Voorjaar 2020 maart-juni

Ik begin hier met het voorjaar in de eerste week van de Lijdenstijd en de Lente-equinox. Mocht u hier beginnen te lezen dan is het zeker aan te raden om allereerst “Integriteit als antwoord op een morele crisis 1 en 2” te lezen omdat ze de basis van dit blog vormen die door al het andere heen werkt. De eerste hierop volgende alinea’s zijn een herhaling van de alinea’s waarmee ik het vorige artikel afsloot. Het is in principe één doorlopend verhaal.

17-18 maart,

Een andere assciatie die ik dit weekend heb is die met de aartsengel Rafael, de aartsengel van het voorjaar die morgen, zondag de 15e maart, het stokje overneent van Gabriel, de aartsengel van de winter. In mijn basis artikel op dit blog, “Golgotha”, heb ik het over dit moment in het jaar. 4 weken voor Pasen is het begin van de lijdenstijd, het begin van de weg die uiteindelijk naar Golgotha, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren leidt, de weg die van het zwart van de lijdenstijd over het rood van Pasen naar het wit van Pinksteren gaat. Rafael, de heelmeester onder de aartsengelen, neemt hier het stokje over van Gabriel die de Christus-impuls beschermd heeft heeft sinds zijn geboorte aan het begin van de winter. Rafael doet nu echter iets vreemds en heft de bescherming op. De christus-impuls of de levenskracht moet zich nu op eigen kracht naar het licht richten, in de plantenwereld bv door zich door de weerstand van het zaadomhulsel en de aardkorst te boren, het ontkiemen.
In spirituele taal heft Rafael hier de bescherming op en laat Ahriman de aanval openen op de christusimpuls. Ahriman ( zie artikel over Michael), één van 2 Michaelische draken, is de draak van de angst zoals Lucifer de draak van de zelfzucht is. Door die aanval wordt de christus-impuls of de levenskracht gedwongen om te ontkiemen. Gek genoeg zien we dat dit jaar hier aan het begin van de lijdenstijd glashelder in de maatschappij; de angst, Ahriman, (o.a. door angst gevormde verhardingen die de levenskracht blokkeren in de menselijke psyche), is als gevolg van het corona virus gigantische vormen aan het aannemen. Met recht hebben we hier en nu een duidelijk zichtbare en actieve ahrimanische draak. Het is tijd voor ons als mensheid om deze draak gezamenlijk met moed, beleid, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen én zelfreflectie te weerstaan. Spannende tijden. Tijd om de angst collectief te weerstaan, of zoals in “integriteit 1” “We Beheersen onze angst-haat en zelfzucht of we worden door ze beheerst”.


De 20e maart is ook de lente-equinox, eigenlijk het precieze moment waarop al het spirituele in de mens en in al wat leeft weer bewust of onbewust contact zal gaan maken met de spirituele wereld in de kosmos. De christus-impuls=de levenskracht. Het is het moment in het jaar waarop wij dat wat we in het aardse ervaren hebben gedurende de herfst en de winter, bewust dan wel onbewust kunnen gaan delen met de kosmische spirituele wereld. Voor mezelf weet ik, doordat ik dit nu al 3 jaar meemaak, dat de spirituele entiteit in mezelf bij deze lente-equinox weer contact kan en zal gaan leggen met de spirituele wereld en over een 3 maanden durende periode naar boven zal gaan stijgen, mijn bewustzijn ieder jaar een stukje hoger meenemend, net zo als dat hij/zij bij de herfst-equinox weer naar binnen bij me komt, of beter gezegd binnen mijn fysieke grenzen zal terugkomen en het 3 maanden durende indalingsproces zal inzetten, mijn bewustzijn ieder jaar een stukje dieper meenemend. Zij kunnen immers slechts door en met ons werken. Ze zijn uiteindelijk afhankelijk van onze vrijwillige medewerking, onze onvoorwaardelijke overgave, onze offerbereidheid en ons openstaan voor bewustzijnsgroei.

24 maart,

Vanochtend was het nieuwe maan in Aries, dus de eerste maancyclus vanaf het lentepunt oftewel de lente-equinox wat ook wel het astrologische nieuwjaar genoemd wordt. Ik voel me gecentreerd en vurig in mijn hoofd, wat als gewaarwording al weer even geleden is. Het lijkt een krachtige maand te worden en we zullen zien hoe het zich ontwikkeld. Het is natuurlijk ook de paas-nieuwe maan daar Pasen natuurlijk altijd valt op de eerste zondag na de volle maan na de de lente equinox, op 12 april dus dit jaar.

Daar ik echter dit jaar veel verwantschap voel met mijn “Golgotha-initiatie jaar 2004”, met dit verschil dat er nu meer een relatie lijkt te zijn met de buitenwereld, zet ik hier een link naar het Golgotha artikel in dit blog. Ik ga er vanuit dat dit artikel synchroniciteit zal vertonen met de gebeurtenissen dit jaar. Het zal zo ook zeker volgend jaar zijn omdat ik afgelopen kerst nog niet het diepste punt bereikt had zoals ik aldaar beschreef. Maar naar mijn ervaring is hetzelfde proces in principe ieder jaar hetzelfde. De levenskracht en de aarde zelf gaan elk jaar door het proces van Pasen en de wederopstanding heen. Ons huidige menselijke bewustzijnsniveau kan dat proces echter nog niet doorzien, ervaren en daadwerkelijk bevatten. Het stuk Golgotha kan daar mogelijk bij helpen. https://peterwolfs.com/2018/03/

27 maart,

Deze link voeg ik eigenlijk pas eind april in omdat ik het hoofdstuk over Aries van afgelopen maand nog niet gelezen had. Maar nu ik het wel gelezen heb moet ik het toch alsnog hier neerzetten omdat het vandaag mijn verjaardag is en ik dus een Aries, Ram, ben. Een dubbele zelfs want ik ben geboren vlak na de nieuwe maan, 14 uur na de exacte nieuwe maan om precies te zijn. En de juistheid van het hoofdstuk overviel me een beetje want ik kon me er helemaal in herkennen. Dus daarom hier de link naar het sterrenbeeld Aries door Dane Rudhyar: http://khaldea.com/rudhyar/pofl/pofl_p2s1p1.shtml

28 maart,

Hier nog een artikel over de huidige situatie in Europa met al zijn veranderingen en spanningen. Geschreven door Geert Mak, toch min of meer onze nationale historicus in wiens visies en interpretaties ik me meestal wel kan vinden. Daaronder nog een reactie van mezelf op dat artikel.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/27/na-de-ramp-heeft-europa-wonderen-nodig-a3995163 Reactie:Wel Geert, als je echt een wonder wil dan betekent dat dat al die Europese leiders boven zichzelf uit moeten stijgen. Samenwerking levert een surplus op aan collectieve energie. Een meerwaarde dus, meer dan alle op zichzelf gerichte en elkaar tegenwerkende afzonderlijke landen (de Trump-mentaliteit). Die jezelf overstijgende energie hoort bij dit jaargetijde, bij Pasen, waar wordt opgeroepen om naar de balk in je eigen oog te kijken en niet naar de splinter in andermans oog te wijzen. De tijd van zelfreflectie en het wezenlijke offeren van iets van eigenbelang voor de collectieve zaak; De tijd van de Mattheus-Passion die dit jaar muzikaal niet uitgevoerd kan worden maar misschien in plaats daarvan dit jaar misschien wel collectief handelend in daden uitgevoerd kan worden. Heb de moed en het vertrouwen om dat te doen wat door het geweten ingegeven wordt. Daar zit in mijn ogen de mogelijkheid van het wonder dat je zoekt. Overstijg de eigen angstige Trumpiaanse kleinheid door moedige samenwerkende empathische collectieve daden die ons de vleugels zullen verschaffen om onszelf en daarmee de maatschappij-problematiek te ontstijgen en daardoor op te lossen.

30 maart,
Allereerst nog even het thema van deze maancyclus volgens de sabian-degrees volgens Rudhyar. De 5e graad Aries afgelopen nieuwe maan van 24 maart. Omdat ie zo mooi is:

EEN DRIEHOEK MET VLEUGELS:
grondtoon: het vermogen tot zelf-transcendentie.
Dit is het symbool van de wens een hoger niveau van bestaan, van zuivere aspiratie of devotie, van bhakti te bereiken. Hetgeen opgerezen is in de eerste fase van het differentiatieproces (1-5 graden Aries) wordt zich bewust van de mogelijkheid hoger te reiken. Het ‘levitatie’ principe wordt gezien als een van de twee essentiele factoren in de evolutie. Het opgerezen wezen verheerlijkt en vergoddelijkt het, maar het is nog slechts een ideaal. In dit stadium ervaart het hele wezen echter een kinderlijk verlangen naar de uiteindelijke verwerkelijking ervan. Een nieuwe dimensie van het zijn wordt opgemerkt, waardoor scheppende activiteiten worden ontplooid.

De afgelopen dagen is er een voelbare verandering gaande, althans bij mij. Ik voel innerlijke lift off, de opstijging wordt in gang gezet, met Pasen pas buiten mijn fysieke hoofd komend trouwens zoals de ervaring leert. ook zijn er astrologische veranderingen nu en de afgelopen dagen: Saturnus komt voor het eerst sinds 2,5 jaar buiten Capricorn, en in Aquarius (laatste keer in Aquarius was van 1991 tot en met 1994). Dat is een grote verandering al is het maar tijdelijk want per juli duikt ie nog even terug voor een half jaar in Capricorn waarna ie voor 2,5 jaar in Aquarius zal blijven. En dat is een grote verandering: van zware aardse verantwoordelijke Capricorn ( in perverse verschijningsvorm extreem patriarchaal) naar toekomstgerichte, kosmische, technologische, verbindend, idealistische, broederschaps denkend lucht-teken. het heeft wel een goede positieve ontwikkeling van het hart nodig om de boel goed samen te laten werken, om het niet te laten ontsporen. Technologie bv kan makkelijk misbruikt worden als de gewetenskrachten niet sterk genoeg ontwikkeld zijn. Maar, we krijgen dus een paar maanden een voorproefje van Saturnus in Aquarius.
Ook Mercurius komt vandaag uit zijn shaduw en betreed eindelijk nieuw terrein sinds het begin van de retrograde midden februari. Voorwaartse beweging dus van het brein alhoewel nog wel in Pisces wat intuitief en spiritueel is maar in negatieve zin ook vaag, mistig en vluchtgedrag vertonend kan zijn. Vandaag ook een krachtige impuls van Mars die ook uit Capricorn komt in Aquarius en gelijk conjunct met Saturnus. Mars blijft 6 weken in Aquarius en geeft wel gelijk een energie-boost aan de symboliek van Aquarius. En grappig genoeg voelde ik eerst echt de ‘lift off’ innerlijk voordat ik de astrologische betekenissen uitgezocht had. Maar zo gebeurd dat zoals bekend vaker bij me, eerst de ervaring en daarna pas de verklaring.

En zelfs Trump leek wel een vlaag van inzicht te krijgen zondag: ineens leek ie het te snappen, althans, hij leek ineens de plannings-statistiek te snappen, wat dus betekent dat er 10 duizenden doden gaan vallen omdat Trump al die maanden niet begrepen heeft dat het dodenaantal met dit virus exponentieel gaat exploderen de komende weken. Hij draaide zomaar ineens met de wetenschappers mee. Die statistische grafieken had dus nog geen witte huis staflid of Republkeise senator dan wel republikeinse specialist hem aan het verstand kunnen brengen, als ze het al geprobeerd hebben, de lafaards. Natuurlijk is Trump een dramatische ramp als leider, vooral nu, maar voor de overlevingsaantallen in de US is het toch wel praktisch als hij vanaf nu zo min mogelijk dwars gaat liggen. Hij gaat al verantwoordelijk worden voor zo onnoemelijk veel doden maar als hij nu nog meer dwars gaat liggen dan kunnen dat er zomaar nog eens 10 keer zoveel worden. Wat een ramp die Trump met zijn Republikeinse lafaards. Maar ja, het domme is dat je het hem eigenlijk nog niet eens zo kwalijk kan nemen want hij heeft gewoon geen verstand, hij is verstandelijk gehandicapt, hij is eigenlijk niet toerekeningsvatbaar. Maar wie wel toerekeningsvatbaar zijn zijn o.a. de witte huis bewoners, de stafleden en de senatoren en de congresleden die het dondersgoed door hebben dat Trump een gevaar is voor het land en voor de wereld omdat ie ontoerekeningsvatbaar is, hij is gewoon te dom om te snappen wat ie doet. Maar de verantwoordelijken zitten wel degelijk in de republiekeinse partij die keer op keer de mogelijkheden hebben gesaboteerd om die man af te zetten omdat het voor ieder weldenkend mens de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat die man incompetent, verstandelijk gehandicapt en een gevaar voor de usa zelf en voor de rest van de wereld is. De laatste kans om hem af te zetten was bij de impeachment, maar ook daar saboteerde de senaat de zaak. De verantwoording van wat er nu gebeurd vanwege de incompetentie van Trump ligt dan ook zeker grotendeels bij de republikeinse partij.


Maar ja, je kan en moet in deze tijd dan ook goed naar de wetenschap luisteren en met compassie en samenwerkend het probleem bestrijden. Het is trouwens wel prachtig om te zien wat er allemaal aan samenwerking ontstaat op de grond, al dan niet spontaan en met of zonder de hulp van het internet. Erg Aquarius trouwens ‘fysical distancing”, wetenschap en technologie, en samenwerkend contact tussen alle mensen.
,

Maar ja, ok, genoeg daarover. Deze zondag, gisteren, was ook de laatste zondag voor de stille of heilige week. Johannes 8 hoort als week-pericoop bij deze week. Ik ben geen bijbelkenner maar Johannes resoneert altijd sterk in me. Tussen Pasen en Hemelvaart één en al Johannes pericopen, van Johannes 14 tot en met 17. Kan ik altijd van genieten. Als je een bijbel hebt lees ze dan eens, of als je geen bijbel hebt zoek even op het net.

1 april,

Even melden dat het innerlijke lichaam en mijn hoofd beiden ontzettend massief aanvoelen met een duidelijk vurig contact naar buiten via mijn kruin. Die massiviteit voel ik met periodes natuurlijk vaker maar het wordt met het jaar steeds krachtiger. We zullen zien waar dat deze Pasen toe gaat leiden.

5 april,

het is vandaag Palmpasen, de zondag voor Pasen en ik heb bijzondere ervaringen die ik graag wil delen. Sinds een paar dagen/weken voel ik de astrologische aspecten helderder en sterker dan normaal. Deze week bv de machtige Jupiter-Pluto conjunctie, de sterk spirituele, hoogreikende Mercurius-Neptunus conjunctie en de krachtig geconcentreerde, als een energetische laserstraal aanvoelende Mars-Saturnus conjunctie die tot individuele veranderingen aanzetten, en komende week volgen er nog een paar. En momenteel voel ik alles sterk hoog geconcentreerd, krachtig in mijn bovenlichaam en in mijn hoofd met een sterk gloeiend voorhoofds-chakra( het derde oog). Ik voel een ontzettende drang tot het zuiver houden van mijn gevoelens en mijn denken waarbij me ook de kracht gegeven is om dat ook voortdurend te kunnen. En deze energie wordt steeds sterker en vandaag heb ik me weer eens een beetje verdiept in de antroposofische-esoterische- astrologische betekenis van de Stille of Heilige week vanwege die sterk ervaren planeet-energieën dus. Ik wist het eigenlijk wel maar het was gewoon uit mijn bewustzijn verdwenen, ooit oppervlakkig gelezen, en ik had me er ook niet echt in verdiept in 2004 omdat ik toen zo goed als niks met astrologie had.

Maar hoe dan ook, deze week is de nieuwe scheppingsweek van het komend jaar. Palmpasen is de laatste oude zondag van het afgelopen jaar. Vanaf morgen worden dag voor dag de planeetkrachten door de opstijgende christus-impuls vernieuwd voor het komende jaar, culminerend in de nieuwe Zon met Pasen, de wederopgestane levenskracht die zijn helende kracht doet uitstromen over de aarde, zichtbaar in de natuur waar alles begint te groeien. Het bewustzijn van de mens kan deze energiestroom (nog)niet bewust meemaken, maar volgens mij gaan we dit jaar wel in de buurt komen, halfbewust of misschien nog wel meer bewust. Het kan ook in etappes, dit jaar naar Pinksteren en volgend jaar naar St Jan. We zullen zien.

Vandaag dus Palmpasen en ik ben vol verwachting. Morgen is de beurt aan de Maankrachten, dinsdag aan de Marskrachten, woensdag aan de Mercuriuskrachten, donderdag aan de Jupiterkrachten, vrijdag aan de Venuskrachten, zaterdag aan de Saturnuskrachten en Paaszondag uiteindelijk aan de nieuwe Zonkrachten die alle voorgaande vernieuwde planeetkrachten van deze week zal activeren. Als het een voortzetting is van de intensiteit die ik deze dagen ervaar dan is het van een enorme zuiverheid en intensiteit. Maar we zullen zien wat er gebeurt. Houd wel in het achterhoofd dat de dagen van deze week ook met strijd gevuld kunnen en zullen zijn waarbij de oude krachten hun laatste achterhoedegevechten leveren. Volg de Bijbelse gebeurtenissen van deze week eventueel maar die op vrijdag uiteindelijk eindigen met de kruisiging, gevolgd door stille zaterdag en uiteindelijk Paaszondag natuurlijk.

Dat zou dus de prognose moeten zijn en ik zal gedurende of na deze week vertellen wat ik eventueel doormaak want als het in mij gebeurt dan zullen er zich in de wereld tijdens of na deze week ook veranderingen voltrekken in het bewustzijn.

6-7 april,

Gisteren en vandaag volop geconcentreerd geweest en nieuwe ongekende energie-indalingen gehad beginnend bij mijn kruin. Ik durf niet te zeggen of ze van buiten kwamen of gewoon begonnen van vlak onder mijn kruin. Ik voel wel bijzonder sterk de impuls en de waarschuwing om hoog in mijn concentratie en focus te blijven en dat lukt ook goed. Af en toe zijn er nog wel wat pogingen vanuit lagere impulsen om de boel te verstoren, vooral vlak nadat ik wakker word, maar ze zijn eigenlijk kansloos, ik voel duidelijk dat het zuiver moet blijven. Ook opvallend is dat die energie-stromen ’s nachts beginnen om een uur of 1 en dan langzaam afdalen, ’s maandags meer vlak onder mijn huid aanvoelend en dinsdag meer aan de binnenkant. Onzinnig misschien dat ik dat zo gedetailleerd vertel hier maar het kan later belangrijk zijn, het is een kladblok dagboek uiteindelijk en geregeld zoek ik bepaalde dagen weer eens terug op om te kijken wat ik nu eigenlijk precies voelde of schreef op die dag of in die week. Soms gebeurt het dat ik me nog vaag iets herinner, wat me toen het gebeurde onbelangrijk leek, maar later toch wel interessant bleek voor me en dan baal ik er altijd van dat ik dan ontdek dat ik er niks over opgeschreven heb. Dus OK, dat je het weet.

Ik begon dit vandaag eigenlijk te schrijven omdat ik net een prachtig artikel las in the guardian van Rebecca Solnit, helemaal to the point. Subliem artikel op deze dinsdag, deze dag van de vernieuwing van de Marskrachten, de macht van het woord o.a.

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/what-coronavirus-can-teach-us-about-hope-rebecca-solnit

8 april,

Het is nu ’s morgens vroeg en ik kan niet meer slapen, een paar uurtjes geleden was het volle maan en het is en was een zeer energieke nacht waarin ik maar kort geslapen heb. Het is de nacht/dag van Mercurius in deze stille week en het begon vannacht al een uurtje voor middernacht. Mijn hoofd stroomde vol met energie en werd een soort van energieke massieve bal. Mercurius-brein-hoofd, lijkt logisch. Astrologisch gaat Mercurius trouwens gisteren en vandaag ook over mijn natale conjunctie van IC en south node heen en ik voel nu ook al een paar uur hetzelfde gevoel in mijn onderlichaam dat ik tijdens de Mercurius-retrograde had (het koord). Alleen had het toen ook met sexualiteit te maken maar nu absoluut niet; sexualiteit is al weer een paar weken uit mijn bewustzijn en de laatste week zelfs geen seconde meer aan gedacht. Maar het is wel hetzelfde basale-aardemakende krachtige gevoel ter hoogte van mijn scrotum en de onderkant van mijn ruggengraat. Het geeft een ontzettend krachtig zekerheidsgevoel alsof mijn ruggengraat zo rechtstreeks de aarde in gaat. De actuele south-node staat trouwens ook al een week op mijn natale Jupiter, en daar het morgen Jupiterdag is zal dat ook wel merkbaar zijn; intuïtief denk en voel ik al meer dan een week dat dat aspect de boel innerlijk versneld aan het schoonmaken is, het opruimen van innerlijk oude rommel, oud karma zodat er meer ruimte komt voor hogere energieën.

Het is zeker een bijzonder week aan het worden. Ik las gisteren in het standaardwerk van Prokofieff over de jaarcyclus dat, volgens Steiner, all hoge spirituele hierarchien in deze week aanwezig zijn net alsdat ze dat zijn tijdens de Heilige nachten tussen kerst en epifanie. En het is deze week voor mij voor de eerste keer dat ik dat helemaal kan bevestigen. Ik snap dat Steiner dit de jaarlijkse Nieuwe Scheppingsweek noemt. Ik voel nu zo ontzettend veel overeenkomsten met deze dagen en nachten. Ik moet mezelf wel helemaal leeg maken en houden maar ook daar wordt me de kracht weer toe geschonken. Dat zuiverheidsgevoel wat binnenstroomt is zo immens mooi, krachtig en helder. Ik kan het nog bijna niet geloven dat we nu daadwerkelijk de bewustzijnsopstanding naderen, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren en dat maakt ook niet meer uit. Volledige eenpuntige concentratie en overgave wordt gevraagd en dat begrijp ik helemaal, het is immers de enige manier om er goed doorheen te komen.

10 april Goede Vrijdag,

Het is wel pas 2 uur ’s nachts maar de energie bruist teveel om te slapen net als 2 nachten geleden. Het is vandaag natuurlijk de Venus-dag en Venus gaat belangrijk zijn de komende weken en maanden. De Venus-retrograde, conjunctie op 3 juni, staat al 1,5 jaar in mijn bewustzijn als zijnde belangrijk. Het is ook dezelfde Venus retrograde in Gemini als in 2004, mijn Golgotha-initiatie/ervaringsjaar, met een paar graden verschil dan. En de ervaringen van deze week versterken het zekerheidsgevoel en het geloof nog meer. Gisteren viel ik voor 12 uur in slaap omdat ik de nacht daarvoor bijna niet geslapen had, dus weet ik ook niet of er gisterennacht iets te ervaren viel. Maar in de loop van de ochtend ontstond er wel een van binnenuit komend aangenaame straling die zich gelijkmatig door mijn hele lichaam verspreidde en tot middernacht duurde. Dat zal dan wel Jupiter geweest zijn. Ook kwam ik vandaag, donderdag nog, eigenlijk toevallig in het bezit van een “small stellated dodecahedron” bergkristal want ik was eigenlijk op zoek naar een dubbele tetrahedron bergkristal die daar op lijkt maar toch echt anders is. Hier een link met foto’s van small stellated dodecahedrons. https://www.google.nl/search?q=small+stellated+dodecahedron+crystal&tbm=isch&ved=2ahUKEwi53fysx9zoAhUpMuwKHfx8CvQQ2-cCegQIABAA&oq=small+stellated+dodecahedron+crystal&gs_lcp=CgNpbWcQDDoCCAA6BAgAEB46BAgAEBhQvzdY_Uxgk15oAHAAeACAAY8BiAHQBJIBAzcuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=wbePXvn4CanksAf8-amgDw&bih=608&biw=1003#imgrc=8a6VXjM8ZKoyZM ( Dat is wel een ongelooflijk lange link, maar ik kan ze zo snel even niet korter vinden) Het zijn beiden vormen uit de sacred geometry die in bijna alle oude culturen bekend zijn en een heilige betekenis hebben. Maar daar was ik helemaal niet van op de hoogte. De dodecahedron geometrische vorm is ook 1 van de “platonic solids”. Ik voeg hierover een kortere interessante link toe uit een wiskundig magazine http://www.mathematicsmagazine.com/Articles/SacredGeometryPlatonicSolids.php En dan moet je nog even iets naar beneden scrollen, alhoewel de voorgaande tekst ook erg interessant is, tot bij de blauwe plaatjes en dan is het de 4e platonic solid. En daar staat een klein stukje tekst bij wat helemaal bij mijn spirituele reis past en dat op deze dag. Schitterend. Het verschil met de dodecahedron en de small stellated variant die door Kepler is bedacht bestaat eruit dat de pentagrammen van de afzonderlijke vlakken allemaal weer een opstaand vlak erbij krijgen die per pentagram dan een 5 zijdige pyramide vormen. Bij elkaar worden het dan dus 12 kleine vijfzijdige pyramidetjes die tezamen een 12 puntige ster vormen. Die stervorm versterkt dan weer de energie van de dodecahedron. Misschien een wat vreemd intermezzo zo over die steen maar ik voel hem wel sterk sinds ik hem donderdag “toevallig” in mijn bezit kreeg. Jupiter werkt trouwens ook als een optimistisch, ethisch vergrootglas. En Plato wil ik natuurlijk ook wel geloven, die oude Grieken die wisten wel wat van Geometrie, Kosmos en spiritualiteit. Persoonlijk vond ik het een mooie ontdekking en ik voel me weer klein maar dankbaar in dit kosmische krachtenspel. Niet ik maar de christus-impuls in mij. Dat is een goed gevoel om de Goede Vrijdag mee in te gaan.

Het is nu ’s morgens 10 uur vrijdag en ik moet ook nog even iets uitleggen wat deze week elke ochtend als ik wakker word gebeurt. Als ik dus wakker word dan voelt mijn lichaam ietwat leeg en dan voel ik het sterkst, al voelt het aan als ver weg, mijn lagere zelf dat zich nog ergens roert. Nu begrijp ik van Steiner dat wanneer je slaapt dat dan je hogere ik en je astraallichaam zich buiten je fysieke lichaam bevinden en aldaar in contact staan met de spirituele wereld. En vanaf het moment dat je opstaat dan zakken je astraallichaam en je hogere ik weer langzaam maar zeker terug in je lichaam en dat proces neemt vele uren in beslag. En ik kan het nu helemaal beamen op grond van eigen ervaringen dat dat klopt als een bus; het verschil tussen het moment dat ik wakker wordt en zeg het begin van de avond is enorm. Maar een uurtje nadat ik wakker word is het wel al weer volledig operationeel hoor dat astraallichaam. Dat lege lichaam gevoel is al na 10 minuutjes opstaan eigenlijk grotendeels weg.

Ok, over naar de Goede Vrijdag zelf,

Spectaculaire dag natuurlijk zoals ook geheel beschreven in het stuk Golgotha waarvan de link hier natuurlijk boven staat bij 24 maart. Het gaat om het overgeven, het loslaten van zoveel mogelijk angst, zelfzucht en haat. Hoe meer we daar toe in staat zijn, hoe meer we deelgenoot kunnen worden van de jaarlijks opstijgende helende levenskracht. De planeet Venus staat in de astrologie voor onze capaciteit om waarde en betekenis te geven aan alles wat we mee- en doormaken in ons leven, ze verzamelt eigenlijk al onze ervaringen op grond waarvan we onze visie ontwikkelen. Met Goede Vrijdag word ons gevraagd om in liefde en vertrouwen ons onbaatzuchtig over te geven aan de Levenskracht zelf, om te zelfreflecteren, te stoppen met het wijzen naar anderen als zijnde de schuldigen van wat dan ook voor een soort situatie, maar leren naar oprecht naar onszelf te kijken. Hoe meer we dat kunnen hoe schoner en helderder, of hoe naiever en kinderlijker onze Venus en daarmee onze ziel wordt. Hoe beter dat proces kan plaatsvinden, uit vrije wil natuurlijk, hoe meer we open gaan staan om vervuld te worden door de onsterfelijke Liefde, de Levenskracht zelf, die met Pasen wederopstaat en heling in ons bewustzijn zal brengen zoals het dat ook jaarlijks in de natuur doet. Het loslaten en de overgave maken dat onze Venus gevuld kan gaan worden met nieuwe percepties op de werkelijkheid, met nieuwe inzichten van hoe we de wereld en de maatschappij beter kunnen inrichten om meer in harmonie met de planeet, de natuur en met elkaar te leven. Het loslaten van het oude wat duidelijk in de weg staat voor het nieuwe, zoals alle psychische en emotionele verhardingen en blokkades in onze ziel, en/of onze angstige kleinzielige zelfzucht. Dat alles moet losgelaten worden om de levenskracht zelf vrij baan te geven in ons menselijk bewustzijn zodat we niet meer afgezonderd van elkaar, de natuur, de planeet en de spirituele wereld leven, maar samen en geïntegreerd met alles en iedereen. Dat opgeven van het oude en het durven ruimte maken voor het nieuwe in onzelfzuchtige overgave, al weet je nog niet wat je er voor terug krijgt, is wat Goede Vrijdag van ons vraagt. Have Faith!!

En om met Forrest Gump te spreken, één van mijn favoriete films, “And that is all i have to say about that”.

Alles bleef sterk, vrolijk en helder vandaag; krachtige enthousiaste energie.

11 april,

Hier was ik toch wel enigszins benieuwd naar, de energie van Saturnus, maar achteraf denk je weer: natuurlijk, ik had het kunnen weten. Het is gewoon erg verstevigend, het is het gevoel wat ik vaker beschrijf van verdikking of versteviging. Het geeft soliditeit in mijn hoofd alswel in mijn bovenlichaam. Opvallend was wel dat er schijnbaar een boel gebeurde terwijl ik sliep. Soms werd ik even wakker omdat ik moest piesen en dan was het of mijn bewustzijn de activiteit op heterdaad betrapte alhoewel ik denk dat dat de bedoeling was. Ik voelde dan een heen en weer gaande beweging in mijn hoofd. Ik heb het eerder beschreven, vooral in het begin toen ik de ervaring had dat er een soort van helm in mijn hoofd aangelegd werd, die er nu trouwens overduidelijk is en er voor zorgt dat er geen ongewenste invloeden in of uit mijn hoofd komen dan wel gaan. Voel ik me helemaal happy bij hoor! Ik beschreef toen dat het aanvoelde zoals een op en neergaande lijn van een mogelijk scanapparaat er uit ziet. Klinkt vreemd denk ik, maar toch is het zo. En dat gebeurt alleen ’s nachts en het heeft veel slapen van mij nodig klaarblijkelijk want ik heb echt opvallend lang geslapen. Het resultaat was er wel gelijk want het solide gevoel was gelijk aanwezig in mijn hoofd en mijn lichaam. Dat scannen lijk ook het gevoel van een rand van een schaal in mijn hoofd achter te laten, wat ik vaker beschreven heb. Alsof er een koord aan de binnenkant van mijn schedel zit ter hoogte van mijn ogen die helemaal rond gaat. En soms lijkt het te voelen alsof die rand een onderdeel is van een ondiepe schaal, bijna een soort van (soep)bord in mijn hoofd. Klinkt maf maar ik beschrijf slechts hoe het voelt, voor ik weet ook niet wat voor een reden. De soliditeit is wel nog nooit zo groot geweest.

Ok, dat is de zaterdag, stille zaterdag, ben benieuwd wat er morgen gebeurt.

12 april, Pasen

Het is nu bijna 1 uur ’s middags en ik zal vertellen wat er gebeurt is. Allereerst sliep ik redelijk vroeg, ook omdat ik er op de één of andere manier vanuit ging dat alles overdag zou gaan gebeuren. Nou dat was dus duidelijk niet zo. Net als gisteren werd ik geregeld wakker van wat bouwactiviteiten in mijn hoofd. Ik denk dat ik een keer of 3 wakker werd met de duidelijke gewaarwording alsof er een licht werd aangezet in mijn hoofd, ter hoogte van mijn ogen, alsof het verbonden was met die rand of koord aan de binnenkant van mijn schedel die ik gisteren beschreef. Een soort van mijnwerkerslamp dus maar dan scheen hij wel alle kanten op. Dat heldere schijnen ging gepaard met een intens gevoel van helderheid, zuiverheid en vredigheid. En dan viel ik weer in slaap en van 1 keer weet ik me te herinneren dat dat licht toen ik wakker werd een paar keer aan en uit ging om me er extra op te attenderen, of een soort van laatste check of alles goed aangesloten was. Maar de intensiteit als het aanstaat voel ik overdag niet meer maar het staat wel zachtjes aan, een soort van behoorlijk gedimd licht. Waarbij nog wel aangetekend dat ik me duidelijk realiseerde vannacht toen het me overkwam dat die intensiteit en zuiverheid die ik ervoer nog veel te sterk voor me was. Ik heb nog wel het een en ander te leren voordat ik die mate van zuiverheid kan verdragen, maar het werd wel even gedemonstreerd voor me. Ook kan ik vanaf nu dat binnenlichaam met zekerheid het astraallichaam gaan noemen en het lijkt min of meer klaar voor voorzichtig eerste gebruik. Maar dat zal waarschijnlijk niet voor Pinksteren zijn na enige daaraan voorafgaande leermomenten. Pinksteren, de verbinding tussen hemel en aarde, de vruchtzetting in de natuur, het uitstijgen boven het polariteitsdenken, de uitstorting van de heilige geest. dat astraallichaam zal dan denk ik op de een of andere manier operationeel worden. 1e week van juni, astrologisch tezamen met de Venus in Gemini conjunctie en de 1e van 3 opposities van mijn natale Neptunus met Uranus en iets eerder de eerste van 3 natale Zon conjuncties met Cheiron. Bij deze langzame planeten betekent dat dat ze in het najaar de 2e maken en volgend jaar maart de 3e en laatste, tijdens de 1e volle maan na de lente-equinox, gedurende dezelfde stille heilige Paasweek dus. In die dagen vindt ook de “volle maans positie”plaats van die Venus conjunctie van 3 juni. Volle maans positie is niet helemaal correct maar Venus staat dan wel op haar verste punt van de aarde aan de andere kant van de zon, de avondster-conjunctie eigenlijk zoals die van juni de morgenster retrograde conjunctie is. Interessant is trouwens dat die retrograde-morgenster-conjuncties in een pentagram patroon verlopen vanaf de aarde beschouwd. Zoek het maar eens op op het internet de prachtige geometrische bewegingen van die Venus conjuncties rond de zon, vanuit het conjunctie perspectief. Maar hoe dan ook, alle 5 sterpunten van dat pentagram worden iedere 8 jaar herhaald (5 keer 1,6 jaar is 8 jaar= 1 pentagram doorlopen) en 16 jaar geleden, mijn Golgotha-initiatie-jaar was er dus ditzelfde Venus-ster-punt in Gemini. Maar wel steeds een klein beetje verschuivend, in 2004 volgens mij 17 graden Gemini en nu 13. In iets meer dan 1250 jaar maakt datzelfde sterpunt een volledig rondje door de gehele dierenriem en in 251 jaar schuift ieder venus-sterpunt dus precies één vijfde (251 jaar dus) op. In 1769 was er dus ook het 13e graad Venus-ster-punt in Gemini net als nu en ook in 1518. En vooral 1518 is interessant omdat toen de vorige Pluto-Saturnus conjunctie in Capricorn plaatsvond net als dit jaar (transformatie-deconstructie-en constructie van maatschappelijke structuren). En 1769 volgde dit ster-punt op de Pluto-Saturnus oppositie in Capricorn-Cancer. En als je je dan realiseert dat Gemini het teken is van Mercurius ( de heler(aartsengel Rafael), boodschapper, het brein, de ratio, polariteit) en vooral staat voor nieuwe percepties. En Venus staat in principe voor het vrouwelijke, schoonheid, balans, liefde en vooral de menselijke capaciteit om waarde en betekenis te geven aan alles wat we meemaken, van de geboorte af aan, plus natuurlijk de betekenis van Venus op de Goede Vrijdag: Al die in jezelf opgeslagen waardes en betekenissen offeren, je lagere ik, de ziel zo schoon, leeg mogelijk maken en overgeven aan de hoogste betekenis van Venus: de Liefde (is ook de Levenskracht zelf). Hier volgt een link naar een video waar ik vorige week op stuitte van een astrologe die zich in Venus gespecialiseerd heeft en daar zinnige dingen over zegt. https://www.youtube.com/watch?v=fh59NZbtf94

Als je dat alles in ogenschouw neemt dan kan je je voorstellen dat ik verwacht dat we de komende maanden dus hoogstwaarschijnlijk nieuwe maatschappelijke percepties gaan ontwikkelen voor de bestrijding en de (maatschappelijke) gevolgen van het corona virus. Nou is dat natuurlijk niet zo moeilijk om te voorspellen maar het geeft wel aan dat de sterrenhemel constructief mee lijkt te werken, of dat wij natuurlijk de huidige uitzonderlijke astronomische patronen volgen. Ze geven ook het tijdframe aan, alhoewel er altijd aan gedacht moet blijven worden dat de uitwerking van de planeetkrachten afhankelijk is van ons bewustzijnsniveau, zo kan Neptunus bv op laag niveau verwarring, verslaving, ongrijpbaar, verhullend, of fake news betekenen maar op hoger niveau, kunstzinnigheid, spiritualiteit en hogere bewustzijnsniveaus. Het hangt van onszelf af. Maar na deze Paasweek doorgemaakt te hebben en voor mezelf te weten dat mijn ervaringen synchroon lopen met de energieën die momenteel zichtbaar dan wel (nog) onzichtbaar door de wereld trekken, ben ik er van overtuigd dat de hogere planeetinvloeden, die nu net met Pasen in ons bewustzijn vernieuwd zijn, bewust dan wel onbewust, naar mijn inzicht leidend zullen gaan zijn de komende jaren. Maar het had ook de andere kant op kunnen gaan, als er niet genoeg positieve collectieve krachten geweest zouden zijn. In dat geval had de deconstructie van de maatschappelijke structuren volledig geweest. Het succes van de hele spirituele onderneming van de mensheid staat of valt immers met het gezamenlijke gebruik van onze Vrije Wil. De keuzes van onze collectieve Vrije Wil door de eeuwen heeft genoeg basis opgeleverd om verder op door te kunnen bouwen. We leven momenteel in een scharnierpunt van de menselijke evolutie. De energetisch collectieve positieve samenwerkende onderstroom in de wereld is van een dusdanige omvang geworden dat ze de bovenstroom zullen gaan vormen in de wereld, een grote maatschappelijke her-polarisatie. Een typisch Aquarius wereldbeeld trouwens.

14 april,

De grote gebeurtenissen zijn natuurlijk achter de rug nu alhoewel ik in de nacht van zondag op maandag toch nog wakker werd met dezelfde ervaringen van de nacht van vrijdag op zaterdag, Saturnus, “de scan-ervaringen” in mijn hoofd. Ik weet niet waarom maar het was er.

Het astraalllichaam komt wel vooral vandaag meer tot leven maar ik voel ook wat oude conflicten wat meer opspelen, maar niet echt sterk. Nou zijn maandag, dinsdag en woensdag ook de dagen dat de de Zon vierkant op Pluto staat en dat zijn vaak hoog-energetische dagen die makkelijk in agressie en conflict kunnen omslaan. Trump vind ik vaak wel een goede graadmeter omdat ie zo impulsief is. Zijn conflict met zijn gouverneurs en met de historische interpretatie van zijn keuze de afgelopen maanden is een overduidelijk voorbeeld van Zon vierkant Pluto, en dan vooral in zijn lage negatieve uitingsvorm. Hij is niet in staat tot enige zelfreflectie. Voordeel van nu is wel dat het voor iedereen duidelijk wordt hoe het zit, dat hij zelf Donald, Fake News, Trump is. De harde saturnale feitenreeks in deze crisis spreken voor zich, daar helpt geen fake news meer tegen. Ik zit nu net naar zijn persconferentie te luisteren en het is zo tragisch, de man is zo vervuld van zichzelf, de doden en het zorgpersoneel zullen hem worst wezen. Als een echte narcist kan hij alleen maar over zijn eigenbelang praten. Maar ja, zoals ik al vaker gezegd heb: De compleet zelfzuchtigen zullen in deze crisistijden steeds wilder om zich heen gaan slaan totdat ze uiteindelijk in het niet gaan verzinken. Ze zullen worden weggevaagd binnen afzienbare tijd, niet in staat tot enige zelfreflectie en samenwerking, aangevuurd door- en dienaren van- de Haat.

Genoeg voor vandaag, ik zal wel nog even vermelden alhoewel ik dat vaker heb gedaan dat ik er geheel vanuit ga dat er maar zeer weinige lezers zullen zijn die ook maar iets geloven van wat ik zeg. En dat begrijp ik helemaal. Ik zeg zelf ook vaker tegen mensen dat ik het zelf ook niet zou geloven als iemand me dit verteld. Maar toch is het zo, en ik kan ook niet anders dan het gewoon opschrijven. Ik heb wel een aantal, naar ik denk, vaste lezers en voor die mensen is het dan ook bedoeld denk ik. Ik heb me geregeld afgevraagd waarom ik geen impuls voel om het te vertalen in het Engels omdat dan mijn bereik natuurlijk meer dan 1000 voudig zou zijn. Maar die impuls heb ik nooit gevoeld en ik weet natuurlijk inmiddels ook wel dat dat ook niet goed zou zijn momenteel. Ik voel het duidelijk als een voorbereidingsfase alhoewel het eindpunt wel dichterbij komt. Maar de Geest leidt en die volg ik onvoorwaardelijk. Met Pasen 2018 maakte ik me nog zorgen hoe ik die tussentijd verborgen moest doorkomen als ik alles zo openlijk op blog zet. Maar inmiddels moet ik daar natuurlijk hartelijk om lachen. Bijna iedereen zal me natuurlijk als een soort van psychoot zien. Ik ben geheel natuurlijk beschermd. In die Paastijd werd ik door die zorgen intuitief geleidt naar de wiki pagina van de mythische helm van Hades, die onzichtbaar maakt voor kwaadwillende geestelijke entiteiten. Gek genoeg denk ik nu zelfs nog dat dat nog klopt ook omdat ik die helm aan de binnenkant van mijn schedel met periodes zo sterk kan voelen. Maar ja, undercover als een psychoot is wat mij betreft prima. Het gaat er uiteindelijk om wat ikzelf geloof, wat een ander daarvan vindt doet nu nog totaal niet ter zake. Vandaar mijn isolatie en het Nederlandstalige blog. Het is slechts bedoeld voor die mensen die het serieus nemen en er eventueel iets aan hebben. En mogelijk voor later natuurlijk want vroeg of laat gaat het wel in de openbaarheid komen, als de reis en de voorbereiding klaar is.

24 april,

De paasweek was zo zuiver en krachtig, eigenlijk boven mijn macht, maar in dat soort periodes word ik opgetild als het ware. De week erna viel ik weer wat terug en was er innerlijk wat meer conflict maar diep ging dat niet. Vanaf de 20e zo ongeveer toen de Zon van Aries naar Taurus ging veranderde de energie. Gisteren, de 23e, was het nieuwe maan, dus weer het begin van een nieuwe cyclus met een boel grote aspecten erin. Wat ik nu sinds die nieuwe maan voel is een sterk verdicht astraallichaam gepaard aan een behoefte naar weer meer innerlijke zuiverheid. Het voelt alsof ik in een krachtige cocon zit die zuiverheid van denken en voelen vereist ter onderhoud. Eénpuntige concentratie is weer als vanouds gevraagd. Ook is er via het kruinchakra een sterke band met de geestelijke wereld. Gek genoeg heb ik nooit imaginaties of stemmen. Het is altijd de intuïtie, het onvoorwaardelijk volgen van ingevingen zonder dat ik meestal weet waar het naar toe leidt, en soms licht er als het ware iets op in iets wat iemand zegt of schrijft, ook op internet natuurlijk, waardoor ik weet dat ik daar beter naar moet luisteren. Zo kwam ik gisteren een paar keer achter elkaar de aanwijzing tegen om de komende maand de muziek weer eens op te passen. Eigenlijk al jaren niet meer gedaan maar ik zal deze weken weer eens de gitaar en de zang ter hand nemen. Vroeger altijd veel plezier en energie uit gehaald. Die intuïtieve afstemming in het algemeen wordt dus ook steeds sterker met de jaren.

27 april,

Vanmorgen hier en daar wat correcties aangebracht en ik zal even melden dat mijn astraallichaam zich begint te roeren, alsof het gevuld is met geest. Het helpt bij de transformatie. Ook in mijn hoofd voel ik die verdergaande versmelting.

3 mei,

Het astraallichaam vult zich steeds meer en wordt steeds krachtiger. De concentratie hoog houden is ook hier weer belangrijk. Ik las vandaag de pericoop voor deze week (3-10 mei) en dat is Johannes 15 die enorm resoneert in me. Ik gebruik zelf een oude interpretatie van Ogilvie die ik altijd erg prettig gevonden heb. Ik zal voor deze keer het begin overschrijven, het vervolg indien geinteresseerd kan je vast wel op het net vinden:

“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader de landbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af; en elke rank die vrucht draagt, zuivert hij van wilde loten, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt reeds gereinigd, omdat gij het geestwoord opgenomen hebt, dat ik tot u heb gesproken. Blijft in Mij- en ik leef in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen, indien zij niet blijft aan de wijnstok, zo ook gij niet, indien gij niet blijft in Mij. Ik ben de Wijnstok, gij zijt de ranken…………….”

En nog wat verderop:” Mijn vrienden zijt gij, indien gij het doel verwerkelijkt, dat ik in uw hart leg. Ik noem u niet meer knechten, want een knecht weet niet wat zijn heer doet. U heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn Vader heb gehoord, u heb doen kennen. Niet gij hebt mij tot vriend verkoren, maar Ik heb u verkoren en u ertoe bestemd, dat gijzelf heengaat en vrucht draagt en dat uw vrucht blijft. ………….”

Het hoog en zuiver houden van de concentratie en de gedachten voelt aan als verbonden blijven met de wijnstok, wat een vrijwillige daad is en blijft.

4 mei,

Reactie op een artikel in het NRC. Het gaat me meer om de reactie om dan het artikel zelf. Vandaar dat er geen link staat.

“De toekomst vormt zich rond de meest zuivere morele intenties die in de hele mensheid leven, als die door genoeg mensen bewust gedeeld en uitgedragen worden. De hele menselijke ontwikkeling is een proces van bewustwording, van onbewust naar bewust, van primitief eigenbelang naar belangeloosheid. Belangeloosheid is uiteindelijk het ultieme eigenbelang daar het de natuur en de maatschappij maximaal harmonieus doet ontplooien voor de menselijke soort en voor ieder individu afzonderlijk. Die evolutionaire ontwikkeling gaat schoksgewijs waarbij steeds weer door de geschiedenis heen kortzichtig eigenbelang geofferd moet worden, meestal afgedwongen door interne en/of externe bedreigingen die dwingen tot verandering. De overleving van de soort vereist door de eeuwen een steeds belangelozere ontwikkeling. Nu zitten we op zo’n evolutionair bepalend scharnierpunt net als zo’n 500 jaar geleden bij de geboorte van het rationele bewustzijn.

De toekomst zie ik positief in omdat de verbindende aspecten van de moderne media het mogelijk maken om met zeer veel mensen tegelijk een grote bewustzijnsgroei door te maken, positieve intenties leiden tot meer samenwerking, enthousiasme en creativiteit; dé manier om versneld kortzichtig destructief eigenbelang te overwinnen. De door angst en zelfzucht doordrongen negatieve intenties leiden slechts tot afzondering, verbrokkeling, splijting en haat. Die laatsten konden het afgelopen decennium de nieuwe media wel gebruiken als megafoon maar tot samenwerken zijn ze door hun zelfzuchtige en angstige aard maar minimaal in staat. De toekomst is aan de samenwerkers.”

14 mei,

Het is deze maand een zeer golvende maar krachtige energie, vanaf de nieuwe maan in Taurus op 23 april. Het valt me deze maand echt op dat de piekmomenten steeds liggen op de dynamische maanfases, dus op nieuwe maan van 23 april, openingskwart op 30 april, volle maan op 7 mei en het sluitingskwart vandaag 14 mei. Rond die dagen is er een bijzonder sterke energie actief in mijn lichaam. Vooral met volle maan was het krachtig, te vergelijken met de ervaring van vorig jaar augustus waarbij ik een energie voelde afdalen door een soort van energiebanen van mijn kruin naar mijn heup vlak onder mijn huid. Maar ook nu is het bijzonder krachtig.

En dat zijn dan de hoogtepunten van die golfbeweging door de maand heen. Gedurende de dalen daartussenin voel ik me een stuk zwakker. De concentratie blokkeert dan zoals ik het vaker mee maak. Het energieniveau is dan (nog) te hoog en te zuiver, ik kan het nog niet aan dan. Ik heb het vaker beschreven. Het hoort bij mijn spirituele weg snap ik zo onderhand wel. Omdat mijn weg omgekeerd gaat. Mijn kosmische inwonende gast, hoger ik, ziel komt immers uit een toekomstig bewustzijn en het grootste deel van mijn bewustzijnsniveau is nog te beperkt om het te bevatten. Maar we komen wel steeds hoger en dieper. Ook is er een boel begrip en vergeving voor de beperkingen van onze menselijke aard. Zoals ik vaker geschreven heb verwacht ik dit jaar met Kerst het diepste punt te bereiken, het geboortemoment van het nieuwe tijdperk en een half jaar later met St Jan het hoogste punt, de materiële manifestatie van die geboorte. Dit komende najaar zal wel de grote botsing brengen tussen de meerderheid van samenwerkende mensen die willen werken aan een betere toekomst voor allen contra de minderheid die krampachtig vasthouden aan oude verworvenheden en die daarvoor alle negativiteiten uit angst en zelfzucht in de strijd zullen gooien. Maar dit jaar gaan we ook zeker met Pinksteren en de komende zomerzonnewende een mijlpaal bereiken, de energie is te krachtig. Op deze komende zomerzonnewende is er ook een volledige zonsverduistering in de eerste graad van Cancer, wat op zich al heel zeldzaam is, op een eerste graad tijdens een zonnewende. De astrologische kalender wijst ook op de geboorte van een nieuw tijdperk op 21 december van dit jaar, ook al op een zonnewende, dit keer de Jupiter-Saturnus conjunctie op de winterzonnewende in de eerste graad Aquarius. En in het komende najaar lijkt er dus een strijd ophanden daaraan voorafgaand. En het volgend voorjaar is ,vooral voor mij persoonlijk, astrologisch bijzonder sterk tijdens de Stille Week, de Nieuwe Scheppingsweek waar ik dit jaar min of meer al een soort van voorproefje doormaakte.

De cyclische rondgang door het jaar is een spiraalgang. Mijn bewustzijn, en van iedereen natuurlijk (bewust dan wel onbewust), kom steeds langs of door dezelfde punten in het jaar, maar ieder jaar een stukje hoger gedurende het voorjaar en een stukje dieper in het najaar als alles goed gaat. Een voorbeeld van dat fysieke groeiproces is bijvoorbeeld dat ik die “helm” in mijn hoofd de eerste jaren steeds omschreef als een nog zachte substantie waar een soort van barsten inkwamen als ik teveel angst of zelfzucht toeliet in mijn denken en voelen. Maar nu voelt die “helm” als solide aan en kan ik die negatieve invloeden steeds sneller keren. Het heeft een soort van uithardingsproces doorgemaakt in die paar jaar.

Laat me ook nog even duidelijk maken, alhoewel ik het al vaak gezegd heb, dat ik uit mezelf niks kan. De christus-impuls, de levenskracht, mijn hogere ik, of mijn ziel werken door me. Mijn enige taak bestaat eruit om plaats te maken, om mezelf te láten transformeren in Geloof, Vertrouwen en Overgave. En laat ik nou net gisteren op een citaat van Steiner stuitte dat hier nou ook net over gaat:

Voor onze Michaelische Tijd,

We must eradicate from the Soul
All fear and terror of what comes towards us
From out of the future,
And we must acquire serenity
In all feelings and sensations about the future.
We must look forward
With complete equanimity to everything that may come,
And we must think only that whatever comes
Is given to us by a world directive full of wisdom.
It is part of what we must learn in this age:
Namely to live out of pure trust
Without any serenity in existence,
Trust in the ever-present help of the Spiritual World.
Truly, nothing else will do
If our courage is not to fail us.
And we must seek this awakening within Ourselves
Every morning and every evening.

– Rudolf Steiner

23 mei,

Gisteren avond was het de nieuwe maan in Gemini en een bijzonder belangrijke maand van innerlijke concentratie en het zoeken van nieuwe richtingen voor de mensheid. Eigenlijk staat de hele zomer tot ergens in augustus in het licht van innerlijke reflectie, evaluatie en nieuwe overwegingen, wat trouwens niet wegneemt dat er grote ontsporingen kunnen plaatsvinden. Maar dat laatste geldt vooral voor degenen die niet beheerst in zichzelf gecentreerd zijn, diegenen die op de golven van de steeds extremere emoties in de rondte geslingerd worden alsof ze zich aan de buitenrand van een wervelstorm bevinden. Het is juist die innerlijke concentratie, het houden van de balans wat ik deze dagen en weken als weer bijzonder belangrijk ervaar, het oog van de storm. Deze nieuwe maan was dat vrij extreem: De innerlijke cocon van hoofd tot middel voelt bijzonder krachtig steeds dikker en elektriserender aanvoelend. Ik weet dat ik veel in herhaling val met die beschrijvingen van innerlijke transformaties maar ze zijn echt uitzonderlijk en bijzonder krachtig voelbaar. Het is een cyclisch proces alsof er een innerlijke boom groeit als het ware, ieder jaar groeit het dikker, sterker, hoger en dieper. Dat is wat ik ervaar en iedere keer denk ik, nou we zullen er nu wel bijna zijn; Maar nee, het kan nog steeds dikker, elektriserender en krachtiger; Het is zoveel krachtiger ontwikkeld nu dan 2 jaar geleden en er zal eerdaags echt wel een voorlopig eindpunt zijn, alhoewel het proces op zichzelf natuurlijk eeuwig verder ontwikkelend zal zijn.

Maar soms, zoals nu, voel ik intens dat we weer een belangrijk scharnierpunt naderen en deze maand is er weer zo één. Van nu tot eind juni is zo’n knooppunt. Ik voel het innerlijk aan de oplopende concentratie en de intensiteit van de innerlijke ontwikkelingen. Maar via de astrologie zie ik dat het er astrologisch ook zo voorstaat. De Venus retrograde is bijzonder belangrijk dit jaar. Naarmate ik meer leer en voel wordt dat steeds intenser. En gek genoeg lijkt het erop dat ik op het moment zelfs professionele astrologen, die ik hoog acht, op nieuwe belangrijke astrologische dingen aan het wijzen ben die hun ontgaan. Ik zit geregeld in discussies en krijg steeds meer erkenning voor mijn inzicht, wat op zich wel komisch is omdat ik uiteindelijk maar een amateur ben die er zich pas 3 jaar mee bezighoud. Het doordringen van dat inzicht zal wel even duren omdat het de standaard inzichten van een deel van de astrologie gedeeltelijk overhoop gooit. En het heeft te maken met de Venus-retrograde en haar interactie met de grote buitenplaneten en de invloed die ze daarop heeft door de eeuwen heen. Maar we zullen zien of ik gelijk heb.

Maar de kern van die venus retrograde is op 3 juni alhoewel ze eigenlijk al 10 dagen aan de gang is en duurt tot ergens rond 25 juni. Maar naarmate we dichterbij die kern komen wordt de energie steeds intenser. De vorige venus retrograde 1,5 jaar geleden, was de eerste keer die ik volstrekt onaangekondigd intens ervoer en dat was bijzonder krachtig zo’n 3 dagen voor en na de exacte conjunctie, een zeer bijzondere ervaring waarin ik ook gewezen werd op het belang van deze venus in Gemini retrograde, en dat is ie, niet alleen voor mij maar voor de hele wereld. Hij of eigenlijk Zij hoort bij de grote Pluto-Saturnus conjunctie van 12 januari, de aankondiger van de maatschappelijke deconstructie, middels het virus dit keer bleek achteraf, je weet eigenlijk niet wat er precies gaat gebeuren is mijn ervaring maar wel wanneer en dat er iets gaat gebeuren. De venus retrograde levert dan de basis en het begin van nieuwe maatschappelijke percepties en perspectieven voor een andere, nieuwe maatschappij inrichting. Daarnaast wordt die retrograde vergezelt en versterkt door 2 gedeeltelijke maansverduisteringen en één algehele zonsverduistering in de maand juni. Daarnaast zijn een paar weken geleden 3 krachtige buitenplaneten vlak na elkaar ook retrograde gegaan, uitzonderlijk, tot in september en dat zo vlak na elkaar retrograde gaan geeft bijna een dwingend karakter aan de naar binnen kerende evaluatie en herijking of herbepaling hoe individueel en maatschappelijk verder te gaan. Kortom, genoeg zaken om naar uit te zien en me innerlijk voor te concentreren.

26 mei,

Vandaag even melden dat het innerlijke lichaam, inclusief mijn hoofd, nog nooit zo massief en compleet heeft aangevoeld als vandaag, sterk groeiend sinds een dag of 5. Wat wel afwijkt is de bijzonder sterke impuls om gecentreerd en geconcentreerd te blijven. Ik voel duidelijk dat daarvan afwijken niet goed is en schadelijke gevolgen zou hebben die ik niet kan voorzien. Ik heb daar uiteindelijk vrije keus in hoor, maar dit keer voelt de waarschuwing zo sterk dat ik de aanwijzing zo goed mogelijk probeer op te volgen. We zitten in de Hemelvaartsweek wachtend op Pinksteren en een paar dagen later gevolgd door de Venus conjunctie, in een soort van meditatieve bewustzijnstoestand terwijl de innerlijke energie stijgt.

5 juni,

Het is de afgelopen week bijzonder intens geweest. Ik heb niks opgeschreven omdat op 27 mei vroeg in de ochtend mijn jongere zus onverwacht overleed. Ze lag weliswaar in het ziekenhuis en er was een risico van overlijden maar toch kwam het onverwacht. Ik ben het grootste deel van de week bij mijn moeder in huis geweest om haar te helpen bij het verwerken van het verlies van haar 2e dochter. Het is toch één van de ergste gebeurtenissen voor een moeder, het verlies van een kind dat eerder sterft dan jezelf. Dus er waren uiteraard veel tranen, veel herinneringen en veel rouw. Door mijn eigen spirituele gesteldheid op het moment kon ik de aanwezigheid van de ziel van mijn zus wel voelen. Het gaf me de mogelijkheid om tegen mijn moeder de juiste dingen te zeggen en haar goed te ondersteunen. Daarnaast zat er natuurlijk ook veel verdriet bij haar man en haar 3 kinderen maar die heb ik eigenlijk pas bij de begrafenis gezien. Maar het was natuurlijk een “corona-begrafenis” , dus kort, weinig mensen, fysiek afstandelijk en zonder receptie. De tijd bijna geheel dus met mijn moeder doorgebracht, afgewisseld met mijn oudere zus en alles wel goed af kunnen sluiten samen met haar.

Ik ben dus pas net 1,5 dag terug en voel me spiritueel steeds intenser. De Venus retrograde van afgelopen woensdagavond was bijzonder sterk en op diezelfde avond was er in de Verenigde Staten een mogelijke ommekeer in de protestbeweging met een vlammende brief van James Mattis die zeer duidelijk maakte hoe hij het Trump presidentschap beoordeelde en een mooie thuisspeech van Barack Obama om het volk te verenigen en de mogelijkheid uitsprak dat er nu daadwerkelijke hervormingen kunnen gaan volgen. Hoopvolle ontwikkelingen dus.

Ik schrijf hieronder ook mijn astrologische ontwikkeling van ontdekkingen en denkbeelden die ik de afgelopen 2 maanden heb gevonden en doorgedacht. het is een verzameling commentaren en delen van discussies met diverse astrologen. Deze visie is ook dermate nieuw voor de astrologische gemeenschap dat het wel enige tijd zal duren voordat dit definitief doordringt. Het zou namelijk veel implicaties hebben voor de astrologie in het algemeen. Ik begin hier met een stukje waar ik ook mee eindig omdat het in mijn ogen de samenvatting is van de hele Venus-Starpoint-Cyclus die 1255 jaar beslaat, de namen van de astrologen waar ik mee communiceerde heb ik er uitgelaten:

“Thank you, and in addition to all the talk about Gemini, Venus herself in her higher expression has of course to do with the evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and the hate.. And this conjunction on june 3 and beyond will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.”

Hey ….., good one. You may find this interesting and useful:
“May be interesting for you to know that the upcoming Venus starpoint in Gemini 13 from june 3 is exactly the same starpoint in the same degree as the one after the saturn-pluto conjunction in capricorn from january 1518, and almost on the same day. The Venus starpoints have a full cycle from 1255 years, and one fifth is 251 years which is very close to the pluto cycle. So every 251 years the next venus-star point hits gemini 13. This Gemini starpoint in 13 Gemini is following  the last two saturn-pluto conjunctions in Capricorn:  january 12 from this year and may 25 1518 after the pluto-saturn conjunction from january 3 1518. Both with north nodes in Gemini as well.  On june 3 1769, the time in between, this same 13 Gemini starpoint was also there  but then after a  pluto-saturn opposition in capricorn-cancer with south node in gemini.  Gemini….., so, new perceptions after the pluto-saturn conjunction deconstruction.   Might be interesting for you as an astrologer if you dont know it already. Its a piece of astrology i never hear about here on the net, while i think its a very interesting part of the big astrology of this year. The Venus-Starpoint-cycle is interacting with the outerplanet cycles and who knows how many more planetary cycles. Good luck , i hope you can use it.

Yes, its fascinating. Arielle Guttman, video here on youtube, made me aware of the 251 years. She studies Venus all her life and she mentioned it but she didnt make the connection with the pluto-saturn conjunctions in capricorn. But to me there was immediatly an alarm because to me the saturn-pluto conjunctions in capricorn are the most important ones, they mark endings and beginnings of new eras. i realised immediatly that it is an important piece for the puzzle. Two starpoints ago is 502 years, so 1518, the Reformation, the personal conscience and the birth of the rational consciousness, and probably now in 2020 the birth of the planetary consciousness. Also the one in 1769 with north node in Sagittarius seems to mark the half way point preceding the American and even French Revolutions. That whole period has by the way all Gemini starpoints every 8 years, just like now.  But i am still surprised that i have heared no astrologers about it. Maybe you will be the first one, i think you know your history so you will realise the importance of the historic turning point where we are in now. Good luck, and all the best.

Go ahead, you can use anything you want! With this post i see that i i didnt mention here that i see the pluto-saturn conjunction from 1518 as the start of the Reformation, the personal conscience and the birth of the rational consciousness. One aspect of the gemini venus retrograde + the nodes in Gemini was i believe the incredible increase of book printing. Although printing was invented around 1450 it really got a big boost after 1518.. Luther wanted big amounts of bibles in the languages of the common people instead of Latin ones, so they could read it themselves and make up their own mind. Big big thing in those years, Finally  independance from the powerful corrupted catholic clergy. As well the printing increased bigtime the spread and development of early enlightenment ideas and science early 16th century. So the Gemini answer after the pluto-saturn deconstruction gave a big boost to positive liberating idealism.  In 1769 north node in sagittarius  created new perspectives, think for example Thomas Paine, preceding the American Revolution, a kind of halfway point.  And now i think in 2020, especially with saturn in Aquarius, the importance of the internet and social media connections will increase very strongly and it will connect so many people worlwide; Personally i call it the birth of the planetary consciousness. And because positive cooperating intentions spread a lot faster than selfish negative intentions, positive idealism will beat the negative intentions again just like in 1518, think for example Greta Thunberg, where one independant individual can speak and share her ideas to the whole world without her being controlled by corrupted power structures. Positive intentions are filled with inspiration and the will to collaborate while negative intentions can use the internet and social media as a megaphone, they can shout very loud, but because of their selfcentred and hateful nature they are very bad at collaborating, they usually argue a lot among eachother.  And corrupt powers need also a lot of dark corners to hide their many  abusive secrets but the increasing transparency of the net forces in the uncovering light of transparency. Well i hope you can use this, greetings and all the best.

Thank you, and in addition to all the talk about Gemini, Venus herself in her higher expression has of course to do with the evolutionary journey to purify the heart ever more, making ever more room for Love by voluntarily sacrificing the self-centredness, the fear and  the hate.. And this one will be a milestone because it is needed in the world. Only Love can really unite, starting for the ones that can hear, see and sense the calling of the heart. But stay also aware that the forces of stagnation wont give up easily, we’re not there yet.”

OK, dat was de astrologie waar ik me mee bezig heb gehouden. Daarnaast moet ik een bijzondere ervaring vertellen die nog steeds gaande is. Het begon rond Hemelvaart dat ik voelde dat mijn astraallichaam los van de grond kwam. Eind November vertelde ik dat tijdens mijn 2e saturnus-return dat astraallichaam zich aan de onderkant begon te sluiten en nu een half jaar later voel ik dat dat afgesloten astraallichaam zich met Hemelvaart los van de grond kwam. Er kan ook geen negativiteit meer in, alles wordt afgestoten, soms zijn er nog wat oude reflexen maar dat duurt dan maar bijzonder kort en komt niet dieper dan de oppervlakte. Dat proces is nog steeds gaande, mijn bovenlichaam en mijn hoofd voelen de laatste dagen bijzonder vurig aan. Ik las vorige week weer eens een oud boekje van Emil Bock over de jaarfeesten en dan speciaal over Hemelvaart en Pinksteren en daarin beschreef hij het zwevend overbruggen van de kloof tussen mensenwereld en geesteswereld door het astraallichaam, en dat lichtte ontzettend op in mijn ziel toen ik dat las. Dat zou dus welzeker aan de hand kunnen zijn, we zullen zien. Het is natuurlijk al Pinksteren geweest maar ik heb intussen geleerd om ook de Oosters-Orthodoxe kalender te respecteren: Pasen en Pinksteren vallen meestal een week later en Kerstmis is niet op 25 december maar op 6 januari. Oosters-Orthodox Pinksteren is dus pas komende zondag. Pasen en Pinksteren duren bij mij dus een week langer en zoals diegenen weten die mijn blog lezen is 6 januari bijzonder belangrijk: van 25 december tot 6 januari zijn de heilige nachten en de spirituele gang van de geboorte van Jezus tot de geboorte van de Christus.

Bovendien volgt er op de komende zomer zonnewende een bijzondere betekenisvolle eclips, een volledige zonsverduistering die op dit punt zo weinig voorkomt dat er zeer veel verwachtingsvolle aandacht voor is in astrologenland. Weer een ankerpunt in dit bijzondere, astrologische sterke, jaar.

15 juni,

De afgelopen dagen weer transformaties doorgemaakt met afgelopen zaterdag en zondag als centrale dagen, de dagen dat Mars en Neptunus exact conjunct waren trouwens. Een klein aanloopje is hier nodig: Degenen die meer gelezen heb van me weten dat als er een Mercurius retrograde aankomt, 3x per jaar, dat mijn brein, en ieders brein trouwens, in de “shadow zone” komt, wat betekent de eerste van de drie passages, dat brein als het ware stil valt, een soort van verplichte mentale vakantie waarin ik veel minder geconcentreerd kan en mag zijn omdat de volgende 2 passages er pas echt toe doen. Ik ervaar dat nou al jaren zo maar meestal krijg ik het pas door dat we in die zone zijn als ik meer lagere impulsen registreer, meestal masturbatie behoeftes. Achteraf gezien arriveerden we in die zone op 2 juni maar door de omstandigheden en de intense conjuncties en volle maan had ik het totaal niet in de gaten. Pas een week later zo rond de 10e kwamen er wat impulsen door alhoewel die wel aan de oppervlakte bleven maar ik registreerde wel gelijk dat ik niet helemaal los was van het fysieke plan. Ik voelde dat koord wat ik diverse keren beschreven heb en verbonden was met mijn onderste 2 chakra’s. En dat koord hield me tegen om verder op te stijgen en tegelijk voelde ik ook mijn hersenen als letterlijk 2 helften. En zo heb ik een paar dagen enigszins hulpeloos doorgebracht tot afgelopen zaterdag en zondag, met een centrale plek op de tussenliggende nacht. In dat weekend begon dat koord op te lossen, te verdwijnen. In de astrologie een kwaliteit van Neptunus, waar zo nog wat meer over. Ik werd er geregeld in die nacht wakker van terwijl dat proces aan de gang was en tegelijk voelde ik de 2 hersenhelften zich verbinden en één worden. Het lijkt sindsdien ook een soort van uithardingsproces want het wordt steeds harder ervaar ik nu een dag later. Ook de aandriften verdwenen, wat ik bewust ervoer! Ik weet dat het een voorbereiding is op de komende zomer-zonnewende en op de hele daaropvolgende zomer en ik ben bijzonder benieuwd. Ik snap de volgorde van het hele proces natuurlijk niet, ik registreer slechts, maar leef in een staat van spirituele overgave en compleet vertrouwen, dus voor mij is het meer verwondering en een lichte vorm van nieuwsgierigheid.

Nu nog over Neptunus, gaat over van alles, in zijn lagere vorm, verslavingen, fake news, complotdenkers en -theorieën, verdwalen, mistigheid ongrijpbaar, maar in zijn hogere vorm, kunsten, muziek, goddelijke harmonieën, spiritualiteit, intuïtie, ook wel genoemd het goddelijke vrouwelijke. Dat laatste is zeer waarschijnlijk want het is duidelijk een vrouwelijke energie. Komisch is dan wel weer dat Neptunus, een mannelijke Romeinse God, een vrouwelijke energie is. Een eerste vorm misschien van een goddelijke transgender? Ze wordt astrologisch ook gezien als de hogere vorm van liefde, de Agape. Venus en Neptunus zijn dan ook intens verbonden en daar weet ik alles van want door mijn hele persoonlijke horoscoop zijn ze op meerdere manieren sterk met elkaar verbonden, vooral deze jaren. Neptunus heeft een cyclus van 163 jaar en verblijft voor 14 jaar in een sterrenbeeld en momenteel verblijft ze in haar eigen teken Pisces waarin ze nog een stuk intenser is. En vooral in Pisces heeft ze een beruchte dan wel beroemde kwaliteit van mogelijke “end of era storms” waarin ze oude overbodig geworden structuren, persoonlijk dan wel maatschappelijk, op kan lossen. En dit jaar is daar een overduidelijk voorbeeld van, in samenwerking met de deconstructies van de Pluto-Saturnus conjunctie in Capricorn, het eigen huis van Saturnus, waardoor die deconstructies op zijn krachtigst zijn.

En sinds die Pluto-Saturnus conjunctie van januari ben ik ook steeds sterker de hogere kwaliteiten van alle planeten gaan ervaren, vooral tijdens de nieuwe scheppingsweek van de Stille Week, en bij conjuncties van de afzonderlijke planeten met de Zon en met conjuncties van de afzonderlijke planeten met Neptunus, alsof ze ook nog even wat lagere expressievormen oplost. En zo kan het dus zijn dat ik dit weekend tijdens de Mars-Neptunus conjunctie, de intense ervaring had van het oplossende koord waardoor de laatste verbinding met mijn lagere ik nu weg is. Dat lagere ik is natuurlijk in principe niet slecht, het is bittere noodzaak ter bescherming van het hogere ik in de leerfase van de zich ontwikkelende mensheid. Maar we raken aan de grens van die noodzaak. Mars in Pisces heeft zich trouwens de hele maand al laten zien van zijn betere kant. Indien Mars zich kan overgeven aan de onbaatzuchtigheid van Pisces en in dienst daarvan kan staan dan wordt hij meer een spirituele krijger maar dat vergt al een behoorlijk niveau van ontwikkeling want meestal verwordt Mars in Pisces tot Fake news en complot theorieën verspreiders, onduidelijkheid, verwarring en mist verwekkers. Hoe dan ook, mijn eigen ervaringen zijn heel duidelijk, de hogere kwaliteiten van planeten worden steeds sterker en worden ook steeds meer waarneembaar voor een ieder wiens opgeblazen ego niet in de weg staat om die hogere energieen te kunnen ontvangen. Het openstaan van het Hart en het Geweten is een voorwaarde om die hogere energieen te kunnen ontvangen. “Wie heeft zal meer gegeven worden”. De mate van openstaan van je hart en de sterkte van je geweten vormen je eigen individuele Graal waarmee je die hogere energieen kan opvangen, en dat is belangrijk het komende halve en ook hele jaar.

20 juni,

Het is de dag voor de eclips en het is een hele bijzondere week geweest voor me. Het verenigen van die 2 hersenhelften is alleen maar verder gegaan. Er kwam, op zondag al gelijk een energie binnen door mijn kroonchakra en die heeft de hele week van boven naar beneden, hoofd en romp dus, zich verspreidde, alles versterkte en dus klaargemaakt lijkt het. Vannacht en morgenochtend is het eerst de zomerzonnewende en een paar uur later de zonsverduistering, alhoewel die hier in Nederland niet waarneembaar is. Volgens alle astrologen is dit wel een heel belangrijke die sterk een nieuwe richting initieert wat in de loop van dit komende hele jaar sterk te merken moet zijn. Oude culturen hebben volgens sommige specialisten al vele eeuwen en soms zelfs al milennia naar verwezen, naar deze eclips dus, vanwege zijn stand in de sterrenhemel. Mijn bewustzijn is de afgelopen week ook hoger gestegen en het perspectief wordt ook steeds helderder.

Zo zal ik hier een stuk kopieren van een eigen bijdrage aan een astrologen discussie over deze eclips. Het werd me duidelijk dat deze eclips samenvalt met mijn eigen ontwikkelingsweg en er weer een vervolg en versterking aan geeft. Ik zal die bijdragen hier geven, ze zijn min of meer een vervolg van de vorige Engelse astrologische bijdrage over the Venus-star-point:

“You seem to miss the astrological fact which binds all your views: Venus on the solstice is in her stationing direct degree, 5th of Gemini (for 12 days!), the same degree where she entered her retrograde shadow on april 10th, Good Friday, which is the greatest Venus day of all, Golgotha, the day of the crucifixion, the day of the voluntary sacrifice of the lower ego, the day of surrendering to the Higher Love, which is the only force that can truly heal and unite. The earthly human cross mirrors the galactic cross. As above so below. Have a happy solstice!

Golgotha is also an inner esoteric event ……., on every Good Friday, accessible for all sincere searching people. And yes Christ saved us all by physically showing and opening for us the inner road to surrender to eternal love, which is the eternal life force itself. Nature goes every year through the resurrection, our level of consciousness is , until now, just not capable to grasp and experience that. Polarity thinking must be overcome first which happens with pentecost or whitsun, the marriage of Heaven and Earth, the festival belonging to Gemini tide. And at the beginning of that proces we have just arrived with this Venus Star Point on june 3. The eclips seems to increase the intensity of that proces. And it points to Christmas, being the birth of Love and secondly to Good Friday and Easter next year, which is at the superior conjunction of Venus conjunct Cheiron in march. The death of the lower ego is the death of our own inner construct of self and reality, that proces of inner-dying is the act of surrendering to Spirit, the proces of voluntary letting go of everything. We become then one with Love, the Lifeforce and with Nature.
And everyone who lives by his/her conscience lives by the word of God, and Love (Christ) is the only road towards him. No organised religion requiered. Your actions count, not your words. Your faith speaks through your deeds.
I dont reply on this further, this should be enough. Have a happy and fruitful solstice!”

En dat uitstijgen boven het polariteitsdenken, het versmelten van die 2 hersenhelften werd me dus pas duidelijk na afgelopen zondag. Ik moet ook absoluut eenpuntig geconcentreerd blijven wat nu ook weer een stuk makkelijker gaat sinds die 2 hersenhelften 1 zijn geworden. Het voelt aan alsof er een lege ruimte is in mijn hoofd en dat dat op dit moment ook zo moet zijn. Het voelt aan alsof ik geprepareerd en verwachtingsvol aan het wachten ben op een kosmische energie die in die lege ruimte gaat komen. Astrologen zeggen dat tijdens een zonsverduistering het Aura van de aarde even doorbroken wordt waardoor er kosmische energieën naar binnen kunnen komen. Ik wil dat onvoorwaardelijk geloven en het maakt me ook verwachtingsvol naar wat er naar binnen gaat komen en wanneer precies. Mijn hoofd en romp voelt momenteel als een volledig elektriserend vat met een hoofbrede opening naar boven, volledig gecentreerd en geconcentreerd.

Ik las van de week ook een stuk van Prokofieff uit zijn standaardwerk over het jaarverloop. En wel over Pinksteren en alles wat ik deze tijd doormaak stond eigenlijk exact beschreven als horende bij het 6e Rozenkruisers initiatie niveau van Zonneheld, dat hoort bij Pinksteren. 6e van de 7 initiatie niveaus. Ik durf het bijna niet te geloven maar het stond er precies en mijn ervaring was er eerst en daarna pas de uitleg dus ik kan het me niet ingebeeld hebben, heb dit stuk nog nooit gelezen. Even verder kwam ik ook wel tegen dat dit kan met behoud van het eigen dagelijkse ik-bewustzijn. En dat is ook wel zeker aan de hand. Ik volg alleen maar de innerlijke aanwijzingen op en probeer zo goed mogelijk mijn wil te concentreren en te offeren wat nodig is. Alles wat ik las resoneert innerlijk en er is geen twijfel. Er stond even verder ook dat Christus als enige kracht in de kosmos in staat is om de menselijk ziel op te heffen naar het noodzakelijke niveau. Dat zal het dus wel zijn. Ik weet ook niet of het nog hoger kan deze zomer, mijn perspectief is al zo hoog. Maar tegelijk is het me ook duidelijk dat afzondering nog steeds geboden is. Ik geef wel ideeën door naar astrologen maar hoef niet te pushen, terwijl mijn oude reflexen soms nog steeds denken dat ik even wat meer reclame moet maken omdat de tijd er rijp voor lijkt. Maar dan wordt het me weer duidelijk gemaakt dat dat niet hoeft, alles op zijn tijd, concentratie, balans, naar binnen keren.

Er schiet me trouwens ook net te binnen dat ik vorig jaar in deze tijd beschreef dat er een soort van innerlijk wat vurig lichaam rechtop stond. En nu is dat nog veel krachtiger met toevoeging van het elektriserende astraal-lichaam en mijn hoofd. Dus volgens mij ben ik klaar voor de laatste ronde, nog één keer naar beneden en dan nog één keer naar boven. Ik ben benieuwd wat er deze week gaat gebeuren.