april tot juli 2021 Raphael-St Jan

Dit is de eerste post na Pasen. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van de afgelopen winter e.a. te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit voorjaarsverslag voortborduurt. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Het is goed te bevatten voor het rationele bewustzijn en herhaalde reflectie leidt vanzelf tot het in meer harmonie komen met de levensstroom. Bedenk ook dat dit blog meer dagboek notities zijn die grotendeels verhalen over mijn innerlijke spirituele reis, het is geen wetenschappelijke verhandeling.

Hier volgen eerst nog wat algemeenheden ter verheldering:

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 begeleidde de geest of mijn hoger-ik me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar vaak sterke energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker. Het is echt een klok.

Ok, ik ga nu gewoon verder met waar ik bij het winterblog gebleven was:

13-15 april,

Ik viel gisteren na het werk al bijzonder vroeg in slaap, een uurtje of 7 ’s avonds. Vandaar dat ik nu midden in de nacht wakker ben bijna 24 uur na de exacte nieuwe maan. Er is nu wel een vernieuwing merkbaar: de eerste manifestatie van de nieuwe Aries maancyclus. Ik voel me bijzonder vredig, mijn innerlijk lichaam en hoofd voelen heel, compleet, licht pulserend en elektriserend. Ik heb het eerder nog niet zo heel ervaren, mijn hoofd en innerlijk lichaam voelen als één en het straalt uit naar mijn ledematen en dan vooral mijn handen en voeten. Ik voel me los van de grond en ik kan me nu letterlijk een voorstelling maken van “leven in de wereld maar niet van deze wereld”. Het is daadwerkelijk de geboorte van een hoger lichaam. Aries is een nieuw begin en de Aries-nacht in december verwees dus inderdaad naar de Aries maancyclus die dus nu begint en tot aan de Taurus nieuwe maan op 11 mei doorloopt. Het is het prille begin en het is eigenlijk verbazingwekkend dat ik de essentie en richting van deze nieuwe maancyclus al binnen 24 uur kan waarnemen en ervaren, hoe pril het ook is (Venus square Pluto?). Volgens de wetmatigheden zal deze ervaring zich rond het eerste kwartier, rond 20 april duidelijker gaan manifesteren en met volle maan, rond 27 april, naar een culminatie toegroeien en met het 3e kwartier, rond 4 mei is het tijd voor de integratie van de vruchten van de cyclus en het afsterven van het overbodig gewordene. Ik hoop dat ik deze cyclus zo goed als mogelijk kan doorstaan want mijn eigen wil en doorzettingsvermogen blijven altijd een noodzakelijk bestanddeel zoals ik onderhand wel weet; Er zal zoals altijd een tegenkracht zijn die me vast wil houden en naar beneden wil trekken; ik voel nog steeds de noodzaak om het lager-ik, in de vorm van angst-haat- en zelfzuchtige impulsen, buiten de deur te houden alhoewel het nu wel makkelijker lijkt te gaan, maar dat kan ook tijdelijk van aard zijn tijdens deze prille beginfase. Het blijft een raar fenomeen: aan de ene kant moet je je beheersen, je niet laten overweldigen door de gevoelens van angst-haat en zelfzucht terwijl je ze aan de andere kant ook moet accepteren als een essentieel deel van jezelf. Dat is uiteindelijk ook de essentie van de Saturnusweg waarbij het geweten tracht om vanuit de toekomst een nieuwe richting te geven aan het verleden, in het heden. Het blijft een soort van balanceer-act tussen het hoger- en het lager-ik waarbij de uiteindelijke oplossing natuurlijk ligt in de verbindende Liefde die in het heden leeft, oftewel de Levenskracht zelf oftewel het Levenslicht. Misschien dat deze veelbelovende Aries maancyclus ons dichter bij die oplossing brengt.

Hier volgt nog de Steiner weekspreuk voor deze week:

“Daarbuiten in de zintuigwereld verliest gedachtenmacht ’t zelfstandig zijn; nu vinden geesteswerelden de mensenloot weer terug die wel zijn kiem in hen doch die zijn zielenvrucht in zich moet vinden.”

Daarnaast heb ik ook deze dagen een stijgende behoefte om de hoofdstukken van Johannes, 14 tot en met 17, veel te lezen. Die zijn immers gelieerd aan deze weken na Pasen zoals mijn intuïtie beaamd.

’s Middags moet ik nog toevoegen dar er ook een grote activiteit is in mijn hoofd, het lijkt alsof er nieuwe delen van mijn brein geactiveerd worden, gevoelsmatig dan want in mijn denken verandert er momenteel niks, alhoewel het wordt wel wat doffer, misschien zoals in de weekspreuk. Maar het nieuwe gebeuren in mijn hoofd lijkt alsof er een luchtledig gezogen plastic zak ineens open wordt gemaakt en dat er dan lucht in wordt gezogen waarbij de lucht dan waarschijnlijk vergeleken kan worden met geest. Klinkt vreemd, maar daar lijkt het op, vooral gesitueerd in het gehele achterhoofd. Volop activiteit in ieder geval. Astrologisch zie ik wel dat Mercurius vandaag trine mijn natale Uranus in Leo en square op mijn natale Saturnus in Capricorn staat, voor wat het waard is.

20 april,

We zitten nu in de eerste kwartier fase van de maancyclus en nog 7 dagen verwijderd van de volle maan. Ik wil er toch nog wat over zeggen omdat ik die maancycli steeds sterker ervaar en de ervaring is steeds dat ik op de wrijvingsmomenten, de harde aspecten, zijnde de conjunctie, eerste kwartier, volle maan en derde kwartier de intensiteit het sterkst ervaar. Het opvallende bij de conjunctie deze keer was misschien dat de conjuncties alle andere keren niet scherp omlijnd waren maar deze keer wel; Meestal zijn de conjuncties amorf, nog niet in staat om te zien welke kant het precies op gaat. Ik zal hier nog de maancyclus kopiëren zoals geïnspireerd door Rudhyar: http://mindfire.ca/Leyla%20Rael%20-%20The%20Lunation%20Cycle.htm . De bovenste helft is algemene uitleg en daarna volgen de interpretaties van alle maanfases.

Hoe dan ook ervaar ik de harde aspectfases dus veel duidelijker dan de zachtere aspecten, sextielen en driehoeken. Deze afgelopen conjunctie en periode tot de eerste kwartierfase van de maan van vandaag ging ook gepaard met de eerste kwartierfase, square, van Venus, Zon en Mercurius met Pluto welke alle 3 daardoor aanzetten tot transformatie. En ik kan dat ook zo ervaren. Deze maancyclus is inderdaad erg sterk en transformatief. En het bijzondere na deze eind Aries periode is eigenlijk dat deze 3 planeten in de eerste week van Taurus gelijk achter elkaar grand-earth trines vormen met mijn natale Jupiter in 2 graden Capricorn en mijn natale Pluto in 4 graden Virgo. Dit is een bijzonder sterk harmonieus aspect. En na die begin graden Taurus komen ze allen een voor een aan bij de Uranus-natale Neptunus oppositie rond de volle maan op 27 april. Ik vertel dit allemaal omdat de transformaties bijzonder krachtig zijn deze weken.

Toch is er tussen de dynamische aspect periodes evengoed veel strijd tussen mijn oude, lagere ik en mijn nieuwe hogere-ik, net zoals dat in de wereld ook goed waarneembaar is. Overal is de nieuwe organisatievorm en mentaliteit zichtbaar aan het worden die samenwerking vereist en die zich concentreert op klimaat, sociale gelijkheid en raciale gelijkheid. Gelijktijdig is daar ook verzet tegen van de oude egocentrische wereld die niet verder kan kijken dan het kortzichtige eigenbelang. Ook hier in mijn eigen land is er nu vlak na de verkiezingen meer nationaal besef dat de politiek anders moet, meer samenwerking tussen alle geledingen, minder bevoordelen van aloude industriële lobby-belangen en minder gecommandeer van bovenaf + meer concentreren op de wereldwijd noodzakelijke mentaliteits-verandering, kortom meer moreel besef en meer moreel handelen. Wat er dus buiten gebeurt in de maatschappij gebeurt dus ook innerlijk en het goede nieuws is dat mijn geloof in een goede afloop rotsvast is.

Nieuwe Steiner weekspreuk:

“Zo spreekt tot het wereld-al – zich zelf vergetend, en indachtig ’t eigen oer-bestaan- het groeiend mensen-ik: In U, mijzelf bevrijdend uit boeien van mijn eigenheid, doorgrond ik pas mijn ware wezen.”

26 april,

Het is nu zo’n 12 uur voor de volle maan en het zijn een bijzondere 2 weken geweest zo vanaf de nieuwe maan. De inwendige transformatie is zo krachtig en de volle 2 weken lang durend. Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt; De Pluto aspecten hebben altijd een bijzondere ervaring, een soort van samenpersend gevoel alsof er iets luchtigs tot iets massiefs samengedrukt wordt, een soort van innerlijke materialisatie. Maar het is nu voor het eerst dat dat 2 weken lang aanhoudt. Ik zou bijna zeggen dat het het materialiseren is van de Taurus nacht van 28 december. Maar dan zou het heldere en het lichte van de nieuwe maan en de week ervoor, wat ook bijzonder was omdat ik nog nooit met een nieuwe maan zo’n compleet beeld ervaren heb. Wie weet, misschien was mijn invulling van ‘het licht’ te subjectief, teveel een eigen invulling gekoppeld aan de Paas-ervaring van vorig jaar. Ik herinner me trouwens wel een kortstondige ervaring van minder dan een minuut vlak na Pasen dat dat licht wel op kwam zetten maar ik was totaal niet in staat om dat te controleren en het verdween dan ook gelijk weer toen ik me dat bewust werd. Wat er nu in me gebeurt lijkt meer een voorbereiding om dat wel te kunnen controleren mar wanneer het dan wel komt, deze maancyclus nog of Pinksteren of St Jan? Het maakt me ook eigenlijk niet uit. Alles komt wanneer het nodig is; Overgave en loslaten is het enige wat nodig is en daar concentreer ik me dan ook op.

Dat het 2 weken lang duurt kan ik me nu astrologisch wel voorstellen. Ik merk dat nu met Uranus in Taurus, Neptunus in Pisces en Pluto in Capricorn er deze jaren bijzonder veel krachtige aspecten tussen en met de buitenplaneten zijn in Taurus. Het is ver voor mijn geboorte dat die buitenplaneten in deze posities waren. En dat gaat de hele maand mei en de komende jaren in Taurus door. Het regent belangrijke opposities, squares, sextiles en trines. Ik was me er eerder niet zo bewust van maar nu ik ze zo sterk ervaar zie ik ze ook in de horoscoop, dus ik kan niet anders dan me overgeven en gewoon laten gebeuren wat gebeuren wil.

30 april,

Het is nu 4 uur ’s ochtends en ik ben weer klaarwakker. De volle maanfase loopt op zijn eind en er zijn weer nieuwe ervaringen. Sinds de volle maan van 3 dagen geleden is de energie zich gaan concentreren in mijn hoofd. Mijn hoofd voelt zwaar en vol met elektriserende golven. Het kruinchakra heeft zich volledig geopend, alhoewel ik niet weet of het misschien nog wel wijder kan. Het is voor mij een teken van de beginnende opstijging; mijn innerlijke lichaam begint zich te verheffen, alhoewel het donderdag 13 mei pas echt Hemelvaart is. Vandaag komt de Zon in de horoscoop voor iedereen conjunct Uranus, het begin van vernieuwing. En over 2 dagen is het trouwens pas Oosters-Orthodox Pasen alhoewel ik geen idee heb of dat nog wat doet, ik voel immers dat de opstijging al is begonnen.

Hier volgt nog de huidige weekspreuk alhoewel de week al in zijn 6e dag is. Weet ook dat ik de weekspreuk niet lees voordat ik hem opschrijf dus het is voor mij ook iedere keer weer een verrassing:

“Ik voel het wezen van mijn wezen; zo spreekt mijn voelen, dat in de zonverlichte wereld met ’t stromend licht tot eenheid smelt; het wil aan ’t klare denken nu ook de warmte schenken en mens en wereld in eenheid hecht verbinden. “

Mijn voelen spreekt inderdaad nu, maar het klare denken is er op het moment niet echt, de behoefte tot eenpuntige concentratie en rust is nog steeds groot. Wonderlijk is ook dat er sinds 2 weken weer een grote behoefte is aan fruit en vruchtensap; dat lijkt belangrijk te zijn voor de fysieke processen van het innerlijke lichaam.

Laat me trouwens nog vertellen dat hier in de nationale politiek echt een crisis in het landsbestuur is, precies wat ik eigenlijk geschreven heb in het slotstuk van integriteit 2:

“Bij een doorbraak naar een hoger bewustzijnsniveau of hogere eenheid vindt er altijd een strijd plaats tussen het oude en het nieuwe waarbij oprecht geofferd moet worden, wat altijd moeilijk is. Het offeren levert de kracht om het nieuwe geboren te laten worden. Dit heeft altijd te maken met het vermogen tot zelfreflectie en de moed om te durven kijken naar de balk in eigen oog i.p.v. te blijven wijzen naar de splinter in andermans oog. Voor de Christenen zal dit herkenbaar klinken daar dit ook de jaarlijks terugkerende Lijdenstijd en Paas thematiek is die deze jaren m.i. herkenbaarder en sterker dan ooit voor u zullen zijn.”

In het hele land is er trouwens meer zelfreflectie aan de gang, zoals deze week in de turnsport. Een goede zaak, immers de voorwaarde voor echte verandering. Een veelbelovende lente dus.

1 mei,

Het is nu 24 uur na de vorige post en het is nog steeds bijzonder krachtig maar toch weer anders. Het is nu een paar uur na de Zon-Uranus conjunctie en de concentratie van energie heeft zich weer terug verplaatst van mijn hoofd naar mijn lichaam. Het is al waanzinnig dat die transformatieve “Pluto-druk” in mijn hoofd en lichaam nu al meer dan 2 weken aanhoudt. Het is normaal een uit de diepte komende concentrerende, samenpersende, innerlijke druk die me stap voor stap permanent transformeert. Normaal zijn dat echter kort durende ervaringen van een paar uur tot een paar dagen. Dat dat nu zo lang aanhoudt is bijzonder voor me, ik voel dat ik momenteel permanent getransformeerd wordt op een grotere, ingrijpendere en landurigere schaal dan normaal. En het bijzondere van vandaag is dat het gevoel net zo intens is maar het wordt nu een soort van koeler alsof het zachtjes begint te gloeien, niet meer die doffe diep gewortelde druk. Bijzonder genoeg in ieder geval om dat nu officieel te registreren.

3 mei,

Terugkijkend op de afgelopen dagen is de uitleg toch wat anders dan ik eerst dacht. De verbreding van het kruinchakra zoals ik dat op de 30e beschreef was niet zozeer vanwege de opstijging van mijn innerlijk lichaam, het is ook wat te vroeg, maar vanwege inkomende energieën. Ik werd me er gisteren, zondag de 2e, pas van bewust dat er vrijdag een entiteit naar binnen gekomen was die vooral zaterdag de 1e flink heeft geholpen bij herstelwerkzaamheden in mijn innerlijk lichaam. Niet vreemd natuurlijk dat dat nodig was vanwege de halfjaarlijkse winterse reis door het aardse waar de kosmische krachten afhankelijk zijn van de vrije menselijke medewerking. Natuurlijk hebben mijn eigen onvolkomenheden en tekortkomingen dat innerlijk lichaam enigszins beschadigd de afgelopen maanden; natuurlijk hebben mijn menselijke zwakheden en beperkingen, mijn lager ik, dat innerlijk lichaam geen goed gedaan. Die herstelwerkzaamheden voelde ik vrijdag, zaterdag en zondag. Zoals eerder gezegd: “als de nieuwe mens opstaat komt de hemel naar beneden”.

Het is een ongelooflijke maand tot dusver: de nieuwe maan begon met het voelen van de complete innerlijke gestalte, gevolgd door de transformatiekracht van plutonische krachten die dat innerlijk lichaam hebben opgevuld met een verdichtende substantie. En nu de laatste dagen, hulp van de kosmos. Vanavond is het 3e kwartier maan conjunct Saturnus, dus waarschijnlijk iets manifesterends de komende dagen, het integreren van de vrucht van deze cyclus.

Ik snap natuurlijk zoals altijd dat alles volstrekt ongeloofwaardig klinkt, ik zou het zelf ook allemaal niet geloven. Maar ja, toch gebeurt het echt en het maakt me ook eigenlijk niet veel uit of er iemand is die me geloofd, de ontwikkeling gaat toch gewoon door en die helm van Hades werkt prima, de buitenwereld denkt toch dat ik psychotisch of anderszins in de war ben en dat houdt me prima onder de radar. Ik weet dat ik wel een klein groepje terugkerende lezers heb en ik hoop voor hen dat ze het vol kunnen houden want alles is echt en we komen steeds dichter bij de fysieke manifestaties van de innerlijke wereld, de transformaties in de wereld, zachtmoedig dan wel hardhandig zijn onderweg en zullen gaan plaatsvinden en we zitten momenteel in een opstijgende fase.

Mijn eigen ongeduldige natuur, zon en maan in Aries, werkt ook niet mee om gewoon geduldig te zijn. Vaak genoeg denk ik ook dat we nu wel aan het eind van een stadium zijn terwijl ik dat natuurlijk helemaal niet kan weten, dit is immers onontgonnen gebied. Er blijken steeds weer nieuwe bewerkingen en ontwikkelingsfases van dat innerlijk lichaam noodzakelijk; Steeds denk ik weer dat we nu wel bijna klaar zijn, maar nee, nog niet. Maar ver zal het nu niet meer zijn, tenminste zo voelt het en hoop ik dan dus maar.

5 mei,

Hier nog even wat beschouwingen over het afgelopen weekend van vrijdag tot en met zondag omdat het een bijzonder weekend was. Allereerst was het vrijdag, de dag dat kosmische energie bij me binnenkwam door mijn kruinchakra, oosters orthodoxe goede vrijdag en zaterdag en zondag was het oosters-orthodox Pasen. En de ervaringen waren zeker complementair met Westers Pasen: 4 weken geleden was de opstanding van de innerlijke gestalte en dit weekend was de opvulling van die gestalte. Opmerkelijk daar het voor mij voor het eerst is dat er 4 weken tussen beider paasvieringen zitten. Voorts is het dan natuurlijk ook dat Oosters-Orthodox-Pinksteren dit jaar dus ook bijzonder laat is, namelijk 21 en 22 juni, in dezelfde week als St Jan op 24 juni. Als de samenhang er is dan wordt het dus een lang en bijzonder voorjaar.

Daarnaast was het op 1 mei ook “Beltane”, het Keltische vruchtbaarheidsfeest van het voorjaar dat halverwege de voorjaars-equinox en de zomer zonnewende valt; Halverwege, dus voor mij gelijk de associatie met het halverwege punt waar de opgestane innerlijke mens tegemoet gekomen wordt door de nederdalende Hemel, in dit geval de door mijn kruinchakra binnenkomende kosmische energie. En tenslotte was vrijdag ook nog de dag van de Zon-Uranus conjunctie: het kosmische bewustzijn komt samen met het menselijk bewustzijn en veroorzaakt een radicale vrijheids-impuls, een losbreken van oude, overbodig geworden structuren. En ik kan dit alles beamen. Het was dus achteraf echt een bijzonder weekend.

Hier volgt nog de Steiner weekspreuk voor deze week:

“In ’t licht dat uit de geestesdiepten in ruimte vruchtbaar wevend, het scheppen van de goden openbaart: daarin verschijnt het zielewezen uitgebreid tot het wereldzijn en opgestaan uit d’innerlijke macht van het benauwend zelf.”

Potverdorie wat is ie sterk en ik ben benieuwd of je wil geloven dat ik hem pas las terwijl ik hem hier net opschreef.

En realiseer je dat ik niet geacht wordt vooruit te schouwen of te willen weten omdat dat teveel verwachtingen schept die het denken en het handelen beïnvloeden. Over het algemeen moet ik blind de toekomst tegemoet en vertrouwen op mijn intuïtie. Achteraf vallen pas meestal de puzzelstukjes in elkaar. Gek dat er toch steeds weer de behoefte ontstaat om vooruit te willen weten, maar ja, loslaten dan zo snel alsdat ik me dat realiseer.

8 mei,

De afgelopen dagen zijn echt rustiger en integrerend. Ik voel nog steeds sterke pulserende stromingen door mijn innerlijke hoofd en lichaam gaan maar ja dat zullen dan klaarblijkelijk de zoveelste innerlijk noodzakelijke bewerkingen zijn. Er zijn er al zoveel geweest maar het complementeert wel steeds meer, alles wordt steeds compacter. We zitten nu in de afsluitende balsamic maanfase, de voorbereidende fase voor de nieuwe maan van komende dinsdag en de essentialisering van de afgelopen maancyclus en ik moet zeggen dat ik nog niet zo’n krachtige maancyclus heb meegemaakt, het lijkt iedere maand wel krachtiger te worden en dat belooft wel wat natuurlijk. Deze maand lijkt mijn innerlijk permanent veranderd te zijn. Mijn lagere ik, lagere impulsen, uitingen en behoeften lijken nu helemaal verdwenen te zijn door die plutonische transformatieve krachten van de afgelopen weken. Maar wat er voor in de plaats komt is me nu nog niet duidelijk. Het beste beeld lijkt me nog dat van afgelopen weekend, het halverwege punt tussen lente-equinox en midzomerzonnewende, een soort van bevruchting van mijn innerlijk opgestane mens met inkomende kosmische energie. En met de zomerzonnewende zal het vermoedelijk pas duidelijk worden wat voor een vrucht die verbinding op gaat leveren. Elke fase zal noodzakelijk zijn dus ik kan me alleen maar overgeven maar dat het transformatieve proces in een nieuwe fase is beland is me wel duidelijk geworden, het is zo immens krachtig. Ik weet dat dit alles vreemd klinkt maar toch is dit alles een echte ware beschrijving van wat er innerlijk in me gebeurt. Ik vind het vrij ongelooflijk als iemand dit geloofd, maar ja dat is uiteindelijk ook mijn probleem niet, het dagboek is uiteindelijk immers voornamelijk voor latere bestudering denk ik zomaar.

12 mei,

Het is nu 10 uur ’s ochtends na de nieuwe maan in Taurus van gisterenavond. Het bijzondere aan deze nieuwe maan is dat eerst mijn hoofd begon te stralen vannacht en dat stralen breidt zich deze ochtend uit naar mijn bovenlichaam. De maancycli zijn voor mij persoonlijk dit jaar bijzonder sterk geworden, ik heb ze zo nog nooit ervaren. Deze cyclus begint ook weer met krachtige aspecten, een trine naar Pluto en een sextiel naar Neptunus. Venus maakt wederom een square naar Pluto, zij het dat het nu mijn natale Pluto is. De trine naar Pluto is trouwens een Grand Trine daar mijn natale MC conjunct North-Node op 22-24 graden Virgo staat. Het is zelfs een grand-Kyte met Neptunus opposite MC/North-Node. Daarnaast is Mercurius conjunct de North-Node trine Saturnus en Sextile Chiron. Een bijzonder krachtige en samenwerkende stand dus alles bij elkaar en natuurlijk ben ik vol verwachting wat deze Taurus maancyclus gaat brengen. Er volgen deze maand ook nog een volle maansverduistering bij de komende volle maan en een partiele zonsverduistering tijdens de volgende nieuwe maan. Ik kan dus niet anders dan in volle innerlijke concentratie af te wachten en laten gebeuren wat er moet gebeuren.

Het feit trouwens dat ik steeds gevoeliger word voor de astronomische planeetstanden bewijst voor mij dat ik en mijn lichaam steeds meer in harmonie lijken te komen met de kosmos, mijn ontvankelijkheid groeit.

Hier volgt nog de Steiner-weekspreuk en ik ben benieuwd wat er nu weer staat:

“Verrezen is uit het eigen zijn, mijn zelf om zich te vinden als wereldopenbaring in tijd- en ruimtekrachten; de wereld toont mij overal als goddelijk oerbeeld het ware wezen van wat in mij werd afgebeeld.”

20 mei,

Het is vandaag het begin van de eerste kwartier maanfase en de zon is in de laatste graad van Taurus. Het stralen is de afgelopen week sterker geworden in mijn hele lichaam. In mijn handen en voeten is dat trouwens nog steeds zo vanaf ergens in maart. Sinds een paar dagen is Mercurius in zijn schaduw, wat zoals ik eerder gezegd heb de eerste fase is voor zijn retrogradegang. Het verkeren in die schaduw is voor mij al jaren een soort van verzwakking van mijn concentratie merk ik en ook nu. De 29e gaat hij dan retrograde voor een week of 3 en daarna gaat ie voor de laatste keer over hetzelfde schaduw gebied als nu maar dan gevuld met een aangepast en vernieuwd inzicht. Vanaf die retrograde is er dan dus een herbezinning en evaluatie en na die 3 weken volgt er dan een nieuwe start voor de daaropvolgende 3 maanden. Verschil met andere Mercurius retrogrades is dat het nu in Gemini is, zijn eigen teken. Hij is dus thuis als het ware, dus sterker. Bovendien is de Lunar North-Node sinds vorig jaar, en nog voor een half jaar, in Gemini. De North node is de richting van de menselijke evolutie en de as Gemini en Sagittarius is de mentale as, Gemini is het zoeken naar nieuwe percepties en Sagittarius zijn de uitgekristalliseerde perspectieven door de jaren, je geloof, je visie. De North Node in Gemini staat dus voor het zoeken naar nieuwe inzichten en percepties en de South Node in Sagittarius staat voor het loslaten van oude perspectieven en visies.

De volle maan van over een week is een complete volle maansverduistering op de South Node, wat astrologisch wil zeggen gefocust op het loslaten van oude overbodige visies, overtuigingen en perspectieven. De nieuwe maan in Gemini van 2 weken later is een gedeeltelijke zonsverduistering en is dan gefocust op nieuwe percepties en inzichten.

Binnen dat kader ervaar ik nu ook wederom een proces van loslaten. Bij het binnenkomen van Mercurius in zijn schaduw is er bij iedere keer een concentratie vermindering en komen er altijd nog wat oude impulsen naar boven van angst-haat en zelfzucht (vaak lust). Maar doordat dat naar boven komt wordt me ook de omvang en kracht van mijn innerlijk lichaam duidelijk die zich daar aan de ene kant tegen verzet maar die dat ook lijkt te bestuderen. Er is dus als het ware nog steeds iets wat onder de mat lijkt te zijn geveegd wat nu zichtbaar wordt in deze fase van de schaduw waarin mijn eenpuntige concentratie verminderd. En nu tijdens het eerste kwartier is dat inzicht compleet daar, de bloot gelegde impulsen zijn al een stuk minder sterk dan voorgaande keren en mijn innerlijk lichaam is bijzonder krachtig momenteel en ik weet waar ik naar toe moet: acceptatie en transformatie van de restanten van mijn lager ik. En daar we nu in Gemini aankomen, het mentale teken waarin ook de North-Node zich bevindt die de richting aangeeft van de menselijke evolutie is er een verandering op til, een vernieuwing van inzichten en percepties. Gemini staat voor polariteit in al zijn vormen, de tweeling, ja en nee, linker en rechter hersenhelft, yin en yang, mannelijk en vrouwelijk, hemel en aarde, enzovoort…….. Die polariteiten communiceren met elkaar en komen zo tot nieuwe inzichten.

Maar, wat de meeste mensen en astrologen niet melden is dat het doel van Gemini is om die polariteiten uiteindelijk te overstijgen, vorm gegeven in het Gemini feest van Pinksteren, het feest van de toekomst, het verbinden van hemel en aarde, het overwinnen van het polariteit denken waarin we als mensheid gevangen zitten en wat nu in onze tijd tegen de wanden van die gevangenis op bruist en kolkt. De oplossing voor onze tijd is het overstijgen van het polariteit denken.

We zitten nu in de Pinksterweek tussen Hemelvaart en Pinksteren maar ik moet wel aantekenen dat we deze keer volgens mij vooral moeten kijken naar Oosters Orthodox Pinksteren vlak voor St Jan in juni door mijn eerdere ervaringen op Oosters Orthodox Pasen dit jaar. Waarom dat zo is weet ik niet maar ik ervaar al een paar jaar een band tussen die 2. In mijn hoofd komt steeds een paar zinnen op van Emil Bock, die ik niet meer terug kan vinden en die ik niet helemaal begrijp maar die daar wel over gingen. Dat stukje luidt dat het te maken heeft met de transformatie van de 7 naar de 12, van tijd naar ruimte. De 7 heb ik vorig jaar ervaren in de vorm van de ervaring van de 7 planeten in de stille week. En de 12, de ruimte zou dan te maken moeten hebben met de eeuwigheid en ook de oorspronkelijke Oosters orthodoxe visie waarin de levende Christus meer centraal staat. Althans zo ongeveer herinner ik het mij, maar een antroposofisch geschoold iemand zal het me ongetwijfeld later wel eens beter uitleggen.

Steiner weekspreuk:

“Mijn zelf dreigt te ontvluchten, door ’t wereldlicht sterk aangelokt. Kom nu nabij mijn voelen en laat je rechten krachtig gelden; vervang de macht van het denken dat in de glans der zinnen zich zelf verliezen wil.”

Oh ja, ik zou bijna vergeten te vertellen dat ik sinds een week ongeveer een sterke behoefte tot vasten heb dus ik ben de afgelopen week het eten aan het afbouwen. Ik eet nu alleen nog maar wat fruit en drink sap en ook dat kan nog stoppen indien ik daar de impuls toe voel.

21 mei,

Ah, we zijn aanbeland in de 1e graad Gemini, kennis en het brein, en daar komt gelijk een goede video naar me toe op het internet die de innerlijke transformatie van de 7 naar de 12, van tijd naar ruimte of van tijd naar eeuwigheid uitlegt. https://www.youtube.com/watch?v=aXuTt7c3Jkg

Deze video maakt trouwens deel uit van een prachtige 4 delige serie. Die kan je via youtube bekijken maar ook via de eigen site: https://awakentheworld.com/series/inner-worlds-outer-worlds-series/

Die serie is voor mij trouwens een feest van herkenning. De zoektochten gedurende mijn leven kwamen geregeld langs de behandelde onderwerpen. Ze hebben het goed, volledig en juist in die serie verwerkt.

Mijn hoofd begint vandaag trouwens een stuk sterker te stralen, mijn kruinchakra staat helemaal open en het voelt heel liefdevol.

24 mei,

Het is nu Pinkster maandag en het stralen in mijn hoofd en ook mijn lichaam wordt alleen maar sterker. Tegelijkertijd groeit ook de behoefte aan vasten. Er zit een verband tussen die twee. Die groeiende behoefte tot vasten betekent ook dat het mindert tot niks meer, alleen maar water. Ik volg die drang zolang alsdat mijn lichaam dat accepteert en ik alles fysiek normaal kan doen.

Ik ben in afwachting van de totale maansverduistering van de 26e alhoewel we daar hier in Nederland niks van zullen zien omdat het overdag is om 13.15. Maar het loslaten van het oude is natuurlijk al een kenmerk van het hele voorjaar voor me maar een totale maansverduistering is een versnellingsmoment van dat proces en dat kan ik nu al volledig ervaren, Ik voel dat alles in me zich daarop aan het voorbereiden is.

Hier nog de Steiner weekspreuk:

“Steeds sterker wordt de macht der zinnen, verbonden met het goddelijk scheppen; zij dooft de kracht van ’t denken tot het omfloerst en dromerig wordt. Wanneer een goddelijk wezen zich met mijn ziel verenen wil, moet menselijk denken tot een dromend zijn zich stil beperken.”

Wow…., die is treffend!!

Ik las trouwens het afgelopen weekend de eerste 2 hoofdstukken over het Pinkstermysterie van Prokofieff en die had ik vorig jaar nog niet gelezen. Ik heb geen idee waarom niet maar het verklaarde wel waarom ik deze jaren mijn IK steeds blijf ervaren. Ik heb me steeds verwondert, en dat heb ik ook diverse keren gemeld, dat mijn IK nog niet opgelost is, dat ik als het ware steeds opgetild word in nieuwe steeds hogere spirituele ervaringen met mijn individuele bewustzijn intact. Ik dacht steeds dat op een gegeven moment mijn hogere IK of de levenskracht zelf het besturen van mijn IK zou overnemen maar dat is dus niet zo. Bij de nieuwe inwijding zoals Steiner en Prokofieff het beschrijven in dat Pinkstermysterie blijft mijn IK er na de Golgotha initiatie bewust bij. Nou moet ik daar wel bij melden dat mijn Gogotha-initiatie niet in de reguliere opstijgende volgorde gebeurde en gebeurt maar andersom; Ik begon met die Golgotha-initiatie met behulp van een spirituele entiteit in 2004, zie bijbehorende post van maart 2018. en volg sindsdien de weg naar beneden onder leiding van die spirituele entiteit; de Saturnus-inwijding (=de Golgotha-inwijding). Mijn individuele IK laat daarbij steeds meer mijn oude conditioneringen los en versmelt daardoor steeds verder met mijn hoger-ik en de christus-impuls maar het blijft bestaan als individueel bewustzijn. Het is een soort van achterwaarts transformatieproces of eigenlijk benedenwaarts om het preciezer te formuleren. En hoe dieper ik kom in de winter des te hoger mijn bewustzijn kan stijgen in het voorjaar en de zomer. Vandaar!!!

Ik weet dat het allemaal vreemd klinkt. Toch probeer ik het zo duidelijk mogelijk te vertellen.

26 mei,

Het is nu 2 uur voor de totale maansverduistering en mijn eenpuntige concentratie is nog nooit zo groot geweest. Het is al bijna 2 weken groot maar de laatste dagen is het bijzonder groot en groeiende. Misschien hangt het samen met het vasten. Er zijn totaal geen verlangens meer alleen maar concentratie.

Het is nu 2 uur na de verduistering en het intensiveert in mijn hoofd, Dat innerlijke hoofd wordt duidelijk meer solide alhoewel ik deze vorm ervan, deze ervaring, nog niet meegemaakt heb. Opvallend genoeg om het op te schrijven.

Weer een paar uur later gebeurt datzelfde in mijn bovenlichaam. Het daalt af als het ware.

De behoefte tot vasten stopte trouwens gelijk na de volle maan, mijn maag begon gelijk weer te rommelen dus ben ik weer gaan eten en ik voelde dat dat goed was. Vreemde samenhang, alhoewel vasten natuurlijk wel het reinigen van je darmen is, het eruit werken van hardnekkige restanten, opschoning van het spijsverterings-systeem. Misschien niet zo’n vreemde samenhang dus eigenlijk.

3 juni,

We zijn sinds 1 dag in de 3e kwartier maanfase en het gevoel wordt intenser. Sinds de volle maan daalde er als het ware een tintelende energie vanaf de top van mijn schedel langs de buitenkant van mijn hoofd en vervolgens langs de buitenrand van mijn bovenlichaam. Het was niet spectaculair maar wel waarneembaar en voelbaar. Er is nog wel een soort van sputterend verzet van mijn lager ik maar dat lijkt meer tot doel te hebben de richting aan te geven waarheen die tintelende energie zich moet begeven. Het is nu bij mijn onderbuik aanbeland. We naderen de Mars Pluto oppositie die komend weekend 5/6 juni exact zal zijn, wat ongetwijfeld een belangrijk transformatief punt zal zijn zo tussen beiden eclipsen.

Steiner weekspreuk van deze week:

“Vergetend ’t eigene van mijn willen, vervult de wereldwarmte, zomer-verkondend, mijn geest en zielewezen. Mij te verliezen in het licht gebiedt mij nu de geestesschouw, en krachtig zegt mijn voelen: Verlies jezelf om juist jezelf te vinden.”

Door het lezen nu schiet me te binnen dat er vorige week iets vreemds is gebeurt met mijn ogen. In een week tijd kan ik plotseling weer normaal zien. Ik heb mijn hele leven al zo’n -1,5 tot -2 , dus bijziend en plotseling kon ik weer gewoon ondertitels lezen zonder bril en als ik mijn bril opzet dan is alles dichtbij volstrekt niet meer leesbaar en wazig. Nou weet ik wel dat het vrij normaal is dat je oogspieren verslappen met de jaren en dat het dus vrij normaal is dat dit gebeurt, maar niet zo snel in een week tijd. En ik lijk nu wel een +bril nodig te hebben want ik moet boeken nu verder weg houden om ze nog te kunnen lezen. Ik zal nog even wachten of er nog wat veranderd de komende weken en anders zal ik een nieuwe leesbril aan moeten schaffen.

11 juni,

Om nog even door te gaan over mijn ogen: mijn ver weg zicht lijkt inderdaad blijvend te verbeteren maar het dichtbij zicht lijkt nu ook weer te verbeteren vergeleken met vorige week. Dus gewoon nog even wachten met eventueel een nieuwe bril aanschaffen. Ik heb intussen wel geleerd dat het visuele deel in mijn achterhoofd zit en ik moest er toen aan denken dat ik in maart geschreven heb dat er een energie voor het eerst in mijn achterhoofd waarneembaar was. Nou ja, wie weet, ik merk het wel.

Het is vandaag weer nieuwe maan maar ik moet eerst nog wat zeggen over de afgelopen 2 weken omdat het toch een ietwat vreemd vervolg was op de intense wassende maan tot aan de volle maan. Het vervolg tot aan de nieuwe maan was veel zachter; het enige wat zacht waarneembaar was was die afdalende tintelende energie langs de binnenkant van de buitenrand van mijn hoofd en bovenlichaam. Het was net alsof de afnemende maan los stond van de wassende maan. Nu heb ik vorig najaar vaker de ervaring gehad dat de afnemende maan soms het vervolg leek te zijn van de wassende maan van een half jaar eerder. Even in de gaten houden dus of de afnemende maan vanaf 19 november, ook een maansverduistering, maar dan op de North Node, meer een vervolg is van de laatste volle maan van 26 mei.

Hoe dan ook de ervaringen van de afgelopen 2 weken waren innerlijk niet zo intens alhoewel de ervaring met mij n ogen wel heel duidelijk fysiek waren en zijn.

Hoe dan ook de laatste dagen heb ik wel veel behoefte aan slaap en de activiteit in mijn hoofd neemt sinds de nieuwe maan van gisteren weer toe, partiele zonsverduistering op de Nort Node, dus een versnelling van een nieuw begin. De nieuwe maan is conjunct retrograde Mercurius, in zijn eigen teken, Gemini en hij gaat trager, dus intenser dan normaal. En dat conjunct de North Node dus er wordt een nieuw evolutionair begin gemaakt in het bewustzijn deze maancyclus. Het tintelt weer sterk in mijn hoofd dus we wachten weer af.

12 juni,

Ik moet even melden dat de intensiteit in mijn hoofd en later ook in mijn bovenlichaam met sprongen is toegenomen. Ik slaap veel wat ik als een positief iets zie omdat de spirituele energieën meer vrij baan hebben gedurende mijn slaap, ik werk dan niet tegen zoals eerder gemeld. Het innerlijke is nog nooit zo fysiek geweest. Soms vraag ik me af of mijn lichaam dit wel aan kan, ik voel intense fysieke veranderingen en metamorfoses gaande. Maar mijn vertrouwen in de spirituele energieën is groter dan ooit, ze weten wat ze doen en hoe snel en hoe veel mijn lichaam aan kan. Ik moet me gewoonweg over geven en laten gebeuren wat wil gebeuren. Dit is wel sterker dan ooit. Voor de eerlijkheid moet ik ook nog vermelden dat er vanaf half december ook innerlijke transformaties plaats vonden in mijn onderlichaam. Het was af en toe pijnlijk maar ik voelde sterk dat ik me niet ongerust hoefde te maken omdat er iets werd geheeld alhoewel ik niet wist wat. Mijn stoelgang veranderde en soms kwam er wat slijm en bloed mee naar buiten, maar het was vreemd maar acceptabel. Na die vastenperiode vorige maand was alles voorbij en alles voelt weer goed sindsdien. Ik heb er niet over geschreven om mogelijk mijn kinderen niet ongerust te maken. Mijn vertrouwen in de spirituele energieën is zo immens groot omdat ik ze al jaren ken en zie en ervaar hoe positief ze voor me uitwerken, maar dat vertrouwen kan ik niet van een ander verwachten. Ik voel me prima en gelukkig en leef vol vertrouwen in die overgave.

Afgelopen maandag heb ik me trouwens laten vaccineren met BioTech/Pfizer. Ik had mijn twijfels bij AstraZeneca in april maar bij Pfizer voelde ik geen innerlijk verzet. De innerlijke transformaties hebben hier niet mee te maken, ze kwamen vanaf de nieuwe maan eergisteren. Hier volgt nog de Steiner-weekspreuk van de afgelopen week, het is nu zaterdag:

“In hoge zomerverten verheft zich ’t stralend wezen van de zon; het neemt mijn menselijk voelen ver met zich mee in wijde ruimte. Vermoedend komt een dof gevoel in mij tot leven, zeggend, Eens zal het inzicht komen: een goddelijk wezen heeft je nu gevoeld.

14 juni,

Vandaag is het exacte derde kwart aspect van Uranus en retrograde Saturnus. Het grote aspect van dit jaar; nu het 2e van de 3; in februari was de 1e, nu de 2e en op 23 december is het derde en laatste 3rd quarter aspect tussen Uranus en Saturnus alhoewel hij in september 2022 nog in de buurt van een vierde keer komt. Het derde kwart tussen beide planeten is zoals eerder verteld het integrerende aspect dat met schokken gepaard kan gaan. Het derde kwart aspect van deze 45 jarige cyclus van Uranus en Saturnus is de integratie van dat wat we als collectief geleerd hebben de afgelopen 33 jaar. Hieronder volgens mij nog eens de essentie van de werking van Uranus:

“De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.”

Hoe minder we geleerd hebben hoe turbulenter de stormen en hoe ontwrichtender de tijden zullen zijn. Nu is Uranus nog direct en dus sterker en Saturnus retrograde dus meer reflectief. Kort door de bocht kan je Uranus als de op de toekomst gerichte individuele en maatschappelijk vernieuwingen zien en retrograde Saturnus als het verzet van de oude machts-structuren die hierop aan het reflecteren zijn. Maar de vernieuwingen breken deze maand(en) door de vooral gecorrumpeerde oude structuren. We moeten dit jaar bepalen welke kant we op willen in de wereld. De grote keuzes waar we nu voor staan moeten gemaakt worden: Klimaat, sociale gelijkheid, vaccine verdeling, solidariteit, enz……… Voelende mijn eigen fysieke transformaties kan ik niet anders dan veronderstellen dat ook maatschappelijke structuren onderhuids aan het transformeren zijn tijdens deze Saturnus retrograde periode die tot ergens in oktober zal duren.

De Steiner weekspreuk voor deze week:

“In deze zomer-zonnegloed is het aan jou het wijze woord te horen: In overgave aan wereldschoonheid, je in jezelf belevend te ervaren: Verliezen kan zich het mensen-ik en vinden zich in ’t wereld-ik. “

16 juni,

Ik ben net terug van het strand, het is 3 uur ’s middags en ik wil toch even zeggen dat het zo geweldig voelt zo op het raakvlak van aarde, water, lucht en vuur. Al jaren ben ik zomers meestal druk aan het werk, zo’n 5 a 6 dagen, maar sinds corona werk ik nog maar 3 dagen per week het hele jaar door. Mijn werkdagen zijn ingekort omdat er immers geen nachtwerk meer is. Nou reed ik als een paar jaar niet meer ’s nachts maar de nachtchauffeur die normaal reed, rijdt nu meer overdag dus mijn dagwerk is ook ingekort.

En dat bevalt prima, wel minder geld maar ik kom er van rond. Altijd liever tijd dan geld gehad in mijn leven. Normaal zwierf ik zomaar in mijn taxi een beetje rond over het eiland waar ik woon, toeristen een beetje wegwijs maken terwijl ik ze van hier naar daar bracht. Maar veel en lang aan het werk zomers en ik kwam nog wel geregeld fietsend en lopend in bos en duin gedurende de zomerhelft van het jaar, maar eigenlijk zelden op het strand, behalve dan op een paviljoen zo nu en dan. Maar nu dus heb ik 4 dagen vrij per week in de zomer en dat is ongekend, ik geniet er echt van. En deze dagen zit ik dus een paar uur per dag op het strand en ik moet echt weer terugdenken aan het begin van de negentiger jaren toen we met familie en vrienden zomers lang op het strand zaten, met elkaar maar ook individueel in een soort van meditatieve staat van zijn met die brandingsgeluiden op de achtergrond in die oneindige ruimtes van zand, zee, lucht en het vuur en de warmte van de zon. Ik voel me weer helemaal opgenomen in die meditatieve staat van zijn omringd door de elementen. Wat een prachtig begin van de zomer!

En vandaag las ik wederom het hoofdstuk over Cancer, het sterrenbeeld Kreeft van de zodiac. We zijn over 5 dagen weer bij het midzomerpunt, het moment in het jaar dat de zon het hoogste punt van het jaar bereikt en de dagen weer gaan korten en de nachten weer gaan lengen; een krachtig punt in de jaarcyclus. Ik was dit hoofdstuk al weer bijna vergeten maar dat is het voordeel van de jaarcyclus: alles komt periodiek steeds weer opnieuw en intenser langs. En al lezende kwam alles wat Rudhyar schreef weer tot leven voor me. Hij schrijft over de vorming van de lens of het kristal in het hoofd en het bewustzijn dat daardoor de omkering van het polaire bewustzijn mogelijk maakt, de essentie van dit punt in het jaar en de kern dus van het sterrenbeeld Cancer. Iets wat ik dus letterlijk en fysiek ervaar. Ik zal hier nogmaals de link naar het Engelstalige hoofdstuk van dit boek van Rudhyar geven en niet omdat ik denk dat dit nou nu gebeurt in me maar wel dat ik weet dat ik hierna onderweg ben, of het nu dit jaar is, of volgend jaar of misschien nog wel later. Ik voel het nu intens, waar ik ook ben in het proces en dat is het enige wat telt. Veel plezier er mee!

http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s4p1.shtml

21 juni,

Het is nu ’s morgens vroeg een uurtje na de zomerzonnewende. Over 3 dagen is het volle maan dus wederom de piek van deze maancyclus. Ik ben me deze keer minder bewust van wat er in me gebeurt, wat ongetwijfeld met het slot van de Mercurius retrograde te maken heeft, maar geregeld voel ik wel de innerlijke fysieke groei; Dat innerlijke lichaam wordt zo massief. Elke keer denk ik weer dat ik op een maximum ben maar iedere keer blijkt het weer nog massiever te kunnen. Een eindpunt zal ik dus niet meer aankondigen. De dag voor de volle maan keert Mercurius uit zijn retrograde, gaat weer direct dus, en gaat mijn bewustzijn dan dus ook weer hernieuwd mee doen.

Astrologisch zijn het voor mij de komende week ook interessante dagen omdat deze volle maan en de dagen er om heen, 2 mooie constellaties brengen: 2 mystieke rechthoeken in dezelfde vrouwelijke sterrenbeelden. Een mystieke rechthoek is een rechthoekige constellatie die eruit ziet als een deurpost. Rudhyar noemt deze constructie ook letterlijk een uitnodiging om door die deur te stappen, het oude achter je te laten en tot nieuwe ervaringen te komen. Ze zijn door hun rechthoekige constructie altijd óf mannelijk (vuur en lucht) of vrouwelijk (water en aarde) van aard, in mijn geval dus 2 deuren voor de ontvankelijke vrouwelijke kant van mijn ziel. De volle maan staat in 3 graden Capricorn conjunct mijn natale Jupiter, sextiel transiterende Jupiter conjunct in 2 Pisces conjunct mijn natale Chiron en trine natale Pluto in 4 Virgo. Volle maan oppositie de Zon natuurlijk in 3 Cancer die dan ook een sextiel en een trine maakt naar dezelfde punten, Ziet er dus uit als een rechthoekige deurpost in een horoscoop. Tegelijkertijd is er dezelfde constructie in de late graden, 23-26, van dezelfde sterrenbeelden: Transiterende Venus in Cancer oppositie transiterende Pluto in Capricorn en transiterende Neptunus in Pisces oppositie Natale MC Conjunct North Node in Virgo. Beiden opposities zijn dan middels 2 sextiles en 2 trines verbonden met elkaar, dus eveneens een mystical rectangle. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren deze weken maar die 2 rechthoeken gaan energetisch prima synchroon op met de vernieuwende energieën van de afgelopen zonsverduistering, van de 2e Uranus-Saturnus square van vorige week en van de volle maan tijdens St-Jan over 3 dagen. Verwachtingsvolle dagen en weken dus de komende tijd, alles staat op vernieuwing!

En dan nog de bijpassende weekspreuk bij dit verhaal als ik die spreuk zo lees:

“De glans van de schoonheid over de wereld dwingt me uit diepten van mijn ziel mijn eigen goddelijke krachten te bevrijden tot wijde vlucht; mijzelve te verlaten om vol vertrouwen mijzelf te zoeken in wereldlicht en wereldwarmte.”

25 juni,

Gisterenavond viel ik gelijk na de volle maan in slaap rond 9 uur. De laatste dagen val ik steeds vroeg in slaap, ik heb veel behoefte aan slaap deze dagen, ook overdag. Ik voel ook intens mijn innerlijke gestalte die rechtop staat; het is alsof onder mijn huid een grote elektriserende cocon zit die ik constant voel, en vooral in mijn hoofd voel ik een krachtig wervelende elektrische buitenrand aan de zijkant terwijl de bovenkant, mijn kruinchakra, open naar buiten is, een soort van mok-vorm dus.

Vanaf zondag is het nog 4 weken St Janstijd en ik voel me tot nu dromerig. Gek genoeg stopte mijn tv ermee een paar dagen geleden en ik heb voorlopig maar besloten om dat zo te laten. Ik kijk wel graag voetbal nu, het EK momenteel, en de rest van de zomer allerlei sport die ik graag aan heb als achtergrond- behang wanneer ik thuis ben. Maar dat kan ik ook allemaal zien of horen op de computer, dus ik laat die tv maar even zo, geen onzinnige onnodige dingen meer kijken voorlopig. Sport vind ik prettig momenteel, ik kan me er niet echt emotioneel over opwinden, ik vind het wel spannend maar het is uiteindelijk maar een spelvorm waarbij getracht wordt naar zo eerlijk mogelijke competitieve regels te spelen. Meer tijd voor mijn reguliere eenpuntige concentratie/meditatie dus. Ik voel me goed bij minder afleiding en minder emotionele opwinding over alles waar ik me druk over kan maken in de wereld. In stilte en rust wacht ik dus af de komende weken wat deze zomer me gaat brengen.

27-30 juni,

De laatste dagen van juni en het begin van de 4 weken St Janstijd. Opvallend voor mij is dat Nederland eruit vloog bij het EK, volkomen terecht trouwens. Misschien maar goed ook want het werd gelijk duidelijk dat de twijfel aan de coach terecht was. Ik ben een groot voorstander van ons ouderwetse 4-3-3 aanvallende systeem als onze spelers tenminste goed genoeg zijn om het praktisch goed uit te voeren, en dat zijn ze momenteel. Ik heb liever dat we 2-3 weken feest hebben omdat we mooi en goed spelen en dat we er dan in de halve finale maar gewoon uitgaan op penalties of zo. Bevredigend voetbal dus! Liever dat dan dat meestal lelijke berekenende counter-voetbal wat ons toch niet echt goed afgaat. De Boer nam een dag later ontslag, eervolle en juiste stap in dienst van het Nederlandse voetbal. Hopelijk vinden ze een goede coach die het lef heeft om het oude aanvallende voetbal in ere te herstellen, mijn favorieten: Gullit, Ten Cate en als ie genoeg coach praktijk gedaan heeft, ook Van Bronckhorst.

Maar goed opvallend was het dus dat ik er niet mee zat deze keer, ik voelde ook een krachtige loslatende energie in mijn hoofd, een bruisende energiebol die duidelijker waarneembaar werd in mijn hoofd door het verlies en het loslaten van de emoties. En niet alleen wat betreft voetbal dus! Eénpuntige concentratie in mijn hoofd dus deze zomer.

Met deze loslatende energie ga ik dit voorjaarblog stoppen. ik zal hier nog de Steiner weekspreuk voor deze eerste week van de St Janstijd opschrijven. Ik zie je weer bij het volgende zomerblog.

“En ga ik op in wereldglans, dan vlamt in diepten van mijn ziel vanuit het vurig geestesoord het ware woord der goden: In geestes-oergrond zoek -voorvoelend- je verwantschap met de geest.”