Voorjaar 2019 maart-april-mei

De bovenstaande post “integriteit als antwoord op een morele crisis” is de naamgever, basis en startpunt van dit blog. Vandaar dat hij bovenaan staat. Alle andere posts staan in omgekeerde chronologische volgorde. Het eerst lezen van Integriteit 1 en 2 kan ik van ganse harte aanbevelen.

6 maart,

Als startpunt van deze 3 maanden neem ik de nieuwe maan van 6 maart die samenvalt met Aswoensdag, de retrogradegang van mercurius, geheel in Vissen deze keer, en de overgang voor de komende 7 jaar van Uranus van Ram naar Stier. Daarnaast is deze nieuwe maan conjunct met Neptunus en wordt sterk gestabiliseerd door sextielen met Mars en Saturnus. Kortom een krachtige en sterk introspectieve nieuwe maan die er voor zal zorgen dat ik zeker deze maand versterkt naar binnen gericht zal blijven wat prima samenvalt met de beginnende voorbereiding op de Lijdenstijd, Goede Vrijdag en Pasen.

21 maart,

De afgelopen maand is een sterk spiritueel naar binnen gerichte periode geweest waarin het leek en lijkt alsof mijn hogere ik, of mijn ziel, delen van mijn nog wildere lagere ik of nog onverwerkt karma, ik weet niet precies hoe ik het moet benoemen, geabsorbeerd heeft. Ik kan het niet beter omschrijven maar er gebeuren innerlijk sterke dingen deze weken.

Maar momenteel is het de volle maansnacht van 20 op 21 maart een paar uur na de lente-equinox die exact was om 11 uur ’s avonds een paar uur geleden. En vanaf half 12 voelde ik dat mijn ziel het contact met de buiten ons zijnde kosmische krachten door mijn kruin heen weer herstelde en dat wordt nu steeds sterker. Bedenk dat ik een half jaar geleden precies op de herfst-equinox het tegenovergestelde ervoer. Toen kwam mijn hoger ik bij me naar binnen en nu gaat hij weliswaar nog niet naar buiten, dat gebeurt pas met hemelvaart, maar het contact wordt nu wel degelijk hersteld en daarmee gepaard wordt er een ontzettend sterke en vurige verbinding gelegd. Dit moet het ontkiemingsproces van het gezaaide spirituele zaad zijn wat ik ervaar. En er is echt niks zweverigs aan; het is gewoon ontzettend sterk en helder. Ook hier, net als op 23 september, had ik dit niet verwacht maar het gebeurt gewoon en achteraf is het logisch en duidelijk als ik de geschreven kennis erover leef. Vooral Dane Rudhyar spreekt vaak heel direct tot me. Hij is al in 1985 gestorven en ik kende hem niet maar hij heeft wel degelijk sterk spirituele impulsen gehad die me momenteel zeker helpen om het meer te begrijpen. hij is de grondlegger van de humanistische astrologie en ik zal hier 2 links geven van sites waar zijn werk, zoals het spiritueel juist is, zonder winstoogmerk aangeboden wordt. Zonder dat laatste had ik hem waarschijnlijk ook niet gevonden, dus bij deze dank aan Dane zelf en zijn nazaten voor het vrij beschikbaar stellen voor een deel van zijn absoluut waardevolle werk. http://www.khaldea.com/rudhyar/index.shtml en http://mindfire.ca/An%20Astrological%20Mandala/An%20Astrological%20Mandala%20-%20Contents.htm Let wel ik heb pas kleine gedeeltes gelezen op momenten dat dat nodig was maar iedere keer was dat zeer verhelderend. De 2e link bevat voor mij de belangrijke sabian degrees die ik veel gebruik en die steeds verhelderender worden naarmate ik weer wat verder kom in de astrologie. ook hier weer, let wel dat ik eerst innerlijk transformaties en veranderingen voel en ervaar en dat daarna pas de relevante gelezen stukken tot me neem. Op die manier verhelderd het in mezelf. ook hier geld voor mij zoals alle boekenkennis die ik deze tijd tot me neem dat ik sterk een leidende hand voel die me stuurt in wat en hoeveel ik tot me moet nemen op elk moment. Ook nog even wat betreft de sabian degrees de mededeling dat ik af en toe ook nog die van Sandbach en Lonsdale gebruik omdat ik hun invalshoek soms beter vind.

Ook voor de wereld zullen vanaf nu de idealen beginnen te ontspruiten in de fysieke wereld. Ik ben volstrekt overtuigd van de synchroniciteit van mijn innerlijke ervaringen en de wereld ontwikkelingen. De stijgende weg gaat vanaf nu tot aan St Jan weer beginnen. De idealen zullen zich meer gaan manifesteren terwijl alles wat geen spirituele of morele basis heeft steeds wilder, minder verbondener en lelijker zal worden. Wat binnen in de mens is zal steeds zichtbaarder aan de buitenkant zichtbaar worden. De karmische versnellingen gaan gelijk op met de klimaatversnellingen en beiden zullen samen steeds duidelijker waarneembaar en ervaarbaar worden dit jaar en volgend jaar.

2 april,

Ik zal hier eerst wat schrijfsels neerzetten die ik op kranten-opinie afdelingen heb geschreven de afgelopen maand zodat je kan zien waar de spirituele- en de wereldlijke invalshoeken elkaar treffen. Ze naderen elkaar steeds meer deze maand. Na de citaten weer een meer spirituele invalshoek.

De onderstaande citaten-blokjes zijn onderdeel van een site discussie n.a.v. de verkiezingen wat betreft Baudet. Hier ook het principe aan het werk dat het immorele eigenlijk de katalysator is van de morele wil, het negatieve maakt de morele wil wakker en zet hem aan tot handelen. En dat beeld hoort vooral bij deze periode, het begin van de Lijdenstijd, het begin van de voorbereidingstijd van 4 weken voor Pasen. Begonnen per 24 maart.


“De ongebreidelde, dierlijke wil tot macht of het recht van de sterkste dat rechts extremistische ideologen idealiseren leidt onherroepelijk tot onderdrukking, splijting, haat en oorlog zoals we dat op kleine schaal kunnen zien bij rechts extremisten en op de grootste historische schaal bij de Holocaust. De vernietigende werking op grote schaal de vorige eeuw van deze eenzijdige brute mannelijke wilsuitoefening, evenzo als een mogelijke herhaling daarvan deze eeuw laat zien dat de evolutie nou juist de tegenovergestelde vrouwelijke, holistische waarden heeft ontwikkeld. Liefde voor de medemens, empathie, samenwerking opofferingsgezindheid, sociaal gedrag enz…., waarden die Baudet als zwak ziet en verafschuwd, zijn nu juist de enige waarden die de vernietigende werking van de brute blinde wilsuitoefening kunnen overwinnen. Samenwerking, empathie, zelfreflectie enz.. die maatschappelijk zijn geinstitutionaliseerd in bv de EU en de VN zijn m.b.v. de positieve mannelijke kwaliteiten innerlijke moed, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld. Noodzakelijke kwaliteiten en waarden om de effecten van die dierlijke wil tot macht gezamenlijk te overwinnen willen we als mensheid die vernietigende effecten overleven. En de evolutie heeft dat uiteraard goed gezien. Samenhangend zien we ook de opkomst van inclusievere vrouwelijke waarden, me too, gender fluiditeit als gevolg van het evolutionair oprijzen van die noodzakelijke inclusieve en samenwerkende empathische zachte waarden die zoeken naar de juiste man-vrouw balans. ”


“Ook hier blijft het probleem dat de meeste mannen vergeten zijn dat mannelijkheid zit in het innerlijk kunnen weerstaan van angst, haat en zelfzucht, niet in het ongebreideld uitleven van één van die drie zoals gangbaar gedacht wordt. Daarbij wel aangetekend dat die potentiële mannelijke weerstandskwaliteiten natuurlijk ook in de vrouw zitten net alsdat de verbindende, empathische vrouwelijke kwaliteiten omgekeerd ook in de man zitten. Het gaat om het vinden van de balans tussen beiden in ieder individu. De ene sekse spiegelt idealiter de gevraagde emancipatie van de andere sekse in de dagelijkse werkelijkheid zodat beiden samen naar die balans kunnen streven, met de Liefde als gids en verbinder en dus ook als emotioneel vergrootglas waar dat nodig is.”

Daar beiden kanten in ieder mens zitten kan het zijn dat gender fluiditeit kan optreden bij het gelijkwaardiger en minder extreem worden van de tegenstelling tussen man-vrouw, wat ook weer aantoont dat we op weg zijn naar een meer geheelde mensheid alhoewel het eenzijdig mannelijke dat zich krampachtig vasthoudt aan het verleden zich niet zonder slag of stoot gewonnen zal geven. Maar dat zijn niet meer dan achterhoedegevechten en noodzakelijke geboorteweeën.” 


“Als Floor me toestaat: De inspiratie stroomt op het moment en ik ben een kluizenaar die compleet naar binnen gekeerd is en de punten beginnen zich langzamerhand te verbinden tot een coherent beeld:Naast de emancipatie van man en vrouw en de groeiende variaties in gender identiteiten zijn er natuurlijk meer zichtbare expressies van de doorbrekende vrouwelijke zachte waarden. Bijzonder zichtbaar zijn de nieuwe perspectieven die zich mengen met de voornamelijk mannelijke visie op het verleden zoals bv Sinterklaas, kolonialisme, roofkunst, #metoo, RK kerk en sexueel misbruik. De nieuwe inzichten breken het oude wereldbeeld steeds meer open. Daarnaast is Neo-Liberalisme ook trouwens een expressie van een zeer eenzijdig mannelijke wereldbeeld en niet voor niks zijn de Republikeinen in de US en de Conservatieven in de UK als meest extreme voorbeelden in zwaar weer op het moment; Hun visies zijn achterhaald en rijp voor de schroothoop willen we als mensheid overleven. Groen en Sociale Rechtvaardigheid, bij uitstek voorbeelden van zachte waarden, staan aan de vooravond van een wereldwijde doorbraak omdat die evolutionair gezien de waarden dragen die de mensheid nodig heeft om te overleven. Waarmee ik trouwens volstrekt niet wil zeggen dat Liberaal fout is. Natuurlijk niet; het moet alleen wel natuurlijk en positief verbonden blijven met de rest. Ook maatschappelijk gaat het om het vinden van de gewetensvolle balans tussen mannelijk(Liberaal) en vrouwelijk (sociaal). Dit overkoepelende besef is aan het doordringen in het menselijke bewustzijn. Evolutie gaat met quantum-sprongen en in onze tijd zitten we in een stroomversnelling naar nieuwe bewustzijnsinzichten. Wetenschappelijk zou je het ook kunnen zien als een evolutie-sprong: het vrouwelijke deel van de menselijke ziel begint zich innerlijk en uiterlijk steeds meer in ons bewustzijn te manifesteren; evolutionair noodzakelijk voor de overleving van de soort ”


“Het is allemaal uit dezelfde oorzaak, het zou het overzichtelijker, inzichtelijker, hoopvoller en eenvoudiger moeten maken. Bovendien hoef je niet iets specifiek te doen. Het Je hoeft alleen maar innerlijk mee te gaan met de stroom, het getijde stroomt de goede kant kant op alhoewel er natuurlijk ook een boel oplaaiende emoties tussen zullen zitten! Maar positieve dingen staan op doorbreken, staar je niet blind op het oppervlakkige tijdelijke succes van (extreem) Rechts. Net als Trump en de Brexiteers lopen de eenzijdig patriarchalen op hun laatste benen.”

8 mei,

Ik zie net dat mijn laatste schrijfsels van begin maart zijn. Ongelooflijk dat ik 2 maanden niks geschreven heb terwijl er toch genoeg innerlijk gebeurt. De behoefte om te schrijven is sterk gedaald, misschien wel omdat ik minder nieuwsgierig ben dan vorig jaar naar wat er met me gebeurt. Het vertrouwen is geheel daar en ik heb geen behoefte meer om te weten waar we heengaan. Ik zie het wel. De versmelting gaat geleidelijk op een natuurlijke manier steeds verder en vanaf Pasen is dat ook weer geïntensiveerd alleen ervaar ik gek genoeg meer een indaling dan een opstanding. Het is alsof sinds Pasen mijn ziel mijn lagere ik met zijn driftleven doordringt en omwerkt. Ik weet niet waartoe maar dat wordt vanzelf wel duidelijk. Het contact wat vanaf 20 maart weer aanvoelde als een dunnig draadje mijn kruin uit, voelt sinds Pasen vele malen verdikt aan de bovenkant van mijn hoofd, zo’n 20-30 cm doorsnede nu.

Maar zoals ik onlangs tegen één van mijn dochters zei: Ik zou het zelf ook niet geloven als iemand dit zo tegen me zei. Ik heb er dan ook totaal geen moeite mee als mensen me niet geloven, ik begrijp het helemaal maar toch is het zo: ik kan niet anders dan de waarheid opschrijven die ik dagelijks ervaar. Maar volgens mij hebben ze alles in de peiling daar boven en is er ook niks om me zorgen over te maken. Mezelf overgeven en steeds meer van mijn lagere ik in etappes offeren lijkt de enige juiste weg voor me. Sexualiteit staat de laatste tijd trouwens centraal en ook hier gaat het op de wilsweg om het beheersen, het inhouden van het orgasme terwijl mijn ziel de drift-ervaringen wil ondergaan. Mijn ziel maakt me duidelijk dat we één zijn; Alle kanten van mezelf moeten geaccepteerd worden. Opmerkelijk misschien was dat ik rond Pasen het idee had alsof de geestelijke wereld een gifslang aan het melken was (mijn lagere ik) om daardoor tot begrip te komen en vaccins te kunnen maken. Daarna gevolgd door de nog steeds verdergaande indaling. Dat over die gifslang is een beeld van iets wat ik ergens gelezen had als intuitieve associatie bij een terzake doende sabian-degree. Het correspondeerde sterk met mijn eigen gevoelservaring, vreemd maar wel natuurlijk aanvoelend.

Hieronder nog 2 stukjes op een nieuwsplatform uit maart. Het merendeel had ik al begin maart neergezet maar deze zijn toch net weer wat anders geformuleerd. Ik vind ze zelf erg actueel en goed bruikbaar in de huidige tijd. Ze voelen aan als mogelijke spirituele spruiten die dit jaar kunnen uitgroeien tot inzichten van betekenis. ook vertellen ze me dat mijn innerlijke spirituele werkelijkheid en de materiele werkelijkheid elkaar beginnen te doordringen. Misschien wel synchroon met mijn eigen fysieke ervaringen bedenk ik me nu net.

” De emancipatie van de vrouwelijke kant van de menselijke ziel de afgelopen 100 jaar maakt het verschil met vroegere periodes: het mondig en bewust worden van de kracht van zachte waarden.De ongebreidelde, dierlijke wil tot macht of het recht van de sterkste dat rechts extremistische ideologen idealiseren leidt onherroepelijk tot onderdrukking, splijting, haat en oorlog zoals we dat op kleine schaal kunnen zien bij extremisten en op de grootste historische schaal bij de Holocaust. De vernietigende werking de vorige eeuw van deze eenzijdige brute mannelijke wilsuitoefening, evenzo als de dreiging van een evt herhaling verklaren de noodzaak om de tegenovergestelde vrouwelijke, holistische waarden te ontwikkelen. Liefde voor de medemens, empathie, samenwerking opofferingsgezindheid, sociaal gedrag enz.., waarden die Baudet en andere extremisten als zwak zien en verafschuwen zijn nou juist de enige waarden die de vernietigende werking van de brute blinde wilsuitoefening kunnen overwinnen. Die zachte waarden geinstitutionaliseerd in bv de EU en de VN zijn een voorbeeld van maatschappelijke groei van die waarden om de destructieve effecten van de dierlijke wil tot macht te overwinnen. Samenhangend zien we ook de opkomst van inclusievere vrouwelijke waarden, #metoo, gender fluiditeit als eerste zichtbaarheden van het evolutionair doorbreken van die noodzakelijke inclusievere en samenwerkende empathische zachte waarden die zoeken naar de juiste man(liberaal)-vrouw(sociaal) balans. ”

2e stukje aangaande emancipatie:

” Er blijft het probleem dat de meeste mannen vergeten zijn dat mannelijkheid zit in het innerlijk kunnen weerstaan van angst, haat en zelfzucht, niet in het blind uitleven ervan. De kwaliteiten die daardoor ontwikkeld worden zijn moed, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, zelfreflectie en onbaatzuchtigheid.Daarbij wel aangetekend dat die mannelijke kwaliteiten natuurlijk ook in de vrouw zitten net alsdat de verbindende, empathische vrouwelijke kwaliteiten uiteraard ook in de man zitten. Het gaat om het vinden van de balans tussen beiden in ieder individu. De ene sekse spiegelt idealiter de gevraagde emancipatie van de andere sekse in de dagelijkse realiteit zodat beiden samen naar die balans kunnen streven met Liefde als gids, verbinder en emotioneel vergrootglas. Zo zie en ervaar ik het.En maatschappelijk zien we collectief gesproken momenteel hetzelfde aangezien de man(liberaal)-vrouw(sociaal) polen dezelfde zijn. Ook hier wordt gezocht naar de noodzakelijke vruchtbare juiste balans tussen beiden.” 

19 mei,

Dit weekend en waarschijnlijk nog een paar dagen langer voelt aan als een periode van afsluiting van de afgelopen winter en een nieuw begin, een nieuwe fase, naar de zomer. Gisteravond was het volle maan met een paar sterke positieve intense aspecten die nog een paar dagen aanhouden en innerlijk voelt het aan alsof de versmelting weer een stap verder gekomen is.

Ik weet dat deze Saturnus-inwijding een nog onontdekt ervaringsgebied is; proefondervindelijk moet ik op de tast de weg vinden die voor me bedoeld is om te gaan. Vreemd is misschien dat in deze spirituele fase seksualiteit nog terzake doet maar bedenk dan dat de Saturnus-weg, hoe onbegrijpelijk ook voor een ieder, achterstevoren gaat. De normale spirituele ontwikkeling is dat er eerst de confrontatie met Lucifer is (heet, vluchtig, ego grootmakend en zelfzuchtig, waaronder ook sexuele verlangens), gevolgd door de moeilijkere confrontatie met Ahriman (koud, verhardend, kleinmakend, werkend met angst). Dat is de normale volgorde waarbij eerst het driftleven aan banden gelegd word. Bij de Saturnusweg gaat het echter andersom: eerst wordt Ahriman verslagen (Golgotha initiatie) gevolgd door Lucifer. Het voordeel van deze volgorde is wel dat Lucifer makkelijker te verslaan is omdat we weten hoe dat moet: leer je gevoels-en driftleven geleidelijk aan steeds beter gewetensvol te beheersen.

Dat seksualiteit van belang is is natuurlijk niet vreemd; éénwording behelst het samengaan van de vrouwelijke en mannelijke helft van de menselijke ziel. En hier begint de dagelijkse realiteit samen te gaan met de spirituele; De spirituele wereld trekt als het ware vanuit de goede toekomstige richting, indien we daarvoor openstaan, en de evolutie werkt vanuit het verleden in de fysieke erfelijke werkelijkheid. Ze raken elkaar in het NU waar menselijke vrijheid van keus is waarbij aangetekend dat de mens het enige wezen is dat in beide werelden, materieel en spiritueel, bewust kan verkeren.

De evolutionaire doorbraak van de vrouwelijke kwaliteiten wat deze komende jaren m.i. te gebeuren staat is ook evolutionair noodzakelijk voor de mensensoort om te kunnen overleven. De eenzijdige egocentrische blinde mannelijke helft van de ziel heeft duidelijk laten zien in de loop van de Geschiedenis dat het in zijn eentje niet in staat is om de wereld te behoeden voor totale vernietiging. De balans tussen mannelijk en vrouwelijk is echt onontbeerlijk willen we overleven als mensheid en wij hebben het geluk dat we leven in deze periode waarin die doorbraken en omwentelingen in een soort van quantum-sprong tijdsgewricht plaatsvinden met vele bewustzijns-stroomversnellingen.

Vrijheid is mannelijk, en maatschappelijk liberaal. Gelijkheid is vrouwelijk en maatschappelijk groen/sociaal. Broederschap is het gevolg van de potentiële harmonieuze samenwerking tussen die twee. Dit is waar we volgens mij de komende 1-2 jaar naar op weg zijn.

3 juni,

Ik zal dit 3 maanden blok dit jaar na Pinksteren, dus over één of 2 weken afsluiten. Het is nu net Hemelvaart geweest en ik voel een boel overeenkomsten met vorig jaar. Het grote verschil is dat deze periode vorig jaar ontzettend vurig van aard was terwijl het dit jaar veel massiever en aards aanvoelt. Zoals eerder verteld voelen deze voorjaarsmaanden ontzettend sterk aan als een versmelting of absorptie van onverwerkte kanten van mijn lagere ik door het geestelijke hoger ik. Het voelt innerlijk veel zwaarder en massiever aan maar wel degelijk sterk en goed verbonden via mijn kruin met de spirituele wereld. Mezelf zo klein mogelijk maken , mezelf overgeven en de processen in vertrouwen laten plaatsvinden lijkt het enige te zijn wat nodig is.

In de materiele werkelijkheid ben ik natuurlijk ook blij met de ontwikkelingen in Europa; Goede verkiezingen geweest; Ik heb er vertrouwen in dat Europa zich in de goede richting ontwikkeld. Ook het gewicht van de Nederlandse invloed op het Europese gebeuren is, zoals voorspeld aan het toenemen. De Nederlandse kwaliteiten van samenwerken, polderen en innovatiekracht zijn deze jaren broodnodig in de wereld. Ook het opofferen van het kortzichtige eigenbelang zoals bv bij belastingontduikconstructies en klimaatplannen komen steeds dichterbij en zal m.i. plaats gaan vinden als onderdeel van het overwinnen van de eigen nationale hypocrisie. Het idealisme zal zoals voorspeld al samenwerkend aan kracht winnen terwijl de extreme flanken wilder zullen worden maar ook uit elkaar vallend. Gepaard hiermee vrees ik wel nieuwe versnellingen in de klimaatcrisis.

De nieuwe maan fases de afgelopen maanden ervaar ik trouwens ontzettend intens. Vandaag is het nieuwe maan, energie-instroom moment voor een nieuwe maancyclus en ik voel hem erg krachtig.

16 juni,

Vandaag is het 1 week na Pinksteren maar ook Oosters-Orthodox Pinksteren (vandaag dus). Sinds vorige week is het diepere, zwaardere innerlijke gevoel van versmelting naar boven gestegen en bevindt zich deels in mijn hoofd en een stukje daarbuiten, het bruist daar. Toch is de lager gevoelde zwaarte nog steeds aanwezig. Het overduidelijke verschil met vorig jaar is dat mijn ziel toen opsteeg buiten mezelf en ook grotendeels uit mijn bewustzijn terwijl nu mijn lichaam en mijn hoofd verbonden blijven en ook mijn bewustzijn; tenminste tot nu toe. Op zich klopt dat met de vanaf het begin voorvoelde 3,5 jarige lengte van het proces. Waarvan nu dus de 3e jaar-stap (van de 4) plaatsvind waarbij schijnbaar mijn lichaam of een innerlijk lichaam (astraal, etherisch?) verbonden blijft met dat uittredende deel. Ik ben niet meer op zoek naar een verklaring maar probeer het op mijn eigen amateuristische wijze simpelweg alleen maar te beschrijven wat er in me gebeurt. Alle ervaringen zijn bijzonder sterk en voor mij overduidelijk en onmogelijk te ontkennen of te negeren maar ik kan het volledig begrijpen dat niemand het begrijpt en/of gelooft en dat is ok. Alles op zijn tijd. Die jaarstappen zouden dan trouwens nu ik erover reflecteer moeten zijn: het hoger ik in voorjaar 2017, astraal in 2018, etherisch nu in 2019 en fysiek in 2020 alhoewel het mogelijk ook allemaal 1 jaar later zou kunnen zijn. Ik weet dit niet zeker hoor, ik volg gewoon de logica. In principe dus tegengesteld aan de normale opwaartse lijn maar dat is dan weer volledig in overeenstemming met de Saturnusweg. We zien wel.

Astrologisch moet ik wel even 3 maanden teruggrijpen naar half maart met Mercurius retrograde in Pisces. Die retrogradegang maakte naast de langdurige conjunctie met Neptunus ook veel aspecten mat mijn eigen horoscoop. De belangrijkste was misschien wel dat die Zon-Mercurius conjunctie precies viel op mijn IC en mijn natale south lunar node. Die dagen en die astrologische conjunctie lichtte sterk op in mijn bewustzijn. Wat ik sterk voelde was een lichtende verbinding van mijn stuitje de aarde in of eigenlijk meer volledig, door de aarde heen, wat een ongelooflijke zekerheidsgevoel gaf enigszins lijkend op zo’n balancerend poppetje of duikelaartje die niet om kan vallen vanwege zijn verzwaarde onderkant. Dat beeld dringt zich deze dagen weer op in me omdat Mars en Mercurius deze dagen over de mondiale north lunar node gaan die in oppositie staat met mijn Saturnus return en ik de associatie zie en voel dat die in maart gevoelde lichtende verbinding met de aarde verbonden gaat worden met de gevoelde kruinverbinding naar de hemel; Op termijn dan want het lijkt mij het uitgestelde gevolg en effect van de overwinning op Ahriman oftewel de Golgotha-initiatie van 2004. Maar die krachten zijn zo kosmisch, zo immens groot en krachtig dat ik eveneens voel dat het van groot belang is dat ik innerlijk gebalanceerd blijf om te voorkomen dat het mis gaat. Al die jaren oefenen in het loslaten van angst- haat en zelfzucht blijken bedoeld voor dit proces, ter voorbereiding van dit, en het is nog niet klaar. En perfect is dat nog steeds niet in me. De neiging blijft af en toe om mezelf mee te laten sleuren wat ik dan af moet kappen of kort moet houden (integriteit 1) om niet uit balans te vliegen door middelpunt vliedende krachten. En toch lijken die uitschietertjes ook weer nodig om bewustzijn te krijgen hoe verder te komen en in welke richting. Hoe dan ook staat er astrologisch een gigantische zomer voor de deur met om te beginnen mijn exacte 2e Saturnus return ( 2e van de 3 deze, en retrograde ) in oppositie met de mondiale north lunar node die vrijwel conjunct de partiele zonsverduistering van 2 juli staat. Tijdens de laatste heilige nachten begin januari voorvoelde ik bijzonder sterk, zoals opgeschreven aldaar, een krachtige energie ontlading voor juli en augustus ( de nadruk wel op augustus), dus we zullen zien wat deze zomer gaat brengen.

24 juni,

Vandaag de afsluiting van deze post en ik zal hem tevens op het begin van de zomerpost zetten.

Deze afgelopen week weer een compleet nieuwe ervaring gehad. Ik begrijp nu dat ik St Jan nog nooit met zoveel bewustzijn heb meegemaakt. Ook begrijp ik tevens dat mijn schrijven van vorig jaar rond deze tijd slechts een hele flauwe afspiegeling was van de werkelijke ervaringen die ik nu onderga:

Momenteel ervaar ik de innerlijke gestalte als rechtopstaand, althans vanaf mijn middel naar omhoog. Zacht gloeiend in mijn romp, zeer krachtig aanvoelend in mijn hoofd en schedelbreed mijn hoofd naar boven uitkomend. Mijn hoofd voelt wel aan alsof het een hele dikke wand heeft, de eerder gevoelde helm aan de binnenkant van mijn hoofd. Die ook al eerder genoemde helm was ook de eerst gevoelde lichamelijke verandering tijdens de lijdenstijd van 2017. De aanwezigheid van die “dikke wand” maakt me ook iedere keer weer duidelijk dat ik alle opwinding moet vermijden en gelijk af moet kappen wat ik natuurlijk, integriteit 1, al jaren beoefen maar wat steeds fijner afgesteld moet worden. Ik begrijp nu dat dat noodzakelijk is om het denken, wat natuurlijk in onze werkelijkheid polair geconditioneerd is, zo éénpuntig geconcentreerd mogelijk te krijgen. Iedere opwinding (luciferisch) kan schade aanrichten en dat moet voorkomen worden. Zo kijk ik bv met genoegen naar het wk vrouwen voetbal in Frankrijk maar elke var-beslissing roept steeds, meestal onterecht trouwens, opwinding op die ik gelijk af moet kappen. ook gemiste kansen en goals roepen opwinding op die ik moet beheersen. Maar het zijn goeie oefeningen voor me. Mensen zouden kunnen denken dat die opwinding nou juist het doel van het spel is maar dat is het voor mij niet. Ter compensatie voel ik me wel helemaal te gek goed dus het steeds verder opgeven van opwinding is geen offer meer; Ik voel de noodzaak en begrijp nu ook het doel. Mijn brein wordt klaargemaakt en gedeconditioneerd om de influx van kosmische energie (niet-polair) in de zomer mogelijk te maken en te kunnen bevatten. Zonder dat innerlijke voorgestructureerde proces zou het helemaal ontsporen.

Ik heb deze dagen ook veel te danken aan de geschiften van Dane Rudhyar die net als Steiner geregeld door zijn boeken tot me spreekt. Ik lees niet veel maar het meeste is van hem. Hij heeft duidelijk sterke spirituele inspiraties gehad wat trouwens net als bij Steiner geregeld gepaard gaat met zo’n wollig taalgebruik dat je soms een stuk 10 keer leest en dan nog niet snapt waar ie het over heeft. Soms dan, want meestal is het van een kristalheldere duidelijkheid en juistheid voor me. Gelukkig heb ik nog een paar oude Nederlandse vertalingen uit de 70-er jaren jaren gevonden en de rest gaat in het Engels. Een goed voorbeeld is deze over het sterrenbeeld Cancer wat ik eigenlijk nooit goed begrepen had, maar na het lezen van dit stuk deze week is het haarscherp en dus duidelijk voor me. Vanaf deze link kan je heel veel over en van hem vinden. http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s4p1.shtml

Deze weken na de zomerzonnewende zullen dus wel in het teken staan van het versterken en prepareren van het innerlijke huis om de ontlading van die niet-polaire zonne-energie oftewel de kosmische energie, de zon is immers ook een ster, te kunnen bevatten en vasthouden. Uiteraard geef ik me volledig over aan dat proces. En geloof me ik voel me heerlijk, mijn ziel bruist aan alle kanten omdat mijn levensdoel eindelijk in zicht komt.

Tot slot nog even een link naar een hoopvolle mooie ontmoeting van 2 jonge voorlopers op de Wilsweg: https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/29/alexandria-ocasio-cortez-met-greta-thunberg-hope-contagious-climate

a