen dat Roland van Vliet er ook bij zegt dat het ook voor de andere maanden van het jaar geldt; De kernperiode is echter wel Pisces. Een verdere ontwikkeling van het astraal-lichaam dus.

De basis van deze geestelijke kiemkrachten in deze 13 heilige nachten liggen volgens van Vliet en Steiner in het feit dat de kosmische krachten die tijdens de Johannes-tijd door de uitgeademde aardeziel zijn opgenomen, in de ingeademde aardeziel een half jaar later tijdens deze heilige nachten, kiemkrachten vormen voor de hogere ontwikkeling van de mens voor het komende jaar. Zoals gezegd dus een hogere ontwikkeling van het astraal-lichaam geconcentreerd in de Pisces-periode van het jaar. Dit geldt dus voor mij individueel maar tevens door synchroniciteit voor de gehele mensheid. Het astraal-lichaam is datgene wat ons doet ontwaken uit de bewusteloosheid van onze slaap. Het is ons zielelichaam, de zetel van ons denken, voelen en willen. Ons IK bestuurt dat zielelichaam en als de mens zich evolutionair en spiritueel ontwikkelt wordt dat steeds meer overgenomen door het Hoger-Ik. En doordat dat Hoger-Ik de leiding steeds meer overneemt ontwikkelt dat astraal-lichaam zich ook steeds hoger en zuiverder. Een compleet gezuiverd astraal-lichaam of zielelichaam wordt spiritueel ook wel de Virgin Sophia, of de Heilige Maagd Maria genoemd en door die zuiverheid kan het uiteindelijk de Heilige geest ontvangen en bevatten. Ziedaar de onbevlekte ontvangenis waaruit de Liefde of de Levenskracht zelf geboren wordt.

28 december,

Het is nu 6 uur ’s ochtends en ik heb weer opvallende dromen gehad. De hele nacht door werd ik continue wakker terwijl ik steeds iets over het verleden droomde, zowel individueel als collectief verleden. Daarbij werd dat verleden steeds geheeld.

Deze nacht hangt samen met het Hoger Ik en het sterrenbeeld Ram, dus ruwweg van 21 maart tot 21 april. Het voelde aan als een heling van het verleden wat uiteraard een voorwaarde is om als individu of als collectief op een gezonde manier voorwaarts te kunnen. Denk aan het onderdeel uit Integriteit 2:

“Bij een doorbraak naar een hoger bewustzijnsniveau of hogere eenheid vindt er altijd een strijd plaats tussen het oude en het nieuwe waarbij oprecht geofferd moet worden, wat altijd moeilijk is. Het offeren levert de kracht om het nieuwe geboren te laten worden. Dit heeft altijd te maken met het vermogen tot zelfreflectie en de moed om te durven kijken naar de balk in eigen oog i.p.v. te blijven wijzen naar de splinter in andermans oog. Voor de Christenen zal dit herkenbaar klinken daar dit ook de jaarlijks terugkerende Lijdenstijd en Paas thematiek is die deze jaren m.i. herkenbaarder en sterker dan ooit voor u zullen zijn.”

Wat er ook geregeld in mijn bewustzijn kwam als ik tussendoor wakker werd waren onderdelen uit het origineel van integriteit als antwoord op een morele crisis uit 2004: https://peterwolfs.com/2004/11/ . Dit haalt ook deels deze zelfde problematiek aan.

Het werd me dus duidelijk dat de Ram-maand dit komende jaar, inclusief Pasen dus, in het teken zal staan van heling, heling van het verleden. een mooie samenhang dus met de verdere ontwikkeling van het astraal-lichaam van de maand ervoor.

Astrologisch valt in die paasweek ook de belangrijke Jupiter-Neptunus conjunctie in Pisces wat voor het laatst gebeurde in 1856.

3 januari,

Rustige nachten gehad verder, tot nu toe dan, er volgen er nog 3. Ze waren wel goed, diep geslapen. Het innerlijke lichaam is wel krachtig, ik voel dat er aan gewerkt wordt en dat kost energie. 2 dagen bij mijn moeder geweest en ze begint te dementeren. We hebben het toch gezellig gehad samen met mijn zus. Ik kreeg het steeds meer in de vingers om eindeloos dezelfde vragen te beantwoorden omdat ze 20 seconden later al weer vergeten was wat ze gevraagd had. Een goede oefening in geduld betrachten. Ik zal er wel vaker heengaan de komende maanden om mee te helpen om de overgang te maken naar een verpleeghuis. Mijn zus, die het meest doet maar ook het meest in de buurt woont en een leven van verpleging achter de rug heeft, zoekt momenteel een goed tehuis binnen fietsafstand van haar eigen huis. Voor mij is het allemaal op 3 uur reisafstand. Ik was wel blij dat het voor ons allemaal goede positieve dagen waren. Je weet immers maar niet hoe lang dat nog duurt. Soms weet ze niet meer wie we zijn maar gelukkig komen de herinneringen steeds nog terug.

7 januari,

Het is de eerste dag na de 13 heilige nachten en ze waren rustig dit jaar. Alleen de 2 benoemde nachten 26/27 en 27/28 december sprongen eruit. De daaropvolgende dagen en nachten waren rustig, diep geslapen, maar wel krachtig; het innerlijk lichaam, astraal lichaam, was qua gevoel sterk aanwezig, rustig en helend. Ik voel de tintelingen door mijn hoofd, romp, handen en voeten steeds krachtiger worden. Daarbij wel nog aantekenen dat zondag 9 januari de exacte Venus-Zon conjunctie is, Het Venus Starpoint, dat ook onderdeel of oorzaak kan zijn van dat innerlijk helende gevoel. Deze Venus Starpoint conjuncties voel ik de afgelopen 4 jaar zeer intens en deze keer in Capricorn die ook nog eens conjunct mijn natale Saturnus is + triple conjunct Pluto + vanaf eind januari meer dan een maand Venus conjunct Mars alvorens ze samen de laatste van die triple conjunctie met Pluto maken begin maart. Dit is astronomisch en astrologisch echt ongekend, ik weet niet of dit ooit zo intens voorgekomen is. Dit moet wereldwijd echt transformaties voortbrengen alhoewel dit pas gaandeweg bemerkt zal worden; het werkt net als het keren van een groot vrachtschip, het duurt even, of je kan het ook zien alsdat grote veranderingen eerst in de spirituele dimensie plaatsvinden en daarna pas uitwerken in de fysieke wereld; de spirituele verandering is dan het draaien aan het roer van het schip en de daadwerkelijke draai van het schip is de fysieke verandering of transformatie.

Zo zullen we net als vorig jaar het grootste deel van dit jaar wereldwijd ook nog te maken hebben met de uitwerking van 3e kwarts aspect van de grote 45 jarige cyclus tussen Uranus en Saturnus, waarbij je Uranus moet zien als het vrijheids-brengende nieuwe wat gesteund wordt door morele verantwoordelijkheid terwijl Saturnus de door het verleden gebouwde maatschappelijke structuren zijn. Dat wat in lijn is met het morele verantwoordelijke wat gedragen wordt door de toekomst zal blijven bestaan maar dat wat verhard is door of tot immoreel gedrag zal door de werking van Uranus uitgestoten worden en dat kan hardhandig gaan. Hier nogmaals de essentie van dat 3e kwart aspect: https://www.khaldea.com/eon/eon28.shtml

Amerika heeft trouwens dit jaar en volgend jaar te maken met een Pluto return, waar genoeg over te vinden is op het net. Dat betekent dat Pluto na zo’n 245-250 jaar terugkomt op hetzelfde punt waar ie was tijdens de stichting van de US in 1776. En dat geeft gigantische veranderingen en transformaties. Het enige land waarvan we een vrij precieze Pluto return kennen is eigenlijk Nederland, uitgaande van de Nederlandse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1581, de stichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De voorloper van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Onze Pluto-return vond plaats zo tussen 1826 en 1830 wat de tijd was van de splitsing tussen de Nederlanden en Belgie, Nederland werd weer een Koninkrijk na het zijn van een Republiek voor de tijd van 1 Pluto rondgang (bijna 250 jaar en in februari komt Pluto voor het eerst in dezelfde graad als bij de stichting in1776). Beste veranderingen dus; Pluto staat voor diepe transformaties. Amerika is nou al meer dan een jaar in rep en roer en dat zal nog wel een paar jaar duren, volgens mij loopt het goed af zoals ik vorig jaar rond deze tijd ook gezegd heb. De stichting op grond van de onafhankelijkheidsverklaring was moreel hoog gegrepen net als de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. De Amerikaanse Pluto-return zal voor zover het mogelijk is in de huidige situatie zoveel mogelijk transformeren naar het stichtingsideaal indien dat gedragen wordt door een voldoende deel van de bevolking door de geschiedenis heen en nu. In hoeverre is de intentie van de belofte van de stichting moreel gerealiseerd. Zo niet dan zal het land instorten of splijten waarbij de haat de stuwende factor van het uiteenvallen zijn. De Republiek der Nederlanden in 1830 viel ook uiteen wat trouwens niet per definitie slecht of negatief was of hoeft te zijn. Karmisch gezien zal het ongetwijfeld het evolutionair juiste zijn geweest of in het geval van de US zal het evolutionair karmisch juiste zich gaan ontwikkelen.

10 januari,

Wonderbaarlijk krachtige energieën sinds epifanie en vooral vandaag de eerste zondag na epifanie die ook tegelijk de dag is van de exacte Venus starpoint is en de zelfverklaarde dag van Artaban, de 4e wijze. Dus alles bij elkaar een speciale dag, ook trouwens nog 1e kwart maan vandaag dus het zich aandienen van het nieuwe van deze Capricorn maancyclus.

Ook deze dagen de kerst tot epifanie hoofdstukken en bijlages gelezen van Prokofieff. De vorige jaren had ik dat niet gedaan omdat ik het niet eens was met zijn uitleg van de 13 heilige nachten uit zijn vorige boek uit 1985. Maar zowaar besteedde hij maar 1 bladzijde aan die volgorde. Hij had het eigenlijk maar over 1 nacht, die van de Aries-nacht die hij plaatste op 5-6 januari. Maar dat is nou net de enige nacht die ik zeker weet omdat ik die zo intens ervaren heb, vooral in 2016 in de nacht van 27 op 28 december. Absoluut zeker is dat de Aries-nacht zoals volgens Roland van Vliet. Die Aries tijd in het jaar ervaar ik ook elk jaar bijzonder intens, het is ook de paasmaand en dus ook de Golgotha maand. Maar de rest van Prokofieff naast die ene bladzijde was prachtig, mijn innerlijk reageerde er enorm op, de gang van de microkosmosmische Jezus naar de macrokosmische christus die geboren wordt op 6 januari, epifanie. Ik zou zeggen lees het zelf maar want het is teveel om op te noemen maar die macrokosmische christus ervaar ik al die jaren al maar nu wordt dat nog intenser.

Ik zal dit blog de komende weken slecht bijhouden want mijn moeder gaat steeds slechter met haar alzheimer en ik ga tijdelijk bij haar wonen om haar tegen zichzelf te beschermen totdat ze opgenomen kan worden in een verpleegtehuis en er is daar geen internet dus ik kan het blog daar niet bijhouden.

6 februari,

Ik ben voorlopig al weer een weekje terug van mijn moeder en we hebben haar gelukkig in een goed tehuis kunnen plaatsen waar ze zich op het moment tevreden lijkt te voelen. De eerste week dat ik bij haar introk was wel ontzettend moeilijk, ze was helemaal de weg kwijt. Ze heeft zichzelf altijd goed kunnen vermaken maar de voortgaande dementie is haar wel aan het slopen. Maar het geluk was dat doordat ik in huis woonde dat er weer regelmaat en aanspraak voor haar kwam en toezicht op haar medicijngebruik. Ze is heel haar leven verpleegkundige geweest en ze werd heel verdrietig toen ze besefte dat ze er niet meer toe in staat was. Door haar dementie had ze het inzicht verloren wanneer ze nou haar pillen had genomen, dus soms waren dat er veel te veel geweest de afgelopen maanden en soms weer veel te weinig. Dus nadat dat weer een beetje genormaliseerd was was alles weer een beetje vol te houden, maar alleen leven kon niet meer.

Eerst zouden we een paar maanden moeten wachten totdat er ergens plaats kwamen in een tehuis dat niet te ver was van mijn zus maar gelukkig kwam er 2 weken geleden een plek vrij in een tehuis dat we allebei als goed beoordeelden. En daar zit ze dus nu.

Het verblijf bij mijn moeder was eigenlijk bijzonder positief voor zowel mijn verhouding met mijn moeder alswel met mijn zus en zwager. Door de intensiteit van het samenzijn en het samen doen zijn we een stuk naar elkaar toegegroeid. Ook mijn spiritualiteit was aanwezig door middel van liefde en geduld. Het maakte dat ik alles aan kon met een liefdevolle glimlach en dat was een mooie ervaring.

Ook heb ik veel van Prokofieff gelezen over de Epifanie periode en ook over Widar terwijl ik daar was en alles sprong me tegemoet. Alles wat ik las over de Makro kosmische christus en Vidar drong diep bij me binnen. Dit is duidelijk de Saturnus-weg. Ik word meegenomen en gedragen en sinds deze Epifanie van afgelopen 6-9 januari is er duidelijk weer een nieuwe periode begonnen, ik voel me nu sinds begin februari opgetild en in dankbaarheid laat ik dat gebeuren.

Ik zal nog 1 stuk uit Profofieff hier opschrijven. Het komt uit bijlage 2 en het gaat over de 2 zuilen, Jakim en Boas die indertijd bij de beroemde, door Hieram gebouwde tempel van Salomo stonden. Steiner noemde deze zuilen ook wel de zuil van wijsheid en de zuil van het leven (de zuil van de Liefde). Daarbij omschrijft hij het doel van het geestelijke meeleven met het jaar. Zij zijn nu nog gescheiden in het menselijke bewustzijn maar ooit zullen ze weer verstrengeld zijn, Voor mij zijn de inscripties vergelijkbaar met Integriteit 1 en 2, en net zoals deze 2 staan Jakim en Boas ook voor de poort van het najaar en de poort van het voorjaar.

Jakim: In de zuivere gedachte vind jij het Zelf, dat zich kan handhaven. Vorm je de gedachte om tot beeld, dan ervaar je de scheppende wijsheid.

Boas: Verdicht je het gevoel tot Licht, dan openbaar je de vormende kracht. Concretiseer je de wil tot wezen, dan ben je schepper in het wereldbestaan.

8 februari,

Morgen ga ik nog een week naar mijn moeders huis om te helpen het huis leeg te halen en om tegelijk haar een paar keer te bezoeken. Ze voelt zich goed en is zich aan het aanpassen aan de nieuwe situatie. En dat gaat eigenlijk behoorlijk goed, ze lijkt zich tevreden te voelen en steeds meer contact te maken met haar nieuwe medebewoners. OK, ik zal het hier bij laten wat betreft mijn moeder, het is tenslotte niet erg interessant voor anderen.

Astrologisch is er trouwens veel aan de hand nu en de komende maanden en dat voel ik aan alle kanten. Er is een grote transformatie aan de gang innerlijk en dat zal zich uiterlijk ook laten gelden alhoewel daar altijd een vertragingsfactor in zit. Innerlijk moet immers eerst de bewustzijnsverandering vrijwillig gemaakt worden voordat dat in de dichtere materiele vorm kan krijgen. En tussen die 2 zit dan nog de halfbewuste gevoelsfase die een noodzakelijke brug vormt: BOAS: “Verdicht je het gevoel tot licht, dan openbaar je de vormende kracht. Concretiseer je de wil tot wezen, dan ben je schepper in het wereldbestaan.”

Ter herinnering: Een paar keer, met name in de Paasweek van 2020 heb ik sterke gevoelservaringen gehad met dat immense gevoel van dat licht. Zoals toen ook vermeld voelde ik sterk dat ik nog niet klaar was om dat licht permanent te ontvangen waardoor het voor me getemperd werd. Ik kon dat licht wat van zo’n intense zuiverheid was eenvoudigweg nog niet verdragen. Het was wel een aansporing om innerlijk verder te gaan op mijn pad. Verdere morele zuivering in onszelf is immers de immer voortgaande weg om uiteindelijk in staat te zijn de zuiverheid van dat licht te kunnen verdragen en dan te kunnen ontvangen.

Vanaf half februari zo ongeveer, dus over een week, begint er een intensivering van het spirituele optillen of opstijgen van ieder mens dat de bereidheid en de openheid heeft om zich te laten optillen. Ik voel het nu al vanaf het begin van de Epifanie en het gaat steeds verder. Vanaf half februari komen Mars en Venus conjunct ( de mannelijke en de vrouwelijke pool) in Capricorn, en dat gaat meer dan een maand zo blijven, wat een ongelooflijk lange periode is. Door astronomische omstandigheden duurt dat zolang en ik weet niet of deze samenloop ooit zo lang geduurd heeft. Tegelijkertijd zijn Jupiter en Neptunus de komende maanden samen in Pisces wat een ongelooflijk krachtige spirituele combinatie is die maar eens in de ongeveer 165 jaar voorkomt. Naast de spirituele expansie en gevoelsintensivering als positieve kracht betekent dit ook een expansie van de negatieve uitwassen: zoals meer verslavingen, meer invloed van fake nieuws en complot-theorieën , meer corruptie en criminaliteit. Fysiek kan het zich ook uiten in meer water, dus mogelijk meer overstromingen de komende maanden tot juni en de laatste 3 maanden van dit jaar. Hoe dan ook: de gevoelsintensiveringen, zowel positief als negatief vragen tegelijk om morele zuivering en aardse zelfbeheersing en doelgerichte toepassing vanuit praktisch nut ( het Virgo medicijn, aardse Virgo als het tegenover Pisces liggende sterrenbeeld)

Toevallig zie ik net vanavond weer actualiteiten programma’s over sexuele ontsporingen in de maatschappij, iets wat de laatste weken terecht een thema geworden is in de maatschappij en wat de komende maanden waarschijnlijk wel zo zal blijven ( Mars-Venus thema). Dit raakt ook precies aan die negatieve gevoels-excessen zoals hiervoor benoemd. Dit thema zit in ieder mens omdat de mannelijke en de vrouwelijke pool beiden in ieder mens zitten. Door middel van het maatschappelijk bespreken van die negatieve excessen, het in het bewustzijn trekken, en het persoonlijk inzien dat je je zelf innerlijk moreel uit vrije wil zal moeten zuiveren om verder te kunnen komen middels zelfbeheersing, is noodzaak (lees integriteit 1). Het doel naar de toekomst toe is immers om die mannelijke en vrouwelijke pool meer met elkaar in balans te krijgen, zoals ik vaker heb besproken. Het reflecteren en gezamenlijk bespreken is daar natuurlijk een essentieel onderdeel van.

een 1e climax valt op de nieuwe maan in Pisces op 2-3 maart wanneer Mars en Venus conjunct komen met Pluto op 27 graden Capricorn gevolgd door de laatste exacte conjunctie tussen Mars en Venus in de eerste graad van Aquarius op 6 maart. Daarna zullen ze langzaam uit elkaar gaan bewegen gedurende de hele maand maart alhoewel ze elkaar die hele maand wel sterk blijven beïnvloeden. Heel bijzondere astrologische gebeurtenis die tegelijk samengaat met de expansieve Pisces maanden die zelf een climax zal bereiken in de Paasweek halverwege april wanneer Jupiter en Neptunus conjunct komen.

Ok, ik zal weer een week afwezig zijn tot over een week of zo.

19 februari,

alles goed met mijn moeder, ze voelt zich prettig en alle zaken omtrent haar oude huis zijn afgehandeld.

De innerlijke energie is intussen enorm geworden, de volle maan van 3 dagen geleden was wederom imposant. Ik heb nog niet zo’n krachtige, transformatieve winter doorgemaakt; nog niet zo’n krachtige staat van ” in de wereld zijn, maar niet van deze wereld zijn!” Ik voel me innerlijk opgetild, het begin van opstijging, voorbereiding van mogelijke wederopstanding. De Jupiter-Neptunus conjunctie valt ook in de stille week.

Vandaag, of preciezer gisterenavond, is de Zon ook Pisces binnengegaan en ik denk dat dat ook weer de oorzaak is van het geïntensiveerde gevoel dat ik heb van waar Pisces voor staat, spirituele verbinding met de kosmos. De negatieve effecten zijn trouwens ook goed merkbaar, bv Oekraïne en vooral al het gelieg en fake nieuws van Poetin, is zo opzichtig, hij zal nog moeite hebben om zijn eigen volk te overtuigen, ze blijven niet dom, ook daar is internet steeds verder doorgedrongen en oude doorgewinterde blinde Poetin-aanhangers die alles geloven wat ie zegt, sterven ook steeds meer uit.

Hoe dan ook, de spirituele opstijging zal sterker blijken te zijn. De meeste mensen zijn het stompzinnige oorlogvoeren van een stelletje manipulerende oorlogshitsers meer dan zat. De meeste mensen willen verder en gezamenlijk de serieuze wereldproblemen oplossen. Primitieve bavianen als Poetin en Xi hebben hun langste tijd gehad. Hun volkeren zullen het ook niet lang meer pikken dat ze onderdrukt worden. Ze weten onderhand ook dat het anders en beter kan.

Die innerlijke overtuiging is enorm, de mentaliteit en overtuiging gaat wereldwijd veranderen. De Hart-energie zal zich steeds sterker gaan manifesteren en de angst de baas worden.

27 februari,

Het is echt ongelooflijk wat er deze dagen gebeurt in de wereld met Putin’s oorlog tegen Oekraine. Het is echt het punt van een definitieve omslag van het oude naar het nieuwe. We begrijpen eindelijk dat we het zelfzuchtig en corrupte in onszelf moeten loslaten en opofferen en door moeten pakken om Putin eronder te krijgen. Het is precies hetzelfde wat ik innerlijk ook ervaar. En ook astrologisch is dit het moment van dood en vernieuwing. A.s. woensdag is het nieuwe maan met de bijzondere Mars-Venus-Pluto triple conjunctie + nog veel meer sterke aspecten. Dit is echt het einde van een tijdperk en de hele wereld is er middels het internet getuige van. En tegelijk wordt ons eigen corrupte gedrag zichtbaar gemaakt, rijp voor vernieuwing, oprechter en meer integer. Ons eigen corrupte en zelfzuchtige gedrag op macro en micro niveau is de oorzaak dat een Putin zo heeft kunnen uitgroeien tot het monster waartoe hij nu is uitgegroeid. Het inzien en afsterven van ons eigen negatieve gedrag dat dit allemaal veroorzaakt heeft zal de vruchtbare bodem zijn voor de nieuwe wereld.

Hier nog een link van een mooi stuk in de Guardian die over de Russische Geschiedenis gaat en Putin’s positie daarin. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/27/vladimir-putin-russia-ukraine-power

War een prachtige dappere daad van verzet van Zelenskiy en het hele Oekraïense volk. Ze schudden ons allemaal wakker: Als we iets fundamenteel willen veranderen dan zullen we daadwerkelijk en zonder angst alles in de waagschaal moeten durven zetten; deze tijd vraagt om moed.

6 maart,

Ik voel deze dagen intens de innerlijke tegenstelling die ik ook in de wereld zie in het Ukraine conflict. Ik had er gisterenavond een schriftelijke discussie over met een astroloog. Ik zal mijn mening hier kopieren omdat ik het innerlijk zo ervaar:

” Well , I am living these weeks completely turned inwards and experiencing stronger then ever the process of letting go of the old, selfish manifestation of the lower ego. All symbolised in the astrological events of this winter and spring. I see it also manifested in the worldly confrontation between Putin, being the destructive lower self and the cooperative Aquarian Ukraine higher self which is supported by the whole unified free world. That is the outer confrontation which i can feel inside as well. The lower self is going to let go of its power because that is the sign of the times, but the clinging on of the old greed, hate and fear will still bring a lot of destruction while they fall in the abyss. The end of the month we have the conjunctions of Venus and Mars with Saturn which will probably tell more about their new paths. And of course the Jupiter conjunction with Neptune in april will tell us more about the ascension of the human consciousness which causes all these outer events. At least thats how i experience and see it. All the best!”

Het is nu een paar uur later en ik moet terugdenken aan de nacht van 26 op 27 december, die gerelateerd is aan deze Pisces periode, februari en maart. Die periode is gerelateerd aan de ontwikkeling van het astraallichaam en dat gaat door onmiddellijk het juiste te doen zonder aarzeling. En ik denk dat het dat is wat we zien bij de razendsnelle moreel juiste reactie van Europa en Amerika op de moedige stap van Ukraine. Sluit de angst uit als grond voor je reactie, sluit de zelfzucht uit en sluit de haat uit. Reageer zonder vrees vanuit het moreel juiste, dat is de juiste stap om te nemen, zonder aarzeling. Dat is waar die nacht in december over ging. Heel december trouwens, lees het nog maar eens terug.

11 maart,

Innerlijk gebeurt er een boel deze weken: Ik heb het afgelopen jaar regelmatig verteld over het elektriserende, stralende gevoel in mijn handen en voeten en soms aan de buitenrand van romp. Ook heb ik gezegd dat dat gevoel volgens mij te maken had met de Mars-Pluto cyclus en dat dat met de Mars-Pluto conjunctie van 3 maart verder geactiveerd zou worden. Nou was dat een intuitief inzicht dat afgelopen jaar in de praktijk ontstaan is. Maar nu manifesteert zich dat inderdaad sinds een week. Ik kan er geregeld niet van slapen omdat het zo intens is: het is krachtiger in mijn handen en voeten, het trekt ook hoger op in mijn armen en benen, maar vooral ontwikkeld het zich in mijn romp en dan niet aan de buitenrand zoals voorheen maar het gaat nu naar binnen toe, het wordt als het ware massief. Het groeit nog steeds deze dagen en aangezien het gisteren het openingskwart van deze maancyclus was en dit voor mij verreweg fysiek het meest opvallende gebeuren is van deze week, denk ik dat dit het kernpunt van deze gehele maancyclus zal zijn. De intensiteit van die ervaringen maakt wel dat ik veel moe ben, het kost veel energie en af en toe is het zo krachtig in mijn borst dat ik lichte ademhalingsproblemen krijg maar het gaat nooit zo ver dat ik daar zorgen over krijg. Het lijkt er meer op dat het proces zo gestuurd wordt wat mijn lichaam maximaal aan kan aan transformatiekrachten. Maar het is sterk aanwezig en ik geef me over in vol vertrouwen. Ook in mijn hoofd is datzelfde elektriserende, transformerende gevoel sterk aanwezig trouwens. We zien wel waar het toe leidt. Het lijkt aannemelijk dat het te maken heeft met de verdere ontwikkeling van het astraallichaam, oftewel het ziele-lichaam. Wat dan ook weer correspondeert met de nacht van 26 op 27 december gedurende de heilige nachten serie, zie aldaar.

Ik voel nog steeds ook de uiterlijke vergelijking met het Ukraine-conflict. Ik zie Europa zich ook razendsnel ontwikkelen onder de druk van de situatie. Europa komt versneld tot een unificatie en staat langzaam op tot eenheid, en ik denk dat mijn innerlijke transformatie een synchrone energetische gebeurtenis is. Het klinkt onwaarschijnlijk maar toch is het zo volgens mij. De komende weken zullen het uitwijzen.

18 maart,

Het is nu middernacht en 18 maart is net begonnen en over een uur of 8 is het volle maan precies op mijn MC/north node, in de laatste graden van Virgo. Ik heb al deze dagen van deze maancyclus heel onregelmatig geslapen net zoals de nacht van 26 op 27 december die aan deze maand is gerelateerd. De tintelingen, stralingen, in mijn hele lichaam houden me vaak wakker en ook voel ik me vaak moe. Het proces kost een boel energie maar ik voel duidelijk dat het nodig en goed is. Het proces voltrekt zich in stappen de afgelopen jaren. Het gevoel wat ik nu ervaar heb ik de afgelopen jaren in lichtere mate steeds ervaren, maar nu is het zo intens dat ik me niet kan voorstellen dat het proces nog veel langer kan duren. Naar ook daar kan ik me in vergissen, zo heb ik de afgelopen maanden 2 keer bij Steiner gelezen dat bepaalde krachtige spirituele manifestaties pas na een mens zijn 63e verjaardag kunnen plaatsvinden en ik denk dat dat wel eens aan dit gerelateerd kan zijn, en dat duurt nog een jaar. Ik weet niet waar dat aan gerelateerd is bij Steiner, het zou het exacte en laatste derde kwarts aspect kunnen zijn van het Uranus vierkant natale Uranus aspect, wat voor ieder mens pas in zijn 63e jaar gebeurt; Dit jaar gebeurt het voor mij voor het eerst ergens laat in de komende zomer maar de definitieve en laatste keer gebeurt volgend jaar. Dat zou het kunnen zijn en bovendien komt Pluto volgend jaar voor het eerst even in Aquarius voor een paar maanden en dat zou ook gecombineerd met dat Uranus derde kwart gebeuren wel eens de definitieve manifestatie kunnen zijn. Maar hoe dan ook ik weet het niet en ik zal me er verder ook niet druk om maken, alles laten gebeuren zonder er verder over te denken is het devies. Maar hoe dan ook het is nu sterker dan dat het ooit geweest is, de transformatie is in volle gang alhoewel ik niet geloof dat er iemand is die dat geloofd. maar dat geeft dan ook weer niet, dat is jullie probleem en niet het mijne; Mijn overtuiging is volledig.

A.s. Zondag is het begin van de Lijdenstijd, de definitieve aanloop naar Pasen. Je kan eventueel mijn oude stuk betreffende deze belangrijke periode in het jaar nog eens lezen omdat het gaat over het sterven van het lager ik en daar gaat het dit jaar ook bijzonder sterk over. het oude stuk: https://peterwolfs.com/2018/03/

Zoals ik eerder verteld heb ervaar ik deze maand de intense synchrone innerlijke ervaring met het Ukraine- Rusland conflict en de versnelde eenwording van Europa. Het klinkt ongelooflijk maar ik ervaar die versnelde eenwording van Europa als het opstaan van Vidar, net zo als ik dat innerlijk ook zo ervaar. Om Vidar nog wat te verklaren zet ik hier nog een link naar mezelf https://peterwolfs.com/author/pwolfs60/ Hier staat ook het belang van Vidar in en is waarschijnlijk de kortste manier om duidelijk te maken waar Vidar voor staat.

Hoe dan ook hij is ook een spirituele entiteit, bekend als de zoon van Odin in de Noorse mythologie waarvan voorspeld is dat hij in de toekomst ineens zal verschijnen, in het bewustzijn dan, en de dood van zijn vader zal wreken met een zwaard en een beroemde laars, en zo aldus de dood van zijn vader zal wreken door Fenris de leugenwolf plotseling te doden. En die leugenwolf is niets anders dan de negatieve spirituele energie die zich in onze tijd vooral manifesteert als de leugenachtigheid die uit Rusland komt. Hij kent geen moraliteit, geen objectieve waarheid en geen scrupules. Volgens Steiner is Vidar tegelijk de spirituele entiteit die verlaat op zal stijgen tot de rang van aartsengel en zo Michael zal opvolgen die immers rond 1879 verheven is tot Tijdgeest. Aartsengelen zijn ook leiders van volkeren en Vidar verwordt in onze tijd tot de aartsengel van Europa en zal dus volgens de mythologie Europa verenigen en met zijn zwaard van kosmische intelligentie en de medewerking van de morele daden van de mensheid die zijn laars gevormd hebben, de laars die hij in de bek van het monster zal zetten en met 1 krachtige stoot van zijn zwaard de Fenriswolf zal doden. Wat hem doet verschijnen zijn daden van moed en samenwerking (Ukraine) waarop Europa ontwaakt en reageert. Vidar neemt de positie in van Michael, de aartsengel met het zwaard. Hij is de ontwakende morele leider van de volkeren van Europa die zich nu aan het verheffen is en die de strijd aangaat met de demonen van angst haat en zelfzucht. Hij is voor iedereen bereikbaar en ervaarbaar die zijn/haar gedrag niet laat bepalen door de demonen van angst/haat/ en zelfzucht. Moed wordt gevraagd door hem, een oprecht warm hart en onbaatzuchtigheid. Het zwaard staat voor de kosmische intelligentie waarmee hij de strijd aangaat met de demonen, net zoals Michael dat voorheen deed.

Dit klinkt waarschijnlijk heel vreemd maar toch is het zo, in spirituele beeldtaal althans. In andere woorden gesproken gaat het menselijke bewustzijnsniveau zich de komende maanden verheffen en zal het lagere zelf, zoals bv gerepresenteerd door Putin, zijn macht over ons gaan verliezen. Een versnelde menselijke bewustzijns stroomversnelling als het ware.

Dit is wat ik innerlijk ervaar, en wat ik in de wereld zie gebeuren. Misschien allemaal wel een beetje wazig uitgelegd maar toch is het zo en zo zal het ook mettertijd voor een ieder duidelijk worden gedurende de algehele verheffing van het collectieve bewustzijn. Wat trouwens nu al aan de gang is maar de komende maanden zal het voor een ieder merkbaar worden.

Vanaf a.s. zondag begint de Lijdenstijd, het begin van de verheffing, zie 1e link van vandaag.

Wordt vervolgd en beter uitgewerkt de komende weken, dit is de eerste voorlopige versie zoals ik het op het moment ervaar.

28 maart,

Hier eerst een interessant stuk over Rusland compleet in overeenstemming met de door mij ook zo noodzakelijk geachte zelfreflectie en het onder ogen zien van de eigen nationale wandaden; Uiteraard net zoals o.a. de koloniale wandaden van de Westerse mogendheden uit zowel het verleden als in de meer moderne hedendaagse uitbuitingsvormen: https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/28/nato-ukraine-vladimir-putin-russia-democratic-national-guilt

In de actuele moderne tijd waarin bijna een ieder zich kan verbinden met de juiste feiten via het internet is het wellicht mogelijk om het onder ogen zien van de eigen nationale wandaden sneller te laten plaatsvinden dan dat dat in het verleden gebeurde. Dat zou nou een waarachtig versnellende bewustzijnsontwikkeling kunnen veroorzaken. Het openbarsten van de Russische afgesloten informatiebubbel zou wel eens de oplossing voor het probleem kunnen zijn.

De innerlijke ontwikkeling heeft zich trouwens voortgezet. De 2e helft van de maancyclus, van de volle maan naar de nieuwe maan, is meer een loslatende en integrerend proces; Alle intens elektriserende periodes hielden op met de volle maan, vooral eenpuntige concentratie is nodig tijdens de eerste helft van de maancyclus, althans dat is wat ik de afgelopen jaren geleerd heb. Vooral vanaf de 3e kwarts maan, zo rond de 25e maart, kwam het integrerende aspect sterker naar voren: het elektrisende gevoel is duidelijk zachter van aard en verspreidt zich bijna al zoemend door mijn lichaam. Wel nog steeds onregelmatig slapend, veel moe zijn maar niet meer last hebbend van de fysieke kant van het proces.

Daarnaast kwam de Zon op de 20e binnen in Aries, de lente-equinox wat samenviel met de 1e zondag van de Lijdenstijd, 4 weken voor Pasen.

Die 4 weken hebben ook corresponderende bijbel-citaten die voor mij en misschien voor nog wel meer mensen van waarde kunnen zijn: De 1e week, vorige week dus, culminerend in de Warschau-speech van zaterdag van Joe Biden, is gekoppeld aan het citaat uit Lucas 11: 29-36, Het teken van Jona. Deze week, de 2e week is Johannes 6, de vermenigvuldiging van de broden, de spijziging met het levende brood. En volgende week, de 3e week is Johannes 8, Vrijheid of Gebondenheid.

Persoonlijk voelde ik het begin van de opstanding in de eerste week en momenteel voel ik de uitbreiding van de spijziging. Je kan natuurlijk ook nog eens het stuk Golgotha lezen dat deze periode ook beschrijft. De link daarvoor is de 1e van 18 maart en staat dus hierboven.

2 april,

Deze week was de week van de laatste dagen van de Pisces maancyclus en de eerste dagen van de Aries maancyclus. en de innerlijke energie was en is enorm, mijn hele romp voelt innerlijk massief en getransformeerd. Nou was deze week ook de week van de Venus-Saturnus conjunctie, het werkelijk maken van de gehele Venus transformatie van de afgelopen winter; En dat is dus de ziele-transformatie. Venus staat voor dat we willen hebben, onze morele gesteldheid en daar is een transformatie gaande, we hebben ingezien dat we ons eigen belang moeten opofferen om onze hogere idealen te verwezenlijken, en dat vereist moed.

Ik zie het terug in Europa waar het besef gegroeid is deze week dat we onze eigen schijnbare korte termijn energiezekerheid waarschijnlijk zullen moeten opofferen om Ukraine beslissend te helpen om Putin te verslaan, wat dan tevens weer ons hogere eigenbelang dient om los te komen van het eigen innerlijke lagere destructieve eigenbelang, gesymboliseerd door Putin. Dit is volgens mij het proces wat gaande is.

En volgende week is het de week dat Mars conjunct komt met Saturnus en aldus de getransformeerde daadkracht van Mars vrijkomt om de hogere idealen van de getransformeerde Venus te gaan verwezenlijken. De hogere Venus en de hogere Mars waar ik het de afgelopen jaren vaker over gehad heb gaan zich vanaf nu fysiek manifesteren, de weg naar de opoffering van het lager-ik, de Golgotha-weg, wordt zichtbaar. Althans zo ervaar ik het; we zullen zien de komende weken!

Sinds gisteren dus de Aries nieuwe maan, een nieuwe jaarcyclus begint en hij begint bijzonder krachtig. De heilige nacht van 27 op 28 december correspondeerde met deze Aries maancyclus en als je het terugleest dan zie je dat ik in die nacht krachtig helende ervaringen had, naast individuele ook maatschappelijke. Ik ben dus vol verwachting deze maand. Het begin is in ieder geval geheel in overeenstemming met die verwachtingen.

5 april,

Vandaag is de dag van de Mars-Saturnus conjunctie. De meest voorkomende energie die bij die conjunctie hoort is een gedwarsboomde energie, agressieve confrontatie; Maar soms bij een hoger bewustzijn kan het ook een versterking van concentratie en kracht betekenen, energie wordt dan gebundeld als het ware. Die energie werkt wel nog een paar dagen door. Die gebundelde energie is wat ik innerlijk ook ervaar.

In de buitenwereld is het de dag na de schokkende vondsten van het criminele Russische gedrag in de regio ten noorden van Kiev. Vandaag is het de dag van de toenemende sanctiebereidheid in Europa. Nog steeds niet helemaal, Duitsland heeft nog steeds niet de noodzakelijke moed gevonden om de Russische energie geheel af te sluiten, nog steeds geregeerd door de angst dat ze zelf tekort gaan komen, maar ik denk dat het na het volgende weekend er beter voor zal staan. Het lijkt onvermijdelijk.

Het Bijbelcitaat van deze week is Johannes 8, dat gaat over de vraag of de mens uit vrijheid kan handelen of dat hij gebonden is aan het lagere ik dat uiteindelijk alleen kan handelen uit Angst/ haat/ en zelfzucht. Dat laatste is ook van waaruit Putin handelt, net alsdat hij gelooft hij dat ieder mens en ieder land uiteindelijk alleen uit zelfzucht zal handelen. Dat is de vraag deze weken voor Europa: is de mens in staat tot offeren voor een ander; Is de mens in staat tot het opofferen van het eigenbelang voor het hogere, collectieve belang. Ook het vertrouwen in het geloof in een goede afloop zonder fysieke zekerheid vooraf is van belang om te vinden. Nogmaals, het stuk “Golgotha” , zie 1e link van 18 maart, legt dit proces uitstekend uit.

10 april,

Vandaag is het Palmpasen, esoterisch-astrologisch de laatste zondag van het oude jaar, volgende week zondag is het de eerste zondag van het nieuwe esoterisch-astrologisch jaar, Paaszondag. De dagen tussen deze 2 zondagen is de jaarlijkse nieuwe scheppingsweek van de 7 planeten tijdens de 7 dagen, die bekrachtigd wordt door de nieuwe zon van Paaszondag. Dinsdag, de Mars-dag is ook de gastheer van de bijzondere Jupiter-Neptunus conjunctie in Pisces die voor het laatst plaatsvond in 1856. Een bijzondere week dus en ik ben compleet naar binnen gericht en vol van verwachting; ook of Europa de noodzakelijke offers kan brengen.

Zelf ben ik deze week wel weg omdat mijn moeder onverwacht een hersenbloeding gekregen heeft in het verpleegtehuis, dus waarschijnlijk gaat ze deze week overlijden. Droevig omdat ze het de laatste weken juist zo naar haar zin gekregen had in haar nieuwe verblijf, maar aan de andere kant is ze 87 en wil ze al meer dan een jaar het liefste dood daar ze vind dat ze niets meer heeft om voor te leven na het overlijden van haar 2e dochter in 2020. Een rustige vredige dood lijkt ze nu dus te gaan krijgen, dus ik ben blij voor haar.

22 april,

Ok, mijn moeder is inderdaad niet meer wakker geworden en overleden in de nacht van dinsdag op woensdag 12/13 april. Tijdens de Jupiter/Neptunus conjunctie overigens. Vanaf zaterdag is er steeds iemand bij haar gebleven, mijn zus en/of ik + kleinkinderen. Het was ook indrukwekkend om de laatste adem uitgeblazen te zien worden. Zo merkbaar dat de ziel gelijk uit het lichaam trekt. Hoe dan ook, alles is goed en rustig verlopen, precies zoals ze het wilde.

Veel met mijn zus opgetrokken de daaropvolgende week en samen de begrafenis geregeld. Die was op dinsdag de 19e (toevallig de verjaardag van haar man, mijn vader.) Het was een mooie dag die ook gezellig was. Veel gepraat, gegeten en gedronken.

Naast het uiterlijke gebeuren gebeurde er innerlijk ook veel, de hele stille week en dan vooral goede vrijdag +Pasen. De innerlijke samentrekking van het innerlijke lichaam was en is enorm, alsof ik een extra lichaam binnen in me mee te dragen kreeg. Ik heb uit mezelf, vooral sinds de corona jaren, geen beste conditie maar dat lijkt vorige week en deze week ineens verdriedubbelt te zijn. Ik ben ontzettend snel moe, heb soms echt wat ademhalingsproblemen daardoor, maar ik voel wel dat dat door dat innerlijke lichaam komt, alsof alles met elkaar verbonden moet worden, integreren die handel wat een boel energie lijkt te kosten. Het is een bijzonder vermoeiende ervaring maar ik voel ook duidelijk dat ik het gewoon moet ondergaan. Het elektriserende gevoel gaat door mijn hele lichaam heen van voeten en handen tot aan het topje van mijn schedel.

Ik ben nu sinds 2 dagen thuis, nog steeds moe dus, ben blij dat ik nog een maand vrij heb, en ik ga kijken wat er gebeurt. Komend weekend is het orthodox Pasen en ik heb onderhand geleerd om dat samen te beschouwen met westers Pasen van afgelopen weekend. Daarnaast duurt de Paastijd esoterisch dan nog tot Hemelvaart, 40 dagen na Pasen. Het is de tijd van groei en de communicatie van de weder opgestane christus met de, historische en huidige apostelen, ik ben vol verwachting.

24/25 april,

Rond middernacht van 23 op 24 april, het begin van orthodox paaszondag was opvallend: energie instroom door de kruin van mijn hoofd en ik kon beter slapen.

Dat was helaas maar voor 1 nacht want de volgende nacht was mijn niet kunnen slapen probleem weer terug. Ik ben het nu eens beter gaan uitzoeken wat er precies gebeurt: Het is steeds als ik in slaap val dat ik onmiddellijk paniekerig wakker schiet met ademnood. Nu snap ik inmiddels dat in principe je ademhalingsritme omlaag gaat als je in slaap valt omdat je eenvoudigweg minder zuurstof nodig hebt als je in slaap valt omdat je brein tot rust komt, maar mijn brein komt momenteel echt niet tot rust op het moment van in slaapvallen. Mijn brein is continue uitzonderlijk actief als ik wakker ben maar dat wordt niet minder als in slaap ga vallen, ik voel me dan wel moe maar mijn brein blijft actief alhoewel ik niet bewust nadenk. Mijn brein blijft dus momenteel ’s nachts meer zuurstof nodig hebben dan normaal denk ik. Maar ja dat maakt wel dat ik ontzettend moe blijf zo want ik denk dat ik maar zo’n 2 uur per dag slaap. Het is maar goed dat ik nog zo’n 6 weken vrij ben want werkend is dit niet vol te houden

Terugdenkend aan de heilige nachten van december schiet me wel te binnen dat ik de nachten die betrekking hadden op februari, maart en april ook erg onrustig was, wat ik normaal nooit heb, en waarin ik om de haverklap wakker werd. Kortom ik wacht het nog tot 1 mei af of het zichzelf natuurlijk herstelt en anders ga ik naar de huisarts. Die belde ik toevallig afgelopen vrijdag al hiervoor maar hij was tot 1 mei op vakantie, dus ik volg die “toeval-logica” maar. Volgens mij heb ik momenteel slaap-apneu (tekort aan lucht), nooit gehad, en dat kan als oorzaak hebben dat je breinactiviteit bij het in slaap vallen enigszins verstoord raakt; en nou geloof ik niet dat die normale slaap-activiteit verstoord is, die is nog steeds hetzelfde, maar ik geloof dat mijn eigen nachtelijke breinactiviteit erg veranderd is de afgelopen weken en dat er nog een slaap-aanpassing moet plaatsvinden in mijn brein; de normale verlaagde slaap-ademhaling reflex voldoet niet meer. En mijn ervaringen met andere fysieke veranderingen is dat er een aanpassingstijd nodig is. Dus tot 1 mei wacht ik het nog even af of het zich uit zichzelf natuurlijk herstelt en anders stap ik even naar de huisarts. Nog een weekje zware vermoeidheid omdat ik bijna niet kan slapen overleef ik wel.

Nog een mooi artikel in the guardian van Rebecca Solnit: https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/25/ukraine-has-taught-us-all-a-lesson-in-moral-courage

28 april,

Hoera, mijn ademhaling is gedurende deze week duidelijk aan het verbeteren, ik kan nu zo’n beetje 4 a 5 uur per nacht slapen en mijn slaap-ademhaling is daarbij aan het veranderen. Ik merk het verschil omdat ik ’s morgens als ik wakker word een diepere ademhaling heb, nooit eerder gehad. het is nog niet helemaal klaar maar het groeit, het is nu een stuk draaglijker, ik voel me veel meer uitgerust.

Er wordt innerlijk gewerkt in mijn romp aan een transformatie die onder andere alle verbindingen tussen dat innerlijk lichaam en mijn fysieke lichaam op elkaar aan het afstellen is. Het blijft een wonderlijke ervaring en het meest bijzondere blijft wel dat ik een zodanig vertrouwen in die innerlijke herstelkracht heb dat ik niet panikeer zoals bij deze ademhalingsproblematiek. Het noodzakelijke volle vertrouwen is er dat alles gestuurd en geleid wordt.

Momenteel merk ik bv plotseling dat mijn ogen weer scherp zien, geen bril meer nodig. Ik had dat van de zomer ook een paar weken en dat is er nu weer. Ook vreemd toch dat van de ene op de andere dag je ogen van -2 naar 0 gaan. Zoals ik al zei, overal helende activiteit in mijn romp en mijn hoofd. Maar ik ben wel blij dat deze lastige tussenfase voorbij lijkt, ik voel me een stuk beter en fitter.

2 mei,

2 dagen geleden was het nieuwe maan, Taurus nieuwe maan om precies te zijn. Sindsdien voel ik een groeiende samentrekkende, samenpersende energie in voornamelijk mijn romp, geen onprettig gevoel. Het is een krachtige energie die dat innerlijke lichaam versterkt. De verhouding tussen slapen en wakker zijn is draaglijker maar ik merk wel dat weinig slapen noodzakelijk is voor dat innerlijke groeiproces, ik moet langer dan normaal wakker zijn om die transformaties goed te laten functioneren, en ik moet zeggen dat ik dat nu ook beter kan verdragen. We zullen zien hoe zich dat de komende weken gaat ontwikkelen. Taurus is het meest aardse teken van de zodiak dus ik verwacht vele fysieke veranderende processen. Tevens staan nog sinds januari, voor het komende jaar de evolutionaire nodal-axis in de tekens van Taurus en Scorpio, wat betekent dat de zons en maans-verduisteringen in deze tekens plaatsvinden, wat betekent dat Taurus momenteel de evolutionaire leiding heeft in onze bewustzijnsgroei, vandaar de intensiveringen deze afgelopen- en huidige maand. De samenstand en samenwerking tussen Neptunus, Jupiter en Venus de afgelopen maand was en is nog steeds een zeldzame astrologische gebeurtenis.

De Taurus nieuwe maan van eergisteren was een partiele zonsverduistering en een ontzettend krachtige die dus langer dan normaal werkzaam zal zijn. Er waren de afgelopen weken, en is nu nog steeds, een intense samenwerking tussen voornamelijk de constellaties in Pisces, Taurus en Pluto in Capricorn. Dit is wat ik de afgelopen maanden zo sterk ervaar, en nu nog steeds dus.

10 mei,

De groei van het innerlijke lichaam, naar mijn beste weten het astraallichaam, gaat steeds verder. De ademhalingsproblemen zijn voorbij alhoewel ik wel korter en onregelmatiger slaap. Afgelopen week werd me trouwens duidelijk dat het astraallichaam natuurlijk gelieerd is aan het luchtelement, (kijk bv bij de derde adventsweek van afgelopen december waar dat duidelijk naar voren kwam), en dat het rond deze paastijd, bij het gekoppeld worden aan de aardse fysieke realiteit, via de fysieke ademhaling dus gebeurt, met schijnbaar bijpassende connectieproblemen. De ademhalingsproblemen waren het grootst in de week voor Pasen en de week er na. Nu lijkt het innerlijk meer verbonden , maar klaar is het nog niet. De astrologische lucht-sterrenbeelden zijn trouwens Gemini-Libra-en Aquarius waarbij Mercury de dominante planeetwerking is van Gemini, Venus van Libra en Uranus van Aquarius.

Gek genoeg voel ik nog steeds de synchroniciteit met de Europese ontwikkeling, ook die gaat immers schoksgewijs. Met horten en stoten zullen we uiteindelijk wel aankomen bij de complete energieboycot, maar het gaat niet vloeiend. Wel wordt het steeds duidelijker dat Europa momenteel in het midden staat van het huidige tijdsgewricht en dat we door morele overwegingen gestuurde politieke stroomversnellingen gaan die de Europese groei sterk bevordert. Die synchroniciteit ervaar ik intens, ik weet niet waarom maar hij is er.

Waar ik me ook steeds weer over verwonder is wanner er nou eindelijk een eindpunt in zicht komt van al mijn innerlijke transformaties. En nou keek ik toevallig uit interesse eens naar de astrologische horoscoop van Pasen volgend jaar omdat Pasen volgens mij de beslissende fase van het jaar is, zoals ik dat ieder jaar weer opnieuw ervaar. En volgend jaar rond Pasen komt Pluto in de eerste graad van Aquarius. Nou heeft Pluto een cyclus van ongeveer 245 jaar en de laatste keer dat Pluto in de eerste graad van Aquarius arriveerde was met Pasen in 1777, een turbulente revolutionaire tijd, Amerikaanse revolutie en de aanloop naar de Franse revolutie. Beiden sociaal revolutionaire Uranus thema’s trouwens. Momenteel loopt Pluto vanaf 2008 door het sterrenbeeld Capricorn. In 2023 komt hij voor het eerst in Aquarius en die eerste graad van Aquarius is belangrijk in mijnpersoonlijke verleden zoals ik vaker heb vermeld en tevens de graad van de Grote Conjunctie, de belangrijke Jupiter-Saturnus conjunctie tijdens de winter zonnewende van 2020, zie aldaar. Pluto voel ik de afgelopen jaren wel het meest intens, Hij is gekoppeld aan fysieke transformaties, duidelijk waarneembaar voor me de afgelopen jaren. En volgend jaar arriveert Pluto dus voor het eerst in die 1e graad van Aquarius en dat moet wel voor mij en voor de wereld een belangrijk moment zijn. Bovendien is er precies met Pasen voor mij persoonlijk ook het exacte 3e kwart aspect van de Uranus-Uranus cyclus, het derde kwart na 63 jaar. ( Uranus heeft een cyclus van 84 jaar, dus na iedere 21 jaar een kwart van die cyclus) Eind juli van dit jaar komt dat derde kwarts aspect voor het eerst in mijn horoscoop voor, zelfs conjunct de North-Node en Mars, een krachtige gebeurtenis dus maar het derde en laatste exacte 3e kwarts-aspect voor mij persoonlijk is met Pasen volgend jaar. Dat lijkt me dus een belangrijk markeringspunt voor mijn eigen ontwikkeling en door de ervaren synchroniciteit dan dus ook voor de wereld. Hier nogmaals de link met de standaardwerking van het 3e kwarts aspect. Het geldt in principe voor alle planeten afhankelijk van hun natuur natuurlijk en bij het Uranus-Uranus 3e kwarts-aspect gaat dat voornamelijk om het tot leven brengen van je opgedane collectief sociale bewustzijns-levenswijsheid. Ik heb deze link vaker gekopieerd maar hij komt deze jaren schijnbaar veel voor en is dus volgens mij belangrijk: https://www.khaldea.com/eon/eon28.shtml

Hier trouwens ook nog een keer mijn persoonlijke intuïtieve interpretatie betreffende de werking van Uranus: “De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte turbulente stormen in ontwrichtende tijden.” ( Die zelf veroorzaakte stormen zijn dan natuurlijk het directe gevolg van de onzuiverheden in de intenties tot integer handelen)

Nou kijk ik wel even ver vooruit wat eigenlijk niet nodig is. De actualiteit heeft al mijn aandacht en concentratie nodig. Hemelvaart en Pinksteren over een paar weken zal, naar ik verwacht weer de eerstvolgende nieuwe groeipunten in de jaarcyclus brengen.

31 mei,

Het is nu in de nacht van 30 op 31 mei, een halve dag na de nieuwe maan in Gemini. Het is tevens in de nacht van maandag op dinsdag na Hemelvaart en dus in de week voor Pinksteren. Het is een bijzondere krachtige tijd geweest en vooral de afgelopen dagen. De dagen tussen Pasen en Hemelvaart hebben zich gevuld met het versterken en verder groeien van het innerlijk lichaam. Zo is bijvoorbeeld ook mijn ademhaling veranderd, het lijkt nu stabiel en definitief anders dan voor Pasen. Het verschil voel ik vooral bij het diep ademhalen. Vroeger voelde je vooral je buik als ik diep ademhaalde maar als ik nu diep ademhaal voel ik het door heel mijn romp. Het is echt een totaal ander gevoel maar de hele romp voelt ook anders aan: alsof het tot leven is gekomen. Ook de tintelingen die ik voorheen in mijn handen en voeten voelde, voel ik nu in mijn hele lijf, mijn armen, benen, romp en hoofd. En alles voelt stabiel.

Mijn innerlijke concentratie is ook enorm, de uiterlijke wereld heeft steeds minder mijn interesse, ik heb wel een steeds groter vertrouwen dat alles gaat zoals het moet gaan en dat ik me dus ook nergens druk om hoef te maken. Uiteindelijk gaat het allemaal goed aflopen de komende jaren. De innerlijke overgave wordt steeds sterker.

Hemelvaart is duidelijk het einde van de spirituele stap die met Pasen begon en ik ben benieuwd of er dit jaar met Pinksteren nog meer gaat volgen.

3 juni,

Wonderlijke synchroniciteit wederom tussen mijn eigen Hemelvaartservaringen en de politieke Europese eenheidsontwikkelingen deze week. Pinkstertijd duurt vanaf a.s. zondag tot 24 juni. Spiritueel gezien de tijd van de verbinding tussen Aarde en Hemel; in de natuur wordt Hemelvaart gesymboliseerd door het bloesemen, de aarde biedt zich aan de Hemel aan in volle voorjaarstooi en de Hemel beantwoord dat met Pinksteren met de vruchtzetting, de hemel schenkt dan nieuw leven aan de aarde. Dat is de symboliek van deze tijd van het jaar. De bedoeling voor de mens is dan het zo zuiver mogelijk aanbieden van de intenties zonder dat vooraf berekend kan worden hoe dat uit gaat pakken. Het moet gedaan worden uit het hart en weten dat het moreel het juiste is om te doen. Hoe zuiverder dat gebeurt hoe beter de Hemel kan antwoorden met de karmische gevolgen van die morele daad. Niet te voorspellen of in te schatten voor ons mensen met onze beperkte verstandelijke vermogens hoe dat gaat aflopen, Daar hebben we geloof, vertrouwen en hoop voor nodig. De berekenende lagere zelfzuchtige instincten moeten geofferd worden. Het is het einde van de helende voorjaarsperiode onder leiding van de aartsengel Rafael dat begon met de donkere Lijdenstijd voor Pasen als een soort van diagnose van wat er mis is met ons mensen, en eindigt met de hernieuwde verbinding tussen Hemel en Aarde in de Pinkstertijd. De natuur legt die weg ieder jaar af in het voorjaar. Hoe meer wij mensen diezelfde verbinding in morele daden kunnen vinden hoe sterker die vruchtzetting zal plaatsvinden. Laten we hopen dat we deze pinkstertijd een toptijd mogen hebben.

10 juni,

Het is vandaag de vrijdag tussen Pinksteren en oosters orthodox Pinksteren waar een week tussen zit. Met Pinksteren gebeurde er weer nieuwe dingen, fysiek dan. Vanaf die dag intensiveerde de innerlijke groei weer; het werd innerlijk weer compacter en massiever, tevens een sterke drang tot vasten waar ik nu 3 dagen geleden maar mee ben begonnen. Vreemd was ook dat dat innerlijk lichaam zwaarder lijkt te worden, wat vermoeiend is. De afgelopen weken was ik ook weer begonnen om mijn conditie wat te verbeteren door meer te wandelen maar sinds Pinksteren viel dat gelijk weer terug naar het beginpunt van een paar weken terug. De opbouw van dat innerlijk lichaam kost schijnbaar gewoon veel energie en bijbehorende aandacht. Ik probeer wel dat wandelen vast te houden om toch een minimum aan conditie op te bouwen maar het schiet niet op. Ik heb de afgelopen jaren best wel vaker het lopen geïntensiveerd na periodes van passief naar binnen gekeerd zijn en dan ging dat altijd redelijk snel, maar dit keer gaat het bijzonder moeizaam net als met afgelopen Pasen en ik voel de opbouw van het innerlijk lichaam erg sterk, wat zeker de oorzaak is van het aanhouden van die slechte conditie, alsof het innerlijk lichaam wel duidelijk opgebouwd wordt maar nog niet geactiveerd is, nog niet meehelpt in het dagelijks leven. Ik voel het echt intens, vanaf mijn voeten tot aan het topje van mijn hoofd, vooral tijdens het wandelen en dat voelt goed ondanks dat het vermoeiend is. Het lijkt wel een soort van zwangerschap hoe vreemd dat ook klinkt. Nou, genoeg geklaagd, maar ja ik moet het toch even registreren hoe vreemd het ook klinkt allemaal.

De spirituele hoofdstukken van Prokofieff over Pasen, Hemelvaart en Pinksteren voelen wel intens en levend aan deze weken; ze spreken echt tot me. Wel mooi trouwens dat dat dikke boek over de energie van het jaarverloop van Steiner en Prokofieff zo levend kan zijn voor me. Het maakt me zoveel duidelijk gaandeweg; ieder jaar lees ik het weer als nieuw alsof de Geest direct tot me spreekt. ( nogmaals: “Sergej O Prokofieff: De kringloop van het jaar als weg tot de etherische christus”)

15 juni,

Gisteren was het trouwens volle maan in Sagittarius. prachtig en krachtig! Deze weken/ maanden zijn alle constellaties hulpvaardig voor me. Alle aspecten stimuleren me om de innerlijke concentratie vast te houden en ik voel de innerlijke vooruitgang van die houding. In de maancyclus volgt nu de afnemende maan, de 2 weken van loslaten en integratie van het opgenomene van de wassende maan.

21 juni – 1 augustus,

Ik heb een tijdje niks geschreven maar de hele behoefte om iets te schrijven lijkt tijdelijk geheel verdwenen te zijn. Ik voel me prima maar ben helemaal naar binnen gekeerd. De aanleiding was wel een acute ziekenhuisopname op 21 juni met ambulance en al. Ik ging even langs bij de huisarts en na het opnemen van mijn bloeddruk die veel te hoog was belde hij gelijk een ambulance die me met spoed naar het ziekenhuis bracht. Daar toch maar slechts 2 dagen gebleven, op de hartbewaking en helemaal doorgelicht. Ik had vocht in mijn longen, veel te hoge bloeddruk en een verminderde nier werking. Toch voelde ik me prima, behalve als ik ging lopen. Dan werd ik gelijk oververmoeid. Dat was dus de oorzaak van mijn vermoeidheid van de laatste maanden. Ik kon wel gelijk weer naar huis 2 dagen later en kon gelijk ook weer normaal wandelen. Ik word wel nog behandeld voor die verminderde nier werking dat ook deels nog een gevolg lijkt te zijn van het verwijderen van een tumor uit 1 van mijn nieren in 2018. Was wel een goedaardige tumor trouwens. Maar er zit er nu ook nog eentje, een kleintje bij mijn andere nier. Ze moeten binnenkort besluiten hoe ze die gaan verwijderen maar ik voel me verder prima. Hooguit wat vermoeider, ik slaap dus meer.

Verder ben ik dus helemaal naar binnen gekeerd sindsdien en lijkt de behoefte om deze zomer nog iets te schrijven helemaal verdwenen. Sowieso wordt de eenpuntige concentratie steeds groter; ik kan me eigenlijk nergens meer echt druk om maken, de uiterlijke polarisatie heeft steeds minder vat op me; ben naar binnen gekeerd, voel me goed, het innerlijk proces zet zich voort maar heb dus geen behoefte op het moment om iets op te schrijven. Ik meld me weer als ik iets te melden heb.

26 augustus,

Het is vandaag 1 dag voor de nieuwe maan in Virgo die tegelijk exact conjunct is met mijn natale Pluto. Ik schrijf dit op omdat ik de intensiteit van deze naderende nieuwe maan sterk voel. Virgo is het laatste sterrenbeeld van de zomer, tevens de vruchten producerende maand en de voorbereider voor de herfst. Natale Pluto in Virgo, in 9e huis, trine natale Jupiter in Capricorn maakt dat ik deze periode altijd intens heb ervaren en dat is de laatste jaren alleen maar sterker geworden. Vorig jaar heb ik de essentie van Virgo in mijn beleving ,in het Engels als volgt omschreven:

PURIFY YOUR INTENTIONS! PREPARE FOR THE DESCEND OF SPIRIT IN THE FALL!

En dat is exact wat ik momenteel als urgente aansporing ervaar. Vandaar dat het op een papiertje onder mijn beeldscherm staat, om me daar aan te blijven herinneren.