Winter 2019 dec-febr

Zolang deze zin er nog staat kunnen er in deze post nog dingen veranderen, aangevuld worden of verdwijnen. Het is een soort kladblok. Af en toe ga ik er nog een keer al snoeiend en wiedend door

De bovenstaande post “integriteit als antwoord op een morele crisis” is de naamgever, basis en startpunt van dit blog. Vandaar dat hij bovenaan staat. Alle andere posts staan in omgekeerde chronologische volgorde.

30 November,
De afgelopen weken voelen aan als een soort innerlijke stabiele indaling terwijl het uiterlijk in de wereld steeds instabieler en dreigender begint te worden. Advent begint, de verkondiging van de geboorte van Christus, de eeuwige levenskracht, de grote verbinder. Alles wat vanuit integriteit en oprechtheid gezaaid wordt deze tijd zal levenskracht meekrijgen gedurende de winter en zich in het voorjaar fysiek manifesteren. 

Gewoon de basis is belangrijk nu,
Hier volgt Integriteit 1, het enige wat eigenlijk belangrijk is om te snappen.
Het is als een kleine praktische handleiding.
Vooral in dit jaargetijde ervaarbaar:

“Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en zelfzucht. Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.

Je handelen niet door angst, haat en zelfzucht te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed,zelfbeheersing,  doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit.

Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso  participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt als mensen zich daar meer van bewust worden. We beheersen onze angst, haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid. 

Het praktische principe van gewetensvol handelen is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten.Heb de moed om je geweten te volgen.  Daarnaast werkt het ook bijzonder integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is ook het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheïsten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”

De Draak uit het Michael verhaal en/of de Wolf Fenris als tegenstander van Vidar, zijn het duidelijkst zichtbaar en voelbaar in november en december vind ik. Ze zijn als reële entiteit voelbaar in de donkere destructieve krachten, de collectief geaccumuleerde energie van onze angsten, zelfzucht en haat, die georganiseerd schuil gaat achter de verdergaande destabilisering in de wereld. Het Midden wordt bedreigd door deze duistere flanken. Pas vlak voor Kerst wordt die Draak jaarlijks overwonnen door Michael, althans zo gaat het verhaal, maar dat hangt vanaf nu  tevens af van onze eigen vrije wil; Wij zijn onderdeel van dit kosmische proces en onze vrije keuzes zijn mede bepalend voor de afloop. Het verhaal van Michael staat als lichtend voorbeeld voor ons mensen: De keus is aan ons: Hoeveel Michael/Vidar laten we in onszelf toe en hoeveel angst/haat/ en zelfzucht laten we ons handelen bepalen? Hoe helderder het licht is wat geboren wil gaan worden ,des te donkerder en indringender verschijnen de begeleidende schaduwen. Lukas 12 en 21 zijn voorbeelden van apocalyptische Bijbelteksten die bij de Adventtijd horen.

25 december           KERSTMIS en de HEILIGE NACHTEN

Afgelopen nacht  voor een groot stuk wakker geweest en een heldere energie gedeeltelijk voelen indalen, maar niet helemaal. De enige Kerstnacht waarin ik dat wel geheel ervaren heb was in 2004 maar nu nog niet. Ik denk dat dat nog 1 of 2 jaar duurt, de weg is geleidelijk. Onderweg zijn er blokkades te overwinnen.Vorig jaar was de Kerstnacht zelf minder voelbaar dan nu; de nacht van 27 op 28 was de afgelopen 2 jaar de 1e en verreweg de sterkst voelbare nacht.
De afgelopen dagen en vandaag is het me wel helder geworden dat ik afgelopen jaar voor het eerst intens en bewust door, eerst de lente-equinox plus Pasen en vervolgens door de herfst-equinox en Michael gegaan ben. Eigenlijk precies zoals Steiner dat voorspeld heeft zie ik achteraf. Als het goed is zou dan de komende 2 jaar de verticale jaarfeesten-as van Kerstmis tot St Jan moeten volgen om de voorspelling van Steiner compleet te maken wat ook klopt met alles wat ik tot nu toe ervaar. Afgelopen St Jan was dat besef ook al licht aanwezig en nu weer maar nu sterker. De afgelopen 2-3 maanden ook een sterk indalende energie ervaren in tegenstelling tot de opstijgende energie van het voorjaar.  De twee poorten op de horizontale as, Michael en Pasen, zijn nu open en toegankelijk voor het menselijke bewustzijn.
Eveneens heeft die noord-zuid as ook meer met sexualiteit te maken merk ik. In de zomer schreef ik dat het aanvoelde alsof de strijd tussen het lager-ik en het hoger-ik beslecht was en dat ze meer in een samenwerkende verhouding tot elkaar staan. Het voelt nu meer alsof ze elkaar aan het doordringen zijn op een in principe vreedzame manier met nog af en toe kleine confrontaties die ook weer nodig lijken te zijn. Het lijkt alsof het hoger-ik af en toe sexuele  opwinding en lichte sensaties, wil ondergaan om het te begrijpen en het te doordringen waardoor als gevolg het bewustzijnsgordijn iedere keer weer een klein stukje wordt opgetrokken en er meer helderheid komt in mezelf. En het lager-ik verzet zich daar niet tegen, het werkt mee. Er zijn periodes waarin dat contact nodig lijkt en in andere periodes juist weer absoluut niet.

Ik ga er van uit dat dit onbegrijpelijk klinkt maar toch is dit het wat ik ervaar. Nou ja, het gaat er ook eigenlijk niet om wat jullie hier van vinden of wat je er van geloofd; Het gaat er om of integriteit 1 en 2 tot je spreekt. Dat is belangrijk! De rest van het blog maak ik jullie slechts deelgenoot van mijn eigen innerlijke spirituele reis die tastend, blind en intuitief verloopt, niet rationeel en visionair. Hij is ook nog niet af. Over 2 jaar pas. En dan zie ik ook pas het eindresultaat. Integriteit 1 en 2 zijn de samenvatting van die reis tot nu toe, alhoewel we wel nog steeds midden in ze zitten momenteel. Ze vormen met zijn tweeën de kern van het huidige tijdsgewricht.

Het jaarfeestenkruis zal  gaandeweg steeds meer gaan ontbranden waardoor het bijbehorende bewustzijn ontwaakt.

3 januari,

Ik heb dit keer enige dagen gewacht met schrijven omdat het dit keer anders loopt dan de vorige 2 jaar. Ik was ook eigenlijk al benieuwd omdat mijn agenda de laatste dagen van december voller was met werk en bezoek dan de voorgaande jaren. Ik plan geen stilte, ik laat het komen zoals het komt. En dit jaar loopt het anders.
Nou hoeft er ook geen energie van boven te komen dit jaar omdat ie al op 23 september binnenkwam. Zoals eerder vermeld heb ik het najaar ervaren als een indalen en Kerstnacht als het moment waarop dat de bodem bereikte ,althans voor dit jaar dan neem ik aan. Wat er vanaf Kerst gebeurde heb ik even laten gebeuren om er zeker van te zijn dat het juist is wat ik waarneem. Vanaf Kerst is dat versmeltingsproces in een nieuwe fase terecht gekomen. Voorheen voelde ik de spirituele entiteit in me min of meer los van mezelf en nu wordt hij onderdeel van me. Geregeld voel ik hem nu in mijn gewone dagelijks bewegen en opvallend genoeg ook in mijn spreken. Als ik spreek voel ik hem aanwezig in mijn stem; nieuwe edoch plezierige ervaring.

Ook is het grote patroon me nu absoluut duidelijk: De Michaels/najaars-poort en de Pasen/voorjaars-poort staan nu open waardoor de levensstroom door het daarvoor ontvankelijke menselijke bewustzijn heen kan stromen. Het is als een omgekeerde boom(Boom des Levens?) met de wortels in de zomerse hemel en de bloeiende kruin, de zielezomer, op de winterse aarde. Het menselijk bewustzijn dat daarvoor openstaat zal vanaf nu ieder jaar dieper kunnen indalen in de herfst en hoger kunnen opstijgen in de lente waardoor het steeds meer hemels vuur in de zomer tot zich kan nemen om vervolgens daarmee de wilskracht te stalen en die zo mee terug naar de aarde te nemen in het najaar.

Geloof is niet noodzakelijk; Gewetensvolle oprechte intenties wel. Dat is de manier zoals het werkt.

Dit proces dat natuurlijk door al wat leeft stroomt, kan nu dus door het bewustzijn van de mens gaan stromen. Ieder jaar zal dit ons meer inzicht en een groeiende vurige Wilskracht schenken. 
De enige nacht tot nu toe die er dit jaar wel enorm uitsprong is Nieuwjaarsnacht. ’s Middags de 31e voelde ik al een vurige stroom van mijn hart naar mijn hoofd maar ’s nachts om half 3 werd ik wakker omdat het nog veel intenser was, vooral de plek tussen mijn ogen, het derde oog, dat voelde aan als een vuurbal, krachtig gevoel trouwens. En dat bleef zo de rest van de nacht. Als dit de werking is van één van de Heilige Nachten dan verwijst ie naar de hierarchie van de Exousiai of Elohim en hoort deze nacht bij de Zon, het sterrenbeeld Leeuw en dus de maanden Juli en Augustus (ik neem het een beetje ruim). Eigenlijk de maanden die vorig jaar ontbraken trouwens. We zullen zien.

Wonderlijk genoeg voel ik ook geregeld een verwantschap met astronomische mijlpalen deze jaren zoals de Cassini-Huygens missie naar Saturnus najaar 2017. Deze dagen verschijnen er artikelen over het voor het eerst bereiken van de buitenste rand van ons zonnestelsel: Ultima-Thule in de Kuiper-gordel. Ook wel een mooie symbolisch fysieke astronomisch tegenhanger.//www.theguardian.com/science/2018/dec/31/new-horizons-heads-for-flyby-of-space-rock-ultima-thule

5 januari,

Ik maak vandaag toch nog even een registratie van de energie van de nachten voordat het vervaagd.3 op 4 januari was na de nieuwjaarsnacht de 2e in sterkte en behelsde de ervaring van mijn hoofd als een schaal van vuur. Het vuur in die schaal klotste wel af en toe en beetje over de rand daar ik af en toe moeite had om de balans te houden. Dat belooft wel turbulentie rond november. 
Het is ook gewoon een weg van loslaten en dingen juist niet doen ipv wel doen trouwens! Dat is ook eigenlijk de kern van de Wilsweg: Vanuit gewetensvolle beheersing, het schoksgewijs leren loslaten van je angst, haat en zelfzucht, zodra je voelt dat het je uit balans begint te trekken.

De verbinding deze nacht met de geestelijke wereld gaat middels de hoge hierarchie van de Tronen of Tronoi: de Wilskracht van de offerende Liefde en verbonden met  het sterrenbeeld Schorpioen, de maanden oktober, november dus, en de planeet Saturnus vanuit welke sfeer ze werken, alhoewel dat astrologisch niet klopt. Misschien heeft dat te maken met het feit dat Pluto pas in 1934 ontdekt is, ik weet het niet. Maar de essentie van de Tronen is dat ze de offerende kracht van de liefde vormen. Materie is geofferde Liefde door de Tronen. Dat offerende materiële aspect maakt ze eigenlijk een soort van combinatie van Saturnus en Pluto denk ik, maar ik ben geen astroloog en het interesseert me niet genoeg om het uit te zoeken. De transformerende kracht van het sterrenbeeld Schorpioen/ Adelaar eigenlijk. De Tronen moeten eigenlijk wel met de essentie van de Wilsweg of Saturnusweg zelf verbonden zijn alhoewel ik dat zelf niet kan waarnemen maar qua essentie voelen ze hetzelfde aan.

2019 is ook het jaar van mijn 2e Saturnus-return; 3 conjuncties komend jaar op 28 februari, 3 juli en 27 november, alle 3 met sextiel naar Neptunus en Venus.  De Zon en Saturnus zullen komend jaar  de hoofdrol spelen denk ik, met welwillende assistentie van de rest van de kosmos.
Het jaar begint astrologisch vanaf dag 1 met een grote vurigheid. De nieuwe- en volle maan (6 en 21 januari), die dit keer ook voor versterkend en verlengend effect gedeeltelijke zon- en maansverduistering zijn, vormen vurige en krachtige geometrische patronen. We zullen dit jaar qua ontwikkelingen dus uit de startblokken vliegen.

Hier ook nog maar even vermelden dat de laatste twee nachten 4 op 5 en 5 op 6 januari, de nachten van de Cherubijnen en de Serafijnen, ook vurig waren maar lang niet zo intens als de nacht van 3 op 4. Ze waren zachter en stabieler. Van de nacht van de 6e moet ik wel zeggen dat ie als een culminerend eindpunt van de Heilige Nachten aanvoelde waarbij ik de aanwezigheid voelde van hoge geestelijke entiteiten waarbij me ook de vrije keus werd voorgelegd voor het volgen van de opwaartse of de neerwaartse krachten; Vrije Wil! Ik heb nog nooit zo snel een keus gemaakt!

7 januari,

Het blijft voor mij altijd een beetje komisch dat atheisten zoveel problemen hebben met een mogelijk spirituele wereld. Als een theoretisch natuurkundige  beweert dat er bij de snaar-theorie vanuit wordt gegaan dat er minimaal 11 andere dimensies zijn die hier en nu bestaan maar waar we geen weet van hebben en die we niet kunnen meten, dan knikken vele atheisten begrijpend zonder blikken of blozen: ja ja, mooi die wetenschap hé, knap dat ze dat weten. Maar als een religieus mens dan voorstelt dat misschien 1 van die dimensies mogelijk wel eens de geestelijke wereld zou kunnen zijn waarmee we kunnen communiceren middels het gevoelsorgaan in het hart, zijnde een door ons mensen verder te ontwikkelen zintuigorgaan, dan is dat niet bespreekbare onzin.

Liefde, dat de kern van de onsterfelijke levenskracht is, communiceert in ons mensen door het hart en ze gaat door alle dimensies heen. Dat gevoels-zintuigorgaan hebben we natuurlijk allemaal, we gebruiken het dagelijks en we kunnen het altijd verder ontwikkelen door lief te hebben, gewetensvol te handelen, empathie te ontwikkelen en veel op je eigen handelen te reflecteren. 

Een materialist is eigenlijk iemand die naar de mens kijkt als ware het een auto, figuurlijk gesproken dan : Kijk, die auto, rijd toch echt uit zichzelf, die tandwielen drijven die assen aan en die wielen draaien omdat dat stuur beweegt, en kijk, het gaat zomaar vanzelf de bocht om. Daar komt geen bestuurder aan te pas, ding rijd uit zichzelf!  Het brein stuurt, analoog aan de metafoor!Over het hoofd ziende dat er wel degelijk een bestuurder is die alles aanstuurt maar die van een andere substantie gemaakt  is dan kunststof en metaal, een substantie die we niet kunnen meten en al zeker niet met autogereedschap. Net alsdat er een menselijke bestuurder in een auto zit, die van een andere substantie is, zit er in een lichaam een ziel die van een andere substantie is en die tegelijkertijd ook nog in een andere dimensie leeft.

Daarnaast zijn er ondersteunend ook gewoon een heleboel mensen die wel degelijk de praktische ervaring hebben dat we een ziel hebben die alles aanstuurt, met het IK als kern. Wie niet zou ik zeggen. 
Hersenwetenschappers missen hierdoor trouwens ook het inzicht dat de ziel eerst met  de intentie tot handelen het brein instrueert dat dan vervolgens het lichaam aanstuurt en de impuls aan het gewone hersengebonden denken geeft dat daarmee de gedachten produceert. De ziel is van een andere substantie, maar hij is er wel, hij leeft in minimaal 2 dimensies en stuurt ons lichaam aan.

Laat het trouwens wel duidelijk zijn dat ik absoluut niks tegen atheïsme heb, zolang het geweten tenminste aanwezig is, het liefst leidend. Persoonlijk vind ik Atheïsme de dapperste van alle geloven omdat ze niks buiten zichzelf legt. Ze nemen zelf verantwoording voor al hun daden als het goed is en schuiven niks af op “hogere machten”. En dat is een dappere zuivere stellingname. Praktisch in de kern sterk religieus, indien oprecht nagestreefd. Maar dat kan ik ze waarschijnlijk beter niet vertellen want ze willen niks weten van religie. Wat natuurlijk ook niet uitmaakt omdat het gaat om het daadwerkelijke handelen. De mate van religieus zijn spreekt uit het handelen. Of je het nou benoemt als religie of niet doet niet terzake.

8 januari,

Ik snap trouwens helemaal dat vrijwel iedereen zal denken dat ik een beetje de weg kwijt ben, of misschien wel een beetje veel. En dat geeft ook niet. Het is immers nog te vroeg maar er zijn mensen die mijn logica wel begrijpen en die het nu ook al moeten weten. Zelf heb ik geen enkele twijfel over wat er met me gebeurt maar ik kan ook goed relativeren en om mezelf lachen. Ik schrijf soms ook heel direct mijn gedachten impulsief op en als ik dat dan soms maanden later teruglees dan denk ik wel eens: wat heb je nou toch opgeschreven! Het klinkt ook soms gestoord voor een ander. Maar in het enthousiasme van het moment schrijf ik soms teveel tegelijk zonder er genoeg over na te denken en het kan soms maanden duren voor ik het zelf weer eens herlees en bijstel. Maar ja, het blijft een soort van veredeld kladblok he. En toch ben en blijf ik 100% overtuigd van de juistheid van mijn ervaringen, waaronder natuurlijk integriteit 1 en 2 als centrale stelling. Het proces waar ik door heen ga is absoluut echt maar alleen het eindpunt van mijn weg zal iedereen kunnen overtuigen en dat is ok. En dat is volgens mij ook de bedoeling.

Het is de manier waarop de Wilsweg werkt, wat sterk afwijkt van de reguliere wijze waarop het rationele bewustzijn de werkelijkheid ervaart, is mijn ervaring; De weg is ogenschijnlijk niet logisch en rationeel. Je maakt innerlijk blinde, zo zuiver mogelijke op gevoel gebaseerde intuïtieve keuzes die  te maken hebben met het confronteren van angsten, agressies en zelfzucht (integriteit 1); Waarna de werkelijkheid zich dan daaraan aanpast, als gevolg van het offeren en loslaten en zich dus hernieuwd manifesteert (integriteit 2). Door de innerlijke zelfoverwinning volgt de materiële werkelijkheid vanzelf. Focus op de binnenkant!  En dat is een omkering van bewustzijn. Het is de helende kracht van het Geweten en we hebben en gebruiken het eigenlijk allemaal. We hebben het alleen nooit op deze manier ervaren maar het helpt om te weten hoe het werkt, ook omdat het de wetenschap geeft dat we middels het geweten allemaal met elkaar, onzichtbaar maar wel reëel verbonden zijn.  Het gaat om ieders innerlijke morele strijd die uiteindelijk de collectieve uiterlijke werkelijkheid bepaalt en vormgeeft. En we kunnen leren van elkaar. In deze tijd in extreme vorm trouwens want het internet stelt vandaag de dag in principe ieder mens in staat om in zijn eentje tot de hele wereldbevolking te spreken. 

Na verloop van tijd word ik periodiek steeds geleid naar innerlijke verhogingen waarop ik dan met mijn gevoel met overzicht kan zien waar ik ben aangeland. Het is een spirituele reis waarbij het de kunst is om mezelf steeds meer in vertrouwen over te geven. Deze laatste twee weken zijn trouwens zo’n innerlijke verhoging, kom weer hoger waardoor ik de grote patronen beter zie. ook begint mijn gast of mijn hoger ik lichtjes met me mee te schrijven trouwens.

 Boekenkennis is ook maar heel beperkt toegestaan onderweg om niet teveel gedachteconstructies en verwachtingspatronen te scheppen die de intuïtieve keuzes teveel zouden beïnvloeden. Ik heb wel 20 boeken op mijn tafel liggen waar ik af en toe op innerlijke aandrang enige bladzijdes uit lees waar ik op dat moment iets aan heb, meestal achteraf, en wat me dan verder helpt maar meer dan een paar bladzijdes is het zelden. Al snel komt dan weer de aandrang om het opzij te leggen. Innerlijke rust, concentratie en focus is  verreweg de meest gevraagde activiteit.

Voor bekenden van me zou ik zeggen: maak je in ieder geval niet druk, hij is er in ieder geval erg gelukkig mee, happy van het padje af In het ergste geval. Dat is vandaag de dag nog lang niet slecht. Ik ben ook gewoon Peter verder en functioneer prima in het dagelijkse leven, ik onderga wel veranderingen maar de kern blijf ikzelf. Mijn dagelijkse contacten ervaar ik eigenlijk ook intenser, mijn ziel is in beweging en bruist en alle fysieke veranderingen gaan natuurlijk en geleidelijk. Ben gelukkig en verveel me geen moment. Ook als er niks uitkomt van wat ik voorspel dan zal ik daar niet gechoqueerd over zijn of me daar ongelukkig over voelen. Ik accepteer het allemaal. Dus, geen zorgen, alles gaat prima!

Als het gewone bewustzijn een foto is dan is het Wilsweg-inzicht het aan die foto ten grondslag liggende negatief. (los knipsel uit een eerder stukje maar kan het in zijn eentje aan). 
 

Als het rationele bewustzijn de Boom der Kennis is, is het geweten dan de Boom des Levens? (idem)

Het Geweten is, net als de dierlijke of natuurlijke wil een werkelijkheidscheppende kracht. Maar dan wel een ,in tegenstelling tot die dierlijke wil, die eeuwigheidswaarde en -kracht heeft. En een die  bij een ieder aangevuurd zal gaan worden de komende jaren. Iedere individuele gewetensvolle daad, hoe klein ook, helpt bij het samen scheppen van een geheelde werkelijkheid. Alles is innerlijk verbonden. Alle innerlijk begrenzen en weerstaan van angst,haat en zelfzucht, op welk niveau dan ook, vergroot de collectieve gewetensruimte waarin we gezamenlijk, onzichtbaar verbonden leven. Alle oprechte pogingen daartoe, hoe kortdurend en mogelijk mislukkend dan ook, helpen mee.

Als je de zelfzuchtige, korte termijn denkende wil in de mens de “dierlijke” wil noemt dan kan je het geweten, zijnde zijn tegenhanger, de “goddelijke wil” noemen. Ik denk dat je net alsdat je haat als de bewustzijns-afwezigheid van Liefde kan omschrijven of donkerte als de afwezigheid van licht, duivels als de bewustzijns-afwezigheid van het goddelijke kan omschrijven. Beiden poorten, zowel die van de hel dus alswel nu ook die van de hemel, staan open en iedere menselijke ziel staat in het midden tussen beiden in, vrij om zijn keus te maken, de juiste balans te vinden waardoor de krachten elkaar uiteindelijk zullen doordringen en in een constructieve harmonie gaan samenwerken waarbij het lagere zich uiteindelijk zelf uit vrije wil en in vertrouwen overgeeft aan het  alomvattender inzicht van dat goddelijke. 

De oplossing ligt natuurlijk in het midden want in de mens zit de oplossing, het hart, het orgaan dat liefde kan ontvangen en dat Liefde door kan geven. Maar dat hart moet zich wel uit vrije wil beschikbaar stellen, zich open willen stellen. En in hoeverre je dat dan wel of niet doet spreekt eigenlijk dagelijks uit al je intenties. Je handelen verteld eigenlijk wat je werkelijk geloofd, wat je in de praktijk bewust of onbewust aanbidt. 
Liefde is natuurlijk de enige kracht die die tegenstelling tussen hogere en lagere natuur kan overbruggen waardoor er heling komen kan. 

De voorhoedeversterkingen uit de geestelijke wereld hebben via de herfst deze Kerst het aardse bewustzijn bereikt. We zullen een krachtige groei hebben dit jaar. Vooral vanaf de zomer via een intense herfst naar de winter. Volgende Kerst en januari zullen belangrijk zijn.

Voor atheïsten zou je ook kunnen zeggen dat belangrijke inhouden uit het collectief onderbewuste tot bewuste inzichten zullen worden dit jaar. Of dat het bewustzijnsgordijn weer een stuk opgetrokken wordt waardoor door reflectiviteit onderliggende oorzaken van ons gedrag zichtbaar worden die daardoor getransformeerd kunnen worden in nieuw meer gewetensvol gedrag, indien we dat willen uiteraard.

Het geweten is eigenlijk ieders persoonlijke Graal, en Integriteit 1 en 2 vertellen over hoe het werkt, wat vooral praktisch is om te weten tijdens het naar beneden komen van het hemelse Vuur, ieder najaar als de Levenskracht naar beneden stroomt. Iets wat we vanaf nu ieder jaar bewuster kunnen gaan ervaren.

Hoe je geweten ontwikkeld is bepaalt hoeveel van dat vuur je op kan vangen in het najaar.  Nu is het Epifanie deze eerste weken na 3 Koningen, de verschijning in het Licht, het spirituele ontspruiten van dat wat met Kerstmis indalend is geplant. Gabriel, de aartsengel van de winter beschermt vervolgens die ondergrondse spruit tot het begin van de Lijdenstijd 4 weken voor Pasen. 

15 januari,
Ik begrijp nu dat de Wilsweg een Opstanding inzicht is vanwege mijn eigen inzichtsweg. Het is een bewustzijnsomkering, een gevolg van de Golgotha-initiatie. Het ligt dan dus voor de hand om er vanuit te gaan dat dat inzicht, integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2 , dat nu met Kerstmis als Golgotha-zaad geplant is, vanaf Pasen en/of Pinksteren in het dagbewustzijn kan en zal doorbreken. 

Het Wils-inzicht brengt een beoordeling op daden. Het is niet gevoelig voor visuele en semantische verhullingen, fake news, spin-onzin, enz…, allemaal Ahrimanische mist zou een Antroposoof zeggen, omdat iemands werkelijke geloof immers uit zijn daden spreekt. Dit zal steeds indringender worden, iemands werkelijke geloof zal onontkoombaar voor een ieder steeds doorzichtiger worden naarmate het Wils-inzichts-perspectief zich verder en dieper ontwikkeld. Metaforisch misschien wel lijkend op een soort van spirituele blockchain technologie.

20 januari,
Hier volgen nog wat praktische voorbeelden wat betreft het voorbereiden voor het naar beneden komen en ontvangen van dat geestelijke vuur omdat het nogal makkelijk is om daar verkeerde ideeën over te krijgen.

Ik bedoel met het naderbij komen van dat geestelijke vuur bv het verschil tussen de ontwikkelingen tussen (noord)Europa en veel van de rest van de wereld sinds 2016 zoals ook aangegeven in “integriteit 2” van 23 februari 2017: Sinds de verkiezing van Trump en de Brexit worden de verschillen in uitwerkingen van dat naderende geestelijke vuur steeds zichtbaarder. De scheuringen binnen veel landen, partijen, families en individuen worden groter en zichtbaarder terwijl het bij samenwerkende landen, partijen, families en individuen die weerstand bieden tegen die splijtingskrachten en  proberen om vast te houden aan ethische, gewetensvolle normen en waarden, juist leidt tot meer saamhorigheid en kracht. Bij de een werkt dat vuur dus splijtend en bij de ander, die dat vuur beter vast kan houden, inspirerend en samenwerkend. Het geweten vormt m.i. in ieder individu de graal die dat hemelse vuur vast kan houden. En beter al naar gelang dat geweten in het individu beter ontwikkeld is, en dat zal alleen maar intenser worden de komende jaren. Uiteraard gaat deze visie uit van een Ziel, van Karma en dus ook van meerdere levens.

Het veelvuldige immorele handelen in de wereld doet  het morele bewustzijn ontwaken, indien het geweten tenminste sterk genoeg ontwikkeld is om de noodzakelijke weerstand te bieden.

Hier volgen als voorbeelden wat posts op krantensites die eigenlijk in andere woorden min of meer dezelfde onderwerpen behandelen:

“Ze kunnen bijzonder slecht polderen ( a polder is a piece of reclaimed land, and that created the political verb “polderen” which means cooperating together to solve difficult problems. Dit voor buitenlandse gasten) in de Angelsaksische landen. Dat is en was altijd ook goed zichtbaar in hun 2 partijen, winner takes all systeem waardoor er door de eeuwen heen veel te weinig geoefend is in samenwerking. Onze tijd lijkt te vragen om de kwaliteit van samenwerking. Gelukkig voor ons zit samenwerking en coalitievorming diep in ons geestelijke DNA zodat we meer weerstand lijken te hebben tegen de desintegratiegolf die deze jaren over de wereld lijkt te trekken. Tevens gaat dit natuurlijk op voor alle noordelijke Europese landen waar coalitievorming en samenwerking net als bij ons historisch verankerd is in de politieke werkwijze, de instituties en het praktische doen en laten. Het hele Europese project is natuurlijk ook een grote exercitie in samenwerking dat daardoor, als het stand houdt, wel eens van een veel grotere draagwijdte kan hebben dan we ooit hebben kunnen vermoeden.

Gek genoeg heb ik weleens gedacht dat het verschil misschien wel samenhangt met oude Germaans/West-Keltische stamgewoontes. In vredestijd had ieder vrije man stemrecht en inspraak in het stambestuur. Maar in oorlogstijd werd de wijste of kundigste strijder tot alleenheerser benoemt omdat dat de snelheid en de slagkracht van de stam aanzienlijk verhoogde. De US en de UK lijken in permanente oorlogs-stand te staan terwijl NW Europa meer in vredes-stand staat.”

Uiteraard geldt het ook voor de rest van de wereld waar dictatoriaal en onderdrukkend gedrag toeneemt terwijl ook daar steeds meer mensen beginnen op te staan omdat ze zien hoe het in de rest van de wereld toegaat en ze zich daardoor meer bewust worden dat dat samenwerkend veranderd kan worden. En ik denk dat Europa, als het zich naar ik denk positief ontwikkeld, het voorbeeld zal worden van een meer menselijke samenleving waar individuele vrijheid en sociale rechtvaardigheid beter in balans zijn. En dat is een nastrevenswaardig ideaal.
Naar mijn mening zal deze splitsing van wereldbeelden dit jaar sterk toenemen waarbij de samenwerkenden versterkt zullen worden terwijl de zelfzuchtigen en dictatorialen steeds wilder maar ook uit elkaar vallender. zullen worden. Ze zijn niet innerlijk verbonden.

En nog 1 in reactie op een geo-politieke beschouwing over de komende jaren:

“Juiste voorstelling van zaken lijkt me. Enige reuzefactor waar historisch gezien geen ervaring mee is en die eigenlijk zelden in geopolitieke machtsbeschouwingen mee genomen wordt, is het klimaat.De grenzen en de invloed die de planeet gaat stellen aan ons machtsdenken kan een grote invloed gaan hebben. Helemaal als er versnellingen in die klimaatveranderingen gaan optreden waar het afgelopen jaar misschien al een mogelijke voorschouw van was. Wetenschappelijke kennis is nog steeds ruim onvoldoende om daar accurate voorspellingen over te doen. Het proces is gewoon immens gecompliceerd.Het klimaat kan wereldwijd een dwingende factor gaan worden ten faveure van de samenwerkende Europese werkwijze.Daarnaast houden de geopolitieke machtsbeschouwingen ook weinig rekening met het gegeven dat bv de bevolking in de USA zich steeds harder aan het maken is voor een sociaal rechtvaardigere maatschappij zoals in, daar is ie: West Europa. En wat betreft China gaan de beschouwingen er maar vanuit dat de bevolking automatisch het autoritaire bewind blijft steunen. In een zich steeds sneller ontwikkelende bevolking kan de impuls tot individuele vrijheid niet blijvend onderdrukt worden. Ook daar wordt er door een groeiend gedeelte van de bevolking verlangend gekeken naar, daar is ie weer: het vrijere West Europese model.De grote aantrekkingskracht van een maatschappij waar individuele vrijheid en sociale rechtvaardigheid meer gebalanceerd is zou wel eens groter kunnen zijn dan gedacht wordt.”

Het innerlijke Vuur wordt trouwens steeds sterker deze maand. Vorig jaar was het een heel teer gebeuren rond deze tijd maar nu vlamt het in me, wordt steeds sterker en versmelt steeds meer met me. Dat innerlijke lichaam is nu gevuld met Vuur. De totale maansverduistering komt er komende nacht aan en die is ook bijzonder vurig en sterk dit jaar. Een door mij gerespecteerd astroloog vatte het algemene astrologische jaar 2019 samen met ” Great Expectations”, en daar kan ik me helemaal in vinden. Ik blijf het echt bijzonder vinden dat mijn eigen voorvoelens steeds zo synchroon opgaan met de planeet-constellaties.

Wetenswaardig is misschien dat de aandacht voor de site in golven gaat. Rond de Kerst was het voor mijn doen druk en sinds een week is het weer rustig wat ik prima vind want het is echt nog te vroeg. Toch is het goed dat er genoeg mensen langsgekomen zijn het afgelopen jaar, vooral voor Integriteit 1 en 2, want als het echt los gaat dan komen die vanzelf weer in de herinnering. Van mij mogen ze op dit moment denken dat ik enigszins de weg kwijt ben, ik zit er niet mee. De paar esoterici en antroposofen die het wel begrijpen zullen baat hebben bij deze vooraankondiging.  Onder de bescherming van Gabriel onzichtbaar blijven en rustig groeien is altijd goed. Winter is immers de zielezomer.

24 januari,
Innerlijke rust, concentratie en focus op het harmoniseren van het innerlijke proces staat deze dagen en weken zoals zo vaak, duidelijk op het programma. Het innerlijke vuur verplaatst zich deze periode van het hoofd naar de rest van het lichaam. De innerlijke rust en concentratie lijken een voorwaarde om dat proces goed en gelijkmatig te laten verlopen. Een verder loslaten en offeren van het ego waarvan ik me trouwens wel eens afvraag wanneer dat proces nou eigenlijk klaar is. Maar ook dat moet ik loslaten. Het proces is af als het af is. Meer hoef ik ook niet te weten. Ik voel en ervaar immers de vorderingen waarbij ik trouwens ook dankbaar ben en blijf voor de leiding en hulp vanuit de geestelijke wereld.

1 februari,
Ik herhaal het onderstaande stukje van 15 januari hier nog een keer omdat ik het nu nog veel intenser zo voel. Ik voel een bijzonder krachtige concentratie en focus hierop. Naar ik aanneem samenhangend met mijn eerste van 3 Saturnus-returns dit jaar op de 28e gevolgd op 6 maart door de verhuizing voor 7 jaar van Uranus naar Taurus, wat weer samenvalt met een sterke nieuwe maan op diezelfde dag. Het voelt als een belangrijke, innerlijk gecentreerde voorbereidingsmaand voor belangrijke komende gebeurtenissen:

“Ik begrijp nu dat de Wilsweg een Opstandings-inzicht is vanwege mijn eigen inzichts-weg. Het is een bewustzijns-omkering, een gevolg van de Golgotha-initiatie. Het ligt dan dus voor de hand om er vanuit te gaan dat dat inzicht, integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2 , dat nu met Kerstmis als Golgotha-zaad geplant is, vanaf Pasen en/of Pinksteren in het collectieve bewustzijn kan, mag en zal doorbreken.” 

5 februari,

Vandaag het eerste stukje op het nieuwe blog. Daar ik technisch niet al te veel kan op de computer zal de site er waarschijnlijk simplistisch uit blijven zien. Af en toe zal ik de site weer een stukje verbeteren als ik weer eens wat ontdekt heb.

Vandaag is het Chinees nieuwjaar dat gebaseerd is op de maan-kalender. Dat nieuwjaar valt altijd samen met de jaarlijkse nieuwe maan in Waterman die bij ons gisteren om 22.00 uur exact was. Nou is deze nieuwe maan dit jaar astrologisch wel een hele positieve als het gaat om samenwerking. De planeetstanden wijzen wereldwijd op een maand van potentiële vorderingen dmv samenwerking dus wie weet volgen er toch nog positieve globale ontwikkelingen en speciaal voor ons bij de Brexit-onderhandelingen die in een cruciale fase komen en intern in Nederland bij situaties waar het politiek even vast zit, waaronder de klimaat-afspraken. Indien we natuurlijk weigeren om open te staan voor samenwerking dan splijt het verder, zoals al eerder uitgelegd. De nieuwe maan geeft altijd een potentie weer; ons eigen bewustzijnsniveau en daaruit volgend onze keuzes, bepalen dan of we die potenties realiseren of afwijzen. Hoe die keuzes dan uitpakken wordt meestal op of na de volle maan duidelijk. Maar samenwerking heeft dus een sterke positieve potentie deze maand.

Wat betreft het klimaat vind ik het steeds ongelooflijker worden dat er echt wereldwijd een soort van ontkenning is wat betreft de ernst. Ik denk echt dat we vanaf deze zomer en verder overvallen gaan worden door steeds sterkere ontwrichtingen. Een groot deel van de maatschappij lijkt nog steeds te denken dat we hier en daar met wat aanpassinkjes gewoon door kunnen gaan met ons reguliere leventje. Ik vrees dat we hardhandig wakker gemaakt gaan worden de komende jaren en dan te beginnen met dit jaar. Op dit moment is vooral Australie aan de beurt met ongekende ontwrichtingen: midden en zuid is oververhit terwijl het noorden verzuipt. ook op de Noordpool is het totaal verstoord en polaire koude lucht die normaal gesproken gecentreerd blijft in het midden heeft zich nu gesplitst in 2 vortexen die zich vooral zuidelijker verplaatsen in Noord Amerika en Siberie. De boel is totaal verstoord en dat gaat deze zomer vooral weer merkbaar zijn op het noordelijk halfrond. Vorig jaar viel de schade bij ons nog mee maar dat zou dit jaar wel eens desastreuzer kunnen uitpakken.

De versnellingen in klimaat-ontsporingen vallen uiteraard samen met de wereldwijde ontsporingen in het menselijk bewustzijn. Die zaken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Natuurlijk is het klimaatprobleem een direct gevolg van onze eigen morele ontsporingen. Angst, haat en zelfzucht veroorzaken op steeds grotere schaal, nu en door de eeuwen heen de ellende en drijven die ontwikkelingen naar steeds extremere vormen. De rem op deze ontwikkelingen zit toch echt bij onszelf, in ieder individu persoonlijk. De oplossing zit aan de binnenkant, niet aan de buitenkant!

7 februari,

Ben vandaag echt prettig verrast door bruisende nieuwe initiatieven van vooral jonge mensen. Eerst natuurlijk de prachtige door Greta Thunberg geinspireerde jongeren protesten die vandaag voor het eerst ook in Nederland in Den Haag plaatsvond. Hier een link met haar ted-talk in Zweden https://www.youtube.com/watch?v=EAmmUIEsN9A Daarnaast een interessant interview met 3 voorlopers van een hopelijk groeiende golf: https://www.theguardian.com/books/2019/feb/07/rutger-bregman-winnie-byanyima-anand-giridharadas#comment-125612779   En dan ook nog een inspirerend bericht tegelijkertijd vanuit Amerika: https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/07/green-new-deal-alexandria-ocasio-cortez-plan En dat allemaal op 1 dag. Precies het soort initiatieven waar de wereld op zit te wachten. En allemaal geinspireerd door gewetensvolle drijfveren die tot handelen aanvuren. Mooie vertegenwoordigers van de Wilsweg.

12 februari,

Het Vuur in mezelf blijft groeien en sterker worden. Heel soms voel ik ook al weer aanzetten tot het stralen van mijn ziel. Het is duidelijk een belangrijke voorbereidingsfase voor de komende opwaartse stroom in het voorjaar. Het stabiel blijven van dat innerlijke vuur is wel afhankelijk van mijn eenpuntig gericht blijven op die balans. Dat wordt me steeds ernstig duidelijk gemaakt als enige binnensluipende angst-haat- en zelfzucht die balans verstoord. Mijn uit zichzelf meewerkende Vrije Wil blijft een noodzakelijke voorwaarde.

Zoals bekend lees ik niet veel op spiritueel gebied maar als ik het doe spreekt dat wel vaak tot me. Zo kom ik sinds een paar weken geregeld op een site die gewijd is aan het leven van Dane Rudhyar. Een naam die ik eerder niet kende maar mijn belangstelling voor astrologie heeft me toch zijn kant opgedreven. Regelmatig spreken delen van zijn teksten op een levende manier tot me wat er voor mij dan op wijst dat hij een echt contact met de geestelijke wereld had. Zijn vorm van astrologie wordt vaak humanistische of transformatieve astrologie genoemd omdat het veel aanknopingspunten heeft met Jungiaanse psychologie. Planeten of andere hemellichamen staan voor hem gelijk aan psychische bewustzijnsinhouden en met hun cyclische bewegingspatronen laten ze synchroniciteit zien met onbewuste en bewuste bewustzijnsprocessen waarbij sommige onbewuste cycli wel honderden of soms zelfs wel duizenden jaren kunnen beslaan. Het is onze collectieve reis als mensheid. Naar mijn eigen ervaring van een jaar nu klopt dat allemaal als een bus. Ik zet hier een link naar die nalatenschap website waar ontzettend veel gratis boeken en artikelen van zijn hand zijn te lezen. Ik raad niks specifiek aan, kijk zelf maar of er iets tussenzit wat je interesseert. Soms is het even wat wollig maar dan volgt er altijd weer een en bondig en verhelderend stukje. http://www.khaldea.com/rudhyar/

5 maart,

De afgelopen weken is vooral de innerlijke concentratie toegenomen en vond er, en vindt er nog steeds een toenemende versmelting plaats tussen mijn hogere en lagere ik. Astrologie helpt me steeds sterker om achteraf de innerlijke processen te begrijpen. De voorspellende mogelijkheden van astrologie zijn steeds minder van belang voor me. Zo vond er bv half februari een overgang plaats van een innerlijk zeer vurige ongeveer 6 weken durende periode naar een periode waarbij de energie die duidelijk minder vurig was, dieper inzakte in mijn lichaam. Ik registreerde dat op dat moment maar het werd me pas een week later duidelijk dat die overgang samenviel met de planeet Mars die van Ram naar Stier verkaste. Daar de astrologische betekenis van vervolgens bestuderen maakte dat het duidelijk voor me werd wat er in me gebeurde. Eveneens viel het me ook bv op dat met de volle maan op 19 februari ook mijn concentratie wegviel wat me een paar keer per jaar overkomt zonder dat ik daar de logica van snapte. Nu werd het me duidelijk dat dat steeds samenvalt met het betreden van Mercurius van zijn ” schaduw” bij het begin van zijn retrograde periode. Ik leg het hier niet verder uit maar in het kort komt het er op neer dat Mercurius tijdens zijn retrograde periode, die trouwens 3x per jaar plaats vindt, ook 3 keer over het hetzelfde segment van de sterrenhemel gaat, 1 keer heen, 1 keer terug en nog een keer heen.( heen en terug vanuit visueel aardeperspectief dan natuurlijk, de planeten gaan niet achteruit) Ieder stuk zo’n 2,5 tot 3 weken durend dus samen zo’n 8-9 weken, dus tot half april ongeveer deze keer. Achteraf kan ik nu zien dat elke keer het afgelopen jaar bij het bereiken van het eerste stuk de concentratie weg viel en dat het het dan lijkt alsof je even 3 weken vakantie hebt van het intensief houden van de innerlijke balans. Tijdens het 2e stuk, de eigenlijke retrogradegang vindt er dan 3 weken reflectie plaats waar dat intense balans houden ook van minder belang is en bij het 3e stuk als Mercurius weer voorwaarts gaat bewegen vind er dan weer een herstart van de intense concentratie plaats. Achteraf en nu op dit moment kan ik dus zien dat dat innerlijke gebeuren steeds exact samenvalt met die bewegingen van Mercurius dus.

Verder heb ik eigenlijk weinig te melden op het moment. De innerlijke versmelting wordt steeds sterker maar ik heb weinig behoefte om er over te schrijven. Het enige wat van belang lijkt te zijn is om me op dat innerlijke proces te richten want het wordt steeds sterker, al het andere vervaagd. We naderen de voorbereidingstijd voor Pasen en de nieuwe maan van 6 maart, samenvallend met Aswoensdag en met het tweede stuk van de retrogradegang van Mercurius, lijkt daar het uitgelezen startpunt voor te zijn.