Zomer 2018 jun-aug

ST JAN–URIEL–ZOMER 2018

Zolang deze zin er nog staat kunnen er in deze post nog dingen veranderen, aangevuld worden of verdwijnen. Het is een soort kladblok.

De eerste post “integriteit als antwoord op een morele crisis” is de naamgever, basis en startpunt van dit blog. Vandaar dat hij bovenaan staat. Alle andere posts staan in omgekeerde tijdsvolgorde.  Hieronder nog eerst wat algemene duidingen om u misschien enigszins voor te bereiden op wat komen gaat:

Voor de leek nog even voor de duidelijkheid om misverstanden te voorkomen. Alle, vooral voor atheïsten wereldvreemde verhalen over aartsengelen, demonen, hemel en hel, gaan over onze eigen actuele daadwerkelijke keuzes in individuele en collectief maatschappelijke bewustzijnsprocessen, die in verhaal-, beeldvorm en dan vooral middels Mythologie en Heilige Schrift beter te bevatten en te begrijpen zijn voor de menselijke ziel en die tevens ingrijpende ontwikkelingen en metamorfoses van het bewustzijn, individueel en collectief, kunnen beschrijven, duiden en begeleiden. Buitenwereld-ervaring is immers een spiegeling van de innerlijke morele gesteldheid.

Zo kan “integriteit 1” gezien worden als een vergelijkbare rationele versie van het in beeldtaal geschreven stuk “Michael”. En evenzo kan “integriteit 2” gezien worden als een vergelijkbare rationele uitwerking van het in beeldtaal geschreven stuk “Golgotha”. Michael hoort bij de Herfst(29 september) en Golgotha/Pasen bij het voorjaar. Tezamen vormen zij de horizontale balk van het jaarfeestenkruis. Rudolf Steiner heeft voorspeld dat in onze tijd deze beide feesten op eigen kracht met het volle bewustzijn ervaren en begrepen moeten worden. Zo gauw als dat dat werkelijk gebeurt kunnen vervolgens Kerstmis en St-Jan, de verticale balk van het jaarfeestenkruis naar hun werkelijke levende betekenis begrepen worden. En indien de zomerse noordelijke balk van dat kruis, St-Jan, uiteindelijk als laatste bereikt zal worden, wat slechts kan door de zich uit Vrije Wil moreel verheffende mens, dan kan de menselijke ziel zijn door zelfreflectie geofferde angst-haat en zelfzucht  getransformeerd laten worden in het jaarlijkse, zomerse, hemelse offervuur van St-Jan. Dat door de Vrije, Morele Mens zelf bereikte hemelse offervuur zal vervolgens het hele jaarfeestenkruis gaandeweg laten ontvlammen door de steeds verder transformerende menselijke ziel, om tot heling te dienen, voor zowel het individu, voor de gemeenschap, alswel voor de gehele planeet. 

Dit is de opdracht voor onze tijd. We zullen onszelf uit Vrije Wil moreel moeten verheffen om onze Wil in dat zomerpunt te laten ontvlammen door die Hemelse transformerende Vuurkracht welke ons het vermogen zal geven om onze idealen op aarde met door Hemelse Vuurmacht vervulde Wilskracht vorm te geven, wat dan weer het nieuwe tot leven komende beeld is van Michael, de aartsengel van de herfst.

Maar nogmaals, als dit abacadabra voor je is: Herhaalde bestudering en nastreven van Integriteit 1 en 2 is in principe voldoende; 1 hoort bij de Herfst en 2 bij het Voorjaar; Het is een praktijk-weg. Bij het oprecht nastreven van die twee in je eigen leven, komt het rationele bewustzijn vanzelf in harmonie met de levensstroom. De levensstroom die door zowel hemel als aarde stroomt en die door het bewuste begrip van de jaarfeesten begrepen en ervaren kan worden door de menselijke ziel.

De kracht en zuiverheid van de intentie tot integer handelen bepaalt de sterkte van het geestelijke anker dat de samenleving bij elkaar.houdt, wat vooral ervaarbaar is en getest wordt gedurende zelf veroorzaakte, individuele en collectieve turbulente stormen in mogelijk ontwrichtende tijden.

DE AANLOOP NAAR ST-JAN

Ik sprak op de vorige Paas-post al even over Uriel en zal dat hier ter inleiding even kopieren.

“Ik kom net op een pagina over Uriel die ook weer bijzonder treffend is en geheel in lijn met alles wat ik zelf verkondig. Ik kende Uriel niet zo goed, eigenlijk alleen als aartsengel van de 3 zomermaanden en dat hij door de mensheid zelf bereikt moet worden. Op welk punt we volgens mij nu ook gekomen zijn. Komisch eigenlijk dat ik al zo lang een sterke Saturnus verwantschap ervaar en niet eens wist dat Uriel de aartsengel is die bij Saturnus hoort. Maar alles wat in onderstaand artikel gezegd wordt komt min of meer overeen met mijn eigen schrijven. . Ik voeg hier dan ook de link met het korte artikel toe en kopieer ook een gedicht daaruit.
http://sozial.goetheanum.org/fileadmin/sozialwissenschaft/2012/socialforum/Uriel__the_most_unknown_archangel.pdf

                                                Uriel, ruling guardian of summer heights,
                                                      You with the all-penetrating gaze.
                               From your eyes stream forth The light of the resting stars,
                             Of the wandering moon, Of fire flaming powers of lightning.
                                           You watch and judge the reapers of the harvest,
                                                Of us, man on earth, usurpers of the light.
                                            You, Archangel Uriel, conscience of the world,
                                                             Wisest among all angels. “

De onderstaande stukken van 3-4 juni waren eigenlijk al geschreven voordat ik me bewust was van het afsluitende beeld van de Rafael periode dat pas vandaag 3 dagen later middels associaties in mijn bewustzijn kwam. Toch laat ik ze zo onveranderd staan omdat ze volgens mij ook al bij het begin van de Uriel periode horen. Het gaat misschien even wat veel over astrologie maar dat heeft er mee te maken dat het me steeds duidelijker is geworden het afgelopen half jaar, sinds ik er weer mee in aanraking ben gekomen, dat de astrologische constellaties absoluut synchroon liepen en lopen met mijn intuitieve profetische inzichten van de afgelopen 2 jaar. Zoals ik hieronder ook vermeld helpt de astrologie me om mijn inzichten in een chronologisch tijdsframe te zetten en te zien waar in de tijd de stroomversnellingen vallen. Astrologie is het afgelopen half jaar een goed betrouwbaar hulpmiddel voor me geworden.

Het is de abstracte, kristallijne, meetkundige precisie van de sterrenwijsheid. Uriel-Wijsheid zou je kunnen zeggen.

3 juni,
Laat me vandaag eerst nog eens een citaat naar bovenhalen uit de post “zomerinspiraties”van vorig jaar. Ik schreef dat naar aanleiding van de enorme intensiteit van spirituele ervaringen van de maand maart van vorig jaar 2017. Die was denk ik vergelijkbaar met de intensiteit van de maand april van dit jaar in deze post. Ik herhaal dit citaat hier omdat de intensiteit van beide maanden me het idee gaven dat er ter plekke grote processen stonden te gebeuren.  Niet dat ik nu denk dat zaken niet staan te gebeuren maar het zou in werkelijkheid over wat langere tijd uitgesmeerd kunnen zijn. De intensiteit van nu is minder sterk dan die van de maand april van dit jaar en ook van de maand maart van vorig jaar, wat misschien ook wel aantoont dat de ontwikkeling in jaarlijkse etappes gaat zoals ik voor april dacht. Aan de andere kant zijn er wel dingen fundamenteel in me veranderd. Wat stabiel veranderd lijkt te blijven is dat mijn bewustzijn op een verhoging is, mijn hart “besneden” is want het taalt niet meer naar wereldse verlangens en de stroom tussen mijn hart en mijn hoofd is stabiel, rustig en constant aanwezig. Ook het stralend gevoel in en buiten mijn hoofd blijft op dezelfde manier constant aanwezig. Alle gevoelde lichamelijke processen het afgelopen half jaar zullen ook welzeker blijvende veranderingen hebben bewerkstelligd maar daar ben ik me op dit moment niet meer van bewust.
Hier volgt het citaat:

“Laat ik de gelegenheid te baat nemen om ook wat over het “profeteren” te zeggen.
Ik ervaar het als een soort heldervoelendheid, absoluut niet visueel. Met periodes, ik neem aan op momenten dat dat nodig is, voel ik mezelf opgetild worden naar een hoger bewustzijnniveau alwaar een zuiverheid heerst die ikzelf bij lange na niet kan bereiken. Dus, Christus in mij. Hier voel ik heel intens het verband en de eenheid tussen het Geweten, Het Hoger Ik en Christus. 

Bij de heldervoelendheid voel ik als het ware de spirituele essentie van een groter proces. Ik ervaar dus het hele proces geconcentreerd in een kiem maar weet niet precies in welk tijdframe het zich gaat ontwikkelen. Bij het spirituele ontkiemen van een proces is er steeds het gevaar dat je denkt en voelt dat iets snel en groots op het punt staat te beginnen, terwijl dat proces in werkelijkheid maanden of misschien wel meerdere jaren gaat duren. Je voelt de essentie, is mijn ervaring en die is accuraat. Alleen de tijd die de ontwikkeling nodig heeft is lastiger precies aan te geven. Daarvoor moet je de aardse gebeurtenissen zo goed en zo zuiver mogelijk zien leren te duiden vermoed ik. Wel voel ik heel sterk dat dit een 3,5 jaars ontwikkelingproces is waar we nu in zitten. Het is misschien de opmaat naar nog iets groters maar het voelt in ieder geval aan als een bij elkaar horende eenheid. Van Advent 2016 tot Pinksteren 2020. En Pinksteren is een mooi ideaal om je door te laten inspireren en je hoop op te stellen. Pinksteren is het moment in het jaar dat de geestelijke wereld en de uit vrije wil naar boven strevende mens elkaar kunnen vinden en raken, net zo alsdat de natuur zichzelf jaarlijks met haar bloesems  naar de hemel richt en de bevruchting en vruchtzetting als antwoord van de hemel terugkrijgt.”

Ik kan nog steeds volledig achter dit citaat staan met misschien als een toegevoegd inzicht sinds december, de synchroniciteits ervaring met de astrologie. Het toegevoegde inzicht van de sterrenwijsheid is voor mij eigenlijk dat het het tijdsframe van het profetisch inzicht verhelderd. Volgens mij geeft het een chronologisch inzicht in de lopende ontwikkeling van mezelf, die van de wereld en de periodes in de tijd waar de stroomversnellingen plaatsvinden. Astrologisch staat er dus een boel te gebeuren deze zomer en de komende jaren, en dus wacht ik rustig af in geconcentreerde rust. De astrologie lijkt het tijdsframe en de periodes van stroomvernellingen aan te geven.

Saturnus conjunct Pluto in Capricorn komt trouwens weinig voor omdat Pluto een omlooptijd heeft van 245 jaar. Wat wel betekent dat iedereen zo’n beetje geboren met een Saturnus rond de 20e graad Capricorn, geboren rond 1931, 1960 en 1990 deze zeldzame Saturnus-return conjunct Pluto in Capricorn zullen ondergaan vlak voorafgaand of samenvallend met diezelfde grote wereldconjunctie  van 2020. De kinderen geboren in deze komende jaren zullen dus deze uitzonderlijke constellatie als geboortehoroscoop hebben. Dat moet wel een grote impact hebben op die generatie, helemaal indien de aspecten met de andere planeten ook nog eens vruchtbaar uitwerken. Je zou bijna gaan overwegen om aan astrologische geboorteplanning te gaan doen!  Niet echt doen hoor, het werkt altijd anders uit dan de verwachtingen van je plannings intenties. De Saturnus-Pluto conjunctie in Capricorn, laatste keer in 1517,  kan grote morele hoogtes bereiken maar eveneens onpeilbare immorele dieptes. Ze materialiseert/manifesteert eigenlijk ons niveau van morele ontwikkeling, onze huidige morele gesteldheid dus.

Wat trouwens ook veranderd is is mijn eet- en slaappatroon; ik eet nu duidelijk minder en gezonder en slaap regelmatiger omdat ik gestopt ben met nachtdiensten. En dat is nooit weg natuurlijk.

Afgelopen weken en nu nog heb ik met veel plezier good old Emil Bock weer gelezen, vooral zijn  basiswerk over de jaarfeesten. Het grappige is nu dat ik dit boekje tussen 1992 en 2004 veelvuldig heb gelezen maar wel altijd maar voor drie kwart. De zomerafdeling las ik eigenlijk nooit omdat ik door werkzaamheid in het onderwijs in de zomer altijd vrij was, buiten leefde en de vrijheid vierde. Ik begon dan altijd pas weer te lezen in september bij het begin van de Michael-tijd. Grappig genoeg lees ik dus nu pas intensief de stukken over St Jan en de zomer en het spat er weer vanaf, zo rechtstreeks naar binnen. Ik wacht dus met plezier op dat wat in de zomer gebeuren gaat.

Ook had ik de afgelopen week nog de vermeldenswaardige ervaring die ik meerdere malen de afgelopen 1,5 jaar gehad heb, maar waar ik nooit echt aandacht aan besteed heb, dat ik het gevoel heb dat ik bewustzijnsmatig 2 jaar vooruit ben op de Wilsweg. Dit zou dus betekenen dat ik nu ben waar het wereld-bewustzijn in 2020 zal zijn en dat het komende najaar het moment is waarop het wereldbewustzijn zal zijn waar mijn bewustzijn was in 2016, het moment waarop ik begon te ontwaken voor het bewustzijn dat de Wilsweg zich begon te openen. Het lijkt voor mij dus enigszins op een halfweg punt deze maanden.

Driehoeksaspect  Jupiter-Neptunus die in de watertekens Schorpioen en Vissen verblijven. Dit jaar hebben we 3x datzelfde driehoeksaspect tussen Jupiter en Neptunus, die laatste is trouwens thuis in zijn eigen sterrenbeeld Vissen. 3x vanwege de retrogradegang van Jupiter.  Op zich komt het driehoeks aspect tussen deze beide planeten niet vaak voor, gemiddeld één keer in de 6,5 jaar,  en dat kan éénmalig zijn, een passage die slechts enkele weken duurt, of twee of drie keer in een jaar als het driehoeksaspect vlak bij of binnen de jaarlijkse retrogradegang van Jupiter valt. In dat laatste geval kan de uitwerking wel 6 tot 9 maanden actief blijven. Naast het Neptunus punt van de water-driehoek is ook het Jupiter in Schorpioen effect, het andere punt van die driehoek, dit jaar wereldwijd bijzonder merkbaar sterk. Het wordt in astrologenland verantwoordelijk gehouden voor het aan het licht komen en uitvergroten van vele verborgen zaken op het financiele, emotionele en sexuele vlak. Voor de daderkant ogenschijnlijk niet zo positief maar voor het mensheids lange termijn perspectief, en ook uiteindelijk ongewild voor hun eigen ziels-ontwikkeling, welzeker positief. Aldus laat de Jupiter-Neptunus driehoek in de watertekens zich dit jaar vooral gelden als een ontlading van vastzittende emotionele blokkades en spanningen.

11 juni,
Vandaag werd ik wakker met de satelliet Gaia in mijn bewustzijn. Ik heb daar de afgelopen maand een paar keer wat over gelezen en zal het hier een beetje samenvatten. Gaia is een Europese satelliet die de afgelopen jaren, vanaf een plek zo’n 1,5 miljoen km bij ons vandaan, van een ruime 1,6 miljard sterren in de Melkweg, 70 afzonderlijke keren van iedere ster de posities, de afstanden, de helderheid en de snelheden heeft geregistreerd. Daarnaast heeft Gaia ook ons eigen zonnestelsel onder de loep genomen en van ieder rondvliegend object eveneens 70 opnames gemaakt.
Afgelopen april en mei zijn de eerste data-releases van Gaia geweest en de hele astronomen-wereld is in gespannen afwachting van de verwachte massale hoeveelheid baanbrekend onderzoek en conclusies die er de komende maanden en jaren gaan volgen.
Ook in ons eigen zonnestelsel wordt verwacht dat er honderden, zo niet duizenden nieuwe objecten, voornamelijk asteroiden en planetoiden, ontdekt zullen gaan worden. Misschien zelfs nog wel nieuwe buitenplaneten. Ik ben zelf natuurlijk maar een absolute amateur in astrologenland maar ik neem aan dat er ook in die wereld nieuwe implicaties gaan ontstaan als er in één klap honderden nieuwe hemel-objecten bijkomen. We zullen zien wat er gaat gebeuren.

13 juni,
Vandaag realiseer ik me dat het de naamdag is van Antonius van Padua, waarover eerder zoals in de Paas-post geschreven is. Zoals daar ook vermeldt is mijn huisje ook naar deze heilige vernoemd (niet door mij hoor). Maar welzeker is mijn leven op de één of andere manier verweven met hem.

Eveneens is de Teunisbloem naar hem vernoemt omdat die rond deze datum begint te bloeien. Het is een bijzondere nachtbloeier die ik nog nooit gezien heb maar waar ik de komende weken zeker ’s nachts naar op zoek zal gaan. Ik woon aan de rand van bos en duin en weet dat hij hier in de duinen voor moet komen. Het bijzondere is dat hij iedere nacht 1 bloem opent die dan de volgende ochtend verwelkt. Maar hij produceert steeds nieuwe knoppen zodat hij dit de hele zomer volhoud.
Hier een link met een foto van een zich net openende Teunisbloem:   https://nl.wikipedia.org/wiki/Teunisbloem#/media/File:Teunisbloem_close.JPG

ook realiseerde ik me vandaag dat het vanavond nieuwe maan is, dus een conjunctie van zon en maan. In het winterblog heb ik uitgelegd dat nieuwe maan steeds het begin van de maandelijkse cyclus is en de volle maan 2 weken later het hoogtepunt van die cyclus. Je eigen morele gesteldheid bepaalt steeds hoe die cyclus uitwerkt. Nou is dit voor de komende 2 maanden wel nog de rustigste nieuwe maan want op 12 juli en 11 augustus is de nieuwe maan tevens een gedeeltelijke zonsverduistering die ook nog eens beiden bijzonder sterk geaspecteerd zijn. Deze zonsverduisteringen hebben een veel diepere en langere invloed en wel tot de volgende, al dan niet gedeeltelijke zonsverduistering in januari. Bovendien zit tussen beiden deze zomer ook nog eens eind juli een volledige maansverduistering onder dezelfde krachtige aspecten. Maar daarover tegen die tijd later. De volgende volle maan eind juni is ook al krachtiger en een opmaat naar die van juli en augustus.

16 juni,
Gisteren schreef ik op een politiek platform onderstaand reactie op een artikel waar Angela Merkel werd aangevallen vanwege haar standpunten over vluchtelingen.

Great woman; You will see, under great pressure this summer the best of Europe will be forged. The tensions are necessary to find the right way forward in this worldwide moral crisis. Go Girl, i believe in you. Lets stick together Europe! Thats the only way forward to come across the immoral abyss where the extremists from all sides want to pull us in. And we all know what is lurkin in the abyss: its the demons of hate, greed and fear down there in the deep, trying to suck in as many souls as possible.

Gisteren hoorde ik Rutte zeggen dat ie de komende 2 weken een poging wil gaan doen om het hele Europese vluchtelingen dossier, waarin iedereen tegenover elkaar staat, vlot te trekken; om een gemeenschappelijke oplossing te zoeken. Die Rutte! En dat nadat hij woensdag ook al een ongekende pro-europese speech had gegeven in het europese parlement.  Deze zomer en het komende jaar zal het, zoals eerder gezegd, m.i. ook moeten gebeuren; Europa zal meer tot een eenheid gesmeed moeten worden en daar is natuurlijk weerstand en wrijvingswarmte voor nodig. Ik heb er vertrouwen in.

18 juni,
Ik lees net dat misschien het paneel “de Rechtvaardige Rechters”, onderdeel van “het Lam Gods” van Jan van Eyck na 84 jaar gestolen te zijn geweest, misschien terecht is, althans dat de verborgen locatie misschien bekend is.. Echt misschien hoor want het kan ook een publiciteitsstunt zijn, wat al vaker gebeurd is. ( sept: het was een hoax maar toch voel ik sinds 2017 verwantschap met dat paneel dus we zullen zien de komende maanden en jaren). Vanaf maart 2017 ben ik soms schoksgewijs een beetje met dit schilderij bezig ivm de orde van Antonius van Barbefosse, hun oprichter graaf Willem de zesde en waarschijnlijke opdrachtgever van “het Lam”, de link naar de Moderne Devotie 14e -15e eeuw van Geert Grote en Thomas á Kempis, De Franciscaner orde, Antonius van Padua en de Ridderordes en dan speciaal de Tempeliers. Ik was al van plan om dat binnenkort verder uit te werken want het verhaal ontwikkeld zich schoksgewijs. Ik ben “toevallig” gisteren eindelijk begonnen in het boekje “de Tempeliers” van Rudolf Steiner en dat maakt een sterke innerlijke gloed los in me. Ik zal dit deze weken/maanden verder uitwerken. Het eerste wat me gelijk opviel in het begin van het boekje is het jaartal 1285, zijnde het jaar waarin Filips de Schone in Frankrijk aan de macht kwam. Filips heeft, zwaar door goudzucht gedreven  de beroving en vernietiging van de orde der Tempeliers op zijn geweten. Een spiritueel dieptepunt in de menselijke geschiedenis.  Ook wist hij de moreel gecorrumpeerde kerk en zijn geestelijken naar een nieuw dieptepunt te leiden middels het manipuleren en verplaatsen van de pauselijke zetel naar Avignon.

Opvallend blijft dat dit eigen historisch onderzoekje schoksgewijs steeds blijft terugkomen. In maart 2017 en april 2018 was er beide keren een sterke drang om er weer wat aan te doen maar dat blijft dan wel beperkt tot een paar bladzijdes lezen en daar dan voorlopig mee vooruit kunnen. Het afkomen van dat verhaal lijkt samen te hangen met mijn eigen verhaal en ook hier lijkt het slechts toegestaan om kleine stukjes te lezen en aldus schoksgewijze vorderingen te maken. Ik kan wel voorvoelen waar dat onderzoekje naar toe gaat leiden maar dat lijkt dan wel met geduld benaderd te moeten worden, zoals alles op deze Wilsweg.

Dat jaar 1285 sprong er gelijk uit voor mij omdat in december 1284/januari 1285 de enige conjunctie van Pluto en Saturnus in Steenbok plaatsvond waarbij Jupiter in hun nabijheid stond. Het is de enige conjunctie van deze 3 planeten die in de buurt komt van de conjunctie in november-december 2020.

De enige in ieder geval sinds het begin van onze jaartelling. Opvallend is dat Steiner dit belang aan die gebeurtenissen in die jaren geeft als historisch punt waar de werkzaamheid van onderwereld-demonen sterk zichtbaar aan de oppervlakte komt. En dat terwijl hij niks af kon weten van deze conjuncties omdat Pluto nog niet ontdekt was tijdens zijn leven.
Hier staat dus ook duidelijk wat te gebeuren en ik zal met plezier mijn uitwerking hier opschrijven zo gauw als dat het helder voor me wordt. 84 jaar geleden is trouwens eveneens herkenbaar. Ik heb in het paas-blog ook al geschreven dat 84 jaar geleden Uranus, net als nu, en volgend jaar definitief, in het sterrenbeeld Stier verscheen en verschijnt voor ongeveer 7 jaar. Iets dat geduid kon en kan worden als de verheffing van het Beest. En nu, deze keer, kan dat geduid worden naar ik denk als de verheffing van Vidar. Stier is het meest aardse, materiele teken van de dierenriem terwijl Uranus gezien kan worden als de hemelse donder en bliksem; De onverwachte brenger van schokkende veranderingen en ontladingen die, samen met de Saturnus, Pluto en Jupiter conjuncties in mede aardeteken steenbok, diep in zullen grijpen in de aarde zelf en in onze materiele en morele werkelijkheid.

Tussen 1255 en 1300 werden trouwens ook onze eerste waterschappen gesticht; de geboorte dus van onze “Waterdemocratie” en dus ook van ons “Poldermodel”. Misschien wat minder op de voorgrond tredend dan de voorgaande gebeurtenissen maar wel nog steeds één van de oudste nog steeds functionerende democratische instituties ter wereld die, vanwege hun eigen belastinginning, vele vijandige aanvallen van op afstand staande heersers heeft overleefd en die aldus de grondslag hebben gevormd voor onze directe, egalitaire en coöperatieve volksaard. Misschien een interessant artikel over die hedendaagse vormkracht van onze waterdemocratie.  Artikel kan ik niet meer linken maar het gaat over onze “waterambassadeur” Henk Ovink.

Tenslotte duikt ook geregeld de naam Christiaan Rosenkreuz op die mogelijk ook rond het midden van de 13e eeuw geleefd zou hebben alhoewel ik eveneens andere eeuwen tegenkom. Ik zou het niet weten en het maakt me ook niet zoveel uit maar het zou wel weer een mooie samenloop zijn als hij ook leefde rond die 1285 conjunctie.

19 juni,
De afgelopen dagen zie ik ook weer een associatie met de mogelijk verschillende uitwerkingen van de vluchtelingen-crisissen in Europa en in die van de US. In januari en februari liet ik als voorbeeld de simultaan verschillende morele uitwerkingen zien tussen de EU en de US in relatie tot de nieuwe en de volle maan. Volgens mij zitten we met de afgelopen nieuwe maan en de komende volle maan met een soortgelijk inzichtelijk voorval. De dreigende, mogelijke escalatie van deze crisis in Europa, wat sinds een week op de spits gedreven lijkt te worden, kan net als in de winter tot een verdere intensief verdergaande samenwerking gaan leiden, waar ik in geloof, terwijl diezelfde crisis in de US wederom, net als afgelopen winter, tot een mogelijk verdergaande splijting kan gaan leiden, mogelijk tezamen met een verder escalerende handelsoorlog.
Punt is dat de kern van de eigen morele gesteldheid de uitwerking van die maandelijkse maancyclus bepaalt, wat trouwens mogelijk nog wat belooft voor de uitwerkingen gedurende deze komende krachtige astrologische zomer.

22 juni,
Deze week is er weer een nieuw lichamelijk verschijnsel:
De energie in mijn hoofd tot aan de hartstreek intensiveert weer en in mijn buik en onderlichaam voelt het als een bolvormige ophoping van energie dat me doet denken aan de eerste jaren 1993/1994 waarin ik intensief tai-chi moest beoefenen om de spirituele inslagenergie te stabiliseren en zoveel mogelijk te laten aarden. In die tijd voelde ik ook een bol van energie, Chi, in mijn buik. Tussen beiden boven- en beneden locaties in mijn lichaam, zo ongeveer ter hoogte van mijn ribbenkast, voelt het momenteel aan als een lege ruimte tussen beiden. De energie intensiveert zich en zowaar zie ik ook in de wereld een intensivering, een opleving van angst, haat en zelfzucht, in de wereld.

Maf vind ik het, en dat schrijf ik ook vaker op politieke en maatschappelijke fora deze weken, dat zoveel mensen niet in kunnen/willen zien dat de vijand binnenin zit. Als we ons zelf overgeven aan angst, haat en zelfzuchtige impulsen dan kunnen we toch niet verbaasd zijn dat de invloed van die impulsen in de wereld al krachtiger en destructiever worden. We voeden ze voortdurend! Daarnaast worden deze jaren onze gevoels-impulsen natuurlijk ook nog eens vele malen versterkt door de massamedia, de communicatiemiddelen, de sociale media en het internet in het algemeen natuurlijk. Het lijkt  wel een soort van materieel fysiek zenuwstelsel te zijn geworden dat over de wereld uitgespreid ligt. En net als in het echte leven zijn uitingen van vooral haat, maar ook van angst en zelfzucht het luidst, het meest opdringerig en het meest destructief aanwezig. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat ze het ook gaan winnen. Laat je niet imponeren, dat is immers wat ze graag willen. Met elke eigen integere keuze in je leven, hoe ogenschijnlijk klein ook, ontneem je de demonen een stukje macht in de uiterlijke wereld.

Het antwoord zit echt bij een ieder individueel van binnen. Je eigen keuzes zijn immers de enige die je echt kán beïnvloeden. Integriteit 1 en 2 worden in deze tijd ook steeds zichtbaarder een praktische  handleiding om zowel de grote als de kleine problemen te pareren. Hoe meer mensen die impulsen leren beheersen hoe dichter we bij een oplossing komen. St Jan staat voor de deur; In hoeverre zijn we in staat om onze angsten, onze haat en onze zelfzucht te weerstaan en vervolgens te offeren voor onze morele idealen? Hoeveel morele kracht hebben we? Dat is de slag die deze zomer in een stroomversnelling zal komen. Welke toekomst scheppen we door ons werkelijke handelen; Door welke impulsen laten we ons werkelijk leiden, bewust en onbewust!

De vurigheid in de wereld is zich in ieder geval in de wereld meer en meer aan het manifesteren. Wereldwijde tegenstellingen, ontsporingen en mogelijke scheuringen worden steeds zichtbaarder. Ik denk echt dat de komende zomer en najaar een bijzonder krachtige tijd gaat worden in zowel de goede zin alswel in de ontsporende zin. Zondag begint de St-Janstijd 4 weken lang en vanwege de astrologische constellaties verwacht ik dat de eerste hoge piek komt rond 12 juli. Maar er volgen daarna nog vele pieken. Met recht een hete zomer en naar ik hoop met vele offervuren. En daar ik steeds synchroniciteit ervaar met de wereldgebeurtenissen ga ik ervan uit dat er innerlijk ook stormen zullen woeden om onze individuele en gezamenlijke offerbereidheid te testen en zichtbaar te maken. Gelukkig voel ik tevens de zekerheid van de uiteindelijk goede afloop. Let wel, 2018 en 2019 zijn en blijven voorbereidingsjaren voor 2020, wat het omslagjaar is.

24 juni,
St Jan, Ik voelde de afgelopen week al een innerlijke intensivering van energieën zoals hierboven vermeld en vandaag wordt dat gewoon nog sterker. Het bruist in mijn hele hoofd en romp.

Daar we nu voorbij de midzomer zijn gaan onze eigen keuzes en daden weer een grotere rol spelen het komende half jaar, tot aan Kerstmis; De uit vrije wil gemaakte menselijke keuzes en hun daaruit volgende daden zijn in de neergaande helft van het jaar bepalend. Het opgaande half jaar van Kerstmis tot St Jan is dan een spirituele gift van de hemelse krachten aan de mens als antwoord op de menselijke keuzes en daden van het daaraan voorafgaande half jaar. Dat is het spirituele ritme van het jaar, het jaarlijkse groeiproces dat uiteraard synchroon loopt met de seizoenen in de Natuur. Geestelijk gezien is het onze opgave om te leren sterven als het ware; Iets wat de natuur ons jaarlijks voorleeft in de neergaande helft van het jaar.

Daar waar de mens (nog) niet in staat is tot opstijgen bestaat wel de kans tot een diepere morele val naar beneden. Ook dat laatste zien we natuurlijk al in de wereld maar dat zal zich nog verder gaan versterken.  

Voorlopig staat er nu een wereldwijd belangrijke zomer voor de deur. Juli en Augustus zullen vurig en intens zijn met als kern de periode tussen 10 juli en 20 augustus. De laatste week van juni en de eerste week van juli zullen er een opmaat voor zijn.

29 juni,
Gisteren was het volle maan in 6 graden  Steenbok.
Het grote Europese probleem, gerelateerd aan de morele stellingname van de zich uit vrije wil verheffende mens: “Wir schaffen das” uit 2015/2016, is de migratieproblematiek. In Europa zie je toch, ondanks dat de splijtingskrachten steeds sterker worden, dat Europa onder die druk naar elkaar toe weet te groeien terwijl in Amerika juist de splijtingskrachten tot een verder uit elkaar drijven lijken te leiden. De afgelopen nieuwe maan speelde datzelfde probleem wederom krachtig op en deze volle maan komt Europa toch weer middels samenwerking, stapje voor stapje tot meer eenheid terwijl het in de US steeds verder lijkt door te splijten.
De splijtingskrachten zijn natuurlijk het zelfzuchtige egoisme dat slechts tot het recht van de sterkste, oftewel het fascisme of andere dictatoriale varianten kan leiden. Alleen coöperatie en het offeren van zelfzuchtige eigenbelangen kan tot werkelijke oplossingen leiden. Door synchroniciteits ervaringen  tussen mijn eigen innerlijke ontwikkeling  en de Europese ontwikkeling kan je aldus mijn groei aflezen aan de ontwikkeling van de Europese éénwording die, zoals eerder vermeld, deze zomer in een stroomversnelling zal komen. Er gebeurt innerlijk genoeg in me. De energieën zijn volop voelbaar aanwezig in me, sterker dan de voorgaande maand.

4 juli,
Vurig voelt het nu al zeker een week in me. Van mijn hoofd tot mijn buik. Het is me (nog) niet duidelijk wat er van me gevraagd wordt. Het lijkt eigenlijk al een tijdje min of meer een soort van wachtstand. Ik vind het ook duidelijk moeilijker om geconcentreerd op één punt gericht te blijven dan in het voorjaar.

Toch voel ik nog steeds vertrouwen en zekerheid dat alles goed is. Dat ik synchroniciteit voel met de wereldgebeurtenissen moet voor iedereen als absolute onzin klinken maar toch voel ik het intens. We zullen deze zomer zien hoe die synchroniciteit zich in beiden gevallen zal ontwikkelen. Ik weet niet of ik veel zal schrijven deze zomer, momenteel voel ik de behoefte niet sterk, maar denk niet dat ik de weg kwijt ben. Innerlijk is de zekerheid misschien wel sterker dan ooit maar ik voel niet de drang om iets op te schrijven. Bovendien kan degene die dit leest gewoon de wereldgebeurtenissen volgen. Naarmate Europa onder druk meer tot een eenheid zal verworden, met een belangrijke mede-sturende rol voor Nederland, zal het bij mij innerlijk ook synchroon mee transformeren. Het hemelse vuur met zijn verbindende én zijn vernietigende effecten zal deze zomer ook ontbranden en door Michael in het najaar mee naar de aarde genomen worden om de mensen-idealen te versterken en aan te vuren.

Als het kan, blijf zien dat alles wat ik aan voel komen in de kern ook aankomt, tenminste zo zie ik het. Zoals ik vaker heb uitgelegd bevat het tijdsframe waarin dat wat ik aan voel komen zich ontwikkeld, een zekere onzekerheid omdat ik de intentie en de kracht soms zo sterk en dichtbij voel dat ik  zeker denk te weten dat het onmiddellijk of binnenkort staat te gebeuren terwijl het dan toch een wat langer proces blijkt te zijn. Astrologie lijkt me daarbij sinds een half jaar een soort van tijdsframe-houvast te geven. Zekere constante blijft voor mij wel dat het gehele proces zich binnen die 3,5 jaar zal afspelen. Van Advent 2016 tot Pinksteren-St Jan 2020. 

Het is voor mij zo zeker als wat dat dit proces zich binnen dit tijdsframe aan het ontwikkelen is. Ik moet ook niet teveel vooruit willen weten. Mijn hele weg en dit hele blog wijst er steeds weer op dat ik meer op intuïtie, vertrouwen en gevoel voorwaarts moet gaan, dan vanuit kennis en theorie.

5 juli,
Vreemd blijft het ook dat je toch steeds een soort van verwachtingsbeeld creëert ondanks dat je dat bewust probeert te vermijden door je zoveel mogelijk éénpuntig te concentreren. En natuurlijk loopt het altijd anders en is het bereikte altijd iets anders dan je dacht, alhoewel je steeds juist bewust trachtte te vermijden een verwachtingsproces en/of een doel te hebben. Het gaat immers om het leren handelen in het moment, het volkomen loslaten, zonder teveel door het verleden en/of de toekomst gestuurd en beheerst te worden.  En als je al iets `bereikt` dan is het je ook gelijk weer duidelijk dat er geen eindpunt is. Het is en blijft een zich voortdurend ont-wikkelen.

De aandrang om bewust grip te willen hebben op de toekomst is ook wel bijzonder sterk. Het is natuurlijk eigenlijk een soort van angst van het ego. Het éénpuntig gericht trachten te blijven lijkt zo beschouwd toch steeds weer bevochten dienen te worden. Ik zal proberen er meer op te letten de concentratie zo min mogelijk te laten afdwalen. 

6 juli,
Ik heb niet meer nodig dan mijn eigen innerlijke gewaarwordingen en een globale verduidelijking middels het astrologische tijdsframe.

Laat me trouwens ook duidelijk zijn dat het de komende jaren in eerste instantie allemaal bijzondere constellaties zijn voor de hele mensheid en de hele planeet. Omdat de belangrijke buitenplaneten veel trager bewegen dan de binnenplaneten betekent dat ook dat veel mensen van ongeveer dezelfde leeftijd dezelfde soort aspecten doormaken en dus ook in staat zijn tot gemeenschappelijke spirituele groei. De constellaties bieden eenvoudigweg een boel mensen de mogelijkheid om grote stappen voorwaarts te maken. Het zijn absoluut niet alleen mijn aspecten, ze gaan voor grote delen van de mensheid op. Sowieso heeft iedereen die geboren is zo rond mijn eigen geboortejaar,1960, grotendeels dezelfde buitenplaneet-standen.  Ik blijf gewoon  nog steeds onder de indruk  van de juistheid, omdat ik geregeld met terugwerkende kracht periodes uit mijn eigen leven bekijk en de ontwikkeling dan in de horoscoop kan terugzien.

 Wat er gaat gebeuren doet ook eigenlijk niet meer terzake, ik moet me gewoon in vertrouwen overgeven en het laten gebeuren, het wordt gestuurd door de geestelijke wereld.
Ik zou bijna zeggen, er lijkt geen ontkomen meer aan voor de wereld en ook niet meer voor mezelf. De grote reddingsoperatie voor de mensheid is in gang gezet. Ik geloof inderdaad niet dat het nog teruggedraaid kan worden. Het contact is gemaakt. Ik voel me bijzonder vereerd dat ik bewust op de spirituele kop van deze veranderingsgolf mee mag reizen. 

22 juli,
Alhoewel ik nog steeds geen echte aandrang heb om te schrijven voel ik vandaag wel de behoefte om mijn huidige positie en inzichten weer te geven. Het is vandaag het einde van de St-Janstijd en de Zon gaat ook nog eens tegelijk over van Kreeft naar Leeuw.

Vooraleerst: ik realiseer me, al vanaf het begin trouwens, dat een groot gedeelte van dit blog voor de meeste mensen echt te ver gaat om serieus te nemen. Ik denk dat ik hetzelf ook voor het merendeel niet zou geloven ware het niet dat ik er zelf bij ben geweest. Mijn eigen ervaringen zijn zo sterk dat ik er geen moment aan twijfel. Het lijkt zelfs alleen maar sterker te worden. Het probleem blijft dat op twee momenten (Lijdenstijd maart 2017 en Paastijd april 2018) de ervaringen zo intens waren dat ik het idee had dat het zich binnen zeer korte tijd ging manifesteren terwijl ik eigenlijk wel weet dat het hele proces gewoon die hele periode van 3,5 jaar tot juni 2020 nodig heeft. Toch voelde ik ook dit jaar Pinksteren en St Jan dit jaar. Weliswaar niet zo krachtig als Pasen maar welzeker aanwezig. De 12 Heilige Nachten zoals beschreven in het Winterblog geven deze gang door het jaar eigenlijk al aan. Zoals esoterici weten corresponderen die 12 nachten elk met een maand van het daaropvolgende jaar. Het zou best kunnen dat volgend jaar Hemelvaart en Pinksteren diezelfde intensiteit hebben en in 2020 tenslotte St Jan. Momenteel voelt de al eerder genoemde wachtstand nog steeds als de juiste metafoor.

Ergens in het stuk over Pasen beschreef ik de ervaring van mijn hogere ik of een spirituele inwoner die tijdens het autorijden sterk in mijn bovenlichaam en mijn hoofd voelbaar aanwezig was. Dat is nu nog steeds aanwezig alhoewel het wel anders aanvoelt. Ik voel vuur in mezelf.  Het duidelijk verschillende met dat gevoel in de paastijd is dat sinds St Jan ook de lichamelijke lust weer wakker werd in me. Maar dit keer ligt het niet in conflict met mijn hoger ik. Het lijkt het er meer op dat ze gezamenlijk naar een oplossing zoeken voor hun onderlinge conflict en toewerken naar het op één lijn te komen. Dit klinkt misschien vreemd maar toch is dit letterlijk wat ik innerlijk voel gebeuren. Er wordt innerlijk gewerkt aan een transformatie maar ik heb geen idee hoe lang dat gaat duren. Ik voel wel dat er sinds dit weekend meer eenheid is en dat de lichamelijke lust aan het verdwijnen is. Hoe dan ook: er is een innerlijke transformatie gaande en persoonlijk denk ik ook dat het maar goed dat het nog niet achter de rug is want ik ben nog niet sterk genoeg om zoveel helderheid en zuiverheid te kunnen verdragen. De overgave aan het innerlijke proces dat sprongsgewijs verloopt is de enige juiste weg voor me. Zelf zo min mogelijk in de weg gaan staan lijkt hetgeen wat er van me gevraagd wordt. 

Het ontbrandende Vuur: De nieuwe maan van afgelopen 13 juli heeft in mijn ogen welzeker een voorschouw gegeven naar januari 2020. Het optreden van Trump bij de NAVO, op bezoek in de UK en tenslotte bij Poetin heeft de scheuring tussen 2 verschillende werkelijkheden veel concreter gemaakt. Trump, Poetin, Brexit, de Fascisten, de dictators en de Neo-liberalen vinden elkaar in een nieuw, of eigenlijk oud, nationalistisch en agressief wereldbeeld. Het is de verdergaande splijting zoals ik die al eerder gemeld heb. Het is als het ware een voorloper op de Bijbelse scheiding der geesten. Het Vuur zal verder oplaaien deze zomer en door Michael mee naar de aarde gebracht worden in het najaar. Het innerlijke menselijke Vuur, Liefde, Integriteit en Idealisme,  dat verwant is met het Hemelse Vuur van Uriel zal versterkt worden dit najaar terwijl datzelfde vuur bij niet verwante zielen slechts tot het verder oplaaien van hun haat, zelfzucht en angsten zal leiden. De eerste nieuwe maan van de 13e maakte dit zichtbaar. De volgende volle maan, volledige maansverduistering op de 27e, gaat dit proces verder consolideren aan de hand van de innerlijke keuzes die mensen maken. Innerlijk zo min mogelijk toegeven aan Haat-Angst-Zelfzucht is de weg, alhoewel de aandrang of de verleiding om dat juist wel te gaan doen alleen maar sterker zal worden. Jezelf zoveel mogelijk beheersen is de opgave. Heb vertrouwen!

23 juli,
Nu we het trouwens over de Zon en Vuur hebben: Het weer op het noordelijk halfrond laat zich deze zomer wel van zijn vurige kant zien. Zelf ervaar ik de prettige kant ervan omdat ik aan de kust woon met een altijd aanwezige koele bries. Het hoogseizoen voor het toerisme is per juli weer voor 2 maanden begonnen. Door personeelstekort bij mijn bedrijfje ben ik per begin juli ook weer bijgesprongen voor 2 maanden. Ik werk nu dus weer 4-5-6 lange dagen per week. Maar het is hier heerlijk dus ik vermaak me wel. In de natuur en de landbouw op bijna het gehele noordelijk halfrond begint de zon zich door de hitte, droogte en branden wel steeds meer van zijn destructieve kant te laten zien. Voor mij is de link met klimaatverandering, waardoor Uriel werkzaam is en zichtbaar wordt, snel gemaakt. Laten we hopen dat die hitte, droogte en branden  niet al teveel slachtoffers en ellende gaan veroorzaken.

28 juli,

Zuivering en het oplossen van oud karma is in de komende jaren versterkt mogelijk voor een ieder.  Onze keuzes worden onder een vergrootglas gelegd waardoor het verband met hun gevolgen eveneens onder dat vergrootglas terecht komen. Keuzes vanuit innerlijk gewetensvol vuur genomen zullen daarentegen sterk bindend oplichten en één gewetensvolle daad op lokaal niveau kán tegenwoordig door miljoenen en zelfs miljarden mensen gezien worden en aldus ter inspiratie voor velen dienen.

29 juli,
Voor de mensen om wie ik geef en de andere mensen die om mij geven, nog even ter verduidelijking: Het doet me geregeld verdriet dat ik zo afgesloten in mijn innerlijke cocon zit, dat ik zo weinig contacten onderhoud die ik wel zou willen onderhouden. De innerlijke isolatie lijkt een belangrijk onderdeel van mijn af te leggen weg te moeten zijn. Gelukkig weet ik dat mijn weg uiteindelijk naar de buitenwereld en dus ook naar jullie leidt. 

5 augustus,
Natuurlijk gaat die transformatie schoksgewijs en is de eerste stap steeds weer van een zuiverder kaliber dan het verwaterende vervolg. De Wilsweg zit principieel zo in elkaar zie ik nu. Het geweten dat niet tevreden is met de huidige situatie, wil daar integere verbeteringen in aanbrengen. Sprongsgewijs volgen er dan zuiverende integriteitsbevorderende beslissingen en daden die het geheel naar een hoger plan tillen. Vervolgens wordt die oorspronkelijke zuiverheid langzaam maar zeker weer vervuild met angstige, haatdragende en zelfzuchtige ontwikkelingen. Na verloop van tijd neemt het geweten dan weer een moedige sprong voorwaarts om die zuiverheid trachten te herstellen; De toekomst trekt als het ware de mens sprongsgewijs voorwaarts. De enige voorwaarde is en blijft dat deze sprong VRIJWILLIG door ieder mens persoonlijk gemaakt dient te worden.  Deze vrijwillige-Wilsweg vormt de kern van de menselijke beschavingsontwikkeling die door de geschiedenis heen uiteindelijk steeds de richting van die menselijke geschiedenis bepaald heeft. Het is tijd om wakker te worden voor het inzicht in deze sprongsgewijze bewustzijnsontwikkelings door de tijd. Schoksgewijs verheft de mens zich boven zijn dierlijke natuur met steeds weer terugvallen die dan tevens weer de brandstof leveren voor de volgende sprong voorwaarts. Onbewust of bewust weten we dat het durven volgen van het geweten het enige juiste antwoord is op een morele crisis, het enige juiste antwoord op het verder oplaaien van onze angsten, onze haat en onze zelfzucht. We zullen moeten durven vertrouwen dat er hulp en kracht komt op momenten dat dat nodig is; We zullen moeten trachten te doen wat juist is ondanks dat dat tegen onze angsten, onze haat en onze zelfzucht in gaat.

Vandaar dat er steeds aan het begin van een volgende spirituele fase zo’n intense beleving is, de zuiverheid is daar nog enorm maar verwaterd daarna weer tot aan de volgende sprong. Een grote stap voorwaarts en een kleine stap terug. Maar het verhoogde niveau wordt wel steeds stabieler.
Vandaar dat ik ook niet meer zozeer geloof in een algehele innerlijke transformatie deze zomer. Het gaat immers sprongsgewijs. Ik voel nog steeds een innerlijke transformatie in wording van mijn bovenlichaam maar ik denk dat het daar deze zomer bij blijft. Het is al werk genoeg om het niveau van zuiverheid zo min mogelijk te laten weglekken.. Het intense grondgevoel was 3,5 jaar vanaf Advent 2016; dus t/m Pinksteren/St-Jan 2020, waarbij de jaren daarnaartoe steeds intenser zullen worden. 2020 is het grote jaar met een oefenende aanloop in 2019 en een uitwerkende uitloop naar 2021

Mercurius is momenteel bijna halverwege zijn 2e retrogradegang dit jaar. In het 2e vuurteken Leeuw. Herbezinning dus, net zoals in maart-april. 11 augustus is de 2e gedeeltelijke zonsverduistering deze zomer. De eerste in de as Kreeft-Steenbok op 12 juli was min of meer een voorschouw naar 2020 en deze tweede is de laatste in de as Waterman-Leeuw en min of meer de toonzetter voor de komende 5 a 6 maanden. Persoonlijk valt deze zonsverduistering of nieuwe maan geheel samen met een geboortehoroscoop-Yod waarbij de Zon en de Maan conjunct vallen met de Uranus apex van die Yod,  Saturnus-Pluto is de conjunctie op de éne poot en Neptunus-Venus de conjunctie op de andere poot van het sextiel; Eigenlijk een op alle punten dubbel bezette Yod. Laat het wel duidelijk zijn dat de basis-yod uiteraard voor de hele wereld geldt, De Zon is de apex met Neptunus en Pluto op de sextiel posities  

8 augustus,
                                     Vuur ben ik komen werpen op aarde,
                                     en wat wil ik anders dan dat het reeds ontbrandt!
                                     Ik onderga een doop, waarmee ik gedoopt word,
                                    en hoe wordt mijn wezen geperst, tot het volbracht is!
                                    Gij meent dat ik hier ben om op aarde vrede te stichten.
                                    Neen, zeg ik u, veeleer verdeeldheid.
                                    Want van nu af aan zullen 5 in één huis verdeeld zijn,
                                    Drie zullen tegen 2 en twee tegen 3 verdeeld zijn………

                                                                               Gedeelte uit Lucas 12

Primair Lucas 12 maar ook Lucas 21 komen als associaties de laatste weken geregeld naar boven alhoewel de apocalyps hoort bij de oktober, november, december maanden. Uiteraard zal dit beeld zich niet in één keer manifesteren maar gedurende de komende 3 Herfsten zal dat beeld steeds intenser worden.

Ik weet nog niet wat ik er van moet zeggen maar het is wel een terugkerende associatie.

9 augustus,
Vandaag werd ik er weer aan herinnerd dat komend weekend de jaarlijkse meteorietenregens hun piek bereiken. De Perseíden zoals ze in deze tijd van het jaar heten komen weer langs voor hun jaarlijkse visite.
Vorig jaar was dit moment voor mij de aanleiding om de post “MICHAEL” te schrijven en te publiceren.
Wie dat wil kan dat natuurlijk alsnog lezen, In principe is het jaar dus eigenlijk rond.
Natuurlijk schrijf ik wel verder maar dat zal waarschijnlijk weer een nieuwe uitvoering zijn met andere accenten en een steeds sterker wordende intensiteit.

11 augustus,
Wonderlijk synchroon lanceert NASA dit weekend de “Parker Solar Probe”, een verkenningsmissie naar de zon binnen de Mercurius orbit. Zo dichtbij de Zon zijn we nog niet geweest. In november wordt de eerste passage langs de zon volbracht. Totaal worden dat er 7 in 7 jaar tijd, iedere keer een beetje dichterbij. Hier volgt nog een kranten artikel.   https://www.theguardian.com/science/2018/aug/10/mission-to-touch-the-sun-nasa-to-launch-parker-solar-probe  . Valt mooi samen met de krachtige nieuwe maan van dit weekend.

19 augustus, 
Ik schrijf ook momenteel niet veel omdat ik eenvoudigweg veel aan het werk ben, 5-6 lange dagen in de week en vroeg naar bed. Het voelt trouwens wel goed.

23 augustus,
Als er ergens een aards startpunt is vanwaaruit het spirituele proces zich zicht- en voelbaar zal beginnen te manifesteren dan is het deze periode. Juli en augustus hebben de energie stationair samen gebald en eind augustus en september zet het zich langzaamaan versnellend in beweging. De volle maan van zondag 26 augustus lijkt me een mooi startpunt. Let op de zich positief manifesterende idealen die ingezaaid zullen worden deze herfst.

28 augustus,
Lange dag gehad vandaag maar het is nu 2 dagen weekend voor me al zijn het woensdag en donderdag.
Het wordt deze dagen helder voor me wat het sterrenbeeld Maagd of Virgo eigenlijk betekend. Ik kan van binnen daadwerkelijk het verband voelen en ervaren. Het is een periode van zuivering op alle fronten, schoonmakend, selecterend, preciserend, het aanbrengen van een innerlijke scheiding tussen dat wat ten dienste staat van de toekomst, dus wat verwant is met het vuur van Uriel, en dat wat af kan sterven, dat wat niet met dat eeuwige vuur verwant is. Virgo streeft naar praktische aardse vormgeving van idealen altijd op zoek naar het selecteren en versterken van levensvatbaar zaad. De intensiteit in mijn bovenlichaam en hoofd neemt ook weer sterk toe. Ik snap nu volledig waarom dit stapsgewijs moet. De zuiverheid en helderheid van de spirituele wereld kan ik niet in één keer bevatten, de zuiverheid en intensiteit zijn veel te groot voor me. Ik vind het al waanzinnig dat ik hier met mijn gewone dagbewustzijn steeds bij kan en mag zijn. 

Ik voel trouwens wel sterk de drang om mijn aardse bewustzijn met al zijn verlangens en angsten los te laten of beter gezegd, om toe te staan dat het verder getransformeerd wordt. Toch blijft dat loslaten nog steeds moeilijk. Het is uiteindelijk het enige wat je dagbewustzijn kent. Volledig loslaten in vol vertrouwen en je realiseren dat alles wat je dagelijks tegenkomt tot je spreekt om je verder te helpen, klinkt makkelijker dan het is. Toch is dat het wat voor mij in ieder geval het doel van de weg lijkt momenteel.
———————————————————————————————————————————————-
“Als de angst, haat en zelfzucht te dominant zijn, het ego te groot is, dan is het onmogelijk om bij de Waarheid te geraken. Het ego moet eerst groeien naar het verworden tot een nederige stal alvorens de Liefde blijvend ontvangen kan worden.” 

” Dit inzicht heb ik al twee keer eerder gebruikt maar het hoort naar zijn aard thuis in dit jaargetijde, in de Adventweken. Het streven naar het inzicht dat de ziel zich eerst zal moeten buigen in deemoed om de zuiverheid van de Liefde te kunnen verdragen en absorberen.”
———————————————————————————————————————————————-
Bovenstaande is een herhaling van iets uit het begin van het winterblog. Dit herhaal ik hier nogmaals om het doel zichtbaar te maken waar Virgo uiteindelijk naar streeft. 

Het is nu 9 september, al 2 weken niks geschreven, wat ook verder niet uitmaken, maar de energie is wel sterk aan het veranderen. De Michaeltijd nadert en daarmee ook de strijd, de verhelderingen en openbaringen. Tijd dus om een nieuwe 3 maanden-post te beginnen. De 28 augustus-post lijkt me een mooie afsluiter van de zomermaanden.