herfst 2020 okt-nov-dec

Michaeltijd,

Dit is de eerste post sinds de herfst-equinox. Als u hier begint raad ik u in ieder geval aan om het verslag van afgelopen zomer en/of lente te lezen want dat zit vol met spirituele evenementen waarop dit herfstverslag voortborduurt. Als u niet spiritueel ingesteld bent zullen deze verslagen abacadabra voor u zijn maar weet dan dat het hoofdartikel (integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2) waarmee dit blog begint, meer dan genoeg is; het blijft min of meer een heldere samenvatting van alles wat er nadien op dit blog gevolgd is. Integriteit 1 waar de vorige post ook herhalend mee eindigde is in principe enigszins een soort van praktische Michael samenvatting. Er is ook een apart verslag over Michael indien dat onbekend terrein voor u is. https://peterwolfs.com/2017/09/ In de herfst blogposten van 2018 en 2019 vind u eveneens Michael gerelateerde onderwerpen.

9 oktober,

De afgelopen week sinds de volle maan van 1 oktober is bijzonder intens. De geest-ziel-hoger ik is bijzonder sterk aan het indalen. Vanaf de volle maan wordt het me praktisch duidelijk gemaakt dat ik hoog in mijn bewustzijn moet blijven, eenpuntig geconcentreerd. Mijn focus mag niet naar beneden omdat het gelijk schade toebrengt aan het innerlijke transformatieproces. Lichte verstrooiing is wel toegestaan zolang ik er maar niet (te) emotioneel bij betrokken raak. Het is uiteraard een vrijwillige keus die me voorgelegd wordt maar het verschil tussen hoog of laag zijn is te extreem om de aanbeveling niet op te volgen. Er lijkt steeds een soort van uithardings-tijd nodig te zijn als ze bezig zijn of vlak er na. Het voelt aan alsof er een lichaam in mijn lichaam wordt gebouwd en in het begin na of tijdens zo’n bouwfase is het nog plastisch en als mijn ego dan afdaalt dan voel ik er barsten in komen die gelijk weer verdwijnen als ik dan naar boven ga. En als het uitgehard is dan kan ik wel naar beneden zonder schade maar ik blijf steeds meer boven evengoed. “Hoog” of “boven” is het punt waar ik steeds vaker kan verblijven waar de impulsen van angst-haat- en zelfzucht geheel afgesloten zijn ( zie integriteit 1). Het bouwproces heb ik in principe natuurlijk vaker gevoeld en beschreven maar deze intensiteit is met afstand het sterkst. Astrologisch valt het samen met diverse krachtige aspecten deze week en dat gaat zo nog een paar weken door. De komende 2-3 maanden zijn de (voorlopige?) culminatie van mijn hele, nu 29 jaar durende, spirituele reis. Begonnen op Halloween nacht 1991, met Saturnus in de eerste graad van Aquarius, en (voorlopig) eindigend met de winter-zonnewende 2020, met Saturnus wederom in de eerste graad van Aquarius, dit keer vergezeld van Jupiter. En grappig genoeg is de volgende volle maan ook op Halloween-nacht, 31 okt, precies conjunct de Neptunus-Uranus oppositie, de 2e van de 3 opposities, de derde en laatste en belangrijkste is eind maart vlak na de lente-equinox, tezamen met de zon-cheiron conjunctie, de Venus superior conjunctie en het begin va de Stille week. Dat wordt dus een zeer bijzondere tijd dus de laatste week van Maart. Nog jarig ook trouwens in die week op de 27e.

Ook opvallend deze weken trouwens is dat die innerlijke verbouwing energie kost. Ik moet voldoende rust houden, goed slapen, veel drinken, waarvan veel vruchtensappen en redelijk veel eten voor mijn doen, ook meer vlees dan ik normaal eet. Normaal ben ik vrijwel vegetariër die maar heel weinig vlees eet maar met periodes kan ik intuïtief meer vlees eten. Nu wordt ik er onbewust in de supermarkt vaak naar toe getrokken, en die intuïtie volg ik dan. Die innerlijke bouwstoffen zijn schijnbaar nodig. Ik ervaar vlees in mijn leven als krachtvoer, veel energie in korte tijd, wat af en toe nodig lijkt te zijn. En die intuïties volg ik dan.

14 oktober,

Intense week achter de rug. Ik onderga bijna continue transformaties, soms wat minder voelbaar/merkbaar en dan weer intens. Afgelopen nacht werd me duidelijk wat er de afgelopen 10 dagen de hoofdoorzaak van is, astrologisch gesproken dan: De weer voorwaarts gaande Pluto, de planeet van transformatie staat vierkant op de retrograderende Mars. Mars wordt getransformeerd, de planeet van het handelende ego, actiebereid om te verkrijgen wat het ego hebben wil, fysiek, de planeet van het doen, maar ook in negatieve zin de planeet van woede en ongecontroleerde agressiviteit. En afgelopen nacht kwam daar de oppositie van Mars met de Zon bij. Ik noemde het verder terug een conjunctie, officieel is het een oppositie maar het is wel het krachtigste punt van Mars. Mars staat het dichtste bij de aarde en samen met de Zon sandwichen ze de aarde. Het is de meest kosmisch geïnspireerde Mars-positie en een seeding-point voor de rest van de cyclus. Kortom, vannacht werd het me allemaal duidelijk terwijl die transformatie bijzonder intens voelbaar was. Het duurt nog een maand voordat Mars weer direct, voorwaarts gaat, dus wanneer zijn nieuwe werking zichtbaar wordt. Tot die tijd: transformatie. Vanochtend startte ook de Mercurius retrograde in Scorpio dus we krijgen een intense transformatieve maand. En Scorpio is ook het sterrenbeeld wat staat voor diepe transformatie dus alles valt op zijn plaats.

15 oktober,

Ik vul dit een dag later nog aan met de opmerkelijke observatie dat de spirituele energie nog nooit zo krachtig laag in mijn lichaam voelbaar is geweest. Voorheen altijd in mijn hoofd en mijn bovenlichaam tot aan mijn onderste ribben. Die ruimtes zijn nu natuurlijk ook versterkt voelbaar, mijn hoofd voelt zelfs een beetje zwaarder gek genoeg. Maar wat er bij gekomen is, is een soort van energiebal in mijn buik. Als het ware de ruimte opvullend waar ik afgelopen jaar af en toe over schreef: “het koord naar beneden”, wat de ruimte overbrugde van mijn borstkas naar mijn stuitje. Duidelijk een diepere indaling! Het stabiliseert zich nu. Het is wel rustig momenteel, voorbereiding voor de nieuwe maan van morgen.

18 oktober,

Vandaag nog een reactie op een krantenartikel van Bas Heijne gezet. Ik heb het hier vaker over gehad in dit blog, het hoort ook bij deze Michaeltijd, maar ik heb dit jaar het idee dat het wel eens beter begrepen kan worden; het zou wel eens de juiste tijd ervoor kunnen zijn:

“De afgelopen eeuw hebben de 2 eenzijdige afzonderlijk polen, extreme vrijheid (Neoliberalisme, USA en deels UK) en afgedwongen gelijkheid (marxisme communisme en hun opvolgers, Sovjet-Unie, China e.a.) bewezen dat ze eenzijdig als ze zijn uit balans raken en rampen veroorzaken. De enige juiste weg is het zoeken van de balans tussen die twee; de positieve kanten van het individueel gerichte liberalisme en aan de andere kant van het collectief gerichte sociale denken. Het zoeken van de balans tussen die 2 is al eeuwenlang de missie van de mensheid, oorspronkelijk bij de Franse Revolutie prachtig idealistisch vormgegeven in de leuzen Vrijheid-Gelijkheid-Broederschap en momenteel positief getracht vorm te geven in de EU; Het oprecht zoeken, nastreven en balanceren van die 2 kernwaarden Vrijheid en Gelijkheid doet uiteindelijk Broederschap ontstaan. En dat waarachtig nastreven is het punt in de geschiedenis waar we nu als wereldbevolking voor staan. Ik zou zeggen Go Europa, de toekomst is aan ons!! De beide extreem eenzijdige polariteiten storten vanzelf in door hun onbalans, vandaag de dag duidelijk waar te nemen. De eenzijdige afgedwongen Aziatische Gelijkheids-impuls zal met opstanden te maken krijgen van de onderdrukte Vrijheids-impuls terwijl het eenzijdige Neo-Liberalisme te maken zal krijgen met opstanden die vragen om Sociale Rechtvaardigheid; Ze zijn uit balans.

Ook kan je daar nog bij aantekenen dat Liberaal en Sociaal in wezen de spiegeling is van de innerlijke verhouding tussen onze mannelijke en vrouwelijke pool, die uiteraard in ieder mens beiden aanwezig zijn. Verliefd worden op iemand laat je zien, door spiegeling, welke kant, welke pool je in jezelf moet ontwikkelen, ideaal gesproken dan. Iedere verliefdheid is als een Godsvonk en dient als leidraad zolang je je realiseert dat je Liefde niet kan bezitten of dwingen. Collectief innerlijke balans vinden = maatschappelijke balans scheppen, omdat bewustzijn van de uiterlijke wereld een spiegeling is van onze innerlijke gesteldheid.

27 oktober,

Het is als een achtbaan, een rollercoaster deze weken, Scorpio tijd, transformatie tijd, en het gaat meestal diep. Veel onderdrukte emoties, bewuste en onbewuste, vaak in de vorm van seksuele frustraties, komen met kracht naar boven en soms heb ik het idee dat ik de controle verlies en naar beneden gezogen word. Maar op dat soort momenten komt dan weer de geest te hulp en maakt me duidelijk dat dit nodig is: Om te transformeren moeten die diepe frustraties wel in het licht van het bewustzijn komen, erover gereflecteerd worden en ingezien worden dat het allemaal door mezelf opgeworpen blokkades van de levenskracht zijn die door ze in het bewustzijn te trekken getransformeerd en geheeld kunnen worden. Dat is Scorpio-tijd, het kan zowel naar beneden alswel naar boven gaan, de Schorpioen óf de Feniks die uit zijn as herrijst. Het beeld van de Adelaar wordt ook wel voor de Feniks gebruikt. En die splitsing is in de wereld ook duidelijk waarneembaar: Gaan we met zijn allen naar beneden of naar boven. Dat wordt in deze maanden beslist, alhoewel het uiteraard een gevolg is van de hele menselijke geschiedenis en ontwikkeling, en persoonlijk heb ik er een absoluut geloof in dat we dit keer naar boven gaan en dat de duidelijk waarneembare krachten die ons vast willen houden in het oude, de naar beneden zuigende kracht, het gaan verliezen dit keer, gelukkig, zij het gepaard gaand met de nodige strijd. Uranus stond voor het laatst in Taurus in de dertiger jaren (Uranus heeft een cyclus van 84 jaar en verblijft 7 jaar in ieder sterrenbeeld), en toen ging het dus wel naar beneden, aanloop en begin 2e wereldoorlog. Uranus is de planeet van plotselinge verandering, als een bliksemschicht, werkend als een expressie van de kosmische intelligentie naar het collectieve en individuele menselijke bewustzijnsniveau. The great awakener, de liberator, breekt open wat verstard is, de revolutionair of hervormer, kan ook vernietigend werken als dat wat opgebouwd is volledig verstard en onecht is, als wat opgebouwd is niet moreel sterk genoeg is.

Immers: De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.

Taurus is daarentegen het meest aardse sterrenbeeld, het meest compact en daardoor het moeilijkst te transformeren. En als Uranus erin doordringt en tot verandering en aanpassing dwingt dan is dat dan ook gelijk heftig en gaat gepaard met veel geweld, fysiek en psychisch.

Op 31 oktober is het volle maan, precies conjunct Uranus en voor mezelf ook nog eens precies gepaard gaand met mijn exacte Uranus-(natale Neptunus) oppositie. Een belangrijk moment, weken, in dit proces. Maar met de toename van de zuigkracht van beneden neemt ook de hulp van de kracht van boven toe om de boel in balans te houden en te transformeren.

Hier nog de weekspreuk van Rudolf Steiner aangaande deze week :

“Mijn eigen lichtend denken in mijn innerlijk nu krachtig te ontsteken, belevenissen zinvol duidend uit de krachtbron van de wereldgeest, dat is voor mij nu erfgoed van de zomer, rust in de herfst en hoop voor wintertijd.”

29 oktober,

Vandaag nog even melden dat de innerlijke energie steeds intenser wordt. Normaal gesproken wordt er de laatste 3-4 dagen voor een volle maan een beroep gedaan op je doorzettingsvermogen, je wilskracht om de nieuwe energie van iedere nieuwe maancyclus zo veel mogelijk vast te houden en te voorkomen dat het oude je weer terug zuigt. En dat terugvallen in het oude gebeurt vaak genoeg in principe. Gedeeltelijk dan wel natuurlijk, we zijn immers allemaal een mix van succes en falen. We gaan vaak 3 stappen voorwaarts en dan weer 2 stappen terug. maar nu werd ik gisteren bij de hand genomen door de hemelse wilskracht en naar boven getrokken. Alle negatieve impulsen verdwenen weer, ik voel weer elektrische tintelingen door mijn hele lichaam en dan vooral in mijn buik. Nog nooit gehad daar. De 2e van de 3 Uranus-Neptunus opposities, die ieder voor zich wel 2-4 weken duren maar tezamen als proces wel een jaar beslaan. Uranus is nu al in dezelfde graad. Dit soort grote gebeurtenissen komen maar een beperkt aantal keren in je leven voor omdat die buitenplaneten zo traag bewegen, en ik voel hem bijzonder intens. En dit gaat gepaard met de transformatieve volle maan op de 31e. Dat ik uitgenodigd wordt om weer naar boven te komen is een teken dat de kosmische wil het overneemt en zegt mij dat er weer een belangrijk punt nadert. Astrologie is zo bijzonder leer ik deze jaren. Het gaat niet om het voorspellen van aardse gebeurtenissen maar om het aan zien komen wanneer er energetische gebeurtenissen gaan plaatsvinden die gaan uitmonden in fysieke gebeurtenissen. Door me met die innerlijke energieën te verbinden kan ik me er aan overgeven en verdwijnt de onzekerheid en de angst. Astrologie is als een astronomische klok zodat je je innerlijk kan voorbereiden en je zelf steeds zuiverder kan over geven aan die kosmische processen die ten grondslag liggen aan alle aardse gebeurtenissen. Het is een innerlijk zuiveringsproces. Het gaat om de eigen, vrijwillige overgave, het opgeven van het lagere ik, het toestaan van de innerlijke transformatie, met het duidelijke besef dat het geen persoonlijke prestatie is; persoonlijk kan ik helemaal niks; de geest leidt en mijn enige job is om zo min mogelijk in de weg te zitten. En dat lagere ik had ik al opgegeven zoals beschreven in het stuk Golgotha https://peterwolfs.com/2018/03/ Dat gebeurde tijdens mijn Saturnus oppositie in Cancer in 2004 maar de daarbij horende transformatie kon pas vertraagd plaatsvinden tijdens en na mijn 2e Saturnus-return met Pluto als transformatieve planeet of energie eveneens aanwezig in Capricorn. En dat kan alleen nu in 2020 want het gaat weer vele eeuwen duren voordat Pluto en Saturnus elkaar weer ontmoeten in Capricorn en al helemaal met Jupiter ook nog eens aanwezig. We leven in een bijzondere tijd waarin alles voor ons allemaal gigantisch gaat veranderen de komende jaren en nu beginnend; ik voel het aankomen.

2 november,

Het is nu 2 dagen na de volle maan en het is weer een nieuwe heel fysieke uitwerking. Ik vertelde vorige week dat er een bal met energie indaalde bij de zon-mars oppositie en de mars-pluto square. Wel dit weekend werd dat intenser en integreert het met de energieën in het hoofd en het bovenlichaam. Het voelde en voelt als een soort van peervorm eigenlijk; smal van boven in het hoofd uitlopend naar breed in mijn buik. Nieuw is ook dat ik steeds moeilijker met mijn bewustzijn naar beneden kan als het ware; ik kan niet meer terug, of althans zonder mezelf te dwingen. Het niet meer toelaten van de oude angst-haat-en zelfzucht gaat eigenlijk automatisch, het groeit dicht lijkt het, alles wordt dichter en massiever aan dat innerlijke lichaam. Het transformatie-proces is duidelijk heel fysiek deze maand. De Mars retrograde duurt nog tot half november terwijl om die tijd ook de Mars-Venus oppositie is, een dag later gevolgd door de nieuwe maan in Scorpio. Dus tot die tijd zal ik wel vooral bezig zijn met dit innerlijke proces. De fysieke werking van Mars is voor mij deze weken voor mij echt een ontdekking. Net als bij de Venus retrograde in mei-juni en de Mars-retrograde nu in oktober-november ervaar ik die energieën eerst heel intens en daarna wordt de theorie en/of betekenissen me pas duidelijk gemaakt. Hier volgen 2 linken over Venus en Mars vanuit een Rudhyar perspectief die ik zelf erg verhelderend vind: Deze eerste link gaat over de betekenissen van de planeetsymbolen. http://www.khaldea.com/rudhyar/astroarticles/planetssymbols_2.shtml De tweede is een aanvulling op Mars waarbij aangetekend dat het alleen gaat om de bovenste helft van de pagina en dat je van hieruit de beschrijvingen van de andere planeten ook kan aanklikke: https://khaldea.com/planets/mars.shtml Daarnaast kan je natuurlijk ook nog even teruggaan naar mijn eigen directe Venus-ervaringen in het voorjaar vooral omdat het nu duidelijk voor me is dat Venus het zaad is waaruit de Mars-kiem of germ ontspruit. Vandaar dat ik ze in die volgorde ervaarde en ervaar. https://peterwolfs.com/2020/03/ . De Mars-ervaringen en transformatie van nu zijn dus een gevolg van de Venus ervaringen en inzichten opgedaan tijdens de Venus conjunctie rond 3 juni. De kern van mijn Venus-ervaring was dit en is dus ook het zaad van de huidige Mars transformatie:

“Venus herself in her higher expression has of course to do with the evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and the hate.. And this conjunction on june 3 and beyond will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.”.

Hier nog de weekspreuk van Rudolf Steiner over deze week:

“In ’t zielezonnelicht ontspruiten de rijpe vruchten van mijn denken; in zelfbewuste zekerheid verandert al mijn voelen zich. Beleven kan ik vreugdevol het geestelijke ontwaken in de herfst: De winter zal in mij een zielezomer wekken.”

Ok, nu nog even naar de wereldontwikkelingen. De US verkiezingen zijn nu natuurlijk onontkoombaar, belangrijk voor de hele wereld. Aangezien ik een steeds intenser wordende band ervaar met de ontwikkelingen op wereldniveau durf ik wel te stellen dat de nieuwe Mars gaat uitwerken op ons aards bestaan vanaf november; De nieuwe Mars wordt geladen met de kosmisch indalende samenwerkende energie van de broederschap der Sterren die trouwens ook het Karma beheren. Daarom denk ik dat Trump gaat verliezen van de samenwerkende coalitie van alle mensen van goede wil als eerste stap in een wereldwijde ontwikkeling waar samenwerkende collectieven meer wind in de zeilen zullen krijgen. Wel moet ik op passen met het direct vertalen van mijn eigen innerlijke gebeurtenissen naar politieke gebeurtenissen omdat hier ook nog een stuk persoonlijke verlangen een vertekend beeld kan geven. Mijn eigen transformatie is immers nog niet compleet, mijn oude ik kan het zicht deels vertroebelen. Meer innerlijke zuiverheid en helderheid zijn vereist.

De getransformeerde kosmische mars bundelt alle individuele, vrijwillige Marsen tot een collectief, de samenkomst van de Noordelijke alswel de Zuidelijke stroom der zielen die de coalitie vormen van alle mensen van goede wil. Zoals eerder vermeld bestaat de zuidelijke stroom uit alle zielen die trachten te leven vanuit de zuivere intentie van Liefde overgeleverd vanuit het verleden middels religies en tradities terwijl de noordelijke stroom bestaat uit de in principe non-religieuzen die trachten om zo zuiver mogelijk vanuit hun eigen individuele geweten te leven. De weg naar boven zal worden ingezet deze maanden. De Goddelijke Wil werkend door de aartsengel Michael overwint de draken, de destructieve, splijtende Satanische wil van angst-haat en zelfzucht.

5 november,

Ik hoorde vannacht op CNN Van Jones dit eindspel van de US-elections karakteriseren als een ‘slow-grind’ die Trump langzaam maar zeker de grond in boort door de mail-in votes die hoofdzakelijk voor de Democrats zijn. Ik kreeg vervolgens het beeld van de bewuste goedwillende meerderheid van het volk die langzaam maar zeker gezamenlijk de poorten van de hel dicht aan het duwen zijn. Terug naar de hel met al die demonen van angst-haat en zelfzucht die zich na 4 jaar Trump al bijna vrij en almachtig waanden in de wereld. 4 jaar een kijkje in de oprijzende destructieve helle-wereld met Trump als poster-boy heeft gelukkig de mensheid wakker geschud. The ‘Chosen -One’ turning into the ‘Loosing-One’ en binnenkort ‘The soon to be in prison one’. De Evangelicals en Trump lijken nog te wachten op een ‘Act of God’ zoals ze het noemen , blind voor het feit dat wat er nu gebeurt meer een ‘Act of God’ is. Daarmee niet gezegd dat een boel, niet al te slimme Trump-stemmers compleet terecht hun verzet tegen de hele corrupte politieke wereld kenbaar hebben gemaakt. Biden en de Democraten zullen nu echt voor het hele volk moeten vechten en niet zoals ze in het verleden teveel gedaan hebben: voor Wallstreet de banken en zichzelf. Ik neem aan dat ze met de opkomst van Trump wakker geschud zijn en dat ze meer verantwoording gaan nemen voor het welzijn van het hele volk. Ze hebben teveel en te lang te weinig gedaan voor het gewone volk. Ze krijgen nu een paar jaar de tijd om het leven van het gewone volk te verbeteren zodat er geen behoefte meer is aan een Trump. En ze zouden echt wat moeten aan het onderwijs-niveau daar. Dat moet wel bijzonder slecht zijn als zoveel mensen al die leugens slikken, zo weinig kritisch rationeel bewustzijn hebben, zoveel algoritme-junkies die alles slikken wat de facebooks en youtubes ze voorschotelen aan onzin uit puur eigen winstbejag. Education-Education-Education Democrats. En betaal die leraren stukken beter, je wil de beste mensen om jullie kinderen op te voeden en op te leiden.

6 november,

Het is nu ’s nachts een paar uur voordat Trump de verkiezing gaat verliezen. Wat wel bijzonder poëtisch is dat dat gaat gebeuren in Philadelphia, de stad van de ‘Broederlijke Liefde’ , de stad waar de Amerikaanse onafhankelijkheids-verklaring en de grondwet werden opgesteld in 1776 en 1778. Tegelijkertijd gebeurt dat verliezen ook in Atlanta, Georgia. de staat en stad van Martin Luther King en van de onlangs overleden John Lewis. En de laatste opgestoken vinger komt van de onlangs overleden McCain vanuit Arizona als toetje. Een vorm van karmische Gerechtigheid? Laten we het hopen. Hopelijk de laatste slag van de Amerikaanse burgeroorlog.

7 november,

Nou als je nog een duidelijker voorbeeld wil van een volle maan exact conjunct Uranus in Taurus! Uranus betekent in het occultisme: ‘De brenger van het nieuwe pad’. Veel duidelijker kan het in dit geval niet.

Innerlijk is het deze week verder aan het verdichten, ik voel geregeld ook elektrische stromen door mijn lichaam gaan. Ook dat ‘hoog’ in mijn bewustzijn blijven wordt steeds sterker; het lijkt zelfs dicht te groeien, de weg naar beneden, naar angt-haat en zelfzucht wordt steeds meer afgesloten en ik laat het ook vrijwillig gebeuren. De overgave voelt als de juiste weg. Het lijkt de oplossing om het polariteits-denken te overwinnen, alhoewel ik er geen notie van heb hoe dat er dan praktisch uit moet gaan zien. het polariteits-denken hoort bij het lagere-ik, bij ons normale dag-bewustzijn waar angst-haat- en zelfzucht ons denken bepalen. De komende weken zit vol met astrologisch krachtige aspecten die allemaal op die transformaties gericht zijn. Het is een ongelooflijke tijd.

10 november,

Voordat ik het vergeet, hier is nog de weekspreuk van Steiner voor deze week. Hij is wel zo mooi en veelbelovend en alhoewel het deze week krachtig voelt hoop ik dat het nog verder deze kant op gaat:

“Het licht uit diepten van de geest, naar buiten streeft het zonnemachtig: het wordt tot wilskracht voor het leven en zendt zijn glans in doffe zintuigwereld om krachten los te maken, die scheppingsmacht uit zielekracht in het menselijk werk tot rijping brengen.”

12 november,

Het is astrologisch deze week een indrukwekkende week. Vandaag de exacte 3e Jupiter-Pluto conjunctie die nog wel een week of zo zal duren. Jupiter is het vergrootglas, werkt ook sterk moreel en dit keer conjunct Pluto, dus versterkend transformerend deze week en dat is zeer wel merkbaar. Ook interessant is trouwens alhoewel ik daar niks over gezegd heb is dat veel astrologen vertellen dat Pluto ook over epidemieen gaat en Jupiter dat ook versterkt. Nou weet ik niet of dat klopt maar het is wel opvallend dat er een sterke stijging was van de besmettingen tijdens al die 3 conjuncties, de eerste was in begin april, de 2e eind juni en de derde nu dus op 12 november. De derde conjunctie is dan altijd de sterkste maar ook de laatste. En nou is het ook wel erger dan ooit aan he worden maar er is ook het nieuws van de komst van de vaccins dus het zou inderdaad ook wel eens de laatste kunnen zijn. Paradoxaal genoeg zou Jupiter-Pluto dan aan de ene kant de epidemie versterken en aan de andere kant dus tot innerlijke en maatschappelijke transformatie dwingen. Intrigerend!! Het virus dwingt in ieder geval tot innerlijke en maatschappelijke reflectie en sociale disciplinering en zelfs tot wereldwijde maatschappelijke samenwerking.

Tijdens deze jupiter-pluto week hebben we ook het punt waar vrijdag de nieuwe Mars actief gaat worden voor 2 jaar en daar heb ik grote verwachtingen van. Volgens mij gaat alles dan langzaamaan positief versnellen, duurt wel zeker een maand voordat Mars op zijn normale snelheid is. Zondag de nieuwe maan in Scorpio die ook weer de aanzet geeft tot diepe transformaties voor een week of 4. En deze afgelopen maancyclus was al zo sterk en intens maar deze wordt waarschijnlijk nog intenser omdat hij ook nog eens sextiel staat met het capricorn hoofdbestuur, Pluto-Saturnus-Jupiter, die met zijn drieen leiding geven aan de hele transformatie. Nogmaals, een dergelijke constellatie van deze 3 planeten in capricorn heeft voor de laatste keer plaatsgevonden zo’n 4000 jaar geleden. dus zeldzaam!! Dus een intense maand te verwachten van deze nieuwe maancyclus. En daar komt dan ook nog deze week bij dat Venus ook haar closing square maakt met Pluto en net als Saturnus en Mercurius in januari, jupiter deze week en Mars 2 weken geleden, in de 22e graad, allemaal conjunct of in een ander hard aspect met deze transformatieve 22e graad capricorn waarin Pluto zich nog een week bevindt en daarna 250 jaar niet meer. Dus van Venus verwacht ik ook een transformatie deze weken. Kortom astrologisch een super week. PS: transformatieve graad dit jaar omdat de conjunctie van Pluto met Saturnus daar plaats vond in januari 2020.

Innerlijk is het ook intens, innerlijk is de weg naar beneden zich ook aan het afsluiten, de weg naar beneden is voor mij dicht aan het gaan. Nog niet zo sterk en intens ervaren; voorheen wel voor korte periodes ervaren maar dit voelt eigenlijk definitief. Gek genoeg voel ik overeenkomst met de situatie in de Verenigde Staten. Biden is al president-elect, het nieuwe vertegenwoordigend, terwijl het oude in de vorm van Trump en de hardcore Trumpers die het oude vertegenwoordigen krampachtig uit alle macht vasthouden aan het oude, niet in staat om los te laten en zich aan te passen aan het nieuwe. Innerlijk kan ik dat ook zo voelen bij het loslaten van de restanten van mijn oude ego, zij het dat ik me wel kan overgeven aan het nieuwe zoals de meeste mensen en dat ook als onontkoombaar zie. Ik heb wel eens geschreven over de scheiding der geesten en dit lijkt er ook op: het oude verstarde wordt losgelaten en uitgestoten, tenminste dat is wat de Apocalyps er over zegt. Intuïtief voelt het als zo’n situatie aan. De Apocalyps gaat immers over de geboorte van het hoger-ik en het daaraan voorafgaande sterven van het lager ik met de Witte Ruiter op het eind als het totaal gereinigde Geweten. Lezen wordt me trouwens eigenlijk sterk afgeraden door de geest deze tijd. Grappig genoeg wordt ik dan in als ik toch ga lezen vaak heel snel slaperig voordat ik de 1e bladzijde af heb als ik het toch wil proberen. Heel soms kan het wel, een kort stukje dan ter noodzakelijke verduidelijking van wat ik ervaar en dat is dan ook gelijk bijzonder intens en zeer verhelderend. Ik heb dit de afgelopen jaren vaak ervaren en ik snap dat het ook belangrijk is omdat het om de directe ervaring gaat, Lezen en het daardoor scheppen van gedachtenconstructies en verwachtingspatronen vertroebelt het zicht op de weg. Achteraf lezen gaat veel makkelijker, als een soort van terugblik. Dat is ook de reden dat de Noordelijke stroom der zielen zich zo’n 500 jaar geleden verder afscheidde van de zuidelijke stroom omdat religieuze kerken en religies in het algemeen door (groeps) dwang en voorschriften teveel het zicht op de directe individuele ervaring van de geest belemmerden. Die verdere afscheiding gebeurde tijdens en na de vorige Saturnus-Pluto conjunctie in Capricorn in 1518, de geboorte van het rationele bewustzijn en de sterke groei van het individuele geweten. Heb ik eerder over geschreven dus ik zal het hier niet allemaal herhalen. Het steeds zuiverder volgen van eigen intuïtieve keuzes tijdens intense ervaringen is immers de essentie van de Noordelijke stroom of de Saturnus-weg.

16 november,

Interessant voor het begrijpen van de Saturnus-weg is ook dat die met grote groepen mensen tezamen gegaan wordt. En kenmerk is dat diegenen die hem begaan niet van zichzelf en dus ook niet van elkaar weten dat ze hem begaan. Ik verwacht dat een flink deel van de mensheid hem dan dus ook onbewust bewandelt. In principe iedereen die in eerste instantie volgens zijn/haar eigen geweten tracht te leven, dus niet uit religieus of ander traditioneel voorschrift. Het eindpunt wordt dan ook plotseling onaangekondigd bereikt. Door het niet weten wat de gevolgen zullen zijn, maar wel intuïtief voor de moreel juiste gewetenskeuze trachten te gaan, zelfs als dat tegen het eigenbelang of de eigen angst in gaat, kiest men uit Vrije Wil; datgene wat door de Noordelijke stroom ontwikkeld moet worden.

Hier volgt nog de Steiner-spreuk die bij deze week hoort. De Steiner weken lopen altijd van Zondag t/m Zaterdag.

“Ik voel hoe vruchtbaar de eigen kracht, sterk wordend mij aan de wereld schenkt; Mijn eigen wezen wint aan kracht om tot helderheid te komen in het weven van het levenslot.”

De nieuwe maan was ook weer intens, Het duurt altijd een paar dagen voordat duidelijk wordt waar de energie deze maand precies over gaat zij het dat de intensiteit boven in mijn hoofd intens was alsof er een harde buitenlaag om dat innerlijke hoofd aangelegd werd. Maar dat zou ook vanwege het Venus square Pluto aspect kunnen zijn. De intensiteit is wel blijvend groot.

Hier nog een reactie op een artikel in de digitale krant over de positie van extreem rechts:

“We leven in een tijd dat alles transparant wordt. Het wordt voor iedereen zichtbaar dat populistisch rechts alleen maar kan overleven middels leugens en het creëren en/of manipuleren van een legertje algoritme junkies die alles geloven wat de googles en de facebooks ze uit winstbejag voorschotelen. Natuurlijk gaan de tech-boys en girls gereguleerd worden de komende jaren. Deze week vallen Trump, Fox en de Republikeinse partij ook steeds meer door de mand. Baudet valt door de mand, Cummings wordt eruit geschopt en geloof me, nog een maandje explosieve covid groei in de Republikeinse Staten en het grootste deel van zijn achterban kotst ook Trump uit vanwege zijn covid leugens. Ieders intentie wordt zichtbaar in deze tijd en daar gaan de populisten op afgerekend worden. Ze gaan elkaar ook steeds meer publiekelijk naar de strot vliegen. De explosieve internetgroei tijdens deze pandemie gaat de positieve idealisten sterk laten groeien de komende jaren. Populisten kunnen alleen maar harder schreeuwen met de nieuwe communicatiemiddelen terwijl de idealisten zich wereldwijd kunnen verbinden tot een massale samenwerkende positieve verbindende golf. Enthousiasme en positieve constructieve verbindende intenties verspreiden zich uiteindelijk veel sneller over de wereld dan alle liegende, zelfzuchtige en haatvolle intenties van de populisten.”

19 november,

Wat er in de nacht van de 17e op de 18e gebeurde is denk ik wel bepalend voor deze maancyclus alhoewel het ook met de mercurius conjunctie met mijn Neptunus-Uranus oppositie te maken kan hebben. In een paar uur tijd zakte er een soort van bal van energie vanuit mijn hoofd en het bovenste deel van mijn romp naar mijn buik en daar lijkt het te blijven zitten tot nu toe. Ik voel er verder nog geen activiteit.

Tegelijk moet ik ook geregeld denken aan mijn observatie een paar dagen geleden dat ik een overeenkomst ervaar met de hardnekkige vasthoudendheid van Trump die niet in staat is om los te laten, met de vasthoudendheid van mijn lagere-ik die ook (nog) niet in staat is om los te laten. De overeenkomst is dat ze beiden in de kern compleet zelfgerichte overlevingsdrang zijn, niet in staat om verder te kijken dan het kortzichtige eigenbelang. Tezelfdertijd krijg ik door die vergelijking ook meer begrip voor de Trumpers; mijn eigen lagere ik heeft immers ook mijn hele leven zorg gedragen voor mijn eigen overleving in de wereld. Zelf heb je door de ervaringen in je leven steeds meer leren loslaten en leren vertrouwen maar de naakte kern van het lagere ik is puur zelfzuchtige overlevingsdrang die niet in staat is om op langere termijn te kijken, net zoals de Trumpers. Toch zullen ze moeten loslaten en mee moeten evolueren want anders blijven ze gewoon achter, maar die keuze is uiteindelijk aan hen zelf. Maar het helpt om ze te zien als het naakte eigenbelang, niet in staat om aan de ander, de toekomst of de overleving van de planeet te denken; de trumper is echt alleen about ‘me,myself and I’ op de kortst mogelijke termijn dan. Zo is het ongelooflijk dat ze niet in staat zijn om in te zien dat hun vorm van Vrijheid is: de vrijheid om ziekenhuis personeel en andere essentiële werkers te besmetten en eventueel, onbewust, te vermoorden en ook de vrijheid om hun eigen familie en zichzelf mogelijk te vermoorden. Het is echt alsof ze met een onzichtbaar pistool de straat op willen gaan en willekeurig mensen beschieten, onbewust dan wel maar wel met levensechte, dodelijke gevolgen; en dat noemen ze dan hun o zo belangrijke Vrijheid. Het is echt ongelooflijk om te zien hoe beperkt van geest mensen kunnen worden, zo’n bewustzijnsvernauwing, een soort van massa-psychose.

Nog even ter herinnering voor de US en uiteraard ook voor de rest van de wereld dat het niet om winnen gaat maar om de integriteit wat nog maar weinig Republikeinen lijken te begrijpen:

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.

21 november,

Het is nu de nacht van de 20e op de 21e en ik kan niet slapen. Astrologisch staat de zon op mijn ascendant in de laatste graad Scorpio, ik wist trouwens niet dat zon conjunct ascendant zo sterk kon voelen. De nieuwe maan van een paar dagen geleden was dus in mijn 12e huis, het huis van de spirituele overgave. De energie waar die nieuwe maan mee begon, een soort van harde bedekkende buitenrand bij mijn hoofd is nu overduidelijk naar beneden aan het zakken. Een paar dagen geleden melde ik dat er een bal van energie naar mijn buik verplaatst werd in korte tijd, 1-2 uur; Nu gaat die harde buitenrand daar over heen. Ik snap dat het de lezers niet veel zegt als ik het steeds weer heb over die verhardingen en innerlijke energieën maar voor mij betekenen ze een boel. Het is overduidelijk en voor mij niet te ontkennen en bovendien wordt het steeds sterker en het neemt innerlijk steeds meer vaste vorm aan. Daarnaast is het meer bedoeld als een dagboek registratie. Het zal ook niet zo lang meer duren denk ik voordat er iets mee gaat gebeuren. Vanaf december, eerst de maansverduistering en de zonsverduistering en dan tot aan eind januari ligt zo’n beetje de astrologische piek waar alle voorbereidingen van de afgelopen jaren bij elkaar komen. (persoonlijk voor mij gebeurt er astrologisch ook nog een boel met Pasen) Een boel intense veranderingen dus, innerlijk en maatschappelijk. Er gaat een boel slechtheid verwijderd worden uit het menselijke bewustzijn. Trump is slechts het topje van die ijsberg, of het topje van een boom die er met wortel en tak geheel uitgetrokken gaat worden. Alle intenties van een ieder worden blootgelegd, wat innerlijk verborgen is wordt uiterlijk zichtbaar. Ik hoop dat ik hier niet overdrijf maar het voelt als een belangrijk bepalend moment in de wereldgeschiedenis, een scharnierpunt, een wereldwijde bewustzijnsverhoging voor degenen die het aankunnen.

Nog even ter verduidelijking: ik ben slechts een amateur astroloog met weinig theoretische achtergrond. Wat ik op astrologen voor heb is dat ik de laatste jaren rechtstreeks de energieën voel en ervaar wanneer dat nodig is. Of om het beter te zeggen: in de winter van 2017 stuurde de geest me naar astrologie en even later naar Dane Rudhyar. Sindsdien geeft dat mijn spirituele energieën en ervaringen een begrips- en tijds-structuur. Voor mij is de horoscoop echt een soort van astronomische klok die ik innerlijk intuïtief ervaar en steeds beter leer duiden. Ik ervaar vaak sterke energieën en dan zie ik op de horoscoop de correlerende transits. En ik ben er van overtuigd dat het klopt ondanks mijn beperkte astrologische kennis. Ik kijk vaak slechts naar het complete beeld en daaruit licht dan iets op wat belangrijk is om op dat moment te weten. En dat wordt steeds sterker. Het is echt een klok.

24 november,

De energieën zijn deze dagen eigenlijk constant en worden steeds massiever en completer, geen bijzonderheden. Hier nog de weekspreuk van deze week:

“Zo beleef ik pas de wereld die zonder medeleven van mijn ziel op zich een kil leeg leven voert, en zonder macht zich openbarend, in zielen zich steeds weer vernieuwend, in zich de dood slechts vinden zou.”

26 november,

Ik kan weer niet slapen vannacht omdat het sinds gisteravond weer helemaal bruist in mijn hoofd. Ik barst van de energie. Op zich geen ramp, ben straks vrij en met de covid is er ook niet veel werk. A.s. maandag is het volle maan en we komen nu in de laatste dagen van voorbereiding daar naar toe, wat ook de start is van de december-januari piek periode. Het bruist en ik hoorde net een astroloog me vertellen dat deze volle maan in Gemini de Venus retrograde activeert van afgelopen mei-juni. En dat zal wel kloppen zo op het eerste gehoor. Het komt overeen met wat ik eerder ergens vertelden dat ik nu sinds een paar maanden veel sterker de afnemende maanfases ervaar als opvolger van de wassende maanfases van het voorjaar, dus alsof deze volle maanfase in Gemini meer het directe gevolg is van de nieuwe maan fase in Gemini van het voorjaar waar op 3 juni de Venus-Zon conjunctie in plaatsvond. Ik heb het nog niet uitgezocht waarom dat zo zou zijn maar ik ervaar het wel al een paar maanden. Hoe dan ook gisteravond, de 25e, passeerde de transiterende maan ook de transiterende Mars en, zoals ik vaker verteld heb is Mars, die net direct gegaan is, de spruit van de nieuwe Venus waarden, en die is nu dus aan het ontspruiten, het wordt levend en dat is wat ik voel. Ik zal het hier nog even in een reactie opschrijven die ik net naar die astroloog zelf spontaan heb opgestuurd:

” Absolutely strong post. The rising energy is very strong. Thanks for relating it to the venus starpoint in may- june because i experienced that period very strong. The core-essence of that period for me was this: “Venus herself in her higher expression has of course to do with the evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and the hate.. And this conjunction on june 3 and beyond will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.” . The Mars opposition a few weeks ago i experienced as well very strong and according to Dane Rudhyar, Mars is the germ from the Venus seed and i can feel that germ coming alive now with Mars gathering speed!! Thanks and have a good time”

Laat het maar komen deze maanden, deze bewustzijnsverhoging. De wereld schreeuwt om meer offervaardigheid, meer empathie en een groeiende Liefde als bindende kracht om gezamenlijk de weg naar de toekomst te kunnen vinden!! Komende zondag is trouwens ook 1e Advent-zondag, het begin van het christelijke jaar!

1 december,

De afgelopen week is erg vurig geweest, vurig en enthousiast terwijl het binnenlichaam steeds massiever werd. Vooral mijn buik is opvallend voor mij omdat ik dat nog niet eerder heb meegemaakt; ook daar is het massief geworden. het voelt echt alsof er een lichaam in mijn lichaam zit hoe vreemd dat ook klinkt, maar het is nog steeds niet klaar, het is nog steeds voorbereiding. Mijn hoofd voelt ook massief, af en toe voel ik er elektrische stroompjes in. Bij de volle maan en de dagen er voor was er een piek in vurigheid en enthousiasme. Nu is de vurigheid weg maar het enthousiasme is gebleven. Het is zo ingenieus wat er binnen in me gebeurt. Ik heb nergens last van en ik heb ook het gevoel dat ik welzeker een rol heb te spelen door uit vrije wil mee te werken. Er is altijd een keus om wel of niet mee te gaan, steeds weer opnieuw en het vereist ook steeds weer een soort van overwinning op mezelf alhoewel dat steeds makkelijker gaat door de jaren. Ik weet niet hoeveel massiever het nu nog kan worden maar veel meer kan dat toch niet zijn denk ik. Wat nog opvallend is dat ik veel rust nodig heb, redelijk veel en gevarieerd eet en echt veel vruchtensappen drink. Dat laatste heb ik echt heel veel behoefte aan deze maanden, nog nooit zoveel gedronken, ook water trouwens.

Ok, genoeg registratie geleuter, december is begonnen, de belangrijkste maand van deze jaren gaat van start met de resultaten van die afgelopen jaren en het daaruit voortkomende nieuwe begin. Ik ben vol verwachting zo bij het begin van Advent. Officieel trouwens het begin van de drie maanden durende heerschappij van de aartsengel Gabriel, de aankondiger en beschermer van de spirituele ongeboren vrucht (zowel Jezus (kerstmis) en de Christus(doop in de jordaan/drie-koningen) alswel al het wereldlijk zaad in het algemeen), maar dat is dan wel innerlijk of ondergronds want in de buitenwereld heb ik altijd het gevoel gehad dat de strijd van Michael nog 3 weken doorging tot vlak voor kerstmis, er zit een soort van overlap in naar mijn ervaring, maar we zullen zien dit jaar.

3 december,

Het blijft een heel fysieke transformatieve maand, alles blijft in beweging. Opvallend blijft dat de weg naar beneden, naar mijn lagere ik, grotendeels afgesloten blijft maar nooit helemaal. Wat wel sterker wordt is mijn innerlijke reactie als ik af en toe uit automatisme of onnadenkendheid toch een paar trapjes naar beneden ga, als ik dus gedachten van angst-haat-of zelfzucht toelaat. De reactie is dan meteen één van waarschuwing, het beïnvloed meteen mijn algemene staat van aangenaam welbevinden welke dan gelijk wat vertroebeld wordt. En die vertroebeling verdwijnt dan weer na een half uurtje weer boven zijn. Constante zuivering lijkt dus noodzakelijk en iedere kleine negatieve beïnvloeding wordt dan meteen uitvergroot. Het houdt me wel bij de les zo. Eenpuntige concentratie blijft strikt noodzakelijk. Nou lijkt dat saai maar het is wel bijna constant een soort van licht euforische basistoestand wat maakt dat ik me prima vermaak in deze ogenschijnlijke saaie staat van (alleen) zijn.

Hier nog de 1e advent weekspreuk van Steiner:

“Vol tedere geheimzinnigheid het lang-bewaarde met het herrezen eigen-zijn in mij tot nieuw leven voelen komen: het moet, opwekkend, wereldkrachten uitgieten in ’t werk dat ik de wereld geef en wordend mij met ’t zijn verweven.”

Nou dat is wel toepasselijk en veelbelovend deze week zoals wel vaker met Steiner.

7 december,

Afgelopen nacht weer een belangrijk moment. Zoals eerder in deze maan-cyclus geobserveerd zakte er toen een energiebol naar mijn buik en de weg naar beneden werd steeds meer afgesloten maar niet helemaal. Afgelopen nacht werd het me duidelijk dat ik zelf definitief die weg naar beneden moest afsluiten; Ik moest zelf die principiële keus maken, het definitieve loslaten van mijn lagere ik, geen weg meer terug, geen oude verlangens, gewoontes en impulsen achter houden. Op het moment dat dat tot me doordrong kapte ik gelijk alles af en daar voelde ik me eerst een paar uur twijfelachtig over maar na een paar uur werd de weg naar beneden daadwerkelijk afgesloten en nam de energie in mijn buik krachtig toe. Het is nu in de namiddag en het voelt goed en anders. Mijn oude impulsen lijken niet meer op te spelen. Nou weet ik nooit of het nu definitief is maar het lijkt het doel van deze maancyclus te zijn, het klaarmaken voor het nieuwe, een nieuwe maan, een nieuwe 20 jaar durende Jupiter-Saturnus cyclus, een nieuwe eeuwen durende Pluto-Saturnus cyclus in Capricorn en wie weet hoeveel nog grotere cycli. We zullen zien! Het is nu zaak om spiritueel zo hoog en/of zo diep mogelijk te reiken om het hoogst mogelijke startniveau te bereiken. Onbewust zijn we allemaal verbonden; eigenlijk zijn we allemaal bewustzijns-zaden van de zich de komende jaren ontwikkelende mutatie van het mensheids-organisme als geheel, althans dat is wat de occulte tradities overal ter wereld zeggen, en uiteraard ook Steiner en Dane Rudhyar. Al onze individuele bewustzijnsniveaus vormen 1 geheel en de lagere bewustzijnsniveaus worden opgetrokken door de hogere bij dit soort scharnierpunten. Er lijkt een voldoende hoog percentage in de nu levende mensheid aanwezig te zijn om de sprong voorwaarts te maken. Die sprongen zijn de quantum-sprongen in de evolutie. Onze laatste grote sprong was gedurende de laatste Pluto-Saturnus conjunctie in Capricorn van 3 januari 1518, de geboorte van het rationele bewustzijn en het individuele geweten. Het wordt meestal gekoppeld aan de Reformatie, de grote splitsing binnen de kerk (zie integriteit 2) . Nou is het wel goed om je te realiseren dat niet alles in 1 klap transformeert net zo min als toen. Onze Pluto-Saturnus conjunctie in Capricorn was op 12 januari 2020 en alles tot nu toe is voorbereiding op, of het begin van die innerlijke en maatschappelijke transformatie die nog jaren zal gaan duren. Maar dit jaar en speciaal deze komende 2 maanden zijn het scharnierpunt waar die quantum-sprong ingezet gaat worden. Naar Rudhyar noem ik dit komende nieuwe tijdperk dan ook de geboorte van het planetaire bewustzijn.

10 december,

Dat laatste genoemde proces van innerlijke afsluiting voor mijn lagere ik heeft zich inderdaad doorgezet. Ik voel me nu volledig eenpuntig gericht in volledige afsluiting en afwachting van wat er aankomt. De 14e hebben we de volledige zonsverduistering (waar we niks van zien) op de astrologische zuidelijke maansknoop, wat betekent dat er ruimte wordt gemaakt voor nieuwe inzichten door de verouderde bewustzijns-constructies en inzichten op te geven. Eigenlijk wat ik op het moment al gedaan heb. Hoe meer je in staat bent om los te laten en zoveel mogelijk verouderde troep eruit te vegen hoe meer ruimte voor nieuwe instromende bewustzijnsinhouden. En nieuwe inhouden komen dan vooral vanaf de zonsverduistering en tijdens en na de toekomstgerichte Jupiter-Saturnus conjunctie in de 1e graad van Aquarius op de winter-zonnewende binnen. Een bijzondere tijd!! En natuurlijk zullen er bergen mensen blijven die niet kunnen en willen loslaten en krampachtig blijven vasthouden aan het oude, maar die maken het helaas vooral alleen maar moeilijker voor zichzelf. The tide is turning. Ze zullen steeds verder achterop raken tenzij het licht uiteindelijk toch nog bij ze doorbreekt.

Alles goed dus deze dagen. Hier volgt nog de Steiner 2e Advent weekspreuk.

“Kan ik het zijn zo kennen, dat het zichzelve terugvindt in zielescheppingsdrang? Ik voel, dat mij de macht geschonken is, om het eigen zelf bij het wereld-zelf als wezensdeel bescheiden in te lijven.”

13 december,

Het is nu een beetje meer dan 24 uur voor de nieuwe maan en de energie neemt steeds meer toe naarmate we dichterbij komen. Het bruist weer flink in mijn lichaam en ik ben benieuwd. Mijn oude lagere ik impulsen lijken weg te zijn en mijn hele romp voelt gek genoeg momenteel als een innerlijke holle ruimte omringd door een bruisende, elektriserende buitenrand. De binnenkant voelt leeg, maar tegelijk aanvoelend als zijnde in afwachting om gevuld te worden. Mijn hoofd voelt niet leeg maar massief en sterk elektriserend en staat volledig in verbinding met die romp. Ok, het worden 2 belangrijke weken. Ik schrijf hier de derde Advent-weekspreuk die vandaag begint en die ook bijzonder veelzeggend voor me is:

“In diepten van mijn wezen spreekt, dringend om aan het licht te komen, vol van geheim het wereldwoord: Vervul het doel van al je arbeid nu met mijn geesteslicht en offer je door mij.”

17 december,

Het is nu de derde dag na de nieuwe maan/ zonsverduistering en de energie wordt sterker. De eerste 2 dagen was het vooral sterk in mijn hoofd. Net als vorig jaar rond deze tijd voelde mijn hoofd eerst als een elektrische bal of sfeer en daarna meer zacht gloeiend. Een overeenkomst met meerdere nieuwe manen de afgelopen jaren is dat het begint met een punt bovenop mijn hoofd dat vervolgens uitstroomt naar beneden waarbij het de binnenkant van mijn huid volgt, alsof er een soort 2e, 3e, 4e….huid aan de binnenkant wordt aangelegd. En dat proces duurt dan een paar weken en ze zijn allemaal verschillend van gevoel: vurig, elektriserend, gloeiend enz…. Vorige maand voelde die binnenhuid hard bijna metalig aan en nu kwam ik vorige week bij een video waar tussendoor gemeld werd dat die ‘onderhuidse huiden’ samenhangen met de 7 chakra’s. Ik heb er geen kennis van maar het zou best kunnen. De afgelopen jaren zijn er zeker 5 geweest waar ik het me direct van herinner maar het zouden er ook zomaar 7 geweest kunnen zijn. In ieder geval zijn ze nu wel zo allemaal aan de beurt geweest. Of het deze maand weer gaat gebeuren weet ik nog niet, het begon wel zo maar vandaag, gek genoeg sinds het punt dat vanochtend Saturnus definitief uit Capricorn naar Aquarius vertrok (over 2 dagen gevolgd door Jupiter), voel ik dit keer een hele heldere energie vanuit mijn hoofd naar beneden zakken maar dit keer niet aan de buitenkant maar middenin! De nieuwe maan is wel nog maar 3 dagen onderweg dus voor een definitieve verduidelijking wat de energie van deze maancyclus is, is het dus nog te vroeg. Sowieso komen we nu in de drukke weken, eerst de eerder genoemde conjunctie en zonnewende, dan op de 23e de 3e en laatste Mars-Pluto square gevolgd door Kerstmis en de 13 Heilige Nachten tot 6 januari die ik immers de laatste 3 jaren bijzonder intens ervaar zoals beschreven hier in ieder winter blog. De komende 3 dagen staat de zon trouwens conjunct met het ‘Galactic centre’, het middelpunt van ons melkwegstelsel, in de astronomie bekend als Sagittarius 27. Astrologisch is dat ook een belangrijk punt en dat kan ik beamen want mijn innerlijk reageert de laatste jaren steeds sterker op dat punt. Het wordt gezien als het punt waar energiestromen van buiten ons zonnestelsel grotendeels naar binnen komen in ons zonnestelsel vanuit het hart van de melkweg. Ok, genoeg zo, de constante innerlijke concentratie roept weer.

Ok, ik stop hier met het najaars-blog. De 21e wordt volgens mij het nieuwe tijdperk geboren met de Jupiter-Saturnus conjunctie in Aquarius, gelijk gevolgd door Kerstmis en de 13 Heilige Nachten, de natuurlijke jaarlijkse geboorte van het nieuwe jaar!